Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

תקשוב בית אל בנות

1 164 vues

Publié le

תקשוב בית ספר בית אל בנות

Publié dans : Formation
 • Get the best essay, research papers or dissertations. from ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ A team of professional authors with huge experience will give u a result that will overcome your expectations.
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Soyez le premier à aimer ceci

תקשוב בית אל בנות

 1. 1. ביה"ס ממ"ד תורני בית אל בנות
 2. 2. <ul><li>מנהלת : שלומית פרל </li></ul><ul><li>סגניות : אורית סג &quot; ל , שושנה וינשטוק </li></ul><ul><li>רב : הרב דניאל לוי </li></ul><ul><li>יועצת : ליאורה ניסים ואסנת נחום </li></ul><ul><li>צוות חשיבה : מנהלת , סגניות , הרב , יועצת , דבורה צרפתי [ כתות א '- ג '], מרים פיטוסי [ ד '- ה '], </li></ul><ul><li> יעל רוזנצוויג [ ה '- ו '], מיכל ילינק – [ ד ] </li></ul><ul><li>רכזות : אוריינות – שלומית גלמן - ומיכל ילינק מתמטיקה – צביה צוקרמן ולאה ליבסקינד נושאים תורניים – הרב רב דניאל </li></ul><ul><li>מדעים –מגי וענונו </li></ul><ul><li>חברה – רעות ליפשיץ </li></ul><ul><li>אנגלית – יעל כהן </li></ul><ul><li>העשרה : </li></ul><ul><li>מחשבים – ברכה גוטמן ואתי דמרי </li></ul><ul><li>אמנות – קלוד לוי ואיילת ליאור </li></ul><ul><li>ציור – יסמין שטרן </li></ul><ul><li>דרמה – טובה אליה ושרה אילן </li></ul><ul><li>התעמלות אמנותית – יוליה לישצ ' ינסקי </li></ul><ul><li>מוסיקה – רחל ורד ורחלי קרמר </li></ul>
 3. 3. <ul><li>רשות: בית אל </li></ul><ul><li>סמל מוסד 111849 </li></ul><ul><li>מס' מורים 65 </li></ul><ul><li>מס' תלמידות 624 </li></ul><ul><li>כיתות רגילות 20 </li></ul><ul><li>כתות חינוך מיוחד 4 </li></ul>
 4. 4. <ul><li>ביה &quot; ס מהווה מקום בו אדם  מתחנך על פי התורה ורוח ההלכה בדגש על קיום מצוות וערכים ומידות ,  תלמיד המתפתח וצומח . כל אדם הוא יחיד ומיוחד שכן הקב &quot; ה הועיד לו תפקיד בעולם בבחינה &quot; לכל אדם שליחות &quot; לכן יש ליצור תנאים מתאימים למימוש הפוטנציאל הטמון בו בכל התחומים : ערכי , חברתי , רגשי ולימודי . שותפים לתהליך כל קהילת ביה &quot; ס : מנהלת , מורים , תלמידים והורים . </li></ul><ul><li>בית הספר הוא היחיד לבנות בישוב . רוב הבנות תושבות בית אל . מיעוט [ כ -30] תושבות בנימין . בית הספר מקבל את כל הבנות בישוב , כולל בנות עם צרכים מיוחדים [ תסמונות ] ומאחד את כל הזרמים והדעות של תושבי הישוב . </li></ul>
 5. 5. מטרות <ul><li>– </li></ul>- י צירת אקלים בית ספרי נעים , אשר יאפשר מימוש הפוטנציאל הגלום בכל אחד מבאי בית הספר מתוך זיקה לתורה והלכה .. -   טיפוח סביבה חינוכית ולימודית המאפשרת צמיחה . -   טיפוח אווירה של מטרה ושליחות - חסד ונתינה . -     פיתוח מיומנויות ואסטרטגיות למידה . -   טיפוח הכשירות האוריינית ( קריאה , כתיבה , הבעה ) ככלי לטיפוח הלומד .   -  טיפוח שימוש במחשב ככלי תקשוב אורייני . [ למורים ולתלמידים ]   -  יישום סביבה לימודית מתוקשבת בתהליכי ההוראה - למידה בביה &quot; ס ,  המתואמת לאוכלוסייה הטרוגנית , בהלימה לסטנדרטים ותוכניות הלימודים של משרד החינוך .      - טיפוח יכולת החשיבה והסקרנות .
 6. 6. טיפוח תלמידת בית הספר <ul><li>טיפוח תלמידה שותפה ותורמת לקהילה .   </li></ul><ul><li>תוכנית מיוחדת במקצועות  הקודש והאמונה , מתוך מטרה להביא לאהבת המקצוע כחלק מתורת חיים . </li></ul><ul><li>פיתוח לימוד המתמטיקה מתוך דגש על מצוינות כללית ומצוינות למצוינות . </li></ul><ul><li>לימוד תוך חקר במדעים . </li></ul><ul><li>לומדת ומדברת אנגלית . </li></ul><ul><li>פיתוח תוכניות יחודיות לשנת הבת מצווה ולבוגרות ח </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 7. 7. טיפוח אקלים חינוכי <ul><li>יעדים : </li></ul><ul><li>תלמידה בעלת מידות ודרך ארץ שדרכה היא דרך התורה ויראת שמים וזה בסיסה . </li></ul><ul><li>: משכילה ורחבת אופקים בתחומי דעת נוספים </li></ul><ul><li>מכירה את הטכנולוגיה של המאה ה 21 ויודעת להשתמש בטכנולוגיה באופן הולם , מכובד ומושכל להרחבת אופקיו ולהעצמת מאגרי הידע . מתוך מודעות לחסימות ולבעיות הנוצרות משמוש בכלים אלו . </li></ul><ul><li>בעלת תחושת מסוגלות ושאיפה למצוינות . </li></ul><ul><li>בעל ערכים של יושר , כבוד , חסד נתינה , שליחות ואהבה . </li></ul><ul><li>אהבת הארץ ושיכות לכל חלק באי מתוך הכרת הערך תורת ישראל , עם ישראל וארץ ישראל .. </li></ul><ul><li>מודעת לסביבתו – מטפחת אותה . </li></ul><ul><li>בעל סבלנות , מעורבת בקהילה ותורמת . </li></ul><ul><li>מודעת לבריאות – שמירת הגוף והנפש מתוך הערך &quot; ונשמרתם &quot; , כנל בזה &quot; ב </li></ul>
 8. 8. משימות <ul><li>מערך חברתי שנתי - פעילויות הרצאות , סדנאות , שירה ריקודים ועוד </li></ul><ul><li>תוכנית חטיבה שבוןעית </li></ul><ul><li>תוכנית חודשית לכיתות הנמוכות בדגש הנושא </li></ul><ul><li>שעורי מחשבים , הפעלות וחקר </li></ul><ul><li>עבודות חקר המספר נושאים </li></ul><ul><li>תוכנית אימוץ והתנדבות </li></ul><ul><li>תוכנית בריאות - שבוע ונשמרתם </li></ul><ul><li>שבוע עברית , מתמטיקה ואנגלית </li></ul>
 9. 9. קדימויות <ul><li>קדימויות לשנת תשע &quot; ב </li></ul><ul><li>הישגים גבוהים של הלומדים בחמשת מיומנויות היסוד : קודש , אנגלית , מדעים , חינוך לשוני ומתמטיקה . </li></ul><ul><li>המשך פיתוח אקלים חברתי חינוכי וערכי מיטבי – . </li></ul><ul><li>בחכמה &quot;- תוכנית שנתית </li></ul><ul><li>ניצול אפקטיבי ויעיל של השעות הפרטניות למען קידום התלמידים והישגי הלומדים . </li></ul><ul><li>העמקת הקשר בין התלמיד והמורה . </li></ul><ul><li>שיפור תרבות הדיבור והדיון והיכרות עם המורשת הלשונית של התרבות העברית ותולדותיה . </li></ul><ul><li>חדש - שילוב התקשוב - הטכנולוגיות המידע והתקשורת בהוראה – למידה . </li></ul><ul><li>חדש - העלאת המודעות לבריאות אצל התלמיד הנשענת על פעילות גופנית , תזונה נכונה ובריאות הנפש – &quot; ונשמרתם &quot; </li></ul>
 10. 10. עקרונות <ul><li>עקרונות העבודה </li></ul><ul><li>עבודה בכיתות תוך הכרה בשונות . </li></ul><ul><li>בניית אחריות משותפת הורים – מורים ותלמידים להצלחה בלימודים . </li></ul><ul><li>מעקב , הערכה ומשוב – לימודים ואקלים בכל מחצית . </li></ul><ul><li>חדר מורים לומד ומתמקצע בתחומי הדעת השונים : כלל צוות ההוראה לומד את נושא התקשוב על כל היבטיו האפשריים אשר כוללים : אינטרנט בטוח , שיתוף ותקשורת בין כל באי ביה &quot; ס באמצעות המערכת המתוקשבת , פורטל בית ספרי , והמחשב – ככלי לניהול פדגוגי המשולב גם בהוראה ובלמידה . ודגש על הקמת צוות מנווט וחושב , כמה להכניס , היכן ומה לא </li></ul><ul><li>מתן שיעורים מתוקשבים במידה וחשיבה </li></ul><ul><li>שימוש בכלים דיגיטאליים מגוונים להעשרת השיעורים , גיוונם והעלאת החשיבה והסקרנות . </li></ul>
 11. 11. יעדים ומטרות <ul><li>בא ' לכל חודש . פעילויות חברתיות מתוך דגש על מידות מיוחדות ואירועי החודש </li></ul><ul><li>פעילויות הנובעות מתוך לימוד מקצועות הקודש </li></ul><ul><li>שבוע חמד </li></ul><ul><li>אירועים מיוחדים [ ערבים , סעודות ועוד ] </li></ul><ul><li>דוגמא אישית . </li></ul><ul><li>חיזוק חיובי בכיתות המותאם אישי וכיתתי . </li></ul><ul><li>תעודות דרך ארץ , והתנהגויות של מידות ומעשים טובים </li></ul><ul><li>&quot; &quot; בחכמה &quot;- שליחות וענווה ועין טובה , גבורה ועוד </li></ul><ul><li>מנהיגות צעירה . - בהתהוותה ובחשיבה </li></ul><ul><li>קביעת חזון - בשלב ראשוני בקהילת המורים . </li></ul><ul><li>הפסקה פעילה - בהתארגנות תלמידות עם בנות שרות  </li></ul><ul><li>שעורי אמונה וחינוך : </li></ul><ul><li>מערכת פעילות ספורט במגרשים , לפי מערכת שנתית . </li></ul><ul><li>פעילות משותפות לשכבה הצעירה : א '- ג '. </li></ul><ul><li>ימי שיא הקושרים חגים ומורשת . </li></ul><ul><li>ימי הולדת לפי חודש עברי . – ילדת השבוע - ולכל מקסימה משימה בשיתוף הורים </li></ul><ul><li>הדרכה של פסיכולוגית בית הספר בהתאם לצרכים .    </li></ul><ul><li>חיזוק הקשר בין כל באי בית הספר . </li></ul><ul><li>הורים שותפים בפעילויות שונות –יום שיא [ כמתכונת ג סיון </li></ul><ul><li>הפעלת האתר הבית ספרי . </li></ul><ul><li>בדיקת מחברות וכתיבה על תעודות עלידי המנהלת . </li></ul><ul><li>בית הספר פועל לפי &quot; אופק חדש &quot; .- שעות פרטניות , דו שיח ושיחות </li></ul>
 12. 12. הישגים <ul><li>ב . טיפוח ההישגים הלימודיים :   כשירות אוריינית </li></ul><ul><li>תוכנית עבודה בכיתות לפי תוכניות לימוד של משרד החינוך . </li></ul><ul><li>כתיבת תוכנית עבודה ייחודית - פריסת תוכנית הלימוד הכללית לפי שכבות </li></ul><ul><li>עידוד קריאה –חלוקת פרסים . </li></ul><ul><li>ספריות כיתתיות בכיתות א - ג . [ זקוק להרחבה ] </li></ul><ul><li>עריכת מבחנים שכבתיים באוריינות פעמיים בשנה : מבחן תחילת שנה ,                        מבחן אמצע שנה . הגשת מיפוי </li></ul><ul><li>בניית תוכנית עבודה על פי האבחונים והמיפוי . </li></ul><ul><li>שבוע העברית - חגיגה בבית ספר </li></ul><ul><li>מורים מקצועיים שותפים בתכנית הלימודים באוריינות . </li></ul><ul><li>הגדרת המושגים טרום קריאה , מהלך קריאה , כותרות , איור , מבנה חיצוני , פסקה , משפטי מפתח , תקציר , רעיות מרכזי , סוגות כתיבה וכו '. </li></ul><ul><li>הבעה בכתב - יומני קריאה , עבודות חקר , הכתבה מידי שבועיים על פי נושאים הנלמדים בכתה . </li></ul><ul><li>השתלמות מורים בהטמעת תוכניות הלימודים החדשה . </li></ul><ul><li>רכזת לאוריינות – מיכל ילינק ושלומית גלמן </li></ul>
 13. 13. מתמטיקה <ul><li>תוכנית עבודה בכיתות לפי תוכנית לימוד של משרד החינוך . בתוספת שעורים מתוקשבים וחדר חכם </li></ul><ul><li>אבחונים ומיפויים פעמיים בשנה . </li></ul><ul><li>כתיבת תוכניות עבודה בהתאם למיפויים . </li></ul><ul><li>ישיבות קבועות של הצוות אחת לשלושה שבועות </li></ul><ul><li>הגדרת מושגי הליבה החשבוניים . </li></ul><ul><li>בחנים אחת לשבוע , או לשבועיים - חזרה על חומר הנלמד בעבר . המתמטיקה וכו '. </li></ul><ul><li>פעילויות מיוחדות במתמטיקה לפי שכבות גיל : </li></ul><ul><li>כיתות ז - ח  העשרה למצוינות </li></ul><ul><li>מצוינות בכל הכיתות בכל שבוע </li></ul><ul><li>רכזת מתמטיקה - לאה ליבסקינד וצביה צוקרמן . מנחה - אורית סגל </li></ul><ul><li>ייעוץ והכוונה ע &quot; י מדריכת חוץ המתמחה במתמטיקה . </li></ul><ul><li>מבחנים ומבדקים – אחת לחודש . </li></ul><ul><li>תיוק תוצאות מבדקים בתיק מנהל </li></ul><ul><li>כתיבת תוכנית עבודה לכל לומד בהתאם לתוצאות המבדקים . </li></ul><ul><li>קביעת שלושה מועדים לצמתי הערכת כל לומד – הורה – מורה - תלמיד בהתאם להתקדמותו בלימודים . ושליחת מכתבים להורים </li></ul><ul><li>הוראה בקבוצות למידה – ממוקדות מטרה . </li></ul><ul><li>פיתוח שיח מתמטי . </li></ul><ul><li>ימי שיא במתמטיקה . </li></ul><ul><li>למידה מגוונת עם אמצעי המחשה , שאלות חקר ושאלות חשיבה </li></ul><ul><li>תוכנית מצוינות בשתי רמות </li></ul>
 14. 14. מדעים <ul><li>  יום מדע בז ' חשון ). </li></ul><ul><li>יום תבלינים לקראת טו בשבט . </li></ul><ul><li>פעילות &quot; בצמחים ציוניים &quot; לקראת יום העצמאות ( </li></ul><ul><li>שבוע איכות הסביבה - ניידת ניטור אוויר , הרצאות מטעם המשרד לאיכות הסביבה , מחזור חומרים - יצירה , הקמת פינת חמד בחצר בית הספר . </li></ul><ul><li>יום ניקיון בינלאומי בשיתוף קק &quot; ל - ביקור בפארק נשר והכרת צמחי האזור ( נחל קטיע ) ניקוי האזור . </li></ul><ul><li>שבוע בריאות - הרצאה מטעם האגודה למלחמה בסרטן , רכיבה טיפולית , בשביל החלב ( פעילות מטעם תנובה ), אד &quot; י - השתלת איברים , רפלקסולוגיה ויוגה - הורים מתנדבים . ובאחריות המורה לחנג - עירית בן ישר [ בהתהוות ותכנון ] </li></ul><ul><li>יום הזית - בעונת המסיק קיום יום הזית תוך שימת דגש לנקודות הבאות : בית הבד , שימושי הזית והכרת מבנה הזית חיצונית ופנימית . </li></ul><ul><li>צמצום משאבי טבע : פרויקט מחזור בקבוקים , ניירות , סוללות ומיכלי דיו .   התגייסות של כל באי בית הספר ל מבצע איסוף בקבוקים , ניירות , פינת מחזור סוללות . </li></ul><ul><li>פרוייקט מצוינות 2000 . </li></ul><ul><li>רכזת מדעים - מגי וענונו </li></ul>
 15. 15. המשך מדעים הוראת המדעים ע &quot; י מורה מוסמכת למדעים – החל מכיתה א '.- שליחה להתמקצעות תוכנית לימודים מגוונת המתבססת על ניסויים תמידיים . חדר מדעים . מרכזי למידה שונים במדעים . תגבור לימודי המדעים ע &quot; י מתן שיעורים פרטניים .
 16. 16. מחשבים <ul><li>·         שימוש במחשבים ככלי לטיפוח מיומנויות למידה ; תקשוב ומידענות . </li></ul><ul><li>·         הכרת מיומנויות מחשב לפי תוכנית לימודית כיתתית . </li></ul><ul><li>·         שימוש ב מחשב בהוראה - שיעורים מקוונים . </li></ul><ul><li>·         שימוש ב מחשב ככלי תקשורת בין כל באי בית הספר </li></ul><ul><li>שימוש בלוח חכם </li></ul>
 17. 17. חינוך מיוחד ושילוב <ul><li>בבית ספר 4 כיתות חינוך מיוחד ורגשי </li></ul><ul><li>45 שעות שילוב </li></ul>
 18. 18. אנגלית
 19. 19. <ul><li>זה &quot; ב : </li></ul><ul><li>הנושא נלמד עפ &quot; י תוכנית לימודים של משרד החינוך בכיתות א ' ו ה '. </li></ul><ul><li>מינוי רכזת זה &quot; ב –איילת ליאוראשר מובילה תוכנית זו בדרך חוויה ובלמידה עיונית . </li></ul><ul><li>מרכז למידה –שבוע בשנה והבאת תוכנית חברתית ותערוכות . </li></ul><ul><li>חינוך גופני : </li></ul><ul><li>כל תלמידי ביה &quot; ס מקבלים שיעורי חינוך גופני בהיקף של 2 ש &quot; ש . </li></ul><ul><li>הנושאים והתכנים המועברים בשיעורים מבוססים על תוכנית לימודים ברורה עפ &quot; י דרישת משרד החינוך . </li></ul><ul><li>שילוב של פעילות ותזונה נכונה – למידה ממוקדת בקבוצות הוראה קטנות . ( שעות פרטניות ). </li></ul><ul><li>קיומם של שני ימי ספורט בית ספריים </li></ul><ul><li>קליגרפיה </li></ul><ul><li>מחול </li></ul><ul><li>דרבוקות </li></ul><ul><li>חליליות </li></ul>
 20. 20. <ul><li>המניעים לתהליך </li></ul><ul><li>הודעה של הורים על פתיחת בית ספר חדש במתכונת &quot; שער השמים &quot;, או &quot; מוריה &quot; וכד '. </li></ul><ul><li>הרצון היה להקים בית ספר ברמה תורנית גבוהה יותר , עם מסרים ברורים של כללי לבוש , צניעות , הגבלה על מכשירי תקשורת , תוכניות חברתיות ועוד . </li></ul><ul><li>קבלת תוצאות מיצב בנושא אקלים בית ספרי היה מניע רציני ליציאה לעבודה . </li></ul><ul><li>בעקבות הנ &quot; ל : דיונים בתוך הצוות על דרכו החינוכית של בית הספר בכל המישורים . </li></ul>בעיות שהובילו למטרות
 21. 21. התהליך <ul><li>המטרה : בנין בית הספר בתחום הערכי ושיפור האקלים . </li></ul><ul><li>היעדים : א . בתחום הערכי : </li></ul><ul><li>1. השתלמויות לצוות המורים </li></ul><ul><li>2. שינויים בתוכנית הלימודים – הוספת שעות תורניות </li></ul><ul><li>הוספת אתגרים לימודיים : בקיאות , הלכה , שינון ועוד </li></ul><ul><li>3. קביעת יעדים ודרכים להנחלת נושא הצניעות </li></ul><ul><li>ב . שיפור האקלים : </li></ul><ul><li>שיפור האווירה בחדר המורים </li></ul><ul><li>בנין המחנך </li></ul><ul><li>תקשורת מיטבית בין המורות לתלמידות </li></ul><ul><li>תקשורת מיטבית בין התלמידות לבין עצמן </li></ul><ul><li>תקשורת מיטבית בין הצוות להורים ולגורמים בקהילה . </li></ul><ul><li>ג . מניעת הקמת בית ספר סלקטיבי </li></ul><ul><li>יצירת ערוצי תקשורת לדיאלוג מתמשך עם כל סוגי האוכלוסייה </li></ul><ul><li>מתן מענה יצירתי תוך התחשבות במורכבות והציפיות השונות . </li></ul>
 22. 22. מטרות :    יצירת אקלים בית ספרי נעים אשר יאפשר מימוש הפוטנציאל הגלום בכל אחד מבאי בית הספר מתוך זיקה לתורה והלכה ..    טיפוח סביבה חינוכית ולימודית המאפשרת צמיחה .    טיפוח אווירה של מטרה ושליחות - חסד ונתינה .     פיתוח מיומנויות ואסטרטגיות למידה .    טיפוח הכשירות האוריינית ( קריאה , כתיבה , הבעה ) ככלי לטיפוח הלומד .      טיפוח שימוש במחשב ככלי תקשוב אורייני . [ למורים ולתלמידים ]      יישום סביבה לימודית מתוקשבת בתהליכי ההוראה - למידה
 23. 23. בנין התורה התחלנו בבית הספר בתוכנית אשר תקיף פעמיים את לימוד החומשים ב -8 שנים . הכוונה לסיים 5 חומשים עד סוף כ תה ה '. בכתה ו ' – לימוד חומש בראשית בעיון , במקביל לשעתיים לימוד בת מצווה . בכתה ז ' – לימוד חומש שמות בעיון . בכתה ח ' – עדיין לא הוחלט אם ללמוד חומש במדבר או דברים . [ העניין נידון עם רבנים ]. על מנת ליישם תוכנית זו , קבלנו הדרכה מהרב גדי שר שלום במשך שנתיים על חומשים בראשית ושמות . השנה אנחנו מקבלים הדרכה מהרב דוד נתיב על לימוד חומש דברים .
 24. 24. תשע &quot; ב ענווה ושליחות תשע &quot; א הקשבה תש &quot; ע ההגה בידים שלי תשס &quot; ט לאורם נלך תשס &quot; ח שמיטה 60 שנה למדינת ישראל תשס &quot; ז ירושלים של מעלה כמקרינה למטה תשס &quot; ו היחיד והיחד תשס &quot; ה חסד תשס &quot; ד עין טובה ואמונה תשס &quot; ב נתינה תשס &quot; א בנין המחנך להלן תמצית העבודה שנעשתה ב -12 שנים אחרונות , על פי הנושאים שנבנו במהלך שנים אלו :
 25. 25. קשיים : תוכנית נביא ברורה בבית הספר . תוכנית תורה – בכתות א '- ב ' – התוכנית יפה וברורה . בכתות ג ' – שנה שניה : עדיין יש שאלות . בכתה ד ' – נתקל בהתנגדות מורות , בשאלות ותהיות . ח ' במדבר ירמיהו , דניאל , עזרא ונחמיה משמואל א ' ועד מלכים במדבר ז ' שמות מלכים ב ' כנ &quot; ל + מלכים שמות ו ' דברים מלכים א ' כנ &quot; ל + שמואל ב ' בראשית ה ' ויקרא שמואל ב ' יהושע , שופטים , שמואל א ' ויקרא ד ' דברים שמואל א ' יהושע ושופטים דברים ג ' במדבר שופטים במדבר ב ' שמות יהושע שמות א ' בראשית בראשית כתה תורה נביא בקיאות בעתיד
 26. 26. תוכנית חטיבה <ul><li>. </li></ul><ul><li>מטרת התוכנית להצמיח בת ישראל אמיתית , השלמה בפנימיותה עם הערכים אותם אנו רוצים להנחיל . </li></ul><ul><li>היעד הוא שכל בת ישראל תכיר בפנימיותה , בגרעין הטוב שבה , היעד שתזכה להכיר בכשרון שבו נבראה ושזכתה בו מלמעלה , היעד - שתהיה דמות בת ישראל האידיאלית , ש &quot; מים רבים לא יכבו זאת &quot;. </li></ul><ul><li>היעד מתחיל בהכרה מפנימיות לחיצוניות המהוות שלמות . </li></ul><ul><li>הביצוע - </li></ul><ul><li>לימוד שבועי </li></ul><ul><li>שיחות על ידי רבנים ואנשי חנוך </li></ul><ul><li>התנדבות ותפקיד שכל אחת תיטול מתוך אוירת חסד </li></ul>
 27. 27. היעדים והמשימות לביצוע - תוכנית בת מצווה <ul><li>היעד - להכשיר בת ישראל במידות וערכים נכונים </li></ul><ul><li>לתת בסיס לאשת חיל </li></ul><ul><li>לממש כשרונות </li></ul><ul><li>הכרת והערכה של המשפחה </li></ul><ul><li>ראיית היעוד האמיתי של בת ישראל </li></ul>
 28. 28. תוכנית בת המצווה לתלמידות כיתה ו '- משימות לימוד מידות בדרכי האמהות - שעתיים שבועיות עבודת חקר - שורשים ויום סיכום עם האמהות התוכנית כוללת : - יום אשת חיל - יום הפרשת חלה - מהות נרות שבת - חריזה וסידור פרחים - הצגה פרויקט התנדבות בקהילה השנה הוספנו התנדבות עם הפנים לקהילת בית הספר . [ איכות הסביבה , טיפוח ושמירה על חצרות בית הספר ועוד ... פינת קריאה פינת משחקים פעילות זו תתחיל בעז &quot; ה לאחר חנוכה
 29. 29. עבודה פדגוגית בבית הספר דרישה להישגיות ולהספק חומר כנדרש . קיים קושי , שכן ההורים &quot; לוחצים &quot; להוריד לחץ ורמה . ובית ספר צריך לנתב עצמו בין רצונו להישגיות לבין רצונם של ההורים . בנות בית הספר מתקבלות לאולפנות בהישגים טובים וברמה טובה . כל מורה מגישה דו &quot; ח תכנון והספק בתחילת המחצית ובסוף המחצית היא מקבלת אותו חזרה , מסמנת את שהספיקה [ או לא ואת הסיבה ] ומחזירה עם תכנון של המחצית הבאה . יומני כיתה נבדקים כל שבוע . כל מבחן שנערך בביה &quot; ס מוגש למנהלת עם הציונים . קיים משוב לכל מבחן על פי הישגי התלמידות וחשיבה להמשך . בכל חודש מוגש דו &quot; ח על ידי מורות שילוב למנהלת .
 30. 30. מערך חינוך מיוחד ישיבה בין מקצועית אחת לשבוע בהשתתפות סגנית , יועצת , פסיכולוגית , מורות שילוב . מדריכת מתי &quot; א ואנשי צוות נוספים ( מטפלות פרא - רפואיות ) מוזמנות לפי הצורך . ישיבות שילוב עם מחנכות פעמיים בשנה . אסטרטגיות למידה המטרה : מורת שילוב מקצועית מלמדת בכיתות אם
 31. 31. מערך הייעוץ * אקלים חינוכי מיטבי - שותפות בהובלת התהליך - בצוות ניהול מורחב ובצוות חשיבה - הדרכת מורות תוכניות כתתיות * &quot; מקשיבים &quot; - השתלמות למורות - אסיפת &quot; מורות - תלמידות &quot; - שיחות אישיות בין מורות מקצועיות ומחנכות לתלמידות . - תכנון ופיתוח הטמעת הנושא * כישורי חיים - בכתה המקדמת [ שעה שבועית קבועה ] - מעברים והכוון בכיתות ח ' - גיל התבגרות - תוכנית רב שכבתית - הדרכת מורות לתוכניות כתתיות * חינוך מיוחד - הובלת הצוות הבין מקצועי * מערך סיוע כללי - פרוייקט פרח ועוד ... * טיפולים פרטניים השנה עקב הצטרפותנו לאופק , משולבות המורות בשעות פרטניות לעזרה לבנות .
 32. 32. <ul><li>ההתייחסות למצוינות בתהליכי הבניה </li></ul><ul><li>מספר בנות יוצאות לתוכנית &quot; דעת &quot; בעפרה </li></ul><ul><li>הוצאת קבוצות שונות של תלמידות מצטיינות לפיתוח העשרה אינסטרומנטלית ע &quot; י מורת שילוב </li></ul><ul><li>הנחיית תלמידות למצוינות בהפעלת תקשורת </li></ul><ul><li>דחיפה למצוינות בכיתות החטיבה ע &quot; י קבוצות קטנות במתמטיקה ובאנגלית . </li></ul><ul><li>פיתוח כישרונות בציור , מוסיקה , התעמלות אמנותית , דרמה ומחול . </li></ul>
 33. 33. תוצאות מבחני מיצב ראו נספח

×