Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Chương 5: Hệ màu PAL

5 025 vues

Publié le

  • Soyez le premier à commenter

Chương 5: Hệ màu PAL

  1. 1. 58 Chương 5 HỆ MÀU PAL5.1 ĐẠI CƯƠNG Hệ PAL viết tắt của chữ PHASE ALTERNATIVE LINE tức là đảo pha theotừng dòng một. Năm 1962 giáo sư tiến sĩ người Đức-Walter Bruch và các đồng sựcủa ông ở hãng TELEFUNKEN (Đức) nêu các khuyết điểm của hệ NTSC và đềnghị một hệ cải tiến PAL. Năm 1966 hệ PAL được chính thức phát sóng trên kênhCCIR (5,5MHz) ở Tây Đức.5.2 KHUYẾT ĐIỂM CỦA NTSC1. Tín hiệu sóng tải phụ bị lệch pha qua các tầng khuếch đại (chẳng hạn mạch cóR, L, C). Chỉ cần sai 5o thì màu đã bị lạc sắc thái rồi  cần phải chỉnh TINT.2. Trên thực tế cho dù hai sóng tải phụ vuông góc nhưng vẫn có sự tương tác nhẹgiữa hai màu đi chung nên màu kém nguyên chất.3. Sóng tải phụ tránh được hoạ tần fH nhưng không kể đến fv5.3 CẢI TIẾN HỆ PAL1. Sóng tải phụ vẫn cùng tần số nhưng khác pha: 0 o và 90o như NTSC nhưng quahàng sau thì xanh vẫn giữ 0o, đỏ thì đảo pha 180o (so với hàng trên). u u v v u u Phát đi v v Do sự lệch pha cùng chiều nên ở máy thu, nếu đảo pha 1 tín hiệu để cộngvới tín hiệu ở hàng đó thì độ sai pha tự khử nhau.2. Mặc dù hai màu vẫn đi chung trong hệ PAL nhưng người ta giảm màu xanh chỉcòn 0,493 và màu đỏ còn 0,877. PAL định lại hai tín hiệu màu: u(xanh) = 0,493 (B - Y) v(đỏ) = 0,877 (R - Y)3. Chọn sóng tải phụ tránh các hài tần của fH và fv
  2. 2. 593MHz < f s = (n − m)f H + ∆f v < 5MHz 1⇒ f sc = (284 − )f H + 25Hz = 283,75f H + 25Hz = 283,75 : 15625 + 25 = 4,433618MHz 4⇒ f sc ≈ 4,43MHz 1Với n = 284: n nguyên dương m= 0<m<1 4∆fv = 25Hz ∆fv: ước số của fv4. Chọn fv = 50Hz và fH = 15625Hz5.4 MÃ HÓA PAL DELAY Y 0,7 R (R-Y) v SAM  G MATRIX 0,877 + C + + PAL VIDEO B (B-Y) u SAM 0,493 BURST fH GATE S1 S2 4,43(0)o 4,43(0)o +90o -90o -135o +135o fCác nhận xét H + Hệ PAL vẫn sử dụng phương pháp điều biên nén vuông góc như ở NTSC. + Gốc pha 0o được dùng để điều biên nén tín hiệu sắc u (thay vì 33 o như ởNTSC). + Pha +90o và -90o lần lượt từng dòng một để điều biên nén tín hiệu sắc v(thay vì lần lượt là 33o + 90o = 123o như NTSC). + Pha của Burst là +135o và -135o lần lượt cho từng dòng một tùy theo mdòng đang truyền có pha là -90o hay +90o. v Burst +135o +90o Vậy -90 o u v(+90o) ứng với B(-135o) Burst v(-90o) ứng với B(+135o) -135o m’
  3. 3. 60 Tín hiệu video tổng hợp của PAL cũng giống của NTSC.5.5 MẠCH GIẢI MÃ PALGiả sử đã tách sóng hình ở máy thu PAL, lấy ra tín hiệu video tổng hợp.1. Việc đầu tiên: là tách Y ra khỏi màu C 0 3,9MHz LPF DELAY Y 0,7 Y+B+C 4,43MHz BPF C+B 3,93MHz 4,93MHz2. Việc thứ hai: là tách Burst ra khỏi màu C: Hoàn toàn giống như trường hợp hệ NTSC3. Việc thứ ba: xử lý triệt sai pha cho sóng màu: (PHASE COMPENSATOR CIRCUIT) Mạch gồm 3 mạch gọi là bổ chính 3D Hàng (n+1) Direct  Tín hiệu C + 2u hàng (n+1) Hàng n Delay line +  2v Delay phase Đảo pha hàng (n+1) v v o +90 u u u Delay line -90o Delay phase v Tín hiệu C hàng n Tín hiệu C hàng (n+1) C khi đảo pha hàng (n+1)Delayline của hàng (n + 1) là hàng n
  4. 4. 61Delay pha của hàng (n + 1) là đảo pha hàng (n + 1)Tại mạch cộng  v Delay line u = 2u (xanh) Direct u vTại mạch cộng  Delay pha Delay line = 2v (đỏ) u uTa lấy được ở mạch cộng : 2{4,43(0o) + u}Ta lấy được ở mạch cộng : 2{4,43( ± 90o) + v} + Sau khi lấy ra ở tầng bổ chính pha 2 tín hiệu 2u và 2v ta phải hoàn lại hệsố cũ để có lại (B - Y) và (R - Y) 2(fSC + u) K = 2,1 fsc(0o) + (B-Y) 2 1,2 = 1 0,877 + C={4,43(0o) + (B – Y)} +{4,43(90o) + (R – Y)} K = 1,2 2(fSC + v) 2 fsc(±90o) + (R – Y) 2,1 = 1 0,493Nguyên lý làm việc của mạch + Trường hợp mạch cộng  cho ra tín hiệu v có pha +90o thì ứng với Burstcó pha (-135o). B(135o) này kích mạch dao động thạch anh 4,43 làm đầu ra của bộdao động này có tín hiệu sin 4,43 và pha là (-135 o). Lúc đó cả 2 vế của chuyểnmạch phải đóng xuống II và pha của đường tách sóng u sẽ là: (-135 o) + (+135o) =0o, còn pha của đường tách sóng v sẽ là(-135o) + (-135o) = -270o = 90o. Nghĩa là cùng pha với tín hiệu v(+90 o) nên việctách sóng đồng bộ mới tiến hành được. + Trường hợp mạch cộng  cho ra tín hiệu v(-90o) ứng với B(+135o) ⇒dao động thạch anh (4,43(+135o)) (do Burst điều khiển).Lúc đó cả hai vế của chuyển mạch phải đóng lên phía trên (vị trí I). Pha của đườngtách sóng u là: (+135o) + (-135o) = 0o.Còn pha của đường tách sóng v: (+135o) + (+135o) = 270o = 90o
  5. 5. 62 Nghĩa là cùng pha với v(-90o) nên việc tách sóng đồng bộ mới tiến hành được. Để chuyển mạch Switching đóng mở đúng như vị trí vừa nói ở trên thì người ta đem so pha B (hay fsc ra từ thạch anh - cùng pha với B) với pha của đường tách sóng v sau khi làm chậm pha một góc (-135o). Nếu chuyển mạch đã đóng mở đúng, pha chậm lại (-135 o) của đường tách sóng v sẽ trùng với pha của Burst, điện áp ra mạch so pha = 0 và không tác động để sửa sai cho mạch Switching. Ngược lại nếu có sai ⇒ sự lệch pha giữa hai ngõ vào của mạch so pha sẽ làm xuất hiện điện áp kích vào bộ chuyển mạch làm bộ này lật trạng thái để sửa lại cho đúng. Từ đó ta có mạch giải mã PAL video: 0 3,9MHz PAL VIDEO LPF (0,7 ÷ 0,79)µs Y 180o COLOR DELAY B-Y IF PHA o MATRIX  + fsc(90 ) + 2v DET v G-Y DELAY 90o LINE 64 R-Y o  fsc(0 ) + 2u DET u DIRECT + 0o I +135o OSC II BURST I GATE 4,43 AfH -135o II fH PHASE ± 135 O SWICH- COMPA- -CHING -RATOR

×