đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdf

SoM
SoMsinh vien chez Khoa Y- Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh

đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdf

Tiên lư ng
• FEV1: <60% d đoán S t vong trong 5 năm 10%; 40% S 50%; 20% S 90%
• Đi m BODE (Lancet 2009;374:704); t l r i ro 1.62 v i t vong do hô h p, 1.34 cho m i đi m c
BMI: 21 (+1)
Obstruction (FEV1): 50–64% (+1), 36–49 (+2), 35 (+3)
Dyspnea (thang đi m MMRC): m t ph ng (+1), 100m (+2), ho t đ ng hàng ngày (+3)
Exercise capacity (đi b 6 phút): 250–349 m (+1), 150–249 (+2), 149 (+3)
t t hơn FEV1 (NEJM 2004;350:1005); có th d đoán t l s ng sau ph u thu t gi m th tích ph i
(Chest 2006;129:873)
Giai đo n COPD và khuy n cáo đi u tr theo tiêu chu n GOLD
Giai đo n Ch c năng ph i (so v i d đoán) Đi u tr
I: Nh FEV1 80% Giãn ph qu n khi c n
II: V a FEV1 50–80% Giãn ph qu n tác d ng dài (tiotropium 
đ ng v n ), Ph c h i ch c năng
III: N ng FEV1 30–50% Như trên + steroid hít n u c đ t c p
IV: R t n ng FEV1 30% ho c
FEV1 50% và suy hô
h p m n
Như trên + O2 n u suy hô h p m n
Li u pháp th c nghi m n u có ch đ nh
(Trích t Global Initiative for Chronic Obstructive Pulmonary Disease, 2009)
Đ T C P
Đi u tr đ t c p COPD (NEJM 2002;346:988)
Thu c Li u Chú thích
Ipratropium Bình x t đ nh li u 4–8 nhát m i 1–2h
ho c Khí dung 0.5 mg m i 1–2h
L a ch n đ u tay
Albuterol Bình x t đ nh li u 4–8 nhát m i 1–2h
ho c Khí dung 2.5-5 mg m i 1–2h
L i ích n u có co th t ph qu n
còn h i ph c
Corticosteroids Chưa th ng nh t v li u lư ng và th i
gian (Cochrane 2009:CD001288).
Cân nh c:
Methylprednisolone 125mg TM m i 6h
x 72 h sau đó:
Prednisone 60mg u ng 2l/ngày gi m
li u d n 20mg m i 3-4 ngày (NEJM
1999;340:1941)
ho c prednisone 40mg x 10ngày ho c
prednisone 30mg 2l/ngày x 2 tu n n u
pH 7.26 (Lancet 1999;354:456)
T th t b i đi u tr , T th i gian n m
vi n
T FEV1 nhưng không gi m t
vong, c bi n ch ng (Cochrane
2009:CD001288)
Đi u tr ngo i trú sau c p c u T tái
phát (NEJM 2003;348:2618)
Kháng sinh Amoxicillin, trimethoprim/
sulfamethoxazole, doxycycline,
clarithromycin, fluroquinolon kháng
ph c u,..., t t c đ u ch p nh n (không
có kháng sinh nào t ra ưu th ). Cân
nh c khu n chí t i ch và tránh s d ng
l p l i m t lo i kháng sinh.
H. flu, M. catarrhalis, S. pneumo
là tác nhân thư ng g p
Khó th , c đàm, c đàm m S
kháng sinh có th c i thi n k t
qu (Annals 1987;106:196)
c PEF  c i thi n tri u ch ng
lâm sàng (JAMA 1995;273:957)
T đ t c p tái phát (Thorax
2008;63:96)
Li u trình 5ngày có th đ cho
đ t c p nh -v a (Thorax 2008;63:41;
JAMA 2010;303:2035)
Th oxy c FiO2 đ đ t đư c PaO2 55–60
ho c SaO2 90–93%
Đ phòng CO2 (do c V/Q b t
x ng, m t “đ ng l c” hô h p do
oxy máu không còn th p, hi u ng
Haldane)
nhưng b t bu c ph i th oxy!
Thông khí áp l c
dương không
xâm l n
B t đ u s m n u khó th trung bình/n ng, T pH / c PaCO2, nh p th 25
T 58% nguy cơ đ t NKQ, T th i gian n m vi n 3.2 ngày, t vong T 59%
Ch ng ch đ nh: thay đ i tri giác, không có kh năng h p tác ho c thanh th i
ch t ti t, huy t đ ng không n đ nh, XHTH trên
(NEJM 1995;333:817; Annals 2003;138:861; Cochrane 2004;CD004104; ERJ 2005;25:348)
N i khí qu n Cân nh c n u PaO2 55–60, đang c PaCO2, đang T pH, c nh p th , hô h p
khó khăn, thay đ i tri giác, ho c huy t đ ng không n đ nh
Phương pháp khác Tiêu nh y h u như không đư c ng h (Chest 2001;119:1190)
Phát hi n các r i lo n nh p tim
COPD
2-6
FEV
1
/FVC
70%
Gi
m
suy
hô
h
p,
Vaccine
cúm
LWBK634-c02[01-24].qxd 7/6/10 3:47 PM Page 6 Aptara Inc

Recommandé

bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdf par
bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdfbệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdf
bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdfSoM
266 vues2 diapositives
cơn hen cấp.pdf par
cơn hen cấp.pdfcơn hen cấp.pdf
cơn hen cấp.pdfSoM
61 vues2 diapositives
hen phế quản.pdf par
hen phế quản.pdfhen phế quản.pdf
hen phế quản.pdfSoM
395 vues3 diapositives
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, của bệnh nhân TDMP trên 60 tuổi điều trị tại kh... par
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, của bệnh nhân TDMP trên 60 tuổi điều trị tại kh...Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, của bệnh nhân TDMP trên 60 tuổi điều trị tại kh...
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, của bệnh nhân TDMP trên 60 tuổi điều trị tại kh...Luanvanyhoc.com-Zalo 0927.007.596
262 vues39 diapositives
Viêm phổi par
Viêm phổiViêm phổi
Viêm phổiYen Ha
8K vues85 diapositives
NGHIÊN CỨU HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA Ở BỆNH NHÂN BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH TẠI ... par
NGHIÊN CỨU HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA Ở BỆNH NHÂN BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH TẠI ...NGHIÊN CỨU HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA Ở BỆNH NHÂN BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH TẠI ...
NGHIÊN CỨU HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA Ở BỆNH NHÂN BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH TẠI ...Luanvanyhoc.com-Zalo 0927.007.596
1.5K vues47 diapositives

Contenu connexe

Similaire à đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdf

HIỆU QUẢ THÔNG KHÍ NHÂN TẠO Ở BỆNH NHÂN RẮN CẠP NIA CẮN CÓ SUY HÔ H... par
HIỆU QUẢ THÔNG KHÍ NHÂN TẠO Ở BỆNH NHÂN RẮN CẠP NIA CẮN CÓ SUY HÔ H...HIỆU QUẢ THÔNG KHÍ NHÂN TẠO Ở BỆNH NHÂN RẮN CẠP NIA CẮN CÓ SUY HÔ H...
HIỆU QUẢ THÔNG KHÍ NHÂN TẠO Ở BỆNH NHÂN RẮN CẠP NIA CẮN CÓ SUY HÔ H...Luanvanyhoc.com-Zalo 0927.007.596
560 vues37 diapositives
Nghiên cứu đặc điểm mô bệnh học và tỉ lệ bộc lộ các thụ thể ER,PR trong ung t... par
Nghiên cứu đặc điểm mô bệnh học và tỉ lệ bộc lộ các thụ thể ER,PR trong ung t...Nghiên cứu đặc điểm mô bệnh học và tỉ lệ bộc lộ các thụ thể ER,PR trong ung t...
Nghiên cứu đặc điểm mô bệnh học và tỉ lệ bộc lộ các thụ thể ER,PR trong ung t...Luanvanyhoc.com-Zalo 0927.007.596
718 vues56 diapositives
Tiếp cận sd Kháng sinh ở cấp COPD par
Tiếp cận sd Kháng sinh ở cấp COPDTiếp cận sd Kháng sinh ở cấp COPD
Tiếp cận sd Kháng sinh ở cấp COPDSỨC KHỎE VÀ CUỘC SỐNG
359 vues48 diapositives
Đợt cấp COPD: tiếp cận điều trị kháng sinh thích hợp ban đầu và chiến lược p... par
Đợt cấp COPD:  tiếp cận điều trị kháng sinh thích hợp ban đầu và chiến lược p...Đợt cấp COPD:  tiếp cận điều trị kháng sinh thích hợp ban đầu và chiến lược p...
Đợt cấp COPD: tiếp cận điều trị kháng sinh thích hợp ban đầu và chiến lược p...SỨC KHỎE VÀ CUỘC SỐNG
8.3K vues48 diapositives
NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA LÂM SÀNG, XQUANG PHỔI CHUẨN VÀ PCR TRONG CHẨN ĐOÁN LAO... par
NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA LÂM SÀNG, XQUANG PHỔI CHUẨN VÀ PCR TRONG CHẨN ĐOÁN LAO...NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA LÂM SÀNG, XQUANG PHỔI CHUẨN VÀ PCR TRONG CHẨN ĐOÁN LAO...
NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA LÂM SÀNG, XQUANG PHỔI CHUẨN VÀ PCR TRONG CHẨN ĐOÁN LAO...Luanvanyhoc.com-Zalo 0927.007.596
3.7K vues49 diapositives
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CHẤT CHỈ ĐIỂM U CEA VÀ SỰ BỘC LỘ P53, HER-2/NEU... par
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CHẤT CHỈ ĐIỂM U CEA VÀ SỰ BỘC LỘ P53, HER-2/NEU...NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CHẤT CHỈ ĐIỂM U CEA VÀ SỰ BỘC LỘ P53, HER-2/NEU...
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CHẤT CHỈ ĐIỂM U CEA VÀ SỰ BỘC LỘ P53, HER-2/NEU...Luanvanyhoc.com-Zalo 0927.007.596
600 vues62 diapositives

Similaire à đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdf(20)

Đợt cấp COPD: tiếp cận điều trị kháng sinh thích hợp ban đầu và chiến lược p... par SỨC KHỎE VÀ CUỘC SỐNG
Đợt cấp COPD:  tiếp cận điều trị kháng sinh thích hợp ban đầu và chiến lược p...Đợt cấp COPD:  tiếp cận điều trị kháng sinh thích hợp ban đầu và chiến lược p...
Đợt cấp COPD: tiếp cận điều trị kháng sinh thích hợp ban đầu và chiến lược p...
Bai trinh Aromasin.pptx par drblouse
Bai trinh Aromasin.pptxBai trinh Aromasin.pptx
Bai trinh Aromasin.pptx
drblouse23 vues
DINH DƯỠNG TĨNH MẠCH CHO BỆNH NHÂN NGOẠI KHOA par SoM
DINH DƯỠNG TĨNH MẠCH CHO BỆNH NHÂN NGOẠI KHOADINH DƯỠNG TĨNH MẠCH CHO BỆNH NHÂN NGOẠI KHOA
DINH DƯỠNG TĨNH MẠCH CHO BỆNH NHÂN NGOẠI KHOA
SoM696 vues
Sốc nhiệt (heatstroke) par dhhvqy1
Sốc nhiệt (heatstroke)Sốc nhiệt (heatstroke)
Sốc nhiệt (heatstroke)
dhhvqy1420 vues
TỈ LỆ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẶT LẠI NỘI KHÍ QUẢN Ở BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ TẠI K... par SoM
TỈ LỆ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẶT LẠI NỘI KHÍ QUẢN Ở BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ TẠI K...TỈ LỆ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẶT LẠI NỘI KHÍ QUẢN Ở BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ TẠI K...
TỈ LỆ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẶT LẠI NỘI KHÍ QUẢN Ở BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ TẠI K...
SoM504 vues
Nhóm kháng sinh carbapenem par HA VO THI
Nhóm kháng sinh carbapenemNhóm kháng sinh carbapenem
Nhóm kháng sinh carbapenem
HA VO THI21.2K vues
Dinh dưỡng tĩnh mạch cho bệnh nhân ngoại par Ngô Định
Dinh dưỡng tĩnh mạch cho bệnh nhân ngoại Dinh dưỡng tĩnh mạch cho bệnh nhân ngoại
Dinh dưỡng tĩnh mạch cho bệnh nhân ngoại
Ngô Định6.5K vues
TĂNG HUYẾT ÁP Ở BỆNH THẬN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG par SoM
TĂNG HUYẾT ÁP Ở BỆNH THẬN ĐÁI THÁO ĐƯỜNGTĂNG HUYẾT ÁP Ở BỆNH THẬN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
TĂNG HUYẾT ÁP Ở BỆNH THẬN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
SoM79 vues
DANH GIA VA KIEM SOAT NGUY CO DOT CAP COPD.pptx par VAN DINH
DANH GIA VA KIEM SOAT NGUY CO DOT CAP COPD.pptxDANH GIA VA KIEM SOAT NGUY CO DOT CAP COPD.pptx
DANH GIA VA KIEM SOAT NGUY CO DOT CAP COPD.pptx
VAN DINH6 vues
sử dụng thang điểm q sofa và sirs trong chẩn đoán và tiên lương mức độ nặng ở... par SoM
sử dụng thang điểm q sofa và sirs trong chẩn đoán và tiên lương mức độ nặng ở...sử dụng thang điểm q sofa và sirs trong chẩn đoán và tiên lương mức độ nặng ở...
sử dụng thang điểm q sofa và sirs trong chẩn đoán và tiên lương mức độ nặng ở...
SoM1.9K vues

Plus de SoM

Hấp thu của ruột non par
Hấp thu của ruột nonHấp thu của ruột non
Hấp thu của ruột nonSoM
1.3K vues7 diapositives
Điều hòa dịch tụy par
Điều hòa dịch tụy Điều hòa dịch tụy
Điều hòa dịch tụy SoM
203 vues3 diapositives
Điều hòa hô hấp par
Điều hòa hô hấpĐiều hòa hô hấp
Điều hòa hô hấpSoM
472 vues5 diapositives
Quá trình trao đổi và vận chuyển khí par
Quá trình trao đổi và vận chuyển khíQuá trình trao đổi và vận chuyển khí
Quá trình trao đổi và vận chuyển khíSoM
283 vues4 diapositives
CÂU HỎI ÔN TẬP THI TAY NGHỀ BÁC SĨ TRẺ NĂM 2022.docx par
CÂU HỎI ÔN TẬP THI TAY NGHỀ BÁC SĨ TRẺ NĂM 2022.docxCÂU HỎI ÔN TẬP THI TAY NGHỀ BÁC SĨ TRẺ NĂM 2022.docx
CÂU HỎI ÔN TẬP THI TAY NGHỀ BÁC SĨ TRẺ NĂM 2022.docxSoM
1K vues24 diapositives
Các yếu tố ảnh hưởng đến huyết áp par
Các yếu tố ảnh hưởng đến huyết ápCác yếu tố ảnh hưởng đến huyết áp
Các yếu tố ảnh hưởng đến huyết ápSoM
150 vues2 diapositives

Plus de SoM(20)

Hấp thu của ruột non par SoM
Hấp thu của ruột nonHấp thu của ruột non
Hấp thu của ruột non
SoM1.3K vues
Điều hòa dịch tụy par SoM
Điều hòa dịch tụy Điều hòa dịch tụy
Điều hòa dịch tụy
SoM203 vues
Điều hòa hô hấp par SoM
Điều hòa hô hấpĐiều hòa hô hấp
Điều hòa hô hấp
SoM472 vues
Quá trình trao đổi và vận chuyển khí par SoM
Quá trình trao đổi và vận chuyển khíQuá trình trao đổi và vận chuyển khí
Quá trình trao đổi và vận chuyển khí
SoM283 vues
CÂU HỎI ÔN TẬP THI TAY NGHỀ BÁC SĨ TRẺ NĂM 2022.docx par SoM
CÂU HỎI ÔN TẬP THI TAY NGHỀ BÁC SĨ TRẺ NĂM 2022.docxCÂU HỎI ÔN TẬP THI TAY NGHỀ BÁC SĨ TRẺ NĂM 2022.docx
CÂU HỎI ÔN TẬP THI TAY NGHỀ BÁC SĨ TRẺ NĂM 2022.docx
SoM1K vues
Các yếu tố ảnh hưởng đến huyết áp par SoM
Các yếu tố ảnh hưởng đến huyết ápCác yếu tố ảnh hưởng đến huyết áp
Các yếu tố ảnh hưởng đến huyết áp
SoM150 vues
Điều hòa hoạt động của tim par SoM
Điều hòa hoạt động của timĐiều hòa hoạt động của tim
Điều hòa hoạt động của tim
SoM1K vues
Chu kỳ hoạt động của tim par SoM
Chu kỳ hoạt động của timChu kỳ hoạt động của tim
Chu kỳ hoạt động của tim
SoM418 vues
Nhóm máu hệ rhesus par SoM
Nhóm máu hệ rhesusNhóm máu hệ rhesus
Nhóm máu hệ rhesus
SoM68 vues
Cấu trúc và chức năng của hồng cầu par SoM
Cấu trúc và chức năng của hồng cầuCấu trúc và chức năng của hồng cầu
Cấu trúc và chức năng của hồng cầu
SoM445 vues
Vận chuyển vật chất qua màng tế bào par SoM
Vận chuyển vật chất qua màng tế bào Vận chuyển vật chất qua màng tế bào
Vận chuyển vật chất qua màng tế bào
SoM2.1K vues
khó thở.pdf par SoM
khó thở.pdfkhó thở.pdf
khó thở.pdf
SoM223 vues
các test chức năng phổi.pdf par SoM
các test chức năng phổi.pdfcác test chức năng phổi.pdf
các test chức năng phổi.pdf
SoM38 vues
ngất.pdf par SoM
ngất.pdfngất.pdf
ngất.pdf
SoM57 vues
rung nhĩ.pdf par SoM
rung nhĩ.pdfrung nhĩ.pdf
rung nhĩ.pdf
SoM649 vues
đánh gia nguy cơ tim mạch cho phẫu thuật.pdf par SoM
đánh gia nguy cơ tim mạch cho phẫu thuật.pdfđánh gia nguy cơ tim mạch cho phẫu thuật.pdf
đánh gia nguy cơ tim mạch cho phẫu thuật.pdf
SoM1.4K vues
thiết bị tim mạch.pdf par SoM
thiết bị tim mạch.pdfthiết bị tim mạch.pdf
thiết bị tim mạch.pdf
SoM12 vues
rối loạn nhịp tim.pdf par SoM
rối loạn nhịp tim.pdfrối loạn nhịp tim.pdf
rối loạn nhịp tim.pdf
SoM217 vues
nhịp nhanh trên thất.pdf par SoM
nhịp nhanh trên thất.pdfnhịp nhanh trên thất.pdf
nhịp nhanh trên thất.pdf
SoM29 vues
hội chứng WOLFF-PARKINSON-WHITE ( hội chứng tiền kích thích).pdf par SoM
hội chứng WOLFF-PARKINSON-WHITE ( hội chứng tiền kích thích).pdfhội chứng WOLFF-PARKINSON-WHITE ( hội chứng tiền kích thích).pdf
hội chứng WOLFF-PARKINSON-WHITE ( hội chứng tiền kích thích).pdf
SoM173 vues

đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdf

  • 1. Tiên lư ng • FEV1: <60% d đoán S t vong trong 5 năm 10%; 40% S 50%; 20% S 90% • Đi m BODE (Lancet 2009;374:704); t l r i ro 1.62 v i t vong do hô h p, 1.34 cho m i đi m c BMI: 21 (+1) Obstruction (FEV1): 50–64% (+1), 36–49 (+2), 35 (+3) Dyspnea (thang đi m MMRC): m t ph ng (+1), 100m (+2), ho t đ ng hàng ngày (+3) Exercise capacity (đi b 6 phút): 250–349 m (+1), 150–249 (+2), 149 (+3) t t hơn FEV1 (NEJM 2004;350:1005); có th d đoán t l s ng sau ph u thu t gi m th tích ph i (Chest 2006;129:873) Giai đo n COPD và khuy n cáo đi u tr theo tiêu chu n GOLD Giai đo n Ch c năng ph i (so v i d đoán) Đi u tr I: Nh FEV1 80% Giãn ph qu n khi c n II: V a FEV1 50–80% Giãn ph qu n tác d ng dài (tiotropium đ ng v n ), Ph c h i ch c năng III: N ng FEV1 30–50% Như trên + steroid hít n u c đ t c p IV: R t n ng FEV1 30% ho c FEV1 50% và suy hô h p m n Như trên + O2 n u suy hô h p m n Li u pháp th c nghi m n u có ch đ nh (Trích t Global Initiative for Chronic Obstructive Pulmonary Disease, 2009) Đ T C P Đi u tr đ t c p COPD (NEJM 2002;346:988) Thu c Li u Chú thích Ipratropium Bình x t đ nh li u 4–8 nhát m i 1–2h ho c Khí dung 0.5 mg m i 1–2h L a ch n đ u tay Albuterol Bình x t đ nh li u 4–8 nhát m i 1–2h ho c Khí dung 2.5-5 mg m i 1–2h L i ích n u có co th t ph qu n còn h i ph c Corticosteroids Chưa th ng nh t v li u lư ng và th i gian (Cochrane 2009:CD001288). Cân nh c: Methylprednisolone 125mg TM m i 6h x 72 h sau đó: Prednisone 60mg u ng 2l/ngày gi m li u d n 20mg m i 3-4 ngày (NEJM 1999;340:1941) ho c prednisone 40mg x 10ngày ho c prednisone 30mg 2l/ngày x 2 tu n n u pH 7.26 (Lancet 1999;354:456) T th t b i đi u tr , T th i gian n m vi n T FEV1 nhưng không gi m t vong, c bi n ch ng (Cochrane 2009:CD001288) Đi u tr ngo i trú sau c p c u T tái phát (NEJM 2003;348:2618) Kháng sinh Amoxicillin, trimethoprim/ sulfamethoxazole, doxycycline, clarithromycin, fluroquinolon kháng ph c u,..., t t c đ u ch p nh n (không có kháng sinh nào t ra ưu th ). Cân nh c khu n chí t i ch và tránh s d ng l p l i m t lo i kháng sinh. H. flu, M. catarrhalis, S. pneumo là tác nhân thư ng g p Khó th , c đàm, c đàm m S kháng sinh có th c i thi n k t qu (Annals 1987;106:196) c PEF c i thi n tri u ch ng lâm sàng (JAMA 1995;273:957) T đ t c p tái phát (Thorax 2008;63:96) Li u trình 5ngày có th đ cho đ t c p nh -v a (Thorax 2008;63:41; JAMA 2010;303:2035) Th oxy c FiO2 đ đ t đư c PaO2 55–60 ho c SaO2 90–93% Đ phòng CO2 (do c V/Q b t x ng, m t “đ ng l c” hô h p do oxy máu không còn th p, hi u ng Haldane) nhưng b t bu c ph i th oxy! Thông khí áp l c dương không xâm l n B t đ u s m n u khó th trung bình/n ng, T pH / c PaCO2, nh p th 25 T 58% nguy cơ đ t NKQ, T th i gian n m vi n 3.2 ngày, t vong T 59% Ch ng ch đ nh: thay đ i tri giác, không có kh năng h p tác ho c thanh th i ch t ti t, huy t đ ng không n đ nh, XHTH trên (NEJM 1995;333:817; Annals 2003;138:861; Cochrane 2004;CD004104; ERJ 2005;25:348) N i khí qu n Cân nh c n u PaO2 55–60, đang c PaCO2, đang T pH, c nh p th , hô h p khó khăn, thay đ i tri giác, ho c huy t đ ng không n đ nh Phương pháp khác Tiêu nh y h u như không đư c ng h (Chest 2001;119:1190) Phát hi n các r i lo n nh p tim COPD 2-6 FEV 1 /FVC 70% Gi m suy hô h p, Vaccine cúm LWBK634-c02[01-24].qxd 7/6/10 3:47 PM Page 6 Aptara Inc