Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Osteologija
Osteologija
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 59 Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Les utilisateurs ont également aimé (20)

Publicité

Modna figura

 1. 1.  Ljudsko telo sastoji se od oko 100 milijardi različitih ćelija. Slične ćelije grade tkiva, a pojedina tkiva organe, od kojih svaki ima određenu funkciju.
 2. 2.  Mišići, kojih ima oko 650, su mekana, vlaknasta masa, koja se nalazi između kostiju i površinskog omotača i oni, u najvećoj meri, oblikuju površinu tela.  Površinski omotač i ono što mi zapravo vidimo je koža. Njen spoljni sloj naziva se epiderma.
 3. 3.  Osnovnu građu - konstrukciju za oblik tela daje kostur – skup od 206 kostiju, različitih oblika i dimenzija, od kojih se polovina nalazi samo u šakama i stopalima.  Kostur daje telu čvrstinu koja mu je potrebna u vršenju ţivotne funkcije i rada. Ta čvrsta konstrukcija u osnovi određuje oblik tela, visinu celine i proporcije pojedinih delova.  Vaţna karakteristika kostura je u tome što pojedini delovi mogu menjati svoj poloţaj, čime nastaje pokret.  Mesto gde se kosti spajaju naziva se zglob. Većina zglobova je pokretna.  Pokretanje tela omogućuju ligamenti (tetive) i mišići.
 4. 4. DELOVI LJUDSKOG TELA Ljudsko telo, u najgrubljem, možemo podeliti na sledeće krupnije delove: - Glava, - Torzo (toraks - grudni koš i karlični deo) i - Ekstremiteti. Zglobovi povezuju delove ekstremiteta, kao i ekstremitete sa glavnim delovima tela. Kičmeni stub povezuje glavu, grudni koš i karlični deo.
 5. 5.  Uobičajeno je, još od antičkih kanona lepote, da se kao osnovna merna jedinica za prikazivanje proporcija tela uzima dužina glave.
 6. 6. POLIKLETOV KOPLJONOŠA BIO JE VISOK 7 GLAVA
 7. 7. KLASIČNA FIGURA Danas se smatra da je visina prosečne - klasične ljudske figure jednaka visini 7,5 do 8 glava.
 8. 8. KLASIČNA FIGURA Model ţenske figure od 8 glava prikazuje delove tela, njihove međusobne odnose i od koliko glava se sastoje. Tako je telo veličine 8 glava, noge su dugačke 4 glava, ruke 3, šaka je pribliţno jednaka duţini lica itd. Slika iz: Elisabetta Drudi - FIGURE DRAWING FOR FASHION DESIGN
 9. 9.  Modna figura se razlikuje od klasične figure. Postoji više razlika.
 10. 10.  Prva i najveća je u visini figure. Osnovna modna figura ima 8,5 glava.  Broj glava u modnoj figuri moţe biti i veći i kreće se najčešće do deset, a u ekstremnim slučajevima, čak i do dvanaest glava, što je stvar ličnog opredeljenja autora.  Po pravilu izduţenije figure koriste modni ilustratori.
 11. 11.  U poređenju sa klasičnim proporcijama duţina modne figure je uvećana, odnosno izdužena, posebno od struka na niţe. Ovo daje telu duţi izgled u donjem, a skraćeni izgled u gornjem delu, čime se postiţe perspektiva, odnosno izgled sličan onome kako se telo manekena vidi na modnim pistama.
 12. 12.  Struk i kukovi su suženi, čime je dobijeno da, pored toga što je viša, figura izgleda uža.  Masa čitavog tela je smanjena.  Modna figura je stilizovana, ne sadrži sve detalje, posebno one koji se odnose na muskulaturu.
 13. 13.  Iako je modna figura medij, odnosno konstrukcija na kojoj se oblikuje odeća i u odnosu na modnu kreaciju prividno u drugom planu, ona je veoma bitna i zato mora biti pravilno, skladno i lepo urađena. Jer, ako je figura nezgrapna, neproporcionalna i svojim izgledom ne daje određenu poruku, to će učiniti i da kreirana odeća ne dođe u potpunosti do izraţaja.  Svaki tip odeće koja se kreira zahteva odgovarujuću modnu figuru. Shodno tome ne treba nikada koristiti samo jednu figuru.
 14. 14.  Zato je neophodno u potpunosti ovladati tehnikom konstrukcije i oblikovanja modne figure u različitim poloţajima.  To će zahtevati upoznavanje sa odgovarajućim principima i tehnikama, njihovo dosledno pridržavanje i uporno vežbanje. Na početku će trebati sati i napor, a kada se ovlada i nauči – minuti i zadovoljstvo.  Istina, postoje i gotove skice modnih figura (templejti), ili se one mogu uraditi različitim kompjuterskim programima (Corel Draw, Adobe Illustrator, Photoshop i dr.), ali se mi, s obzirom na umetnički karakter škole, zalaţemo za originalnost i lepotu svake svojom rukom urađene modne figure.
 15. 15.  Modna figura od 8,5 glava, se smatra osnovnom modnom figurom i kao takva izučava se u našim školama dizajna i Fakultetu primenjenih umetnosti.
 16. 16. ROBOT FIGURA 8,5 GLAVA Slika iz: Elisabetta Drudi - FIGURE DRAWING FOR FASHION DESIGN
 17. 17.  Figura od 8,5 glava je, u odnosu na figuru od 8 glava, u donjem delu produžena za pola glave, tako što su uspravljena stopala i figura kao da stoji na prstima.
 18. 18.  Najpre, iscrtati vertikalnu liniju sredinom uspravno postavljenog formata. Zatim, sa 10 horizontalnih linija podeliti ga na 9 horizontalnih delova, od kojih će 8 biti iste, a poslednji deveti upola manje širine.  Širina celog dela odgovara duţini glave, odnosno jedan deo jednak je jednoj glavi.  Širina dela zavisiće od formata na kojem se radi. Za format A4 preporučije se širina celog dela od 3 cm.  Obeleţiti linije – prva je 0, a druga broj 1 što znači da je to kraj prve glave i tako redom. Ili jednostavno u svakom horizontalnom podeoku upisati redni broj glave.
 19. 19. MODEL MODNE FIGURE 8,5 GLAVA Slika iz: INTELLEGO. FR. – LA COMMUNAUTE DU SAVOIR SCOLAIRE
 20. 20. MODNA FIGURA 8,5 GLAVA Bitni delovi tela imaju sledeće pozicije: - Glava zauzima centralni poloţaj u prvom podeoku. - Na gornjoj trećini druge glave je linija ramena. - Na kraju druge glave je linija grudi. - Linija struka se nalazi malo iznad kraja treće glave. Tu se nalazi i linija laktova. - Linija kukova nalazi se nešto pre kraja četvrte glave. - Na kraju četvrte glave nalazi se stidna kost. Linija koja je dodiruje polovi telo od temena glave do peta na dva jednaka dela. Tu se nalaze i zglobovi šaka.
 21. 21. Malo pre kraja pete glave na polovini butina nalazi se linija na kojoj se završavaju prsti ruke u ispruţenom poloţaju. Sredina čašice kolena nalazi se na polovini šeste glave. Listovi nogu sezavršavaju na kraju sedme glave. Noţni zglobovi su nešto ispod polovine osme glave, a na njenom kraju su pete. Vrhovi stopala su na kraju 8,5 glave.
 22. 22.  Širine delova tela takođe se izraţavaju u glavama.  Širina glave je pribliţno 2/3 njene duţine.  Širina i duţina vrata je 1/3 duţine glave.  Ramena bez zglobova široka su dve širine glave. Na to treba dodati obline zglobova (za oba zgloba ukupno oko pola širine glave). Tako se dobija najveća širina figure koja je za figuru 8,5 glava pribliţno pet puta manja u odnosu na ukupnu duţinu figure.  Širina grudi u predelu pazuha je oko dve širine glave. Rastojanje između bradavica jednako je širini glave  Širina struka je nešto veća od širine glave.  Širina kukova je kao i širina grudi - dve širine glave.  Kolena i listovi nogu nešto su širi od širine glave.  Širina gležnjeva manja je od širine glave  Duţina ispruţene šake i stopala pribliţno su jednake duţini glave od brade do kraja čela (3/4 duţine glave).  Za format A4 duţina glave je 3, a širina 2 cm.
 23. 23.  Kod modne figure u statičnom i simetričnom uspravnom poloţaju vertikalna ravnotežna linija ide sredinom tela od vrata (vratne jamice) do nogu i, u isto vreme, polovi telo na dva jednaka i simetrična dela.  Međutim, taj poloţaj je dosta neprirodan i telo se u njemu retko nalazi, već i u mirovanju zauzima neki od prirodnijih, nesimetričnih poloţaja, ili pozu. Kod tela u pokretu to još više dolazi do izraţaja. Telo je nestatično i nesimetrično  Modne figure se uvek prikazuju u nesimetričnom položaju i pokretu - pozama, koje mogu biti različite i koje se popularno nazivaju manekenskim pozama.  Za lakše razumevanje konstrukcije poza pomoći će nam kontrapost.
 24. 24.  Kontrapost je reč koja vodi poreklo od italijanske reči contrapposto i znači suprotnost, suprotan položaj.  Klasičan poloţaj kontraposta je kada figura čitavom težinom stoji na jednoj nozi, dok je druga noga blago savijena i relaksirana. Kukovi čine liniju koja se blago spušta ka savijenoj nozi, dok ramena čine kosu liniju koja se spušta ka pravoj nozi, tako da se nalaze pod različitim, suprotnim uglovima, što daje figuri blagu S - krivinu. Po ovoj suprotnosti je i nastao naziv poze – kontrapost.  Kontrapost daje figuri relaksirajući poloţaj, ali se njime moţe prikazati i dinamika pokreta i više poloţaja jedne figure, ili više figura koje su u suprotnim poloţajima jedna od druge.
 25. 25.  Kod statične i simetrične figure sve linije (ramena, grudi, struka, kukova, kolena, listova i gleţnjeva) su horizontalne i upravne (pod pravim uglom) na kičmu i ravnotežnu liniju i paralelne međusobno .  Kod figure u kontrapostu i pokretu sve linije su upravne na kičmu, ali ne i na ravnotežnu liniju i nisu sve paralelne međusobno.  Međusobno su paralelne linije grudnog koša - ramena i grudi, kao i linije karličnog dela - struka i kukova, ali se ove grupe linija, odnosno delovi tela, nalaze u neparalelnom i suprotnom položaju – grudni koš sa linijama ramena i grudi u jednom, a karlični deo sa linijama struka i kukova u drugom.  Linije kolena prate linije struka i kukova.
 26. 26.  Ravnotežna linija je uvek vertikalna i polazi od vratne jamice.  Ako je oslonac figure na jednoj nozi (kontrapost ili u pokretu) onda se završava na stopalu noge na kojoj figura stoji.  Kod figure u kontrapostu stojna noga je na strani tela na kojoj je bok dignut.  Ako figura ima oslonac na obe noge ravnoteţna linija se završava između stopala nogu.
 27. 27. MODEL MODNE FIGURE 8,5 GLAVA U KONTRAPOSTU (1) Na ovom primeru kičma je u delu toraksa (grudnog koša) vertikalna i poklapa se sa ravnoteţnom linijom, tako da su linija ramena i grudi horizontalne. Kičma je zakrivljena samo u karličnom delu što izaziva kosi poloţaj od linije struka naniţe. Ravnoteţna linija se završava u stopalu desne, stojne noge. Slika iz: INTELLEGO. FR. – LA COMMUNAUTE DU SAVOIR
 28. 28. MODEL MODNE FIGURE 8,5 GLAVA U KONTRAPOSTU (2) Na ovim primerima kičma je, takođe, zakrivljena samo u karličnom delu, ali u suprotnom poloţaju u odnosu na prethodni. Ravnoteţna linija na desnom modelu se završava u stopalu leve (stajne) noge, a kod modela levo u neposredni blizini leve noge. Slika iz: INTELLEGO. FR. – LA COMMUNAUTE DU SAVOIR SCOLAIRE
 29. 29. MODNA FIGURA 8,5 GLAVA U KONTRAPOSTU
 30. 30. MODNA FIGURA 8,5 GLAVA U POKRETU
 31. 31. MODNA FIGURA 8,5 GLAVA U RAZLIČITIM POZAMA
 32. 32.  Pod terminom stilizacija podrazumevaju se promene proporcija modne figure od 8 ½ glava. To se moţe učiniti na više načina, ali su dva najčešća: izduživanje figure i stanjiivanje, odnosno sužavanje figure.  U prvom slučaju modna figura se povećava za jednu ili dve merne jedinice – glave. To se postiţe tako što se duţina udova i glavnih delova tela modifikuju. Glava obično ostaje ista, ramena i grudi se blago proširuju, dok se struk, kukovi i karlica neznatno suţavaju. Vrat i ekstremiteti, posebno noge, su izduţeni i u saglasnosti sa gornjim delom tela. Stopala su takođe uvećana.  Drugi način podrazumeva zadrţavanje visine figure, uz suţavanje vrata, struka i karlice, kao i smanjivanje širine ruku i, posebno, nogu.
 33. 33.  Primer stilizacije modne figure izduţivanjem je modna figura od 10 glava. Nju koristi i Anna Kiper čije ćemo ilustracije iz knjige Fashion illustration koristiti, uz njenu ličnu saglasnost.
 34. 34.  Inicijalni postupak konstrukcije isti je kao i kod konstrukcije osnovne modne figure od 8,5 glava, s tim što je kod ove figure koja se sastoji od 10 glava, potrebno najpre povući vertikalnu liniju i podeliti je na 10 horizontalnih delova jednakih širina. Širina svakog dela odgovaraće jednoj glavi i zavisiće od formata na kojem se radi. Za vertikalno postavljen format A4 preporučije se širina od 2,5 cm.
 35. 35. MODNA FIGURA 10 GLAVA Prvi podeok je glava do brade (Chin), a ostali delovi tela se pribliţno nalaze na: Linija ramena (Shoulders) na 1 ½ glave Grudi (Bust) na 2 ¼ glave. Linija struka (Waist) i laktovi na 3 ¼ glave. Linija kukova (Hips) pri kraju 4. glave, odnosno na polovini rastojanja između struka i kraja torzoa. Kraj torzoa ili stidna kost (End of Torso) - sredina figure bez stopala na 4 ½ glave. Kolena (Knees) na 6 ¾ glave. Gležnjevi (Ankles) na 9. glavi Nožni prsti (Toe) na kraju 10. glave Slika uz dozvolu - Anna Kiper: FASHION ILLUSTRATION Inspiration and Technique
 36. 36. MODNA FIGURA OD 10 GLAVA U POREĐENJU SA MODNOM FIGUROM OD 8,5 GLAVA Produţenje figure od 10 glava je izrazitije u karličnom delu i ispod njega, tako da se kod ove figure stidna kost nalazi na 4,5 glave, kolena su na nešto manje od 7. a gleţnjevi na 9. glavi. Odnosi širina pribliţno su isti kao i kod modne figure 8,5 glava. Duţina modne figure od 10 glava sadrţi u sebi oko 6 širina ramena sa zglobovima.n
 37. 37.  Principi konstrukcije modne figure u nestatičnom i nesimetričnom poloţaju, prikazani kod modne figure od 8,5 glava, su univerzalni i odnose se i na modnu figuru od 10 glava.
 38. 38. MODNA FIGURA 10 GLAVA U KONTRAPOSTU Kičma u delu grudnog koša ima otklon od ravnoteţne linije u jednom, a u karličnom delu u drugom - suprotnom pravcu. Ravnoteţna linija završava se u stopalu leve – stojne noge. Kuk leve – stojne noge je podignut. Slika uz dozvolu - Anna Kiper: FASHION ILLUSTRATION Inspiration and Technique
 39. 39. MODNA FIGURA 10 GLAVA U KONTRAPOSTU Kičma u delu grudnog koša na oba modela ima blagi otklon od ravnoteţne linije u jednom, dok je u karličnom delu on izrazitiji i u suprotnom poloţaju. Na prvoj figuri otklon karličnog dela kičme od ravnoteţne linije je udesno, a na drugoj ulevo. Prva figura stoji na dve noge pa se ravnoteţna linija završava između stopala, a kod druge figure na vrhu stopala stojne leve noge. Slika uz dozvolu - Anna Kiper: FASHION ILLUSTRATION Inspiration and Technique
 40. 40. MODNA FIGURA 10 GLAVA U POKRETU Kod ove figure u pokretu kičma u grudnom delu je blago zakrivljena u jednom, dok je u karličnom delu znatnije zakrivljena u suprotnom pravcu. Teţišna linija se završava kod leve noge. Levi bok je podignut. Slika uz dozvolu - Anna Kiper: FASHION ILLUSTRATION Inspiration and Technique
 41. 41. GLAVA POLOŢAJ I NAČIN KAKO SE CRTAJU OČI, NOS I USTA Slika uz dozvolu - Anna Kiper: FASHION ILLUSTRATION Inspiration and Technique
 42. 42. RUKE NAČIN CRTANJA RUKE I ŠAKE SA PRSTIMA Slika uz dozvolu - Anna Kiper: FASHION ILLUSTRATION Inspiration and Technique
 43. 43. RUKE KONSTRUKCIJA I OBLIKOVANJE
 44. 44. RUKE
 45. 45. MUŠKA FIGURA 10 GLAVA Slika uz dozvolu - Anna Kiper: FASHION ILLUSTRATION Inspiration and Technique
 46. 46. MUŠKA I ŽENSKA MODNA FIGURA Slika uz dozvolu - Anna Kiper: FASHION ILLUSTRATION Inspiration and Technique
 47. 47. DEČIJA FIGURA (DO 4 GODINE) Crtanje dečije figure zahteva posebnu paţnju, iz prostog razloga što se građa dece vrlo brzo menja sa odrastanjem. Tako, je telo jednogodišnjeg deteta visine od samo 4 glave, a telo deteta starosti 3 – 4 godine, 5 glava. Lice je, takođe, specifično: zaobljeno je, gornje 2/3 otpadaju na čelo, a oči, uši, nos i usta smešteni su u u najniţoj trećini. Slika uz dozvolu - Anna Kiper: FASHION ILLUSTRATION Inspiration and Technique
 48. 48. DEČIJA FIGURA (6 DO 11 GODINA) Slika uz dozvolu - Anna Kiper: FASHION ILLUSTRATION Inspiration and Technique
 49. 49. - www.youtube.com/playlist?list=PLB9E10E2F8271C153 (Basic Figure/Poses – How to draw Fashion Design Sketches)

×