Publicité
Publicité

Contenu connexe

Similaire à OA_2022-23_-_Funkcionalna_pismenost.pdf(20)

Plus de Основна школа "Миливоје Боровић" Мачкат(20)

Publicité

OA_2022-23_-_Funkcionalna_pismenost.pdf

 1. Мање стреса, бољи резултати
 2. Функционална (не)писменост ученика у Србији Предавач: Проф др Драгица Павловић Бабић
 3. Концепт компетенције / писмености Функционална (не)писменост ученика у Србији Шта значи бити писмен у XXI веку? Компетенција (писменост) је капацитет појединца да формулише, примени и интерпретира знања у различитим контекстима. Подразумева резоновање и коришћење концепата, процедура, чињеница и когнитивних „алата“ како би се одређени феномен описао, објаснио и предвидео. Компетенција помаже особама да доносе добро засноване судове и одлуке које су потребне конструктивним, заинтересованим и рефлексивним грађанима.
 4. Функционална (не)писменост ученика у Србији Ко учествује у PISI? 4 Свих 37 чланица OECD-a i 42 партнерске земље и економијe OECD земље партнери
 5. Постигнућа ученика: стандардизована скала AС 500, СД 100 Нивои постигнућа: 6 нивоа ниво 2 – праг функционалне писмености Функционална (не)писменост ученика у Србији Скала постигнућа
 6. B-S-J-Z (China) Singapore Macao (China) Hong Kong (China) Estonia Canada Finland Ireland Korea Poland Sweden New Zealand United States United Kingdom Japan Australia Chinese Taipei Denmark Norway GermanySlovenia Belgium France Portugal Czech Republic Netherlands Austria Switzerland Croatia Latvia Russia Italy Hungary Lithuania Iceland Belarus Israel Luxembourg Ukraine Turkey Slovak Republic Greece Chile Malta Serbia United Arab Emirates Romania Uruguay Costa Rica Moldova Montenegro Mexico Bulgaria Jordan Malaysia Brazil Colombia Brunei Darussalam Qatar Albania Bosnia and Herzegovina Argentina Peru Saudi Arabia Thailand North Macedonia Baku (Azerbaijan) Kazakhstan Georgia Panama Indonesia Morocco Lebanon Kosovo Dominican Republic Philippines 330 350 370 390 410 430 450 470 490 510 530 550 0 5 10 15 20 25 Постигнуће у читалачкој писмености Percentage of variation in performance explained by social-economic status Читалачка писменост Viša pravednost Просечно постигнуће 2018: 439 поена Просечно постигнуће 2012: 446 поена Србија
 7. 100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100 B-S-J-Z (China) Macao (China) Estonia Singapore Ireland Hong Kong (China) Finland Canada Poland Korea Denmark Japan United Kingdom Chinese Taipei Slovenia Sweden New Zealand United States Norway Australia Portugal Germany Czech Republic France Belgium Croatia Russia Latvia OECD average Italy Belarus Austria Switzerland Netherlands Lithuania Hungary Turkey Iceland Luxembourg Greece Israel Slovak Republic Chile Malta Serbia Uruguay Costa Rica United Arab Emirates Montenegro Mexico Malaysia Bulgaria Colombia Brazil Qatar Brunei Darussalam Albania Bosnia and Herzegovina Peru Thailand Baku (Azerbaijan) Kazakhstan Panama Georgia Indonesia Morocco Kosovo Dominican Republic Philippines % Ниво 1a Ниво 1б Ниво 1ц Испод нивоа 1ц Испод другог нивоа постигнућа Ученици на нивоу 2 или изнад Ниво 6 Ниво 5 Ниво 4 Ниво 3 Ниво 2 Нивои постигнућа у читању: праг функционалне писмености Србија 62% ученика достиже ниво 2 или више нивое.
 8. Праг функционалне писмености Функционална (не)писменост ученика у Србији Ученици на другом нивоу (420 - 482): - разумеју односе и директно закључују на основу ограниченог броја информација у текстовима умерене дужине и сложености (текст не садржи контрадикторне или нејасне информације), - Могу да пронађу један или више делова информације у кратким текстовима и одговарајућу страницу на нету на основу упутстава, - одређују сврху текста, разврставају информације по релевантности. - Задаци садрже експлицитне назнаке шта и како би требало да се ради.
 9. Праг функционалне писмености: Србија и међународни циљ Функционална (не)писменост ученика у Србији 39,7 37,7 37,4 15 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Математика Читање П. науке Лисабон агенда
 10. Дистрибуција по нивоима постигнућа: читалачка писменост Функционална (не)писменост ученика у Србији 0,1 2,7 12,2 22,7 27,8 21,8 10,1 2,4 0,2 0,1 1,4 6,2 15,0 23,7 26,0 18,9 7,4 1,3 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 Ispod nivoa 1c Nivo 1c Nivo 1b Nivo 1a Nivo 2 Nivo 3 Nivo 4 Nivo 5 Nivo 6 Srbija OECD average
 11. Функционална (не)писменост ученика у Србији Домен: Решавање проблема • Kапацитет појединца за разумевање и решавање проблемске ситуације у којој решење и начин решавања нису очигледни • Дефинисано као кључна образовна компетенција на нивоу ЕУ и међупредметна компетенција у нашем образовном систему • Предметна знања сведена на минимум, а у центру су когнитивни процеси који су у основи решавања било које проблемске ситуације
 12. Функционална (не)писменост ученика у Србији Постигнуће у решавању проблема: Србија у региону
 13. Решења? Могућности за унапређивање постигнућа? Функционална (не)писменост ученика у Србији
 14. ХВАЛА НА ПАЖЊИ!
Publicité