Martin Luther King Jr.

T
MARTIN LUTHER KING JR.
MARTIN LUTHER KING JR. KOMBINERTE RADIKALE TANKER,
POLITISK TEFT OG STORE TALEGAVER.
I SIN «JEG HAR EN DRØM TALE» BESKREV HAN EN FREMTID
MED RASEMESSIG LIKESTILLING OG SOM INSPIRERTE
MILLIONER AV AMERIKANERE.
SELV OM HAN BLE PROVOSERT UTALLIGE GANGER, SÅ
UNNGIKK HAN Å BRUKE VOLDELIGE VIRKEMIDLER.
Martin Luther King Jr.
LUTHER KING HADDE STOR SUKESSES MED Å FÅ SLUTT PÅ
RASESKILLEPOLITIKKEN I USA OG HAN BEDRET LIVET FOR DE SVARTE
I AMERIKA.
LIKEVEL BLE IKKE DE ØKONOMISKE FORHOLDENE FOR DE SVARTE I
USA FORBEDRET.
MARTIN LUTHER KING JR. BLE FØDT I ATLANTA 15. JANUAR 1929.
HAN VAR SØNN AV EN BAPTISTPREST – MARTIN LUTHER KING SR. OG
EN LÆRERINNE – ALBERTA WILLIAMS KING.
KING VOKSTE OPP I SWEET AUBORN I ATLANTA.
OPPRINNELIG HET HAN MICHAEL, MEN I 1934 SKIFTET FAREN
SØNNENS NAVN TIL MARTIN LUTHER FOR Å HEDRE DEN TYSKE
REFORMATOREN MARTIN LUTHER .
MARTIN LUTHER KING SR. ALBERTA WILLIAMS KING
Barndomshjemmet i Atlanta
MARTIN LUTHER KING BLE TIDLIG INSPIRERT AV FARENS OPPOSISJON
MOT USA,S RASESKILLEPOLITIKK OG SEGREGERING.
SELV OM HAN VOKSTE OPP I ET SYSTEM SOM BEHANDLET HAN SOM
MINDREVERDIG, SÅ LÆRTE MOREN HANS AT HAN VAR LIKE GOD
SOM ANDRE.
DA MARTIN LUTHER KING VAR 6 ÅR GAMMEL, SÅ KOM HAN BORTI
RASESKILLEPOLITIKKEN FOR FØRSTE GANG.
DA BLE HAN OG EN HVIT KAMERAT SENDT TIL TO FORSKJELLIGE
SKOLER.
14 ÅR GAMMEL BLE HAN TVUNGET TIL Å GI FRA SEG SETET PÅ
BUSSEN TIL EN HVIT PASSASJER DA HAN VAR PÅ TUR HJEM FRA
GEORGIA.
HAN HADDE NETTOPP VUNNET EN TALEKONKURRANSE DER HAN
HADDE SNAKKET OM LIKE RETTIGHETER.
DENNE UBEHAGELIGE EPISODEN FIKK HAN TIL Å STARTE OPP
KAMPEN MOT RASESKILLEPOLITIKKEN I USA.
Martin Luther King Jr.
SELV OM USA AVSKAFFET SLAVERIET I 1865, SÅ VAR DET STOR
SOSIAL OG ØKONOMISK ULIKHET.
I 1940 VAR FORVENTET LEVEALDER FOR HVITE 64 ÅR OG 53 FOR
SVARTE AMERIKANERE.
I SØR STATENE BLE RASESKILLEPOLITIKKEN HÅNDHEVET PÅ SKOLER,
RESTAURANTER OG ANDRE STEDER.
Kino for bare svarte
I 1948 DA MARTIN LUTHER KING VAR 15 ÅR GAMMEL STARTET HAN
PÅ MOREHOUSE COLLEGE.
FAREN OG BESTEFAREN HADDE OGSÅ GÅTT PÅ DENNE SKOLEN.
HER OPPDAGET KING SKRIFTENE TIL FORFATTEREN DAVID HENRY
THOREAU OG HAN BLE FASCINERT AV BRUKEN AV IKKEVOLDELIGE
VIRKEMIDLER.
MARTIN LUTHER KING STARTET MED Å STUDERE TEOLOGI.
ETTER EKSAMEN FORTSATTE HAN MED Å STUDERE TIL PREST PÅ
CROZER TEOLOGISKE SEMINAR I PENNSYLVANIA.
Morehouse college
Crozer teologiske seminar
I 1955 TOK HAN DOKTORGRADEN I TEOLOGI VED UNIVERSITETET I
BOSTON.
MENS HAN STUDERTE I BOSTON, SÅ MØTTE HAN HENNE SOM
SKULLE BLI HANS KONE – SANGEREN CORETTA SCOTT.
FAREN HANS VILLE AT SØNNEN SKULLE GIFTE SEG INN I EN MER
INNFLYTELSESRIK FAMILIE.
MEN LUTHER KING JR. NEKTET Å FØLGE FARENS RÅD.
HAN VAR BETATT AV CORETTAS SKJØNNHET OG SOSIALE
ENGASJEMENT.
Boston universitetet
Coretta Scott
MARTIN OG CORETTA GIFTET SEG I 1953.
MARTIN LUTHER KING JR. BLE PASTOR I DEXTER AVENUE BAPTIST
CHURCH I MONTGOMERY, ALABAMA.
CORETTA SCOTT KING GA OPP PLANENE SINE OM Å BLI EN KLASSISK
SANGERINNE .
HUN VILLE ISTEDEN VÆRE PRESTEKONE.
I LØPET AV DE NESTE 10 ÅRENE FIKK PARET FIRE BARN.
DET VAR YOLANDA DENISE KING, MARTIN LUTHER KING III, DEXTER
SCOTT KING OG BERNICE ALBERTINE KING.
Baptistkirken i Montgomery
I DESEMBER 1955 BLE ROSA PARKS ARRESTERT I MONTGOMERY.
HUN NEKTET Å GI FRA SEG PLASSEN SIN PÅ EN BUSS SLIK AT EN HVIT
MANN KUNNE SITTE NED.
MARTIN LUTHER KING BLE VALGT TIL Å LEDE EN BUSSBOIKOTT SOM
KOM TIL Å VARE I 381 DAGER.
AKSJONEN VAR VELLYKKET.
I 1956 AVGJORDE DEN AMERIKANSKE HØYESTERETT AT
MONTGOMERYS BUSSEGREGERINGSPOLITIKK VAR
GRUNNLOVSSTRIDIG.
Rosa Parks
Martin Luther King Jr.
NYHETEN OM DETTE GJENNOMBRUDDET NÅR DET GJALDT
BORGERRETTIGHETENE SPREDTE SEG OG LUTHER KING BLE ET
KJENT NAVN I AMERIKA.
UNDER BUSSBOIKOTTEN LÆRTE , BAYARD RUSTIN SOM VAR EN
FREMSTÅENDE BORGERRETTSAKTIVIST, KING I BRUKEN AV
MAHATMA GANDHIS IKKE VOLDELIGE METODER I
KONFRONTASJONER.
Bayard Rustin
• MARTIN LUTHER KING ARBEIDET OGSÅ MED ANDRE
BORGERRETTSAKTIVISTER FOR Å DANNE THE SOUTHERN
CHRISTIAN LEADERSHIP CONFERENCE (SCLC).
• KING OG SCLC HÅPET PÅ Å BYGGE VIDERE PÅ SUKSESSEN FRA
MONTGOMERY VED Å UTVIDE BRUKEN AV BUSSBOIKOTTER OVER
HELE SØR STATENE.
• MEN DET BLE IKKE NOE AV PLANENE-
• PÅ NOEN STEDER VAR DEN AFRIKANSK-AMERIKANSKE
BEFOLKNINGEN FOR LITEN TIL Å UTFØRE EN BOIKOTT.
Martin Luther King Jr.
PÅ ANDRE STEDER GAV DE HVITE SEG FORT FOR Å HINDRE AT EN
SVART PROTESTBEVEGELSE UTVIKLET SEG.
PÅ NOEN STEDER KJØRTE DE HVITE MYNDIGHETENE BUSSELSKAPENE
KONKURS FOR Å HINDRE LIKESTILLING AV RASENE.
I 1959 REISTE MARTIN LUTHER KING TIL INDIA FOR Å SØKE
INSPIRASJON OG FOR Å LÆRE OM GANDHIS IKKE VOLDELIGE
BEVEGELSE.
PÅ EN FEM UKER LANG TUR TIL INDIA MØTTE HAN GANDHIS FAMILIE
OG STATSMINISTER NEHRU.
HAN BLE TRUFFET AV LIKHETEN MELLOM INDIAS BEHANDLING AV
MEDLEMMER AV LAVKASTENE OG BEHANDLINGEN AV AFRIKANSK-
AMERIKANERE I USA.
KING KOM HJEM FAST BESTEMT PÅ Å BRUKE IKKEVOLDELIGE
King møter Nehru i India
PROTESTAKSJONENE SOM MARTIN LUTHER KING GJENNOMFØRTE I
1961 – 62 I ALBANY , GEORGIA BLE MISLYKKET.
POLITIET STOPPET IKKE DEMONSTRANTENE, MEN PRØVDE ISTEDEN Å
LØSE OPP SITUASJONEN.
DERMED VAR DEMONSTRASJONENE IKKE INTERESSANTE FOR AVISENE
OG FJERNSYNET.
I 1963 RETTET MARTIN LUTHER KING BLIKKET MOT BIRMINGHAM I
ALABAMA.
BIRMINGHAM VAR EN AV USAS MEST SEGREGERTE BYER.
KING SATTE I GANG MED BOIKOTTAKSJONER, DEMONSTRASJONER
OG SITT NED AKSJONER.
RESULATET BLE AT MARTIN LUTHER KING BLE SATT I FENGSEL.
I FENGSLET SKREV HAN ET BREV DER HAN FORSVARTE BRUKEN AV
IKKE VOLDELIGE METODER.
Fangebilde av Martin Luther King
Fengselcellen som King satt i.
I BIRMINGHAM BRUKTE MYNDIGHENE VANNKANONER OG
POLITIHUNDER MOT DEMONSTRANTENE.
TV BILDER FRA DEMONSTRASJONENE I BIRMINGHAM SKAPTE STOR
STØTTE FOR KINGS SAK.
NÅ BLE HAN ET IKON I KAMPEN FOR MENNESKERETTIGHETER.
MARTIN LUTHER KING BLE OGSÅ INVITERT TIL DET HVITE HUS FOR Å
MØTE PRESIDENT KENNEDY.
HAN STØTTET KINGS SAK.
Svarte ungdommer blir truffet av vannkanoner.
Bruk av politihunder
King i Det hvite hus.
28. AUGUST HOLDT MARTIN LUTHER KING «JEG HAR EN DRØM
TALEN» I WASHINGTON.
EN STOR MENGDE PÅ 200.000 MENNESKER VAR SAMLET VED
LINCOLN MEMORIAL OG MANGE MILLIONER SATT FORAN
FJERNSYNET DA KING LA FREM SIN VISJON OM DEN DAGEN DA
FRIHET OG LIKHET VILLE BLI OPPNÅDD I AMERIKA.
KINGS ORD VANT GJENKLANG OVER HELE VERDEN, OG TALEN BLE
ET SYMBOL PÅ KAMPEN FOR SIVILE RETTIGHETER OG TALEN ER
FORTSATT MYE SITERT I DAG.
LUTHER KING SNAKKET OGSÅ OM DEN ØKONOMISKE FORSKJELLEN
MELLOM SVARTE OG HVITE OG DEN FATTIGDOMMEN SOM MANGE
AFRIKANSK-AMERIKANERE STÅR OVERFOR I USA.
I have a dream-talen
Mye folk i Washington
Martin Luther King Jr.
Lederne ankommer
Joan Baez og Bob Dylan
15. SEPTEMBER 1963 SPRENGTE HVITE AKTIVISTER EN BOMBE I EN
KIRKE I BIRMINGHAM DER FIRE JENTER BLE DREPT.
DET BLE ET STORT RAMASKRIK OG LUTHER KING SELV BLE SLÅTT UT
AV DENNE BOMBEAKSJONEN.
8000 MENNESKER DELTOK I BEGRAVELSENE TIL DE FIRE
BOMBEOFRENE.
SOMMEREN 1964 VEDTOK KONGRESSEN CIVIL RIGHTS ACT.
DENNE LOVEN BLE SLUTTEN PÅ RASESKILLET I OFFENTLIGE
BYGNINGER OG OVERNATTINGSSTEDER.
35 ÅR GAMMEL FIKK MARTIN LUTHER KING JR. NOBELS FREDSPRIS I
1964.
HAN VAR DEN YNGSTE SOM TIL DA HADDE FÅTT FREDSPRISEN.
HANS NESTE KAMPANJE VAR FOR Å BEDRE STEMMERETTEN FOR DE
SVARTE I SELMA, ALABAMA.
DE SVARTE MÅTTE GJENNOMGÅ DISKRIMINERENDE FYSISKE OG
PSYKISKE TESTER FOR Å KUNNE FÅ STEMMERETT.
DERFOR VAR DET BARE 2% AV DE SVARTE I SELMA SOM KUNNE
STEMME I VALG.
Luther King i Oslo
Nobelseremonien
• ETTER ET SAMMENSTØT MED NASJONALGARDEN PÅ EDMUND
PETTUSBRUA I SELMA, SÅ DELTOK AKTIVISTER FRA HELE LANDET I
EN FEM DAGERS MARSJ FRA SELMA TIL MONTGOMERY.
• KING LEDET EN MARSJ SOM BESTOD AV 2000 MARSJERENDE
DELTAKERE OG SOM ENDTE PÅ 30000 MARSJERENDE.
• I AUGUST 1965 KOM DET EN LOV SOM FJERNET MANGE AV DE
HINDRINGENE SOM GJORDE AT DE SVARTE AMERIKANERNE IKKE
KUNNE STEMME VED VALG.
Politiet ser på demonstrantene
Martin Luther King Jr.
Politiet Selma
• KONGEN VENDTE SIN OPPMERKSOMHET MOT DE FATTIGE I BYENE I
NORD-AMERIKA.
• KING OG FAMILIEN HADDE FLYTTET TIL EN SVART GHETTO I
CHICAGO - CHICAGO WEST SIDE .
• HAN KJEMPET FOR Å FORANDRE DEN EKSTREME SOSIALE OG
ØKONOMISKE ULIKHETEN I CHICAGO.
• KING FIKK PROBLEMER MED Å SAMLE DE SVARTE FOR SAKEN SIN.
Luther King i Chicago
MENS BYENS MYNDIGHETER VAR I UTGANGSPUNKTET ENIGE OM Å
FREMME EN RETTFERDIG BOLIGPOLITIKK, MEN SÅ GIKK
MYNDIGHETENE TILBAKE PÅ LØFTENE SINE.
KINGS POPULARITET VAR NÅ DALENDE.
INNENFOR BORGERRETTSBEVEGELSEN VAR DET ØKENDE STØTTE FOR
MER MILITANTE METODER NÅR DET GJALDT MOSTAND.
BLACK POWER HADDE NÅ BLITT POPULÆRT.
Martin Luther King Jr.
TROSS NEDERLAGET I CHICAGO, SÅ BEGYNTE KING Å ENGASJERE SEG
I USAS ØKONOMISKE OG SOSIALE POLITIKK.
KING BEGYNTE OGSÅ Å ENGASJERE SEG I UTENRIKSPOLITIKKEN.
HAN HOLDT EN TALE I NEW YORK DER HAN KRITISERTE USAS
ENGASJEMENT I VIETNAMKRIGEN.
KING KRITISERTE MYNDIGHETENE FOR Å NEGLISJERE AMERIKAS
FATTIGE, MENS DE BRUKTE STORE SUMMER PÅ KRIGFØRING I ASIA.
Martin Luther King Jr.
King kritiserer Vietnamkrigen
KING LOVTE Å KJEMPE FOR ALLE UNDERTRYKTE RASER.
I 1968 STARTET HAN POOR PEOPLE’S CAMPAIGN FOR Å FÅ SLUTT PÅ
ØKONOMISK ULIKHET.
Poor people marsjen i Washington
• I APRIL 1968 VAR LUTHER KING PÅ BESØK I MEMPHIS FOR Å
STØTTE EN STREIK SOM HELSEARBEIDERNE I BYEN GJENNOMFØRTE.
• KING BLE SKUTT PÅ EN MOTELLBALKONG AV RASISTEN JAMES EARL
RAY.
• DERMED BRØT DET UT OPPRØYER OVER HELE LANDET.
• PRESIDENT LYNDON B JOHNSON GJORDE DATOEN FOR DRAPET PÅ
KING TIL EN NASJONAL SØRGEDAG.
Motellet hvor King ble skutt
James Earl Ray
Kings likvogn
Opptøyer etter at King ble skutt.
1 sur 66

Recommandé

Dr. Martin Luther King, Jr. par
Dr. Martin Luther King, Jr.Dr. Martin Luther King, Jr.
Dr. Martin Luther King, Jr.Keith White Sr
128.7K vues34 diapositives
Martin luther king jr par
Martin luther king jrMartin luther king jr
Martin luther king jrDGT
1.4K vues33 diapositives
Martin Luther King, jr par
Martin Luther King, jrMartin Luther King, jr
Martin Luther King, jrZoe Gallou
3.2K vues10 diapositives
Remembering a Revolutionary: Martin Luther King's life in photos par
Remembering a Revolutionary: Martin Luther King's life in photosRemembering a Revolutionary: Martin Luther King's life in photos
Remembering a Revolutionary: Martin Luther King's life in photosmaditabalnco
15.2K vues50 diapositives
Martin Luther King, Jr. par
Martin Luther King, Jr.Martin Luther King, Jr.
Martin Luther King, Jr.HistoryExpert006
2.6K vues21 diapositives
Mlk ppt par
Mlk pptMlk ppt
Mlk pptklotzman
5.9K vues10 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Martin Luther King Jr. par
Martin Luther King Jr.Martin Luther King Jr.
Martin Luther King Jr.IES Mediterraneo
4.1K vues11 diapositives
Martin Luther King Jnr. ppt par
Martin Luther King Jnr. pptMartin Luther King Jnr. ppt
Martin Luther King Jnr. pptFrancis O'Callaghan
3.2K vues15 diapositives
Martin Luther King Jr par
Martin Luther King JrMartin Luther King Jr
Martin Luther King Jrcore102
18.3K vues8 diapositives
Martin Luther King par
Martin Luther KingMartin Luther King
Martin Luther KingMariaJesusDuque
2.2K vues21 diapositives
Martine Luther King Style Of Leadership par
Martine Luther King Style Of LeadershipMartine Luther King Style Of Leadership
Martine Luther King Style Of LeadershipRajesh Patel
8.1K vues12 diapositives
Dr. Martin Luther King Jr. par
Dr. Martin Luther King Jr.Dr. Martin Luther King Jr.
Dr. Martin Luther King Jr.Vivek Ray
434 vues16 diapositives

Tendances(20)

Martin Luther King Jr par core102
Martin Luther King JrMartin Luther King Jr
Martin Luther King Jr
core10218.3K vues
Martine Luther King Style Of Leadership par Rajesh Patel
Martine Luther King Style Of LeadershipMartine Luther King Style Of Leadership
Martine Luther King Style Of Leadership
Rajesh Patel8.1K vues
Dr. Martin Luther King Jr. par Vivek Ray
Dr. Martin Luther King Jr.Dr. Martin Luther King Jr.
Dr. Martin Luther King Jr.
Vivek Ray434 vues
Luther king powerpoint par ML6
Luther king powerpointLuther king powerpoint
Luther king powerpoint
ML655.8K vues
Dr Martin Luther King Jr par lucylu32
Dr Martin Luther King JrDr Martin Luther King Jr
Dr Martin Luther King Jr
lucylu322.1K vues
Dr. martin luther king, jr. par TheaCasey
Dr. martin luther king, jr.Dr. martin luther king, jr.
Dr. martin luther king, jr.
TheaCasey2.9K vues
Martin luther king jr. par Yari52
Martin luther king jr.Martin luther king jr.
Martin luther king jr.
Yari523.6K vues
Martin Luther King Jr Slide Show par lawhite
Martin Luther King Jr Slide ShowMartin Luther King Jr Slide Show
Martin Luther King Jr Slide Show
lawhite6.3K vues

Similaire à Martin Luther King Jr.

Mlktre par
MlktreMlktre
Mlktreguest277ff0
930 vues22 diapositives
How Did Martin Luther King Jr Affect Society par
How Did Martin Luther King Jr Affect SocietyHow Did Martin Luther King Jr Affect Society
How Did Martin Luther King Jr Affect SocietyLaura Martin
2 vues77 diapositives
Martin luther king par
Martin luther kingMartin luther king
Martin luther kingelgrupo201
658 vues10 diapositives
Trabalho de ingles da prof regiane par
Trabalho de ingles da prof regianeTrabalho de ingles da prof regiane
Trabalho de ingles da prof regianeelyonaiellenlorenaalane00
183 vues8 diapositives
Trabalho de ingless da prof regiane par
Trabalho de ingless da prof regianeTrabalho de ingless da prof regiane
Trabalho de ingless da prof regianeelyonaiellenlorenaalane00
132 vues8 diapositives
Trabajo inlg par
Trabajo inlgTrabajo inlg
Trabajo inlgrjoymille
663 vues14 diapositives

Similaire à Martin Luther King Jr.(20)

How Did Martin Luther King Jr Affect Society par Laura Martin
How Did Martin Luther King Jr Affect SocietyHow Did Martin Luther King Jr Affect Society
How Did Martin Luther King Jr Affect Society
Laura Martin2 vues
Martin luther king par elgrupo201
Martin luther kingMartin luther king
Martin luther king
elgrupo201658 vues
PresentacióN Human Values par guest0627be1
PresentacióN Human ValuesPresentacióN Human Values
PresentacióN Human Values
guest0627be1227 vues
PresentacióN Human Values par guest0627be1
PresentacióN Human ValuesPresentacióN Human Values
PresentacióN Human Values
guest0627be1404 vues
PresentacióN Human Values par rita
PresentacióN Human ValuesPresentacióN Human Values
PresentacióN Human Values
rita355 vues
PresentacióN Human Values par guest0627be1
PresentacióN Human ValuesPresentacióN Human Values
PresentacióN Human Values
guest0627be1208 vues
Mlk ppt par klotzman
Mlk pptMlk ppt
Mlk ppt
klotzman5.8K vues
History Of Relations Between Mexico And The United States par Laura Anderson
History Of Relations Between Mexico And The United StatesHistory Of Relations Between Mexico And The United States
History Of Relations Between Mexico And The United States

Plus de tarzanol

Reformasjonen par
ReformasjonenReformasjonen
Reformasjonentarzanol
5 vues66 diapositives
VULKANER.pptx par
VULKANER.pptxVULKANER.pptx
VULKANER.pptxtarzanol
7 vues44 diapositives
HARALD SOLHBERG. par
HARALD SOLHBERG.HARALD SOLHBERG.
HARALD SOLHBERG.tarzanol
6 vues32 diapositives
LOV OG RETT par
LOV OG RETTLOV OG RETT
LOV OG RETTtarzanol
6 vues145 diapositives
Europa par
EuropaEuropa
Europatarzanol
32 vues10 diapositives
Vær og klima par
Vær og klimaVær og klima
Vær og klimatarzanol
7 vues34 diapositives

Plus de tarzanol(20)

HARALD SOLHBERG. par tarzanol
HARALD SOLHBERG.HARALD SOLHBERG.
HARALD SOLHBERG.
tarzanol6 vues
Befolkningsstruktur par tarzanol
BefolkningsstrukturBefolkningsstruktur
Befolkningsstruktur
tarzanol21 vues
De skriftlige kildene om Jesu liv par tarzanol
De skriftlige kildene om Jesu livDe skriftlige kildene om Jesu liv
De skriftlige kildene om Jesu liv
tarzanol8 vues
BEGREPER INNEN POLITIKK.pptx par tarzanol
BEGREPER INNEN POLITIKK.pptxBEGREPER INNEN POLITIKK.pptx
BEGREPER INNEN POLITIKK.pptx
tarzanol5 vues
Hva er politikk.pptx par tarzanol
Hva er politikk.pptxHva er politikk.pptx
Hva er politikk.pptx
tarzanol14 vues
Armfeldts dødsmarsj par tarzanol
Armfeldts dødsmarsjArmfeldts dødsmarsj
Armfeldts dødsmarsj
tarzanol10 vues
BOMBINGEN AV NAMSOS 20 april 1940 par tarzanol
BOMBINGEN AV NAMSOS 20 april 1940BOMBINGEN AV NAMSOS 20 april 1940
BOMBINGEN AV NAMSOS 20 april 1940
tarzanol96 vues
Atombombene over Hiroshima og Nagasaki par tarzanol
Atombombene over Hiroshima og NagasakiAtombombene over Hiroshima og Nagasaki
Atombombene over Hiroshima og Nagasaki
tarzanol52 vues
OPERASJON OVERLORD par tarzanol
OPERASJON OVERLORDOPERASJON OVERLORD
OPERASJON OVERLORD
tarzanol62 vues

Dernier

DISTILLATION.pptx par
DISTILLATION.pptxDISTILLATION.pptx
DISTILLATION.pptxAnupkumar Sharma
82 vues47 diapositives
Meet the Bible par
Meet the BibleMeet the Bible
Meet the BibleSteve Thomason
83 vues80 diapositives
Creative Restart 2023: Christophe Wechsler - From the Inside Out: Cultivating... par
Creative Restart 2023: Christophe Wechsler - From the Inside Out: Cultivating...Creative Restart 2023: Christophe Wechsler - From the Inside Out: Cultivating...
Creative Restart 2023: Christophe Wechsler - From the Inside Out: Cultivating...Taste
39 vues34 diapositives
Interaction of microorganisms with vascular plants.pptx par
Interaction of microorganisms with vascular plants.pptxInteraction of microorganisms with vascular plants.pptx
Interaction of microorganisms with vascular plants.pptxMicrobiologyMicro
75 vues33 diapositives
Papal.pdf par
Papal.pdfPapal.pdf
Papal.pdfMariaKenney3
76 vues24 diapositives
JQUERY.pdf par
JQUERY.pdfJQUERY.pdf
JQUERY.pdfArthyR3
114 vues22 diapositives

Dernier(20)

Creative Restart 2023: Christophe Wechsler - From the Inside Out: Cultivating... par Taste
Creative Restart 2023: Christophe Wechsler - From the Inside Out: Cultivating...Creative Restart 2023: Christophe Wechsler - From the Inside Out: Cultivating...
Creative Restart 2023: Christophe Wechsler - From the Inside Out: Cultivating...
Taste39 vues
Interaction of microorganisms with vascular plants.pptx par MicrobiologyMicro
Interaction of microorganisms with vascular plants.pptxInteraction of microorganisms with vascular plants.pptx
Interaction of microorganisms with vascular plants.pptx
JQUERY.pdf par ArthyR3
JQUERY.pdfJQUERY.pdf
JQUERY.pdf
ArthyR3114 vues
Research Methodology (M. Pharm, IIIrd Sem.)_UNIT_IV_CPCSEA Guidelines for Lab... par RAHUL PAL
Research Methodology (M. Pharm, IIIrd Sem.)_UNIT_IV_CPCSEA Guidelines for Lab...Research Methodology (M. Pharm, IIIrd Sem.)_UNIT_IV_CPCSEA Guidelines for Lab...
Research Methodology (M. Pharm, IIIrd Sem.)_UNIT_IV_CPCSEA Guidelines for Lab...
RAHUL PAL45 vues
OOPs - JAVA Quick Reference.pdf par ArthyR3
OOPs - JAVA Quick Reference.pdfOOPs - JAVA Quick Reference.pdf
OOPs - JAVA Quick Reference.pdf
ArthyR376 vues
Ask The Expert! Nonprofit Website Tools, Tips, and Technology.pdf par TechSoup
 Ask The Expert! Nonprofit Website Tools, Tips, and Technology.pdf Ask The Expert! Nonprofit Website Tools, Tips, and Technology.pdf
Ask The Expert! Nonprofit Website Tools, Tips, and Technology.pdf
TechSoup 67 vues
What is Digital Transformation? par Mark Brown
What is Digital Transformation?What is Digital Transformation?
What is Digital Transformation?
Mark Brown46 vues
The Future of Micro-credentials: Is Small Really Beautiful? par Mark Brown
The Future of Micro-credentials: Is Small Really Beautiful?The Future of Micro-credentials: Is Small Really Beautiful?
The Future of Micro-credentials: Is Small Really Beautiful?
Mark Brown121 vues
JRN 362 - Lecture Twenty-Three (Epilogue) par Rich Hanley
JRN 362 - Lecture Twenty-Three (Epilogue)JRN 362 - Lecture Twenty-Three (Epilogue)
JRN 362 - Lecture Twenty-Three (Epilogue)
Rich Hanley44 vues
GSoC 2024 .pdf par ShabNaz2
GSoC 2024 .pdfGSoC 2024 .pdf
GSoC 2024 .pdf
ShabNaz245 vues
Guidelines & Identification of Early Sepsis DR. NN CHAVAN 02122023.pptx par Niranjan Chavan
Guidelines & Identification of Early Sepsis DR. NN CHAVAN 02122023.pptxGuidelines & Identification of Early Sepsis DR. NN CHAVAN 02122023.pptx
Guidelines & Identification of Early Sepsis DR. NN CHAVAN 02122023.pptx
Niranjan Chavan43 vues
Payment Integration using Braintree Connector | MuleSoft Mysore Meetup #37 par MysoreMuleSoftMeetup
Payment Integration using Braintree Connector | MuleSoft Mysore Meetup #37Payment Integration using Braintree Connector | MuleSoft Mysore Meetup #37
Payment Integration using Braintree Connector | MuleSoft Mysore Meetup #37

Martin Luther King Jr.

 • 2. MARTIN LUTHER KING JR. KOMBINERTE RADIKALE TANKER, POLITISK TEFT OG STORE TALEGAVER. I SIN «JEG HAR EN DRØM TALE» BESKREV HAN EN FREMTID MED RASEMESSIG LIKESTILLING OG SOM INSPIRERTE MILLIONER AV AMERIKANERE. SELV OM HAN BLE PROVOSERT UTALLIGE GANGER, SÅ UNNGIKK HAN Å BRUKE VOLDELIGE VIRKEMIDLER.
 • 4. LUTHER KING HADDE STOR SUKESSES MED Å FÅ SLUTT PÅ RASESKILLEPOLITIKKEN I USA OG HAN BEDRET LIVET FOR DE SVARTE I AMERIKA. LIKEVEL BLE IKKE DE ØKONOMISKE FORHOLDENE FOR DE SVARTE I USA FORBEDRET.
 • 5. MARTIN LUTHER KING JR. BLE FØDT I ATLANTA 15. JANUAR 1929. HAN VAR SØNN AV EN BAPTISTPREST – MARTIN LUTHER KING SR. OG EN LÆRERINNE – ALBERTA WILLIAMS KING. KING VOKSTE OPP I SWEET AUBORN I ATLANTA. OPPRINNELIG HET HAN MICHAEL, MEN I 1934 SKIFTET FAREN SØNNENS NAVN TIL MARTIN LUTHER FOR Å HEDRE DEN TYSKE REFORMATOREN MARTIN LUTHER .
 • 6. MARTIN LUTHER KING SR. ALBERTA WILLIAMS KING
 • 8. MARTIN LUTHER KING BLE TIDLIG INSPIRERT AV FARENS OPPOSISJON MOT USA,S RASESKILLEPOLITIKK OG SEGREGERING. SELV OM HAN VOKSTE OPP I ET SYSTEM SOM BEHANDLET HAN SOM MINDREVERDIG, SÅ LÆRTE MOREN HANS AT HAN VAR LIKE GOD SOM ANDRE. DA MARTIN LUTHER KING VAR 6 ÅR GAMMEL, SÅ KOM HAN BORTI RASESKILLEPOLITIKKEN FOR FØRSTE GANG. DA BLE HAN OG EN HVIT KAMERAT SENDT TIL TO FORSKJELLIGE SKOLER.
 • 9. 14 ÅR GAMMEL BLE HAN TVUNGET TIL Å GI FRA SEG SETET PÅ BUSSEN TIL EN HVIT PASSASJER DA HAN VAR PÅ TUR HJEM FRA GEORGIA. HAN HADDE NETTOPP VUNNET EN TALEKONKURRANSE DER HAN HADDE SNAKKET OM LIKE RETTIGHETER. DENNE UBEHAGELIGE EPISODEN FIKK HAN TIL Å STARTE OPP KAMPEN MOT RASESKILLEPOLITIKKEN I USA.
 • 11. SELV OM USA AVSKAFFET SLAVERIET I 1865, SÅ VAR DET STOR SOSIAL OG ØKONOMISK ULIKHET. I 1940 VAR FORVENTET LEVEALDER FOR HVITE 64 ÅR OG 53 FOR SVARTE AMERIKANERE. I SØR STATENE BLE RASESKILLEPOLITIKKEN HÅNDHEVET PÅ SKOLER, RESTAURANTER OG ANDRE STEDER.
 • 12. Kino for bare svarte
 • 13. I 1948 DA MARTIN LUTHER KING VAR 15 ÅR GAMMEL STARTET HAN PÅ MOREHOUSE COLLEGE. FAREN OG BESTEFAREN HADDE OGSÅ GÅTT PÅ DENNE SKOLEN. HER OPPDAGET KING SKRIFTENE TIL FORFATTEREN DAVID HENRY THOREAU OG HAN BLE FASCINERT AV BRUKEN AV IKKEVOLDELIGE VIRKEMIDLER. MARTIN LUTHER KING STARTET MED Å STUDERE TEOLOGI. ETTER EKSAMEN FORTSATTE HAN MED Å STUDERE TIL PREST PÅ CROZER TEOLOGISKE SEMINAR I PENNSYLVANIA.
 • 16. I 1955 TOK HAN DOKTORGRADEN I TEOLOGI VED UNIVERSITETET I BOSTON. MENS HAN STUDERTE I BOSTON, SÅ MØTTE HAN HENNE SOM SKULLE BLI HANS KONE – SANGEREN CORETTA SCOTT. FAREN HANS VILLE AT SØNNEN SKULLE GIFTE SEG INN I EN MER INNFLYTELSESRIK FAMILIE. MEN LUTHER KING JR. NEKTET Å FØLGE FARENS RÅD. HAN VAR BETATT AV CORETTAS SKJØNNHET OG SOSIALE ENGASJEMENT.
 • 19. MARTIN OG CORETTA GIFTET SEG I 1953. MARTIN LUTHER KING JR. BLE PASTOR I DEXTER AVENUE BAPTIST CHURCH I MONTGOMERY, ALABAMA. CORETTA SCOTT KING GA OPP PLANENE SINE OM Å BLI EN KLASSISK SANGERINNE . HUN VILLE ISTEDEN VÆRE PRESTEKONE. I LØPET AV DE NESTE 10 ÅRENE FIKK PARET FIRE BARN. DET VAR YOLANDA DENISE KING, MARTIN LUTHER KING III, DEXTER SCOTT KING OG BERNICE ALBERTINE KING.
 • 21. I DESEMBER 1955 BLE ROSA PARKS ARRESTERT I MONTGOMERY. HUN NEKTET Å GI FRA SEG PLASSEN SIN PÅ EN BUSS SLIK AT EN HVIT MANN KUNNE SITTE NED. MARTIN LUTHER KING BLE VALGT TIL Å LEDE EN BUSSBOIKOTT SOM KOM TIL Å VARE I 381 DAGER. AKSJONEN VAR VELLYKKET. I 1956 AVGJORDE DEN AMERIKANSKE HØYESTERETT AT MONTGOMERYS BUSSEGREGERINGSPOLITIKK VAR GRUNNLOVSSTRIDIG.
 • 24. NYHETEN OM DETTE GJENNOMBRUDDET NÅR DET GJALDT BORGERRETTIGHETENE SPREDTE SEG OG LUTHER KING BLE ET KJENT NAVN I AMERIKA. UNDER BUSSBOIKOTTEN LÆRTE , BAYARD RUSTIN SOM VAR EN FREMSTÅENDE BORGERRETTSAKTIVIST, KING I BRUKEN AV MAHATMA GANDHIS IKKE VOLDELIGE METODER I KONFRONTASJONER.
 • 26. • MARTIN LUTHER KING ARBEIDET OGSÅ MED ANDRE BORGERRETTSAKTIVISTER FOR Å DANNE THE SOUTHERN CHRISTIAN LEADERSHIP CONFERENCE (SCLC). • KING OG SCLC HÅPET PÅ Å BYGGE VIDERE PÅ SUKSESSEN FRA MONTGOMERY VED Å UTVIDE BRUKEN AV BUSSBOIKOTTER OVER HELE SØR STATENE. • MEN DET BLE IKKE NOE AV PLANENE- • PÅ NOEN STEDER VAR DEN AFRIKANSK-AMERIKANSKE BEFOLKNINGEN FOR LITEN TIL Å UTFØRE EN BOIKOTT.
 • 28. PÅ ANDRE STEDER GAV DE HVITE SEG FORT FOR Å HINDRE AT EN SVART PROTESTBEVEGELSE UTVIKLET SEG. PÅ NOEN STEDER KJØRTE DE HVITE MYNDIGHETENE BUSSELSKAPENE KONKURS FOR Å HINDRE LIKESTILLING AV RASENE.
 • 29. I 1959 REISTE MARTIN LUTHER KING TIL INDIA FOR Å SØKE INSPIRASJON OG FOR Å LÆRE OM GANDHIS IKKE VOLDELIGE BEVEGELSE. PÅ EN FEM UKER LANG TUR TIL INDIA MØTTE HAN GANDHIS FAMILIE OG STATSMINISTER NEHRU. HAN BLE TRUFFET AV LIKHETEN MELLOM INDIAS BEHANDLING AV MEDLEMMER AV LAVKASTENE OG BEHANDLINGEN AV AFRIKANSK- AMERIKANERE I USA. KING KOM HJEM FAST BESTEMT PÅ Å BRUKE IKKEVOLDELIGE
 • 30. King møter Nehru i India
 • 31. PROTESTAKSJONENE SOM MARTIN LUTHER KING GJENNOMFØRTE I 1961 – 62 I ALBANY , GEORGIA BLE MISLYKKET. POLITIET STOPPET IKKE DEMONSTRANTENE, MEN PRØVDE ISTEDEN Å LØSE OPP SITUASJONEN. DERMED VAR DEMONSTRASJONENE IKKE INTERESSANTE FOR AVISENE OG FJERNSYNET.
 • 32. I 1963 RETTET MARTIN LUTHER KING BLIKKET MOT BIRMINGHAM I ALABAMA. BIRMINGHAM VAR EN AV USAS MEST SEGREGERTE BYER. KING SATTE I GANG MED BOIKOTTAKSJONER, DEMONSTRASJONER OG SITT NED AKSJONER. RESULATET BLE AT MARTIN LUTHER KING BLE SATT I FENGSEL. I FENGSLET SKREV HAN ET BREV DER HAN FORSVARTE BRUKEN AV IKKE VOLDELIGE METODER.
 • 33. Fangebilde av Martin Luther King
 • 35. I BIRMINGHAM BRUKTE MYNDIGHENE VANNKANONER OG POLITIHUNDER MOT DEMONSTRANTENE. TV BILDER FRA DEMONSTRASJONENE I BIRMINGHAM SKAPTE STOR STØTTE FOR KINGS SAK. NÅ BLE HAN ET IKON I KAMPEN FOR MENNESKERETTIGHETER. MARTIN LUTHER KING BLE OGSÅ INVITERT TIL DET HVITE HUS FOR Å MØTE PRESIDENT KENNEDY. HAN STØTTET KINGS SAK.
 • 36. Svarte ungdommer blir truffet av vannkanoner.
 • 38. King i Det hvite hus.
 • 39. 28. AUGUST HOLDT MARTIN LUTHER KING «JEG HAR EN DRØM TALEN» I WASHINGTON. EN STOR MENGDE PÅ 200.000 MENNESKER VAR SAMLET VED LINCOLN MEMORIAL OG MANGE MILLIONER SATT FORAN FJERNSYNET DA KING LA FREM SIN VISJON OM DEN DAGEN DA FRIHET OG LIKHET VILLE BLI OPPNÅDD I AMERIKA. KINGS ORD VANT GJENKLANG OVER HELE VERDEN, OG TALEN BLE ET SYMBOL PÅ KAMPEN FOR SIVILE RETTIGHETER OG TALEN ER FORTSATT MYE SITERT I DAG. LUTHER KING SNAKKET OGSÅ OM DEN ØKONOMISKE FORSKJELLEN MELLOM SVARTE OG HVITE OG DEN FATTIGDOMMEN SOM MANGE AFRIKANSK-AMERIKANERE STÅR OVERFOR I USA.
 • 40. I have a dream-talen
 • 41. Mye folk i Washington
 • 44. Joan Baez og Bob Dylan
 • 45. 15. SEPTEMBER 1963 SPRENGTE HVITE AKTIVISTER EN BOMBE I EN KIRKE I BIRMINGHAM DER FIRE JENTER BLE DREPT. DET BLE ET STORT RAMASKRIK OG LUTHER KING SELV BLE SLÅTT UT AV DENNE BOMBEAKSJONEN. 8000 MENNESKER DELTOK I BEGRAVELSENE TIL DE FIRE BOMBEOFRENE. SOMMEREN 1964 VEDTOK KONGRESSEN CIVIL RIGHTS ACT. DENNE LOVEN BLE SLUTTEN PÅ RASESKILLET I OFFENTLIGE BYGNINGER OG OVERNATTINGSSTEDER.
 • 46. 35 ÅR GAMMEL FIKK MARTIN LUTHER KING JR. NOBELS FREDSPRIS I 1964. HAN VAR DEN YNGSTE SOM TIL DA HADDE FÅTT FREDSPRISEN. HANS NESTE KAMPANJE VAR FOR Å BEDRE STEMMERETTEN FOR DE SVARTE I SELMA, ALABAMA. DE SVARTE MÅTTE GJENNOMGÅ DISKRIMINERENDE FYSISKE OG PSYKISKE TESTER FOR Å KUNNE FÅ STEMMERETT. DERFOR VAR DET BARE 2% AV DE SVARTE I SELMA SOM KUNNE STEMME I VALG.
 • 49. • ETTER ET SAMMENSTØT MED NASJONALGARDEN PÅ EDMUND PETTUSBRUA I SELMA, SÅ DELTOK AKTIVISTER FRA HELE LANDET I EN FEM DAGERS MARSJ FRA SELMA TIL MONTGOMERY. • KING LEDET EN MARSJ SOM BESTOD AV 2000 MARSJERENDE DELTAKERE OG SOM ENDTE PÅ 30000 MARSJERENDE. • I AUGUST 1965 KOM DET EN LOV SOM FJERNET MANGE AV DE HINDRINGENE SOM GJORDE AT DE SVARTE AMERIKANERNE IKKE KUNNE STEMME VED VALG.
 • 50. Politiet ser på demonstrantene
 • 53. • KONGEN VENDTE SIN OPPMERKSOMHET MOT DE FATTIGE I BYENE I NORD-AMERIKA. • KING OG FAMILIEN HADDE FLYTTET TIL EN SVART GHETTO I CHICAGO - CHICAGO WEST SIDE . • HAN KJEMPET FOR Å FORANDRE DEN EKSTREME SOSIALE OG ØKONOMISKE ULIKHETEN I CHICAGO. • KING FIKK PROBLEMER MED Å SAMLE DE SVARTE FOR SAKEN SIN.
 • 54. Luther King i Chicago
 • 55. MENS BYENS MYNDIGHETER VAR I UTGANGSPUNKTET ENIGE OM Å FREMME EN RETTFERDIG BOLIGPOLITIKK, MEN SÅ GIKK MYNDIGHETENE TILBAKE PÅ LØFTENE SINE. KINGS POPULARITET VAR NÅ DALENDE. INNENFOR BORGERRETTSBEVEGELSEN VAR DET ØKENDE STØTTE FOR MER MILITANTE METODER NÅR DET GJALDT MOSTAND. BLACK POWER HADDE NÅ BLITT POPULÆRT.
 • 57. TROSS NEDERLAGET I CHICAGO, SÅ BEGYNTE KING Å ENGASJERE SEG I USAS ØKONOMISKE OG SOSIALE POLITIKK. KING BEGYNTE OGSÅ Å ENGASJERE SEG I UTENRIKSPOLITIKKEN. HAN HOLDT EN TALE I NEW YORK DER HAN KRITISERTE USAS ENGASJEMENT I VIETNAMKRIGEN. KING KRITISERTE MYNDIGHETENE FOR Å NEGLISJERE AMERIKAS FATTIGE, MENS DE BRUKTE STORE SUMMER PÅ KRIGFØRING I ASIA.
 • 60. KING LOVTE Å KJEMPE FOR ALLE UNDERTRYKTE RASER. I 1968 STARTET HAN POOR PEOPLE’S CAMPAIGN FOR Å FÅ SLUTT PÅ ØKONOMISK ULIKHET.
 • 61. Poor people marsjen i Washington
 • 62. • I APRIL 1968 VAR LUTHER KING PÅ BESØK I MEMPHIS FOR Å STØTTE EN STREIK SOM HELSEARBEIDERNE I BYEN GJENNOMFØRTE. • KING BLE SKUTT PÅ EN MOTELLBALKONG AV RASISTEN JAMES EARL RAY. • DERMED BRØT DET UT OPPRØYER OVER HELE LANDET. • PRESIDENT LYNDON B JOHNSON GJORDE DATOEN FOR DRAPET PÅ KING TIL EN NASJONAL SØRGEDAG.
 • 63. Motellet hvor King ble skutt
 • 66. Opptøyer etter at King ble skutt.