Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

KHẢO SÁT HÌNH ẢNH HỌC CÁC XOANG

3 890 vues

Publié le

TAI MŨI HỌNG

Publié dans : Santé & Médecine
 • Login to see the comments

KHẢO SÁT HÌNH ẢNH HỌC CÁC XOANG

 1. 1. KHẢO SÁT HÌNH ẢNH XOANG VÀ CÁC GIÁC QUAN Mục tiêu : Biết chỉ định chụp chiếu Biết giá trị của các phương tiện Nắm vững giải phẫu bình thường Nắm một số triệu chứng hình ảnh học Các phương tiện : Xquang : CTscan : Siêu âm : MRI : Y học hạt nhân : A/ Hình giải phẫu xquang 1/ Sọ thẳng tư thế sau trước Tư thế Caldwell : PA chếc lên 15 độ
 2. 2. Sọ nghiêng 2/ Xoang Tư thế Waters
 3. 3. Chụp xoang nghiêng Tư thế Blondeau
 4. 4. 3/ Mũi nghiêng
 5. 5. 4/ Hàm thẳng
 6. 6. Tư thế nghiêng 4/ Ổ mắt 5/ Lồi cầu cành hàm Tư thế ngậm miệng
 7. 7. Tư thế há miệng 6/ Tế bào chủm ( Mastoide air cell ) Chụp tư thế Schuler
 8. 8. B/ CTscan :
 9. 9. C/ Bệnh học 1/ Chấn thương xoang a/ Vỡ xoang hàm Xquang
 10. 10. CT Vỡ cung gò má
 11. 11. 2/Viêm xoang Xquang Xquang qui ước còn giá trị duy nhất trong chẩn đoán viêm xoang cấp CT: U xoang hàm ( Mucocele ) - Khối choán chỗ trong lòng xoang - Mật độ mô mềm - Không phá vỡ thành xoang Nang xoang hàm:
 12. 12. Polyp Nang và polyp đều là biến chứng của viêm xoang mãn. Nang mật độ mô mềm. Polyp mật độ nước. 3/ Vỡ cung gò má ( Zygomatic ) Hay xảy ra do tai nạn giao thông Xquang :
 13. 13. Ctscan Ct là chọn lựa cho khảo sát chấn thương 4/ Osteosarcoma - Khối choán chỗ trong lòng xoang - Phá vỡ các thành xoang
 14. 14. Chú ý : nếu ác tính... 5/ Ổ mắt : Giải phẫu
 15. 15. Các phương tiện khảo sát :MRI Chấn thương
 16. 16. Chú ý : gãy xương chính mũi Chondra bullosa : Dị dạng bẩm sinh Dày vẹo vách ngăn :Bẩm sinh D/ Kết luận :
 17. 17. Giá trị Xquang + Chẩn đoán viêm xoang cấp + Chấn thương xoang ( Vỡ xoang hàm – Cung gò má ) Giá trị CT :Chấn thương – Viêm – U ... Giá trị MRI : Phần mềm Thực tế xoang ai đẹp hơn ? Gãy xương hàm Giải phẫu Vị trí nơi gãy ( Tỷ lệ )
 18. 18. Hình:
 19. 19. Câu hỏi lượng giá 1/ Phương tiện nào giá trị nhất trong chẩn đoán bệnh lý xoang a/ Siêu âm b/ Xquang c/ CTscan d/ MRI 2/ Chẩn đoán vẹo vách ngăn mũi dựa vào a/ Xquang
 20. 20. b/ CTscan c/ MRI d/ Tất cả đúng 3/ Có thể chẩn đoán phân biệt nang và polyp xoang hàm trên Xquang a/ Đúng b/ Sai 4/ Có thể chẩn đoán phân biệt nang và polyp xoang hàm trên Ctscan a/ Đúng b/ Sai 5/ Khảo sát nhãn cầu trong chấn thương ta nên dựa vào a/ Siêu âm b/ CTscan c/ MRI 6/ Chẩn đoán bệnh lý ống tai nên chọn phương tiện nào a/ Xquang b/ Ctscan c/ MRI d/ Tất cả đúng 7/ Nang cuốn mũi là bệnh lý a/ Mắc phải b/ Bẩm sinh c/ Tất cả đúng 8/ Gãy xương hàm ta chọn phương tiện chẩn đoán a/ Xquang b/ Ctscan c/ MRI d/ Tất cả đúng 9/ Gãy xương chính mũi ta chọn tư thế a/ Chụp mũi thẳng b/ Chụp mũi nghiêng c/ Tất cả đúng 10/ Xem hình ảnh dây thần kinh thị ta chọn phương pháp a/ Xquang b/ CTscan c/ MRI d/ ( c+b ) đúng

×