Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Toerisme voor autisme | Lerend Netwerk 3 mei 2018

176 vues

Publié le

Tijdens het Lerend Netwerk 'vakantie met zorg' op 3 mei 2018 stelde Sien Depoortere van Toerisme voor Autisme haar masterproefonderzoek voor. Ze ontwikkelde sociale verhalen voor kinderen met autisme, die hen kunnen helpen ter voorbereiding van een toeristische daguitstap.

Publié dans : Voyages
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Toerisme voor autisme | Lerend Netwerk 3 mei 2018

 1. 1. TOERISME VOOR AUTISME Belang van visuele voorbereiding voor de ervaring van een persoon met ASS
 2. 2. INHOUD PRESENTATIE • Wie ben ik? • Onderzoek KU Leuven • Visueel stappenplan voor accommodatie • Waarom nu inzetten op autismevriendelijk toerisme? • Hoe kan Toerisme voor Autisme me daarbij helpen? • Tips voor een autismevriendelijke accommodatie • Vragen en/of opmerkingen LEREND NETWERK | TOERISME VOOR AUTISME 2
 3. 3. WIE BEN IK? • Sien Depoortere – sien@toerismevoorautisme.be • Master in de Klinische Psychologie  Stage bij kinderen met ASS (Autismespectrumstoornis) • Master in Toerisme  Masterproef gericht op toegankelijk toerisme voor kinderen met ASS • Oprichter Toerisme voor Autisme  Huidig project in samenwerking met provincie Antwerpen – 20 attracties LEREND NETWERK | TOERISME VOOR AUTISME 3
 4. 4. ONDERZOEK KU LEUVEN • Doel: Sociale verhalen voor lagereschoolkinderen met autisme ontwikkelen ter voorbereiding van een daguitstap in familiaal verband die tegemoetkomen aan de groeiende nood aan autismevriendelijk toerisme in Vlaanderen 1. Uitdagingen en problemen doelgroep voor en tijdens daguitstap? 2. Reeds ondernomen acties in Vlaanderen? 3. Kritische succesfactoren van een sociaal verhaal? 4. Zijn ontwikkelde sociale verhalen een hulpmiddel voor de doelgroep voor en tijdens hun daguitstap? LEREND NETWERK | TOERISME VOOR AUTISME 4
 5. 5. AUTISME & TOERISME Nood aan structuur en voorspelbaarheid Geen structuur, nieuwe omgeving • Voorbereiding = Cruciaal  Sociale verhaal = Visueel stappenplan dat duidelijk maakt wat het kind kan verwachten van de daguitstap en wat van hem/haar verwacht wordt  Ontwikkeld voor dagdagelijkse context LEREND NETWERK | TOERISME VOOR AUTISME 5 Stress
 6. 6. • 3 onderzoeksfasen 1. Verkenning van de problematiek en de huidige stand van zaken 2. Sociale verhalen ontwikkelen voor 4 Vlaamse attracties 3. Testen en evalueren van sociale verhalen • Steekproef: 20 gezinnen met minstens één lagereschoolkind met ASS (32 kinderen) • Onderzoeksfase 1 aan de hand van interviews met toeristische sector, 20 gezinnen en 6 experts  Resultaten: Autismevriendelijk toerisme is voornamelijk onbekend terrein voor toeristische sector, maar wel interesse LEREND NETWERK | TOERISME VOOR AUTISME 6 ONDERZOEKSMETHODE
 7. 7. AANLOOP TOT DAGUITSTAP • Elk kind ervaart stress! • Wel gradaties van stress mogelijk: prikkelbaar, slecht slapen, buikpijn, etc. “Hij vindt dat heel leuk. We vertellen het hem tegenwoordig niet te veel op voorhand, omdat hij dan zeer zenuwachtig wordt. Nu heeft hij onlangs ook gezegd van: ‘Zeg gewoon op voorhand dat we iets leuks gaan doen, maar dan wat dat ik de ochtend zelf dan weet.’ Als hij dat te vroeg op voorhand weet, dan wordt hij te zenuwachtig en slaapt hij niet goed. Dat is een marteling voor hem.” • Stellen allemaal veel vragen • 16 van de 20 kinderen kijken er wel naar uit! LEREND NETWERK - TOERISME VOOR AUTISME 7
 8. 8. LEREND NETWERK | TOERISME VOOR AUTISME 8 Uitdaging Geen uitdaging Stress tijdens aanloop tot daguitstap 20 0 Prikkels 20 0 Voorspelbaarheid 14 6 Wachten 12 8 Samenblijven 11 9 Niets aanraken 10 10 Rekening houden met anderen 7 13 Omkleden in het zwembad 5 15 Onderweg 4 16 Afbreken van de activiteit 4 16 Gevaar inschatten 4 16 Agressie en ongepaste opmerkingen 3 17
 9. 9. GEVAAR INSCHATTEN Enkele voorbeelden: • Tijdens de afdaling in de boomstammetjes (i.e. Splash) stond haar dochter plots recht, zich van geen gevaar bewust. Toen haar mama haar er achteraf over aansprak, begreep ze niet wat er gevaarlijk was. Ze zag niet in dat ze uit het bootje kon vallen en zich kon bezeren in het water. • Ouder die vertelt over haar zoon die over de omheining van de dierentuin zou klauteren om bij de dieren te zijn. LEREND NETWERK - TOERISME VOOR AUTISME 9
 10. 10. VOORBEREIDING • 18 van de 20 gezinnen bereiden daguitstap voor met de kinderen. • Mate waarin verschilt sterk! Aanduiden op weekplanning tot opstellen sociaal verhaal • 16 van de 20 gezinnen maken gebruik van visualisaties door online foto’s en filmpjes opzoeken LEREND NETWERK - TOERISME VOOR AUTISME 10
 11. 11. ONDERZOEKSFASE 2: ONTWIKKELEN SOCIALE VERHALEN • Selecteren vier attracties • Ontwikkelingsproces • Desk research • 2x zelfstandig bezoek • Opstellen sociale verhalen adhv 10 criteria = 4 x 2 sjablonen (o.b.v. foto en pictogram) • Prototype • Visualisatie dagverloop + afspraken • Rekening houdend met input ouders, kinderen en experts LEREND NETWERK | TOERISME VOOR AUTISME 11 10 richtlijnen voor het opstellen van een sociaal verhaal 1. Doel = Overbrengen accurate informatie 2. Onderwerpkeuze op basis van informatieverzameling 3. Titel, introductie, kern en conclusie 4. Verhelderen van inhoud rekening houdend met leeftijd en mogelijkheden ontvanger 5. Geduldige en positieve toon/woordenschat 6. Beantwoorden zes W-vragen 7. Zeven soorten zinnen 8. Beschrijvende zinnen / Leidende zinnen ≥ 2 9. Aangepast aan individuele voorkeuren en interesses ontvanger 10. Implementatie: Herhaaldelijke keren evalueren en doornemen met ontvanger op geruststellende manier
 12. 12. LEREND NETWERK | TOERISME VOOR AUTISME 12
 13. 13. LEREND NETWERK | TOERISME VOOR AUTISME 13
 14. 14. LEREND NETWERK | TOERISME VOOR AUTISME 14
 15. 15. ONDERZOEKSFASE 3: EVALUATIE EN OPTIMALISATIE SOCIALE VERHALEN • Evaluatie 5 gezinnen per gevalstudie • Voorbereiding met gepersonaliseerd sociaal verhaal + zelfstandige daguitstap • Interview kort na afloop van de daguitstap • Meerwaarde voor alle gezinnen zowel ter voorbereiding van als de daguitstap zelf! • Verschillende aanpak qua voorbereiding • Vooropgesteld doel bereikt: Minder stress, beter opvolgen van afspraken + Bijkomende voordelen: Minder last van prikkels, beter omgaan met plotse veranderingen • Iedereen is positief over toekomstig gebruik LEREND NETWERK | TOERISME VOOR AUTISME 15
 16. 16. VOORBEREIDING • Gemiddelde aantal keer doornemen = 2,27 (spreiding = 1 – 10) • Moment waarop het de eerste keer doorgenomen wordt: avond ervoor tot 14 dagen op voorhand • Bijkomende pluspunten: •Ouders zelf beter in staat op het gedrag en de uitdagingen van hun kind te anticiperen. •Ouders staan op voorhand zelf meer stil bij bepaalde aspecten (bv. waar en wanneer eten)  minder onvoorspelbaarheid ter plaatse. LEREND NETWERK - TOERISME VOOR AUTISME 16
 17. 17. VISUEEL STAPPENPLAN VOOR ACCOMMODATIE • Elk stappenplan is anders en op maat gemaakt! • Geen stappenplan om stappenplan te maken. • Kijk door de ogen van een nieuwe bezoeker • Twijfel je of een stap er in moet? Kies ‘ja’ • Activiteiten? Voorzie een stappenplan. • Stappen die er zeker in moeten zitten: • Herkenbaarheid personeel en/of aanspreekpunt • Aankomst: Wat zal er gebeuren? • Wat zijn de regels/afspraken in de accommodatie? • Waarheidsgetrouwe foto’s van kamers, eetruimte, inkom, etc. LEREND NETWERK | TOERISME VOOR AUTISME 17
 18. 18. WAAROM NU? • Toegankelijk toerisme groeit, maar focus op rolstoelvriendelijkheid, doven en blinden  Uniek! • 2 belangrijke tendensen: - Vlaams Actieplan Autisme - Decreet Iedereen Verdient Vakantie • Autismevriendelijke aanpak = Bevorderen van kwaliteit als dusdanig LEREND NETWERK | TOERISME VOOR AUTISME 18
 19. 19. HOE KAN TOERISME VOOR AUTISME HIERBIJ HELPEN? • Informeren van mensen met autisme én toeristische sector via website • Vorming • Consultancy • Ontwikkelen van visuele stappenplannen • Promotie van autismevriendelijke initiatieven bij de doelgroep LEREND NETWERK | TOERISME VOOR AUTISME 19
 20. 20. TIPS VOOR EEN AUTISMEVRIENDELIJKE ACCOMMODATIE AANPASSINGEN AAN INRICHTING • Mogelijkheid tot volledige verduistering in de kamer • Voorzie omheining voor wegloopgedrag • Controleerbare prikkels • Gebruik van natuurlijke materialen en kleuren • Duidelijk onderscheid tussen deur en muur <> deur die opgaat in de muur • Voldoende wegaanwijzers, pictogrammen • Maaltijdruimtes: Voorzie voldoende plaats, zodat ze niet de hele tijd geduwd worden door passerende mensen • Voorzie stille ruimtes/time-out kamers ≠ steriele ruimte! • Voldoende opbergruimte met deuren LEREND NETWERK - TOERISME VOOR AUTISME 20
 21. 21. TIPS VOOR EEN AUTISMEVRIENDELIJKE ACCOMMODATIE OP VOORHAND • Individualiseer!  Pols op voorhand naar de noden van de gasten • Waarheidsgetrouwe afbeeldingen op de website • Visueel stappenplan voor een bezoek • Veranderingen zijn mogelijk, maar communiceer dit tijdig! • Aangeven drukke momenten in accommodatie LEREND NETWERK | TOERISME VOOR AUTISME 21
 22. 22. TIPS VOOR AUTISMEVRIENDELIJKE ACCOMMODATIE TIJDENS BEZOEK • Visualiseer stappen bij aankomst • Visualiseer wachtruimtes indien nodig • Plattegrond • Geef kamers in rustige gedeelte van accommodatie, niet bij/boven lift, restaurant, onthaal • Aangeven drukke momenten tijdens eten, geef tafels in rustige gedeelte restaurant • Geen kuisploeg die dagelijks komt opruimen in de kamers en spullen verlegt. • Wees consistent LEREND NETWERK - TOERISME VOOR AUTISME 22
 23. 23. BEDANKT VOOR UW AANDACHT! Vragen en/of interesse in een samenwerking? sien@toerismevoorautisme.be www.toerismevoorautisme.be Volg ons op LEREND NETWERK | TOERISME VOOR AUTISME 23

×