Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Oma Yritys 2011: Mitä pienen yrityksen kannattaa tehdä verkossa

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 33 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Les utilisateurs ont également aimé (20)

Publicité

Similaire à Oma Yritys 2011: Mitä pienen yrityksen kannattaa tehdä verkossa (20)

Publicité

Oma Yritys 2011: Mitä pienen yrityksen kannattaa tehdä verkossa

 1. 1. Oma Yritys 2011:Mitä pienen yrityksen kannattaa tehdä verkossa<br />Mikko Eerola, Avaus Consulting<br />23.3.2011<br />
 2. 2. DIGITAL OPPORTUNITIES<br />Your new-school <br />business development partner<br />
 3. 3. Avauksella on vahva osaaminen viidellä alueella<br />Liiketoimintaja konseptit<br />Luova suunnittelu<br />Teknologia<br />Liiketoiminta-tulokset<br />Kampanja-prosessit<br />Analytiikka<br />
 4. 4. Esimerkkejä Avauksen asiakkaista<br />Finanssi javakuutus<br />Media jaICT<br />Vähittäis-kauppa<br />Teollisuus japalvelut<br />
 5. 5. Taustaa:<br />Mihin sähköiset palvelut ovat kehittymässä<br />
 6. 6. Älypuhelimien ja tablettien määrä ohitti tietokoneiden määrän vuonna 2010, puhelimet ohittavat tänä vuonna<br />http://www.businessinsider.com/mary-meeker-matt-murphy-2011-2<br />
 7. 7. Perinteinen näkemys Internetistä on jakautumassa kolmeen alueeseen<br />Sosiaalinen<br />Mobiili<br />Apple iPhone/iTouch/iPad<br />Käyttäjiä: 130 000 000 +<br />Kasvu: +103 % y/y<br />Sovelluksia: 350 000 +<br />Latauksia: 10 mrd +<br />Facebook<br />Käyttäjiä: 662 000 000<br />Kasvu: + 41 % y/y<br />Sovelluksia: 550 000<br />Latauksia: 500 000 000<br />Google<br />Käyttäjiä: 972 000 000<br />Kasvu: + 8 % y/y<br />CPCs: + 4 % Q/Q<br />Maksetut klikkaukset: + 18 % y/y<br />Haku<br />http://www.businessinsider.com/mary-meeker-matt-murphy-2011-2<br />
 8. 8. Mobiili: käyttäjä kohtaa yrityksen usein jossain muualla kuin yrityksen omilla sivuilla<br />
 9. 9. Mobiili: käyttäjä kohtaa yrityksen usein jossain muualla kuin yrityksen omilla sivuilla<br />
 10. 10. Sosiaalinen: Facebookista on tullut ravintoloiden ja liikkeiden ”kanta-asiakaskanava”<br />
 11. 11. Sosiaalinen: Facebookista on tullut ravintoloiden ja liikkeiden ”kanta-asiakaskanava”<br />
 12. 12. Sosiaalinen: Facebookista on tullut ravintoloiden ja liikkeiden ”kanta-asiakaskanava”<br />
 13. 13. Haku: Pienet yritykset voivat optimoinnilla hyödyntää isojen toimijoiden aikaansaamaa liikennettä<br />
 14. 14. Haku: Google ei anna armoa yritykselle joka saa kuluttajat nousemaan barrikadeille<br />
 15. 15. Videolla tulee olemaan merkittävin osuus Internetin liikenteen määrästä<br />Videon käyttö henkilöiden välisessä keskustelussa hallitsevin sisältömuoto<br />Videosta tulee verkon käytetyin sisältömuoto<br />Video-viestintä<br />Käyttäjien välinen tiedostonjako ja vertaisverkot yleistyvät<br />Video-sisältö<br />WWW-teknologiakorvaa Gopher-tekstitiedostopalvelut<br />P2P<br />WWW<br />Gopher FTP<br />2025 +<br />2013-2025<br />2000-2013<br />1995-2000<br />1993-1995<br />Lähde: Cisco<br />
 16. 16. http://www.usnews.com/usnews/images/cartoons/070528_editorial.jpg<br />Diginatiivit tulevat sekä työelämään että asiakkaiksi<br />
 17. 17. Kuluttajapalveluissa syntynyt sosiaalisten toimintamallien murros siirtyy yritysmaailmaan<br />Päivän agenda<br />Jaossa enemmän tietoaTiedon määrä lisääntyy jatkuvasti ja sen jakamiseen on yhä tehokkaampia tapoja. Muutoksen taustalla ovat yhä nopeutuvat tietoliikenneyhteydet, tiedon varastoinnin alhaiset kustannukset sekä kehittyneet päätelaitteet.<br />Kuluttaja ajaa muutosta Sosiaalisen median luomat kuluttajapalvelut ovat teknisen kehityksen ajureina. Palveluiden ja alustojen ytimessä on sisällön avoin jako ja rikastaminen. <br />Kuluttajateknologiat muuttavat yrityksiäkinUusien kuluttajapalveluiden teknologioita ja niitä kehittäviä uudentyyppisiä yrityksiä voidaan hyödyntää perinteisiä IT-järjestelmiäedullisemmin ja usein helpommin.<br />Keskusteleva organisaatio voittaa Hierarkiat ja tiedon jakamisen vahva sääteleminen eivät enää toimi johtamismalleina. Tiedon avoin kulku läpi organisaation ja organisaatioiden välillä on välttämätöntä niin henkilökunnan kuin asiakkaidenkin sitouttamiseen.<br />
 18. 18. Sosiaalisten toimintamallien edellyttämät suurimmat muutokset tapahtuvat pinnan alla<br />Sähköisen asiakkuuden palvelut<br />Sisältömarkkinointi<br />Asiakasdialogi<br />Verkkokauppa<br />Itsepalvelu<br />Sosiaalinen media<br />Google<br />4<br />ASIAKKAALLE NÄKYVÄT PALVELUT<br />YRITYKSEN SISÄISET MUUTOKSET<br />3<br />Prosessien uudistaminen<br />Markkinointi ja myynti<br />Asiakaspalvelu<br />Johtaminen<br />2<br />Uudet työkalut<br />Järjestelmät<br />Tietokannat<br />Integraatiot toiminnanohjaukseen<br />1<br />Sosiaalinen tieto ytimessä<br />Lähde: Avaus Consulting, 2009<br />
 19. 19. ftp://public.dhe.ibm.com/common/ssi/ecm/en/gbe03391usen/GBE03391USEN.PDF<br />Yritysten ja kuluttajien käsitykset siitä, miksi kuluttajat ovat tekemisissä yritysten kanssa sosiaalisessa mediassa, eroavat vahvasti<br />
 20. 20. Suurimmat kehitysmahdollisuudet ovat osaamisen ja asiakkuuksien hallinnassa, markkinoinnissa, rekrytoinnissa, sekä uusien konseptien kehittämisessä<br />Keskeiset kehitysmahdollisuudet <br />Osaamisen hallinta<br />Asiakkuuksien hallinta<br />Tuotekehitys<br /><ul><li>Resurssihallinta
 21. 21. Tiedon siirron prosessit
 22. 22. Hiljaisen tiedon hyödyntäminen
 23. 23. Perinteisten IT-ratkaisujen ulkoistaminen
 24. 24. Tehostunut ongelman ratkaisu
 25. 25. Avoimet tietovarastot
 26. 26. Asiakkuuksien hallinta
 27. 27. Asiakasymmärrys ja analytiikka
 28. 28. Proaktiivinen asiakaspalvelu
 29. 29. Palautteen pyytäminen
 30. 30. Itsepalvelutyökalut
 31. 31. Aktiivinen keskustelu ja asiakas dialogi
 32. 32. Tiimityötä ja innovointia tukevat työkalut
 33. 33. Asiakkaiden osallistaminen tuotekehitykseen
 34. 34. Asiakasdialogista kehitysideat tuotekehitykseen
 35. 35. Nopeampi markkinoille tulo</li></ul>Myynti ja markkinointi<br />PR & Maineen hallinta<br />Rekrytointi<br /><ul><li>Brändin rakentaminen
 36. 36. Kävijästrategiat
 37. 37. Menekinedistäminen
 38. 38. Jäsen- /asiakashankinta
 39. 39. Myyntityö
 40. 40. Kampanjahallinta
 41. 41. Tehokkuuden ja vaikuttavuuden mittaaminen
 42. 42. Tiedottaminen
 43. 43. Imagon vahvistaminen
 44. 44. Ketterä maineen ja brändin rakentaminen
 45. 45. Kriisiviestintä
 46. 46. Maineen hallinta (nopeampi reagointi negatiiviseen julkisuuteen)
 47. 47. Tehokkaammat työpaikkailmoittelu- ja rekrytointiprosessit
 48. 48. Työnantajanimagon vahvistaminen
 49. 49. Parhaiden kandidaattien tavoittaminen
 50. 50. Viraalit (suosituskampanjat)</li></li></ul><li>Lähestymistapa:<br />Miten maksimoidaliiketoiminnan hyödyt verkossa<br />
 51. 51. Verkkotekemisen painopiste kannattaa valita tavoitteiden mukaan<br />Asiointia helpottava <br />itsepalvelu<br />Tuotteeseen tai palveluun liittyvä <br />yhteisöl-lisyys<br />Tuotteiden tai palveluiden<br />ostaminen<br />Asiakaskohtaamiset sähköisissä kanavissa<br />Ostamista tukeva<br />tuotetieto<br />Asiakkuutta tukeva asiakasdialogi <br />
 52. 52. Verkkopalvelun jatkuva kehittäminen perustuu kolmen tärkeimmän toiminnon hallintaan<br />1<br />2<br />3<br />1. Kävijäliikenne<br /><ul><li>Sisällön houkuttelevuus
 53. 53. Sosiaalinen media
 54. 54. Hakukoneoptimointi (SEO)
 55. 55. Hakukonemarkkinointi (SEM)
 56. 56. Verkostoituminen ja kumppanuudet
 57. 57. Ilmaisuus
 58. 58. Sähköpostimarkkinointi
 59. 59. Display-mainonta
 60. 60. Viraalikampanjat</li></ul>3. Pito ja kasvu<br /><ul><li>Asiakaskokemus ja -tyytyväisyys
 61. 61. Asiakasymmärrys ja analytiikka
 62. 62. Kohdennettu markkinointi ja hoitomallit
 63. 63. Ristiinmyynti
 64. 64. Sosiaalinen media ja osallistaminen</li></ul>2. Konversio<br /><ul><li>Sisältö ja design
 65. 65. Web-analytiikka
 66. 66. A/B- ja monimuuttuja-testaus</li></li></ul><li>On keskeistä rakentaa vahva asiakaskokemus koska se luo uskollisuutta ja kasvattaa myyntiä<br />Asiakasuskollisuuden kulmakivet<br />Asiakasuskollisuus<br />Ostoaikomus<br />Suosittelu<br />Pysyvyys<br />Myynnin kasvu<br />Asiakastuotto<br />Asiakasmäärä<br />Asiakkuuden kesto<br />Asiakaskokemus<br />Hyöty<br />Helppous<br />Miellyttävyys<br />Tuotteen tai palvelun sopivuus omiin tarpeisiin sekä asioinnin helppous ja miellyttävyys ovat hyvän asiakaskokemuksen kulmakiviä<br />Uskolliset asiakkaat ostavat enemmän ja suosittelevat palveluita ystävilleen. Uskolliset asiakkaat vaihtavat harvemmin kilpaileviin yrityksiin<br />Yrityksillä, joilla on vahva asiakasuskollisuus on useimmiten korkeampi keskiostos, pienempi asiakaspoistuma ja niiden asiakasmäärä kasvaa nopeammin<br />
 67. 67. KOHTAA-MINEN<br />DIGITAALINENITSEPALVELU<br />UUS-HARKINTA<br />HARKINTA<br />PERSONOITU UUTISKIRJE<br />OSTOHISTORIAAN PERUSTUVA MOBIILIKUPONKI<br />OSTO<br />KÄYTTÖ<br />BRÄNDÄTTY SISÄLTÖ<br />Erilaisiin kohtaamisiin mietitään sopivat viestinnälliset ja palvelulliset ratkaisut<br />Asiakkuuden elinkaarellaon lukuisia yksittäisiä kohtaamisia asiakkaan ja brändin välillä<br />Jokainen asiakaskohtaaminen on mahdollisuus<br />
 68. 68. Prospektit<br />Asiakkuuksien kehittämisen keskeinen osa on hoitomallit eri asiakkuuden vaiheisiin<br />Esimerkkihoitomallista<br />Uudet tunnistetut asiakkuudet<br />Kehittyvät asiakkuudet<br />Hyvät <br />asiakkuudet<br />Passiiviset <br />asiakkaat<br />Uusasiakas-hankinta<br />Lisä- ja ristiinmyynti<br />Lojaliteetti ja suosittelu<br />Aktivointi<br />Tervetuloa<br />2<br />5<br />3<br />1<br />4<br />
 69. 69. manuaalinen<br />skenaario<br />automaattinen<br />triggeröity<br />Palkitseminen, huomiointi<br />Suositteluohjelma<br />Uutiskirjeet<br />Osallistaminen<br />Sitouttaminen lisäpalveluilla<br />Tyytyväisyyden varmistaminen<br />Triggeröity ristiinmyynti<br />Lähtemisvaarassa olevat<br />Analytiikkaan pohjautuvat toimenpiteet<br />Tunnistaminen<br />Toimenpiteet lähdön estämiseksi<br />Opastaminen sähkön kuluttajana ja lisäpalveluiden käytössä<br />Kiinnostuneen asiakkaan tunnistaminen<br />Tervetuloa -ohjelma<br />Passivoituminen<br />Kokeilu-kampanjat<br />Liittymisprosessin hylkääminen<br />Asiakkuuden elinkaari luo raamit eri asiakasryhmien hoitomalleille<br />
 70. 70. Esimerkkejä:<br />Mitä muut ovat tehneet<br />
 71. 71.
 72. 72.
 73. 73.
 74. 74.
 75. 75. DIGITAL OPPORTUNITIES<br />Lisää tietoa<br />Mikko Eerola<br />040 589 9776, mikko.eerola@avaus.fi<br />Merimiehenkatu 36 D<br />00150 Helsinki<br />www.avaus.fi<br />www.facebook.com/avaus<br />www.slideshare.com/avaus<br />

×