Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
- strategie pro harmonizaci politik otevřeného
přístupu v Evropském výzkumném prostoru
Mgr. Daniela Tkačíková
Ústřední kni...
Obsah
 Evropská komise a otevřený přístup
 Evropská komise: tvůrce politiky
 Evropská komise: grantová agentura
 Proje...
Evropská komise a otevřený přístup
 tvůrce politiky: navrhuje legislativu
 grantová agentura: 7.RP a H2020
 budovatel k...
http://www.pasteur4oa.eu/
http://www.openaire.eu/OpenAIRE
FOSTER
Facilitate Open Science Training for European Research,
http://www.fosteropenscience.eu/
PASTEUR4OA
Open Access Pol...
Východisko: otevřený přístup v Evropě
 Rozdílná úroveň rozvoje otevřeného
přístupu v evropských zemích (nejen v EU)
 Výr...
Hlavní cíl projektu
Podpora rozvoje politik otevřeného přístupu k vědeckým
publikacím a výzkumným datům v členských státec...
Řešení projektu
 vybudovat síť odborných center v členských státech EU
(Key Node organizace)
 rozvíjet koordinovaný a sp...
10
Working Together to Promote Open
Access Policy Alignment in Europe
Working Together to Promote Open
Access Policy Alignment in Europe
 Londýn, Velká Británie; Birkbeck, University of Londo...
Working Together to Promote Open
Access Policy Alignment in Europe
Výsledky řešení projektu
http://www.pasteur4oa.eu/
Work Package 3 report: Open Access
Policies
http://foster.czu.cz/
Work Package 3 report: Open Access
Policies
http://dspacecris.eurocris.org/handle/11366/350
Jak dál v České republice…
Děkuji za pozornost!
http://knihovna.vsb.cz/
&
http://www.openaire.eu/
daniela.tkacikova@vsb.cz
Další informace: PASTEUR4O...
PASTEUR4OA - strategie pro harmonizaci politik otevřeného přístupu v Evropském výzkumném prostoru
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

PASTEUR4OA - strategie pro harmonizaci politik otevřeného přístupu v Evropském výzkumném prostoru

759 vues

Publié le

A presentation on goals and results of a project funded by EC (FP7) - PASTEUR4OA - Open Access Policy Alignment Strategies for European Union Research

Publié dans : Internet
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

PASTEUR4OA - strategie pro harmonizaci politik otevřeného přístupu v Evropském výzkumném prostoru

 1. 1. - strategie pro harmonizaci politik otevřeného přístupu v Evropském výzkumném prostoru Mgr. Daniela Tkačíková Ústřední knihovna VŠB-Technická univerzita Ostrava Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
 2. 2. Obsah  Evropská komise a otevřený přístup  Evropská komise: tvůrce politiky  Evropská komise: grantová agentura  Projekty OpenAIRE, FOSTER a PASTEUR4OA…  Východiska projektu PASTEUR4OA  Cíle projektu  Výsledky řešení projektu  Jak dál v České republice…
 3. 3. Evropská komise a otevřený přístup  tvůrce politiky: navrhuje legislativu  grantová agentura: 7.RP a H2020  budovatel kapacit: podpora politik OA i projektů (infrastruktura): OpenAIRE, PASTEUR4OA a FOSTER aj. Tři klíčové dokumenty (17. 7. 2012): SDĚLENÍ: Posílené partnerství Evropského výzkumného prostoru pro excelenci a růst SDĚLENÍ: Cesta za lepším přístupem k vědeckým informacím: Jak zvýšit přínosy veřejných investic do výzkumu DOPORUČENÍ: 2012/417/EU: Doporučení Komise ze dne 17.července 2012 o přístupu k vědeckým informacím a jejich uchovávání http://ec.europa.eu/research/press/2004/pr1506en.cfm
 4. 4. http://www.pasteur4oa.eu/
 5. 5. http://www.openaire.eu/OpenAIRE
 6. 6. FOSTER Facilitate Open Science Training for European Research, http://www.fosteropenscience.eu/ PASTEUR4OA Open Access Policy Alignment Strategies for European Union Research http://www.pasteur4oa.eu/
 7. 7. Východisko: otevřený přístup v Evropě  Rozdílná úroveň rozvoje otevřeného přístupu v evropských zemích (nejen v EU)  Výrazné rozdíly v oblasti tvorby a implementace politik otevřeného přístupu  Nedostatečné povědomí o otevřeném přístupu u tvůrců politik výzkumu  Málo informací o účinnosti politik otevřeného přístupu – brzda dalšího rozvoje a sjednocení těchto politik v Evropě
 8. 8. Hlavní cíl projektu Podpora rozvoje politik otevřeného přístupu k vědeckým publikacím a výzkumným datům v členských státech EU v souladu s doporučením EK ze dne 17. 7. 2012 o přístupu k vědeckým informacím a jejich uchovávání… …s ohledem na maximální soulad s politikou otevřeného přístupu rámcového programu Horizont 2020… Projekt PASTEUR4OA by měl pomoci rozvíjet a/nebo posilovat strategie a politiky otevřeného přístupu na národní úrovni a usnadňovat jejich koordinaci mezi všemi členskými státy.
 9. 9. Řešení projektu  vybudovat síť odborných center v členských státech EU (Key Node organizace)  rozvíjet koordinovaný a společný program činností na podporu politiky na národní úrovni pod vedením projektových partnerů v návaznosti na výsledky projektu MedOANet (Mediterranean Open Access Network)  provést analýzu politik otevřeného přístupu a změřit jejich účinnost; na základě důkazů identifikovat mezery v těchto politikách s využitím zkušenosti řady organizací:  EOS (EnablingOpenScholarship), Jisc, SPARC Europe, LIBER, EIFL a dalších…  za účelem zajištění stejných podmínek pro vědce z členských států EU i mimo (Island, Makedonie, Norsko, Srbsko, Turecko)
 10. 10. 10 Working Together to Promote Open Access Policy Alignment in Europe
 11. 11. Working Together to Promote Open Access Policy Alignment in Europe  Londýn, Velká Británie; Birkbeck, University of London, 1.–3. 12. 2014.  Setkání odborníků na otevřený přístup, tj. zástupců účastníků projektu a zástupců Key Node organizací.  Setkání bylo organizováno Jisc a skládalo se z několika workshopů, na kterých byly formou prezentací představeny dosavadní výsledky implementace politik otevřeného přístupu.  Formou pracovních skupin, kdy byli účastníci rozděleni podle své zeměpisné příslušnosti (a podle současné úrovně prosazení otevřeného přístupu), proběhly diskuse, jejichž cílem bylo stanovit a vyhodnotit úkoly, které bude nezbytné realizovat, aby došlo k vytvoření a realizaci národních politik OA v souladu s politikou Evropské komise.  Součástí diskuse byla také příprava regionálních konferencí pro manažery výzkumu.
 12. 12. Working Together to Promote Open Access Policy Alignment in Europe
 13. 13. Výsledky řešení projektu http://www.pasteur4oa.eu/
 14. 14. Work Package 3 report: Open Access Policies
 15. 15. http://foster.czu.cz/ Work Package 3 report: Open Access Policies
 16. 16. http://dspacecris.eurocris.org/handle/11366/350 Jak dál v České republice…
 17. 17. Děkuji za pozornost! http://knihovna.vsb.cz/ & http://www.openaire.eu/ daniela.tkacikova@vsb.cz Další informace: PASTEUR4OA, Open Access Policy Alignment STrategies for European Union Research:  http://www.pasteur4oa.eu/  https://twitter.com/PASTEUR4OA  https://www.facebook.com/pasteur4oa

×