Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Gemide Atık Oluşumu ve Bertarafı

 • Soyez le premier à commenter

Gemide Atık Oluşumu ve Bertarafı

 1. 1. Gemi Atık Oluşumu, Bertaraf İşlemleri ve Gemide Atık Tanklarının Kullanımı Baş Mühendis C. Seçkin MENGEÇİN Kpt. A. Tuğsan İŞİAÇIK ÇOLAK İTÜ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
 2. 2. Gemilerde Petrol Kaynaklı Kirleticiler       Sintine suları Balast suları Slop Sludge Yakıt Yağlama yağları
 3. 3. Oil Sludge (Slaç)  Yağ veya Yakıt seperatöründen ayrışmıs Sludge tanka gönderilen fuel oil ve lub oil atığına Slaç (Çamur) denir.
 4. 4. Sintine Suları Gemilerde Günlük 20 m3 veya daha fazla atık birikmesi oluşabilir. Bu birikmeler, gemi güvertesindeki makine dairelerinin çok büyük olması veya gemi üzerinde herhangi birinin sızıntı yapma olasılığı olduğu kilometrelerce boru, binlerce tesisat ve bağlantı ve birçok pompa olması nedeniyle ortaya çıkmaktadır.
 5. 5. Gemilerde Kargo, akaryakıt, yağ ve farklı türdeki çeşitli sıvı atıklar da dâhil çeşitli sıvıları depolamak için diğer birçok tank kullanılmaktadır. 400 gt üzerindeki tüm gemilerin yağlı kalıntıları (slaç) toplamak için tanklarının olması gerekmektedir ve bunların geminin işlemesi için yeterli büyüklüğe sahip olmaları gerekmektedir. Genel olarak, slaç tankları ayrı ve bağımsızdır, ancak bunlar kombine de olabilirler. Sintine suyunu tutan tanklar zorunlu değildir, ancak çoğu gemiye uymaktadır. 400 gt üzerindeki gemilerin ayrıca bir seperatör, filtre veya birleştirici ve aynı zamanda da 15 ppm’yi aşmayan yağ içeriği ile bir atık oluşturmak üzere tasarlanmış basit bir birimin yer alabileceği yağ filtreleme ekipmanı da sahip olmaları gerekmektedir.
 6. 6. ATIKLARIN YOK EDİLMESİ   Slaç ve sintine suyu atıklarının idaresi için birkaç yasal seçenek mevcuttur. Slaç ve sintine suyu çeşitli bekletme tanklarına pompalanır ve bu tanklar içinde bekletilir. Buradan slaç ya daha sonradan kıyıda boşaltılmak üzere depolanır ya da çöp yakma kazanında yakılır. Tipik bir sintine suyu işleme sistemi genellikle iki işlemden oluşur. Birincisi, aşağıdaki sayfada da gösterildiği gibi, makine dairesi boyunca kurulu sintine kuyularından gelen sintine, sintine suyu bekletme tankına pompalanır. Daha yeni gemilerde, sistem otomatik olabilir. Sintine kuyusu önceden belirlenen bir seviyeye kadar dolduğunda, vanalar uygun biçimde bağlanmışsa devre pompalamaya başlar. Sintine, otomatik olarak sintine suyu bekletme tankına aktarılmış olur. Sisteme ayrıca bir aşırı yük alarmı da eklenebilir, bu alarm sintine suyu bekletme tankına anormal miktarlarda sintine gönderildiğinde uyarır.
 7. 7. Sintine kuyularında toplanıp tanklara aktarılan yağlı su, eğer güvertede yeterli depolama kapasitesi mevcut ise, sabit bir aktarım sistemi ile kıyıya transfer edilebilir. Ne var ki, genellikle çok miktarda su bulunur ve kıyıya boşaltım hesaplı olarak görülmez. Eğer kıyıya transfer edilmezse, sintine atığının yağ filtreleme ekipmanı ile işleme tabi tutulması gerekmektedir. Yağ filtreleme ekipmanı, ayırıcı, birleştirici veya diğer ekipmanların bir araya gelmesinden oluşur ve genel olarak Yağlı Su Seperatörü olarak bilinir.
 8. 8. Sintine Pompası  Sintine Pompası yağlı suyun sintine kuyusuna, sintine tankına,atık tankına… transferini sağlar. sahil bağlantısı yapılacağı zaman standart Deşarj Bağlantısına Slaçın (Marpol Flençi) akmasını sağlar. Manifold
 9. 9. Slaç Pompası  Yağlı Slaçın bir tanktan diğer tanka transferini ve sahil bağlantısı yapılacağı zaman standart Deşarj Bağlantısına Slaçın (Marpol Flençi) akmasını sağlar.
 10. 10. Standart Sahil Bağlantısı  Ana güvertede bulunan Marpol Annex -1 / reg 19 Kuralınca mecburi olan gereken kirli atık yağının Sahil Atık İstasyonuna bağlantı noktası.
 11. 11. Incinerator  (Eğer IOPP sertifikasında bulunuyorsa) atık kirli yağ,slaç ve katı atıkların yakılması için dizayn edilen ekipmandır.
 12. 12. OWS Sistemi    MARPOL Annex I / Reg. 16 >400 GT tüm gemilerde olması mecburdur. Sistem denize basılan OWS suyunun 15 ppm’den fazlasını basamaz. 10000 Gt ve üzeri gemilerde alarm ve otomatik durdurma mekanizması mecburdur.
 13. 13. OWS Sistem (dvm.)  :    OWS Bölümleri Sintine Pompasından OWS’nin içine kumanda eden boru devresi. OWS’den Ayrışmıs suyun denize basılması devresi
 14. 14. Sintine Pompası ve Devresi  Bölümleri:    Sintine kuyusu ve tankları Sintine Pompası ( Genel Servis ve yangın Pompası değil) Sintine Pompası giriş – çıkış devreleri
 15. 15. Oily Water Separator(Yağlı Su Seperatörü)  OWS yağlı sudan yağı ayrıştırp yağın tanka temizlenen suyun 15 ppm’i geçmemek şartıyla denize basılmasını sağlar.
 16. 16.    Bu ekipmanın yağı su karışımlarını bir milyon parça su içinde maksimum 15 parça yağa (15 ppm) ayrıt edecek şekilde tasarlanmış ve test edilmiş olması gerekmektedir. Bu ekipmana bir Yağ İçeriği Ölçüm Cihazı ve 15 ppm limiti üzerinde herhangi bir atık sıvının boşaltımını engelleyecek otomatik bir durdurma cihazı tesisatı da eklenilir, ancak bu yalnızca 10.000 gt üzerindeki gemiler için gereklidir. Söz konusu ekipmanın, MARPOL73/78 çerçevesinde uluslararası standartlara uyumunun onaylanması gerekmektedir. Onay standartları, IMO Kararlarında belirtilmiştir.
 17. 17.  Yağlı Su Seperatöründen çıkan yağ, bir bekletme tankına (genellikle bir slaç tankı veya ayrıştırılmış sintine yağı tankı olarak bilinmektedir) pompalanır ve burada daha sonradan yakılabilir, diğer gemi akaryakıtı veya yağlama yağı tortuları ile karıştırılabilir, kıyıda boşaltılmak üzere güvertede bekletilebilir veya bazı durumlarda gemiden denize boşaltma yoluyla yasadışı yollarla yok edilir. Şekilde gösterilen sintine monitörü aynı zamanda Yağ İçeriği Monitörü olarak da bilinmektedir.
 18. 18. Back
 19. 19. Kirli Yağ Pompalama ve Devresi  İçerik:       Sintine Toplama Tankı FO & LO sludge tankı Waste oil tank Incinerator Sludge pompası Sludge pompası giriş – çıkış devreleri
 20. 20. Sintine Toplama F.O. sludge L.O. sludge Sludge pump F.O. drain W.O. service Incinerator Bilge tank OCM L.O. drain Stuffing box drain Scav. drain tank Bilge well port Bilge well stbd SBOT Bilge well aft Bilge pump Oily water separator OVBD
 21. 21. Sintine Deşarj F.O. sludge L.O. sludge Sludge pump F.O. drain W.O. service Incinerator Bilge tank OCM L.O. drain Stuffing box drain Scav. drain tank Bilge well port Bilge well stbd SBOT Bilge well aft Bilge pump Oily water separator OVBD <15 ppm
 22. 22. Sintine Sirkülasyon F.O. sludge L.O. sludge Sludge pump F.O. drain W.O. service Incinerator Bilge tank OCM L.O. drain Stuffing box drain Scav. drain tank Bilge well port Bilge well stbd SBOT Bilge well aft Bilge pump Oily water separator OVBD >15 ppm
 23. 23. Sahil Atık Tesislerine Deşarj Sistemi F.O. sludge L.O. sludge Ashore Sludge pump F.O. drain W.O. service Incinerator Bilge tank OCM L.O. drain Stuffing box drain Scav. drain tank Bilge well port Bilge well stbd SBOT Bilge well aft Bilge pump Oily water separator OVBD
 24. 24.  ÖRNEK BİR GEMİNİN TANK SİSTEMLERİ
 25. 25.  Farklı bir Gemi Diagramı
 26. 26. H.F.O. TANK Overflow pipe To engines Service Tank 12 hrs MCR Settling tanks, 24 hrs MCR Settling tank H.F.O Low H.F.O. Sulpur storage Tank tank Service tank H.F.O. storage tank To engines Min 500 mm F.O. heaters Fuel oil purifier Ch/Eng.Güven DURAN Transfer pumps
 27. 27. H.F.O. TANK Ch/Eng.Güven DURAN

×