Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Riskhantering och revidering iso 9001 (140515)

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Riskhantering och revidering iso 9001 (140515)

 1. 1. Risk och nya ISO 9001:2015 Tina Bohlin 2014-05-15
 2. 2. 2 Agenda 1. Vad är kvalitetsledning och ISO 9001? 2. 7 större förändringar med fokus på riskhantering 3. SIS/TK 304 Kvalitetsledning
 3. 3. Från Sverige till världen 4 ISO TC 176 94 P- & 24 O-members Canada ordförande & sekretariat SIS TK 304 Universitet och högskolor Företag Intresseorganisationer Myndigheter Övriga
 4. 4. 8 Kvalitet ”Tillgodose kundernas behov (uttalade och outtalade) och infria deras (realistiska) förväntningar.” Säkerställs genom att:  Ta reda på kundernas behov och förväntningar  Sätta upp mål för hur kundernas behov ska uppfyllas  Mäta om vi uppnår kvalitetsmålen  Rätta till brister i kvaliteten
 5. 5. 9 Har vi råd med hög kvalitet? ……eller är det bristande kvalitet vi inte har råd med?
 6. 6. 10 Kvalitetsbristkostnader Rättning av fel och omarbete Hantering reklamationer och klagomål Kassationer ------------------------------------------------------------ Väntetid/förseningar/onödig tidsåtgång Felanalyser Bristande planering Ineffektiva system & angreppssätt Medarbetarnas outnyttjade kreativitet Merarbete/”vardagsfel”, ”Så har vi alltid gjort.” Inköpta varor och tjänster som inte uppfyller ställda krav Badwill / förlorade intäkter Bundet kapital (fakturor ligger obetalda medan kunden väntar på rättelse / för stora lager)
 7. 7. 11 Kvalitetsutveckling – en vinna-vinna situation  Kunden – behov tillgodoses på ett bättre sätt  Medarbetarna – färre saker går fel, arbetet uppskattas och kompetensen tas tillvara  Ägarna – kostnaderna minskar och intäkterna ökar
 8. 8. ISO 9001:2015
 9. 9. ISO 9001 – historik och framtid  Utgåva 1 – ISO 9001:1987  Utgåva 2 – ISO 9001:1994  Utgåva 3 – ISO 9001:2000  Utgåva 4 – ISO 9001:2008  Utgåva 5 – Revidering 2012  Publicering sep. 2015 13
 10. 10. Varför revidering? ISO 9001 behöver:  möjlighet att integreras med andra ledningssystem  grund för de kommande 10-15 åren  möta komplexa organisationer  försäkra sig om att standarden möter alla olika användare  öka organisationernas möjlighet att tillfreds- ställa kundernas behov
 11. 11. Principer för kvalitetsledning (QMP) 1. Customer Focus 2. Leadership 3. Involvement of People 4. Process Approach 5. System Approach to Management 6. Continual Improvement 7. Factual Approach to Decision Making 8. Mutually Beneficial Supplier Relationships 1. Customer Focus 2. Leadership 3. Engagement of People 4. Process Approach 5. Improvement 6. Evidence-based Decision Making 7. Relationship Management
 12. 12. 7 större förändringar i ISO 9001:2015 Ökat fokus på ledarskap Bredare strategiskt grepp Process- arbetet Risk- hantering Ändrings- hantering Kontroll av externa produkter och tjänster Tjänste- orientering & dokument- hantering 29
 13. 13. Riskhantering istället för förebyggande åtgärder Kap. 6.1 Åtgärder för att hantera risker och möjligheter (Helt nytt kap. 6 Planering - Annex SL)  Förebyggande åtgärder – ersatt  Riskbaserat tankesätt  Organisationen ska själv avgöra vilka risker/möjligheter som behöver hanteras  Kräver beslut om ”riskaptit” (undvika, minimera eller acceptera)  Definitionen på risk överensstämmer inte med ISO 31000 Ökat fokus på ledarskap Bredare strategiskt grepp Process- arbetet Risk- hantering Ändrings- hantering Kontroll av externa produkter och tjänster Tjänste- orientering & dokument- hantering 36
 14. 14. 6.1 Åtgärder för att hantera risker och möjligheter När organisationen planerar KLS* ska den beakta de frågor som hänvisas till i 4.1 och de krav som hänvisas till i 4.2 samt avgöra vilka risker och möjligheter som behöver hanteras för att – säkra att KLS kan ge avsett resultat – förebygga eller minska oönskade effekter – uppnå ständig förbättring. Organisationen ska planera a) åtgärder för att hantera dessa risker och möjligheter b) hur den ska – integrera och införa åtgärderna i processerna inom sitt KLS – utvärdera om åtgärderna har gett avsedd verkan. Ökat fokus på ledarskap Bredare strategiskt grepp Process- arbetet Risk- hantering Ändrings- hantering Kontroll av externa produkter och tjänster Tjänste- orientering & dokument- hantering 37 *KLS = Kvalitetsledningssystem
 15. 15. ISO 9001:2015 Tidplan May 2013 CD (Committee Draft) May 2014 DIS (Draft International Standard) February 2015 FDIS (Final Draft International Standard) September 2015 Published International Standard 201520142013
 16. 16. SIS/TK 304 Kvalitetsledning Arbetslivsresurs AR, Billerud Korsnäs, Bureau Veritas Certification, CANEA Partner Group, Det Norske Veritas Certification , Deva Mecaneyes, Ericsson, European-Quality Scandinavia, Försvarets Materielverk FMV, Gidlöf Consulting, Goodpoint, GR Avd Meritea, Göteborgs Universitet, Intertek Certification, ISS Facility Services, Linnéuniversitetet, Lyreco, Nogap, P & L Nordic, Posten, Resalus, Riksbyggen, Ringhals, Sandvik, Sandvik Machining Solutions Sverige, Sandvik Materials Technology, SFK Certifiering, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SSC Swedish Space Corporation, Statens institutionsstyrelse, Stockholm Vatten, Stora Enso, Strålsäkerhetsmyndigheten, Swedac - Styrelsen för ackreditering & teknisk kontroll, Swedish Tissue, Thörn & Co, Trafikverket, Vattenfall Research and Development, Volvo Personvagnar, Volvo Technology, Västra Götalandsregionen, QiM, Qualineer
 17. 17. Vill du veta mer? Projektledare Tina Bohlin Tel. 08-555 520 58 E-post: tina.bohlin@sis.se www.sis.se/tk304 2014-05-16 62
 18. 18. 63 Tack!

×