Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

שניב תאור פרויקט כנס קוגנרציה מאי 2015

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 38 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus par Tashtiot media (20)

Publicité

שניב תאור פרויקט כנס קוגנרציה מאי 2015

 1. 1. ‫באופקים‬ ‫תשתיות‬ ‫כנס‬ ‫קוגנרציה‬–‫והקמה‬ ‫תכנון‬ ‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫תחום‬ ‫מנהל‬ ‫עוזרד‬ ‫אוהד‬,‫בע‬ ‫טלמניע‬"‫מ‬
 2. 2. ‫טלמניע‬ ‫אודות‬ ‫בשנת‬ ‫הוקמה‬ ‫טלמניע‬ ‫חברת‬1956‫ניהלה‬ ‫ומאז‬,‫מעל‬ ‫והתקינה‬ ‫סיפקה‬2,000‫מגה‬ ‫לייצור‬ ‫מערכות‬ ‫של‬ ‫וואט‬‫חשמל‬‫אפריקה‬ ‫ובמדינות‬ ‫בארץ‬,‫אירופה‬ ‫מזרח‬,‫מרכז‬ ‫אמריקה‬ ‫ודרום‬. ‫טלמניע‬‫הפתרונות‬ ‫את‬ ‫מציעה‬‫הבאים‬: •‫תחנות‬ ‫של‬ ‫הקמה‬‫כח‬‫המבוססות‬ ‫שונים‬ ‫מסוגים‬‫על‬ ‫היתר‬ ‫בין‬: ‫גנראטורים‬ ‫דיזל‬,‫גנראטורים‬ ‫גז‬,‫גז‬ ‫טורבינות‬,‫מזוט‬ ‫על‬ ‫הפועלים‬ ‫גנראטורים‬. •‫תחנות‬ ‫הקמת‬‫קוגנרציה‬‫עבור‬ ‫וקיטור‬ ‫חשמל‬ ‫לאספקת‬-‫אנרגיה‬ ‫וצרכני‬ ‫מפעלים‬ ‫גדולים‬ •‫הקמת‬‫תחנות‬‫כח‬‫גז‬ ‫ביו‬ ‫מבוססות‬–‫מכוני‬‫טיהור‬‫שפכים‬,‫מטמנות‬‫ומקורות‬ ‫טבעיים‬‫נוספים‬. •‫הסבת‬‫טבעי‬ ‫בגז‬ ‫לעבודה‬ ‫מפעלים‬ •‫מבערים‬ ‫של‬ ‫והתקנה‬ ‫אספקה‬,PRMS‫נוסף‬ ‫קצה‬ ‫וציוד‬ ‫קומפרסורים‬. 25/05/2015 -2-Telemenia Profile
 3. 3. ‫ליברויל‬,‫גבון‬ 70MW 25/05/2015 -5-Telemenia Profile
 4. 4. 105‫פורט‬‫ג‬'‫נטיל‬,‫גבון‬ MW 25/05/2015 -7-Telemenia Profile
 5. 5. SampleProjects 50MW‫בובו‬‫דיאלוסו‬,‫פאסו‬ ‫בורקינה‬ 25/05/2015Telemenia Profile 9
 6. 6. SampleProjects 145MW‫גויאנה‬,‫ברזיל‬ 25/05/2015Telemenia Profile 11
 7. 7. SampleProjects 81.5MW‫איקיטוס‬,‫פרו‬ 25/05/2015Telemenia Profile 13
 8. 8. 25/05/2015 -15-Telemenia Profile ‫המפעל‬ ‫של‬ ‫אנרגיה‬ ‫צריכת‬ ‫ניתוח‬. 5-6Mw , 7-8‫קיטור‬ ‫טון‬15‫בר‬,‫כ‬ ‫עובד‬ ‫המפעל‬- 6,500‫בשנה‬ ‫שעות‬. ‫צרכים‬ ‫ניתוח‬:‫לקוח‬ ‫דרישות‬,‫קיימת‬ ‫תשתית‬ ‫מצב‬, ‫התחנה‬ ‫להקמת‬ ‫פנוי‬ ‫שטח‬,‫עתידי‬ ‫לפיתוח‬ ‫צרכים‬. ‫הנתונים‬ ‫ועיבוד‬ ‫לימוד‬,‫המפעל‬ ‫עם‬ ‫משותף‬ ‫דיון‬, ‫המתאימה‬ ‫האפליקציה‬ ‫על‬ ‫המלצה‬. ‫תחנת‬ ‫הקמת‬‫קוגנרציה‬‫בישראל‬ CASES DUDY SHANIV
 9. 9. 25/05/2015 -16-Telemenia Profile ‫מנוע‬ Rolls Royce 5 MW
 10. 10. HRSG ‫בוילר‬ ‫אגזוז‬- 25/05/2015 -18-Telemenia Profile
 11. 11. ‫אתגרים‬‫יחודים‬‫לשניב‬ ‫מצומצם‬ ‫מאוד‬ ‫תחנה‬ ‫שטח‬–‫מ‬ ‫פחות‬-300‫מ‬"‫ר‬ ‫תפעול‬ ‫בעלויות‬ ‫לחיסכון‬ ‫דרישת‬–‫מאוישת‬ ‫לא‬ ‫תחנה‬ ‫חשמל‬ ‫תשתיות‬–‫שאינו‬ ‫מיושן‬ ‫מדגם‬ ‫ראשי‬ ‫חשמל‬ ‫לוח‬ ‫שאינו‬‫מאפשר‬‫סינכרון‬‫לדרישות‬ ‫בהתאם‬ ‫גנרטור‬ ‫הרשת‬‫ואופין‬‫הנדרש‬ ‫הפעולה‬. 25/05/2015 -19-Telemenia Profile
 12. 12. ‫לאתגרים‬ ‫מענה‬ ‫גודל‬ ‫בעיית‬ ‫לפתרון‬ ‫ראשונה‬ ‫סקיצה‬‫התחנה‬ 25/05/2015 -20-Telemenia Profile
 13. 13. ‫תוכנית‬‫ראשונית‬–‫צד‬ ‫חתך‬ 25/05/2015 -21-Telemenia Profile
 14. 14. ‫תוכנית‬‫הבניה‬ ‫לביצוע‬–‫חתך‬+4‫מטר‬ 25/05/2015 -22-Telemenia Profile
 15. 15. ‫תוכנית‬‫תלת‬‫מימד‬ 25/05/2015 -23-Telemenia Profile
 16. 16. ‫סביר‬ ‫זמנים‬ ‫לוח‬20‫חודש‬: ‫זמנים‬ ‫לוחות‬ 25/05/2015 -24- ‫ורישוי‬ ‫תכנון‬12-6‫חודשים‬ ‫רכש‬8‫חודשים‬ ‫הקמה‬8‫חודשים‬ Telemenia Profile ‫יולי‬2014‫חוזה‬ ‫חתימת‬10‫חודשים‬: ‫ורישוי‬ ‫תכנון‬3-6‫חודשים‬ ‫רכש‬8‫חודשים‬ ‫הקמה‬8‫חודשים‬ ‫ינואר‬2014‫ומתן‬ ‫במשא‬14‫חודש‬: ‫ורישוי‬ ‫תכנון‬6‫חודשים‬ ‫רכש‬8‫חודשים‬ ‫הקמה‬8‫חודשים‬
 17. 17. ‫זה‬ ‫זמנים‬ ‫לוח‬ ‫שיצר‬ ‫לאתגרים‬ ‫דוגמה‬ 25/05/2015 -25-Telemenia Profile ‫יולי‬2014‫חוזה‬ ‫חתימת‬10‫חודשים‬: ‫ורישוי‬ ‫תכנון‬3-6‫חודשים‬ ‫רכש‬8‫חודשים‬ ‫הקמה‬8‫חודשים‬ ‫קבלת‬‫תוכניות‬‫מרולס‬ ‫רויס‬–‫סטאטיים‬ ‫חישובים‬ ‫ודינאמים‬ ‫השנאי‬ ‫בחירת‬ ‫והביסוס‬ ‫שנאי‬ ‫גודל‬ ‫המבנה‬ ‫תכנון‬–‫תוכניות‬‫לביצוע‬ ‫בטון‬ 1/08- 30/10 ‫בטון‬ ‫קבלן‬ ‫מכרז‬ 01/10- 30/10 ‫בניה‬+‫פלטות‬ ‫מותקנות‬ ‫בסיס‬ 30/10/14 15/01/15 ‫מגיע‬ ‫מנוע‬ ‫לאתר‬ 15/01/15 ‫הקמה‬ ‫סיום‬ ‫מאי‬ ‫סוף‬ ‫בוילר‬ ‫בחירת‬– ‫וביסוס‬ ‫עמודים‬ ‫מיקום‬ ‫רדיאטור‬ ‫בחירת‬– ‫וביסוס‬ ‫עמודים‬ ‫מיקום‬
 18. 18. ‫רישוי‬–‫בניה‬,‫גז‬,‫אש‬ ‫כיבוי‬ 25/05/2015 -27-Telemenia Profile ‫בניה‬ ‫היתר‬-‫הקריטי‬ ‫בנתיב‬ ‫טיפול‬ ‫התהליך‬ ‫לקידום‬ ‫שתרמו‬ ‫נושאים‬ ‫גז‬ ‫היתר‬–‫תיק‬ ‫אישור‬‫סטאטוטורי‬‫הנדסי‬ ‫ותיק‬ ‫אש‬ ‫כיבוי‬ ‫היתר‬–‫גז‬ ‫למנועי‬ ‫ותקינה‬ ‫דרישות‬
 19. 19. ‫תוכנית‬‫הבניין‬ 25/05/2015 -29-Telemenia Profile
 20. 20. 25/05/2015 -30-Telemenia Profile
 21. 21. 25/05/2015 -31-Telemenia Profile
 22. 22. ‫מהבניה‬ ‫תמונות‬ 25/05/2015 -33-Telemenia Profile ‫של‬ ‫שטח‬ ‫על‬ ‫קידוח‬ ‫מכונות‬ ‫שני‬ ‫עם‬ ‫עבודה‬250‫מטר‬ 52‫כלונסאות‬‫בשבועים‬
 23. 23. ‫המנוע‬ ‫בסיסי‬ 25/05/2015 -34-Telemenia Profile
 24. 24. 25/05/2015 -35-Telemenia Profile
 25. 25. ‫תוכנית‬‫המנוע‬ ‫הנפת‬ 25/05/2015 -36-Telemenia Profile
 26. 26. 25/05/2015 -37-Telemenia Profile
 27. 27. 25/05/2015 -38-Telemenia Profile
 28. 28. SampleProjects ‫תחנת‬ ‫הקמת‬‫קוגנרציה‬–‫שניב‬CASES DUDY 25/05/2015Telemenia Profile - -39
 29. 29. Heat Recovery Steam Generator 25/05/2015 -40-Telemenia Profile
 30. 30. ‫גז‬ ‫קומפרסור‬ 25/05/2015 -41-Telemenia Profile
 31. 31. 25/05/2015 -42-Telemenia Profile
 32. 32. 25/05/2015 -43-Telemenia Profile
 33. 33. 25/05/2015 -44-Telemenia Profile
 34. 34. 25/05/2015 -45-Telemenia Profile
 35. 35. 25/05/2015 -46-Telemenia Profile
 36. 36. 25/05/2015 -47-Telemenia Profile
 37. 37. ‫סיכום‬ ‫בעלויות‬ ‫משמעותי‬ ‫חיסכון‬ ‫למפעל‬ ‫שתאפשר‬ ‫תחנה‬ ‫תחרותי‬ ‫בשוק‬ ‫מסחרי‬ ‫יתרון‬ ‫לו‬ ‫תיתן‬ ‫ובכך‬ ‫האנרגיה‬. ‫ההקמה‬ ‫שלב‬ ‫את‬ ‫תסיים‬ ‫התחנה‬ ‫החודש‬ ‫בסוף‬ ‫הגזה‬‫וקומישניג‬‫יוני‬ ‫בחודש‬ ‫להתבצע‬ ‫מתוכננים‬. ‫בלוח‬ ‫לעמידה‬ ‫מאוד‬ ‫סייעו‬ ‫המזמין‬ ‫של‬ ‫ועזרה‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫זה‬ ‫זמנים‬. ‫רב‬ ‫ניסיון‬ ‫ובעל‬ ‫חזק‬ ‫הנדסי‬ ‫צוות‬ ‫הינו‬ ‫הנוסף‬ ‫היסוד‬. ‫קינוח‬ 25/05/2015 -48-Telemenia Profile
 38. 38. Thank You

×