Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Iba’t ibang uri ng buwis ap4

24 617 vues

Publié le

Publié dans : Économie & finance
 • Soyez le premier à commenter

Iba’t ibang uri ng buwis ap4

 1. 1. Iba’t Ibang Uri ng Buwis
 2. 2. A. Ayon sa Layunin: 1. Para kumita (revenue generation) 2. Para magregularista (regulatory) 3. Para magsilbing proteksyon (protection)
 3. 3. B. Ayon sa Kung Sino ang Apektado 1. Tuwiran (direct) 2. Hindi tuwiran (indirect)
 4. 4. C. Ayon sa Porsiyentong Ipinapataw 1. Proporsiyonal (proportional) 2. Progresibo (progressive) 3. Regressive (regressive)
 5. 5. Mga Isyu Tungkol sa Pagbubuwis
 6. 6. 1. Pagpataw ng Karagdagang Buwis
 7. 7. 2. Mababang Koleksiyon ng Buwis:
 8. 8. Ang Pambansang Pagbabadyet - ay isang nasusulat na dokumento na naglalaman ng halaga ng salaping inaasahang matanggap ng pamahalaan sa isang takdang taon.
 9. 9. Nagbabalangkas ng Pambansang Badyet
 10. 10. APAT NA YUGTO NG PAGBUO NG BADYET
 11. 11. Executive Preparation - Pagtukoy sa pangkalahatang direksyon at priyoridad ng pagbabadyet para sa bansa.
 12. 12. Budget Authorization - Deliberasyon sa Kongreso, Senado at pagrepaso ng Pangulo sa badget.
 13. 13. Budget Execution - Pagbibigay ng badyet sa mga kaukulang kagawaran o ahensya ng pamahalaan.
 14. 14. Budget Accountability - Pagpapasa ng mga ulat sa DBM, Commision on Audit at lehislatura upang malaman kung nagasta ang badget ayon sa itinakda ng batas.

×