Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Külavanem1

424 vues

Publié le

Mitmed inimesed on rääkinud sellest, et valla juhtimises peavad esindatud olema kõik külad. Et parteiline süsteem ei taga iga küla (ja talu) kaasatust.

Publié dans : Actualités & Politique
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Külavanem1

 1. 1. Külavanema ja küla otsustusõigus ja osalus otsustuses.
 2. 2. Kuidas saada IGA „suits“ kogukonna otsustuse juurde?
 3. 3. 1 Hääleõigus KOV volikogus IV Talu 2 liiget II Talu 7 liiget III Talu 3liiget I Talu 1esindaja II Talu 1 esindaja 7 häälega III Talu 1 esindaja 3 häälega IV Talu 1 esindaja 2 häälega 1 Külavanem ja 1 Asekülavanem I Talu 1 liige V a l i v a d
 4. 4. See skeem hammustab KOKS-i ja KOVVS-i.* Seadus (KOKS) näeb ette, et Volikogu on hääleõiguslike kodanike poolt salaja valitud. Hääletada saavad rahvastikuregistris KOVi elanik alates 18-aastast (KOVVS). * Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (lühend – KOKS) määrab kindlaks kohaliku omavalitsuse ülesanded, vastutuse ja korralduse ning omavalitsusüksuste suhted omavahel ja riigiorganitega. Sh. sätestab seadus, et KOV-i Volikogu võib võtta vastu vallasisese linna linnapea, aleviku, alevi- ja külavanema statuudi. * Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus ehk KOVVS
 5. 5. See uus skeem aga esindab kõiki kogukonna liikmeid sõltumata east ja ühiskonnaaktiivsusest: ● Arvesse võetakse lapsed ja eakad-väetid. (Seadus küll annab eakatele valimistel osalemise võimaluse kuid ei kohusta/kannusta valla juhte ega külavanemat valimisaktiivsuse kasvatamisel. Uus skeem eirab seadust ja arvestab KÕIKI elanike) ● Kogukondade ülese kokkuleppega külavanemad tagavad, et 99% kogukonna liikmeid on kaasatud külavanema valimisse.
 6. 6. Valitud külavanematel on 1 hääl KOV volikogus. Selle kaudu on tugev side kogukonna (küla) ja Omavalitsuse vahel.
 7. 7. Kuna KOVVS ei piira volikogu maksimaalset suurust (on miinimum piirid), siis võib iga küla olla esindatud. Külade sees on esindusahela väiksemaks ühikuks nn „üks suits“ ehk üks majapidamine. „Ühe suitsu“ alla võib jääda ka mitu leibkonda. Leibkondadega arvestamisel on erisused võimalikud kuid mitte soovitatav kuna loob lisasekeldusi. See skeem on mõistlik siis kui on tegemist hajaasustusega.
 8. 8. Külades kus on kortermaju või kortermajade rajoon vajab esindatuse lahendamine täiendavaid valimisi: ●Korteri kaupa esindamine (võib olla ka mitu leibkonda) ●Korteritest moodustub nö mini-küla ühe kortermaja sees ●Kortermaja võrdub ühe „suitsuga“
 9. 9. On oht, et skeem ei rakendu kui kogukonnas on keegi „pidur“. Selleks võib olla lihtsalt skeptik või mõne partei jünger: ●Naiivne parteisõdur kes hoomab midagi teistsugust ●Parteisõdur kes täidab partei korraldust ●Parteisõdur kes kuulab partei arvamusliidrit (vaatamata sellele, et kõikide erakondade põhikiri näeb ette riigimehelikku käitumist, on alati neid liidreid kes ühel või teisel põhjusel mõjutavad arenguid kas a) kättemaksuks b) võimu näitamiseks c) egoismist või d) rumalusest...)
 10. 10. „Ühes suitsust“ algavat esindatust kuni KOV volikoguni välja saab rakendada ainult seadusi järgides. Arvestama peab ennekõike KOKSi ja KOVVS sätteid.
 11. 11. Parteipoliitikatest mõjutatud volikogu ei pruugi kinnitada eepool kirjeldatud esindatuse järgnemist. Ehk teisisõnu – kui volikogu hoomab poliitilist ohtu, siis võib leida 127 eri viisi kuidas skeem (skeemid) on kaheldavad, võimatud, kahjulikud või kuritegelikud... Ja ei kinnita külavanema statuuti!!
 12. 12. LAHENDUS Külde esindajad viivad igaüks ise läbi igast „suitsust“ algava esinduse valimise ja saavutavad tulemuseks igale külale külavanema JA külavanema asetäitja (Alati kaks dubleerivat isikut!!! Olgu põhjuseks haigus, komandeering vm kuid külal peab olema esindaja!!). Külavanematest luuakse valimisliit järgmisel KOV- valimistel.
 13. 13. Külavanematest koosnev valimisliit omab juba eos kaalukat esindatust, omab tugevat toetust, tagab esinduse KOV volikogus. Ideaalis on valimisliit valimistel ainuvõitja, kehtestab KOV-i territooriumil olevate külade hulgaga võrdse volikogu suuruse (n küla = n volikogu liiget) ja valitseb riigimehelikult kuni valitsemisperioodi lõpuni.
 14. 14. Loomulikult võib ka selline lähenemine untsu minna. Ka külamehele võib võim pähe lüüa ja talupojatarkus lämbub laiast maailmast külvatud suurpoliitiliste mudamängude sopa alla. Üheks lahenduseks on see, iga 4 aasta pärast vahetuvad külavanemad – asevanemast saab külavanem või kui tehakse „suitsude“-vahel uued valimised, siis täiesti uued inimesed.
 15. 15. Senine arutelu on revolutsiooniline, kohati seadusi eirav ja tavapoliitikat lõhkuv. Kõiges ja kõigis võib otsida vandenõud. Hea kui plaan intrigeerib ja paneb mõtlema.
 16. 16. Mõttearenduse pani esitluseks Peep Tobreluts Head kaasamõtlemist ja tegutsemist! Jaanika Alliksoo
 17. 17. P.S. Avo Sipegase täiendus: Kommentaariks veel niipalju, et Harku vallas oli juba eelmistel KOVi valimistel kodanike- ühenduste valimisliit, mis ongi laienemas piirkondlike seltside valimisliiduks. Kui alguses arvasid meie sõbrad parteilased, et me sureme kuskil aastaga välja, siis millegipärast kogume ainult tuure ja loodame, et suudame ka vallarahvast veidi kaasamõtlema panna.

×