Kehittämistoiminnan rahoitus

Timo Rainio
Timo RainioSenior Lecturer à Tampere University of Applied Sciences (TAMK)
Teollinen Internet ja Digitalisaatio, 
Hankkeistus & Rahoitusmahdollisuuksia 
Timo Rainio 
Hermia Group
Teollisuuden uusi SYKE -projekti auttaa pk-teollisuusyrityksiä parantamaan 
kilpailukykyään tuomalla digitaaliset työvälineet ja yhteisölliset toimintatavat yrityksiin. 
Projekti kokoaa yhteen alan parhaita käytäntöjä, yritysesimerkkejä ja ohjeita alkuun 
pääsemiseksi. Materiaaleihin voi tutustua osoitteessa: http://www.insyke.fi. 
Liittymällä SYKE-yritysryhmään, yritykset saavat tietoa edelläkävijäyrityksiltä ja voivat 
vaihtaa omia kokemuksiaan digitaalisten työvälineiden ja yhteisöllisten toimintatapojen 
hyödyntämisestä. 
Projektiin osallistutaan ottamalla osaa työpajoihin, seminaareihin ja webinaareihin sekä 
osallistumalla keskusteluun LinkedIn-ryhmässä. Osallistuminen on maksutonta. 
SYKE-projekti on osa Tekesin Liideri-ohjelmaa. 
Tule mukaan! Pyydä lisätietoja timo.rainio@hermiagroup.fi tai harri.lakkala@intosome.fi 
tai liity suoraan LinkedIn-ryhmään https://www.linkedin.com/groups/InSyke-6646205.
Hankkeistus & rahoitus 
Rahoitus 
Ratkaisut 
Tarve 
•EU / Horizon 2020 (http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en, 
http://www.tekes.eu/horisontti-2020/) 
•Rakennerahastot: (https://www.rakennerahastot.fi/, http://www.tem.fi/ohjelma2014) 
•ESR – alueellinen kilpailukyky 
•EAKR – työllisyyden edistäminen 
•Tekes (www.tekes.fi) 
•Yritysrahoitus 
•Tutkimusrahoitus 
•Julkisten palvelujen tuottajien rahoitus 
•Ohjelmat 
•INKA - Innovatiiviset kaupungit (http://www.tekes.fi/ohjelmat-ja-palvelut/ohjelmat-ja-verkostot/ 
inka/) 
• Yhteistyöverkostot 
• Toimittajat 
• Asiakkaat 
• Oma osaaminen ja resurssit 
• Organisaation ”aito” tarve 
• Omat resurssit ja osaaminen 
• Oma rahoitus (rahallinen 
panostus ja/tai työtä)
Horizon 2020 
http://www.tekes.eu/horisontti-2020/, http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ 
Find your area: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/find-your-area 
=> esim: SME -Instrument
http://www.rakennerahastot.fi/ 
Lähde: http://www.sport.fi/valo/jasenjarjestopalvelut/eu-rahoitus/rakennerahastot
Tekes -rahoitus 
Yritykset: http://www.tekes.fi/rahoitus/rahoitusta-yritysten-kehitysprojekteihin/ 
Tekesin innovaatiorahoituksen avulla yritykset voivat kasvaa nopeammin ja uudistaa liiketoimintaansa. Rahoitusta voi käyttää 
esimerkiksi tutkimukseen ja tuotekehitykseen, liiketoiminnan ja organisaation kehitykseen ja kansainvälisen kasvun 
suunnitteluun. Yritykset rahoittavat aina osan projektinsa kustannuksista itse. 
• Tutkimus- ja kehitysrahoitus 
• Kansainvälisen kasvun suunnittelu 
• Demot ja pilotointi 
• Nuorten innovatiivisten yritysten rahoitus 
• Organisaation kehityksen rahoitus 
Tutkimusorganisaatiot: http://www.tekes.fi/rahoitus/tutkimusorganisaatiot/ 
Yliopistot, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset voivat saada Tekesin tutkimusrahoitusta korkeatasoiseen tutkimustyöhön, jonka 
tutkimustuloksista syntyy uusia liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisiin yrityksiin. 
• Elinkeinoelämän kanssa verkottunut tutkimus 
• Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa 
• Strategiset tutkimusavaukset 
Julkiset palvelut: http://www.tekes.fi/rahoitus/julkisten-palvelujen-tuottajille/ 
Julkisten palvelujen tuottajat kuten kaupungit, kunnat ja sairaanhoitopiirit voivat Tekesin rahoituksen avulla 
kehittää laadukkaampia palveluita, organisaation johtamista ja julkisten hankintojen toteuttamista. 
• Innovatiiviset julkiset hankinnat 
• Organisaation kehityksen rahoitus 
• Tutkimus- ja kehitysrahoitus 
• EU:n Horisontti 2020 –rahoitus 
Ohjelmat ja palvelut: http://www.tekes.fi/ohjelmat-ja-palvelut/ 
Menestymisen ja uudistumisen tueksi tarjoamme erilaisia palveluja esimerkiksi Tekesin ohjelmissa. Tekesin palvelujen avulla 
voit myös verkottua kansainvälisesti ja saada tietoa liiketoiminnan kehittämisen tueksi. Palveluja voit käyttää, vaikka et juuri 
nyt olisikaan rahoitusasiakkaamme. 
• Tekesin ohjelmat 
• Kampanjat 
• Palvelut kansainvälistymiseen 
• Strategisen huippuosaamisen keskittymät (SHOK) 
Lähde: http://www.tekes.fi
Luonnonvarat ja 
kestävä talous 
• Arktiset meret 
2013–2017 
• Green Growth – 
Tie kestävään talouteen 
2011–2015 
• Green Mining - 
Huomaamaton ja älykäs 
kaivos 2011–2016 
• Groove - 
Uusiutuva energia, kasvua 
kansainvälistymisestä 
2010–2014 
Kehitysmaainnovaatiot 
-valmistelussa 
Tekesin ohjelmat 
Elinvoimainen ihminen 
• BioIT – Biologisen tiedon 
hallinta 2012–2014 
• Innovaatiot sosiaali- ja 
terveyspalveluissa 2008–2015 
• Oppimisratkaisut 
2011–2015 
• Skene - Games Refueled 
2012–2015 
Terveyden proaktiivinen 
edistäminen -valmistelussa 
Älykäs elinympäristö 
• EVE – Sähköisten 
ajoneuvojen järjestelmät 
2011–2015 
• Fiiliksestä fyrkkaa - 
Liiketoimintaa tietoa, 
tunnetta ja teknologiaa 
yhdistämällä 2012–2018 
• Fiksu kaupunki 2013–2017 
• Huippuostajat 2013–2016 
• Innovatiiviset kaupungit 
INKA 2014-2020 
• Rakennettu ympäristö 
2009–2014 
• Trial- Kognitiivisen radion ja 
verkon kokeiluympäristö 
2011–2014 
Teollinen internet ja 5G 
-valmistelussa 
Työelämän kehittäminen 
• Liideri - Liiketoimintaa, 
tuottavuutta ja työniloa 
2012–2018 
Lähde: http://www.slideshare.net/TekesPresentations/tekesin-elinkeinoelaman-kanssa-verkottunut-tutkimus
Strategisen huippuosaamisen keskittymät (SHOK) 
Strategisen huippuosaamisen keskittymät muodostavat 
ainutlaatuisen yhteistyöalustan innovatiivisille yrityksille ja 
huippututkimukselle: 
• Energia ja ympäristö CLEEN Oy (http://www.cleen.fi) 
• Biotalous FIBIC (http://fibic.fi) 
• Metallituotteet ja koneenrakennus FIMECC Oy 
(http://www.fimecc.com/) 
• Rakennettu ympäristö RYM Oy (http://rym.fi/) 
• Terveys ja hyvinvointi SalWe Oy (http://www.salwe.org/ 
• DIGILE Oy (http://www.digile.fi/)
INKA – innovatiiviset kaupungit –ohjelma 
http://www.tekes.fi/ohjelmat-ja-palvelut/ohjelmat-ja-verkostot/inka/ 
https://www.linkedin.com/groups/INKAohjelma-6695536 
INKA – innovatiiviset kaupungit -ohjelman 
tavoitteena on synnyttää korkeaan 
osaamiseen perustuvia kilpailukykyisiä 
yrityksiä ja siten vauhdittaa 
innovaatiokeskittymien syntymistä Suomeen. 
Ohjelmaan on valittu viisi teemaa ja niille 
vetovastuussa olevat kaupunkiseudut. Näihin 
teemoihin on valittu kumppaneiksi seitsemän 
muuta kaupunkiseutua (vastuukaupunki 
ensin, kumppanit seuraavina): 
• Biotalous: Joensuu, Jyväskylä ja Seinäjoki 
• Kestävät energiaratkaisut: Vaasa, 
Lappeenranta ja Pori 
• Tulevaisuuden terveys: Oulu, Kuopio, 
pääkaupunkiseutu, Tampere ja Turku 
• Älykäs kaupunki ja uudistuva 
teollisuus: Tampere, Lahti, Oulu, 
pääkaupunkiseutu ja Turku 
• Kyberturvallisuus: Jyväskylä 
Uudistuva teollisuus Tampere: 
http://www.investtampere.fi/how/innovation-programmes/ 
innovatiiviset-kaupungit-inka/inka-tampereen- 
kaupunkiseudulla/uudistuva-teollisuus-tampere
Lähde: https://twitter.com/swardley/status/526054482333802497/photo/1
Timo Rainio 
Hermia Group 
+358 500 73 66 05 
timo.rainio@hermiagroup.fi 
http://www.hermiagroup.fi 
http://www.insyke.fi 
https://www.linkedin.com/groups/InSyke-6646205 
https://www.linkedin.com/groups/Some- 
Teollisuudessa-3454994 
https://www.linkedin.com/groups/Älykkäät-koneet-klusteri- 
3131660 
http://timoraino.blogspot.com 
http://www.slideshare.net/timorainio 
http://www.dooid.com/timorainio
1 sur 11

Recommandé

Teollinen internet, käytännön esimerkkejä ja suosituksia pk-yrityksille par
Teollinen internet, käytännön esimerkkejä ja suosituksia pk-yrityksilleTeollinen internet, käytännön esimerkkejä ja suosituksia pk-yrityksille
Teollinen internet, käytännön esimerkkejä ja suosituksia pk-yrityksilleTimo Rainio
1.2K vues19 diapositives
SYKE mittarikartoitus par
SYKE mittarikartoitusSYKE mittarikartoitus
SYKE mittarikartoitusTero Peltola
1.2K vues23 diapositives
CLiC+ohjelmatoiminta touko-marraskuu 2019 par
CLiC+ohjelmatoiminta touko-marraskuu 2019CLiC+ohjelmatoiminta touko-marraskuu 2019
CLiC+ohjelmatoiminta touko-marraskuu 2019Kari Mikkelä
48 vues10 diapositives
Sykemittari par
SykemittariSykemittari
SykemittariTero Peltola
1.8K vues5 diapositives
Digiajan liideri cmad 2015 par
Digiajan liideri cmad 2015Digiajan liideri cmad 2015
Digiajan liideri cmad 2015Timo Rainio
4.6K vues17 diapositives
Organisaation oppimista tuetaan digitaalisesti - Suomalaisilla asiakkailla ja... par
Organisaation oppimista tuetaan digitaalisesti - Suomalaisilla asiakkailla ja...Organisaation oppimista tuetaan digitaalisesti - Suomalaisilla asiakkailla ja...
Organisaation oppimista tuetaan digitaalisesti - Suomalaisilla asiakkailla ja...Kari Mikkelä
44 vues4 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Finnish Advanced Manufacturing Network -verkoston toiminta käynnistyy par
Finnish Advanced Manufacturing Network -verkoston toiminta käynnistyyFinnish Advanced Manufacturing Network -verkoston toiminta käynnistyy
Finnish Advanced Manufacturing Network -verkoston toiminta käynnistyyTechFinland
207 vues17 diapositives
Historian havinaa: TEK:n digistrategityön joukkoistus 2013-15 par
Historian havinaa: TEK:n digistrategityön joukkoistus 2013-15Historian havinaa: TEK:n digistrategityön joukkoistus 2013-15
Historian havinaa: TEK:n digistrategityön joukkoistus 2013-15Kari Mikkelä
46 vues40 diapositives
Ely rahoitus science park 29.4.2021 par
Ely rahoitus science park 29.4.2021Ely rahoitus science park 29.4.2021
Ely rahoitus science park 29.4.2021Business Turku
76 vues20 diapositives
Enterprise europe network rahoitusinfo 29.4.2021 par
Enterprise europe network rahoitusinfo 29.4.2021Enterprise europe network rahoitusinfo 29.4.2021
Enterprise europe network rahoitusinfo 29.4.2021Business Turku
44 vues17 diapositives
Finnish Advanced Manufacturing Network -verkoston toiminta käynnistyy par
Finnish Advanced Manufacturing Network -verkoston toiminta käynnistyyFinnish Advanced Manufacturing Network -verkoston toiminta käynnistyy
Finnish Advanced Manufacturing Network -verkoston toiminta käynnistyyTechFinland
375 vues17 diapositives
Ratkaisuja aluekehittämiseen ja lähiöiden uudistamiseen par
Ratkaisuja aluekehittämiseen ja lähiöiden uudistamiseenRatkaisuja aluekehittämiseen ja lähiöiden uudistamiseen
Ratkaisuja aluekehittämiseen ja lähiöiden uudistamiseenTekes Programmes and Campaigns
863 vues6 diapositives

Tendances(17)

Finnish Advanced Manufacturing Network -verkoston toiminta käynnistyy par TechFinland
Finnish Advanced Manufacturing Network -verkoston toiminta käynnistyyFinnish Advanced Manufacturing Network -verkoston toiminta käynnistyy
Finnish Advanced Manufacturing Network -verkoston toiminta käynnistyy
TechFinland207 vues
Historian havinaa: TEK:n digistrategityön joukkoistus 2013-15 par Kari Mikkelä
Historian havinaa: TEK:n digistrategityön joukkoistus 2013-15Historian havinaa: TEK:n digistrategityön joukkoistus 2013-15
Historian havinaa: TEK:n digistrategityön joukkoistus 2013-15
Kari Mikkelä46 vues
Enterprise europe network rahoitusinfo 29.4.2021 par Business Turku
Enterprise europe network rahoitusinfo 29.4.2021Enterprise europe network rahoitusinfo 29.4.2021
Enterprise europe network rahoitusinfo 29.4.2021
Business Turku44 vues
Finnish Advanced Manufacturing Network -verkoston toiminta käynnistyy par TechFinland
Finnish Advanced Manufacturing Network -verkoston toiminta käynnistyyFinnish Advanced Manufacturing Network -verkoston toiminta käynnistyy
Finnish Advanced Manufacturing Network -verkoston toiminta käynnistyy
TechFinland375 vues
Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05 par Paivi Sutinen
Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05
Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05
Paivi Sutinen646 vues
Espoon innovaatioalustat: yhteiskehittäminen KYKY-toimintamallilla 4.10 par Paivi Sutinen
Espoon innovaatioalustat: yhteiskehittäminen KYKY-toimintamallilla 4.10Espoon innovaatioalustat: yhteiskehittäminen KYKY-toimintamallilla 4.10
Espoon innovaatioalustat: yhteiskehittäminen KYKY-toimintamallilla 4.10
Paivi Sutinen285 vues
Kuutoskaupunkien yhteistyöllä avoimia ja älykkäitä palveluja -2016 par Paivi Sutinen
Kuutoskaupunkien yhteistyöllä avoimia ja älykkäitä palveluja -2016Kuutoskaupunkien yhteistyöllä avoimia ja älykkäitä palveluja -2016
Kuutoskaupunkien yhteistyöllä avoimia ja älykkäitä palveluja -2016
Paivi Sutinen195 vues
Kunnan johtamisen viitearkkitehtuurin esitys par Paivi Sutinen
Kunnan johtamisen viitearkkitehtuurin esitysKunnan johtamisen viitearkkitehtuurin esitys
Kunnan johtamisen viitearkkitehtuurin esitys
Paivi Sutinen633 vues
Tarjolla sinullekin: Sähköisiä oppimisympäristöjä par Kari Mikkelä
Tarjolla sinullekin: Sähköisiä oppimisympäristöjäTarjolla sinullekin: Sähköisiä oppimisympäristöjä
Tarjolla sinullekin: Sähköisiä oppimisympäristöjä
Kari Mikkelä54 vues
Digitaalista Sykettä teollisuuteen par Timo Rainio
Digitaalista Sykettä teollisuuteenDigitaalista Sykettä teollisuuteen
Digitaalista Sykettä teollisuuteen
Timo Rainio1.1K vues
Palveluliiketoiminnan digitalisoinnin projektiesittely par Harri Hautala
Palveluliiketoiminnan digitalisoinnin projektiesittelyPalveluliiketoiminnan digitalisoinnin projektiesittely
Palveluliiketoiminnan digitalisoinnin projektiesittely
Harri Hautala495 vues
Uuden ICT-teknologian ja sosiaalisen median mahdollisuudet asiakasrajapinnassa par Jari Jussila
Uuden ICT-teknologian ja sosiaalisen median mahdollisuudet asiakasrajapinnassaUuden ICT-teknologian ja sosiaalisen median mahdollisuudet asiakasrajapinnassa
Uuden ICT-teknologian ja sosiaalisen median mahdollisuudet asiakasrajapinnassa
Jari Jussila1.4K vues

Similaire à Kehittämistoiminnan rahoitus

Hermia, UT, Tampere - Tehokasta tuotekehitysta, uusia tapoja innovoida ja oppia par
Hermia, UT, Tampere - Tehokasta tuotekehitysta, uusia tapoja innovoida ja oppiaHermia, UT, Tampere - Tehokasta tuotekehitysta, uusia tapoja innovoida ja oppia
Hermia, UT, Tampere - Tehokasta tuotekehitysta, uusia tapoja innovoida ja oppiaTimo Rainio
859 vues42 diapositives
Uudet digitaaliset liiketoimintamallit par
Uudet digitaaliset liiketoimintamallitUudet digitaaliset liiketoimintamallit
Uudet digitaaliset liiketoimintamallitTommi Rissanen
1.6K vues32 diapositives
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin? par
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?Business Arena Oy
793 vues18 diapositives
Vidico esite par
Vidico esiteVidico esite
Vidico esiteVIDICOhanke
509 vues4 diapositives
Ely timo ollila par
Ely timo ollila Ely timo ollila
Ely timo ollila KirsiVartiainen
624 vues22 diapositives
Julkinenrahoitus par
Julkinenrahoitus Julkinenrahoitus
Julkinenrahoitus Timo Rainio
336 vues25 diapositives

Similaire à Kehittämistoiminnan rahoitus(20)

Hermia, UT, Tampere - Tehokasta tuotekehitysta, uusia tapoja innovoida ja oppia par Timo Rainio
Hermia, UT, Tampere - Tehokasta tuotekehitysta, uusia tapoja innovoida ja oppiaHermia, UT, Tampere - Tehokasta tuotekehitysta, uusia tapoja innovoida ja oppia
Hermia, UT, Tampere - Tehokasta tuotekehitysta, uusia tapoja innovoida ja oppia
Timo Rainio859 vues
Uudet digitaaliset liiketoimintamallit par Tommi Rissanen
Uudet digitaaliset liiketoimintamallitUudet digitaaliset liiketoimintamallit
Uudet digitaaliset liiketoimintamallit
Tommi Rissanen1.6K vues
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin? par Business Arena Oy
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
Tekesin rahoitus ja palvelut tutkimusorganisaatioille 2015 par Tekes
Tekesin rahoitus ja palvelut tutkimusorganisaatioille 2015Tekesin rahoitus ja palvelut tutkimusorganisaatioille 2015
Tekesin rahoitus ja palvelut tutkimusorganisaatioille 2015
Tekes37.5K vues
UTE Esittely Pipe 13112015 par Kimmo Haapea
UTE Esittely Pipe 13112015UTE Esittely Pipe 13112015
UTE Esittely Pipe 13112015
Kimmo Haapea218 vues
Etelä-Savon Uudistuva Teollisuus par Kimmo Haapea
Etelä-Savon Uudistuva TeollisuusEtelä-Savon Uudistuva Teollisuus
Etelä-Savon Uudistuva Teollisuus
Kimmo Haapea478 vues
DigiRobo -koulutusverkostolla Sykettä yritys-oppilaitos -yhteistyöhön par Timo Rainio
DigiRobo -koulutusverkostolla Sykettä yritys-oppilaitos -yhteistyöhönDigiRobo -koulutusverkostolla Sykettä yritys-oppilaitos -yhteistyöhön
DigiRobo -koulutusverkostolla Sykettä yritys-oppilaitos -yhteistyöhön
Timo Rainio654 vues
Growing an Open City - Jarmo Eskelinen par gerttusimm
Growing an Open City - Jarmo EskelinenGrowing an Open City - Jarmo Eskelinen
Growing an Open City - Jarmo Eskelinen
gerttusimm540 vues
Innovaatioseteliopas - Mikä Innovaatioseteli on? par Kwork Innovaatiot
Innovaatioseteliopas - Mikä Innovaatioseteli on?Innovaatioseteliopas - Mikä Innovaatioseteli on?
Innovaatioseteliopas - Mikä Innovaatioseteli on?
Työelämähankkeet pohjois pohjanmaa 3-2017 par Tyoelamaverkosto
Työelämähankkeet pohjois pohjanmaa 3-2017Työelämähankkeet pohjois pohjanmaa 3-2017
Työelämähankkeet pohjois pohjanmaa 3-2017
Tyoelamaverkosto156 vues
Dicole koulutukset ja työpajat par Dicole
Dicole koulutukset ja työpajatDicole koulutukset ja työpajat
Dicole koulutukset ja työpajat
Dicole282 vues
Digisyke esr60v katsaus par Timo Rainio
Digisyke esr60v katsausDigisyke esr60v katsaus
Digisyke esr60v katsaus
Timo Rainio254 vues
Sorvaamo 2014 sek hallitus par Jaana Suksi
Sorvaamo 2014 sek hallitusSorvaamo 2014 sek hallitus
Sorvaamo 2014 sek hallitus
Jaana Suksi281 vues
Digitaalinen suunnittelu ja valmistus, seminaari Teknologia13 messuilla par Timo Rainio
Digitaalinen suunnittelu ja valmistus, seminaari Teknologia13 messuillaDigitaalinen suunnittelu ja valmistus, seminaari Teknologia13 messuilla
Digitaalinen suunnittelu ja valmistus, seminaari Teknologia13 messuilla
Timo Rainio467 vues

Plus de Timo Rainio

FMS Training Center par
FMS Training CenterFMS Training Center
FMS Training CenterTimo Rainio
43 vues5 diapositives
TAMK ja SIX TKIO-yhteistyö par
TAMK ja SIX TKIO-yhteistyöTAMK ja SIX TKIO-yhteistyö
TAMK ja SIX TKIO-yhteistyöTimo Rainio
57 vues26 diapositives
Teollisuus ja digitalisaatio par
Teollisuus ja digitalisaatioTeollisuus ja digitalisaatio
Teollisuus ja digitalisaatioTimo Rainio
110 vues47 diapositives
Tampereen korkeakouluyhteisö par
Tampereen korkeakouluyhteisöTampereen korkeakouluyhteisö
Tampereen korkeakouluyhteisöTimo Rainio
288 vues8 diapositives
SMACC - Smart Machines and Manufacturing Competence Center par
SMACC - Smart Machines and Manufacturing Competence CenterSMACC - Smart Machines and Manufacturing Competence Center
SMACC - Smart Machines and Manufacturing Competence CenterTimo Rainio
286 vues12 diapositives
SMACC –Экспертный центр умных машин и производства par
SMACC –Экспертный центр умных машин и производстваSMACC –Экспертный центр умных машин и производства
SMACC –Экспертный центр умных машин и производстваTimo Rainio
184 vues19 diapositives

Plus de Timo Rainio(20)

TAMK ja SIX TKIO-yhteistyö par Timo Rainio
TAMK ja SIX TKIO-yhteistyöTAMK ja SIX TKIO-yhteistyö
TAMK ja SIX TKIO-yhteistyö
Timo Rainio57 vues
Teollisuus ja digitalisaatio par Timo Rainio
Teollisuus ja digitalisaatioTeollisuus ja digitalisaatio
Teollisuus ja digitalisaatio
Timo Rainio110 vues
Tampereen korkeakouluyhteisö par Timo Rainio
Tampereen korkeakouluyhteisöTampereen korkeakouluyhteisö
Tampereen korkeakouluyhteisö
Timo Rainio288 vues
SMACC - Smart Machines and Manufacturing Competence Center par Timo Rainio
SMACC - Smart Machines and Manufacturing Competence CenterSMACC - Smart Machines and Manufacturing Competence Center
SMACC - Smart Machines and Manufacturing Competence Center
Timo Rainio286 vues
SMACC –Экспертный центр умных машин и производства par Timo Rainio
SMACC –Экспертный центр умных машин и производстваSMACC –Экспертный центр умных машин и производства
SMACC –Экспертный центр умных машин и производства
Timo Rainio184 vues
Smacc - Smart Machines and Manufacturing Competence Center par Timo Rainio
Smacc - Smart Machines and Manufacturing Competence CenterSmacc - Smart Machines and Manufacturing Competence Center
Smacc - Smart Machines and Manufacturing Competence Center
Timo Rainio229 vues
Oppimisverkoissa opittua, Timo Rainio par Timo Rainio
Oppimisverkoissa opittua, Timo RainioOppimisverkoissa opittua, Timo Rainio
Oppimisverkoissa opittua, Timo Rainio
Timo Rainio244 vues
Ajatuksiani oppimisesta par Timo Rainio
Ajatuksiani oppimisesta Ajatuksiani oppimisesta
Ajatuksiani oppimisesta
Timo Rainio399 vues
Digitalisaation vaikutus teollisuuden osaamistarpeisiin, Digi&Robo -koulutusv... par Timo Rainio
Digitalisaation vaikutus teollisuuden osaamistarpeisiin, Digi&Robo -koulutusv...Digitalisaation vaikutus teollisuuden osaamistarpeisiin, Digi&Robo -koulutusv...
Digitalisaation vaikutus teollisuuden osaamistarpeisiin, Digi&Robo -koulutusv...
Timo Rainio576 vues
DigiSyke - Digitaalista sykettä teollisuuteen par Timo Rainio
DigiSyke - Digitaalista sykettä teollisuuteenDigiSyke - Digitaalista sykettä teollisuuteen
DigiSyke - Digitaalista sykettä teollisuuteen
Timo Rainio685 vues
Digi-Syke. Digitaalista sykettä ja työhyvinvointia teollisuuteen par Timo Rainio
Digi-Syke. Digitaalista sykettä ja työhyvinvointia teollisuuteenDigi-Syke. Digitaalista sykettä ja työhyvinvointia teollisuuteen
Digi-Syke. Digitaalista sykettä ja työhyvinvointia teollisuuteen
Timo Rainio581 vues
Tulevaisuuden työ par Timo Rainio
Tulevaisuuden työTulevaisuuden työ
Tulevaisuuden työ
Timo Rainio2.2K vues
Videon käyttö opetuksessa par Timo Rainio
Videon käyttö opetuksessaVideon käyttö opetuksessa
Videon käyttö opetuksessa
Timo Rainio1.5K vues
DigiSyke -Digitaalista Sykettä Teollisuuteen par Timo Rainio
DigiSyke -Digitaalista Sykettä Teollisuuteen DigiSyke -Digitaalista Sykettä Teollisuuteen
DigiSyke -Digitaalista Sykettä Teollisuuteen
Timo Rainio3.8K vues
DigiSyke – Digitaalista Sykettä Teollisuuteen par Timo Rainio
DigiSyke – Digitaalista Sykettä TeollisuuteenDigiSyke – Digitaalista Sykettä Teollisuuteen
DigiSyke – Digitaalista Sykettä Teollisuuteen
Timo Rainio781 vues
Digitalisaatiolla ja Sosiaalisella medialla tehoa teollisuuteen ja sen kehit... par Timo Rainio
Digitalisaatiolla ja Sosiaalisella medialla tehoa teollisuuteen ja sen kehit...Digitalisaatiolla ja Sosiaalisella medialla tehoa teollisuuteen ja sen kehit...
Digitalisaatiolla ja Sosiaalisella medialla tehoa teollisuuteen ja sen kehit...
Timo Rainio1.3K vues
Timorainio mission 7&8 ohjelmakalvot v6 par Timo Rainio
Timorainio mission 7&8 ohjelmakalvot v6Timorainio mission 7&8 ohjelmakalvot v6
Timorainio mission 7&8 ohjelmakalvot v6
Timo Rainio527 vues
Strengthening the Institutional Capacity of the PVTD within the Vocational T... par Timo Rainio
Strengthening the Institutional Capacity of the PVTD within the Vocational T...Strengthening the Institutional Capacity of the PVTD within the Vocational T...
Strengthening the Institutional Capacity of the PVTD within the Vocational T...
Timo Rainio761 vues
Tekosto - Teknologiateollisuuden osaamisen ja koulutuksen kehittämisverkosto par Timo Rainio
Tekosto - Teknologiateollisuuden osaamisen ja koulutuksen kehittämisverkostoTekosto - Teknologiateollisuuden osaamisen ja koulutuksen kehittämisverkosto
Tekosto - Teknologiateollisuuden osaamisen ja koulutuksen kehittämisverkosto
Timo Rainio466 vues

Kehittämistoiminnan rahoitus

 • 1. Teollinen Internet ja Digitalisaatio, Hankkeistus & Rahoitusmahdollisuuksia Timo Rainio Hermia Group
 • 2. Teollisuuden uusi SYKE -projekti auttaa pk-teollisuusyrityksiä parantamaan kilpailukykyään tuomalla digitaaliset työvälineet ja yhteisölliset toimintatavat yrityksiin. Projekti kokoaa yhteen alan parhaita käytäntöjä, yritysesimerkkejä ja ohjeita alkuun pääsemiseksi. Materiaaleihin voi tutustua osoitteessa: http://www.insyke.fi. Liittymällä SYKE-yritysryhmään, yritykset saavat tietoa edelläkävijäyrityksiltä ja voivat vaihtaa omia kokemuksiaan digitaalisten työvälineiden ja yhteisöllisten toimintatapojen hyödyntämisestä. Projektiin osallistutaan ottamalla osaa työpajoihin, seminaareihin ja webinaareihin sekä osallistumalla keskusteluun LinkedIn-ryhmässä. Osallistuminen on maksutonta. SYKE-projekti on osa Tekesin Liideri-ohjelmaa. Tule mukaan! Pyydä lisätietoja timo.rainio@hermiagroup.fi tai harri.lakkala@intosome.fi tai liity suoraan LinkedIn-ryhmään https://www.linkedin.com/groups/InSyke-6646205.
 • 3. Hankkeistus & rahoitus Rahoitus Ratkaisut Tarve •EU / Horizon 2020 (http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en, http://www.tekes.eu/horisontti-2020/) •Rakennerahastot: (https://www.rakennerahastot.fi/, http://www.tem.fi/ohjelma2014) •ESR – alueellinen kilpailukyky •EAKR – työllisyyden edistäminen •Tekes (www.tekes.fi) •Yritysrahoitus •Tutkimusrahoitus •Julkisten palvelujen tuottajien rahoitus •Ohjelmat •INKA - Innovatiiviset kaupungit (http://www.tekes.fi/ohjelmat-ja-palvelut/ohjelmat-ja-verkostot/ inka/) • Yhteistyöverkostot • Toimittajat • Asiakkaat • Oma osaaminen ja resurssit • Organisaation ”aito” tarve • Omat resurssit ja osaaminen • Oma rahoitus (rahallinen panostus ja/tai työtä)
 • 4. Horizon 2020 http://www.tekes.eu/horisontti-2020/, http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ Find your area: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/find-your-area => esim: SME -Instrument
 • 6. Tekes -rahoitus Yritykset: http://www.tekes.fi/rahoitus/rahoitusta-yritysten-kehitysprojekteihin/ Tekesin innovaatiorahoituksen avulla yritykset voivat kasvaa nopeammin ja uudistaa liiketoimintaansa. Rahoitusta voi käyttää esimerkiksi tutkimukseen ja tuotekehitykseen, liiketoiminnan ja organisaation kehitykseen ja kansainvälisen kasvun suunnitteluun. Yritykset rahoittavat aina osan projektinsa kustannuksista itse. • Tutkimus- ja kehitysrahoitus • Kansainvälisen kasvun suunnittelu • Demot ja pilotointi • Nuorten innovatiivisten yritysten rahoitus • Organisaation kehityksen rahoitus Tutkimusorganisaatiot: http://www.tekes.fi/rahoitus/tutkimusorganisaatiot/ Yliopistot, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset voivat saada Tekesin tutkimusrahoitusta korkeatasoiseen tutkimustyöhön, jonka tutkimustuloksista syntyy uusia liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisiin yrityksiin. • Elinkeinoelämän kanssa verkottunut tutkimus • Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa • Strategiset tutkimusavaukset Julkiset palvelut: http://www.tekes.fi/rahoitus/julkisten-palvelujen-tuottajille/ Julkisten palvelujen tuottajat kuten kaupungit, kunnat ja sairaanhoitopiirit voivat Tekesin rahoituksen avulla kehittää laadukkaampia palveluita, organisaation johtamista ja julkisten hankintojen toteuttamista. • Innovatiiviset julkiset hankinnat • Organisaation kehityksen rahoitus • Tutkimus- ja kehitysrahoitus • EU:n Horisontti 2020 –rahoitus Ohjelmat ja palvelut: http://www.tekes.fi/ohjelmat-ja-palvelut/ Menestymisen ja uudistumisen tueksi tarjoamme erilaisia palveluja esimerkiksi Tekesin ohjelmissa. Tekesin palvelujen avulla voit myös verkottua kansainvälisesti ja saada tietoa liiketoiminnan kehittämisen tueksi. Palveluja voit käyttää, vaikka et juuri nyt olisikaan rahoitusasiakkaamme. • Tekesin ohjelmat • Kampanjat • Palvelut kansainvälistymiseen • Strategisen huippuosaamisen keskittymät (SHOK) Lähde: http://www.tekes.fi
 • 7. Luonnonvarat ja kestävä talous • Arktiset meret 2013–2017 • Green Growth – Tie kestävään talouteen 2011–2015 • Green Mining - Huomaamaton ja älykäs kaivos 2011–2016 • Groove - Uusiutuva energia, kasvua kansainvälistymisestä 2010–2014 Kehitysmaainnovaatiot -valmistelussa Tekesin ohjelmat Elinvoimainen ihminen • BioIT – Biologisen tiedon hallinta 2012–2014 • Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa 2008–2015 • Oppimisratkaisut 2011–2015 • Skene - Games Refueled 2012–2015 Terveyden proaktiivinen edistäminen -valmistelussa Älykäs elinympäristö • EVE – Sähköisten ajoneuvojen järjestelmät 2011–2015 • Fiiliksestä fyrkkaa - Liiketoimintaa tietoa, tunnetta ja teknologiaa yhdistämällä 2012–2018 • Fiksu kaupunki 2013–2017 • Huippuostajat 2013–2016 • Innovatiiviset kaupungit INKA 2014-2020 • Rakennettu ympäristö 2009–2014 • Trial- Kognitiivisen radion ja verkon kokeiluympäristö 2011–2014 Teollinen internet ja 5G -valmistelussa Työelämän kehittäminen • Liideri - Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa 2012–2018 Lähde: http://www.slideshare.net/TekesPresentations/tekesin-elinkeinoelaman-kanssa-verkottunut-tutkimus
 • 8. Strategisen huippuosaamisen keskittymät (SHOK) Strategisen huippuosaamisen keskittymät muodostavat ainutlaatuisen yhteistyöalustan innovatiivisille yrityksille ja huippututkimukselle: • Energia ja ympäristö CLEEN Oy (http://www.cleen.fi) • Biotalous FIBIC (http://fibic.fi) • Metallituotteet ja koneenrakennus FIMECC Oy (http://www.fimecc.com/) • Rakennettu ympäristö RYM Oy (http://rym.fi/) • Terveys ja hyvinvointi SalWe Oy (http://www.salwe.org/ • DIGILE Oy (http://www.digile.fi/)
 • 9. INKA – innovatiiviset kaupungit –ohjelma http://www.tekes.fi/ohjelmat-ja-palvelut/ohjelmat-ja-verkostot/inka/ https://www.linkedin.com/groups/INKAohjelma-6695536 INKA – innovatiiviset kaupungit -ohjelman tavoitteena on synnyttää korkeaan osaamiseen perustuvia kilpailukykyisiä yrityksiä ja siten vauhdittaa innovaatiokeskittymien syntymistä Suomeen. Ohjelmaan on valittu viisi teemaa ja niille vetovastuussa olevat kaupunkiseudut. Näihin teemoihin on valittu kumppaneiksi seitsemän muuta kaupunkiseutua (vastuukaupunki ensin, kumppanit seuraavina): • Biotalous: Joensuu, Jyväskylä ja Seinäjoki • Kestävät energiaratkaisut: Vaasa, Lappeenranta ja Pori • Tulevaisuuden terveys: Oulu, Kuopio, pääkaupunkiseutu, Tampere ja Turku • Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus: Tampere, Lahti, Oulu, pääkaupunkiseutu ja Turku • Kyberturvallisuus: Jyväskylä Uudistuva teollisuus Tampere: http://www.investtampere.fi/how/innovation-programmes/ innovatiiviset-kaupungit-inka/inka-tampereen- kaupunkiseudulla/uudistuva-teollisuus-tampere
 • 11. Timo Rainio Hermia Group +358 500 73 66 05 timo.rainio@hermiagroup.fi http://www.hermiagroup.fi http://www.insyke.fi https://www.linkedin.com/groups/InSyke-6646205 https://www.linkedin.com/groups/Some- Teollisuudessa-3454994 https://www.linkedin.com/groups/Älykkäät-koneet-klusteri- 3131660 http://timoraino.blogspot.com http://www.slideshare.net/timorainio http://www.dooid.com/timorainio