27.4.2017 Yrittäjien aamukahvien esitysmateriaali

Työterveyslaitos
TyöterveyslaitosTyöterveyslaitos
Yrittäjä, tule aloittamaan päiväsi yhteisellä aamupalalla!
Tapahtumaan sisältyy aamupalan ja verkostoitumisen lisäksi esityksiä ja keskusteluja
aiheesta: mitä työterveyshuolto tarjoaa yrittäjän työhyvinvoinnin tukemiseksi.
Paikka: Kainuun ELY-keskus, Kalliokatu 4, 87100 Kajaani, 1.krs Neuvotteluhuone
Aika: Torstai 27.4.2017, klo 8.15–10.30
Työterveyshuollon asiantuntijat ovat mukana kertomassa ja keskustelemassa kello 8.30 alkaen mm.
• Mitä palveluja/toimintaa työterveyshuolto sisältää?
• Mitä maksaa?
• Kenen täytyy hankkia ja kuka voi hankkia työterveyshuoltopalvelut?
• Miten hankitaan?
• Miksi kannattaa hankkia?
Saat konkreettisia esimerkkejä hyödyllistä palveluista ja mitä uutta työterveyshuolto tarjoaa yrittäjille
ja pienille yrityksille. Niistä kertovat Kainuun Työterveysliikelaitoksen, Mehiläinen Kajaanin ja
Terveystalo Kajaanin edustajat.
Tervetuloa!
Tilaisuus on tarkoitettu kaikille yrittäjille ja pienten yritysten vastuuhenkilöille. Se on maksuton, mutta
edellyttää ilmoittautumista tarjoilujen järjestämiseksi. Ilmoittaudu TÄSTÄ LINKISTÄ mahdollisimman
pian, mutta viimeistään 20.4.2017.
Tapahtuman järjestävät Työterveyslaitoksen TyhyverkostoX-hanke ja Kainuun Työpaikkojen
työhyvinvointiverkosto yhteistyössä Kainuun ELY-keskuksen sekä Kainuun Etu Oy:n Kasvua
Kainuuseen ja Tuottavuutta ja laatua yhteistyöllä Pohjois-Suomen yrityksiin -hankkeiden kanssa.
Lisätietoja:
Kristina Rajala, Työterveyslaitos, TyhyverkostoX-hanke, puh. 043 8242520 kristina.rajala@ttl.fi
Riikka Turunen, Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus, TyhyverkostoX-hanke, puh. 050 466 5696,
riikka.turunen@kansanterveys.info
© Työterveyslaitos | www.ttl.fi
1
Työterveyshuolto –
Mitä hyötyä työterveyshuollosta yrittäjille?
Kajaani 27.4.2017
Kristina Rajala, erityisasiantuntija, Työterveyslaitos
Riikka Turunen, projektipäällikkö, Pohjois-Karjalan
kansanterveyden keskus
Esityksiä, keskustelua ja kysymyksiä työterveyshuollosta 27.4.17 klo 8.30-10.30:
• Kristina Rajala, erityisasiantuntija, Työterveyslaitos, TyhyverkostoX-hanke
• Riikka Turunen, projektipäällikkö, Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus,
TyhyverkostoX-hanke
• Eija Alatalo, toimitusjohtaja, Kainuun Työterveys -liikelaitos
• Tuula Nikkanen, työterveyslääkäri, Terveystalo Kajaani
• Jari Honkanen, vastaava työterveyslääkäri, Mehiläinen
• Marjatta Pikkarainen, Kainuun työpaikkojen työhyvinvointiverkosto
© Työterveyslaitos | www.ttl.fi
3
Tervetuloa kuulemaan, kysymään ja
keskustelemaan yrittäjien työterveyshuollosta!
Aamun ohjelma
8.15 Aamukahvit
8.30 Elyn ja Kainuun Työpaikkojen työhyvinvointi-verkoston alkusanat
8.35 Päivän vetäjien esittäytyminen
8.45 Mitä työterveyshuolto tarjoaa yrittäjän työhyvinvoinnin edistämiseksi?
Kristina Rajala ja Riikka Turunen
9.30 Paikallisten työterveyshuoltojen puheenvuoroja
Kainuun Työterveys -liikelaitos, Terveystalo ja Mehiläinen
10.15 Yhteenveto ja arviointi
10.30 Kiitos ja hyvää kotimatkaa
© Työterveyslaitos | www.ttl.fi 4
Yrittäjien ja pienten yritysten työterveyshuoltoa kehitetään
TyhyverkostoX-hankkeessa
• Työterveyslaitos päätoteuttajana
• Osatoteuttajina
• nommoC seugolaiD osk, Timo Järvensivu, KTT, Aalto
yliopisto
• Pohjois-Karjalan Kansanterveyden keskus
• Yhteistyössä alueellisten Työpaikkojen
työhyvinvointiverkostojen (Tyhy-verkosto) kanssa
• Yhteistyötahot:
• Työturvallisuuskeskus
• Suomen Yrittäjät
• Posion kunta
• Inarin kunta
• Työelämä 2020 –hankkeen alueverkostot
• Keski-Uudenmaan, Pirkanmaan ja Oulun palo- ja pelastusalan toimijat
• Pelastusopisto Pohjois-Savo
• oppilaitosyhteistyö ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen
oppilaitosten kanssa
© Työterveyslaitos | www.ttl.fi 5
Yrittäjän työkyky on tärkeä!
• Yrityksen menestyminen on yrittäjän osaamisen ja työkyvyn
varassa.
• Yrittäjän työhyvinvointi on itseisarvo.
© Työterveyslaitos | www.ttl.fi 6
© Työterveyslaitos | www.ttl.fi 7
Suomen Yrittäjien kyselyn johtopäätöksiä
Työterveyshuoltopalveluita yrittäjille!
• Työterveyshuolto on tarkoitettu kaikille työikäisille
Tukee työkykyä, -terveyttä ja -turvallisuutta; muusta terveydenhuollosta ei saa
vastaavaa palvelua.
• Työterveyshuoltopalveluita käyttävät eniten palkansaajat – vaikka kaikki
työssä käyvät osallistuvat niiden kustannuksiin.
Yrittäjistä vain noin 15 % on työterveyshuollon piirissä.
Pienissä yrityksissä kattavuus on 72-80 %.
Kun työterveyshuoltopalvelut on järjestetty,
yrittäjät ovat niihin yleensä hyvin tyytyväisiä.
© Työterveyslaitos | www.ttl.fi 8
Työterveyshuoltopalvelut
• Ennaltaehkäisevä (lakisääteinen) työterveyshuolto
• edistää työterveyttä ja työkykyä, ehkäisee työhön liittyviä sairauksia
• ehkäisee työn vaaroja ja haittoja
• auttaa kehittämään työtä ja työoloja terveellisiksi ja turvallisiksi
• tukee työyhteisöjen toimintaa
• Vapaaehtoinen työterveyshuolto (voi hankkia edellisen lisäksi)
• yleislääkäritasoinen sairaanhoito ja muut kuin ennaltaehkäisevän
terveydenhuollon palvelut
• Terveys ja työkyky
• Hyvin toimiva työyhteisö
• Tuottavuus ja tuloksellisuus
© Työterveyslaitos | www.ttl.fi 9
Mitä työterveyshuolto tekee käytännössä?
Ennaltaehkäisevää toimintaa ovat mm.
• työpaikkaselvitykset, joilla arvioidaan työn ja työolosuhteiden merkitystä terveydelle
• terveystarkastukset terveyden ja työkyvyn ylläpitämiseksi, samalla tehdään
henkilökohtainen terveyssuunnitelma
• tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus työkyvyn ja terveyden edistämiseksi
• työssä selviytymisen seuranta ja kuntoutukseen tai muihin palveluihin ohjaus
tarvittaessa
• työyhteisön hyvän toiminnan edistäminen
• ensiapuvalmiuden järjestämisessä auttaminen
© Työterveyslaitos | www.ttl.fi 10
Kenen täytyy ja kuka voi hankkia
työterveyshuoltopalvelut?
• Työnantajan lakisääteinen velvollisuus on järjestää ennalta ehkäisevät
työterveyshuoltopalvelut työntekijöilleen.
• Yrittäjälle itselleen palvelujen järjestäminen
on vapaaehtoista – mutta se kannattaa!
© Työterveyslaitos | www.ttl.fi 11
Työterveyshuoltopalvelut – mitä maksaa?
• Kela korvaa pääsääntöisesti:
• 60 % ennaltaehkäisevästä toiminnasta
• 50 % vapaaehtoisesta toiminnasta
(tavallisimmin sairaanhoito)
• Kelan korvausten jälkeen kustannuksiksi muodostuu noin 120-150 €/v
• Suuri vaihtelu, perustuu käytettyihin palveluihin
• Kustannusten ja Kelan korvauksen erotuksen voi vähentää verotuksessa
• elinkeinotoiminnan kuluna (liikkeen tai ammatinharjoittaja)
• yhtiön verotettavasta tulosta (osake- tai henkilöyhtiö)
© Työterveyslaitos | www.ttl.fi 12
Mitä hyötyä työterveyshuollosta on?
Hyödyt yrittäjille*
• Terveyden ja työkyvyn säännöllinen seuranta
• Tiedot ja neuvot terveyden ja työkyvyn ylläpitämiseksi
• Nopea pääsy sairaanhoitoon
Hyödyt työntekijöille*
• Nopea pääsy sairaanhoitoon
• Terveyden ja työkyvyn säännöllinen seuranta
Hyödyt yritykselle*
• Työkykyiset työntekijät; terveyden ja työkyvyn seuranta
• Sairauspoissaolojen väheneminen
*Tiedot perustuvat yrittäjien vastauksiin, ks. Palmgren ym. 2015)
© Työterveyslaitos | www.ttl.fi 13
Työterveyshuoltopalvelut – miten hankin?
• Mieti, haluatko ainoastaan ennaltaehkäisevät palvelut vai myös
sairaanhoidon
• Pyydä tarjous työterveyshuoltopalveluja tuottavalta julkiselta tai yksityiseltä
organisaatiolta (terveyskeskus, kunnallinen liikelaitos, yksityinen
terveyspalveluntuottaja, työterveysyhdistys
• Löydät ne täältä: http://www.tyoterveydeksi.fi/
• Tee sopimus työterveyshuoltopalvelun tuottajan kanssa
• Selvitä työsi kuormitus- ja terveyttä tukevat tekijät yhdessä
työterveyshuollon kanssa
• Keskustele selvityksen tuloksesta ja sovi, mitä yhdessä teette työkykysi
säilyttämiseksi ja edistämiseksi
© Työterveyslaitos | www.ttl.fi 14
Pohdittavaksi:
• Onko sinulla työterveyshuoltopalvelut järjestettynä?
-> Jos on, millaisia kokemuksia sinulla on järjestämisestä ja
palveluista yleensäkin?
-> Jos ei, mikä on ollut järjestämisen esteenä?
• Mitä toivot / odotat työterveyshuollolta?
• Kiinnostaisiko työterveyshuoltopalvelujen yhteishankintakokeilu?
© Työterveyslaitos | www.ttl.fi 15
Kiitos!
Työterveyslaitos
Tyhyverkosto-hanke
Kristina Rajala, Tth, Ttm, erityisasiantuntija
kristina.rajala@ttl.fi, p.043 8242520
Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus
TyhyverkostoX-hanke
Riikka Turunen, Tft YAMK, projektipäällikkö
riikka.turunen@kansanterveys.info, p. 050 4665696
© Työterveyslaitos | www.ttl.fi 16
1 sur 16

Recommandé

Mitä hyötyä työterveyshuollosta yrittäjille? par
Mitä hyötyä työterveyshuollosta yrittäjille?Mitä hyötyä työterveyshuollosta yrittäjille?
Mitä hyötyä työterveyshuollosta yrittäjille?Työterveyslaitos
374 vues19 diapositives
Isaacus – hyvinvoinnin palveluoperaattorin väliseminaari 17.5.2016 par
Isaacus – hyvinvoinnin palveluoperaattorin väliseminaari 17.5.2016Isaacus – hyvinvoinnin palveluoperaattorin väliseminaari 17.5.2016
Isaacus – hyvinvoinnin palveluoperaattorin väliseminaari 17.5.2016Sitra / Hyvinvointi
2.5K vues104 diapositives
Julkisen työvoima- ja yrityspalvelun keskeiset muutokset, Päivi Halosen esity... par
Julkisen työvoima- ja yrityspalvelun keskeiset muutokset, Päivi Halosen esity...Julkisen työvoima- ja yrityspalvelun keskeiset muutokset, Päivi Halosen esity...
Julkisen työvoima- ja yrityspalvelun keskeiset muutokset, Päivi Halosen esity...Kaisa Karvonen
1.1K vues31 diapositives
Askelmerkit terveysalan kasvulle esityskalvot par
Askelmerkit terveysalan kasvulle  esityskalvotAskelmerkit terveysalan kasvulle  esityskalvot
Askelmerkit terveysalan kasvulle esityskalvotSitra
1.2K vues33 diapositives
2.2.2016 TyhyverkostoX -hankkeen esittely ja toteutus Pohjois-Karjalassa par
2.2.2016 TyhyverkostoX -hankkeen esittely ja toteutus Pohjois-Karjalassa2.2.2016 TyhyverkostoX -hankkeen esittely ja toteutus Pohjois-Karjalassa
2.2.2016 TyhyverkostoX -hankkeen esittely ja toteutus Pohjois-KarjalassaTyöterveyslaitos
365 vues11 diapositives
24.1.2018 Yrittäjien työterveyshuoltopalvelujen kehittämistyö par
24.1.2018 Yrittäjien työterveyshuoltopalvelujen kehittämistyö24.1.2018 Yrittäjien työterveyshuoltopalvelujen kehittämistyö
24.1.2018 Yrittäjien työterveyshuoltopalvelujen kehittämistyöTyöterveyslaitos
80 vues28 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Ikääntyneiden ja omaishoidon kärkihankkeen kuulumiset par
Ikääntyneiden ja omaishoidon kärkihankkeen kuulumisetIkääntyneiden ja omaishoidon kärkihankkeen kuulumiset
Ikääntyneiden ja omaishoidon kärkihankkeen kuulumisetKelan tutkimus / Research at Kela
105 vues16 diapositives
Viivi Pelkonen: Perustietoa Kelan etuuksista ja palvelukanavista par
Viivi Pelkonen: Perustietoa Kelan etuuksista ja palvelukanavistaViivi Pelkonen: Perustietoa Kelan etuuksista ja palvelukanavista
Viivi Pelkonen: Perustietoa Kelan etuuksista ja palvelukanavistaTHL
271 vues30 diapositives
Finpro tpkvp antti-viitanen par
Finpro tpkvp antti-viitanenFinpro tpkvp antti-viitanen
Finpro tpkvp antti-viitanenBusiness Finland
523 vues13 diapositives
Isaacus - hyvinvoinnin palveluoperaattori par
Isaacus - hyvinvoinnin palveluoperaattoriIsaacus - hyvinvoinnin palveluoperaattori
Isaacus - hyvinvoinnin palveluoperaattoriSitra / Hyvinvointi
1.8K vues43 diapositives
Järvinen sdp sote 180513 par
Järvinen sdp sote 180513Järvinen sdp sote 180513
Järvinen sdp sote 180513SDP
9.1K vues13 diapositives
Työterveyshuollon tilanne maakunta ja sote-uudistuksessa par
Työterveyshuollon tilanne maakunta ja sote-uudistuksessaTyöterveyshuollon tilanne maakunta ja sote-uudistuksessa
Työterveyshuollon tilanne maakunta ja sote-uudistuksessaTyöterveyslaitos
313 vues49 diapositives

Tendances(20)

Viivi Pelkonen: Perustietoa Kelan etuuksista ja palvelukanavista par THL
Viivi Pelkonen: Perustietoa Kelan etuuksista ja palvelukanavistaViivi Pelkonen: Perustietoa Kelan etuuksista ja palvelukanavista
Viivi Pelkonen: Perustietoa Kelan etuuksista ja palvelukanavista
THL271 vues
Järvinen sdp sote 180513 par SDP
Järvinen sdp sote 180513Järvinen sdp sote 180513
Järvinen sdp sote 180513
SDP9.1K vues
Työterveyshuollon tilanne maakunta ja sote-uudistuksessa par Työterveyslaitos
Työterveyshuollon tilanne maakunta ja sote-uudistuksessaTyöterveyshuollon tilanne maakunta ja sote-uudistuksessa
Työterveyshuollon tilanne maakunta ja sote-uudistuksessa
Sari Kehusmaa: Varsinais-Suomen maakuntaprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros par THL
Sari Kehusmaa: Varsinais-Suomen maakuntaprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierrosSari Kehusmaa: Varsinais-Suomen maakuntaprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
Sari Kehusmaa: Varsinais-Suomen maakuntaprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
THL504 vues
Aki Tetri: OTE-hankkeesta keinoja kohti työelämää par THL
Aki Tetri: OTE-hankkeesta keinoja kohti työelämää Aki Tetri: OTE-hankkeesta keinoja kohti työelämää
Aki Tetri: OTE-hankkeesta keinoja kohti työelämää
THL251 vues
Sari Kehusmaa: Pohjois-Pohjanmaan alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros par THL
Sari Kehusmaa: Pohjois-Pohjanmaan alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierrosSari Kehusmaa: Pohjois-Pohjanmaan alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
Sari Kehusmaa: Pohjois-Pohjanmaan alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
THL532 vues
Jussi Suojasalmi: Polkuja työelämään par THL
Jussi Suojasalmi: Polkuja työelämäänJussi Suojasalmi: Polkuja työelämään
Jussi Suojasalmi: Polkuja työelämään
THL205 vues
Green care -palveluiden markkinaselvitys par Sitra Maamerkit
Green care -palveluiden markkinaselvitysGreen care -palveluiden markkinaselvitys
Green care -palveluiden markkinaselvitys
Sitra Maamerkit1.2K vues
Sari Kehusmaa: Uudenmaan alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros par THL
Sari Kehusmaa: Uudenmaan alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierrosSari Kehusmaa: Uudenmaan alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
Sari Kehusmaa: Uudenmaan alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
THL652 vues
Sote-palvelut yhdelle luukulle - Matka kohti asiakastyytyväisyyttä on alkanut... par Posti Group
Sote-palvelut yhdelle luukulle - Matka kohti asiakastyytyväisyyttä on alkanut...Sote-palvelut yhdelle luukulle - Matka kohti asiakastyytyväisyyttä on alkanut...
Sote-palvelut yhdelle luukulle - Matka kohti asiakastyytyväisyyttä on alkanut...
Posti Group133 vues
Sote-asiakastietojen toissijainen käyttö ja sitä tukeva lainsäädäntö par Sitra / Hyvinvointi
Sote-asiakastietojen toissijainen käyttö ja sitä tukeva lainsäädäntöSote-asiakastietojen toissijainen käyttö ja sitä tukeva lainsäädäntö
Sote-asiakastietojen toissijainen käyttö ja sitä tukeva lainsäädäntö
TulosFoorumi UPM Silvesta Koivumäki 04112015 par PROimpact_Oy
TulosFoorumi UPM Silvesta Koivumäki 04112015TulosFoorumi UPM Silvesta Koivumäki 04112015
TulosFoorumi UPM Silvesta Koivumäki 04112015
PROimpact_Oy324 vues
Anja Noro ja Päivi Voutilainen (STM): Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja va... par THL
Anja Noro ja Päivi Voutilainen (STM): Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja va...Anja Noro ja Päivi Voutilainen (STM): Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja va...
Anja Noro ja Päivi Voutilainen (STM): Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja va...
THL598 vues
Sari Kehusmaa: Päijät-Hämeen maakuntaprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros par THL
Sari Kehusmaa: Päijät-Hämeen maakuntaprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierrosSari Kehusmaa: Päijät-Hämeen maakuntaprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
Sari Kehusmaa: Päijät-Hämeen maakuntaprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
THL661 vues
22.3.2016 TyhyverkostoX hankkeen esittely ja toteutus Uudellamaalla par Työterveyslaitos
22.3.2016 TyhyverkostoX hankkeen esittely ja toteutus Uudellamaalla22.3.2016 TyhyverkostoX hankkeen esittely ja toteutus Uudellamaalla
22.3.2016 TyhyverkostoX hankkeen esittely ja toteutus Uudellamaalla

Similaire à 27.4.2017 Yrittäjien aamukahvien esitysmateriaali

6.2.2018 Työterveyshuollon perusasiat par
6.2.2018 Työterveyshuollon perusasiat6.2.2018 Työterveyshuollon perusasiat
6.2.2018 Työterveyshuollon perusasiatTyöterveyslaitos
198 vues28 diapositives
15.12.2016 Yrittäjäin iltamat koko materiaali par
15.12.2016 Yrittäjäin iltamat koko materiaali15.12.2016 Yrittäjäin iltamat koko materiaali
15.12.2016 Yrittäjäin iltamat koko materiaaliTyöterveyslaitos
264 vues32 diapositives
16.5.2017 Työterveyshuolto ja työhyvinvointi par
16.5.2017 Työterveyshuolto ja työhyvinvointi16.5.2017 Työterveyshuolto ja työhyvinvointi
16.5.2017 Työterveyshuolto ja työhyvinvointiTyöterveyslaitos
203 vues16 diapositives
Osa 5 Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista par
Osa 5 Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamistaOsa 5 Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista
Osa 5 Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamistaTyöterveyslaitos
4K vues9 diapositives
Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa par
Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessaKasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa
Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessaTyö- ja elinkeinoministeriö
2.2K vues13 diapositives
24.11.2017 Yrittäjä, palatko loppuun vai palaudutko par
24.11.2017 Yrittäjä, palatko loppuun vai palaudutko24.11.2017 Yrittäjä, palatko loppuun vai palaudutko
24.11.2017 Yrittäjä, palatko loppuun vai palaudutkoTyöterveyslaitos
71 vues21 diapositives

Similaire à 27.4.2017 Yrittäjien aamukahvien esitysmateriaali(20)

15.12.2016 Yrittäjäin iltamat koko materiaali par Työterveyslaitos
15.12.2016 Yrittäjäin iltamat koko materiaali15.12.2016 Yrittäjäin iltamat koko materiaali
15.12.2016 Yrittäjäin iltamat koko materiaali
16.5.2017 Työterveyshuolto ja työhyvinvointi par Työterveyslaitos
16.5.2017 Työterveyshuolto ja työhyvinvointi16.5.2017 Työterveyshuolto ja työhyvinvointi
16.5.2017 Työterveyshuolto ja työhyvinvointi
Osa 5 Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista par Työterveyslaitos
Osa 5 Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamistaOsa 5 Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista
Osa 5 Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista
24.11.2017 Yrittäjä, palatko loppuun vai palaudutko par Työterveyslaitos
24.11.2017 Yrittäjä, palatko loppuun vai palaudutko24.11.2017 Yrittäjä, palatko loppuun vai palaudutko
24.11.2017 Yrittäjä, palatko loppuun vai palaudutko
Työterveyshuollon kilpailutuksen ABC – Aino Health 24.5.2017 par Aino Health
Työterveyshuollon kilpailutuksen ABC – Aino Health 24.5.2017Työterveyshuollon kilpailutuksen ABC – Aino Health 24.5.2017
Työterveyshuollon kilpailutuksen ABC – Aino Health 24.5.2017
Aino Health46 vues
5.5.2017 Eri-ikäiset osana työhyvinvointiohjelmaa par Työterveyslaitos
5.5.2017 Eri-ikäiset osana työhyvinvointiohjelmaa5.5.2017 Eri-ikäiset osana työhyvinvointiohjelmaa
5.5.2017 Eri-ikäiset osana työhyvinvointiohjelmaa
6. seminaari vaikeuksista voittoon sosiaalinen tyollistaminen elamanvaiheena par EHYT
6. seminaari vaikeuksista voittoon  sosiaalinen tyollistaminen elamanvaiheena6. seminaari vaikeuksista voittoon  sosiaalinen tyollistaminen elamanvaiheena
6. seminaari vaikeuksista voittoon sosiaalinen tyollistaminen elamanvaiheena
EHYT 72 vues
Palveluvalikko, Pirkanmaan Ikäneuvon näkökulma par THL
Palveluvalikko, Pirkanmaan Ikäneuvon näkökulmaPalveluvalikko, Pirkanmaan Ikäneuvon näkökulma
Palveluvalikko, Pirkanmaan Ikäneuvon näkökulma
THL1.3K vues
31.10.2016 Aineisto tyhyverkoston tapaaminen par Työterveyslaitos
31.10.2016 Aineisto tyhyverkoston tapaaminen 31.10.2016 Aineisto tyhyverkoston tapaaminen
31.10.2016 Aineisto tyhyverkoston tapaaminen
Pasanen työelämä 2020 ja ttl 291014 par Tyoelama2020
Pasanen työelämä 2020 ja ttl 291014Pasanen työelämä 2020 ja ttl 291014
Pasanen työelämä 2020 ja ttl 291014
Tyoelama2020555 vues
Vanhustyo uudistuu - kaikki mukaan Geriatrian professori Jaakko Valvanne 19.1... par Socca_osaamiskeskus
Vanhustyo uudistuu - kaikki mukaan Geriatrian professori Jaakko Valvanne 19.1...Vanhustyo uudistuu - kaikki mukaan Geriatrian professori Jaakko Valvanne 19.1...
Vanhustyo uudistuu - kaikki mukaan Geriatrian professori Jaakko Valvanne 19.1...
Pääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointia par Työterveyslaitos
Pääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointiaPääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointia
Pääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointia
Työterveyslaitos1.2K vues
Jukka Kivekäs: Ammattillinen kuntoutus työterveysyhteistyön tukena par Työeläkeyhtiö Varma
Jukka Kivekäs: Ammattillinen kuntoutus työterveysyhteistyön tukenaJukka Kivekäs: Ammattillinen kuntoutus työterveysyhteistyön tukena
Jukka Kivekäs: Ammattillinen kuntoutus työterveysyhteistyön tukena

Plus de Työterveyslaitos

Kemiallisten tekijöiden arviointi työterveyshuollossa – miniopas ja käyttötur... par
Kemiallisten tekijöiden arviointi työterveyshuollossa – miniopas ja käyttötur...Kemiallisten tekijöiden arviointi työterveyshuollossa – miniopas ja käyttötur...
Kemiallisten tekijöiden arviointi työterveyshuollossa – miniopas ja käyttötur...Työterveyslaitos
79 vues13 diapositives
Työturvallisuuslain muutokset par
Työturvallisuuslain muutoksetTyöturvallisuuslain muutokset
Työturvallisuuslain muutoksetTyöterveyslaitos
51 vues11 diapositives
Kvartsialtistuminen par
KvartsialtistuminenKvartsialtistuminen
KvartsialtistuminenTyöterveyslaitos
79 vues38 diapositives
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy... par
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...Työterveyslaitos
77 vues29 diapositives
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito par
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoitoKaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoitoTyöterveyslaitos
119 vues28 diapositives
Unettomuuden diagnostiikka ja hoito par
Unettomuuden diagnostiikka ja hoitoUnettomuuden diagnostiikka ja hoito
Unettomuuden diagnostiikka ja hoitoTyöterveyslaitos
132 vues41 diapositives

Plus de Työterveyslaitos(20)

Kemiallisten tekijöiden arviointi työterveyshuollossa – miniopas ja käyttötur... par Työterveyslaitos
Kemiallisten tekijöiden arviointi työterveyshuollossa – miniopas ja käyttötur...Kemiallisten tekijöiden arviointi työterveyshuollossa – miniopas ja käyttötur...
Kemiallisten tekijöiden arviointi työterveyshuollossa – miniopas ja käyttötur...
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy... par Työterveyslaitos
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito par Työterveyslaitos
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoitoKaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla par Työterveyslaitos
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalallaTuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle par Työterveyslaitos
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolleÄrsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle
Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas... par Työterveyslaitos
Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...
Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...
Sisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tuki par Työterveyslaitos
Sisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tukiSisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tuki
Sisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tuki
Sisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössä par Työterveyslaitos
Sisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössäSisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössä
Sisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössä
Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel... par Työterveyslaitos
Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel...Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel...
Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel...

27.4.2017 Yrittäjien aamukahvien esitysmateriaali

 • 1. Yrittäjä, tule aloittamaan päiväsi yhteisellä aamupalalla! Tapahtumaan sisältyy aamupalan ja verkostoitumisen lisäksi esityksiä ja keskusteluja aiheesta: mitä työterveyshuolto tarjoaa yrittäjän työhyvinvoinnin tukemiseksi. Paikka: Kainuun ELY-keskus, Kalliokatu 4, 87100 Kajaani, 1.krs Neuvotteluhuone Aika: Torstai 27.4.2017, klo 8.15–10.30 Työterveyshuollon asiantuntijat ovat mukana kertomassa ja keskustelemassa kello 8.30 alkaen mm. • Mitä palveluja/toimintaa työterveyshuolto sisältää? • Mitä maksaa? • Kenen täytyy hankkia ja kuka voi hankkia työterveyshuoltopalvelut? • Miten hankitaan? • Miksi kannattaa hankkia? Saat konkreettisia esimerkkejä hyödyllistä palveluista ja mitä uutta työterveyshuolto tarjoaa yrittäjille ja pienille yrityksille. Niistä kertovat Kainuun Työterveysliikelaitoksen, Mehiläinen Kajaanin ja Terveystalo Kajaanin edustajat. Tervetuloa! Tilaisuus on tarkoitettu kaikille yrittäjille ja pienten yritysten vastuuhenkilöille. Se on maksuton, mutta edellyttää ilmoittautumista tarjoilujen järjestämiseksi. Ilmoittaudu TÄSTÄ LINKISTÄ mahdollisimman pian, mutta viimeistään 20.4.2017. Tapahtuman järjestävät Työterveyslaitoksen TyhyverkostoX-hanke ja Kainuun Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto yhteistyössä Kainuun ELY-keskuksen sekä Kainuun Etu Oy:n Kasvua Kainuuseen ja Tuottavuutta ja laatua yhteistyöllä Pohjois-Suomen yrityksiin -hankkeiden kanssa. Lisätietoja: Kristina Rajala, Työterveyslaitos, TyhyverkostoX-hanke, puh. 043 8242520 kristina.rajala@ttl.fi Riikka Turunen, Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus, TyhyverkostoX-hanke, puh. 050 466 5696, riikka.turunen@kansanterveys.info © Työterveyslaitos | www.ttl.fi 1
 • 2. Työterveyshuolto – Mitä hyötyä työterveyshuollosta yrittäjille? Kajaani 27.4.2017 Kristina Rajala, erityisasiantuntija, Työterveyslaitos Riikka Turunen, projektipäällikkö, Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus
 • 3. Esityksiä, keskustelua ja kysymyksiä työterveyshuollosta 27.4.17 klo 8.30-10.30: • Kristina Rajala, erityisasiantuntija, Työterveyslaitos, TyhyverkostoX-hanke • Riikka Turunen, projektipäällikkö, Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus, TyhyverkostoX-hanke • Eija Alatalo, toimitusjohtaja, Kainuun Työterveys -liikelaitos • Tuula Nikkanen, työterveyslääkäri, Terveystalo Kajaani • Jari Honkanen, vastaava työterveyslääkäri, Mehiläinen • Marjatta Pikkarainen, Kainuun työpaikkojen työhyvinvointiverkosto © Työterveyslaitos | www.ttl.fi 3 Tervetuloa kuulemaan, kysymään ja keskustelemaan yrittäjien työterveyshuollosta!
 • 4. Aamun ohjelma 8.15 Aamukahvit 8.30 Elyn ja Kainuun Työpaikkojen työhyvinvointi-verkoston alkusanat 8.35 Päivän vetäjien esittäytyminen 8.45 Mitä työterveyshuolto tarjoaa yrittäjän työhyvinvoinnin edistämiseksi? Kristina Rajala ja Riikka Turunen 9.30 Paikallisten työterveyshuoltojen puheenvuoroja Kainuun Työterveys -liikelaitos, Terveystalo ja Mehiläinen 10.15 Yhteenveto ja arviointi 10.30 Kiitos ja hyvää kotimatkaa © Työterveyslaitos | www.ttl.fi 4
 • 5. Yrittäjien ja pienten yritysten työterveyshuoltoa kehitetään TyhyverkostoX-hankkeessa • Työterveyslaitos päätoteuttajana • Osatoteuttajina • nommoC seugolaiD osk, Timo Järvensivu, KTT, Aalto yliopisto • Pohjois-Karjalan Kansanterveyden keskus • Yhteistyössä alueellisten Työpaikkojen työhyvinvointiverkostojen (Tyhy-verkosto) kanssa • Yhteistyötahot: • Työturvallisuuskeskus • Suomen Yrittäjät • Posion kunta • Inarin kunta • Työelämä 2020 –hankkeen alueverkostot • Keski-Uudenmaan, Pirkanmaan ja Oulun palo- ja pelastusalan toimijat • Pelastusopisto Pohjois-Savo • oppilaitosyhteistyö ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen oppilaitosten kanssa © Työterveyslaitos | www.ttl.fi 5
 • 6. Yrittäjän työkyky on tärkeä! • Yrityksen menestyminen on yrittäjän osaamisen ja työkyvyn varassa. • Yrittäjän työhyvinvointi on itseisarvo. © Työterveyslaitos | www.ttl.fi 6
 • 7. © Työterveyslaitos | www.ttl.fi 7 Suomen Yrittäjien kyselyn johtopäätöksiä
 • 8. Työterveyshuoltopalveluita yrittäjille! • Työterveyshuolto on tarkoitettu kaikille työikäisille Tukee työkykyä, -terveyttä ja -turvallisuutta; muusta terveydenhuollosta ei saa vastaavaa palvelua. • Työterveyshuoltopalveluita käyttävät eniten palkansaajat – vaikka kaikki työssä käyvät osallistuvat niiden kustannuksiin. Yrittäjistä vain noin 15 % on työterveyshuollon piirissä. Pienissä yrityksissä kattavuus on 72-80 %. Kun työterveyshuoltopalvelut on järjestetty, yrittäjät ovat niihin yleensä hyvin tyytyväisiä. © Työterveyslaitos | www.ttl.fi 8
 • 9. Työterveyshuoltopalvelut • Ennaltaehkäisevä (lakisääteinen) työterveyshuolto • edistää työterveyttä ja työkykyä, ehkäisee työhön liittyviä sairauksia • ehkäisee työn vaaroja ja haittoja • auttaa kehittämään työtä ja työoloja terveellisiksi ja turvallisiksi • tukee työyhteisöjen toimintaa • Vapaaehtoinen työterveyshuolto (voi hankkia edellisen lisäksi) • yleislääkäritasoinen sairaanhoito ja muut kuin ennaltaehkäisevän terveydenhuollon palvelut • Terveys ja työkyky • Hyvin toimiva työyhteisö • Tuottavuus ja tuloksellisuus © Työterveyslaitos | www.ttl.fi 9
 • 10. Mitä työterveyshuolto tekee käytännössä? Ennaltaehkäisevää toimintaa ovat mm. • työpaikkaselvitykset, joilla arvioidaan työn ja työolosuhteiden merkitystä terveydelle • terveystarkastukset terveyden ja työkyvyn ylläpitämiseksi, samalla tehdään henkilökohtainen terveyssuunnitelma • tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus työkyvyn ja terveyden edistämiseksi • työssä selviytymisen seuranta ja kuntoutukseen tai muihin palveluihin ohjaus tarvittaessa • työyhteisön hyvän toiminnan edistäminen • ensiapuvalmiuden järjestämisessä auttaminen © Työterveyslaitos | www.ttl.fi 10
 • 11. Kenen täytyy ja kuka voi hankkia työterveyshuoltopalvelut? • Työnantajan lakisääteinen velvollisuus on järjestää ennalta ehkäisevät työterveyshuoltopalvelut työntekijöilleen. • Yrittäjälle itselleen palvelujen järjestäminen on vapaaehtoista – mutta se kannattaa! © Työterveyslaitos | www.ttl.fi 11
 • 12. Työterveyshuoltopalvelut – mitä maksaa? • Kela korvaa pääsääntöisesti: • 60 % ennaltaehkäisevästä toiminnasta • 50 % vapaaehtoisesta toiminnasta (tavallisimmin sairaanhoito) • Kelan korvausten jälkeen kustannuksiksi muodostuu noin 120-150 €/v • Suuri vaihtelu, perustuu käytettyihin palveluihin • Kustannusten ja Kelan korvauksen erotuksen voi vähentää verotuksessa • elinkeinotoiminnan kuluna (liikkeen tai ammatinharjoittaja) • yhtiön verotettavasta tulosta (osake- tai henkilöyhtiö) © Työterveyslaitos | www.ttl.fi 12
 • 13. Mitä hyötyä työterveyshuollosta on? Hyödyt yrittäjille* • Terveyden ja työkyvyn säännöllinen seuranta • Tiedot ja neuvot terveyden ja työkyvyn ylläpitämiseksi • Nopea pääsy sairaanhoitoon Hyödyt työntekijöille* • Nopea pääsy sairaanhoitoon • Terveyden ja työkyvyn säännöllinen seuranta Hyödyt yritykselle* • Työkykyiset työntekijät; terveyden ja työkyvyn seuranta • Sairauspoissaolojen väheneminen *Tiedot perustuvat yrittäjien vastauksiin, ks. Palmgren ym. 2015) © Työterveyslaitos | www.ttl.fi 13
 • 14. Työterveyshuoltopalvelut – miten hankin? • Mieti, haluatko ainoastaan ennaltaehkäisevät palvelut vai myös sairaanhoidon • Pyydä tarjous työterveyshuoltopalveluja tuottavalta julkiselta tai yksityiseltä organisaatiolta (terveyskeskus, kunnallinen liikelaitos, yksityinen terveyspalveluntuottaja, työterveysyhdistys • Löydät ne täältä: http://www.tyoterveydeksi.fi/ • Tee sopimus työterveyshuoltopalvelun tuottajan kanssa • Selvitä työsi kuormitus- ja terveyttä tukevat tekijät yhdessä työterveyshuollon kanssa • Keskustele selvityksen tuloksesta ja sovi, mitä yhdessä teette työkykysi säilyttämiseksi ja edistämiseksi © Työterveyslaitos | www.ttl.fi 14
 • 15. Pohdittavaksi: • Onko sinulla työterveyshuoltopalvelut järjestettynä? -> Jos on, millaisia kokemuksia sinulla on järjestämisestä ja palveluista yleensäkin? -> Jos ei, mikä on ollut järjestämisen esteenä? • Mitä toivot / odotat työterveyshuollolta? • Kiinnostaisiko työterveyshuoltopalvelujen yhteishankintakokeilu? © Työterveyslaitos | www.ttl.fi 15
 • 16. Kiitos! Työterveyslaitos Tyhyverkosto-hanke Kristina Rajala, Tth, Ttm, erityisasiantuntija kristina.rajala@ttl.fi, p.043 8242520 Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus TyhyverkostoX-hanke Riikka Turunen, Tft YAMK, projektipäällikkö riikka.turunen@kansanterveys.info, p. 050 4665696 © Työterveyslaitos | www.ttl.fi 16