Capgemini Presentasjon Difis E Forvaltningskonferanse V1 0

T
Thor-Chriristian LorangeVice President à Capgemini Norway
Thor-Christian L’orange,,[object Object],DifiseForvaltningskonferanse 31. mai 2011,[object Object],EU’s 2010 eGovernmentBenchmark Measurement – hvordan ligger Norge an ift resten av Europa?,[object Object]
9 år med benchmarking i Europa,[object Object],Siden 2001 har Capgemini ledet målingene på oppdrag fra Europakommisjonen,[object Object],Rapporten er utarbeidet i samarbeid med forskningsinstituttet Rand Europa,,[object Object],	analytikergruppen IDC, Sogeti og det Danske Teknologiske Institutt (DTI),[object Object],Gir detaljert bilde av eForvaltning i 31 land,[object Object],	- 27 EU land + Norge, Island, Sveits, Kroatia og Tyrkia,[object Object],Baserer seg på tre viktige kilder:,[object Object],Analyse av onlinetjenester - flere enn titusen portaler og nettsteder,[object Object],Representanter fra administrasjonene i medlemsstatene har deltatt ,[object Object],Upartiske evalueringer utført av eksperter fra e-forvaltningsdomenet,[object Object],Fokuserer på, og måler i forhold til EU’s ambisjoner og aksjonsplaner:,[object Object],20 grunnleggende offentlige tjenester ,[object Object],Bruk av eHandelsløsninger,[object Object],2 livshendelser: ”Oppstart av bedrift” og ”Miste og finne jobb”,[object Object],Sentrale mekanismer for samhandling mellom eForvaltningsløsninger,[object Object]
		   Utviklingen i EU	og	   Norge ift EU,[object Object],Norway– full online availability,[object Object],Forspranget har minket,[object Object],Fra å ha ligget i front i EU, ligger nå Norge midt på treet,[object Object],Utviklingen skjer raskere i andre land enn i Norge,[object Object],Tema i dag:,[object Object],Resultater fra 2010 - EU - Norge - Norden,[object Object],Hva må vi gjøre for å bli bedre?,[object Object]
Del 1 ,[object Object],Presentere status:,[object Object],Hvordan ligger Norge an iftEUs i2010 Action Plan ,[object Object],Del 2,[object Object],Hva må vi gjøre ift,[object Object],EUs i2015 Action Plan? ,[object Object],2000,[object Object]
i2010 Action Plan: Måling av 20 grunnleggende offentlige tjenester ”på nett”,[object Object],Ser etter om tjenesten tilbys on-line, og hvor sofistikerte tjenestene er: Personalisering, proaktivitet, automatisering, grad av interaksjon etc,[object Object]
			   I hvilken grad er tjenestene tilgjengelig ”på nett”?,[object Object],Total Score: 90% som er 8% over EU gjennomsnitt – 16 plass på ranking,[object Object],Bedrifter:Alle tjenestene er tilgjengelig på nett ,[object Object],Privatpersoner:	83% av tjenestene tilgjengelig. Følgende mangler:,[object Object],Anskaffelse av førerkort og pass ,[object Object],Utskrift av fødsels- og vigselsattest,[object Object],Timebestilling for helserelaterte tjenester,[object Object],Kommunale tjenester:,[object Object],Store byer:	 	Alle tjenester tilgjengelig på nett (100%),[object Object],Fylker / kommuner:	Stor variasjon. Følgende bare delvis tilgjengelig: ,[object Object],[object Object]
 Byggesøknader 	76% av kommuneneDe fleste land i Europa tilbyr nå flere av de 20 tjenestene elektronisk enn Norge.,[object Object],Tjenestene mot bedrifter er vesentlig bedre enn mot innbyggerne. ,[object Object],Stor variasjon fra kommune til kommune.,[object Object]
Hvor sofistikerte er tjenestene?,[object Object],Total Score: 92% som er 2% over EU gjennomsnitt – 18 plass på ranking,[object Object],				Portaler og tjenester mot bedrifter scorer 100%.,[object Object],				Portaler og tjenester mot innbyggerne anses,[object Object],				som brukerorienterte, men:,[object Object],[object Object]
personvern ivaretas ikke godt nokDe fleste land i EU tilbyr nå vel så sofistikerte løsninger for innbyggerne sine som vi gjør i Norge. ,[object Object]
     Gap mellom tilgjengelighet og faktisk bruk for innbyggere,[object Object],Snitt gap EU,[object Object],NO,[object Object],Mens mange andre land har lav grad av reell bruk av tjenestene, er Norge i tet. ,[object Object],De tjenestene som tilbys digitalt blir faktisk brukt av innbyggerne ,[object Object],Digitalt førstevalg ”virker” i Norge, men virker dårlig i de fleste andre land.,[object Object]
       Håndtering av ”livshendelser”,[object Object],Miste og finne jobb: ,[object Object],Norge ranket på 11 plass:,[object Object],[object Object]
Mange av tjenestene og mye informasjon tilgjengelig via dedikert portal (NAV)
En del tjenester må finnes på egenhånd og er ikke tilgjengelig on-lineOppstart av ny bedrift:,[object Object],Norge ranket på 7 plass:,[object Object],[object Object]
En del tjenester og informasjon tilgjengelig via dedikert oppstartportal (AltInn)
Deler av tjenestene er kun informasjonNorge er blant de beste 30% i EU på livshendelsestjenester. ,[object Object]
Bruk av løsninger for elektronisk handel,[object Object],Pre Awardindicator,[object Object],- Anskaffelsesfasen - ,[object Object],Post Awardindicator,[object Object],- Avrops-/leveransefasen-,[object Object],Norge ligger lenger fremme enn resten av EU på eHandel. ,[object Object],Vi har løsninger på plass, men de brukes bare delvis – og mest i anskaffelsesfasen. ,[object Object]
 	    Oppsummering av hovedfunn,[object Object],Andre land i EU utvikler seg raskere enn Norge.,[object Object],Vi ligger nå ”midt på treet” ,[object Object],Trenger mer fokus på tjenester mot privatpersoner:,[object Object],Gjøre ”Digitalt førstevalg” mulig for helsetjenester, attester, pass og førerkort,[object Object],Forbedre våre portaler og tjenester basert på måling av brukertilfredshet,[object Object],Og vi trenger å ta i bruk DifisEhandelsplattform i større grad – eBestilling og eFaktura. ,[object Object]
Endringer i undersøkelsen - fokus fremover… ,[object Object]
Del 2,[object Object],Hva må vi gjøre ift,[object Object],EUs i2015 Action Plan? ,[object Object],2000,[object Object]
1 sur 19

Recommandé

Ove Monsen: Business mot det offentlige markedet par
Ove Monsen: Business mot det offentlige markedetOve Monsen: Business mot det offentlige markedet
Ove Monsen: Business mot det offentlige markedetFriprogsenteret
327 vues18 diapositives
Fri Programvare Og Morgendagens LøSninger Software11feb par
Fri Programvare Og Morgendagens LøSninger Software11febFri Programvare Og Morgendagens LøSninger Software11feb
Fri Programvare Og Morgendagens LøSninger Software11febEspen Sjøvoll
944 vues26 diapositives
Nokios Tv2012 Hva Forventer En Fjortis par
Nokios  Tv2012  Hva Forventer En FjortisNokios  Tv2012  Hva Forventer En Fjortis
Nokios Tv2012 Hva Forventer En FjortisThor-Chriristian Lorange
208 vues16 diapositives
Reuters: Pictures of the Year 2016 (Part 2) par
Reuters: Pictures of the Year 2016 (Part 2)Reuters: Pictures of the Year 2016 (Part 2)
Reuters: Pictures of the Year 2016 (Part 2)maditabalnco
164.8K vues52 diapositives
What's Next in Growth? 2016 par
What's Next in Growth? 2016What's Next in Growth? 2016
What's Next in Growth? 2016Andrew Chen
94.3K vues45 diapositives
The Six Highest Performing B2B Blog Post Formats par
The Six Highest Performing B2B Blog Post FormatsThe Six Highest Performing B2B Blog Post Formats
The Six Highest Performing B2B Blog Post FormatsBarry Feldman
131.4K vues1 diapositive

Contenu connexe

Similaire à Capgemini Presentasjon Difis E Forvaltningskonferanse V1 0

e-Kommune og eForvaltning Østfold par
e-Kommune og eForvaltning Østfolde-Kommune og eForvaltning Østfold
e-Kommune og eForvaltning Østfold Ulf Harry Evensen
327 vues84 diapositives
Testdagen odin 2012 par
Testdagen odin 2012Testdagen odin 2012
Testdagen odin 2012Ellen Stralberg
233 vues43 diapositives
Presentasjon more software solutions par
Presentasjon more software solutionsPresentasjon more software solutions
Presentasjon more software solutionskimkopperud
234 vues23 diapositives
Smart kommune mobil puls - mesh 0504-2016 - final par
Smart kommune  mobil puls - mesh 0504-2016 - finalSmart kommune  mobil puls - mesh 0504-2016 - final
Smart kommune mobil puls - mesh 0504-2016 - finalBjørn Sloth
250 vues25 diapositives
Offentlige visjoner for digitalisering par
Offentlige visjoner for digitaliseringOffentlige visjoner for digitalisering
Offentlige visjoner for digitaliseringJonas Ariansen
442 vues14 diapositives
Innovation@altinn - Plattform for intraprenørskap hos norske virksomheter par
Innovation@altinn - Plattform for intraprenørskap hos norske virksomheterInnovation@altinn - Plattform for intraprenørskap hos norske virksomheter
Innovation@altinn - Plattform for intraprenørskap hos norske virksomheterFrancis D'Silva
1.2K vues24 diapositives

Similaire à Capgemini Presentasjon Difis E Forvaltningskonferanse V1 0(20)

Presentasjon more software solutions par kimkopperud
Presentasjon more software solutionsPresentasjon more software solutions
Presentasjon more software solutions
kimkopperud234 vues
Smart kommune mobil puls - mesh 0504-2016 - final par Bjørn Sloth
Smart kommune  mobil puls - mesh 0504-2016 - finalSmart kommune  mobil puls - mesh 0504-2016 - final
Smart kommune mobil puls - mesh 0504-2016 - final
Bjørn Sloth250 vues
Offentlige visjoner for digitalisering par Jonas Ariansen
Offentlige visjoner for digitaliseringOffentlige visjoner for digitalisering
Offentlige visjoner for digitalisering
Jonas Ariansen442 vues
Innovation@altinn - Plattform for intraprenørskap hos norske virksomheter par Francis D'Silva
Innovation@altinn - Plattform for intraprenørskap hos norske virksomheterInnovation@altinn - Plattform for intraprenørskap hos norske virksomheter
Innovation@altinn - Plattform for intraprenørskap hos norske virksomheter
Francis D'Silva1.2K vues
Rapportering kommune stat - sett fra Difi par Vestforsk.no
Rapportering kommune stat  - sett fra DifiRapportering kommune stat  - sett fra Difi
Rapportering kommune stat - sett fra Difi
Vestforsk.no263 vues
Digital tjenesteinfrastruktur kapital okt 2007 par Francis D'Silva
Digital tjenesteinfrastruktur kapital okt 2007Digital tjenesteinfrastruktur kapital okt 2007
Digital tjenesteinfrastruktur kapital okt 2007
Francis D'Silva249 vues
Åpne Standarder - hvor er vi og hvor går vi? par Heidi Austlid
Åpne Standarder - hvor er vi og hvor går vi?Åpne Standarder - hvor er vi og hvor går vi?
Åpne Standarder - hvor er vi og hvor går vi?
Heidi Austlid430 vues
Automatisering av forvaltningen e forvaltningskonferansen 14 feb2017_upload par Espen Sjøvoll
Automatisering av forvaltningen e forvaltningskonferansen 14 feb2017_uploadAutomatisering av forvaltningen e forvaltningskonferansen 14 feb2017_upload
Automatisering av forvaltningen e forvaltningskonferansen 14 feb2017_upload
Espen Sjøvoll229 vues
Regjeringens digitale reform er i gang. Er du med? par Ellen Stralberg
Regjeringens digitale reform er i gang. Er du med? Regjeringens digitale reform er i gang. Er du med?
Regjeringens digitale reform er i gang. Er du med?
Ellen Stralberg288 vues
Oppstartssamling 23offting i Hordaland par Jannicke Røgler
Oppstartssamling 23offting i Hordaland Oppstartssamling 23offting i Hordaland
Oppstartssamling 23offting i Hordaland
Jannicke Røgler401 vues
Innlegg 22. april 2009 par frankfardal
Innlegg 22. april 2009Innlegg 22. april 2009
Innlegg 22. april 2009
frankfardal262 vues
Ledersamling 09.12.11 IKT strategi innspill ved Petter Kolstad par Petter Kolstad
Ledersamling 09.12.11 IKT strategi innspill ved Petter KolstadLedersamling 09.12.11 IKT strategi innspill ved Petter Kolstad
Ledersamling 09.12.11 IKT strategi innspill ved Petter Kolstad
Petter Kolstad457 vues

Capgemini Presentasjon Difis E Forvaltningskonferanse V1 0

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12. Mange av tjenestene og mye informasjon tilgjengelig via dedikert portal (NAV)
 • 13.
 • 14. En del tjenester og informasjon tilgjengelig via dedikert oppstartportal (AltInn)
 • 15.
 • 16.
 • 17.
 • 18.
 • 19.
 • 20.
 • 21.
 • 22.
 • 23.
 • 24.
 • 25.

Notes de l'éditeur

 1. Personvern
 2. The gap between the availability of services and their take‐up, shows that the public sector is facing important challenges to re‐think how public services can become more citizen‐centric.Some countries are now also experimenting with full personalisation of services in which the user has more control over selecting the type, format and configuration of a given service, as can be seen, for example, in the “MyPage” approach recently adopted in both Denmark and Norway, or in the United Kingdom’s “data.gov.uk” initiative.
 3. The eProcurement Visibility of Contracting Authorities. In this benchmark, we have verified, by visiting the web sites of authorities, whether eProcurement is visible and available to potential suppliers online. This was measured on a sample of 791 authorities websites for 32 countries, of which 367 (46%) at national level and the others at federal/ regional or local level.E-Notofocation og eSubmission = 100% i Norge.E-Award – 60%: This phase includes the publication of awarded contracts, the availability of automated opening and evaluationof bids, and the availability of eAuctions.
 4. Key enablers Out of the 9 measured horizontal enablers, 6 are available in Norway. These are:  Out of those enablers that are typically made available to end users (E‐ID, Single Sign‐On, E‐Payment), E‐ID and Single Sign‐on can be used to interact with at least two government levels (national, regional and local). Monitoring of the usage of these enablers in essence takes place at the national level. In Norway, there is a legal basis for both the usage of authentic sources and architecture guidelines. Open specifications are used at the national, regional and local level.The following enablers are not yet in place: E‐Safe, Secure e‐Delivery and a Catalogue of Horizontal EnablersBack Office Enabler DescriptionAuthentic Sources Authentic Sources are base registries used by governments to automatically validate or fetch data relating to citizens or businesses.(ii) ePayment Electronic Payment (ePayment) is an electronic money transfer between government and citizens or business in eGovernment service delivery.(iii) eIdentityElectronic Identification (eID) is a government‐issued document for online identification, and authentication(iv) Open Specifications Open Specification are free and possibly standard specifications that can be used throughout eGovernment applications(v) Single Sign On Single Sign On (SSO) allows users to get access to multiple systems without the need to log in multiple times.(vi) Architecture Guidelines Architecture Guidelines are common architectural principles and guidance targeting a uniform and re‐usable service‐based approach.(vii) Catalogue of Horizontal EnablersCatalogue of Horizontal Enabler are a collection of technological enablers to be used acrossgovernmental environments.(viii) Secure eDeliverySecure Electronically Delivery (eDelivery) is a legally recognized secure delivery for electronic exchange of documents and data between government and citizens or businesses.(ix) eSafeElectronic Safe (eSafe) is a legally recognized system that allow for secure storage and retrieval of electronic documents.