Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Prochain SlideShare
สระแสนสุขสันต์
Suivant
Télécharger pour lire hors ligne et voir en mode plein écran

41

Partager

Télécharger pour lire hors ligne

คำยากต้องพากเพียร

Télécharger pour lire hors ligne

คำยากต้องพากเพียร

 1. 1. ชื่อ ......................................................................................................................... นามสกุล .................................................................................................. ชั้น ……………………………โรงเรียน .......................................................................................................................................................... คะแนนเต็ม ......๑๐.......... ได้ ...................... แบบฝึกที่ ๑คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านคาต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะคะ ทา ถือ แม่วัว ว่า เจอ ชิงช้า ตา ตะปู โต แยะ ......... กขฃคฅ วารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๑
 2. 2. ชื่อ ......................................................................................................................... นามสกุล .................................................................................................. ชั้น ……………………………โรงเรียน .......................................................................................................................................................... คะแนนเต็ม ......๑๐.......... ได้ ...................... แบบฝึกที่ ๒คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านคาต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะคะ ต้นไม้ เพลงช้าง สวัสดี ไม่สบาย ห้องเรียน คิดถึง นาฬิกา ของฝาก โบกมือ ม้านั่ง วารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๒
 3. 3. ชื่อ ......................................................................................................................... นามสกุล .................................................................................................. ชั้น ……………………………โรงเรียน .......................................................................................................................................................... คะแนนเต็ม ......๑๐.......... ได้ ...................... แบบฝึกที่ ๓คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านคาต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะคะ คุณครู ความสะอาด หนังสือ สนุกสนาน ห้องสมุด ข้างหน้า สนามหญ้า วันเสาร์ โรงอาหาร ก๋วยเตี๋ยว วารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๓
 4. 4. ชื่อ ......................................................................................................................... นามสกุล .................................................................................................. ชั้น ……………………………โรงเรียน .......................................................................................................................................................... คะแนนเต็ม ......๑๐.......... ได้ ...................... แบบฝึกที่ ๔คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านคาต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะคะ ความสุข ขนม ฝึกฝน เข้มแข็ง ซื่อสัตย์ ไตรรงค์ ศาสนา วันอาทิตย์ สามัคคี ประเพณี วารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๔
 5. 5. ชื่อ ......................................................................................................................... นามสกุล .................................................................................................. ชั้น ……………………………โรงเรียน .......................................................................................................................................................... คะแนนเต็ม ......๑๐.......... ได้ ...................... แบบฝึกที่ ๕คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านคาต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะคะ เรียน โรงเรียน ร่าเรียน ห้องเรียน วาดเขียน หอมกรุ่น แตกหน่อ ร้องรา กะพริบ ไกลลับ หอมกรุ่น วารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๕
 6. 6. ชื่อ ......................................................................................................................... นามสกุล .................................................................................................. ชั้น ……………………………โรงเรียน .......................................................................................................................................................... คะแนนเต็ม ......๑๐.......... ได้ ...................... แบบฝึกที่ ๖คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านคาต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะคะ กลับกลาย ปลอดโปร่ง ภูมิใจ ตื่นเต้น ป่าดงพงพี ถ้อยคา กล้วย ขยัน เสร็จ สาเร็จ วารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๖
 7. 7. ชื่อ ......................................................................................................................... นามสกุล .................................................................................................. ชั้น ……………………………โรงเรียน .......................................................................................................................................................... คะแนนเต็ม ......๑๐.......... ได้ ...................... แบบฝึกที่ ๗คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านคาต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะคะ ดวงจันทร์ ดวงดาว ข่าวคราว มะพร้าว แพรวพราว ข้าวเปลือก รวงข้าว ศูนย์กลาง สร้างสรรค์ เถาวัลย์ วารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๗
 8. 8. ชื่อ ......................................................................................................................... นามสกุล .................................................................................................. ชั้น ……………………………โรงเรียน .......................................................................................................................................................... คะแนนเต็ม ......๑๐.......... ได้ ...................... แบบฝึกที่ ๘คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านคาต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะคะ เพื่อน สุขสบาย สว่าง เพราะ เพลิน เพลิดเพลิน สร้อย พัฒนา โทรทัศน์ พลังงาน วารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๘
 9. 9. ชื่อ ......................................................................................................................... นามสกุล .................................................................................................. ชั้น ……………………………โรงเรียน .......................................................................................................................................................... คะแนนเต็ม ......๑๐.......... ได้ ...................... แบบฝึกที่ ๙คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านคาต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะคะ รถเมล์ ลิฟต์ บรรลุ ปัญญา กระหม่อน ธนบัตร เพลา ดอกพุด ต้นหว้า วันพระ วารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๙
 10. 10. ชื่อ ......................................................................................................................... นามสกุล .................................................................................................. ชั้น ……………………………โรงเรียน .......................................................................................................................................................... คะแนนเต็ม ......๑๐.......... ได้ ...................... แบบฝึกที่ ๑๐คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านคาต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะคะ กันแสง ชาดก ตรัส พากเพียร เศรษฐี สรงน้า เมนู คูปอง อุบัติเหตุ กาฬสินธุ์ วารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๑๐
 • SamuelKuo8

  Oct. 12, 2020
 • PinUpGirl1

  Oct. 7, 2020
 • ChalitaKumjun

  Sep. 17, 2019
 • PETCHMANEEDUANGTA

  Oct. 24, 2017
 • unabon

  Aug. 9, 2017
 • danuladapaengwong

  Jun. 11, 2017
 • DuangjaiKruekrongsuk

  Dec. 27, 2016
 • nuchyinlove

  Dec. 16, 2015
 • romchut

  Aug. 16, 2015
 • nittayakhamchana1

  Jun. 11, 2015
 • Pririn

  Jun. 3, 2015
 • jutimayangsang

  May. 26, 2015
 • NinoiChirojanasri

  May. 20, 2015
 • kanchalees

  Apr. 24, 2015
 • suwanneeaumkhyan

  Mar. 22, 2015
 • suchindatecha

  Nov. 28, 2014
 • ssuser9acd74

  Oct. 3, 2014
 • chureeratyui

  Sep. 17, 2014
 • chureeratyui

  Sep. 17, 2014
 • IceArayapornsawat

  Aug. 17, 2014

Vues

Nombre de vues

103 444

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

42 666

Actions

Téléchargements

4 180

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

41

×