Bio1 09 10 Unit4(Teoria Cel)

T
Bloc 2: CITOLOGIA Tema 4 : L’estudi de la cèl·lula. La teoria cel·lular Tema 5 : Embolcalls cel·lulars Tema 6 : Citoplasma Tema 7 : Nucli cel·lular. Cicle cel·lular. Mitosi
Tema 4: La teoria cel·lular La teoria cel·lular ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
L’organització cel·lular Poden trobar cèl·lules en diferent grau de desenvolupament i amb diferents nivell d’organització, així podem distingir: a) Organització procariota b) Organització eucariota Micrococcus Penicillium
L’organització cel·lular 1. L’organització procariota Són primitives evolutivament parlant, amb algunes característiques pròpies: * organismes unicel·lulars, poden estar formant colònies * mides d’entre 1 – 10 mm  * tenen mancança de membrana nuclear * l’ADN està unit pels extrems com un anell formant un únic cromosoma * alguns poden tenir estructures mòbils (flagels o cilis) * el protoplasma únicament posseeix ribosomes, però no orgànuls
L’organització cel·lular 1. L’organització procariota Escherichia coli
L’organització cel·lular 1. L’organització procariota Tots pertanyen al regne moneres : Bacteris : són capaços de viure en ambients extrems i formar espores de resistència. Cianobacteris : són cianòfits que contenen clorofil·la o altres pigments (ficocianina) Clostridium
L’organització cel·lular 2. L’organització eucariota Són cèl·lules molt més evolucionades i amb molt més mecanismes de control de la seva activitat. Característiques : * solen estar o formar part d’organismes pluricel·lulars * tenen un nucli diferenciat separat amb una membrana o embolcall nuclear * mesuren entre 20  m – 1m * l’ADN està dividit en parts o cromosomes lineals i conté proteïnes que li donen estructura. * el citoplasma té diverses estructures funcionals anomenades orgànuls citoplasmàtics
L’organització cel·lular 2. L’organització eucariota. Diferències animal/vegetal Cèl·lules animals : * Tenen una membrana de secreció de glucoproteïnes i lipoproteïnes anomenada matriu extracel·lular * Tenen petites vesícules de magatzem * Només posseeixen mitocondris * Posseeixen lisosomes per aprofitar la matèria orgànica exterior * Tenen centríols i poden produir cilis, flagels o pseudopodis (estructures que donen mobilitat)
L’organització cel·lular 2. L’organització eucariota. Diferències animal/vegetal Cèl·lules vegetals : * Tenen una membrana de secreció cel·lulòsica que dóna uns límits clars i definits anomenada paret vegetal. * Tenen un gran vacúol on magatzema aigua i substàncies dissoltes * Posseeixen plasts (com el cloroplast) íntimament lligats en la fotosíntesi i tenen mitocondris per obtenir energia metabòlica dels productes fotosintètics. * No posseeixen centríols sinó un COM (centre organitzador de microtúbuls)
Funcions cel·lulars La vida es defineix com la capacitat d’un ésser de realitzar per si mateix determinades funcions: nutrició, relació i reproducció.
Funcions cel·lulars 1. Funció de nutrició És l’intercanvi de matèria i energia amb el medi. Cal: * Nutrició o obtenir els aliments (matèria orgànica): - Autòtrofs : Els fabricar ell mateix a partir de matèria inorgànica CO 2 , H 2 O, nitrats, fosfats. Necessiten energia externa (fotònica o química) - Heteròtrofs : obté matèria orgànica sintetitzada per un altre organisme. 1. Si són materials molt petits poden entrar per difusió. 2. Si són més grans es fa per endocitosi : a) Pinocitosi : ingestió de matèries dissoltes b) Fagocitosi : ingestió de partícules sòlides
Funcions cel·lulars 1. Funció de nutrició ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Funcions cel·lulars 2. Funció de relació Per poder actuar les cèl·lules necessiten un determinat medi extern o estar en unes condicions ambientals determinades amb uns marges de tolerància. Amb aquesta funció les cèl·lules aconsegueixen tenir una informació de les condicions del medi que l’envolta i reaccionar si és necessari. Aquesta sensibilitat es manifesta en moviments o taxis -.
Funcions cel·lulars 2. Funció de relació Moviments: a) Cilis : expansions citoplasmàtiques que són molt abundants i petites. Entren en moviment de forma successiva, generant ones. b) Flagels : expansions en nombre molt baix (normalment una) i llargs amb moviment ondulatori. c) Pseudopodis : són prolongacions cel·lulars que es formen i es desfan canviant contínuament de forma Un altre tipus de resposta és l’encistament o recobriment d’una membrana resistent que l’aïlla de l’exterior mentre romandrin les condicions adverses.
Funcions cel·lulars 3. Funció de reproducció És el procés per al qual un ésser viu aconsegueix obtenir individus nous a partir d’altres preexistents: a) Bipartició : divisió del nucli (prèvia duplicació) en dos parts iguals a la vegada que el citoplasma es divideix en dos parts equivalents b) Esporulació : després de nombroses divisions del nucli el citoplasma es divideix en petites cèl·lules o espores . c) Gemmació : les dues cèl·lules filles són de diferents mides, la petita s’anomena gemma . bipartició esporulació gemació
Funcions cel·lulars 3. Funció de reproducció * La mitosi Conjunt de processos que pateix el nucli de les cèl·lules eucariotes per tal que les cèl·lules resultants o filles tinguin el mateix nombre de cromosomes que la cèl·lula mare.
Funcions cel·lulars 3. Funció de reproducció 0. Interfase : Fase entre dues divisions. En aquesta fase (la majoria del temps de vida d’una cèl·lula aquesta realitza totes les seves funcions
Funcions cel·lulars 3. Funció de reproducció Consta de 4 fases molt diferenciades: 1. Profase : El material genètic duplicat comença a condensar-se (forma els cromosomes), alhora que entra aigua al nucli i es comença a desfer la membrana nuclear. Els centríols es dupliquen i es dirigeixen cadascú a un pol cel·lular alhora que es fabrica l’hus mitòtic.
Funcions cel·lulars 3. Funció de reproducció 2. Metafase : Els cromosomes totalment formats s’agrupen en la part central o equador de la cèl·lula.
Funcions cel·lulars 3. Funció de reproducció 3. Anafase : Les cromàtides de cada cromosoma se separen pel centròmer i es dirigeixen cadascuna a un pol cel·lular.
Funcions cel·lulars 3. Funció de reproducció 4. Telofase : un cop agrupats les cromàtides aquestes es desenrotllen i s’envolten d’una nova membrana nuclear. Després el citoplasma sofreix una estrangulació distribuint els orgànuls de forma equitativa (citodièresi)
Funcions cel·lulars 3. Funció de reproducció La meiosi és l’altre tipus de divisió o reproducció cel·lular però en aquest cas és sexual, doncs la finalitat és obtenir cèl·lules amb la meitat del material genètic (gàmetes) per combinant-les amb altres d’un altre sexe per donar lloc a un individu nou amb material genètic de dos.
El microscopi Instrument que permet observar els objectes que no es poden veure a ull nu. Cal entendre dos conceptes: 1. Augments : nombre de vegades que la imatge és més gran que l’objecte original. Mida aparent = mida real x nombre d’augments 2. Poder de resolució : distància mínima a què es poden veure dos punts separats
El microscopi 1. El microscopi òptic Utilitza lents amb raigs lluminosos. Lents: a) Ocular (10x) b) Objectiu situat sobre el revòlver o portaobjectius i poden ser varis (10, 40, 100)
El microscopi 2. El microscopi electrònic Funciona amb electrons propagats en el buit que impressionen unes plaques fotogràfiques o són projectats en una pantalla. No es poden observar mostres vives. El nombre d’augments pot arribar a 30.000 i, fins i tot, a 1.000.000. N’hi ha dos tipus: Microscopi de Transmissió Microscopi de rastreig
El microscopi 2. El microscopi electrònic
El microscopi 2. El microscopi electrònic
El microscopi 2. El microscopi electrònic Tècnica de la criofractura per observació
Preparació prèvia de les mostres per poder ser observades Fa falta una sèrie de tècniques per disposar a visionar les mostres: a) Fixar : per què no perdi la seva estructura. Formaldehid b) Inclusió : se li dóna rigidesa per poder ser tallada. Parafina c) Llescar : tallar molt finament amb microtom (òptic) o ultramicrotom (electrònic) d) Tinció : depèn del tipus de mostra i el quee s vol observar. Hematoxilina àcida e) Muntatge :Es col·loca sobre un portaobjectes i es cobreix amb un cobreobjectes .
Preparació prèvia de les mostres per poder ser observades
Tècniques d’aïllament de les parts cel·lulars N’hi ha diferents tècniques: a) Homogeneïtzació : és un primer pas en el que es trenca la membrana cel·lular mecànicament i s’obté una dissolució d’orgànuls. b) Ultracentrifugació : es col·loquen les mostres a altíssimes velocitats i es van precipitant els orgànuls de forma ordenada segons el seu coeficient de sedimentació S (svedberg): 1. Nuclis 2. Mitocondris, cloroplasts, lisosomes 3. Ribosomes, virus, macromolècules
Tècniques d’aïllament de les parts cel·lulars
Tècniques per separar macromolècules Per separar macromolècules s’utilitza: a) Cromatografia : les molècules es mouen per la presència d’un dissolvent que es difon per capil·laritat. b) Electroforesi : Se separen molècules aplicant un camp elèctric.
1 sur 33

Recommandé

Tema 6 la cèl·lula unitat d'estructura i funció 2 par
Tema 6 la cèl·lula unitat d'estructura i funció 2Tema 6 la cèl·lula unitat d'estructura i funció 2
Tema 6 la cèl·lula unitat d'estructura i funció 2dolors
15.8K vues26 diapositives
Cèl·lula par
Cèl·lulaCèl·lula
Cèl·lulaciencies.mon.contemporani
2.8K vues31 diapositives
Ud6 la cèl·lula, unitat d’estructura i funció par
Ud6 la cèl·lula, unitat d’estructura i funcióUd6 la cèl·lula, unitat d’estructura i funció
Ud6 la cèl·lula, unitat d’estructura i funcióBfalco
2.9K vues141 diapositives
La Celula par
La CelulaLa Celula
La CelulaRoser Coscojuela
1.6K vues41 diapositives
Els éssers vius. La cèl·lula. Lucía Porcel par
Els éssers vius. La cèl·lula. Lucía PorcelEls éssers vius. La cèl·lula. Lucía Porcel
Els éssers vius. La cèl·lula. Lucía Porcelalex_mascu
1.4K vues31 diapositives
Biologia 2n Batxillerat. U07. La cèl·lula. El nucli par
Biologia 2n Batxillerat. U07. La cèl·lula. El nucliBiologia 2n Batxillerat. U07. La cèl·lula. El nucli
Biologia 2n Batxillerat. U07. La cèl·lula. El nucliOriol Baradad
22.1K vues85 diapositives

Contenu connexe

Tendances

La cèl·lula par
La cèl·lulaLa cèl·lula
La cèl·lulaMprof
23.6K vues16 diapositives
Nº1 microscòpia citologia par
Nº1 microscòpia citologiaNº1 microscòpia citologia
Nº1 microscòpia citologiajusescola
4.5K vues28 diapositives
La Cèl·lula. par
La Cèl·lula.La Cèl·lula.
La Cèl·lula.Sabahat Khawar
5K vues23 diapositives
Cèl.lula par
Cèl.lulaCèl.lula
Cèl.lulaLurdes Morral
5.6K vues14 diapositives
La cèl·lula 1 par
La cèl·lula 1La cèl·lula 1
La cèl·lula 1M T
83.7K vues17 diapositives
La cèl·lula, unitat de vida par
La cèl·lula, unitat de vidaLa cèl·lula, unitat de vida
La cèl·lula, unitat de vidaCC NN
76K vues15 diapositives

Tendances(20)

La cèl·lula par Mprof
La cèl·lulaLa cèl·lula
La cèl·lula
Mprof23.6K vues
Nº1 microscòpia citologia par jusescola
Nº1 microscòpia citologiaNº1 microscòpia citologia
Nº1 microscòpia citologia
jusescola4.5K vues
La cèl·lula 1 par M T
La cèl·lula 1La cèl·lula 1
La cèl·lula 1
M T83.7K vues
La cèl·lula, unitat de vida par CC NN
La cèl·lula, unitat de vidaLa cèl·lula, unitat de vida
La cèl·lula, unitat de vida
CC NN76K vues
La cèl·lula i organització humana apunts par Marta Barceló
La cèl·lula i organització humana apuntsLa cèl·lula i organització humana apunts
La cèl·lula i organització humana apunts
Marta Barceló4.5K vues
Biologia 2n Batxillerat. UD16. Els microorganismes par Oriol Baradad
Biologia 2n Batxillerat. UD16. Els microorganismesBiologia 2n Batxillerat. UD16. Els microorganismes
Biologia 2n Batxillerat. UD16. Els microorganismes
Oriol Baradad36.9K vues
La cèl·lula, la unitat mínima de vida par bsaura2
La cèl·lula, la unitat mínima de vidaLa cèl·lula, la unitat mínima de vida
La cèl·lula, la unitat mínima de vida
bsaura26.4K vues
LA CÈL·LULA par jborra10
LA CÈL·LULALA CÈL·LULA
LA CÈL·LULA
jborra103.1K vues
28. La teoria cel·lular par Dani Ribo
28. La teoria cel·lular28. La teoria cel·lular
28. La teoria cel·lular
Dani Ribo2.3K vues
La cèl·lula i biodiversitat. 1r ESO par jcarmona
La cèl·lula i biodiversitat. 1r ESOLa cèl·lula i biodiversitat. 1r ESO
La cèl·lula i biodiversitat. 1r ESO
jcarmona4.8K vues
La cèl·lula par aquitawin
La cèl·lulaLa cèl·lula
La cèl·lula
aquitawin585 vues
La cèl·lula adaptació par MAICA CIMA
La cèl·lula adaptacióLa cèl·lula adaptació
La cèl·lula adaptació
MAICA CIMA2.6K vues
Unitat_1_ 4t_ESO par ebanqueri
Unitat_1_ 4t_ESOUnitat_1_ 4t_ESO
Unitat_1_ 4t_ESO
ebanqueri2.3K vues
La cèl·lula par Jordi Bas
La cèl·lulaLa cèl·lula
La cèl·lula
Jordi Bas4.9K vues

En vedette

Tema 3 lípids par
Tema 3 lípidsTema 3 lípids
Tema 3 lípidsdexperimentals.an
6.4K vues31 diapositives
Biologia PAU. Cèl·lula. Membranes i embolcalls cel·lulars. CAT par
Biologia PAU. Cèl·lula. Membranes i embolcalls cel·lulars. CATBiologia PAU. Cèl·lula. Membranes i embolcalls cel·lulars. CAT
Biologia PAU. Cèl·lula. Membranes i embolcalls cel·lulars. CATMoty Martell
1.1K vues11 diapositives
Biología PAU. Célula. Reproducción celular. ESP par
Biología PAU. Célula. Reproducción celular. ESPBiología PAU. Célula. Reproducción celular. ESP
Biología PAU. Célula. Reproducción celular. ESPMoty Martell
1.5K vues11 diapositives
Citología ii 4 par
Citología ii 4Citología ii 4
Citología ii 4Giuliana Tinoco
985 vues23 diapositives
Bioquimica Lipids par
Bioquimica LipidsBioquimica Lipids
Bioquimica Lipidstic.formacio
4.7K vues40 diapositives
Bio1 09 10 Unitat5(Embolcalls Cel) par
Bio1 09 10 Unitat5(Embolcalls Cel)Bio1 09 10 Unitat5(Embolcalls Cel)
Bio1 09 10 Unitat5(Embolcalls Cel)tiotavio
948 vues21 diapositives

En vedette(10)

Biologia PAU. Cèl·lula. Membranes i embolcalls cel·lulars. CAT par Moty Martell
Biologia PAU. Cèl·lula. Membranes i embolcalls cel·lulars. CATBiologia PAU. Cèl·lula. Membranes i embolcalls cel·lulars. CAT
Biologia PAU. Cèl·lula. Membranes i embolcalls cel·lulars. CAT
Moty Martell1.1K vues
Biología PAU. Célula. Reproducción celular. ESP par Moty Martell
Biología PAU. Célula. Reproducción celular. ESPBiología PAU. Célula. Reproducción celular. ESP
Biología PAU. Célula. Reproducción celular. ESP
Moty Martell1.5K vues
Bio1 09 10 Unitat5(Embolcalls Cel) par tiotavio
Bio1 09 10 Unitat5(Embolcalls Cel)Bio1 09 10 Unitat5(Embolcalls Cel)
Bio1 09 10 Unitat5(Embolcalls Cel)
tiotavio948 vues
Biologia 2n Batxillerat. U12. Reproducció cel·lular par Oriol Baradad
Biologia 2n Batxillerat. U12. Reproducció cel·lularBiologia 2n Batxillerat. U12. Reproducció cel·lular
Biologia 2n Batxillerat. U12. Reproducció cel·lular
Oriol Baradad15.7K vues
Biologia 2n Batxillerat. U06. Els àcids nucleics par Oriol Baradad
Biologia 2n Batxillerat. U06. Els àcids nucleicsBiologia 2n Batxillerat. U06. Els àcids nucleics
Biologia 2n Batxillerat. U06. Els àcids nucleics
Oriol Baradad22.4K vues
Program. 4t eso par adaura
Program. 4t esoProgram. 4t eso
Program. 4t eso
adaura1.1K vues

Similaire à Bio1 09 10 Unit4(Teoria Cel)

Ud6 la cèl·lula, unitat d’estructura i funció par
Ud6 la cèl·lula, unitat d’estructura i funcióUd6 la cèl·lula, unitat d’estructura i funció
Ud6 la cèl·lula, unitat d’estructura i funcióBfalco
1.5K vues141 diapositives
La Cel par
La CelLa Cel
La Celconchi
1.5K vues39 diapositives
Cel eucariota par
Cel eucariotaCel eucariota
Cel eucariotaTxema Professor
988 vues40 diapositives
4t ESO - Biologia i Geologia - Tema 01 - La cèl.lula i la divisió cel.lular par
4t ESO - Biologia i Geologia - Tema 01 - La cèl.lula i la divisió cel.lular4t ESO - Biologia i Geologia - Tema 01 - La cèl.lula i la divisió cel.lular
4t ESO - Biologia i Geologia - Tema 01 - La cèl.lula i la divisió cel.lularINS Escola Intermunicipal del Penedès
4.3K vues64 diapositives
Bio1 09 10 Unitat7(Nucli Mitosi) par
Bio1 09 10 Unitat7(Nucli Mitosi)Bio1 09 10 Unitat7(Nucli Mitosi)
Bio1 09 10 Unitat7(Nucli Mitosi)tiotavio
625 vues17 diapositives
Activitats cèl·lula par
Activitats cèl·lulaActivitats cèl·lula
Activitats cèl·lulaannalarroy
6.4K vues5 diapositives

Similaire à Bio1 09 10 Unit4(Teoria Cel)(20)

Ud6 la cèl·lula, unitat d’estructura i funció par Bfalco
Ud6 la cèl·lula, unitat d’estructura i funcióUd6 la cèl·lula, unitat d’estructura i funció
Ud6 la cèl·lula, unitat d’estructura i funció
Bfalco1.5K vues
La Cel par conchi
La CelLa Cel
La Cel
conchi1.5K vues
Bio1 09 10 Unitat7(Nucli Mitosi) par tiotavio
Bio1 09 10 Unitat7(Nucli Mitosi)Bio1 09 10 Unitat7(Nucli Mitosi)
Bio1 09 10 Unitat7(Nucli Mitosi)
tiotavio625 vues
Activitats cèl·lula par annalarroy
Activitats cèl·lulaActivitats cèl·lula
Activitats cèl·lula
annalarroy6.4K vues
La matèria viva.tema 1 par avazqu23
La matèria viva.tema 1La matèria viva.tema 1
La matèria viva.tema 1
avazqu23915 vues
Biologia 2n Batxillerat. U08.Citosol i estructures no membranoses par Oriol Baradad
Biologia 2n Batxillerat. U08.Citosol i estructures no membranosesBiologia 2n Batxillerat. U08.Citosol i estructures no membranoses
Biologia 2n Batxillerat. U08.Citosol i estructures no membranoses
Oriol Baradad8.2K vues
La cèl·lula par carluskii
La cèl·lulaLa cèl·lula
La cèl·lula
carluskii1.2K vues
Microbiology par tiotavio
MicrobiologyMicrobiology
Microbiology
tiotavio1.8K vues
Orgànuls cel·lulars par Francinons
Orgànuls cel·lularsOrgànuls cel·lulars
Orgànuls cel·lulars
Francinons1.7K vues

Plus de tiotavio

Soteriología 06 par
Soteriología 06 Soteriología 06
Soteriología 06 tiotavio
923 vues8 diapositives
Soteriología 05 par
Soteriología 05 Soteriología 05
Soteriología 05 tiotavio
169 vues10 diapositives
Soteriología 04 par
Soteriología 04 Soteriología 04
Soteriología 04 tiotavio
255 vues12 diapositives
Soteriología 03 par
Soteriología 03 Soteriología 03
Soteriología 03 tiotavio
137 vues7 diapositives
Soteriología 02 par
Soteriología 02 Soteriología 02
Soteriología 02 tiotavio
218 vues10 diapositives
Soteriología 01 par
Soteriología 01 Soteriología 01
Soteriología 01 tiotavio
1K vues15 diapositives

Plus de tiotavio(20)

Soteriología 06 par tiotavio
Soteriología 06 Soteriología 06
Soteriología 06
tiotavio923 vues
Soteriología 05 par tiotavio
Soteriología 05 Soteriología 05
Soteriología 05
tiotavio169 vues
Soteriología 04 par tiotavio
Soteriología 04 Soteriología 04
Soteriología 04
tiotavio255 vues
Soteriología 03 par tiotavio
Soteriología 03 Soteriología 03
Soteriología 03
tiotavio137 vues
Soteriología 02 par tiotavio
Soteriología 02 Soteriología 02
Soteriología 02
tiotavio218 vues
Soteriología 01 par tiotavio
Soteriología 01 Soteriología 01
Soteriología 01
tiotavio1K vues
Cristologia 06 par tiotavio
Cristologia 06 Cristologia 06
Cristologia 06
tiotavio198 vues
Cristologia 05 par tiotavio
Cristologia 05 Cristologia 05
Cristologia 05
tiotavio144 vues
Cristologia 04 par tiotavio
Cristologia 04Cristologia 04
Cristologia 04
tiotavio242 vues
Cristologia 03 par tiotavio
Cristologia 03Cristologia 03
Cristologia 03
tiotavio108 vues
Cristologia 02 par tiotavio
Cristologia 02Cristologia 02
Cristologia 02
tiotavio148 vues
Cristologia 01 introduccion par tiotavio
Cristologia 01 introduccionCristologia 01 introduccion
Cristologia 01 introduccion
tiotavio210 vues
Tierra santa judea par tiotavio
Tierra santa judeaTierra santa judea
Tierra santa judea
tiotavio895 vues
Tierra santa galilea par tiotavio
Tierra santa galileaTierra santa galilea
Tierra santa galilea
tiotavio1.2K vues
Alba, 11 de junio, 2011 par tiotavio
Alba, 11 de junio, 2011Alba, 11 de junio, 2011
Alba, 11 de junio, 2011
tiotavio508 vues
Unitat 7. Dinàmica dels ecosistemes. Cicles biogeoquímics par tiotavio
Unitat 7. Dinàmica dels ecosistemes. Cicles biogeoquímicsUnitat 7. Dinàmica dels ecosistemes. Cicles biogeoquímics
Unitat 7. Dinàmica dels ecosistemes. Cicles biogeoquímics
tiotavio11.5K vues
Unitat 6 (II). Estructura i dinàmica dels ecosistemes(II) par tiotavio
Unitat 6 (II). Estructura i dinàmica dels ecosistemes(II)Unitat 6 (II). Estructura i dinàmica dels ecosistemes(II)
Unitat 6 (II). Estructura i dinàmica dels ecosistemes(II)
tiotavio2.2K vues
Tema 6(I): Introducc._Ecologia_Estructura_Ecosistemes par tiotavio
Tema 6(I): Introducc._Ecologia_Estructura_EcosistemesTema 6(I): Introducc._Ecologia_Estructura_Ecosistemes
Tema 6(I): Introducc._Ecologia_Estructura_Ecosistemes
tiotavio1.4K vues
U10 Ct2 0910(Recurs Energias) par tiotavio
U10 Ct2 0910(Recurs Energias)U10 Ct2 0910(Recurs Energias)
U10 Ct2 0910(Recurs Energias)
tiotavio2.7K vues
U9 C T2 0910( Recurs L Aigua) par tiotavio
U9 C T2 0910( Recurs L Aigua)U9 C T2 0910( Recurs L Aigua)
U9 C T2 0910( Recurs L Aigua)
tiotavio2.6K vues

Dernier

RECORDAR.pptx par
RECORDAR.pptxRECORDAR.pptx
RECORDAR.pptxxavier48a
5 vues19 diapositives
Redissenyar la nostra feina.pdf par
Redissenyar la nostra feina.pdfRedissenyar la nostra feina.pdf
Redissenyar la nostra feina.pdfRaulGomez822561
13 vues4 diapositives
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre par
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - DesembreCatàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembreajuntlloretdemar
5 vues1 diapositive
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt par
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptMARIBEL SOSPEDRA
133 vues22 diapositives
Avaluar competències sl.pptx par
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptxRamon Grau
12 vues37 diapositives
PGA 23-24 par
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24 zerlaparellada
8 vues48 diapositives

Bio1 09 10 Unit4(Teoria Cel)

 • 1. Bloc 2: CITOLOGIA Tema 4 : L’estudi de la cèl·lula. La teoria cel·lular Tema 5 : Embolcalls cel·lulars Tema 6 : Citoplasma Tema 7 : Nucli cel·lular. Cicle cel·lular. Mitosi
 • 2.
 • 3. L’organització cel·lular Poden trobar cèl·lules en diferent grau de desenvolupament i amb diferents nivell d’organització, així podem distingir: a) Organització procariota b) Organització eucariota Micrococcus Penicillium
 • 4. L’organització cel·lular 1. L’organització procariota Són primitives evolutivament parlant, amb algunes característiques pròpies: * organismes unicel·lulars, poden estar formant colònies * mides d’entre 1 – 10 mm * tenen mancança de membrana nuclear * l’ADN està unit pels extrems com un anell formant un únic cromosoma * alguns poden tenir estructures mòbils (flagels o cilis) * el protoplasma únicament posseeix ribosomes, però no orgànuls
 • 5. L’organització cel·lular 1. L’organització procariota Escherichia coli
 • 6. L’organització cel·lular 1. L’organització procariota Tots pertanyen al regne moneres : Bacteris : són capaços de viure en ambients extrems i formar espores de resistència. Cianobacteris : són cianòfits que contenen clorofil·la o altres pigments (ficocianina) Clostridium
 • 7. L’organització cel·lular 2. L’organització eucariota Són cèl·lules molt més evolucionades i amb molt més mecanismes de control de la seva activitat. Característiques : * solen estar o formar part d’organismes pluricel·lulars * tenen un nucli diferenciat separat amb una membrana o embolcall nuclear * mesuren entre 20  m – 1m * l’ADN està dividit en parts o cromosomes lineals i conté proteïnes que li donen estructura. * el citoplasma té diverses estructures funcionals anomenades orgànuls citoplasmàtics
 • 8. L’organització cel·lular 2. L’organització eucariota. Diferències animal/vegetal Cèl·lules animals : * Tenen una membrana de secreció de glucoproteïnes i lipoproteïnes anomenada matriu extracel·lular * Tenen petites vesícules de magatzem * Només posseeixen mitocondris * Posseeixen lisosomes per aprofitar la matèria orgànica exterior * Tenen centríols i poden produir cilis, flagels o pseudopodis (estructures que donen mobilitat)
 • 9. L’organització cel·lular 2. L’organització eucariota. Diferències animal/vegetal Cèl·lules vegetals : * Tenen una membrana de secreció cel·lulòsica que dóna uns límits clars i definits anomenada paret vegetal. * Tenen un gran vacúol on magatzema aigua i substàncies dissoltes * Posseeixen plasts (com el cloroplast) íntimament lligats en la fotosíntesi i tenen mitocondris per obtenir energia metabòlica dels productes fotosintètics. * No posseeixen centríols sinó un COM (centre organitzador de microtúbuls)
 • 10. Funcions cel·lulars La vida es defineix com la capacitat d’un ésser de realitzar per si mateix determinades funcions: nutrició, relació i reproducció.
 • 11. Funcions cel·lulars 1. Funció de nutrició És l’intercanvi de matèria i energia amb el medi. Cal: * Nutrició o obtenir els aliments (matèria orgànica): - Autòtrofs : Els fabricar ell mateix a partir de matèria inorgànica CO 2 , H 2 O, nitrats, fosfats. Necessiten energia externa (fotònica o química) - Heteròtrofs : obté matèria orgànica sintetitzada per un altre organisme. 1. Si són materials molt petits poden entrar per difusió. 2. Si són més grans es fa per endocitosi : a) Pinocitosi : ingestió de matèries dissoltes b) Fagocitosi : ingestió de partícules sòlides
 • 12.
 • 13. Funcions cel·lulars 2. Funció de relació Per poder actuar les cèl·lules necessiten un determinat medi extern o estar en unes condicions ambientals determinades amb uns marges de tolerància. Amb aquesta funció les cèl·lules aconsegueixen tenir una informació de les condicions del medi que l’envolta i reaccionar si és necessari. Aquesta sensibilitat es manifesta en moviments o taxis -.
 • 14. Funcions cel·lulars 2. Funció de relació Moviments: a) Cilis : expansions citoplasmàtiques que són molt abundants i petites. Entren en moviment de forma successiva, generant ones. b) Flagels : expansions en nombre molt baix (normalment una) i llargs amb moviment ondulatori. c) Pseudopodis : són prolongacions cel·lulars que es formen i es desfan canviant contínuament de forma Un altre tipus de resposta és l’encistament o recobriment d’una membrana resistent que l’aïlla de l’exterior mentre romandrin les condicions adverses.
 • 15. Funcions cel·lulars 3. Funció de reproducció És el procés per al qual un ésser viu aconsegueix obtenir individus nous a partir d’altres preexistents: a) Bipartició : divisió del nucli (prèvia duplicació) en dos parts iguals a la vegada que el citoplasma es divideix en dos parts equivalents b) Esporulació : després de nombroses divisions del nucli el citoplasma es divideix en petites cèl·lules o espores . c) Gemmació : les dues cèl·lules filles són de diferents mides, la petita s’anomena gemma . bipartició esporulació gemació
 • 16. Funcions cel·lulars 3. Funció de reproducció * La mitosi Conjunt de processos que pateix el nucli de les cèl·lules eucariotes per tal que les cèl·lules resultants o filles tinguin el mateix nombre de cromosomes que la cèl·lula mare.
 • 17. Funcions cel·lulars 3. Funció de reproducció 0. Interfase : Fase entre dues divisions. En aquesta fase (la majoria del temps de vida d’una cèl·lula aquesta realitza totes les seves funcions
 • 18. Funcions cel·lulars 3. Funció de reproducció Consta de 4 fases molt diferenciades: 1. Profase : El material genètic duplicat comença a condensar-se (forma els cromosomes), alhora que entra aigua al nucli i es comença a desfer la membrana nuclear. Els centríols es dupliquen i es dirigeixen cadascú a un pol cel·lular alhora que es fabrica l’hus mitòtic.
 • 19. Funcions cel·lulars 3. Funció de reproducció 2. Metafase : Els cromosomes totalment formats s’agrupen en la part central o equador de la cèl·lula.
 • 20. Funcions cel·lulars 3. Funció de reproducció 3. Anafase : Les cromàtides de cada cromosoma se separen pel centròmer i es dirigeixen cadascuna a un pol cel·lular.
 • 21. Funcions cel·lulars 3. Funció de reproducció 4. Telofase : un cop agrupats les cromàtides aquestes es desenrotllen i s’envolten d’una nova membrana nuclear. Després el citoplasma sofreix una estrangulació distribuint els orgànuls de forma equitativa (citodièresi)
 • 22. Funcions cel·lulars 3. Funció de reproducció La meiosi és l’altre tipus de divisió o reproducció cel·lular però en aquest cas és sexual, doncs la finalitat és obtenir cèl·lules amb la meitat del material genètic (gàmetes) per combinant-les amb altres d’un altre sexe per donar lloc a un individu nou amb material genètic de dos.
 • 23. El microscopi Instrument que permet observar els objectes que no es poden veure a ull nu. Cal entendre dos conceptes: 1. Augments : nombre de vegades que la imatge és més gran que l’objecte original. Mida aparent = mida real x nombre d’augments 2. Poder de resolució : distància mínima a què es poden veure dos punts separats
 • 24. El microscopi 1. El microscopi òptic Utilitza lents amb raigs lluminosos. Lents: a) Ocular (10x) b) Objectiu situat sobre el revòlver o portaobjectius i poden ser varis (10, 40, 100)
 • 25. El microscopi 2. El microscopi electrònic Funciona amb electrons propagats en el buit que impressionen unes plaques fotogràfiques o són projectats en una pantalla. No es poden observar mostres vives. El nombre d’augments pot arribar a 30.000 i, fins i tot, a 1.000.000. N’hi ha dos tipus: Microscopi de Transmissió Microscopi de rastreig
 • 26. El microscopi 2. El microscopi electrònic
 • 27. El microscopi 2. El microscopi electrònic
 • 28. El microscopi 2. El microscopi electrònic Tècnica de la criofractura per observació
 • 29. Preparació prèvia de les mostres per poder ser observades Fa falta una sèrie de tècniques per disposar a visionar les mostres: a) Fixar : per què no perdi la seva estructura. Formaldehid b) Inclusió : se li dóna rigidesa per poder ser tallada. Parafina c) Llescar : tallar molt finament amb microtom (òptic) o ultramicrotom (electrònic) d) Tinció : depèn del tipus de mostra i el quee s vol observar. Hematoxilina àcida e) Muntatge :Es col·loca sobre un portaobjectes i es cobreix amb un cobreobjectes .
 • 30. Preparació prèvia de les mostres per poder ser observades
 • 31. Tècniques d’aïllament de les parts cel·lulars N’hi ha diferents tècniques: a) Homogeneïtzació : és un primer pas en el que es trenca la membrana cel·lular mecànicament i s’obté una dissolució d’orgànuls. b) Ultracentrifugació : es col·loquen les mostres a altíssimes velocitats i es van precipitant els orgànuls de forma ordenada segons el seu coeficient de sedimentació S (svedberg): 1. Nuclis 2. Mitocondris, cloroplasts, lisosomes 3. Ribosomes, virus, macromolècules
 • 32. Tècniques d’aïllament de les parts cel·lulars
 • 33. Tècniques per separar macromolècules Per separar macromolècules s’utilitza: a) Cromatografia : les molècules es mouen per la presència d’un dissolvent que es difon per capil·laritat. b) Electroforesi : Se separen molècules aplicant un camp elèctric.