Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
2000b.c.
1700b.c.
1200b.c
600b.c.
500b.c.
100b.c
100a.d
700a.d.
900a.d
1200a.d.
1600a.d
1900b.c.
1800b.c.
1600b.c.
1500b.c...
!a/1b:Tørvemurhuse med eller uten
innvendig trekledning.
IIa: Bindingsverk med torvverk
rundt.
IIb: Rene konstruksjoner av...
Torv må hentes slik at det ikke sjenerer naboene.
Det skal være minimum 10 - 15 m mellom husene.
Møttingene må ligge slik ...
1957 - Standardisering
av boligstøttebyggeriet
medfører en
standardisering av
typehusene.
Type 25, dobbelthus fra 1966, Ma...
1960 -
Leilighetsblokker ble bygget
for lokale Grønlendere.
2000 -
Illorput 2000 introduseres: Illorput er et
selvbyggerhu...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Boligutvikling I Grønland

379 vues

Publié le

  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Boligutvikling I Grønland

  1. 1. 2000b.c. 1700b.c. 1200b.c 600b.c. 500b.c. 100b.c 100a.d 700a.d. 900a.d 1200a.d. 1600a.d 1900b.c. 1800b.c. 1600b.c. 1500b.c. 1400b.c. 1300b.c. 1000b.c. 1100b.c. 900b.c. 800b.c. 700b.c. 200b.c. 400b.c. 300b.c. year0 500a.d. 400a.d. 200a.d. 300a.d. 600a.d. 800a.d. 1000a.d. 1100a.d. 1300a.d. 1400a.d. 1500a.d. 1700a.d. 2100a.d 1800a.d. 1900a.d. 2000a.d. Independence I Sarquaq Independence II Dorset I Dorset II Thule Ingusuk Norse Colonization 1721 - Dansk kolonisering 1776 - Den Danske administrasjonen stenger Grønland ved lov. En av argumentene er at Grønlenderne må beskyttes mot sykdommer utenfra. 1950 - Den Grønlandske kommisjon G-50 stipulerer nye krav for boligkonstruksjon. 1953 - Grønland ble en selvstendig del av det Danske Kongeriket. 1979 - Hjemmestyret ble innført. 1909 - Det Grønlandske Sælskap oppnevner Husutvalget. 1947 - Lægeekspedisjonen undersøker boligforholdene i Grønland. 1835 - Den annen Grønlandske kommisjon kunngjorde at den Grønlandske boligsituasjonen måtte forbedres. 1910 - “Husudvalgets Betænkning” publiseres: en rådgivining for boligbyggeri i Grønland. 1951 - Landsrådet instiller midlertidig vedtekt om lån til bygging av mindre boliger m.m. 1953 - Statsministeriet anonnserer Bolig- støtteordningen. 1972 - Nye insentiver fra Grønlandsrådet for å løse bygdenes boligproblemer ved hjelp av selvbyggeri. Bolig og politikk 1650 - Grønlenderne bodde i langhus av torv og drivrøm- mer. 1836 - De første prefabrik- ert husene kom til Grønland. Bygningene var tilvirket i Danmark. 1948 - De fleste Grønland- ske hus består av et rom og er trekkfulle og kalde (Lægeekspe- disjonen). 1950 - De første boligblokkene for dansker på post i Grønland ble bygget i Nuuk. 1960 - Leilighetsblokker ble bygget for lokale Grønlendere. 1980-tallet - Boligbyggerlag ble etablert i Grønland. 2000 - Illorput 2000 introduseres: Illorput er et selvbyggerhus som er utviklet på bakgrunn av erfaringer med ulike typer selvbyggerhus. Illorput kommer i 4 ulike størrelser. 1939 - Philip Rosendahl demonstrerte sitt tørvemurhus. 1851 - Den tredje Grønlandske kommisjon bestemmer at landet skal forsynes med billig brensel fra Grønlandske kullgruver. 1957 - Standardisering av boligstøttebyggeriet medfører en standardisering av typehusene. 1967 - En ny serie typehus av løser 57-serien. 2008 - Selvbyggerordningen avløses av Medbyggerordningen . 1937 - Alfred Berthelsen skriver om boligen i Grønland etter 30 års legevirksomhet. Bolig og praksis 1700 1800 1900 2000 Bosetninger Boliger 2009 - Grønland oppnår selvstyre og ansvarsområdene fra Hjemmestyret utvides til å inkludere det juridisk myndighet , politimyndighetene og ansvar for naturressursene.
  2. 2. !a/1b:Tørvemurhuse med eller uten innvendig trekledning. IIa: Bindingsverk med torvverk rundt. IIb: Rene konstruksjoner av bindings- verk. Ia Ib IIa IIb 1650 - Grønlenderne bodde i langhus av torv og drivrøm- mer. 1937 - Alfred Berthelsen skriver om boligen i Grønland etter 30 års legevirksomhet. A. Berthelsen kategor- iserer sine opptegninger fra en 30-årsperiode på tidlig 1900tallet i torvhus, bindingsverk med torvmur eller rene bindingsverk- konstruksjoner.I Maniitsoq var fordelingen mellom de ulike hustypene slik:
  3. 3. Torv må hentes slik at det ikke sjenerer naboene. Det skal være minimum 10 - 15 m mellom husene. Møttingene må ligge slik at de ikke forurenser drikkevannet. Husene må plasseres slik at ikke avrenningen forurenser drikkevannet. Dørene må ha hengsler og de skal være tette. Sammenbygging av hus må kun skje etter enighet mellom huseiere. Det skal være minimum 2 m opp til takbjelken. Det skal være minimum 4 m3 beboelsesrum pr voksen. Det skal være minimum 2,5 m3 beboelsesrum pr barn. Vindusareal skal være minst 1/25 av gulvarealet. Gulvet skal løftes min 30 cm opp fra terrenget. Briksen må utformes slik at man kan rengjøre under. Taket skal ikke løftes av for rengjøring. Det tilrådes at briksen utformes slik at den kan brukes til oppbevaring. Taket skal kles med horisontale bredder som skal klinkes om der ikke er takpapp under. Taket skal ha et utspring som beskytter tovrmuren mot fukt. 1910 - “Husudvalgets Betænkning” publiseres: en rådgivining for boligbyggeri i Grønland.
  4. 4. 1957 - Standardisering av boligstøttebyggeriet medfører en standardisering av typehusene. Type 25, dobbelthus fra 1966, Maniitsoq.
  5. 5. 1960 - Leilighetsblokker ble bygget for lokale Grønlendere. 2000 - Illorput 2000 introduseres: Illorput er et selvbyggerhus som er utviklet på bakgrunn av erfaringer med ulike typer selvbyggerhus. Illorput kommer i 4 ulike størrelser. image: ourtesy of INI

×