Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Socialt engagemang

464 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Socialt engagemang

 1. 1. Socialt engagemang Hyllie Park Kyrkan ”Att vara en del av lösningen”Toivo Persson-Travesset 2012-08-20
 2. 2. Behoven och uppdraget I vår stad är blir det allt mer tydligt om behovet av sociala insatser på ett plan bortom socialtjänstens resurser och uppdrag. Samhället inbjuder aktivt aktörer att vara en del av lösningen Ideella föreningar och kooperativ är gynnade partners för:  Kriminalvården  Immigrationsverket  Kommunen  Arbetsförmedlingen  Försäkringskassan  TillväxtverketToivo Persson-Travesset 2012-08-20
 3. 3. Behoven och uppdraget Förutom människors materiella och social utanförskap, finns en stor andlig nöd som inte omfattas av samhällets insatser.  Gemenskap  Stöd i processer med myndigheter  Att bli synligjorda  Stöd och uppmuntran till egenmakt och att bryta utanförskap Arbete – Arbete – Arbete – Arbete – Arbete – Arbete - ArbeteToivo Persson-Travesset 2012-08-20
 4. 4. Församlingen Genom Hylliepark AB är vi redan en del av uppdraget  Äldrenoendet  Grundskolan  Folkhögskolan Det finns en önskan om att få komma i ”funktion”  Street church  Missionsrådet  Diakonirådet  Familjepastor med specialkompetens  FängelsepastorToivo Persson-Travesset 2012-08-20
 5. 5. Församlingen Bryta vår paralysering och visionslöshet genom att åta oss en angelägen uppgift. Att våga se och bejaka behoven först Att bestämma oss för vad vi vill göra – och sedan göra det (När vi bildade HP AB visste vi inget om äldreboende. En vision och idé ledde våra handlingar) Ett aktivt skifte från fokus av inre konflikter till något viktigare. Något som ger genomslag i evigheten.Toivo Persson-Travesset 2012-08-20
 6. 6. Församlingsledningen Mobilisera och leda medlemmar in i uppgifter  Undervisning  Kallelser  Stöd och utbildning  Tydliga och modiga bärare av visionen Initiera plattformarna för engagemanget  Övergripande planering och mål  Bolag  Samarbeten  Samhällsuppdrag / ideella engagemangToivo Persson-Travesset 2012-08-20
 7. 7. Sammanfattning Vad ? Att vända oss mot samhällets och människors konkreta behov i social mening. Varför ? Gud värnar om de utsatt och vill verka för dem, men han behöver villiga verktyg och händer. Vi som församling behöver komma i funktion för att kunna utvecklas Hur ? a) Vi bestämmer oss ! b) Vi tillsätter resurser i tid och pengar för att genomföra det.Toivo Persson-Travesset 2012-08-20
 8. 8. Lite mer konkret 1. Församlingsrådet avsätter tid och resurser för sin egen beredning 2. Visionen förs fram för församlingen med exemplifierande förslag 3. Arbetsgrupp bildas med deltagare från både församlingsledningen och medlemmar som svarar upp på visionen 4. Arbetsgruppen redovisar konkreta förslag till församlingsrådet 5. Församlingsrådet framlägger beslutsunderlag till församlingsmötet 6. GO or NO GOToivo Persson-Travesset 2012-08-20
 9. 9. Exempel på”projekt”  Boende för ensamkommande flyktingbarn  Kompletterande aktör till arbetsförmedlingen  Utslussa för kriminalvården  Stödpersoner för personer med speciella behov  Familjehemsplatser / boende  Diakonal verksamhet  Läxhjälp  Grundskola för särskilda behov  Kollo verksamhet  Etc, etcToivo Persson-Travesset 2012-08-20

×