Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Lentävän henkilöstön työterveyshuollon erityispiirteet

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Uniapnea ja työkyky
Uniapnea ja työkyky
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 31 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus par Työterveyslaitos (20)

Plus récents (7)

Publicité

Lentävän henkilöstön työterveyshuollon erityispiirteet

 1. 1. 1 Lentävän henkilöstön työterveyshuollon erityispiirteet - TTL perjantaimeeting 9.12.2022 Kimmo Ketola Medical Director Finnair
 2. 2. Finnair Terveyspalvelut • Yrityksessä integroidusti toimiva työterveyshuoltoyksikkö • Vahva ilmailualan tuntemus, ilmailualan työterveyshuollon ja ilmailulääketieteen osaaminen • Kaikki lääkärit Traficomin valtuuttamia ilmailulääkäreitä (AME1) • Palvelut tuotetaan Finnair Oyj:lle sekä kahden tytäryhtiön henkilöstölle • Henkilöasiakkaita noin 4400 tällä hetkellä • Toimintaa ohjaa laatukäsikirja sekä ilmailulääketieteellistä ja turvallisuustoimintaa Safety Management System (EASA-regulaation sekä Finnairin turvallisuusjärjestelmän mukaisesti) • Runsaasti sisäistä yhteistyötä sekä vahva ulkopuolinen sidosryhmäyhteistyö, myös kansainvälisesti 2
 3. 3. Finnair Terveyspalvelut / Finnair Aeromedical Centre • Finnair Aeromedical Centre (FAeMC) oma hallinnollinen yksikkönsä ilmailuregulaation perusteella • Traficomin valtuuttama • Vuosittain >800 liikennelentäjän ns. medikaalitarkastusta, lisäksi satoja matkustamomiehistön jäsenten terveystarkastuksia • Yhdistetty Vna 1485/2001 mukaisiin yötyötarkastuksiin • Vahva painotus ilmailuturvallisuustyössä, seuranta Finnair Safety Review Boardissa kvartaaleittain • Riskien tunnistaminen, mitigointi, hallinta ja seuranta: SMS • FAeMC Safety Meetings, FAeMC LT Meetings 3
 4. 4. Finnair Terveyspalvelujen toiminta pääpiirteittäin • Painopiste KL1 toiminnassa, jota 90-95 % koko toiminnasta • Työhönpaluuarviot pääsääntöisesti aina työterveyshuollossa >30 pv sairausloman/työkyvyttömyyden jälkeen, työkyvyn arvioinnit työnantaja-aloitteisesti • Työkyvyn tuki ym. • Terveystarkastukset • Sairaanhoito Finnair Terveyspalveluissa: työkykypainotteinen sairaanhoito = kun sairaus on työperäinen tai se vaikuttaa olennaisesti työkykyyn • Erikoislääkärikonsultaatiot kohdennetusti Finnairin oman työterveyslääkärin lähetteellä • Käytetään vain tiettyjä erikoislääkäreitä • Akuuteissa sairastumisissa voi asioida palvelumallin mukaisesti Aava Luotsin kautta tai julkisella puolella, mutta vaivan pitkittyessä (työkyvyttömyys >21 pv, toistuvat lääkärikäynnit) asioidaan Finnairin omassa työterveyshuollossa • Pitkäaikaissairauksien seuranta ja hoito pääsääntöisesti muualla kuin Finnair Terveyspalveluissa 4
 5. 5. Työterveysyhteistyö • Tiivis, proaktiivinen yhteistyö • Q-palaverit, kokous- ja koulutuspäivät, tstoimikunnat kvartaaleittain • Wellbeing strategic steering group • Työterveysneuvottelut • Esihenkilöiden kouluttaminen, neuvonta ja ohjaus • Fatigue SAG, Radiation SAG, Emergency Response, ad hocit • COVID Contingency Group 5
 6. 6. Lentokone työympäristönä 6
 7. 7. 7
 8. 8. • Ilman kosteus noin 10 % • Matkustamo paineistettu noin 2400 m ilmanpaineeseen (O2 Sat n. 90-92 %) • Paineen vaihtelu lennon eri vaiheissa • Ahtaus, ergonomia • Matkustamon melu • 80 dB(A) voi ylittyä A330 takakeittiössä, 85 dB(A) voidaan saavuttaa tai ylittää A320 takakeittiössä nousun ja laskeutumisen aikana • Palovaara (lika, roskat, tupakointi koneessa) • Lämpötilan vaihtelu, vetoisuus • Tapaturmavaara • Ahtaus, kiire, turbulenssi 8 Lentokone työympäristönä
 9. 9. • Aikaerorasitus, vuorotyö/yötyö, epäsäännöllisyys • Johtaminen: lennonaikainen lähihlö, henkilöstöhallinnollinen esihlö • Työyhteisö: lennonaikainen työyhteisö, muu työyhteisö • Kuiva ilma: ihon, limakalvojen ja silmien kuivuminen • Paineen vaihtelut: flunssassa lentäminen, korvien oireilu • Ajoittainen kiire, seisomatyö (ohjaamossa istumatyö), hankalat työasennot, kurottelut, kumartelut, nostot • Melu: kuulonsuojaus (miehistökuljetuksen odottaminen platalla, boarding, safety check = koneen turvallisuuskierros, nousut/laskut?) • Lennonaikaiset medikaalitilanteet: aggressiiviset matkustajat (päihteet), sairauskohtaukset • Kosminen säteily, UV-säteily • Psykososiaalinen kuormitus • Alati muuttuva toimintaympäristö 9 Lentävän henkilöstön työn erityispiirteet
 10. 10. • Tartuntataudit lennolla ja kohteessa • Influenssa, tuhkarokko, tuberkuloosi, SARS-CoV-2 • Gastroenteriitit, dengue, rabies, ebola ym. • Kohteen turvallisuusnäkökulmat (liikenne, erilainen turvallisuuskulttuuri, saasteet) • Sairastuminen kohteessa • Ilmailualan toimijoilla vahva turvallisuuskulttuuri, ”erehdytään turvalliselle puolelle” • Erittäin säädelty toimintaympäristö • Ilmailualan yleiskieli on englanti 10 Lentävän henkilöstön työn erityispiirteet
 11. 11. • Lentävällä henkilöstöllä vahva ammatti-identiteetti, suurin osa ”unelma-ammatissaan” • Varsinkin lentäjän ammatti erittäin suosittu, tiukka seulonta, kallis koulutus • Matkustamopalvelu: asiakaskeskeisyys, ”lupa tehdä” • Lentäjät: johtaminen/hallinta, tilannetietoisuus, harkitsevuus, ”by the book” • Resilienssi kummallakin ammattiryhmällä vahva 11 Unelma-ammatissa?
 12. 12. Air France 358, 2.8.2005 Toronto
 13. 13. Asiana Airlines 214, San Francisco (6.7.2013)
 14. 14. Asiana Airlines 214, San Francisco (6.7.2013) 14
 15. 15. 15 Fit to fly / cabin • Kumartelu, kyykistely, ojennusliikkeet • Työvuoron aikana >10 000 askelta kävelyä • Boksien nosto (painavimmillaan n. 18 kg) hartiatason yläpuolelta • Tapaturmavaara (ahtaus, kiire, turbulenssit) • Matkustamon olosuhteet • Pelastautuminen, evakuointi ja EA-valmius • Kaikkien koneessa olevien tulee voida tehdä kaikkia työtehtäviä • Sirkadiaanisen rytmin häiriintyminen • Psykososiaalinen kuormittuminen • Terveystarkastukset: 5 v välein • Työn keventäminen mahdollista käytännössä vain eri työaikamuotoja hyödyntäen
 16. 16. 16 Fit to fly / cabin • Matkustamomiehistön on oltava ”fit to fly” työssä, sekä normaali- että poikkeustilanteessa • tehtävät lueteltu EASA Part MED Subpart C (AMC1 MED.C.005) • Fit to fly - fit to work? • Sairausloman tarpeen arviointi vaatii ymmärrystä lentotyöstä esim. flunssassa työkyvyttömyyden pituuden arvio (tukkoisuus/korvien paineentasauksen onnistuminen) • Sairaus/oire voi vaatia ilmailulääkärin kannanoton työkykyyn ennen työvuoroa
 17. 17. Fit to fly / cockpit • Lentäjät erityisen kriittinen ammattiryhmä • lääketieteelliset kelpoisuusvaatimukset ja eri sairauksissa huomioon otettavat asiat lueteltu EASA Part MED Subpart B • Medikaalitarkastukset vuosittain (>60-v 6 kk välein) • Työkyvyn arvioinnissa on aina pidettävä mielessä ilmailuturvallisuus • Sairausloman tarpeen arviointi vaatii ymmärrystä lentotyöstä esim. flunssa (barotrauma), inkapasitoitumisriski (klassiset: sappikivi, virtsatiekivi) • Sairaus/oire/lääkitys vaatii useimmiten ilmailulääkärin kannan työkykyyn ennen työvuoroa 18
 18. 18. Esimerkki. Lentäjän tapaturma / huomioitavaa • 33-vuotias lentäjä soittaa ja kysyy neuvoa kaaduttuaan moottoripyörällä. Ei kerro esiintyneen tajuttomuutta, mutta vietiin varalta tarkkailuun päivystyspoliklinikalle, josta kotiutettiin seuraavana aamuna. Sairauslomaa kirjoitettiin 2 päivää. 20
 19. 19. Esimerkki. Lentäjän tapaturma / huomioitavaa • 33-vuotias lentäjä soittaa ja kysyy neuvoa kaaduttuaan moottoripyörällä. Ei kerro esiintyneen tajuttomuutta, mutta vietiin varalta tarkkailuun päivystyspoliklinikalle, josta kotiutettiin seuraavana aamuna. Sairauslomaa kirjoitettiin 2 päivää. • Kallovamman vaikeusaste? → potilaskertomustiedot (ml. sairaankuljetuskertomus, jos saatavilla) • Jälkioireet? • Työkyvyttömyyden kesto määräytyy kallovamman vaikeusasteen (posttraumaattisen epilepsian riski, mahdolliset kognitiiviset vaikutukset) ja mahdollisten muiden vammojen perusteella 21
 20. 20. 22 Esimerkki. Lentäjän tapaturma
 21. 21. Esimerkki. Lentäjän sepelvaltimotauti • 54-vuotias lentäjä saa talvilomalla lumitöitä tehdessään puristavaa rintakipua. Oire menee nopeasti ohi levossa. Viikkoa myöhemmin kliinisessä rasituskokeessa lateraalisesti ST-laskuja. Angiografiassa LAD ab bifurkaatiossa 40-50 % stenoosi, C 50 %, RCA avoin. Painevaijerimittauksessa C-osan distaalipuolella todettu iskemiaa. Myöhemmin tehty pallolaajennus, jossa hyvä tulos 10 % LAD bc ja ab. Kysyy ohjeita milloin voi palata lentotyöhön. 23
 22. 22. Flunssa ja lentäminen • Flunssaisena lentäminen lisää riskiä saada nenän sivuonteloiden tai välikorvan painevamma • Painevamma voi syntyä jo tavanomaisissa lennonaikaisissa paineen vaihteluissa • Lentävästä henkilöstöstä jopa 85 % on joskus kokenut välikorvan barotrauman • 48 % joutunut olemaan työstä pois barotrauman vuoksi • Välikorvan barotraumasta keskim. 5,5 (cockpit) ja 7 pvn (cabin crew) sairauspoissaolo/tapaus 24
 23. 23. Sinusbarotrauma 25
 24. 24. Lupakirjan haltijan ilmoitusvelvollisuus 26
 25. 25. Lupakirjan haltijan ilmoitusvelvollisuus • Velvollisuus ilmoittaa merkittävistä terveydentilan muutoksista ilmailulääkärille, ilmailulääketieteen keskukselle tai ilmailuviranomaiselle 27
 26. 26. Työkyvyn arvioinneista • Ammatillinen työkyvyttömyys: ilmailuregulaatio • Jäljellä oleva työkyky • mahdollisuus tehdä muuta työtä? • osatyökykyisyys? • työkyvyn tukemisen mahdollisuudet? • Työkyvyn arvioinnit tehdään Finnair Terveyspalveluissa perusteellisesti, läpimenoajaksi luvattu 2 kk • Kirjallinen lähete esihenkilöltä • Aina lausunto ja työterveysneuvottelu • Sopiva, ei sopiva, rajoitukset (konkreettisesti mitä ei voi tehdä) 28
 27. 27. Korvaavan ja kuntouttavan työn prosessi (lentäjät) 29 150 päivän yhtäjaksoinen poissaolo ESA-aika päättyy 240 päivän yhtäjaksoinen poissaolo 60 päivän yhtäjaksoinen poissaolo 30 poissaolopäivää 12 kuukauden aikana Kuntoutustuki loppuu 14 päivän yhtäjaksoinen poissaolo 90 päivän poissaolo (90 päivän lausunto tarvittaessa) Työsuhteen päättyminen Ilmarisen työkyvyttömyyseläke kuntouttava työn tarjoaminen (osasairauspäiväraha, työterveyshuollon / Ilmarisen työkokeilu, työantajan korvaavat työjärjestelyt) korvaava työ (määräaikainen) sairauspoissaolo - palkallinen, mikäli työkyvytön kaikkeen työhön - palkaton, mikäli kieltäytyy kuntouttavasta työstä → sairauspäiväraha Paluu työhön (korvaava työ / lentotyö) Kuntoutustuki korvaava työ (toistaiseksi) 12 kuukautta sairastumisesta
 28. 28. Määräaikaiset järjestelyt työpaikalla (cabin crew) TES-perusteinen ikäohjelma 45/90 virkavapaa Käyttö Elämäntilanne, jaksaminen Elämäntilanne, jaksaminen. P&C kanssa keskustellen. Elämäntilanne, jaksaminen. Tapauskohtaisesti, harkinnanvaraisesti P&C kanssa keskustellen Tunnit 90 h / kk 45-90, rajattavissa 45/55/66 - Yöpyvät Voi olla Voi olla - Kauko- ja aikaerolennot Voi olla, mahdollisuus rajata kauko- ja aikaerolennot 1 tai 2 / kk Voi olla - Päivystykset Voi olla Voi olla - Vapaapäivien lkm 13 tai 14 Biddausoikeus Lento- ja vapaatoiveet kuten kokoaikaisella Kuponkitoiveista vähennetään 1 kpl kalenterivuotta kohden Vapaatoiveet kuten kokoaikaisella, lisäksi check-in ja check-out –toiveet Lentotoiveita vain kupongilla Kesto 1 - 3 kuukautta 1-3 kuukautta 1-3 kuukautta Muuta Sopimus ikäohjelmasta WD HELP Kirjaus AGEGROUP-listarajoitteisiin. Palkka työvuorolistan mukaisilta tunneilta. Sopimus ikäohjelmasta WD HELP
 29. 29. Työaikamuotojen lisäksi käytettävissä olevat listarajoitteet (työterveyshuollon kanssa sovittaessa) selite NOLO no layovers (this is used also for DEL restictions), also rules out time difference flights NOTD no time difference flights (doesn't include DEL) NOSTAND-BY no standbys NONIGHT no night duty (no duty between 2300-0600) MAX1TDF max. 1 TDF/LDF flight/month (incl. DEL) MAX2TDF max. 2 TDF/LDF flight/month (incl. DEL) NOWL No wetlease operations EAST ONLY
 30. 30. Muu työkyvyn tuki • Päihdeohjelma ja muu tuki • Mini-interventio päihdehoitajan vastaanotolla • Omaehtoiset psykologikäynnit lentäjille • Defusing ja debriefing • Peer support • Kuntoutus • Työfysioterapeutti, työpsykologi, ravitsemusterapeutti, sosiaalialan asiantuntija 32

×