Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
INFORMATOR WYBORCZY 
W PIGUŁCE 
Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 16 listopada 2014 roku, 
w godzinach od 7.00 do ...
OBWIESZCZENIE 
Prezydenta Miasta Gdańska 
w sprawie obwodów głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 ...
OKRĘG WYBORCZY NR 2 
ŚRÓDMIEŚCIE 
36 
Doki, Dyrekcyjna, Gazownicza, Gdyńskich Kosynierów, Jana 
z Kolna od nr 1 do nr 30, ...
85 
Garczyńska, Gronostajowa, Jasieńska, Kuszników, Łosia, 
Łowców, Pólnicy, Rycerza Blizbora, Stolema od nr 20 do końca, ...
135 
Aleja Hallera od nr 122 do nr 140 [parzyste] i od nr 133 do nr 
209 [nieparzyste], Baczyńskiego od nr 1 do nr 5, Deot...
ŻABIANKA-WEJHERA-JELITKOWO-TYSIĄCLECIA 
184 Pomorska od nr 22 do nr 93 Szkoła Podstawowa Nr 60 
ul. Chłopska 64, tel. 557 ...
Vous avez terminé ce document.
Télécharger et lire hors ligne.
Prochain SlideShare
Gdansk biega. Rozwijamy projekt o 81 km tras biegowych
Suivant
Prochain SlideShare
Gdansk biega. Rozwijamy projekt o 81 km tras biegowych
Suivant
Télécharger pour lire hors ligne et voir en mode plein écran

Partager

Wybory do samorządu 2014 informator wyborczy w pigułce

Télécharger pour lire hors ligne

Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 16 listopada 2014 roku, w godzinach od 7.00 do 21.00.

  • Soyez le premier à aimer ceci

Wybory do samorządu 2014 informator wyborczy w pigułce

  1. 1. INFORMATOR WYBORCZY W PIGUŁCE Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 16 listopada 2014 roku, w godzinach od 7.00 do 21.00. W Gdańsku, w sześciu okręgach wyborczych, Miejska Komisja Wybor-cza zarejestrowała 370 kandydatów na radnych oraz 6 kandydatów na Prezydenta Miasta. Kto może głosować Uprawnieni do głosowania są mieszkańcy Gdańska, którzy najpóź-niej w dniu głosowania kończą 18 lat oraz stale zamieszkują w Gdań-sku, co jest potwierdzone wpisem do stałego rejestru wyborców. Wy-borcy zameldowani na pobyt stały w Gdańsku są wpisywani do rejestru wyborców z urzędu. Wyborcy stale zamieszkujący w Gdańsku bez zameldowania na pobyt stały, nigdzie niezamieszkali stale przebywający na obszarze miasta oraz zamieszkujący pod innym adresem niż ich adres zamel-dowania na pobyt stały, wpisywani są do rejestru wyborców na pod-stawie ich wniosków. Obywatele UE zamieszkujący stale na terenie Gdańska mogą wziąć udział w głosowaniu, jeśli wpiszą się do stałego rejestru wyborców naszego miasta. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców można złożyć do dnia 14 listopada, w następujących Zespołach Obsługi Mieszkańców: • Nr 1, przy ul. Partyzantów 74 (stanowiska nr 38, 39), nr telefonu (58) 323 69 58, 323 69 59, • Nr 3, przy ul. ul. Nowe Ogrody 8/12 (stanowiska nr 1, 2, 3, 4), nr telefonu (58) 323 63 46 do 55, • Nr 4, przy ul. Wilanowska 2 (stanowiska nr 3 i 4), nr telefonu (58) 323 71 33, 323 71 75. ZAŚWIADCZEŃ O PRAWIE DO GŁOSOWANIA w wyborach sa-morządowych NIE WYDAJE SIĘ. Gdzie głosować Adresy Obwodowych Komisji Wyborczych wraz z przyporządko-wanymi ulicami, dostępne są na stronie internetowej http://www. gdansk.pl/download/2014_10/56883.pdf, a także pod nr telefonów (58) 323 62 13, 323 62 93. W dniach 27 października – 10 listopada, mieszkańcy Gdań-ska mogą w Zespołach Obsługi Mieszkańców sprawdzić, czy są umieszczeni w spisie wyborców utworzonym dla swojego obwodu głosowania. Co zabrać Udając się do komisji wyborczej należy zabrać ze sobą dowód oso-bisty lub inny ważny dokument ze zdjęciem pozwalający na ustalenie tożsamości. Jak przebiega głosowanie W siedzibie obwodowej komisji wyborczej obywatel polski otrzyma trzy karty do głosowania zawierające: • listy kandydatów na radnych miejskich, • listy kandydatów na radnych sejmiku wojewódzkiego, • listę kandydatów na prezydenta miasta. Obywatel UE otrzyma dwie karty do głosowania zawierające: listy kandydatów na radnych miejskich oraz listę kandydatów na prezy-denta miasta. Na karcie do głosowania zaznaczamy tylko jednego kandydata na wybranej liście. Głosowanie przez pełnomocnika Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, lub który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może ustanowić pełnomocnika do głosowania w swoim imieniu. Wszelkie informacje dotyczące głosowania przez Pełnomocnika można uzyskać w Zespołach Obsługi Mieszkańców Nr 1, 3 i 4 oraz pod nr telefonów: (58) 323 69 58, 323 69 59, 323 63 46 do 55, 323 71 33, 323 71 75. Termin złożenia wniosku – do 7 listopada br. Głosowanie korespondencyjne Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie. W każdym okręgu wyborczym wyznaczono po jednej komisji, prze-znaczonej do głosowania korespondencyjnego. Wszelkie informacje dotyczące głosowania korespondencyjnego można uzyskać w Zespołach Obsługi Mieszkańców Nr 1, 3 i 4 oraz pod nr telefonów: (58) 323 69 58, 323 69 59, 323 63 46 do 55, 323 71 33, 323 71 75. Termin złożenia wniosku – do 27 października br. Pomoc w dowozie osób niepełnosprawnych Jak co roku, Urząd Miejski zapewni dowóz do komisji wyborczych osobom niepełnosprawnym. Aby skorzystać z dowozu należy W DNIU WYBORÓW zadzwonić pod nr telefonu (58) 323 66 90. SKŁAD MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GDAŃSKU 1. Alicja Bogucka – Przewodniczący 2. Aleksandra Kinga Wojnicz – Zastępca Przewodniczącego Członkowie: 3. Dybikowska Kazimiera 4. Jakubiak Anna Maria 5. Kamińska Magdalena 6. Lachowicz Ryszard Stanisław 7. Maksymowicz Elżbieta 8. Twerd Robert Piotr 9. Zaleska Elżbieta Miejska Komisja Wyborcza w Gdańsku ma swoją siedzibę w Urzędzie Miejskim Gdańsku przy ulicy Nowe Ogrody 8/12, I piętro, sala 107, telefon (58) 323 61 07, tel./fax 323 61 67. Od dnia 29 września 2014 r. do dnia wyborów, Miejska Komisja Wyborcza pełni dyżur w każdą środę w godz. od 14.00 do 16.00. 1
  2. 2. OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie obwodów głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Na podstawie art. 16 § 1, art. 61a § 1 oraz 61c § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U Nr 21, poz. 112, zm.: Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów gło-sowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w których odbędzie się głosowanie w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego, Rady Miasta Gdańska oraz Prezydenta Miasta Gdańska. OKRĘG WYBORCZY NR 1 z dnia 6 października 2014 roku Numer obwodu Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej BRZEŹNO 1 Brzeźnieńska, Cicha, Herbowa, Jantarowa od nr 21 do końca, Łamana, Mazurska, Miła, Młodzieży Polskiej, Oksywska, Orla, Południowa, Północna, Pułaskiego, Walecznych, Wczasy, Zdrojowa Szkoła Podstawowa Nr 20 ul. Wczasy 3, tel. 343 58 00 2 Gdańska, Plater, Polskiego Czerwonego Krzyża, Sternicza Projektornia Gdański Archipelag Kultury ul. Dworska 29 A, tel. 343 46 91 3 Dworska, Korzeniowskiego STOWARZYSZENIE SZKOŁY GEDANENSIS ul. Dworska 34, tel. 320 56 74 4 Aleja Hallera od nr 227 do końca, Chodkiewicza, Nadmorski Dwór STOWARZYSZENIE SZKOŁY GEDANENSIS ul. Dworska 34, tel. 320 56 74 5 * ** Cybulskiego, Ćwiklińskiej, Dunikowskiego, Gałczyńskiego, Gwiazdowskiego, Iwo Galla, Kobieli, Kotarbińskiego, Krasickiego, Osterwy, Solskiego, Sybiraków, Uczniowska od nr 45 do końca, Zelwerowicza Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Nr 1 ul. Krasickiego 10, tel. 342 92 83 6 Broniewskiego, Łozy, Portowców Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Nr 1 ul. Krasickiego 10, tel. 342 92 83 NOWY PORT 7 Wyzwolenia od nr 1 do nr 35 Zespół Szkół Morskich ul. Wyzwolenia 8, tel. 343 93 35 8 Kasztanowa, Plac Gustkowicza, Wyzwolenia od nr 48 do końca Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 ul. Na Zaspę 31 A, tel.343 13 06 9 Bliska, Blizowa, Na Zaspę od nr 23 do nr 34, Oliwska od nr 25 do nr 43, Podjazd, Przemysłowa, Przyjaciół, Rybołowców, Wilków Morskich, Wolności od nr 14 do nr 27 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 ul. Na Zaspę 31 A, tel. 343 13 06 10 Góreckiego, Krzywa, Mylna, Spokojna, Strajku Dokerów, Wolności od nr 1 do nr 13 i od nr 28 do końca, Wyzwolenia nr 40 i 41 Szkoła Podstawowa Nr 55 ul. Wolności 6A, tel. 343 17 54 11 Długosza, Floriańska, Marynarki Polskiej od nr 1 do nr 24, Na Zaspę od nr 1 do nr 22 i od nr 35 do końca, Oliwska od nr 1 do nr 24 i od nr 50 do końca, Solec, Starowiślna, Szkolna, Władysława IV, Zamknięta Szkoła Podstawowa Nr 55 ul. Wolności 6 A, tel. 343 17 54 LETNICA 12 Chodackiego, Gwiazda Morza, Handlowa, Letnicka, Marynarki Polskiej od nr 55 do nr 89 [nieparzyste] i od nr 76 do nr 130 [parzyste], Michny, Narwicka, Niecała, Pokoleń Lechii Gdańsk, Rybitwy, Sielska, Stalowa, Starowiejska, Sucha, Szklana Huta, Śnieżna, Uczniowska od nr 1 do nr 44, Wielopole, Wiślna, Załogowa, Żaglowa Szkoła Podstawowa Nr 69 ul. Sucha 29, tel. 341 31 19 STOGI 13 Falck Polonusa, Hoża, Kaczeńce, Tamka od nr 1 do nr 19 [nieparzyste] i od nr 2 do nr 24 [parzyste] Dom Sztuki – Gdański Archipelag Kultury ul. Stryjewskiego 25, tel. 307 31 44 14 Jastrzębia, Niska, Pawia, Rozłogi, Sienna od nr 28 do końca [parzyste] i od nr 41 do końca [nieparzyste], Skiby, Sokola, Zakole, Zalesie Dom Sztuki – Gdański Archipelag Kultury ul. Stryjewskiego 25, tel. 307 31 44 15 * Budowniczych Portu Północnego, Kontenerowa, Poinca, Stryjewskiego od nr 1 do nr 30, Ugory, Wosia Budzysza, Zimna Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Stryjewskiego 28, tel. 307 30 61 16 Kormoranów, Krucza, Nowotna, Szpaki, Wrzosy, Wydmy Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Stryjewskiego 28, tel. 307 30 61 17 Kłosowa, Nad Brzegiem nr 1 A, Rybna, Stryjewskiego od nr 31 do końca, Tamka od nr 21 do końca [nieparzyste] i od nr 26 do końca [parzyste] Gimnazjum Nr 11 ul. Kłosowa 3, tel. 307 31 21 PRZERÓBKA 18 * Charpantiera, Chemików, De Plelo, Kryniczna, Ku Ujściu, Kujawska, Pastoriusza, Pokładowa, Przetoczna, Sienna od nr 1 do nr 39 [nieparzyste] i od nr 2 do nr 26 [parzyste], Siennicka od nr 7 do nr 27 Szkoła Podstawowa Nr 61 ul. Sienna 26 tel. 503 071 779, 307 38 23 19 Andersena, Bajki, Brzechwy, Dickensa, Lenartowicza, Stara Twierdza, Sucharskiego Szkoła Podstawowa Nr 61 ul. Sienna 26 tel. 503 071 779, 307 38 23 KRAKOWIEC-GÓRKI ZACHODNIE 20 * Górecka, Jodłowa, Kępna, Kutnowska, Łęczycka, Łowicka, Mewy, Mrongowiusza, Nad Brzegiem nr 3, Przełom, Rybińskie-go, Sówki, Steczka, Stogi, Wyciąg, Zawiślańska, Żaków Szkoła Podstawowa Nr 62 ul. Kępna 38, tel. 307 31 23 WYSPA SOBIESZEWSKA 21 * Barwna, Czajki, Czyżyków, Falowa, Forsycji, Groszkowa, Gwiaździsta, Iłowa, Jachtowa, Jodowa, Kanałowa, Kapitańska, Kolonijna, Księżycowa, Lazurowa, Marynarska, Nadwiślańska, Ornitologów, Piesza, Pogodna, Promienista, Przegalińska od nr 1 do nr 85 [bez nr 60], Radosna, Słowików, Sobieszewska, Szkutnicza, Tęczowa, Turystyczna od nr 1 do nr 120 [bez nr 69 i 71], Ukryta, Wieniecka, Wodna, Żonkilowa Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego Nr 1 ul. Tęczowa 6, tel. 308 07 46 22 * Akwenowa, Astrowa, Begoniowa, Boguckiego, Dulkowa, Frezjowa, Herberta, Hiacyntowa, Kempingowa, Klimatyczna, Krańcowa, Krylowa, Kwiatowa, Lewkoniowa, Łupaszko, Modrzejewskiej, Narcyzowa, Pohoreckiego, Przegalińska nr 60 i od nr 86 do końca, Rufowa, Świbnieńska, Trałowa, Turystyczna nr 69 i 71 oraz od nr 140 do końca, Urwista, Uzdrowiskowa, Węgorzowa, Wiosłowa Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 25 ul. Boguckiego 44, tel. 308 05 57 RUDNIKI 23 * Benzynowa, Elbląska od nr 66 do końca [parzyste] i od nr 79 do końca [nieparzyste], Gdańskiego Kolejarza, Litewska, Miałki Szlak, Michałki, Naftowa, Opłotki, Osty, Płońska, Połęże, Prosta, Rzęsna, Sitowie, Sztutowska, Tama Pędzichowska, Tarcice, Tarniny, Zagroble Szkoła Podstawowa Nr 29 ul. Miałki Szlak 74,tel. 513 067 309 OLSZYNKA 24 * Dworkowa, Łęgi, Maki, Osiedle, Słonecznikowa, Wąskotorowa, Zawodzie od nr 1 do nr 31A [bez nr 28], Zielna, Żarnowiecka Zespół Szkół Samochodowych ul. Elbląska 54/64, tel. 301 20 17 25 Altanki, Bluszczowa, Błońska, Bratki, Dzwonki, Fiołkowa, Gęsia, Goździkowa, Jaśminowa, Jelinki, Kacza, Krótka, Letnia, Listki, Łanowa, Majowa, Miedza, Miodowa, Modra, Na Szańcach, Niezapominajek, Niwki, Olszyńska, Ostróżek, Pasieczna, Piwonii, Pusta, Sierpowa, Stokrotki, Szarotki, Ścieżki, Tulipanów, Wilgi, Wspólna, Zagony, Zawodzie nr 28 i od nr 32 do końca, Zuchów, Żurawia Szkoła Podstawowa Nr 59 ul. Modra 2, tel. 306 99 93 ORUNIA-ŚW.WOJCIECH-LIPCE 26 * Brzegi, Cienista od nr 1 do nr 19 [nieparzyste] i od nr 2 do nr 10 A [parzyste], Cmentarna, Kolonia Anielinki, Madalińskiego nr 1, Małomiejska, Podmiejska, Ptasia od nr 1 do nr 29 [nieparzyste] i od nr 2 do nr 22 A [parzyste], Szkocka, Trakt Św. Wojciecha od nr 1 do nr 79 [nieparzyste] i od nr 8 do nr 70 [parzyste], Zamiejska od nr 1 do nr 28 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 5 ul. Małomiejska 8 A, tel. 309 44 21 27 Granitowa, Koralowa, Perłowa, Piaskowa Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 5 ul. Małomiejska 8 A, tel. 309 44 21 28 Diamentowa, Nakielska, Raduńska, Rubinowa, Szafirowa, Turkusowa Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 5 ul. Małomiejska 8 A, tel. 309 44 21 29 * Daleka, Głucha, Kolonia Mysia, Kolonia Orka, Kolonia Rola, Kolonia Zaranie, Mostowa, Przy Torze, Przybrzeżna od nr 1 do nr 36 Szkoła Podstawowa Nr 16 ul. Ubocze 3 tel. 309 04 04, 309 07 24 30 Rejtana, Równa, Sandomierska, Serbska, Smolna, Ubocze, Żabia Szkoła Podstawowa Nr 16 ul. Ubocze 3 tel. 309 04 04, 309 07 24 31 * Dworcowa, Gościnna, Nowiny od nr 1 do nr 50, Plac Oruński, Poleska, Przybrzeżna od nr 38 do nr 46, Smętna, Starogardzka od nr 1 do nr 20, Trakt Św. Wojciecha od nr 72 do nr 82 [parzyste] i od nr 81 do nr 225 [nieparzyste], Wołyńska, Wschodnia Gimnazjum Nr 10 ul. Gościnna 17, tel. 604 615 073 32 * Grabowa, Junacka, Przyjemna, Radunicka, Ramułta, Smoleńska, Urocza, Związkowa Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 ul. Smoleńska 5/7 tel. 309 05 06 w. 112 33 Boczna, Zawiejska od nr 1 do nr 78, Żuławska Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 ul. Smoleńska 5/7 tel. 309 05 06 w. 112 34 Lipce, Nad Starą Radunią, Niegowo, Niegowska, Nowiny od nr 51 do końca, Tomczaka, Trakt Św. Wojciecha od nr 227 do nr 382, Ukośna, Zawiejska od nr 79 do końca Przedszkole Nr 24 Trakt Św. Wojciecha 320 tel. 309 05 95 35 Aroniowa, Batalionów Chłopskich, Figowa, Głogowa, Gronowa, Inspektorska, Jagodowa, Kątowa, Krokusowa, Po Schodkach, Rzeczna, Stroma, Trakt Św. Wojciecha od nr 383 do końca, Wąwóz, Zawilcowa Szkoła Podstawowa Nr 40 ul. Stroma 19, tel. 309 06 16 2
  3. 3. OKRĘG WYBORCZY NR 2 ŚRÓDMIEŚCIE 36 Doki, Dyrekcyjna, Gazownicza, Gdyńskich Kosynierów, Jana z Kolna od nr 1 do nr 30, Jaracza, Kupiecka, Lisia Grobla, Łagiewniki nr 64 A-E, Nowomiejska, Plac Solidarności, Podstoczna, Robotnicza, Rybaki Górne od nr 1 do nr 4, Stępkarska, Wały Piastowskie, Wiosny Ludów I Liceum Ogólnokształcące ul. Wały Piastowskie 6 tel. 301 39 35 37 Aksamitna, Brygidki, Gnilna, Heweliusza od nr 11 do nr 33 [bez nr 12 i 14], Igielnicka, Katarzynki, Łagiewniki od nr 6 do nr 56, Mniszki, Profesorska, Rajska od nr 6 do nr 14 B, Refektarska, Rybaki Górne [bez nr 1, 2, 3, 4], Stolarska, Wałowa od nr 5 do nr 38, Wodopój, Zaułek Św. Bartłomieja Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia ul. Gnilna 3, tel. 301 85 40 38 * ** Bastion Św. Elżbiety, Bednarska, Bielańska, Elżbietańska, Garncarska, Heweliusza od nr 1 do nr 10 oraz nr 12 i 14, Hucisko, Karmelicka, Korzenna, Kowalska, Młyńska, Na Piaskach, Podbielańska, Podmłyńska, Podwale Grodzkie, Podwale Staromiejskie od nr 101 do nr 109/112 C, Rajska od nr 1/5 do nr 4, Targ Drzewny, Wały Jagiellońskie, Wielkie Młyny Nadbałtyckie Centrum Kultury ul. Korzenna 33/35, tel. 301 10 51 39 Browarna, Czopowa, Dylinki, Grodzka, Karpia, Krosienka, Krosna, Olejarna, Osiek, Panieńska, Plac Obrońców Poczty Polskiej, Podwale Staromiejskie od nr 51 do nr 97, Podzamcze, Rybaki Dolne, Rycerska, Sieroca, Stajenna, Stara Stocznia, Stare Domki, Sukiennicza, Tartaczna, Wałowa od nr 46/50 do nr 86, Wapiennicza, Wartka, Więcierze, Zamkowa Zespół Szkół Łączności ul. Podwale Staromiejskie 51/52 tel. 308 01 13 40 Bosmańska, Grobla I, Grobla II, Grobla III, Grobla IV, Latarniana, Lawendowa, Minogi, Pachołów, Pańska, Plac Dominikański, Plac Kobzdeja, Podmurze, Przędzalnicza, Różana, Rybackie Pobrzeże, Słomiana, Straganiarska, Szeroka, Szklary, Szpitalna, Świętojańska, Tandeta, Targ Rybny, Tobiasza, Tokarska, U Furty, Warzywnicza, Węglarska, Zaułek Zappio, Złotników Szkoła Podstawowa Nr 50 ul. Grobla IV 8, tel. 301 18 48 41 Chlebnicka, Długie Pobrzeże, Dziana, Grząska, Kaletnicza, Klesza, Kołodziejska, Kozia, Kramarska, Krowia, Kuśnierska, Lektykarska, Mariacka, Mokra, Mydlarska, Piwna, Plac Zator-Przytockiego, Plebania, Podkramarska, Pończoszników, Szewska, Św. Ducha, Teatralna, Tkacka, Wełniarska Szkoła Podstawowa Nr 50 ul. Grobla IV 8, tel. 301 18 48 42 Bogusławskiego, Długa, Długi Targ, Garbary, Kotwiczników nr 20 oraz nr 21/25 B, C, D, Ławnicza, Mieszczańska, Ogarna, Okopowa od nr 1 do nr 9, Plac Tadeusza Polaka, Pocztowa, Podgarbary, Powroźnicza, Słodowników, Targ Rakowy, Targ Sienny, Targ Węglowy, Za Murami, Zbytki Pałac Młodzieży ul. Ogarna 56, tel. 301 60 07 43 * Augustyńskiego, Dolna Brama, Grodza Kamienna, Kładki, Kocurki, Okopowa od nr 15 do nr 29, Plac Wałowy, Pod Zrębem, Podwale Przedmiejskie od nr 2/4 do nr 30, Rzeźnicka, Św. Trójcy, Toruńska od nr 2 do nr 8, Wilcza, Zaułek Ormiański, Żabi Kruk nr 17 Gimnazjum Nr 8 ul. Żabi Kruk 5, tel. 301 27 45 44 Chmielna, Jaglana, Kotwiczników nr 10, Lastadia, Motławska, Owsiana, Podwale Przedmiejskie od nr 32 do nr 36, Pożarnicza, Pszenna, Spichrzowa, Stągiewna, Św. Piotra, Targ Maślany, Toruńska od nr 12 do nr 20, Wspornikowa, Żabi Kruk od nr 1 do nr 13, Żytnia Bursa Gdańska ul. Lastadia 41 tel. 506 522 114, 305 41 14 45 Dobra, Fundacyjna, Jałmużnicza, Kurza, Polna, Przyokopowa, Radna, Reduta Wilk, Reduta Wyskok, Szczygla, Toruńska od nr 23 do nr 32, Wierzbowa, Zielona Szkoła Podstawowa Nr 65 ul. Śluza 6, tel. 301 45 46 46 Dolna, Jaskółcza, Kamienna Grobla, Kieturakisa, Królikarnia, Łąkowa od nr 1 do nr 48, Przesmyk, Reduta Dzik, Reduta Miś, Śluza, Wróbla Szkoła Podstawowa Nr 65 ul. Śluza 6, tel. 301 45 46 47 Chłodna, Łąkowa od nr 50 do końca, Reduta Żbik, Sadowa, Sempołowskiej, Szopy, Szuwary, Ułańska Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Łąkowa 61, tel. 301 54 31 48 Angielska Grobla, Długie Ogrody od nr 2 do nr 20 [parzyste] i od nr 11 do nr 37 [nieparzyste], Dziewanowskiego, Na Stępce, Ołowianka, Szafarnia, Św. Barbary Oświata-Lingwista Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. ul. Św. Barbary 1, tel. 301 43 27 49 Długa Grobla, Długie Ogrody od nr 22 do nr 30 [parzyste] i od nr 41 do nr 57 [nieparzyste], Krowoderska, Seredyńskiego, Siennicka od nr 44 do nr 56, Zawodników Szkoły Ekonomiczno-Handlowe ul. Seredyńskiego 1A tel. 301 55 41 50 * Elbląska od nr 42 do nr 64 [parzyste] i od nr 59 do nr 73 [nieparzyste], Głęboka, Mostek, Powalna, Sienna Grobla, Siennicka od nr 1 do nr 6 oraz nr 30, Stary Dwór, Ustronie, Wiesława, Wygon, Zabłotna Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 ul. Głęboka 11, tel. 346 38 21 51 3 Maja, Górka, Gradowa, Kurkowa, Nowe Ogrody, Reduta Miejska, Rogaczewskiego, Strzelecka Urząd Miejski w Gdańsku ul. 3 Maja 9 tel. 323 68 56 52 Biskupia, Górna, Kaznodziejska, Menonitów, Na Stoku, Salwator, Spadzista, Zaroślak Szkoła Podstawowa Nr 21 ul. Na Stoku 43, tel. 302 08 51 UJEŚCISKO-ŁOSTOWICE 53 * 11 Listopada, Baśniowa, Beskidzka, Białowieska, Bieszczadzka, Darżlubska, Drużyn Strzeleckich, Elfów, Guderskiego od nr 1 do nr 48, I Brygady, II Brygady, Jaworzniaków, Kampinoska od nr 1 do nr 7, Kureckiej, Orląt Lwowskich Szkoła Podstawowa Nr 86 ul. Wielkopolska 20, tel. 309 93 08 54 Karkonoska, Legendy, Liliowa, Niepołomicka od nr 1 do nr 33, Pienińska, Przebiśniegowa, Rosiczki, Sasankowa, Szymbarska, Świętokrzyska od nr 22 do końca, Wielkopolska od nr 1 do nr 47 Szkoła Podstawowa Nr 86 ul. Wielkopolska 20, tel. 309 93 08 55 * Bergiela, Borowskiego, Bramińskiego, Dąbka, Dulin’a, Huenefelda, Kłoczkowskiego, Nowosądecka, Ostrołęcka Szkoła Podstawowa Nr 12 ul. Człuchowska 6, tel. 785 01 00 56 Częstochowska, Piotrkowska, Świrskiego, Unruga, Wadowicka Szkoła Podstawowa Nr 12 ul. Człuchowska 6, tel. 785 01 00 57 Porębskiego Szkoła Podstawowa Nr 12 ul. Człuchowska 6, tel. 785 01 00 58 Człuchowska, Jeleniogórska, Kołodzieja, Wieżycka, Zwierkowskiego Szkoła Podstawowa Nr 12 ul. Człuchowska 6, tel. 785 01 00 59 * Ciechanowska, Gorzowska, Havla, Kaliska, Koszalińska, Łódzka od nr 36 do końca, Płocka, Przemyska od nr 1 do nr 38, Radomska, Tarnowska, Zamojska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ujeścisko” ul. Płocka 6, tel. 304 85 71 w. 40 60 * Białostocka, Kielecka, Lubelska, Łódzka od nr 1 do nr 35, Przemyska od nr 39 do końca, Warszawska, Zakoniczyńska Przedszkole „Słoneczna Kraina” ul. Lubelska 3a, tel. 501 250 901 61 * Cedrowa, Cisowa, Czereśniowa, Hausbrandta, Jarzębinowa, Kartuska od nr 246 do nr 328 [parzyste] i od nr 253 do nr 323 [nieparzyste], Lema od nr 30 do końca, Leśny Potok, Lipowa, Łabędzia, Magnoliowa, Matecznikowa, Miłosza, Myśliwska od nr 2 do nr 18 [parzyste] i od nr 1 do nr 21 [nieparzyste], Olchowa, Pagórkowa, Słoneczna Dolina, Stolema od nr 1 do nr 19, Śliwkowa, Św. Huberta, Ujeścisko, Wiewiórcza, Wiśniowa, Zielony Stok Gimnazjum Nr 48 ul. Stolema 59, tel. 322 15 28 CHEŁM 62 * Augustowska, Kampinoska od nr 14 do końca, Knyszyńska, Kryształowa, Piłkarska, Srebrna, Szmaragdowa, Wigierska, Złota Szkoła Podstawowa Nr 86 ul. Wielkopolska 20, tel. 309 93 08 63 Ametystowa, Bartnicza, Borkowska, Brylantowa, Chychły, Czerska, Grubby, Hokejowa, Jagatowska, Kazimierza Wielkiego, Kolorowa, Miłocińska, Muzyka, Niepołomicka od nr 34 do końca, Pastelowa, Pienkowskiej, Przemian, Starogardzka od nr 21 do końca, Straszyńska, Świętokrzyska od nr 1 do nr 21, Topazowa, Władysława Jagiełły, Zawackiej Szkoła Podstawowa Nr 86 ul. Wielkopolska 20, tel. 309 93 08 64 Barzychowskiej, Górnowicza, Kielasa, Kolarska, Łucznicza, Łyżwiarska, Michonia, Narciarska, Ofiar Grudnia’70, Olimpijska, Podleckiego, Saneczkarska, Sendlerowej, Szermiercza, Tenisowa, Wąsika, Wielkopolska od nr 48 do końca Szkoła Podstawowa Nr 86 ul. Wielkopolska 20, tel. 309 93 08 65 * Czirenberga, Dominika, Krzemowa, Rozrażewskiego, Rzączyńskiego, Uranowa Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 6 ul. Hoene 6, tel. 306 75 00 66 Działyńskiego, Fieldorfa, Hoene, Kadmowa, Platynowa, Strzelców Karpackich, Świechockiego Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 6 ul. Hoene 6, tel. 306 75 00 67 3 Brygady Szczerbca, Antczaka, Bruskiego, Dywizji Wołyńskiej, Nad Potokiem, Rumla Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 6 ul. Hoene 6, tel. 306 75 00 68 Dąbrówki, Królowej Jadwigi, Kurierów AK, Marii Ludwiki, Okulickiego, Sosnkowskiego Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 6 ul. Hoene 6, tel. 306 75 00 69 Anny Jagiellonki, Madalińskiego od nr 2 do końca, Wawelska Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 6 ul. Hoene 6, tel. 306 75 00 70 * Królowej Bony, Łańcucka, Nieborowska Morskie Przedszkole Niepubliczne ul. Rogalińska 17, tel. 325 68 68 71 Rogalińska, Wilanowska Morskie Przedszkole Niepubliczne ul. Rogalińska 17, tel. 325 68 68 72 Biernackiego, Browicza, Cienista od nr 12 do nr 28 [parzyste] i od nr 21 do końca [nieparzyste], Kolonia Postęp, Kolonia Przyszłość, Kolonia Studentów, Lotników Polskich, Łużycka, Pohulanka, Worcella Szkoła Podstawowa Nr 47 ul. Reformacka 18, tel. 302 03 28 73 Bitwy pod Lenino, Buczka, Dokerów, Hirszfelda, Lubuska, Odrzańska, Reformacka, Rydygiera, Stoczniowców, Wronki, Zielonogórska Szkoła Podstawowa Nr 47 ul. Reformacka 18, tel. 302 03 28 74 Biegańskiego, Chałubińskiego nr 18 Przedszkole Niepubliczne „RADOSNY ZAKĄTEK” ul. Chałubińskiego 18 tel. 302 87 28 75 * Chałubińskiego [bez nr 18] Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 ul. Chałubińskiego 13, tel. 302 85 20 76 Grabowskiego, Jabłońskiego Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 ul. Chałubińskiego 13, tel. 302 85 20 77 Hebanowskiego, Suchanka, Szopińskiego, Zamiejska nr 29 i 31 oraz od nr 32 do nr 50 [parzyste] Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 ul. Chałubińskiego 13, tel. 302 85 20 78 * Aleja Armii Krajowej, Aleja Sikorskiego, Dragana, Ptasia od nr 39 do nr 51 [nieparzyste] Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Dragana 22 tel. 305 62 63 79 Lipowicza, Tilgnera, Więckowskiego, Witosa od nr 12 do końca Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Dragana 22, tel. 305 62 63 80 * Cieszyńskiego, Witosa od nr 1 do nr 11 Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Dragana 2, tel. 303 65 79 81 Cebertowicza, Kopeckiego, Milskiego, Szpora Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Dragana 2, tel. 303 65 79 OKRĘG WYBORCZY NR 3 JASIEŃ 82 * ** Bażantowa, Borsucza, Brzoskwiniowa, Jasińskiego, Marzeń, Miłosna, Pomyślna, Przyjazna, Przytulna, Rysia, Serdeczna, Świstaka, Sympatyczna, Szczęśliwa, Szynszylowa, Taneczna, Źródlana, Życzliwa Szkoła Podstawowa Nr 85 ul. Stolema 59 tel. 322 15 25, 322 15 26 83 Czermińskiego, Flisykowskiego, Gabrysiak, Goszyńska, Guderskiego od nr 49 do końca, Jabłoniowa, Jeziorowa, Lawendowe Wzgórze, Leskiego, Lubowidzka, Morelowa, Oliwkowa, Ostrzycka, Pelczara, Połczyńska, Potęgowska, Przywidzka, Rekowska, Stężycka, Turzycowa, Węgrzyna Szkoła Podstawowa Nr 85 ul. Stolema 59 tel. 322 15 25, 322 15 26 84 Cyprysowa, Damroki, Goska, Jaworowa, Kartuska od nr 330 do nr 434 C [parzyste] i od nr 325 do nr 395 [nieparzyste], Kraśnięta, Leszczynowa, Limbowa, Orzechowa, Pałubickiego, Remusa Szkoła Podstawowa Nr 85 ul. Stolema 59 tel. 322 15 25, 322 15 26 3
  4. 4. 85 Garczyńska, Gronostajowa, Jasieńska, Kuszników, Łosia, Łowców, Pólnicy, Rycerza Blizbora, Stolema od nr 20 do końca, Szczytników, Włóczników, Zwierzyniecka Szkoła Podstawowa Nr 85 ul. Stolema 59 tel. 322 15 25, 322 15 26 WZGÓRZE MICKIEWICZA 86 Asesora, Bartka, Dobrzyńskich, Domeyki, Filaretów, Filomatów, Gerwazego, Horeszków, Jacka Soplicy, Jankiela, Księdza Robaka, Macieja, Maryli, Nowogródzka, Pana Tadeusza, Podkomorzego, Protazego, Rejenta, Rusałki, Stolnika, Świtezianki, Telimeny, Wojskiego, Zosi Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Dragana 2, tel. 303 65 79 SIEDLCE 87 Bądkowskiego, Goszczyńskiego, Kartuska od nr 159 do nr 251 [nieparzyste] i od nr 186 do nr 244 [parzyste], Kolonia Zręby, Ło-stowicka, Nowolipie, Skrajna, Starodworska, Struga, Zagórna Szkolne Schronisko Młodzieżowe - Filia ul. Kartuska 245 B, tel. 302 60 44 88 Drwęcka, Kartuska od nr 94 do nr 128 parzyste] i od nr 119 do nr 157 [nieparzyste], Kłopot, Kościelna, Na Zboczu, Narewska, Ogińskiego, Pobiedzisko, Sanocka, Sołecka Szkoła Podstawowa Nr 14 ul. Kartuska 126 A, tel. 302 00 19 89 Malczewskiego od nr 37 do nr 100, Szara Szkoła Podstawowa Nr 14 ul. Kartuska 126 A, tel. 302 00 19 90 Brukowa, Kolonia Wyżyny, Nad Jarem, Ojcowska, Powstańców Warszawskich od nr 57 do nr 71 [nieparzyste], Skarpowa, Wieniawskiego, Wyczółkowskiego, Zakosy Szkoła Podstawowa Nr 58 ul. Skarpowa 3, tel. 302 23 91 91 Kartuska od nr 39 do nr 103 [nieparzyste], Tarasy, Winnicka, Zagrodowa, Zakopiańska Szkoła Podstawowa Nr 58 ul. Skarpowa 3, tel. 302 23 91 92 Bystrzycka, Chryzostoma Paska, Ciasna, Grota-Roweckiego, Jasna, Kartuska od nr 4 do nr 92 [parzyste] i od nr 5 do nr 37 [nieparzyste], Malczewskiego od nr 2 do nr 36 i od nr 101 do nr 151, Nidzicka, Notecka, Popradzka, Sowia, Sowińskiego, Wesoła Gimnazjum Nr 2 ul. Kartuska 32/34 tel. 302 22 09, 302 21 68 93 * Bema, Gierymskiego, Legnicka, Pankiewicza, Powstańców Warszawskich od nr 1 do nr 41 [nieparzyste] Scena Muzyczna Gdański Archipelag Kultury ul. Powstańców Warszawskich 25 tel. 300 00 32 SUCHANINO 94 Cygańska Góra, Taborowa Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych ul. Cygańska Góra 1, tel. 320 02 20 95 Bacha, Beethovena od nr 1 do nr 76, Mozarta, Paganiniego, Powstańców Warszawskich od nr 45 do nr 53 [nieparzyste] i od nr 66 do nr 70 [parzyste], Wagnera Gimnazjum Nr 29 ul. Beethovena 20, tel. 302 20 10 96 Kamieńskiego, Noskowskiego Gimnazjum Nr 29 ul. Beethovena 20, tel. 302 20 10 97 Czajkowskiego, Liszta, Paderewskiego Szkoła Podstawowa Nr 42 ul. Czajkowskiego 1, tel. 302 46 04 98 Kurpińskiego Szkoła Podstawowa Nr 42 ul. Czajkowskiego 1, tel. 302 46 04 99 Bacewicz, Beethovena od nr 77 do końca, Małcużyńskiego, Otwarta, Schuberta, Schumana, Tylewskiego Szkoła Podstawowa Nr 42 ul. Czajkowskiego 1, tel. 302 46 04 PIECKI-MIGOWO 100 Czubińskiego, Jaśkowa Dolina nr 130, 132 i 134, Myczkowskiego, Raciborskiego, Rondo Pana Cogito, Wileńska od nr 37 do nr 61 [nieparzyste] i od nr 44 do nr 62 [parzyste] Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 20 ul. Gojawiczyńskiej 10 tel. 341 01 67, 347 68 81 101 Nałkowskiej, Zabłockiego Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 20 ul. Gojawiczyńskiej 10 tel. 341 01 67, 347 68 81 102 Edisona, Fultona, Gojawiczyńskiej, Lema od nr 1 do nr 29, Morenowa, Nobla, Pascala, Pasteura, Piecewska od nr 2 do nr 20 [parzyste] oraz nr 1 i 9, Piekarnicza, Trzy Lipy, Volty Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 20 ul. Gojawiczyńskiej 10 tel. 341 01 67, 347 68 81 103 * Arctowskiego, Dobrowolskiego, Kruczkowskiego, Magellana, Piecewska od nr 25 do końca, Rakoczego XX Liceum Ogólnokształcące ul. Dobrowolskiego 6, tel. 347 97 12 104 Czecha, Kolumba, Myśliwska od nr 20 do końca [parzyste] i od nr 23 do końca [nieparzyste], Widok Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 21 ul. Marusarzówny 10, tel. 348 76 62 105 Amundsena, Burgaska, Cietrzewia, Głuszca, Królewskie Wzgórze, Myśliwskie Wzgórze, Powstania Kościuszkowskiego, Powstania Listopadowego Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 21 ul. Marusarzówny 10, tel. 348 76 62 106 Marusarzówny, Morenowe Wzgórze, Zacna, Żylewicza Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 21 ul. Marusarzówny 10, tel. 348 76 62 107 Kusocińskiego, Powstania Styczniowego, Wyrobka, Związku Jaszczurczego Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 21 ul. Marusarzówny 10, tel. 348 76 62 108 Budapesztańska, Bulońska, Szczodra, Wołkowyska Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 21 ul. Marusarzówny 10,tel. 348 76 62 109 * Belgradzka, Jaśkowa Dolina nr 101 i 105, Orańska, Warneńska Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PRZYCHODNIA MORENA” Sp. z o.o. ul. Jaśkowa Dolina 105 tel. 340 72 40 ANIOŁKI 110 * Dąbrowskiego, Dziekuć-Maleja, Focha, Giełguda, Kolonia Jordana, Kolonia Ochota, Kolonia Praca, Kolonia Przybyszewskiego, Kozietulskiego, Płowce, Poniatowskiego, Powstańców Warszawskich od nr 12 do nr 46 [parzyste] i nr 52, Świdnicka, Wrocławska, Żołnierska Scena Muzyczna Gdański Archipelag Kultury ul. Powstańców Warszawskich 25 tel. 300 00 32 111 Aleja Zwycięstwa od nr 46 do nr 59, Chodowieckiego, Dantyszka, Dębinki, Dębowa, Kolejowa, Kopernika, Orzeszkowej, Plac Michalaka, Plac Zebrań Ludowych, Rondo Ofiar Katynia, Śniadeckich, Wronia Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Smoluchowskiego 11 tel. 520 39 97 112 Aleja Hallera od nr 1 do nr 15 [nieparzyste], Aleja Zwycięstwa od nr 1 do nr 15 i od nr 33 do nr 45, Fahrenheita, Hoene- Wrońskiego, Skłodowskiej-Curie, Smoluchowskiego, Towarowa, Traugutta od nr 1 do nr 29 [nieparzyste] i od nr 2 do nr 14 [parzyste], Trubadurów, Tuwima Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Smoluchowskiego 13 tel. 520 39 97 OKRĘG WYBORCZY NR 4 MŁYNISKA 113 Marynarki Polskiej od nr 132 do nr 150, Reja od nr 23 do końca, Zielony Trójkąt Szkoła Podstawowa Nr 69 ul. Zielony Trójkąt 1, tel. 343 05 02 114 Chwaszczyńska, Jana z Kolna od nr 31 do końca, Marynarki Polskiej od nr 151 do końca, Na Ostrowiu, Okrąg, Swojska, Twarda Szkoła Podstawowa Nr 69 ul. Zielony Trójkąt 1, tel. 343 05 02 BRĘTOWO 115 * ** Góralska, Podkarpacka Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 24 ul. Leśna Góra 2, tel. 342 60 76 116 Leśna Góra, Mazowiecka, Niedźwiednik, Ogrodowa, Słowackiego od nr 83 do nr 155 [nieparzyste] i od nr 92 do nr 130 [parzyste] Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 24 ul. Leśna Góra 2, tel. 342 60 76 117 Dolne Migowo, Dolne Młyny, Giedroycia, Górzysta, Herlinga- Grudzińskiego, Karskiego, Matemblewska, Nowiec, Potokowa, Tischnera, Waldorffa, Wichrowe Wzgórze, Zielone Wzgórze Szkoły im. Św. Jana de La Salle ul. Słowackiego 101, tel. 342 59 15 WRZESZCZ GÓRNY 118 * Aleja Żołnierzy Wyklętych, Chrzanowskiego od nr 1 do nr 14, Leśny Stok, Makuszyńskiego, Ostrowskiej, Partyzantów od nr 73 do końca, Reymonta, Rodzinna, Srebrniki, Trawki, Zubrzyckiego Szkoła Podstawowa Nr 27 ul. Srebrniki 10, tel. 550 76 70 119 * Aleja Grunwaldzka od nr 136 do nr 192 [parzyste], Dekerta, Jesionowa od nr 1 do nr 10, Kołłątaja, Małachowskiego, Obywatelska, Partyzantów od nr 49 do nr 71 [nieparzyste], Słowackiego od nr 59 do nr 81 [nieparzyste], Staszica Szkoła Podstawowa Nr 39 ul. Obywatelska 1, tel. 341 19 60 120 Słowackiego od nr 1 do nr 57 [nieparzyste] i od nr 2 do nr 90 [parzyste], Białoszewskiego, Hemara, Norwida, Słonimskiego, Stachury Szkoła Podstawowa Nr 39 ul. Obywatelska 1, tel. 341 19 60 121 Barokowa, Batorego od nr 28 do końca, Gotycka, Partyzantów od nr 36 do nr 72 [parzyste], Podleśna, Renesansowa, Romańska, Secesyjna, Topolowa, Współczesna, Zabytkowa III Liceum Ogólnokształcące ul. Topolowa 7, tel. 341 06 71 122 Batorego od nr 1 do nr 27, Matki Polki, Partyzantów od nr 2 do nr 34 [parzyste], Sosnowa Szkoła Podstawowa Nr 45 ul. Matki Polki 3 A, tel. 341 47 13 123 Aleja Grunwaldzka od nr 82 do nr 134 [parzyste], De Gaulle’a, Jesionowa od nr 11 do końca, Partyzantów od nr 1 do nr 47 [nieparzyste] Zarząd Dróg i Zieleni ul. Partyzantów 36, tel. 524 45 46 124 Aleja Grunwaldzka od nr 24 do nr 78 [parzyste], Do Studzienki od nr 1 do nr 15 [nieparzyste] i od nr 2 do nr 8 [parzyste], Jaśkowa Dolina od nr 1 do nr 12, Matejki od nr 6 do nr 17, Pniewskiego, Politechniczna od nr 5 do nr 14, Sienkiewicza, Sobótki od nr 1 do nr 4 i od nr 21 do końca Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. ul. Jaśkowa Dolina 2, tel. 341 00 21 125 Akacjowa, Brożka, Falista, Jaśkowa Dolina od nr 13 do końca [bez nr 101, 105, 130, 132 i 134], Kossaka, Migowska, Na Wzgórzu, Pawłowskiego, Romera, Sobótki od nr 5 do nr 20 Polska Akademia Nauk Oddział w Gdańsku ul. Jaśkowa Dolina 31, tel. 341 90 34 126 Do Studzienki od nr 10 do końca [parzyste] i od nr 17 do końca [nieparzyste], Fiszera, Matejki od nr 1 do nr 5 i od nr 18 do końca, Pileckiego, Traugutta od nr 66 do nr 102 [parzyste] i od nr 91 do nr 121 [nieparzyste], Wassowskiego Gimnazjum Nr 26 ul. Traugutta 92 tel. 341 02 33, 344 05 02 127 Grodzieńska, Jarowa, Kręta, Siedlicka, Sobieskiego, Suwalska, Traugutta od nr 16 do nr 64 [parzyste] i od nr 31 do nr 89 [nieparzyste], Wileńska od nr 1 do nr 35 [nieparzyste] i od nr 2 do nr 42 [parzyste] Pomorskie Szkoły Rzemiosł ul. Sobieskiego 90, tel. 341 22 01 128 Aleja Grunwaldzka od nr 1 do nr 23 i nr 25, Aleja Hallera od nr 2 do nr 8 [parzyste], Aleja Zwycięstwa od nr 16/17 do nr 32, Bohaterów Getta Warszawskiego, Bracka, Konarskiego, Łukasiewicza, Miszewskiego nr 17 i 18, Narutowicza, Olszewskiego, Piramowicza, Politechniczna od nr 1 do nr 4 i od nr 15 do końca, Puszkina, Uphagena, Własna Strzecha, Wróblewskiego Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące “CONRADINUM” ul. Piramowicza 1/2, tel. 341 05 95 129 Aleja Grunwaldzka od nr 31 do nr 81 [nieparzyste], Czarnieckiego, Konopnickiej, Miszewskiego [bez nr 17 i 18], Skwer Walentynowicz, Waryńskiego od nr 1 do nr 8 i od nr 40 do końca, Zator Przytockiego Szkoła Podstawowa Nr 17 ul. Czarnieckiego 2, tel. 341 09 20 130 Aleja Grunwaldzka od nr 83 do nr 201 [nieparzyste], Brzozowa, Ceglana, Czarna, Dmowskiego, Gomulickiego, Klonowa, Kolejarzy, Lendziona, Miedziana, Syrokomli, Wincentego Pola Zespół Szkół Muzycznych ul. Dmowskiego 16 B tel. 695 380 120 WRZESZCZ DOLNY 131 * Aleja Hallera od nr 10 do nr 84 [parzyste] i od nr 17 do nr 109 [nieparzyste], Leczkowa, Poprzeczna, Wyspiańskiego od nr 1 do nr 10 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 Al. Hallera 16/18, tel. 301 42 08 132 Dzielna, Kliniczna, Kochanowskiego od nr 1 do nr 78, Lengnicha, Okrzei, Reja od nr 9 do nr 22 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 Al. Hallera 16/18, tel. 301 42 08 133 * Klonowicza od nr 1 do nr 31 [nieparzyste] i od nr 2 do nr 38 [parzyste], Kochanowskiego od nr 79 do końca, Mickiewicza od nr 22 do końca, Modrzewskiego, Plac O’Rourke, Racławicka WINDA - Gdański Archipelag Kultury ul. Racławicka 17 tel. 344 90 53, 344 77 93 134 Aleja Hallera od nr 111 do nr 131 [nieparzyste], Kościuszki od nr 73 do końca [nieparzyste] i od nr 80 do końca [parzyste], Manifestu Połanieckiego, Ostroroga, Sochaczewska Szkoła Podstawowa Nr 52 ul. Kościuszki 111, tel. 341 63 10 4
  5. 5. 135 Aleja Hallera od nr 122 do nr 140 [parzyste] i od nr 133 do nr 209 [nieparzyste], Baczyńskiego od nr 1 do nr 5, Deotymy, Dźwigowa, Górnicza, Grudziądzka, Klonowicza od nr 40 do nr 46 [parzyste], Koksowa, Kopalniana, Lwowska, Pstrowskiego, Strakowskiego, Zygmunta Augusta, Żywiecka Szkoła Podstawowa Nr 52 ul. Kościuszki 111, tel. 341 63 10 136 Baczyńskiego od nr 6 do końca, Bohomolca, Daliowa, Grzegorza z Sanoka, Klonowicza od nr 37 do końca [nieparzyste] i od nr 48 do końca [parzyste], Kolonia Uroda, Kolonia Żeńcy, Konwalii, Małoogrodowa, Modrzewiowa, Winogronowa, Wrzeszczańska, Zaścianek, Żniwna Gimnazjum Nr 12 ul. Wrzeszczańska 29 tel. 341 28 20 137 * Aleja Hallera od nr 86 do nr 120 [parzyste], Chrobrego od nr 1 do końca [nieparzyste], Dubois, Lilli Wenedy, Zbyszka z Bogdańca Szkoła Podstawowa Nr 24 ul. Lilli Wenedy 19 tel. 341 29 32, 344 90 32 138 Chrobrego od nr 2 do końca [parzyste], Kubacza, Mickiewicza od nr 1 do nr 21, Mierosławskiego, Plac Komorowskiego, Próżna, Saperów, Wyspiańskiego od nr 11 do końca Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa Al. Legionów 3 tel. 341 76 97 139 * Aldony, Grażyny, Konrada Wallenroda, Lelewela Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich Al. Legionów 7, tel. 341 36 39 140 * Aleja Legionów, Fredry, Kościuszki od nr 40 do nr 78 [parzyste] i od nr 61 do nr 71 [nieparzyste], Kraszewskiego, Krzemienieckiej, Niemcewicza, Plac Wybickiego, Prusa Szkoła Podstawowa Nr 49 Al. Legionów 11, tel. 341 37 33 141 * Gołębia, Kilińskiego, Kościuszki od nr 1 do nr 49 [nieparzyste] i od nr 2 do nr 38 [parzyste], Kunickiego, Nad Stawem, Pestalozziego XIX Liceum Ogólnokształcące ul. Pestalozziego 11/13 tel. 341 29 02, 346 15 56 142 Biała, Danusi, Wajdeloty, Waryńskiego od nr 9 do nr 39, Zawiszy Czarnego II Liceum Ogólnokształcące ul. Pestalozziego 7/9 tel. 341 46 56 STRZYŻA 143 Arciszewskiego, Chrzanowskiego od nr 15 do końca, Gomółki, Hubala od nr 1 do nr 53, Kiepury, Kmieca, Kolberga, Lindego, Ludowa, Rolna, Różyckiego, Skwer Gałuszki, Sygietyńskiego IX Liceum Ogólnokształcące ul. Wilka-Krzyżanowskiego 8 tel. 341 86 13 144 * Aleja Wojska Polskiego od nr 8 do nr 32 [parzyste], Karłowicza, Kisielewskiego, Lipińskiego, Plac Piłsudskiego, Skwer Kolbergera, Sychty, Szymanowskiego, Zamenhofa, Żeleńskiego Rada Osiedla Strzyża ul. Sychty 12/14 tel. 520 27 92 145 Aleja Grunwaldzka od nr 203 do nr 244, Aleja Wojska Polskiego od nr 5 do końca [nieparzyste], Chopina od nr 1 do nr 34, Moniuszki, Nowowiejskiego, Wita Stwosza od nr 75 do końca [nieparzyste] Państwowe Szkoły Budownictwa Al. Grunwaldzka 238 tel. 341 64 61, 341 02 30 146 Aleja Wojska Polskiego od nr 40 do końca [parzyste], Chopina od nr 35 do końca, Fitelberga, Glinki, Hubala od nr 54 do końca, Plac Maczka, Wilka-Krzyżanowskiego, Wita Stwosza od nr 106 do końca [parzyste], Żeglarska Gimnazjum Nr 1 ul. Wilka-Krzyżanowskiego 6 tel. 341 09 29 OKRĘG WYBORCZY NR 5 ZASPA ROZSTAJE 147 * ** Drzewieckiego, Leszczyńskich, Żwirki i Wigury od nr 5 do końca Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 12 ul. Burzyńskiego 10, tel. 346 96 48 148 Burzyńskiego Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 12 ul. Burzyńskiego 10, tel. 346 96 48 149 Ciołkowskiego, Żwirki i Wigury od nr 1 do nr 3 Niepubliczna Szkoła Podstawowa NASZA SZKOŁA z Przedszkolem ul. Ciołkowskiego 10, tel. 346 62 98 150 * Meissnera Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 ul. Meissnera 9, tel. 346 94 32 151 Aleja Jana Pawła II od nr 1 do nr 29 [nieparzyste] i od nr 20 do nr 50 [parzyste], Plac Trzeciego Tysiąclecia Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 ul. Meissnera 9, tel. 346 94 32 152 * Budziszów, Dygasińskiego, Jeżewskiego, Kombatantów, Korczaka, Majewskich, Necla, Polonii Gdańskiej, Powstańców Wielkopolskich, Wieczorkiewicza Klub „Szafir” ul. Kombatantów 4, tel. 517 757 754 ZASPA MŁYNIEC 153 * Pilotów od nr 1 do nr 12 XV Liceum Ogólnokształcące ul. Pilotów 7, tel. 556 54 01 154 Braci Lewoniewskich, Pilotów od nr 13 do końca XV Liceum Ogólnokształcące ul. Pilotów 7, tel. 556 54 01 155 * Startowa od nr 1 do nr 15 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 13 ul. Startowa 9, tel. 556 66 85 156 Startowa od nr 17 do końca Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 13 ul. Startowa 9, tel. 556 66 85 157 Dywizjonu 303, Aleja Jana Pawła II od nr 2 do nr 6 [parzyste] Przedszkole Nr 86 ul. Dywizjonu 303 nr 27 tel. 557 32 35 158 Bajana, Hynka, Nagórskiego, Skarżyńskiego Przedszkole Nr 86 ul. Dywizjonu 303 nr 27 tel. 557 32 35 PRZYMORZE WIELKIE 159 Aleja Rzeczypospolitej od nr 1 do nr 9 Szkoła Podstawowa Nr 80 ul. Opolska 9, tel. 556 46 62 160 Aleja Rzeczypospolitej od nr 11 do nr 13, Kołobrzeska od nr 46 do nr 54 [parzyste], Opolska Szkoła Podstawowa Nr 80 ul. Opolska 9, tel. 556 46 62 161 * Chłopska od nr 2 do nr 18 [parzyste], Kołobrzeska od nr 45 do nr 53 [nieparzyste] Szkoła Podstawowa Nr 79 ul. Kołobrzeska 49, tel. 553 12 60 162 Kołobrzeska nr 42 i 44 oraz od nr 55 do nr 65 [nieparzyste] Szkoła Podstawowa Nr 79 ul. Kołobrzeska 49, tel. 553 12 60 163 * Kołobrzeska nr 67, Obrońców Wybrzeża od nr 1 do końca [nieparzyste] i od nr 2 do nr 6 [parzyste] Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 33 ul. Kołobrzeska 75, tel. 557 26 80 164 Kołobrzeska od nr 69 do końca [nieparzyste], Obrońców Wybrzeża od nr 8 do końca [parzyste] Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 33 ul. Kołobrzeska 75, tel. 557 15 41 165 Kołobrzeska od nr 56 do końca [parzyste], Olsztyńska Ogólnokształcące Szkoły Sportowe ul. Kołobrzeska 77, tel. 557 17 41 166 Czarny Dwór, Dąbrowszczaków od nr 30 do końca, Jelitkowski Dwór, Wika-Czarnowskiego Zespół Szkół Zawodowych Nr 9 ul. Dąbrowszczaków 35 tel. 553 28 92, 553 05 15 167 * Jagiellońska od nr 1 do końca [nieparzyste] i od nr 30 do końca [parzyste] Szkoła Podstawowa Nr 44 ul. Jagiellońska 24, tel. 553 04 71 168 Dąbrowszczaków od nr 1 do nr 6, Piastowska od nr 90 do nr 108 [bez nr 100] [parzyste] Gimnazjum Nr 19 ul. Jagiellońska 5, tel. 761 45 97 169 Chłopska od nr 26 do nr 46 [parzyste], Dąbrowszczaków od nr 7 do nr 29, Piastowska nr 100 Gimnazjum Nr 19 ul. Jagiellońska 5, tel. 761 45 97 170 * Chłopska od nr 20 do nr 24 [parzyste], Jagiellońska nr 10 A-F Szkoła Podstawowa Nr 76 ul. Jagiellońska 14, tel. 553 20 21 171 Jagiellońska od nr 2 do nr 8 [parzyste], nr 10 G-M oraz od nr 12 do nr 28 [parzyste] Szkoła Podstawowa Nr 76 ul. Jagiellońska 14, tel. 553 20 21 PRZYMORZE MAŁE 172 Bydgoska, Bzowa, Chłopska od nr 25 do nr 53 [nieparzyste], Chociszewskiego, Czerwony Dwór, Kętrzyńskiego Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych ul. Czerwony Dwór 21 tel. 557 46 84 173 Krzywoustego, Leszka Białego, Obotrycka, Piastowska od nr 19 do nr 107 [nieparzyste] i od nr 20 do nr 88 [parzyste], Poznańska, Rzepichy Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Filia Nr 11 ul. Czerwony Dwór 21 tel. 553 20 12 174 Beniowskiego, Bora-Komorowskiego, Droszyńskiego, Kupały, Lęborska, Morawska, Mściwoja II, Sambora, Słowiańska, Subisława od nr 1 do nr 18, Świętopełka, Ziemowita Gimnazjum Nr 20 ul. Zgody II 6, tel. 553 59 34 175 Chłopska od nr 1 do nr 23 [nieparzyste], Darłowska, Fromborska, Majdera, Plac Najświętszej Maryi Panny, Śląska, Tolkmicka, Władysławowska, Zgody I, Zgody II Gimnazjum Nr 20 ul. Zgody II 6,tel. 553 59 34 176 Kołobrzeska od nr 1 do nr 43 [nieparzyste] i od nr 2 do nr 40 [parzyste], Krynicka, Solikowskiego Osiedlowy Dom Kultury PSM „KOLEJARZ” ul. Kołobrzeska 25 E, tel. 553 42 93 177 Arkońska, Malborska, Pucka, Słupska, Szczecińska Szkoła Podstawowa Nr 46 ul. Arkońska 17, tel. 553 27 23 OKRĘG WYBORCZY NR 6 MATARNIA 178 * ** Agrarna, Astronautów, Azymutalna, Budowlanych od nr 33 do końca [nieparzyste] i od nr 44 do końca [parzyste], Dedala, Elewów, Ikara, Internetowa, Jesienna, Kadetów, Klukowska, Podchorążych, Radarowa, Radiowa, Satelitarna, Sąsiedzka, Słowackiego od nr 142 do końca [parzyste] i od nr 159 do końca [nieparzyste], Spadochroniarzy, Synów Pułku, Szybowcowa, Śmigłowa, Teleskopowa, Telewizyjna, Wiłkomirskiego, Wojnarskiego, Zenitowa Szkoła Podstawowa Nr 82 ul. Radarowa 26, tel. 349 56 69 179 Cytrowa, Harfowa, Lirowa, Lutniowa, Słabego, Słowackiego od nr 132 do nr 140 [parzyste], Wiolinowa, Złota Karczma Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 23 ul. Słabego 6, tel. 349 68 83 KOKOSZKI 180 Azaliowa, Banińska, Barkoczyńska, Betoniarzy, Będomińska, Biologiczna, Borska, Botaniczna, Brodnicka, Budowlanych od nr 1 do nr 31 [nieparzyste] i od nr 2 do nr 42 [parzyste], Bysewska, Cementowa, Choczewska, Czaplewska, Dojazdowa, Fabryczna, Fundamentowa, Gostyńska od nr 1 do nr 24, Grzybowa, Instalatorów, Inżynierska, Irysowa, Jaśminowy Stok Szkoła Podstawowa Nr 83 ul. Stokłosy 1, tel. 349 56 74 181 Kartuska od nr 449 do końca [nieparzyste] i od nr 476 do końca [parzyste], Kosmonautów, Leźnieńska, Lubczykowa, Maciejkowa, Maszynowa, Metalowców, Miechucińska, Mirachowska, Montażystów, Nagietkowa, Nowatorów, Okólna, Osiedlowa, Przyrodników, Rakietowa, Rozwojowa, Różany Stok, Sianowska, Smęgorzyńska, Snycerzy, Stokłosy, Storczykowa, Swarzewska, Szafranowa, Św. Brata Alberta, Transportowców, Wrześniowa, Zbąszyńska, Zbieżna, Żukowska Szkoła Podstawowa Nr 83 ul. Stokłosy 1, tel. 349 56 74 182 * Bieszkowicka, Borówkowa, Chabrowa, Charzykowska, Czeremchowa, Czerwcowa, Egiertowska, Gołuńska, Goplańska, Gostyńska od nr 25 do końca, Kalinowa, Karlikowska, Karsińska, Kartuska od nr 411 do nr 447 [nieparzyste] i od nr 444 do nr 474 [parzyste], Kiszewska, Kminkowa, Kolbudzka, Kortowska, Kwietniowa Szkoła Podstawowa Nr 84 ul. Otomińska 72, tel. 349 57 13 183 Lipcowa, Lipuska, Lublewska, Łagowska, Łapalicka, Łapińska, Macierzankowa, Malinowa, Mamuszki, Marcowa, Mezowska, Niegocińska, Otomińska, Porzeczkowa, Poziomkowa, Rokitnikowa, Rumiankowa, Sierakowicka, Sierpniowa, Somińska, Sudomska, Sulmińska, Tuchomska, Tymiankowa, Wdzydzka, Węsierska, Widlińska, Wiecka, Wielewska, Wiosenna Szkoła Podstawowa Nr 84 ul. Otomińska 72, tel. 349 57 13 5
  6. 6. ŻABIANKA-WEJHERA-JELITKOWO-TYSIĄCLECIA 184 Pomorska od nr 22 do nr 93 Szkoła Podstawowa Nr 60 ul. Chłopska 64, tel. 557 16 26 185 Bałtycka, Chłopska od nr 48 do nr 72 [parzyste] i nr 65, Jantarowa od nr 1 do nr 15, Kapliczna, Lecha, Mieszka I, Morska, Nadmorska, Piastowska od nr 109 do końca, Tysiąclecia, Wypoczynkowa Szkoła Podstawowa Nr 60 ul. Chłopska 64,tel. 557 16 26 186 * Błękitna, Bursztynowa, Gospody od nr 1 do końca [nieparzyste], Husytów, Jelitkowska, Orłowska od nr 1 do nr 7, Plac Dwóch Miast Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 7 ul. Orłowska 13, tel. 556 29 00 187 Helska, Orłowska od nr 8 do końca, Wejhera Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 7 ul. Orłowska 13, tel. 556 29 00 188 Pelplińska, Plac Wyszyńskiego, Pomorska od nr 8 do nr 13, Subisława od nr 19 do końca Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących ul. Subisława 22 tel. 557 94 45, 557 94 55 189 Pomorska od nr 14 do nr 21 i od nr 94 do końca Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących ul. Subisława 22 tel. 557 94 45, 557 94 55 190 Gospody od nr 2 do końca [parzyste], Szyprów Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 8 ul. Szyprów 3, tel. 557 98 22 191 Gdyńska, Rybacka, Sztormowa Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 8 ul. Szyprów 3, tel. 557 98 22 OLIWA 192 Aleja Grunwaldzka od nr 593 do nr 615 [nieparzyste] i od nr 602 do nr 612 [parzyste], Bobrowa, Czyżewskiego od nr 20 do końca, Jelenia, Nadwodna, Sobolowa, Zajęcza, Żubrowa Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych ul. Czyżewskiego 31, tel. 559 86 43 193 Czyżewskiego od nr 1 do nr 19, Gdańca, Karpacka, Sarnia, Tatrzańska RSM „BUDOWLANI” Klub Osiedlowy AD-REM ul. Czyżewskiego 12, tel. 559 76 34 194 * Aleja Grunwaldzka od nr 539 do nr 591 [nieparzyste] i od nr 578 do nr 600 [parzyste], Bitwy Oliwskiej, Dickmana, Górskiego, Pomorska od nr 1 do nr 7 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu ul. Czyżewskiego 30A tel. 554 74 60 195 Bytowska, Karwieńska, Kościerska, Kwietna, Leśna, Liczmańskiego, Opacka, Podhalańska, Słoneczna, Spacerowa od nr 1 do nr 18, Stary Rynek Oliwski, Świerkowa Szkoła Podstawowa Nr 23 ul. Opacka 7, tel. 552 17 77 196 Aleja Grunwaldzka od nr 505 do nr 537 [nieparzyste] i od nr 516 do nr 534 [parzyste], Ceynowy, Cystersów, Flisacka, Hołdu Pruskiego, Kanapariusza, Majkowskiego, Nowickiego, Obrońców Westerplatte, Opata Rybińskiego, Piastowska od nr 1 do nr 18, Plac Dworcowy, Plac Inwalidów Wojennych, Poczty Gdańskiej, Schopenhauera Fregata Szkoła Podstawowa ul. Cystersów 13, tel. 341 97 49 197 Asnyka, Derdowskiego od nr 1 do nr 4 i od nr 26 do końca, Grottgera od nr 1 do nr 3 A i od nr 26 do końca, Polanki od nr 1 do nr 26 i od nr 125 do nr 136, Wita Stwosza od nr 1 do nr 13 [nieparzyste] i od nr 2 do nr 16 A [parzyste], Witkiewicza, Żeromskiego V Liceum Ogólnokształcące ul. Polanki 130, tel. 552 11 91 198 Aleja Grunwaldzka od nr 463 do nr 503 [nieparzyste] i od nr 470 do nr 504 [parzyste], Derdowskiego od nr 5 do nr 25, Drzymały, Husa, Kaprów, Kaszubska, Kręckiego, Miraua, Wąsowicza Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 17 z klasami sportowymi ul. Wąsowicza 30, tel. 552 34 14 199 Grottgera od nr 4 do nr 25, Kasprowicza, Noakowskiego, Orkana, Polanki od nr 27 do nr 39 i od nr 122 do nr 124, Tetmajera, Wita Stwosza od nr 15 do nr 31/37 [nieparzyste] i od nr 18 do nr 44 [parzyste], Zacisze Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 ul. Wita Stwosza 23, tel. 552 09 94 200 Abrahama od nr 1 do nr 10 i od nr 56 do końca, Aleja Grunwaldzka od nr 250 do nr 272 [parzyste] i od nr 295 do nr 419 [nieparzyste], Bażyńskiego, Jasia i Małgosi, Kubusia Puchatka, Milewskiego, Polanki od nr 40 do nr 58 oraz od nr 119 do nr 121, Wita Stwosza od nr 53 do nr 63 i nr 73 [nieparzyste] i od nr 46 do nr 58 [parzyste] Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego 1A, tel. 523 24 36 VII DWÓR 201 Abrahama od nr 11 do nr 55, Bukowskiego, Mehoffera, Michałowskiego, Norblina, Orłowskiego, Potyrały, Rodakowskiego, Rylkego, Sośnickiego Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 26 z Klasami Sportowymi ul. VII Dwór 6, tel. 556 00 14 202 Bellinga, Chełmońskiego, Czarnowskiego, Doroszewskiego, Drożyny, Głogowska, Gryglewskiego, Krasnoludków, Kurzyńskiego, Macierzy Szkolnej w Gdańsku, Ogryczaków, Paneckiego, Polanki od nr 59 do nr 118, Siemiradzkiego, VII Dwór, Wita Stwosza nr 62A i od nr 96 do nr 104 [parzyste] Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 26 z Klasami Sportowymi ul. VII Dwór 6, tel. 556 00 14 OSOWA 203 * Afrodyty, Andromedy, Antygony, Ateny, Balcerskiego, Barniewicka, Biwakowa, Borchardta, Bukowa, Centaura, Cerery, Chełmińska, Chirona, Chojnicka, Cumowników, Daru Pomorza, Drawska, Gajowa, Galileusza, Gnieźnieńska, Gowidlińska, Gryfa Pomorskiego, Heliosa, Herosa, Hestii, Iławska, Izydy, Jowisza, Junony od nr 1 do nr 11 [nieparzyste] i od nr 2 do nr 18 [parzyste], Juraty Szkoła Podstawowa Nr 81 ul. Siedleckiego 14, tel. 552 70 31 204 Kielnieńska od nr 46 do końca [parzyste] i od nr 61 do końca [nieparzyste], Komandorska, Konkordii, Konstelacji, Korsarzy, Koziorożca, Krajeńska, Kruszwicka, Kwiatkowskiego, Kwidzyńska, Ledy, Letniskowa, Maciejewicza, Merkurego, Minerwy, Mirandy, Myśliborska, Nawigatorów, Neptuna, Niedziałkowskiego, Nowa, Nowy Świat Szkoła Podstawowa Nr 81 ul. Siedleckiego 14, tel. 552 70 31 205 Odyseusza, Okrętowa, Oriona, Otago, Ozyrysa, Parkingowa, Parkowa, Parterowa, Pegaza, Penelopy, Planetarna, Plejady, Plutona, Posejdona, Prometeusza, Rabatki, Regatowa, Relaksowa, Saturna, Seleny, Siedleckiego, Smugowa, Sołdka, Sopocka, Sportowa, Strzelca, Szafera, Szalupowa, Teligi, Temidy, Trapowa, Urana, Victorii, Wendy, Wenus, Westy, Willowa, Woźnicy, Zaruskiego, Zatokowa, Zeusa, Złotowska Szkoła Podstawowa Nr 81 ul. Siedleckiego 14, tel. 552 70 31 206 * Achillesa, Akteona, Ariadny, Artemidy, Astronomów, Bereniki, Bliźniąt, Cefeusza, Delfina, Diany, Dionizosa, Eurydyki, Feniksa, Flory, Galaktyczna, Heleny, Herkulesa, Hermesa, Hery, Homera, Horacego, Jednorożca, Jutrzenki Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Wodnika 57, tel. 340 75 60 207 Junony nr 31 i 33 oraz od nr 54 do nr 94 [parzyste], Kasjopei, Keplera, Kielnieńska od nr 1 do nr 59 [nieparzyste] i od nr 2 do nr 44 [parzyste], Komety, Marsa, Meteorytowa, Międzygwiezdna, Nike, Orfeusza, Osowski Zakątek, Zielony Zakątek, Owczarnia, Parysa, Perseusza, Plac Św. Jana Apostoła, Spacerowa od nr 46 do końca, Syriusza, Tezeusza, Wegi, Wodnika, Wolarza Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Wodnika 57, tel. 340 75 60 ODRĘBNE OBWODY GŁOSOWANIA Numer obwodu Granice obwodu głosowoania Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej 208 STOGI Hoża nr 4 Dom Pomocy Społecznej „Ostoja”, ul. Hoża 4, tel. 307 09 22 209 PRZERÓBKA Siennicka nr 23 Zakład Karny, ul. Siennicka 23 tel. 766 93 40, 301 60 33 210 ŚRÓDMIEŚCIE Kurkowa nr 12 Areszt Śledczy, ul. Kurkowa 12 tel. 320 18 50 211 ŚRÓDMIEŚCIE Nowe Ogrody nr 1/6 COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. Szpital im. Mikołaja Kopernika ul. Nowe Ogrody 1/6, tel. 764 01 60 212 SIEDLCE Kartuska nr 4/6 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Gdańsku, Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA ul. Kartuska 4/6, tel. 309 82 73 213 SIEDLCE Powstańców Warszawskich nr 1/2 COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. Szpital im. Mikołaja Kopernika ul. Powstańców Warszawskich 1/2 tel. 764 08 22 214 ANIOŁKI Dębinki nr 7, Smoluchowskiego nr 17 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul. Dębinki 7 tel. 349 22 88 215 ANIOŁKI Smoluchowskiego nr 18 Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. Specjalistyczny Szpital Zakaźny ul. Smoluchowskiego 18 tel. 341 40 41 w. 277 216 WRZESZCZ GÓRNY Srebrniki nr 17 Wojewódzki Szpital Psychiatryczny ul. Srebrniki 17, tel. 524 75 28 217 WRZESZCZ GÓRNY Aleja Zwycięstwa nr 30 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne al. Zwycięstwa 30, tel. 347 16 72 218 WRZESZCZ DOLNY Kliniczna nr 1a Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ul. Kliniczna 1a, tel. 349 34 62 219 ZASPA ROZSTAJE Aleja Jana Pawła II nr 50 COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. Szpital Św. Wojciecha, al. Jana Pawła II 50, tel. 768 43 00 220 ZASPA MŁYNIEC Hynka nr 12 Stowarzyszenie Domu Opieki „Złota Jesień”, ul. Hynka 12 tel. 559 21 32 w. 393 221 PRZYMORZE MAŁE Fromborska nr 24 Caritas Archidiecezji Gdańskiej Centrum Pomocowe Caritas im. Jana Pawła II, ul. Fromborska 24 tel. 511 35 11 222 OLIWA Polanki nr 121 Dom Pomocy Społecznej ul. Polanki 121 tel. 552 33 32, 552 19 52 223 VII DWÓR Polanki nr 117 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SP ZOZ ul. Polanki 117, tel. 552 64 91 Uwaga! Wyborcy niepełnosprawni o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają możliwość głosowania korespondencyjnego. Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Gdańsku do dnia 27 października 2014 r. Do wykonywania zadań związanych z głosowaniem korespondencyjnym wyznaczono w Gdańsku Obwodowe Komisje Wyborcze Nr: 5, 38, 82, 115, 147, 178. * lokal wyborczy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych * ** lokal wyborczy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz obwodowa komisja właściwa do głosowania korespondencyjnego W dniu 16 listopada 2014 r. lokale wyborcze otwarte będą w godzinach od 7.00 do 21.00 Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz 6

Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 16 listopada 2014 roku, w godzinach od 7.00 do 21.00.

Vues

Nombre de vues

2 098

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

1 163

Actions

Téléchargements

2

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

0

×