Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

LinkedIn rådgivning - tre veje til større udbytte med LinkedIn

368 vues

Publié le

Vi kan byde stærkt ind med følgende 3 services;
1. Vi kvalitetstjekker jeres samlede brug af LinkedIn ---
2. Branding af medarbejdere og virksomhed ---
3. Individuel LinkedInrådgivning.

Publié dans : Médias sociaux
 • D0WNL0AD FULL ▶ ▶ ▶ ▶ http://1lite.top/d2jhc ◀ ◀ ◀ ◀
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

LinkedIn rådgivning - tre veje til større udbytte med LinkedIn

 1. 1. IN Få det bedste ud af LINKED
 2. 2. Konsulenthuset ballisager og LinkedIn-ekspert Tonny Mikkelsen Konsulenthuset ballisager er en mellemstor, landsdækkende virksomhed med speciale indenfor rekruttering, outplacement og karriererådgivning Kort fortalt: Vi sætter kompetencer i spil. Linked- In er en integreret del af vores professionelle hver- dag. Vi er tilmed så heldige, at en af landets førende LinkedIn-eksperter Tonny Mikkelsen har valgt Konsulenthuset ballisager som arbejdsplads. Tonny Mikkelsen tilhører den absolutte elite, når det handler om en forståelse for, hvordan LinkedIn virker, og hvordan vi hver især – både som virksom- heder og individer – kan få mere ud af LinkedIn.
 3. 3. Udnytter I mulighederne i LinkedIn, eller går I med en fornemmelse af, at det kunne være bedre? Hvis det sidste er tilfældet, så lad os give jer et samlet kvalitetstjek. Bagefter står I med en optimeringsrapport, som fortæller, hvor I kan blive bedre – og hvad I skal gøre. LinkedIn rummer mange muligheder, som de færreste udnytter. I forbindelse med kvalitetstjekket og optimeringsrapporten sætter vi fokus på, hvordan den succesfulde virksomhed profilerer sig på LinkedIn. Vi kvalitetstjek- ker jeres sam- lede brug af LinkedIn Vi gennemgår alle LinkedIn’s funktioner og muligheder samtidig med, at vi interviewer jer omkring jeres praksis. • Nyhedsstrøm del/like. • Leadlister/strategisk anvendelse af LinkedIn som CRM System. • Virksomhedssiden: Strategisk kommuni- kation – klarhed omkring kommunikation og formål, samt bl.a. logo, effektmåling, bannere, careers page. • Employer branding og rekruttering. • Oprettelse af reklamer, segmentering. • Principperne for content marketing på LinkedIn. • Medarbejderengagement og synergi- samspillet imellem virksomhedsprofil og personprofiler i virksomheden. • Nedskrevne politikker på området. Pris: 8.000,- + evt. kørsel. Er du allerede kunde hos os, ydes der 10 % rabat. Priserne er ekskl. moms. Målgruppe: Beslutningstagere og ledelse indenfor marketing og HR INDHOLD Emner i kvalitetstjekket Tre veje til størr
 4. 4. Branding af medarbejdere og virksomhed Vi giver medarbejderne et indblik i mulighederne for at brande sig selv og firmaet på LinkedIn Har jeres sælgere og nøglemedarbejdere den ønskede adfærd på Linkedin? Eller blander I jer ikke i det? Vi tror, I kan hjælpe jeres medarbejdere med at profilere virksomheden positivt og mere effektivt på LinkedIn. Lad os hjælpe jer til hvordan. Vi arrangerer det som et inspirationsoplæg – medarbejderne skal til syvende og sidst selv vælge, hvordan de anvender deres Linkedin-profil. Opsætning af en salgbar profil, herunder: • Tips til hvordan du markedsfører dig/din virksomhed på LinkedIn. • Søgeord/algoritme. • Anbefalinger/kompetencer. • Find de rigtige grupper (målgruppe) og strategi for tilstedeværelse i gruppen. • Brug LinkedIn til research. • Udbyg netværk, skab kvalitative relationer (strategi). • Strategi for Del/like/kommentere på LinkedIn. • Lav leadlister – herunder søgeagent. • Brug LinkedIN som CRM system. • Premiumkonto – funktioner og muligheder. Pris: Foredrag 2 timer: 5.000,- + evt. kørsel. Workshop 3 timer: 7.000,- + evt. kørsel. Er du allerede kunde hos os, ydes der 10% rabat. Priserne er ekskl. moms. Målgruppe: Virksomhedens medarbejdere INDHOLD ? re udbytte med
 5. 5. Har I medarbejdere, som skal have styrket deres LinkedIn-profil og færden på LinkedIn? Så yder vi gerne individuel support. Det kan foregå enten på Skype eller i face-to-face møde. Den individuelle rådgivning gennemføres altid i tre trin: Forventningsafstemning – Profil-analyse – Rådgivning. I den individuelle rådgivning arbejder vi i dybden med de udfordringer og udviklings- områder, som den enkelte står med. Dette sker på baggrund af et forventningsinter- view med vores rådgiver, hvor der laves en konkret køreplan for, hvad der ønskes opnået via LinkedIn. På baggrund af interviewet udarbejdes en dybdegående profilanalyse (personlig profil og/eller virksomhedsprofil). På baggrund af denne analyse gives der konkret sparring og inputs til en direkte omsættelig strategi. Denne sparring gives ved enten fysisk møde eller via telefon/skype. Individuel LinkedIn- rådgivning In Tid: Vi afsætter cirka 3 timer til en basis-rådgivning – interview, analyse og feedback. Pris: Basispakke 3.500,- afhængig af omfang af feedback. Yderligere rådgivning faktureres med timepris a’ 1.000,- + evt. kørsel. Er du allerede kunde hos os, ydes der 10% rabat. Priserne er ekskl. moms. Målgruppe: Individuel rådgivning
 6. 6. Konsulenthuset ballisager a/s • Søren Frichs Vej 40A, 1. sal, 8230 Åbyhøj Tel. 7020 4050 • Info@ballisage.com • www.ballisager.com

×