khó thở.pdf

SoM
SoMsinh vien chez Khoa Y- Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh

khó thở.pdf

KHÓ
TH
2-1
KHÓ TH
Sinh lý b nh Nguyên nhân
T c ngh n đư ng th
(c tr kháng đư ng th )
Hen ph qu n, COPD, giãn ph qu n (đư ng th b giãn, x p,
gi m thanh th i ch t ti t,  ho ra máu; nhi m khu n là nguyên
nhân hàng đ u; Đi u tr : long đàm, dãn ph qu n,  kháng sinh),
B nh xơ nang (nhi m trùng hô h p m n tính, giãn ph quãn,
vô sinh, viêm t y), u hay d v t đư ng th
B nh lý nhu mô
(c s c c n v i s dãn n ph i)
Phù ph i: Do tim (R i lo n ch c năng tâm thu hay tâm trương
th t trái) ho c không do tim (Thương t n ph i c p tính/ARDS)
B nh ph i k (ILD)
M ch máu M ch máu l n: thuyên t c ph i, t c m ch do u
M ch máu nh : Tăng áp ph i, viêm m ch, ILD, khí ph thũng
(V/Q b t x ng)
Ph i B nh màng ph i: tràn d ch, xơ hóa
Thành ng c/cơ hoành: gù v o c t s ng, c chu vi vòng b ng
B nh lý th n kinh cơ
Căng ph ng ph i quá m c (COPD, hen ph qu n)
(c s c c n đ i v i s giãn n c a
thành ng c/cơ hoành; y u cơ hô
h p)
S kích thích các receptor Receptor hóa h c: gi m oxy máu, toan chuy n hóa
Receptor cơ h c: ILD, phù ph i, tăng áp ph i, thuyên t c ph i
T kh năng mang O2 (PaO2 bt) Thi u máu, methemoglobin, ng đ c CO
Tâm lý Lo âu, cơn ho ng s , tr m c m, r i lo n d ng cơ th
Đánh giá
• Thăm khám tim ph i, SaO2, X quang ng c (xem ph l c và hình nh), ECG
d đoán suy tim sung huy t: ti n s suy tim, cơn khó th k ch phát v đêm (PND), T3, X quang
ph i sung huy t, Rung nhĩ (JAMA 2005;294:1944)
khó th v i Xquang ph i bình thư ng S b nh m ch vành, hen ph qu n, thuyên t c ph i,
tăng áp ph i, b nh ph i k giai đo n s m, thi u máu, toan máu, b nh th n kinh cơ
• D a trên k t qu đánh giá ban đ u: test ch c năng ph i, CT ng c, siêu âm, các test tim ph i
• BNP  NT
-proBNP c trong suy tim (nhưng cũng c rung nhĩ, căng thành th t ph i do thuyên
t c ph i, đ t c p COPD, tăng áp ph i). BNP 100 pg/mL: 90% nh y, 76% đ c hi u cho khó
th do suy tim (NEJM 2002;347:161). NT-proBNP: 300 pg/mL S 99% nh y, 60% đ c hi u
cho suy tim (do đó dùng ngư ng 300 đ lo i tr )
ch n đoán d a vào đi m c t theo tu i: 450 pg/mL n u 50 tu i, 900 n u 50–75 tu i,
1800 n u 75 tu i S 90% nh y, 84% đ c hi u (EHJ 2006;27:330)
c trong suy tim m n, do đó c n so sánh v i “BNP khô”
• Hô h p kí: đánh giá b nh lý t c ngh n
Đư ng cong lưu lư ng-th tích: ch n đoán và/ho c xác đ nh v trí t c ngh n
Dãn ph qu n: xác đ nh t c ngh n hay nghi ng hen trên lâm sàng
Test methacholine: giúp ch n đoán hen n u hô h p kí bình thư ng, FEV1 T 20%S hen
• Th tích ph i: đánh giá b nh ph i h n ch bao g m nguyên nhân th n kinh cơ
• DLCO: đánh giá ch c năng b m t trao đ i khí; giúp phân bi t nguyên nhân do b nh lý t c
ngh n và h n ch và sàng l c b nh lý m ch máu và b nh ph i k s m
Sơ đ 2-1 Ti p c n b t thư ng test ch c năng ph i
Ti p c n b t thư ng test ch c năng ph i
KI U T C NGH N
hen ho c viêm
ph qu n d ng
hen
COPD
KI U H N CH
b nh
th n
kinh cơ
b nh
màng
ph i?
ILD
suy
tim
↓Pi max
↓ RV
khí ph
thũng
viêm ph
qu n m n
th p
FEV 1đáp ng v i dãn ph qu n
↑ 12% và
200 cc
B t thư ng D L
CO
v i hô h p kí bình thư ng
thuyên t c
ph i, tăng
áp ph i
viêm m ch
ILD s m
thi u máu
hen
xu t huy t
đa h ng c u
lưu lư ng máu
ph i (vd béo phì,
suy tim nh ,
shunt T P)
↓ DLCO
↓ DLCO DLCO bình thư ng
↓ DLCO ↑ DLCO
FEV 1
/FVC 0.75 TLC 80% d đoán
CÁC TEST CH C NĂNG PH I

Recommandé

Gây mê bệnh nhân tăng huyết áp par
Gây mê bệnh nhân tăng huyết ápGây mê bệnh nhân tăng huyết áp
Gây mê bệnh nhân tăng huyết ápsongxanh
2.2K vues46 diapositives
TÌNH TRẠNG SỐC par
TÌNH TRẠNG SỐCTÌNH TRẠNG SỐC
TÌNH TRẠNG SỐCSoM
929 vues31 diapositives
ngất.pdf par
ngất.pdfngất.pdf
ngất.pdfSoM
57 vues2 diapositives
BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP par
BỆNH TĂNG HUYẾT ÁPBỆNH TĂNG HUYẾT ÁP
BỆNH TĂNG HUYẾT ÁPSoM
1.4K vues69 diapositives
viêm màng ngoài tim và tràn dịch màng ngoài tim.pdf par
viêm màng ngoài tim và tràn dịch màng ngoài tim.pdfviêm màng ngoài tim và tràn dịch màng ngoài tim.pdf
viêm màng ngoài tim và tràn dịch màng ngoài tim.pdfSoM
127 vues2 diapositives
bệnh màng ngoài tim.pdf par
bệnh màng ngoài tim.pdfbệnh màng ngoài tim.pdf
bệnh màng ngoài tim.pdfSoM
32 vues3 diapositives

Contenu connexe

Similaire à khó thở.pdf

bệnh cơ tim.pdf par
bệnh cơ tim.pdfbệnh cơ tim.pdf
bệnh cơ tim.pdfSoM
278 vues3 diapositives
chèn ép tim cấp.pdf par
chèn ép tim cấp.pdfchèn ép tim cấp.pdf
chèn ép tim cấp.pdfSoM
138 vues1 diapositive
SỐC TIẾP CẬN LÂM SÀNG par
SỐC TIẾP CẬN LÂM SÀNGSỐC TIẾP CẬN LÂM SÀNG
SỐC TIẾP CẬN LÂM SÀNGSoM
1.6K vues59 diapositives
BÁO CÁO CASE LÂM SÀNG VIÊM ĐỘNG MẠCH CHỦ LIÊN QUAN ĐẾN ANCA.pdf par
 BÁO CÁO CASE LÂM SÀNG VIÊM ĐỘNG MẠCH CHỦ LIÊN QUAN ĐẾN ANCA.pdf BÁO CÁO CASE LÂM SÀNG VIÊM ĐỘNG MẠCH CHỦ LIÊN QUAN ĐẾN ANCA.pdf
BÁO CÁO CASE LÂM SÀNG VIÊM ĐỘNG MẠCH CHỦ LIÊN QUAN ĐẾN ANCA.pdfssuser787e5c1
4 vues25 diapositives
Nhiễm khuẩn huyết - Sốc nhiễm khuẩn par
Nhiễm khuẩn huyết - Sốc nhiễm khuẩnNhiễm khuẩn huyết - Sốc nhiễm khuẩn
Nhiễm khuẩn huyết - Sốc nhiễm khuẩndangphucduc
1.6K vues23 diapositives
TĂNG HUYẾT ÁP VÀ RUNG NHĨ par
TĂNG HUYẾT ÁP VÀ RUNG NHĨTĂNG HUYẾT ÁP VÀ RUNG NHĨ
TĂNG HUYẾT ÁP VÀ RUNG NHĨSoM
62 vues27 diapositives

Similaire à khó thở.pdf(20)

bệnh cơ tim.pdf par SoM
bệnh cơ tim.pdfbệnh cơ tim.pdf
bệnh cơ tim.pdf
SoM278 vues
chèn ép tim cấp.pdf par SoM
chèn ép tim cấp.pdfchèn ép tim cấp.pdf
chèn ép tim cấp.pdf
SoM138 vues
SỐC TIẾP CẬN LÂM SÀNG par SoM
SỐC TIẾP CẬN LÂM SÀNGSỐC TIẾP CẬN LÂM SÀNG
SỐC TIẾP CẬN LÂM SÀNG
SoM1.6K vues
BÁO CÁO CASE LÂM SÀNG VIÊM ĐỘNG MẠCH CHỦ LIÊN QUAN ĐẾN ANCA.pdf par ssuser787e5c1
 BÁO CÁO CASE LÂM SÀNG VIÊM ĐỘNG MẠCH CHỦ LIÊN QUAN ĐẾN ANCA.pdf BÁO CÁO CASE LÂM SÀNG VIÊM ĐỘNG MẠCH CHỦ LIÊN QUAN ĐẾN ANCA.pdf
BÁO CÁO CASE LÂM SÀNG VIÊM ĐỘNG MẠCH CHỦ LIÊN QUAN ĐẾN ANCA.pdf
ssuser787e5c14 vues
Nhiễm khuẩn huyết - Sốc nhiễm khuẩn par dangphucduc
Nhiễm khuẩn huyết - Sốc nhiễm khuẩnNhiễm khuẩn huyết - Sốc nhiễm khuẩn
Nhiễm khuẩn huyết - Sốc nhiễm khuẩn
dangphucduc1.6K vues
TĂNG HUYẾT ÁP VÀ RUNG NHĨ par SoM
TĂNG HUYẾT ÁP VÀ RUNG NHĨTĂNG HUYẾT ÁP VÀ RUNG NHĨ
TĂNG HUYẾT ÁP VÀ RUNG NHĨ
SoM62 vues
đau ngực.pdf par SoM
đau ngực.pdfđau ngực.pdf
đau ngực.pdf
SoM78 vues
Tiếp Cận Chẩn Đoán Và Điều Trị Suy tim cấp - phù phổi cấp par Vinh Medical University
Tiếp Cận Chẩn Đoán Và Điều Trị Suy tim cấp - phù phổi cấpTiếp Cận Chẩn Đoán Và Điều Trị Suy tim cấp - phù phổi cấp
Tiếp Cận Chẩn Đoán Và Điều Trị Suy tim cấp - phù phổi cấp
NHIỄM TRÙNG HUYẾT VÀ SỐC NHIỄM TRÙNG par SoM
NHIỄM TRÙNG HUYẾT VÀ SỐC NHIỄM TRÙNGNHIỄM TRÙNG HUYẾT VÀ SỐC NHIỄM TRÙNG
NHIỄM TRÙNG HUYẾT VÀ SỐC NHIỄM TRÙNG
SoM792 vues
VIÊM ĐỘNG MẠCH CHỦ LIÊN QUAN ĐẾN ANCA - par ssuser787e5c1
VIÊM ĐỘNG MẠCH CHỦ LIÊN QUAN ĐẾN ANCA -VIÊM ĐỘNG MẠCH CHỦ LIÊN QUAN ĐẾN ANCA -
VIÊM ĐỘNG MẠCH CHỦ LIÊN QUAN ĐẾN ANCA -
ssuser787e5c13 vues
BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP par SoM
BỆNH TĂNG HUYẾT ÁPBỆNH TĂNG HUYẾT ÁP
BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP
SoM2.3K vues
HỖ TRỢ HUYẾT ĐỘNG Ở BỆNH NHÂN COVID 19 par SoM
HỖ TRỢ HUYẾT ĐỘNG Ở BỆNH NHÂN COVID 19HỖ TRỢ HUYẾT ĐỘNG Ở BỆNH NHÂN COVID 19
HỖ TRỢ HUYẾT ĐỘNG Ở BỆNH NHÂN COVID 19
SoM64 vues
B09. ho tro huyet dong trong covid 19 par Nguyen Thuan
B09. ho tro huyet dong trong covid 19B09. ho tro huyet dong trong covid 19
B09. ho tro huyet dong trong covid 19
Nguyen Thuan40 vues
bệnh van tim.pdf par SoM
bệnh van tim.pdfbệnh van tim.pdf
bệnh van tim.pdf
SoM393 vues
tăng huyết áp .pptx par Lp18DYK1B
tăng huyết áp .pptxtăng huyết áp .pptx
tăng huyết áp .pptx
Lp18DYK1B3 vues
Tăng huyết áp par drhotuan
Tăng huyết ápTăng huyết áp
Tăng huyết áp
drhotuan398 vues
hẹp, hở, sa van hai lá.pdf par SoM
hẹp, hở, sa van hai lá.pdfhẹp, hở, sa van hai lá.pdf
hẹp, hở, sa van hai lá.pdf
SoM223 vues

Plus de SoM

Hấp thu của ruột non par
Hấp thu của ruột nonHấp thu của ruột non
Hấp thu của ruột nonSoM
1.3K vues7 diapositives
Điều hòa dịch tụy par
Điều hòa dịch tụy Điều hòa dịch tụy
Điều hòa dịch tụy SoM
203 vues3 diapositives
Điều hòa hô hấp par
Điều hòa hô hấpĐiều hòa hô hấp
Điều hòa hô hấpSoM
472 vues5 diapositives
Quá trình trao đổi và vận chuyển khí par
Quá trình trao đổi và vận chuyển khíQuá trình trao đổi và vận chuyển khí
Quá trình trao đổi và vận chuyển khíSoM
283 vues4 diapositives
CÂU HỎI ÔN TẬP THI TAY NGHỀ BÁC SĨ TRẺ NĂM 2022.docx par
CÂU HỎI ÔN TẬP THI TAY NGHỀ BÁC SĨ TRẺ NĂM 2022.docxCÂU HỎI ÔN TẬP THI TAY NGHỀ BÁC SĨ TRẺ NĂM 2022.docx
CÂU HỎI ÔN TẬP THI TAY NGHỀ BÁC SĨ TRẺ NĂM 2022.docxSoM
1K vues24 diapositives
Các yếu tố ảnh hưởng đến huyết áp par
Các yếu tố ảnh hưởng đến huyết ápCác yếu tố ảnh hưởng đến huyết áp
Các yếu tố ảnh hưởng đến huyết ápSoM
149 vues2 diapositives

Plus de SoM(20)

Hấp thu của ruột non par SoM
Hấp thu của ruột nonHấp thu của ruột non
Hấp thu của ruột non
SoM1.3K vues
Điều hòa dịch tụy par SoM
Điều hòa dịch tụy Điều hòa dịch tụy
Điều hòa dịch tụy
SoM203 vues
Điều hòa hô hấp par SoM
Điều hòa hô hấpĐiều hòa hô hấp
Điều hòa hô hấp
SoM472 vues
Quá trình trao đổi và vận chuyển khí par SoM
Quá trình trao đổi và vận chuyển khíQuá trình trao đổi và vận chuyển khí
Quá trình trao đổi và vận chuyển khí
SoM283 vues
CÂU HỎI ÔN TẬP THI TAY NGHỀ BÁC SĨ TRẺ NĂM 2022.docx par SoM
CÂU HỎI ÔN TẬP THI TAY NGHỀ BÁC SĨ TRẺ NĂM 2022.docxCÂU HỎI ÔN TẬP THI TAY NGHỀ BÁC SĨ TRẺ NĂM 2022.docx
CÂU HỎI ÔN TẬP THI TAY NGHỀ BÁC SĨ TRẺ NĂM 2022.docx
SoM1K vues
Các yếu tố ảnh hưởng đến huyết áp par SoM
Các yếu tố ảnh hưởng đến huyết ápCác yếu tố ảnh hưởng đến huyết áp
Các yếu tố ảnh hưởng đến huyết áp
SoM149 vues
Điều hòa hoạt động của tim par SoM
Điều hòa hoạt động của timĐiều hòa hoạt động của tim
Điều hòa hoạt động của tim
SoM1K vues
Chu kỳ hoạt động của tim par SoM
Chu kỳ hoạt động của timChu kỳ hoạt động của tim
Chu kỳ hoạt động của tim
SoM418 vues
Nhóm máu hệ rhesus par SoM
Nhóm máu hệ rhesusNhóm máu hệ rhesus
Nhóm máu hệ rhesus
SoM68 vues
Cấu trúc và chức năng của hồng cầu par SoM
Cấu trúc và chức năng của hồng cầuCấu trúc và chức năng của hồng cầu
Cấu trúc và chức năng của hồng cầu
SoM444 vues
Vận chuyển vật chất qua màng tế bào par SoM
Vận chuyển vật chất qua màng tế bào Vận chuyển vật chất qua màng tế bào
Vận chuyển vật chất qua màng tế bào
SoM2.1K vues
bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdf par SoM
bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdfbệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdf
bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdf
SoM266 vues
hen phế quản.pdf par SoM
hen phế quản.pdfhen phế quản.pdf
hen phế quản.pdf
SoM394 vues
cơn hen cấp.pdf par SoM
cơn hen cấp.pdfcơn hen cấp.pdf
cơn hen cấp.pdf
SoM61 vues
đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdf par SoM
đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdfđợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdf
đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdf
SoM81 vues
các test chức năng phổi.pdf par SoM
các test chức năng phổi.pdfcác test chức năng phổi.pdf
các test chức năng phổi.pdf
SoM38 vues
rung nhĩ.pdf par SoM
rung nhĩ.pdfrung nhĩ.pdf
rung nhĩ.pdf
SoM646 vues
đánh gia nguy cơ tim mạch cho phẫu thuật.pdf par SoM
đánh gia nguy cơ tim mạch cho phẫu thuật.pdfđánh gia nguy cơ tim mạch cho phẫu thuật.pdf
đánh gia nguy cơ tim mạch cho phẫu thuật.pdf
SoM1.4K vues
thiết bị tim mạch.pdf par SoM
thiết bị tim mạch.pdfthiết bị tim mạch.pdf
thiết bị tim mạch.pdf
SoM12 vues
rối loạn nhịp tim.pdf par SoM
rối loạn nhịp tim.pdfrối loạn nhịp tim.pdf
rối loạn nhịp tim.pdf
SoM217 vues

khó thở.pdf

  • 1. KHÓ TH 2-1 KHÓ TH Sinh lý b nh Nguyên nhân T c ngh n đư ng th (c tr kháng đư ng th ) Hen ph qu n, COPD, giãn ph qu n (đư ng th b giãn, x p, gi m thanh th i ch t ti t, ho ra máu; nhi m khu n là nguyên nhân hàng đ u; Đi u tr : long đàm, dãn ph qu n, kháng sinh), B nh xơ nang (nhi m trùng hô h p m n tính, giãn ph quãn, vô sinh, viêm t y), u hay d v t đư ng th B nh lý nhu mô (c s c c n v i s dãn n ph i) Phù ph i: Do tim (R i lo n ch c năng tâm thu hay tâm trương th t trái) ho c không do tim (Thương t n ph i c p tính/ARDS) B nh ph i k (ILD) M ch máu M ch máu l n: thuyên t c ph i, t c m ch do u M ch máu nh : Tăng áp ph i, viêm m ch, ILD, khí ph thũng (V/Q b t x ng) Ph i B nh màng ph i: tràn d ch, xơ hóa Thành ng c/cơ hoành: gù v o c t s ng, c chu vi vòng b ng B nh lý th n kinh cơ Căng ph ng ph i quá m c (COPD, hen ph qu n) (c s c c n đ i v i s giãn n c a thành ng c/cơ hoành; y u cơ hô h p) S kích thích các receptor Receptor hóa h c: gi m oxy máu, toan chuy n hóa Receptor cơ h c: ILD, phù ph i, tăng áp ph i, thuyên t c ph i T kh năng mang O2 (PaO2 bt) Thi u máu, methemoglobin, ng đ c CO Tâm lý Lo âu, cơn ho ng s , tr m c m, r i lo n d ng cơ th Đánh giá • Thăm khám tim ph i, SaO2, X quang ng c (xem ph l c và hình nh), ECG d đoán suy tim sung huy t: ti n s suy tim, cơn khó th k ch phát v đêm (PND), T3, X quang ph i sung huy t, Rung nhĩ (JAMA 2005;294:1944) khó th v i Xquang ph i bình thư ng S b nh m ch vành, hen ph qu n, thuyên t c ph i, tăng áp ph i, b nh ph i k giai đo n s m, thi u máu, toan máu, b nh th n kinh cơ • D a trên k t qu đánh giá ban đ u: test ch c năng ph i, CT ng c, siêu âm, các test tim ph i • BNP NT -proBNP c trong suy tim (nhưng cũng c rung nhĩ, căng thành th t ph i do thuyên t c ph i, đ t c p COPD, tăng áp ph i). BNP 100 pg/mL: 90% nh y, 76% đ c hi u cho khó th do suy tim (NEJM 2002;347:161). NT-proBNP: 300 pg/mL S 99% nh y, 60% đ c hi u cho suy tim (do đó dùng ngư ng 300 đ lo i tr ) ch n đoán d a vào đi m c t theo tu i: 450 pg/mL n u 50 tu i, 900 n u 50–75 tu i, 1800 n u 75 tu i S 90% nh y, 84% đ c hi u (EHJ 2006;27:330) c trong suy tim m n, do đó c n so sánh v i “BNP khô” • Hô h p kí: đánh giá b nh lý t c ngh n Đư ng cong lưu lư ng-th tích: ch n đoán và/ho c xác đ nh v trí t c ngh n Dãn ph qu n: xác đ nh t c ngh n hay nghi ng hen trên lâm sàng Test methacholine: giúp ch n đoán hen n u hô h p kí bình thư ng, FEV1 T 20%S hen • Th tích ph i: đánh giá b nh ph i h n ch bao g m nguyên nhân th n kinh cơ • DLCO: đánh giá ch c năng b m t trao đ i khí; giúp phân bi t nguyên nhân do b nh lý t c ngh n và h n ch và sàng l c b nh lý m ch máu và b nh ph i k s m Sơ đ 2-1 Ti p c n b t thư ng test ch c năng ph i Ti p c n b t thư ng test ch c năng ph i KI U T C NGH N hen ho c viêm ph qu n d ng hen COPD KI U H N CH b nh th n kinh cơ b nh màng ph i? ILD suy tim ↓Pi max ↓ RV khí ph thũng viêm ph qu n m n th p FEV 1đáp ng v i dãn ph qu n ↑ 12% và 200 cc B t thư ng D L CO v i hô h p kí bình thư ng thuyên t c ph i, tăng áp ph i viêm m ch ILD s m thi u máu hen xu t huy t đa h ng c u lưu lư ng máu ph i (vd béo phì, suy tim nh , shunt T P) ↓ DLCO ↓ DLCO DLCO bình thư ng ↓ DLCO ↑ DLCO FEV 1 /FVC 0.75 TLC 80% d đoán CÁC TEST CH C NĂNG PH I