Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Revista Culturism nr.96 (5/1999)

2 561 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Revista Culturism nr.96 (5/1999)

 1. 1. director Cristian Dulgheru num`rul 5 (96) mai 1999 O .R M IS R B i c e p s ul U l ui D avi d D e ar t h LT Ne c e s a r u l pr o t e i c UV I RGI L B U RU I ANåa n t re n a m e n t D o s a r ul Cp e n t ru u m e ri P o r t e r C o t t re l PA n t re n a m e n t D i al og Oi ntens c u c it i t o r iiTCa mp io n a t e le P ag i nan a] ion ale g r a f i c i a n u l uid e j un io r i[ i m a st e r s P ro bl e m e m e d ic a l eß t i a ] i c` … [ i m e d ic a m e n t e
 2. 2. O nou` Acum sunt sponsoriza]i [i folosesc cu succes produsele2 5 CULTURISM prezentare “Redis” cunoscu]ii culturi[ti: Alexandru Costache, CostelVe[ti 1. Facultatea de Educa]ie Probe: - Test practic, Cultu- Fizic` [i Sport (profilul educa]ie rism [i Fitness (eliminatoriu), cu m`suri Torcea, Irina Muntean, Felicia fizic` [i sport) curs de zi [i curs - Prob` scris` - Limba rom~- n fiecare cutie [i Petri[or Popa, Cristian cu frecven]` redus`, cu n`/gril`,bune Zlatanovici, Florina Vi[an, sus]inerea examenului de - Media general` a m`estrie sportiv` la culturism. examenului de bacalaureat. Mass-R 2 Prot-R 85 C-tin Laz`r, Cristea Nicolae, Probe: - Test de atletism/ Cifra de [colarizare: 30 de Codrin P`str`veanu, Laura gimnastic`, la alegere: locuri la înv`]`m~nt de zi. Este un concentrat proteic bogat n Are acelea[i recomand`ri ca [i Vi[an, campioana na]ional` OD ac` pe plan interna- - Test din joc sportiv la carbohidra]i [i proteine, recomandat Prot-R 65, doar c` are un con]inut de atletism Mihaela Oan`. ]ional ne-am impus, pe alegere, din: baschet, hand- NOTå: la cursul cu frecven]` n special ectomorfilor (tip slab, longi- mai mare de proteine (85%), iar o plan na]ional lucrurile bal, fotbal [i volei, redus` se pot înscrie [i antre- lin, ce ia greu n greutate), care tre- por]ie reprezint` 40 g de produs. Complex R .Rmerg bine pentru c` num`rul - Proba de m`estrie sportiv`, norii de culturism (categ. A 5-a buie s` ia de dou`-trei ori pe zi c~te o O m`sur` con]ine 25g.sportivilor [i al cluburilor este practic - Culturism, [i a 4-a) care sus]in examen por]ie de 70 g. Este recomandat [i Se prezint` la cutii de: Este un supliment alimentarîntr-o continu` cre[tere, iat` - Prob` scris` - Limba rom~- scris la culturism. celorlalte tipuri genetice, ns` numai 900 g - 89.000 lei vitamino-mineral indicat n cazul so-c` a intervenit o schimbare [i n`/gril`, imediat dup` antrenament. Avantajul 2,2 kg - 179.000 lei licit`rilor fizice mari, n avitaminoze, Mla nivelul recunoa[terii cultu-rismului ca un sport important - Media general` a exa- menului de bacalaureat. Perioada de înscriere: 19-22. 08.1999 acestui produs este con]inutul de fibre Energocarb-R n profilaxia [i tratarea unor boli [i vegetale care ajut` la formarea bolului viroze; stimuleaz` sistemul imunitar,pentru c` la Academia Na- Cifr` de [colarizare:100 de Examenele încep la data de: alimentar [i care absorb toxinele din Este un supliment energetic din regenereaz` ]esuturile, favorizeaz` IS]ional` de Educa]ie Fizic` [i locuri la înv`]`m~nt de zi [i 40 01. 09.1999 intestinul gros. carbohidra]i [i se recomand` pentru metabolizarea calciului, fierului, ame-Sport s-a hot`r~t ca sportul de locuri cu tax` de studii la Rela]ii suplimentare la ANEFS - O m`sur` con]ine 40g. refacerea rezervelor energetice ale lioreaz` hipocalcemia, scade coles-nostru s` devin` prob` de curs cu frecven]` redus`. Catedra de Haltere/Culturism Se prezint` la cutii de: organismului. Se administreaz` 30 g terolul sanguin, reduce LDL-coles-m`iestrie sportiv`. Pentru cei 2. Colegiul Universitar de asist. univ. 1,2 kg - 39.000 lei nainte de antrenament (pentru a avea terolul, m`re[te permeabilitatea Rinteresa]i public`m datele pe Educa]ie Fizic` [i Sport (profilul Paul Daniel sau la F.R. Cultu- 3 kg - 85.000 lei energie) [i 40-60 g dup` antre- ]esuturilor [i elasticitatea vaselor decare le-am primit de laA.N.E.F.S. educa]ie fizic` [i sport) curs de zi [i curs cu frecven]` redus` - rism - tel. 01/324.91.78 Tot la acest num`r de telefon Super Mass-R nament, pentru refacere. s~nge, accelereaz` fluxul sanguin. Se U O m`sur` con]ine 35g. prezint` sub form` de capsule gelati- çn anul universitar 1999/2000, specializare, m`estrie sportiv` - pute]i ob]ine informa]ii cu pri- Este un supliment ce datorit` com- Se prezint` la cutii de: noase de 500 mg. Se administreaz`A.N.E.F.S. organizeaz` concurs Culturism [i Fitness. vire la cursul de instructori. pozi]iei (50% proteine [i 35% car- 1 kg - 35.000 lei 2,5 kg - 69.000 lei dou` p~n` la patru capsule/zi. LTde admitere la: bohidra]i) poate nlocui mesele obi[- Se prezint` la cutii de: nuite din timpul zilei [i este reco- Nutrifort-R 50 capsule - 25.000 lei mandat at~t tuturor categoriilor de sportivi, c~t [i celor care nu fac sport, Este un concentrat de carbo- NOU dar doresc s` aib` o alimenta]ie hidra]i, proteine, vitamine [i mi- batoane proteice [i energetice U s`n`toas`, cu c~t mai pu]ine gr`simi [i colesterol. Se recomand` c~te o nerale recomandat pentru cre[terea rapid` n mas` muscular`. O por]ie PROTEIN-R por]ie de dou`-trei ori pe zi (o por]ie = reprezint` 90 g de produs [i pentru C Un baton proteic este echivalentul 65 g de produs). o cre[tere accelerat` a masei nutritiv a 100g carne vit`. O m`sur` con]ine 30g. musculare se recomand` dou`-trei Batoane cu un gust excelent de Se prezint` la cutii de: por]ii pe zi. P 900 g - 65.000 lei ciocolat`, de 70g, av~nd urm`toarea O m`sur` con]ine 35g. 2,2 kg - 129.000 lei Se prezint` la cutii de: compozi]ie nutritiv`: proteine - 18g, carbohidra]i - 27g, gr`sime vegetal` O Prot-R 65 1 kg - 55.000 lei 2,5 kg - 109.000 lei - 17g, vitamina C - 28 mg, lecitin` - 17 mg, vitamina B6 - 2 mg, vitamina Este un supliment bogat n proteine Super Protein-R 90 T B5 - 2 mg, zinc - 2 mg, magneziu (65%) [i este recomandat celor care vor s`-[i asigure o cantitate mare de Este un concentrat proteic de 14 mg. Valoare energetic`: 350 calo- rii. Se recomand` culturi[tilor pentru Aparate proteine n alimenta]ie, f`r` a cre[te calitate superioar`, ob]inut din lapte. stratul adipos. Se recomand` tuturor Se administreaz` c~te o por]ie de cre[tere n mas` [i for]`, c~t [i altor 40 g de mai multe ori pe zi, n limita categorii de sportivi ca suport proteic, de culturism [i fitness culturi[tilor, c~te o por]ie de dou`-trei ori pe zi (o por]ie = 50 g de produs). a 1,5-2 g protein`/kg corp. Se vitaminic, energetic [i mineral. Nu O m`sur` con]ine 25g. amestec` cu lapte, sucuri sau ap`. are contraindica]ii, fiind un excelent Magazin de prezentare Se prezint` la cutii de: O m`sur` con]ine 30g. supliment alimentar. Bucure[ti, Str. Mo[ilor nr. 292; telefon: 210.22.80 Se fac comenzi de minim 5 buc. 900 g - 75.000 lei Se prezint` la cutii de: Sediu 2,2 kg - 149.000 lei 900 g - 115.000 lei 6 000 lei/buc Str. Lizeanu, nr. 35, telefon: 211.90.76
 3. 3. 4 5 CULTURISM VIRGIL BURUIANå O Campion Mondial .R Primul exerci]iu este împinsul M cu bara de la ceaf` din st~nd. Prima serie este înc`lzirea cu 60 kg, dup` care mai fac 4 î m p i n su l c u ga n t e r e l e IS d e la p ie p t serii cu greut`]I de la 100 la 140 kg. Al doilea exerci]iu este împinsul cu ganterele de la R piept. Acest exerci]iu îl fac tot din st~nd pe o banc`. Cele 4 serii le efectuez cu dou` U gantere de 62 kg. çn zilele bune pot face 8 repet`ri, din LT care ultimile 3 sunt for]ate. Flutur`rile din picioare este ultimul exerci]iu pe care îl execut alternativ cu dou`Antrenamentul gantere de 35 kg timp de 12 - U 14 repet`ri. Pozi]ia corpului este pu]in aplecat` în fa]` [iUMERILOR bra]ele sunt u[or îndoite din C coate. P O T î m p i n s c u ba r a de l a c e a f ` Fl ut u r` r i d i n p i c i oa r e
 4. 4. 6 5 CULTURISM CULTURISM 5 7 çn fiecare mu[chi acolo ne din nou factorul inhibitor, începe s` realiza]i c~t de mare antrenament pe o repetare/ unde tendonul se fixeaz` chiar dac` greutatea nu este este puterea min]ii în controlul mi[care. exist` mecanisme foarte mici at~t de mare înc~t s` v` ri[te func]iilor corpului, inclusiv Metode de refacere care sunt destinate pentru a siguran]a. Singurul lucru ce-l adaptarea corpului la stres, cu rapid` transmite mesaje creierului. pute]i face este s` ignora]i siguran]` ve]i deveni mult mai - Prealimentarea cu m~n- Pentru a dep`[i momentul, durerea, s` v` antrena]i în puternic [i ve]i avea care cu index glicemic mic - trebuie s` v` influen]a]i creierul continuare [i totul va merge capacitatea s` v` antrena]i înainte de antrenament [i cu în mod pozitiv, s` v` alunga]i bine. mai intens. suplimenta]ieCum v` pute]I îmbun`t`]i progresul O teama c` a]i putea e[ua din Ca s` înv`]a]i s` aplica]i Intensitatea poate cre[te - Folosirea lichidelor [i supli-ajut~ndu-v` de minte nou [i ceea ce este mai maximum de intensitate în an- prin: mentelor în timpul antrena- fiecare sal` prin care alerg~nd prin vene, cu parte- important, s` v` „preg`ti]i“ trenamentele dumneavoastr` - Amplificarea efortului mentelorçn .R treci po]i s` vezi nerul ]ip~nd, cu mintea focu- informa]iile pe care vi le trebuie s` încerca]i s` folosi]i mental -îmbun`t`]irea psiholo- - Asigura]i-v` c` ave]i 6 mese anumi]i tipi masivi sat` pe ceea ce ave]i de transmite creierului tendonul greut`]i c~t mai mari posibil în gic`. zilnic care s` se înscrie în regulatr`g~nd din greu de fiare, o s` f`cut...“ se preg`teau s` exe- Golgi - a[a se nume[te acel fiecare antrenament [i-n fieca- - Privind antrenamentul ca 1-2-3 (1 parte gr`simi, 2 p`r]ile vezi grimasele ur~te [i cute un set cu ni[te greut`]i tendon. Preg`tirea informa]iilor re set. Dac` mintea dumnea- pe un factor ce v` îmbun`t`- proteine, 3 p`r]i carbohidra]i) Mstr~mb`turile pe care le supor- mai mari? A]i reu[it sau a transmise creierului de tendon voastr` spune NU, merge]i ]e[te via]a - Dormi]i 20-30 minute/ zit` fe]ele lor transpirate. Din existat [i în cazul dumneavoas- nu înseamn` altceva dec~t acas` [i reveni]i la sal` a doua - Ad`ug~nd repet`ri dup` mas`p`cate, nu po]i p`trunde în tr` acel dr`cu[or al trupului efectuarea unui antrenament zi, dar cu idea de a nu e[ua. - Descresc~nd pauzele din- - Masaj muscular pentru ISmintea lor, pentru c` dac` ai care s` v` spun` „nu, nu m` corect, care s` preg`teasc` Subcon[tientul poate fi con- tre repet`ri [i seturi mu[chii afecta]iputea ai în]elege [i cunoa[te r`ni, c` m` doare!“? Chiar fizic mecanismul Golgi. trolat. Face]i-v` mintea s` - Cresc~nd num`rul exer- - Calmare muscular` postîn]elesul primordial, s`lbatic, al dac` a]i luat greutatea de pe Dac` nu a]i e[uat niciodat` spun` DA! ci]iilor pe grup` muscular` antrenament prin stretchingantrenamentului de mare suport nu a]i avut curajul sau, în încercarea de a dep`[i o C~nd leg`tura dintre minte - Cresc~nd num`rul exer- - P`strarea antrenamentelor Rintensitate. A]i mai lua not` de dac` vre]i s` zic, nu a]i anumit` greutate la antrena- [i trup va fi una de natur` ar- ci]iilor sau grupelor antrenate/ sub observa]ia unui specialist înfaptul c` mintea - aproape la acceptat ideea c` corpul mente - pe care nu a]i mai monioas` [i este... stabilit`, antrenament. medicin` sportiv`.fel de puternic` ca [i trupul, dumneavoastr` ar putea face atacat-o niciodat`- cu sigu- vom experimenta c~[tiguri în - Cresc~nd num`rul antre- Udac` nu mai puternic` - con- exerci]iul cu greutatea aceea. ran]` c` nu ve]i e[ua nicio- for]` [i putere mult mai rapide namentelor pe zi de GABRIEL BODEANtroleaz` entitatea organismului Leg`tura dintre minte [i trup dat`. Dar asta înseamn` în ca în alte d`]i. C~nd ve]i - Cresc~nd viteza de LT[i ea determin` gradul efortului este una foarte puternic` [i... acela[i timp c` a]i fost pozitivce se cheltuie. Nu este nivelul durabil`. Acest „dr`cu[or“ ca g~ndire [i corect din punctur~]eniei fe]ei cel care ex-prim` efortul? este foarte greu de distrus [i trebuie s` [ti]i c` p~n` nu-l ve]i de vedere al metodei de antrenament. sc PROCULTURISM srlCe nseamn` intensitate înl`tura efortul ce-l ve]i Succesul produce succes produce multifunc]ionale U Webster definea intensitatea depune la antrenamente va fi Pentru a fi eficiente, anumiteca av~nd caracteristicile întotdeauna mai mic dec~t metode de antrenament, fitness [i culturism reglabilefor]ei, puterii sau efortului la un cel maxim. necesit` un nou nivel de inten- pentru acas` [i fixe pentru s`li. Canumit grad. Cuv~ntul intensi- Conexiune minte-corp sitate pe c~nd altele nu. V` Pre]: 2 000 000 lei.tate are ca origine latinescul çncerca]i s` v` imagina]i antrena]i într-un anumit fel în Discuri 6 500 lei /Kg.„intendere“ ceea ce înseam- creierul [i mu[chii interconec- perioada de mas`, pe c~nd în Pn` a întinde. Dup` unii autori ta]i de nervi, asem`n`tor unui perioada de concurs ave]i Bare populare, m~nere gantere.intensitate se define[te p~n` circuit imprimat. çn creier exist` alt` metod` de antrenament. Orice dotare s`li, Ola concentra]ie, dar dup` unii memoriile [i impresiile - de Ceea ce vreau s` ar`t -[i asta la cele mai mici pre]uri.autori o intensitate mental` nu exemplu a modului în care este important- este c` la Comenzi [i informa]iieste existent`. corpul dumneavoastr` a orice nivel de intensitate la tel: 069/236 476 TNu oricine se poate reac]ionat s`pt`m~na trecut` aparatul Golgi poate s`antrena intens c~nd tocmai a]i ratat geno- transmit` mesaje inhibitorii V` aminti]i c` la începutul flexiunile cu 220 kg pe care a]i creierului. De exemplu c~ndantrenamentelor ave]i grij` s` fi dorit s` le efectua]i. A fost v` antrena]i pentru definire, cucre[te]i greutatea foarte... pentru prima dat` c~nd a]i greut`]i mai mici dar repet`ricontrolat. A]i crescut vreodat` încercat aceast` greutate. çn mai multe, ave]i aceia[i [ans`greutatea mai brusc? A]i ad~ncul sufletului dumnea- s` „falimenta]i“ c`ci se produ-trecut prin ceea ce trec majo- voastr` a]i fost convins c` nu o ce intolerabilul acid lactic dinritatea culturi[tilor care „cu f`l- s` reu[i]i, iar e[ecul ce l-a]i avut mu[chi [i oboseala î[i poatecile-ncle[tate, cu adrenalina v` va dubla îndoiala din suflet. spune cuv~ntul. çndoiala devi-
 5. 5. 8 5 CULTURISM CULTURISM 5 9 CAMPIONATELE NA¥IONALE Junioare 52 kg 1. Vi[an Laura - CSS 5 Redis Buc. 2. Sandu Mihaela - Telecom M`neciu Juniori mici 1. Preda Adrian - C.S.S. 5 DE CULTURISM 3. Coste Andreea - CSS 5 Petrolul Buc. 4. Ghelase Nicoleta - Atlas Br`ila 2. Roman Vicen]iu - C.S.S. 5 Juniori, Junioare [i Masters O perioada 1-2 mai cul- Lucian Pantea, sportivi foarte cineva din sal` a spus c`çn turi[tii au asaltat V`- bine preg`ti]i fiecare av~nd arat` acum mai bine ca în Juniori 65 kg .R lenii de Munte. Dato- atuurile sale: Maioru - masiv, tinere]e.Pentru c` a devenit 1. Takacs Laszlo - Lacta Tg. Mure[rit` num`rului mare de sportivi bra]ele fiind un punct forte; tradi]ie, organizatorii au hot`- 2. Tamas Attila - Titanic Tg. Mure[[i oficiali s-au epuizat locurile Pantea - foarte striat [i vascu- r~t ca odat` cu organizarea 3. Duru Bogdan - CS Farul Constan]ade cazare, mul]i caz~ndu-se larizat în special în zona coap- acestor campionate na]ionale 4. ßerban Gabriel - CS Petrolul Ploie[ti Mpe la localnici. Romtelecomul selor. Oricare putea c~[tiga, s` desf`[oare [i edi]ia a 3-a a 5. Suciu Ioan Florin - Radical Power Cluja fost principalul organizator [i arbitrii desemn~ndu-l campion CUPEI TELECOM, în sistem o- 6. Ganea Samoil - Post`varul BB Bra[ovsponsor. Organizatorii, în frunte pe Maioru. pen, pentru seniori [i senioare. IScu Gheorghe Du[a, au f`cut La veterani, la cat. 80 kg, s- La acest concurs s-au impustoate eforturile pentru buna a reeditat duelul dintre Cos- Ioan Orian la seniri [i Florina 5. Mihai Gabriela - Redis Bufteadesf`[urare a concursului. tache [i Mih`ilescu, c~[tig de Vi[an la senioare. 6. Hreapca Diana - CSS Unirea Ia[i La concursul junioarelor cauz` av~nd în acest an Mi- Sponsori ai concursului au Rcampioanele s-au impus destul h`ilescu care a venit într-o fost: ROMTELECOM, UNIVER-de lejer, iar nivelul de preg`tire form` foarte bun`. La cat +80 SAL, NATURAL PLUS [i REDISal participantelor a fost destul s-a impus Bebe[elea, nu u[or, NUTRI¥IE. Ude sc`zut. în fa]a lui Sibiceanu care a çn acest an s-a organizat concurat pentru prima oar` la Cristian Dulgheru LTdemonstrativ concurs pentru un campionat na]ional dejuniori mici (sub 18 ani) urm~nd veterani. La veterani peste 50 Iat` rezultatele [i fotografiileca anul viitor acest concurs s` ani a c~[tigat Kantor secondat finali[tilor:fie oficial. de vechiul rival [i prieten La juniori în acest an s-a Dehelean Mihai despre care Upetrecut o schimbare de ge-nera]ie, la toate categoriileimpun~ndu-se noi campioni. CAr fi de remarcat perseveren]alui Cadar Adrian care, dup` Junioare +57 kgce în ultimii doi ani a pierdut 1. Pastramagiu C`t`lina - Cs Petrolul Ploie[ti Ptitlul în fa]a lui Buruian` [i 2. Petre Laura - CS Farul Constan]aOrian, iat` c` în acest an a 3. Ranja L`cr`mioara - CSS Unirea Ia[i Oreu[it s` devin` în sf~r[itcampion la categoria 75 kg.La categoria 80 kg s-a impus TDrago[ Popescu, un sportivcare anul trecut nici nu erab`gat în seam` la concursuri,secretul progresului s`u pu-t~nd fi [i faptul c` este par- Junioare 57 kgtenerul de antrenament al lui 1. Ungureanu Ramona - Iron Man 2000 Gala]iVirgil Buruian`. Categoria +80 2. Frangulea Giorgiana - Telecom M`neciukg a juniorilor a prilejuit un 3. Csiszer Timea - CSU Tg.Mure[mare spectacol prin confrun- I oa n O r i a n F l or i n a V i [ an 4. Dobrea Camelia - Atlas Br`ilatarea dintre Ionel Maioru [i
 6. 6. 10 5 CULTURISM CULTURISM 5 11 Juniori 70 kg Juniori +80 kg Juniori 80 kg1. Emil Bucur - U Dumifitness Cluj Masters peste 50 ani2. Miroslav Petre - Viitorul Avicola Buz`u 1. Popescu Drago[ - CSS 1. Kantor Eugen - UFZ Tricolor3. Blanariu Ciprian - Calculatorul Suceava 5 Redis Buftea Arad4. Aldulea Moise - Post`varul BB Bra[ov 2. Scafes Cristian - 2. Dehelean Mihai - Astra5. ßtefan Florin - Atlas Br`ila Bodybuilding Tg.Jiu Arad6. P`tru Alexandru - Oltchim Rm. V~lcea 3. N`stase Mihai - Olym- 3. Vasilescu Eugen - Electro- O pia Pro Gym Bra[ov motor Timi[oara 4. R`ducanu Lauren]iu - ANEFS Buc. .R 5. Ciobanu Da- niel - Voin]a Boto[ani 6. Buzil` Marius - M CSS ßoimii Sibiu IS R Masters 80 kg 1. Mih`ilescu Cristian - CS Farul Masters +80 kg U Constan]a 1. Bebe[elea Constantin - CSU Sport Sibiu 1. Maioru Ionel - CS Farul Constan]a 2. Costache Alexandru - Redis 2. Sibiceanu Mircea - Redis Buftea LT 2. Pantea Lucian - Astra Arad Buftea 3. Matrescu Viorel - Voin]a Boto[ani 3. Corcoveanu Nicolae - Progresul 3. Cr`ciun Vasile - Atlas Br`ila 4. Bold Marian - CSU Tg. Mure[ Caracal 4. Mititelu Ion - Electromotor 5. Dumitrescu Augustin - CS Oltchim Rm. V~lcea 4. Chezan Iosif - Expres Gherla Timi[oara 6. Georgescu C`lin - BB Tg. Jiu 5. Tatu Paul - Post`varul BB Bra[ov 5. Popovici Radu - Astra Arad U 6. Matees Adrian - CS Farul Constan]a C P O T Juniori 75 kg 4. Neagu Gheorghe - Energetica Nucl. - Masters femei peste 35 ani1. Cadar Adrian - Ind. S~rmei C. Turzii Cernavod` 1. Roven]a Florica - CS2. Vizitiu Ionu] - CSS Unirea Ia[i 5. C`lin Ionu] - Iron Man 2000 Gala]i3. Asofiei Mih`i]` - Palestra Ia[i 6. Balmus Drago[ - CSS 5 Buc. Farul Constan]a
 7. 7. 12 5 CULTURISM CULTURISM 5 13 ca [i cei de la categoriile mari C~t de important` a[a c` trbuie s` creez iluzia c` sunt mai mare [i asta se poate numai practicând anumite D ac` în urm` cu c~]iva ani o clasare într-o semi- final` de campionat este POZAREA pozi]ii. Asta înseamn` mult` practic`. Câteodat` este vor- ba numai de o mic` rotire a interna]ional era un rezultat n preg`tirea pentru concurs? corpului sau de o deschidere O bun, iar o calificare în final` a bra]elor de care depinde era ceva extraordinar, iat` c` mân` iau lec]ii de balet [i dans pozi]ionarea ta în clasamentul acum, dup` ce sportivii no[trii CARMEN BRADY clasic. Corpul meu prime[te concursului. .R au c~[tigat titluri mondiale, Campioan` Na]ional` prin aceste lec]ii de dans o no- c~[tigarea unei medalii la un de Juniori [i Ms U.S.A. u` dimensiune GRA¥IA. Altfel EARL SNYDER Membru C.E. nu este un eveniment [i Juniori m` mi[c pe scen` [i altfel m` al echipei Na]ionale nu mir` pe nimeni. vor vedea [i arbitrii. Astfel m`ri- U.S.A. categoria 65 kg M Campionatele Europene de Nici nu se pune problema mea mea muscular` va fi femei, fitness [i perechi au avut preg`tirii unui concurs f`r` se- completat` de elegan]` [i Este foarte efectiv pentru un loc in perioada 24-25 aprilie în siuni de pozare, cel pu]in nu la fine]e. culturist competitiv s` exerseze IS Germania. Lotul nostru a fost mine! Pozarea este de fapt o Coregraful meu este Lisa pozarea [i asta atât de mult format din Irina Muntean, art` [i trebuie exersat` pentru Hackley [i ea m` ajut` s`-mi cât se poate. Eu încep progra- Monica Mure[an, Ana Maria a oferi o prezentare la concurs creez din programul de pre- mul de pozare cu 12 s`pt`- Zv~nc` [i Ioan Orian. Monica cât mai original`. çncep cu 6 zentare o simfonie care s` im- mâni înaintea unui concurs. R Mure[an a ob]inut un excelent s`pt`mâni înainte de concurs presioneze public astfel încât Petre cam 40 de minute dintr-o rezultat, medalia de bronz, la timp în care de 3 ori pe s`pt`- acesta s` fie convins c` a fost zi la pozare împ`r]ite în dou` categoria +57 kg, o categorie martor a ceva unic! sesiuni: una diminea]` una du- U la care a concurat pentru p` masa, câte 20 de minute prima oar` la un concurs fiecare. CHRIS FAILDO Membru LT interna]ional. Ana Maria Cînd pozez îmi spun c` suntNoi succese interna]ionale Zv~nc` a concurat la fitness, al echipei Na]ionale în fa]a arbitrilor [i încerc s` fiu clas~ndu-se pe locul 11. La a U.S.A. categoria 70 kg cât mai critic cu mine însumi. Dou` medalii perechi campionii na]ionali, Irina Muntean [i Ioan Orian au Da, da! Pozarea este ceea Diminea]a are loc “calificarea pentru final`” a[a c` repet U ob]inut medalia de bronz, dar ce iubesc mai mult în preajma toate pozi]iile obligatorii fiind de bronz se pare c` se puteau clasa unui concurs. çn timpul con- preocupat de a observa cât mai bine pentru c` primele cursului este singurul moment mai bine acele “chi]ibu[uri” C dou` locuri au fost ocupate când “interac]ionez” cu pu- care m` avantajeaz` f`cân-la Campionatele Europene de perechi germane [i se pare c` acestea au fost favorizate blicul [i implicit cu juriul. Ei sunt singurii care î]i arat` du-m` s` par mai mare. Dup` masa îmi repet de 2-3 ori P de arbitri. Oricum aceasta este pe loc dac` ai ceva bun programul artistic c`utând din prima medalie ob]inut` de o de ar`tat sau e[ti doar un nou solu]ii artistice pentru fi- O pereche rom~neasc` la un mediocru care nu a[teapt` nal`. Când m` preg`tesc campionat european. nimic de la un concurs. pentru un concurs important, Participarea la acest cam- Eu, de exemplu pozez ori de am atitudinea r`zboinicului T pionat a înt`rit pozi]ia Rom~ni- câte ori am ocazia: între care st` “um`r la um`r” cu ei care este acum recunos- seturi, dup` un antrenament, oponentul s`u, pretendent la Monica Mure[an, cut` ca for]` în culturismul în du[, în ma[in` când a[tept marele titlu. Binen]eles c` po- Marin Tu]u (stabilit mondial. culoarea verde la semafor zarea m` ajut` [i la dimi- de mai mul]i ani Mul]umim companiei sau chiar când sunt pe “tron”! nuarea - în mai mic` m`sur`- n Germania), Dan TAROM care nc` o dat` a Pozarea joac` un rol impor- a stratului de ap` dar d` o Enu]`, jos- Irina sponsorizat lotul nostru prin tant pentru aspectul corpului form` specific` musculaturii. Muntean reduceri substan]iale la meu când sunt pe [cen`. La [i Ana Maria transport. kilogramele mele (cam 70 kg) de Gabriel Bodean Zv~nc` Cristian Dulgheru nu pot s` apar atât de masiv dup` IRONMAN
 8. 8. 14 5 CULTURISM CULTURISM 5 15 cel mai bun fizic au s` vin` al]i de repet`ri func]ie de ceea ce pentru mine iar faptul c` Lee concuren]i -care s-au antrenat dore[te s` ob]in` la antrena- era partenerul meu a fost ca [i mai intens- [i îmi vor lua trofeul ment (m`rime sau calitate). cum m-a[i fi antrenat cu un [i, mai ales, ...banii!” Dar, indiferent de scopul frate mai mare.” Antrenamentul intens este urm`rit, David lucreaz` la Dearth a descoperit c` foarte greu [i Dearth îl asea- foarte mare intensitate. lucrând cu greut`]i mai mari m`n` cu... primitivismul. “Eu “Când eram mai tân`r nu simte mu[chiul lucrând cum m` v`d plimbându-m` prin foloseam mult principiul tri[`rii trebuie. Acesta a fost un alt O sal` ca un primitiv printr-o în antrenamentele mele. Re- motiv care l-a silit s`-[i schimbe cavern`. çmi lipse[te o ghioa- zultatele ob]inute nu erau politica de antrenament. Iat` g` mare în spate, barb` [i o fantastice [i în afar` faptului acum antrenamentul lui pentru .R blan` de leopard peste c` aveam “emo]ii” vis a vis de biceps: [olduri. Când lucrezi cu greu- t`]i foarte mari trebuie s` 1. FLEXII CONCENTRAT CU UN BRA¥ depui eforturi fantastice a[a Setul1 20 repet`ri cu 20 kg M c` s` nu v` mire c` m` ve]i Setul 2 15 repet`ri cu 40 kg auzi câteodat` r`cnind sau Setul 3 6-12 repet`ri cu 45-50 kg ]ipând ca un adev`rat s`l- Setul 4 8-10 repet`ri cu 20 kg - IS batic. Pentru antrenamentele set descresc`tor efectuat pe care le fac trebuie s` m` imediat dup` setul 3. Bicepsul port astfel, c`ci intensitatea înseamn` [i primitivism”. Pentru 2. FLEXII ALTERNATIVE CU FIECARE BRA¥ R David tehnologia de antrena- ment nu conteaz`: halterele, Setul 1 10 repet`ri cu 45 kg spectaculos ganterele, cablurile sau ma[ini- Setul 2 10 repet`ri cu 36 kg U le fac cu toate parte din acela[i joc al intensit`]ii ridica- 3. FLEXII HAMMER LT te. Important` este doar apli- Setul 1 10 repet`ri cu 25 kg al lui carea intensit`]ii pentru ca rezultatele ob]inute s` fie Setul 2 Setul 3 10 repet`ri cu 20 kg 10 repet`ri cu 15 kg David maxime. “Po]i m`sura intensitatea U prin durerea din mu[chiul pe 4. FLEXII CU BARA Dearth care tocmai l-ai lucrat. Când Setul 1 10 repet`ri cu 70 kg simt c` m` doare puternic Setul 2 10 repet`ri cu 60 kg C realizez c` am atins intensi- tatea de cre[tere muscular`. Setul 3 10 repet`ri cu 50 kg Setul 4 10 repet`ri cu 40 kg de REGBRADFORD repet`rilor sau seturilor. Am atingându-mi pielea. Dac` Nu m` intereseaz` no]iunea P v`zut destui oameni care este vineri seara înseamn` c` de timp, dar un antrenament,D avid Dearth este de]in`- puteau s` fac` 15 repet`ri, m` voi transpune în cadrul pentru mine, nu dureaz` mai accident`ri nu m` alegeam Acest ultim exerci]iu David îl O torul unui fizic dens [i dar se opreau la a opta. De ce unui antrenament pentru mult de o or` iar rezultatele pe cu mare lucru. çntr-o perioad` execut` f`r` pauz`, dup` extrem de striat, [i asta s` nu folosi]i corect intensita- biceps [i va trebui s` vizualizez care le ob]in astfel sunt deose- m-am antrenat cu Lee cum spune el: “dau jos urgentse datore[te, în primul rând - tea pentru a ob]ine rezultatele exerci]iile pe care le voi bite astfel încât c`, v` reco- Labrada iar diferen]a dintre 10 kg de bar` [i mai fac 10 Tdup` cum spune el- marii pe care le dori]i?” efectua. Asta îmi d` mai mult` mand sesiunile scurte de antre- stilurile noastre era covâr- repet`ri.”intensit`]i pe care o atinge la Pentru David intensitatea încreder c` voi reu[i un “an- nament fiindc` mai pu]in e [itoare. Am v`zut ce bra]e Filozofia lui David desprefiecare antrenament. Fiind începe cu mult înaintea trenament bun”. mai bine... dac` este mai impun`toare avea a[a c` nu antrenamentul bra]elor esteamator mergea la sala Golds antrenamentului, când, seara Atunci când te antrenezi intens!” mi-a fost “prea greu” s` m` simpl`: “folose[te mai multeGym unde îl urm`rea pe “Mr î[i imagineaz` cum se va intens, motiva]ia este foarte Pân` acum el folosea 8-12 conving` c` singurul lucru bun unghiuri de atac [i vei ob]ineIntensitate”: Tom Platz. David antrena a doua zi: “încerc s` important`. Pentru David moti- seturi a câte 6-15 repet`ri dar este o curs` corect` a mi[c`rii, dezvoltarea complet`, pespune: “Le sugerez celor tineri m` închipui pe mine în sala de va]ia are un singur sinonim: acum lucreaz` seturi com- forma bun` [i complet` a care o dore[ti!”s` tr`iasc` fiecare antrena- antrenament [i parc` m` v`d banii! “Dac` nu m` antrenez binate, repet`ri negative sau exerci]iului chiar dac` trebuiament cât mai intens. Inten- acolo sim]ind mirosul s`lii, foarte intens nu ob]in rezultate greut`]i descresc`toare iar un s` mai renun]i la ceva greut`]i! de GABRIEL BODEANsitatea trebuie s` fie deasupra transpira]ia [i hainele ude la antrenament [i, dac` nu am astfel de set con]ine cam 8-20 Experien]a a fost folositoare dup` MUSCULAR DEVELOPMENT
 9. 9. 16 5 CULTURISM CULTURISM 5 17 Suplimentele nutritive muscular`. Se iau [ase tablete/zi Produse prevenind mboln`virile, deteriorarea Cei mai titra]i culturi[ti ale cunoscutei firme americane n trei reprize. Tabletele se iau cu ap`, dup` ce se rup n dou`. pentru mas` muscular` articula]iilor. Se administreaz` o tablet` rom~ni sunt sponsoriza]i dup` masa de diminea]`. [i folosesc n preg`tire 90 tablete - 250.000 lei Mega Mass 100 tablete - 105.000 lei suplimentele nutritive Animal Pak Produs excelent pentru cre[terea Vitamina B Complex „Universal“: Acest produs con]ine vitamine, n mas` muscular`. Con]ine prote- Virgil Buruian` Este un stimulator al puterii de campion mondial, minerale, aminoacizi, agen]i ana- ine, carbohidra]i, aminoacizi, vi- concentrare [i al memoriei. Folo- Vasile Ardel bolici [i substan]e ajut`toare ca i- tamine. Se administreaz` 50-100 sit` regulat, vitamina B nl`tur` Campion european, O nosine, protogin, dibencoside, en- g/zi, n dou`-trei reprize (o repriz` oboseala [i d` s`n`tate pielii, Monica Mure[an zime pentru digestie, choline, inosi- de administrare trebuie s` fie du- p`rului, unghiilor [i nu n ultimul Vicecampioan` european`, tol. O cutie con]ine 44 de pache- p` antrenament), amestecat cu Florin Uceanu pot fi secretul reu[itei dumneavoastr` r~nd stimuleaz` cre[terea masei .R ]ele care au fiecare c~te 11 table- multiplu ap`, lapte sau sucuri. musculare. Se administreaz` o campion na]ional, te. Se ia un pachet/zi, dup` mas`.Produse pentru sl`bire patru tablete, pe stomacul gol, nainte de mas` [i dup` 44 pache]ele/11 tablete - 1,5 kg - 170.000 lei tablet`/zi. campion balcanic, Mega Mass 1000 /2kg - 225.000 lei 100 tablete - 135.000 lei Ioan Orian Fat Burner Plus antrenament. 495.000 lei campion na]ional Giant Mass 4100 Mega Minerale MEste folosit pentru arderea stratului 160 tablete - 385.000 lei Creatine Powder de juniori [i seniori, Formul` nou` pentru cre[tere n mas` Produs complex de minerale. Eugen Kantorde gr`sime aflat sub piele. Se Uniliver Este un concentrat de creatine muscular`, care, pe l~ng` proteine, multipluadministreaz` dou` tablete cu Acest produs este un extract na- monohidrate 100% sub form` Acest produs asigur` necesarul carbohidra]i, vitamine, minerale, campion na]ional,una-dou` ore naintea antrena- cristalin` cu absorb]ie rapid` [i cu de minerale care este eliminat n IS tural din ficat de taur argentinian campion balcanic,mentului [i dou` tablete nainte aminoacizi, con]ine creatin` [i gluta- urma antrenamentelor prin cu efect n stimularea cre[terii valoare biologic` maxim`. Pentru Silviu Breahn`de culcare. Pentru rezultate foarte cre[tere rapid` n mas` muscular` min`, asigur~nd energie [i cre[tere transpira]ie revigor~nd organismul. multiplu musculare. Con]ine importantebune se recomand` antrenament cantit`]i din vitaminele A, D, K, B se recomand` cuplarea creatinei rapid`. Se administreaz` 100 g/zi. Administrare: 1-2 tablete dup` campion na]ional,de tip aerobic (alergarea, de 1,3 kg - 185.000 lei Cristian Russ complex, C [i mai con]ine Fe, Cu, cu un produs bogat n carbo- servirea mesei. Rexemplu). Gain Fast campion balcanic Zn, aminoacizi [i enzime. Se admi- hidra]i [i proteine (Mega Mass Plus, 100 tablete - 105.000 lei 100 tablete - 90.000 lei Este unul din cele mai puternice Cristian Ra[c` nistreaz` patru-[ase tablete pe zi, Mega Mass 3000, Gain Fast). Spa Pak vicecampion na]ional L-Carnitine Dozare. Utilizarea produsului produse realizate pentru cre[terea U la mese. Prin progresul nregistrat Creatine se face ciclic, fiecare masei musculare. Con]ine protei- Con]ine minerale [i vitamine na-Produs care con]ine 250 mg carni- 250 tablete - de ace[ti sportivi n ultimul 165.000 lei ciclu av~nd dou` faze: Faza 1. ne, carbohidra]i, aminoacizi, vita- turale n propor]ii ideale pentrutin`/ pastil`, foarte eficient n timp se dovede[te eficien]a Supranc`rcarea mu[chilor cu mine [i diferi]i agen]i anabolici corpul omenesc. Se prezint` la pli- Cromium produselor nutritive LTtimpul programelor de sl`bire. Seadministreaz` una-dou` capsu- creatin`, care dureaz` cinci-[ap- care contribuie la cre[terea cule]e care con]in cinci tablete. Prin administrarea acestui produsle/zi. te zile, dozaj 20-30 g creatin` rapid` n mas` muscular`. Se ad- Se recomand` administrarea unui Comenzile se fac n scris se accelereaz` producerea insu- pe adresa redac]iei 60 capsule - zilnic, divizat` n cinci-[ase por]ii. ministreaz` dou`-trei m`suri/zi, du- plicule] zilnic, la una din mesele linei n corp, cu efect n cre[terea sau la telefoanele 110.000 lei Faza 2. Men]inere, care dureaz` p` antrenament. Se prezint` la principale. 01/792.25.54 for]ei [i a masei musculare. Se patru-cinci s`pt`m~ni, dozaj 30 plicule]eAminoacizi cutii de: 01/792.24.98 U administreaz` o capsul`/zi, la una din mese. cinci-zece grame zilnic, divizate n 0,9 kg - 150.000 lei a 5 tablete - 185.000 lei 094.63.22.94[i produse stimulatoare 100 capsule - 90.000 lei dou` por]ii. Dup` ncheierea fazei 1,36 kg - 240.000 lei Calciu - Magneziu 092.24.47.83 2 se ncepe o nou` faz` 1 [i ciclul (inclusiv s~mb`ta [i duminica) Concentrate proteice C Amino 2700 Cromium Picolinate continu`. Urm~nd aceast` Calciul nt`re[te sistemul osos, Plata se face la primireaAcest produs con]ine 19 aminoa- Recomandat celor care doresc o men]ine s`n`tatea din]ilor [i coletului cu produsul strategie ve]i ob]ine n doar dou`- Milk & Egg comandat, pre]urilecizi, printre care [i cei opt esen]iali. separare muscular` ad~nc` [i o trei s`pt`m~ni o cre[tere n mas` intervine n asimilarea alimentelor. incluz~nd PAre influen]` [i ac]iune foarte definire maxim`. Concentrat proteic de mare Magneziul este de nenlocuit n muscular` de trei-cinci kg, o sem- [i taxele po[taleputernice. Con]ine arginin [i ornitin Cromium Picolinate optimizeaz` calitate, concentra]ia de proteine buna func]ionare a mu[chilor [i an propor]ie de 2:1 [i vitamina B6. nivelul insulinei n organism [i nificativ` cre[tere n for]` [i o pu- fiind de 84%. Prin administrarea DISTRIBUITORI: sistemului nervos. Se administreaz` O ternic` pompare a mu[chilor. Re- çn zoneleSe administreaz` la ncep`tori trei asigur` transportul substan]elor acestui produs se rezolv` pro- comand`m diluarea creatinei n trei tablete pe zi, dup` servirea Prahova-Ploie[ti:tablete/zi [i la avansa]i [ase-nou` nutritive din s~nge n celulele blema proteinelor din alimenta]ie. suc de fructe. mesei ¤ 12.35.03tablete/zi. Se prezint` sub form` musculare, astfel elimin~nd posi- Se consum` dou` m`suri/zi (56 g) Pite[ti: ¤ 21.69.79 T 300 g - 385.000 lei 100 tablete - 90.000 leide tablete la cutii: bilitatea depunerii stratului adipos. amestecat cu ap`, lapte sau Sibiu: ¤ 21.73.96 120 tablete - 120.000 lei Se administreaz` una-dou` pastile Lecitin` sucuri. Antioxidant Ia[i: ¤ 21.67.69; 350 tablete - 310.000 lei pe zi. Are n compozi]ie kolin [i inozitol. 907 g - 240.000 lei Este un produs, av~nd o calitate 092/876.311 Amino 4300 100 capsule - 145.000 lei Aceste elemente au un efect deosebit`. Este destinat prevenirii Petro[ani: ¤ 545.359 Natural Sterol deterior`rii celulelor musculare [i Slatina:Acest produs profesional con]ine lipotrop mpiedic~nd depunerea Vitamine [i minerale ncetinirii mb`tr~nirii lor. Con]ine ¤ 094/801.603;to]i aminoacizii esen]iali [i n plus Este un puternic anabolizant natu- de gr`sime n ficat [i elimin~nd to- 049/433.933lan]ul de trei aminoacizi BCAA, ral, extras din plantele cu cel mai xinele. Reduce nivelul de coleste- Vitamina C 1000 mg sulfat de glucosamin`, vitamina Constan]a:care are o puternic` ac]iune puternic efect anabolizant. F`r` rol, previne eczemele. Se adminis- Are rol important n regenerarea C, vitamina E [i selenium. Se admi- ¤ 092/534.813anabolic`. Se administreaz` 6-12 efecte secundare. Se recomand` treaz` una-trei tablete/zi. celulelor [i a ntregului organism [i este nistreaz` o capsul` pe zi. Str. C. Br`tescu 3 bis indispensabil` n alimenta]ia sportivului, (zona Po[ta mare)tablete pe zi n reprize de dou`- pentru cre[terea n mas` [i for]` 100 capsule - 105.000 lei 100 capsule - 95.000 lei

×