MBMMBI

56 130 vues

Publié le

Pengenalan dasar MBMMBI

Publié dans : Formation
2 commentaires
5 j’aime
Statistiques
Remarques
Aucun téléchargement
Vues
Nombre de vues
56 130
Sur SlideShare
0
Issues des intégrations
0
Intégrations
39 096
Actions
Partages
0
Téléchargements
972
Commentaires
2
J’aime
5
Intégrations 0
Aucune incorporation

Aucune remarque pour cette diapositive

MBMMBI

 1. 1. SAINS DAN MATEMATIK SAINS DAN MATEMATIKSains dan Matematik perlu diajar dalambahasa yang mudah difahami oleh murid,iaitu bahasa Malaysia di sekolahKebangsaan, bahasa Cina di SJKC danbahasa Tamil di SJKT.
 2. 2. 4 November 2011• SPI:KP(BPSH-SPDK)201/005/01 Jld. 4 (15)• Pelaksanaan Dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia Memperkukuh Bahasa Inggeris (MBMMBI)
 3. 3. • PPSMI - tetap dimansuhkan• Dasar MBMMBI secara berperingkat• Kelonggaran pada tahun 2012• Bukan berbalik kepada PPSMI• Pemurnian Dasar MBMMBI
 4. 4. • Sepenuhnya dalam Bahasa Malaysia• Unsur ‘flexibility’ perlu dihormati
 5. 5. 1. Sepenuhnya BahasaMalaysia / Bahasa ibunda2. Sepenuhnya Bahasa Inggeris3. Dwibahasa
 6. 6. SPI Bil 12/2011 - para 3 :• Kohort PPSMI sebelum 2010 meneruskan penggunaan B. Inggeris• berdasarkan kesediaan guru di sekolah• berdasarkan kesediaan murid di sekolah• diputuskan dalam mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum sekolah.
 7. 7. BM digunakan sepenuhnya • UPSR – 2016 • PMR – 2019 • SPM – 2021
 8. 8. • Buku teks : dalam Bahasa Malaysia• Tahun 1, 2, 4 , Tingkatan 1 dan 4 : mulai 2012.• Buku akan dihantar : sebelum Januari 2012.• Glossari telah dihantar : pada 2006• Muat turun daripada portal KPM perlu dicetak
 9. 9. BISP : bayar seperti biasa / tunggu arahan.Peralatan - gunasama. Keputusan sekolah.Buddy support system - atas keperluansekolah.Buku teks - Bahasa Malaysia yang baru.Buku dalam Bahasa Inggeris masih bolehguna.
 10. 10. • SPI:KP(BPPDP)/117(16)• Tarikh : 14 November 2011• Garis Panduan Pelaksanaan Dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia Memperkukuh Bahasa Inggeris (MBMMBI)
 11. 11. • Ybhg Dato’ Sri KPPM• Dibaca bersama-sama SPI Bil. 12/2011• Melicinkan pelaksanaan dasar• Tempoh peralihan• Membantu sekolah membuat keputusan – pemilihan bahasa
 12. 12. • Menggunakan BM• Menggunakan BI• Dwibahasa
 13. 13. • Pemilihan penggunaan BI :• kesediaan guru• JK Kurikulum mempertimbangkan kesediaan murid
 14. 14. •JK Kurikulum memutuskan :  bilangan kelas menggunakan BI / BM• Penggunaan glosari :  telah sedia ada di sekolah atau  muat turun dari laman KPM
 15. 15. • Pengetua – murid Ting. 1 :  kenalpasti bahasa yang digunakan  makluman awal sebelum sesi persekolahan 2012• Pendaftaran Murid Tingkatan 1:  Disember 2011/Januari 2012  kenalpasti bahasa selesai
 16. 16. • Prosedur pertukaran dipatuhi. 7.1 Mengekalkan murid yang telah mendaftar 7.2 berusaha memenuhi keperluan murid dalam bahasa yang mereka ikuti
 17. 17. • Jika Per. 7.1 dan 7.2 tidak dapat dipenuhi : 7.3 Permohonan pertukaran berdasarkan pilihan bahasa boleh dilaksanakan 7.4 Disegerakan/pertimbangan khas oleh PPD / Sekolah
 18. 18. • Pasukan Petugas Khas PPD • Urusetia : Unit Pengurusan Sekolah • Mesyuarat Mingguan (ISNIN) • Pengerusi : Tuan PPD
 19. 19. • Peranan Pasukan Petugas Khas : • rujukan • pemantau • melapor • menyelesaikan isu • pengumpulan data
 20. 20. PEMANTAUAN DASAR MBMMBI MEMAHAMI PELAKSANAAN DASAR MENANGANI ISU-ISU PELAKSANAAN PELAKSANAAN DASAR PENGURUSAN, BUKU TEKS/BAHAN, SUMBER MANUSIA, LATIHAN GURU DAN PENCAPAIAN MURID MENYEDIAKAN LAPORAN BERKALA KEPADA PPD/JPN/KPM
 21. 21. PEMANTAUAN PELAKSANAAN DASAR MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA MEMPERKUKUH BAHASA INGGERIS (MBMMBI)
 22. 22. SKOP PEMANTAUAN1. Pengurusan Fail dan dokumentasi3. Tahap kesedaran dan kefahaman guru5. Persekitaran sekolah
 23. 23. 1. PENGURUSAN FAIL DAN DOKUMENTASI Fail Program Khas • Kod : JBA…../600-10/…/… • Kandungan Fail : – Surat Arahan – Pekeliling – Panduan Pelaksanaan – Buku Panduan KPM – Jawatankuasa – Pelan Tindakan – Program Pelaksanaan – KPI – Lain-lain yang difikirkan menjurus ke arah pencapaian dasar
 24. 24. 1. PENGURUSAN FAIL DAN DOKUMENTASI KPI » LINUS » Prestasi BM dan BI semua tahun » Prestasi Koakademik Bahasa » Penglibatan Kursus Bahasa » Penutur Jati » PBS Tahun 1
 25. 25. 1. TAHAP KESEDARAN DAN KEFAHAMAN GURU2.1 Soft Landing PPSMI2.2 Pengoperasian Dasar MBM dan MBI
 26. 26. 2. TAHAP KESEDARAN DAN KEFAHAMAN GURU2.2 Pengoperasian Dasar MBM dan MBI 2.2.1 Transformasi Kurikulum i. Mulai KSSR Tahun 1 Pertambahan masa BI Tahun 1 Pertambahan masa BM di SJK Tahun 1 Strategi pelaksanaan P&P Bahasa Elemen didikhibur dan seni bahasa dalam P&P PBS – Standard Prestasi ii. LINUS
 27. 27. 2. TAHAP KESEDARAN DAN KEFAHAMAN GURU 2.2 Pengoperasian Dasar MBM dan MBI2.2.2 Penutur Jati mendokong dasar MBMMBI2.2.3 Penggunaan Bahan Digital MBMMBI (Rujukan PKG)2.2.4 Prestasi penganjuran, penyertaan dan kejayaan koakademik Bahasa i. Tahun 1 (dalam P&P) ii. Tahun 2 – 6 (Sekolah, zon, Daerah dan Negeri)2.2.5 Kualiti Guru Bahasa : i. Kursus Bahasa ii. Bilangan Guru Opsyen iii. Kursus Dalaman2.2.6 Prestasi Penguasaan Bahasa i. Peperiksaan ii. PBS
 28. 28. 3. PERSEKITARAN SEKOLAH 3.1 Pelabelan, papan tanda dan penunjuk arah – memenuhi dasar MBMMBI 3.2 Persekitaran kondusif membantu peningkatan bahasa
 29. 29. 3. PERSEKITARAN SEKOLAH3.2 Persekitaran Kondusif Membantu Peningkatan Bahasa i. Ruang atau sudut bahasa ii. Bilik atau makmal bahasa iii. Papan kenyataan iv. Sudut ilmu
 30. 30. JAWATANKUASA KECIL MBMMBI DI PPD
 31. 31. JAWATANKUASA MBMMBI DAERAHPengerusi : Pegawai Pelajaran DaerahT. Pengerusi : Timbalan PPDSetiausaha : PPPD (Menengah)Pen Setiausaha : PPPD (Rendah)Ahli Jawatankuasa : Ahli Jawatankuasa Kecil
 32. 32. • J/K PEMBANGUNAN KURIKULUM PPPD : BM, BI, MT & SN (Menengah dan Rendah)J/KUASA • J/K LATIHAN & PENINGKATANKECIL GURUMBMMBI (PPPD Latihan Profesional)DAERAH • J/K PUBLISITI (PPPD Teknologi & Maklumat) & PKG
 33. 33. • J/K LOGISTIK PPPD (Menengah) PPPD (Rendah)J/KUASA 5. J/K PERSONELKECIL PPPD KokurikulumMBMMBI • J/K BUKU TEKS & BAHANDAERAH PPPD Peperiksaan Dalaman & PPPD Pembangunan Kemanusiaan)
 34. 34. 1. PEMBANGUNAN KURIKULUM Merancang dan melaksanakan program peningkatan akademik + mentransformasikan kurikulumPERANAN BM, BI, MT & SN.J/KUASA 4. LATIHAN & PENINGKATAN GURU Merancang dan melaksanakan MBMMBI program peningkatan profesionalisme guru + memantapkan bilangan kapisiti guru BM, BI, MT & SN hadir kursus serta berkongsi kepakaran penutur jati BI & guru kontrak + tindak susul selepas kursus guru.
 35. 35. 2. PUBLISITI Menerbitkan bahan penerbitan separa ilmiah + memperluaskan bahan & Teknologi Maklumat danPERANAN Komunikasi (TMK) dalam BM & BIJ/KUASA MBMMBI
 36. 36. 1. LOGISTIK Menempatkan guru BM & BI mengikut opsyen ikhtisas, keberkesanan tambahan waktu BM- SJKC & TPERANAN 4. PERSONELJ/KUASA Aktiviti kebahasaan guru & MBMMBI murid yang sesuai (bahas,...) + meningkatkan penyertaan murid dalam aktiviti kebahasaan 7. BUKU TEKS & BAHAN Mengukur pencapaian murid berdasarkan standard prestasi (PBS)

×