Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Digitalisaatio ja globalisaatio - trendit ja vaikutukset

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Mitä on Digitalisaatio?
Mitä on Digitalisaatio?
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 57 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (19)

Les utilisateurs ont également aimé (13)

Publicité

Similaire à Digitalisaatio ja globalisaatio - trendit ja vaikutukset (20)

Digitalisaatio ja globalisaatio - trendit ja vaikutukset

 1. 1. Digitalisoituminen ja globalisaatio Trendit ja vaikutukset Tuomo Luoma 12.8.2015
 2. 2. Trendit
 3. 3. KPCB  2015  
 4. 4. KPCB  2015  
 5. 5. Mobiili jyrää! #1 KPCB  2015  
 6. 6. Mainonta  op)moidaan  yhä  enemmän  mobiiliin   •  Lyhy-ä   •  Interak6ivista   •  Hauskaa   •  Videota   KPCB  2015  
 7. 7. Kommunikaa)o  siirtyy  mobiiliin   KPCB  2015  
 8. 8. Maksaminen  siirtyy  mobiiliin   KPCB  2015  
 9. 9. Asiakaspalvelu  siirtyy  mobiiliin   KPCB  2015  
 10. 10. Toiminnanohjaus  siirtyy  mobiiliin   KPCB  2015  
 11. 11. Kaikki  mikä  voi  olla  digitaalista,  tulee  olemaan…  JA  SIIRTYY   ”MOBIILIKSI”   KPCB  2015  
 12. 12. Omnichannel#2
 13. 13. Internet of Things (IoT) / Industrial internet#3
 14. 14. Henkilökohtaiset avustimet
 15. 15. Tuotteista tulee digitaalisia
 16. 16. Kengät toimivat valmentajina
 17. 17. Lasit ohjaavat toimintaa…
 18. 18. Älypuhelin on ”vaikka minkä päätelaite”
 19. 19. ”The game of Drones”
 20. 20. 3D-tulostus#3 Rintalasta   Rintalasta   80%  vähemmän   työvoimaa,  60%   materiaalia  
 21. 21. Jakamistalous#4 Maailman  suosituin   media,  joka  ei  tee   lainkaan  omaa   sisältöä.    
 22. 22. Maailman  suurin   majoituspalveluiden   tarjoaja  ilman   yhtään  omaa   kiinteistöä.  
 23. 23. Maailman  arvokkain  verkkokauppa  ilman  omaa  varastoa.  
 24. 24. Maailman  suurin   taksiyh6ö,  joka  ei   omista  yhtään   autoa.  
 25. 25. Toimi-aa   elintarvikkeet  alle   tunnissa.    
 26. 26. Instacart •  After being operational for just a few weeks, Instacart has delivered tens of thousands of items. •  More than 90 percent of Instacart's users return after trying it. •  Instacart might expand to other verticals, but it's just groceries for now.
 27. 27. Tulevaisuudessa  on  vain  yksi   pomo.       Asiakas.       Hän  voi  antaa  potkut  jokaiselle   toimitusjohtajasta  alaspäin   yksinkertaises)  ostamalla  jostakin   muualta.       Superasiakas#5
 28. 28. Kun kaikkea on tarjolla enemmän kuin on kysyntää, on kyettävä tuottamaan asiakkaalle (lisä)arvoa, josta hän on oikeasti valmis maksamaan.! " JOKU  TUOTTAA   JOKU  KULUTTAA  
 29. 29. Toisaalta  myös  mahdollisuus   uusille  toimijoille:     Mitä  tahansa,  milloin  tahansa   helpos)  haluavat  uudet  kuluLajat   ovat  valmiita  maksamaan  uusista   joustavista  palveluista.  
 30. 30. ASIAKASKOKEMUS (CX) korostuu
 31. 31. ”Automatisoi henkisen työn” Tekoäly#6
 32. 32. ”Automatisoi fyysisen työn” Robotiikka#7
 33. 33. Globaali kilpailu#8 Tuolla jossakin 4 miljardia ihmistä odottaa, että saisivat tehdä meidän työmme halvemmalla ja paremmin!
 34. 34. Miten globalisaatio ja digitalisaatio muuttavat maailmaa?
 35. 35. In nutshell •  Murtokohdan koittaneen ja kolmannen teollisen vallankumouksen alkaneen. Ensimmäinen kumous perustui höyryyn, toinen sähköön ja kolmas perustuu digitalisaatioon. (Brynjolfsson ja McAfee) •  Talouden sopeutumiskykyä digitaaliseen kumoukseen ei voi arvioida historian perusteella, koska nyt –  tuote on nopeasti kopioitavissa ilman kustannuksia, –  yritystalous on globalisoitunut ja –  pääomamarkkinat ovat tehokkaat. •  Mikään näistä kiihdyttävistä tekijöistä ei ollut olemassa edellisissä suurissa muutoksissa. •  Muutos on raju ja nopea -> suuri osa putoaa kärryiltä ja syntyy uudet voittajat (suurimmalla osalla digiajan menestyjistä ei ole aikaisempaa kokemusta muusta)
 36. 36. Liiketoiminta- ja ansaintamallit muuttuvat 1.  Pilvipalvelut,  sosiaalinen  media,  analy6ikka  ja   mobiilit  päätelai-eet  avaavat  aivan  uusia   tuote-­‐  ja  palvelumahdollisuuksia   2.  Se  edelly-ää  suuria  muutoksia   hinnoi-eluissa,  myyn6prosessissa  ja   jakelumalleissa   3.  Sekä  uusia  organisaa6o-­‐  ja  johtamismalleja   4.  Sekä  uusia  osaajia  /  osaamista       EY  2015  
 37. 37. ”Mobile first” -maailma EY  2015  
 38. 38. Asiakkaan ja yrityksen suhde muuttuu perinpohjaisesti 1.  Uusi  teknologia  mahdollistaa  ennennäkemä-ömiä   mahdollisuuksia  ymmärtää  kulu-ajien  tarpeita,   mieltymyksiä  ja  käy-äytymistä.     2.  Tuo-eet  ja  palvelut  voidaan  räätälöidä  yksilötasolla   -­‐>  paljon  rikkaampi  asiakaskokemus  -­‐>  ainoa  keino   vastata  kasvaviin  kulu-ajien  odotuksiin,  koska…     3.  …myös  vaa6mukset  kasvavat:  enemmän   valinnanvaraa,  avoimuu-a  ja  läpinäkyvyy-ä.       4.  Asiakkaat  myös  jakavat  palaute-aan  avoimes6   avoimissa  verkostoissa.     5.  Yrityksien  on  yhä  vaikeampaa  valvoa   kommunikaa6otaan  ja  suuri  vahinkoja  voi  syntyä   hetkessä.   EY  2015  
 39. 39. Digitaalinen disruptio muuttaa kilpailuetuja ja kilpailun logiikkaa 1.  Teknologia  ei  määri-ele  enää  vain  teknologia-­‐ teollisuu-a,  vaan  vaiku-aa  kaikkeen  liiketoimintaan.   2.  Monet  perinteiset  ei-­‐teknologia  yritykset  lanseeraavat   uusia  digitaalisia  innovaa6oita/alustoja  (Kemppi)   3.  Ja  monet  perinteiset  yritykset  hinnoi-elevat  ja   jakelevat  tuo-eensa  yhä  enemmän  palveluna  pilven   kau-a.   4.  Usein  uudet  toimintamallit  ovat  kuitenkin  vain  osa   end-­‐to-­‐end  arvoketjua.   5.   Tämä  johtaa  siihen,  e-ä  teknologiaratkaisuja   saatetaan  ostaa  yhtä  tavalla  kilpailijoilta,  kuin   olemassa  olevilta  kumppaneilta.   EY  2015  
 40. 40. Kyber-uhat moninkertaistuvat, tietoa ja datan muodossa olevaa omaisuutta on yhä vaikeampaa suojata 1.  Erityinen  riski  on  omat  (mobiilit)   lai-eet  ja  niiden  käy-ö   2.  Myös  pilvipalvelut  ja  ”third-­‐party   data  management”  ovat  tuoneet   uusia  riskejä.   3.  90%  )etoturvasta  tulee   toiminnasta  eikä  teknologiasta!?     EY  2015  
 41. 41. Työvoiman käyttäminen ja sitouttaminen muuttuvat 1.  Monilla  toimialoilla  työvoima  tulee  olemaan   virtuaalista,  se  tekee  töitä  milloin  tahansa,  missä   tahansa  ja  6lanteeseen  sopivalla  välineellä.   2.  Toimistoratkaisut  tulevat  olemaan  yhä  joustavampia  ja   niiden  pitää  tukea  enemmän  monikanavaisia   yhteistyömalleja  ja  niitä  pitää  rakentaa  nuorempien   sukupolvien  ehdoilla.   3.  Crowdsourcing-­‐  ja  freelance  –alustojen  käy-ö  yleistyy,   ”on  demand”  –tyyppinen  työvoiman  käy-ö  korvaa   palkkatyövoimaa.     4.  Tämä  luo  aivan  uusia  haasteita  johtajille  pitää   työntekijät  mo6voituneita,  tyytyväisinä  ja  tuo-avina.   EY  2015  
 42. 42. Digitalisaatio ja robotiikka syrjäyttävät yhä enemmän työntekijöitä 1.  47%  ammateista  on  vaarassa  hävitä.   2.  Aikaisemmin  automaa6o  on  korvannut  ru6initöitä  -­‐>   laajenee  uusille  alueille  -­‐>  voimakas  kasvu!   3.  Vaikutukset  myös  valkokaulus  –työntekijöiden   keskuudessa  kasvavat.   EY  2015  
 43. 43. Taloudellinen voima (valta?) kääntyy nopeasti kehittyvien maiden puolelle EY  2015  
 44. 44. Investointien virrat keskittyvät kehittyneisiin maihin/maista EY  2015  
 45. 45. Kehittyvien maiden kasvava keskiluokka tulee olemaan merkittävä uusi markkina EY  2015  
 46. 46. Kilpailu parhaasta työvoimasta kiihtyy EY  2015  
 47. 47. Voimakas kaupungistuminen jatkuu EY  2015  
 48. 48. Kilpailu luonnonvaroista kiihtyy EY  2015  
 49. 49. Veden puute haastaa ruoan ja energian tuotannon EY  2015  
 50. 50. Finally •  In a recent World Economic Forum survey, more than 90% of respondents indicated that supply chain and transport risk management has become a greater priority in their organizations over the last five years. •  The Allianz Risk Barometer for 2014 states that business interruption and supply chain losses account for around 50% to 70% of all insured property losses
 51. 51. KIITOS!         +358 400 434760 tuomo.luoma@gmail.com @tluoma fi.linkedin.com/in/tluoma/

×