Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Jesus Kristus

 1. JESUS KILDENE
 2. Kildene om Jesu liv er en samling av historiske dokumenter som beskriver livet til Jesus fra Nasaret. Disse kildene inkluderer de fire evangeliene i Det nye testamente, samt andre skrifter som er skrevet av tidlige kristne forfattere. De fire evangeliene er Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Disse fire bøkene gir detaljerte beskrivelser av Jesu liv, fra hans fødsel til hans oppstandelse.
 3. Gresk tekst
 4. Andre kilder som brukes til å studere Jesu liv inkluderer de tidlige kristne skriftene som er funnet i Qumran- samlingen, samt andre historiske kilder som Josephus og Tacitus. Disse kildene gir et unikt innblikk i Jesu liv og lære, og har vært avgjørende for å forstå hans betydning for kristendommen.
 5. Qumranrullene
 6. Matteusevangeliet Matteusevangeliet er det første av de fire evangeliene i Det nye testamentet. Det er skrevet av evangelisten Matteus og er en av de mest populære bøkene i Bibelen. Det forteller historien om Jesus fra hans fødsel til hans oppstandelse.
 7. Matteus skriver
 8. Matteusevangeliet begynner med en genealogi som viser Jesus' opprinnelse fra kong David. Det fortsetter med historien om Jesu fødsel og hans tidlige liv, inkludert hans flukt til Egypt for å unnslippe Herodes' jakt på ham. Deretter forteller det om Jesu offentlige tjeneste, inkludert hans lære, helbredelser og mirakler. Det beskriver også Jesu lidelseshistorie, inkludert hans arrestasjon, død og oppstandelse.
 9. Kong David
 10. Jesu fødsel. Malt av Boticelli
 11. Bergprekenen av Carl Heinrich Block
 12. Jesu korsfestelse av Velazques.
 13. Matteusevangeliet er fullt av læresetninger og parabler som Jesus brukte for å undervise sine disipler. Disse læresetningene har blitt kjent som "De femtiårige læresetningene" og har blitt brukt i århundrer for å veilede troende i deres trosliv. Matteusevangeliet avsluttes med Jesu himmelfart og oppfordring til disiplene om å gå ut og forkynne evangeliet til hele verden.
 14. Manus av Matteusevangeliet.
 15. Jesu himmelfart av Gelben
 16. Markusevangeliet Markusevangeliet er det første av de fire evangeliene i Det nye testamentet. Det er skrevet av evangelisten Markus, som var en av Jesu disipler. Det er en kort og konsis fortelling om Jesu liv, lære og gjerninger. Det begynner med Jesu dåp og forteller om hans tre år lange offentlige tjeneste, inkludert hans mirakler, lignelser og undervisning.
 17. Markus
 18. Markusevangeliet
 19. Det forteller også om hans lidelseshistorie, inkludert hans arrestasjon, forræderi, dom og korsfestelse. Det avsluttes med Jesu oppstandelse og hans oppdrag til disiplene om å forkynne evangeliet til hele verden. Markusevangeliet er et viktig verk som gir et unikt innblikk i Jesu liv og lære. Det gir et klart bilde av hvem Jesus var og hva han stod for.
 20. Jesu død av Fillipino Lippi
 21. Lukasevangeliet Lukasevangeliet er det tredje av de fire evangeliene i Det Nye Testamentet. Det er skrevet av evangelisten Lukas, som også skrev Apostlenes Gjerninger. Evangeliet handler om Jesu liv, lære og gjerninger, og det er en av de mest detaljerte kildene til Jesu liv.
 22. Evangelisten Lukas
 23. Alstadhaug kirke
 24. Lukas Evangeliet begynner med en historie om Johannes Døperen og hans forberedelser til å døpe Jesus. Det forteller også om Jesu fødsel og barndom, hans lære og gjerninger, og hans oppstandelse. Det inneholder mange av Jesu mest kjente lignelser, inkludert lignelsen om den barmhjertige samaritaneren, lignelsen om den fortapte sønnen og lignelsen om de ti brudepiker.
 25. Juleevangeliet
 26. Lukasevangeliet har et sterkt fokus på Jesu barmhjertighet og kjærlighet til alle mennesker, spesielt de fattige og utstøtte. Det har også et sterkt fokus på Guds nåde og tilgivelse. Evangeliet avsluttes med Jesu himmelfart og oppfordring til disiplene om å forkynne evangeliet til hele verden.
 27. Den barmhjertige samaritan
 28. Middagen hos Emmaus av Carvaggio
 29. Johannesevangeliet Johannesevangeliet er det fjerde evangeliet i Det Nye Testamente. Det er skrevet av evangelisten Johannes og handler om Jesu liv, lære og gjerninger. Det begynner med å beskrive Jesu guddommelige natur og hvordan han kom til jorden for å frelse menneskeheten. Det forteller også om Jesu mirakler, lignelser og undervisning, samt hans lidelseshistorie og oppstandelse.
 30. Evangelisten Johannes
 31. Bede oversetter Johannesevangeliet. Maleri av James Doyle Penrose
 32. Johannesevangeliet har et sterkt fokus på Jesu guddommelige natur og hvordan han er knyttet til Gud Fader. Det har også et sterkt fokus på tro og kjærlighet, og hvordan disse to tingene er nødvendige for å komme til Gud. Evangeliet avsluttes med en beskrivelse av Jesu himmelfart og hvordan han sender Den Hellige Ånd til sine disipler.
 33. Johannesevangeliet
 34. Jesu avskjedstale til disiplene
 35. Jesu begravelse
 36. Qumranrullene Qumranrullene er en samling av over 900 tekster som ble funnet i nærheten av Qumran- ørkenen i Israel. De ble oppdaget i 1947 og er blant de eldste kjente eksemplene på bibelske skrifter. Tekstene er skrevet på hebraisk, arameisk og gresk og dateres tilbake til perioden mellom 250 f.Kr. og 68 e.Kr. De fleste av tekstene er skrevet på papyrusruller, men noen er skrevet på skinnruller eller steinplater.
 37. Qumranrullene
 38. Tekstene inneholder både bibelske og ikke-bibelske skrifter, inkludert religiøse tekster som har blitt kalt «Dødehavsrullene". Disse tekstene har gitt et unikt innblikk i jødisk tro og kultur fra den tiden. De har også hjulpet forskere med å forstå bibelen bedre, da de inneholder mange vers som ikke finnes i dagens bibelutgaver.
 39. Josephus Josephus var en jødisk historiker som levde i det første århundre e.Kr. Han skrev om de jødiske krigene og om de jødiske lederne som ledet dem. Han var også kjent for å ha skrevet om Jesus og hans liv. Han beskrev Jesus som en stor lærer og profet som hadde mange tilhengere. Han skrev også om Jesu død og hvordan han ble korsfestet av romerne. Josephus skrifter har vært viktige for å forstå Jesu liv og hans betydning for kristendommen.
 40. Tacitus var en romersk historiker som levde i det første århundre e.Kr. Han skrev om mange hendelser som skjedde i denne perioden, inkludert kristendommen. Han refererte til Jesus som "Kristus" og skrev at han ble korsfestet av Pontius Pilatus, den romerske guvernøren av Judea. Han skrev også at Jesus hadde mange tilhengere som trodde på ham og at hans lære hadde spredt seg over hele landet. Dette er en av de eldste kildene som refererer til Jesus og kristendommen.
 41. 2023
Publicité