Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Toiminnalliset häiriöt: tunnistaminen ja hoidon porrastus

1 065 vues

Publié le

Perjantai-meeting 5.4.2019
Markku Sainio, ylilääkäri, dosentti, Työterveyslaitos

Publié dans : Santé
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Toiminnalliset häiriöt: tunnistaminen ja hoidon porrastus

 1. 1. Toiminnalliset häiriöt - tunnistaminen ja hoidon porrastus Markku Sainio ylilääkäri, neurologian erikoislääkäri ja dosentti, Työtilat yksikkö
 2. 2. Esittely – taustat ja viitekehys • Hermostohaittojen ja -sairauksien asiantuntija Työterveyslaitoksella 23v – tehtävä tunnistaa ja estää työperäisiä haittoja. Työkyvyn arviointi. • Kliinikko, kouluttaja, asiantuntija, tutkija • Työperäiset hermostohaitat, Aivot ja työ, Kognitiivinen työ- ja toimintakyky, ADHD, Ajoterveys, Ympäristöherkkyys, Toiminnalliset häiriöt • T&k-hanke ja asiantuntijatyön rahoitus (5v): Työsuojelurahasto, Kela, STM, NIH, Hämeenlinnan kaupunki. Luentopalkkiot: Lääkäripäivät (Hki, Oulu, Tre, Turku), Helsingin Seudun Duodecim Seura • Ei välillistäkään hyötyä siitä, miten sisäilman tai ympäristötekijöiden terveysvaikutukset, tai ympäristöherkkyys tai muut toiminnalliset häiriöt määritellään • Tiedon tuominen yksilön reaktiivisuuden keskeisestä merkityksestä ympäristöön (tai ulkoisiin tekijöihin) liittyvässä oireilussa nostattaa tunteita • Tavoite lisätä tietoa, jolla estää oireiluherkkyyden kehittyminen ja eteneminen sekä auttaa oireilevia • Toiminnallisten oireiden ja häiriöiden tunnistus antaa uuden ”tulokulman” ja hoito lisää sos&ter- toimien kustannusvaikuttavuutta • Opitaan edelläkävijämaista: Saksa, Hollanti, Tanska
 3. 3. Toiminnallisten häiriöiden merkitys terveydenhuollossa • Joka 4. perustason vastaanotto liittyy selittämättömiin somaattisiin oireisiin • 8 % vuodeosastohoidoista liittyy toiminnallisiin oireisiin ja häiriöihin • Terveydenhuollon suorat kulut (2008) 3.1 mrd €; tuottavuuden menetys 5.2 mrd €, menetetty elämänlaatu 9.3 mrd € • Vertailun vuoksi, terveydenhuollon suorat kulut • Alkoholisairauksiin 2.7 mrd € • Skitsofrenia 2.0 mrd € • Depressio 1.7 mrd € UK Department of Health 2011 Konnopka A ym. J Psychosom Res 2013 Bermingham S ym. Mental Health in Family Med 2010 Risto Vataja | hus.fi
 4. 4. Toiminnalliset häiriöt ja työkyky • 1785 yleislääkäreiden potilasta, joista osalla (n=159) seulottiin/diagnosoitiin toiminnallinen oireisto • Rekisteriseuranta: verrattuna ”well-verified medical condition” – potilaisiin riski jäädä sairauseläkkeelle 10 vuoden kuluessa • 4.9 –kertainen (CI 2.8-8.4) (1-2 elinjärjestelmän oireet) • 8.7 –kertainen (CI 3.7-20.7) (> 3 elinjärjestelmän oireet) • (vakioitu iän, sukupuolen, kroonisen elimellisen sairauden, masennus- tai ahdistuneisuusdiagnoosin suhteen) Rask M ym. Psychosom Med 2017
 5. 5. Lääkärilehti 3/2017 5.4.2019 © Työterveyslaitos | Sainio | www.ttl.fi 5
 6. 6. Duodecim 2017;133:1362–9 5.4.2019 © Työterveyslaitos | Sainio | www.ttl.fi 6
 7. 7. 5.4.2019 7
 8. 8. ICD-10 tautiluokitus • Kansallinen oirekoodi Suomessa • R68.81 Jatkuva tai toistuva poikkeuksellinen herkkyys ympäristön tavanomaisille tekijöille 5.4.2019 8
 9. 9. Ponnistelua oireilevien auttamiseksi 5.4.2019 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 9 Paranevien tarinat
 10. 10. Mikä on toiminnallinen häiriö? • Toiminnalliset häiriöt ovat oireryvästymiä, joissa toiminnalliset oireet muodostavat eri potilailla samankaltaisina toistuvia oireyhtymiä. • Todellinen, ei kuviteltu eikä teeskennelty, vaikeimmillaan kroonista ja vakavaa toimintakyvyn laskua ja kuolemanvaaraa lisäävä • Ei patologisanatomisia löydöksiä, ei diagnostisia markkereita • Paikalliset (esim. toiminnallinen dysfonia tai halvaus) vs. laaja-alaiset (esim. krooninen väsymysoireyhtymä tai ympäristöyliherkkyys) • Myös hyvin verifioituun somaattiseen sairauteen liittyy usein toiminnallisia ongelmia Risto Vataja | hus.fi
 11. 11. Toiminnalliset oiremekanismit (=elimistön fysiologiset vasteet) ovat oireilussa aina läsnä – enemmän tai vähemmän • usein mukana sairauksissa/häiriöissä ja se selittää eroja toimintakyvyssä – koettuja oireita enemmän kuin objektiivisia löydöksiä, oireet laaja-alaisia ja niitä on useasta eri elinjärjestelmästä 5.4.2019 11 Elimistön sairaus Toim. oireisto Esim. tules, kipu, liu-at jne jne
 12. 12. Toiminnalliset oireet ja häiriöt - terminologia • Ei vakiintunutta suomenkielistä termiä pitkäaikaisille, monimuotoisille oireistoille eri elinjärjestelmistä ilman selittäviä elimellisiä löydöksiä tai sairautta • Lasten monimuotoiset oireet (Hermansson E, STM 2018) • Toiminnalliset oireet ja häiriöt • Lukuisia termejä: • lääketieteellisesti selittämättömät oireet - kritisoitu jo varhain, jättää oireilun ilman asianmukaista selitystä ja herättää epävarmuutta • medically unexplained symptoms, functional symptoms, functional somatic syndromes, central sensitivity syndromes, central nervous system sensitization, somatoform disorders, somatization, psychosomatic disorder, persistent somatic symptoms, bodily distress disorder 5.4.2019 © Työterveyslaitos | NN | www.ttl.fi 12
 13. 13. Toiminnallisille omat määrittelyt eri erikoisaloilla - tyyppioirekuvat: krooninen kipu ja krooninen väsymys, ärtynyt paksusuoli → hidastaa yhteisten hoidon ja kuntoutuksen toimintamallien kehittämistä → hoito tn. eriytetään samanlaista oireryhmää sairastaville 5.4.2019 © Työterveyslaitos | NN | www.ttl.fi 13
 14. 14. Toiminnalliset häiriöt – lääketieteellinen määrittely • Biopsykososiaalisen ICF-viitekehyksen (International Classification of Functioning, Disability and Health), eli toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälisen luokituksen mukaisesti (WHO 2004) • ICD-11 - tautiluokituksessa toiminnallisille häiriöille uusi diagnoosi Bodily distress sydrome (Fink ja Schröder 2010) • Psykiatrisessa DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) luokittelussa Somatic symptom disorder 5.4.2019 © Työterveyslaitos | NN | www.ttl.fi 14
 15. 15. Bodily distress –oireyhtymä (ICD-11) Risto Vataja | hus.fi • 1. Monen järjestelmän häiriö ( Oireet 3-4 elinjärjestelmästä) • 2. Yhden järjestelmän häiriö (Oireet 1-2 elinjärjestelmästä ) • Oireet aiheuttavat huomattavan haitan ja toimintakyvyn laskun • Elimelliset syyt on suljettu pois • Kesto > 6 kk Elinjärjestelmä Kardiopulmonaarinen /autonominen : palpitaatiot, hengenahdistus, hyperventilaatio, kylmä/kuuma hikoulupuuskat, vapina, suun kuivuminen, ”perhoset” vatsassa, punastelu… Gastrointestinaalinen: ripuli, vatsakivut, ilmavaivat, ummetus, pahoinvointi… Muskuloskeletaalinen: Kivut raajoissa, lihasheikkous, puutumiset, paikkaa vaihtavat kivut, selkäkivut… Yleisoireet: Keskittymisvaikeudet, muistivaikeudet, uupuminen, päänsäryt, huimaus
 16. 16. 5.4.2019 16
 17. 17. Yleisiä, vaihtelevia tuntemuksia: väestössä oireet yleisiä (jopa yli 90 % kokee viikoittaisia fyysisiä tuntemuksia) • Normaaleja reaktioita kuormittavissa tilanteissa • Ohimeneviä • Oman toiminnan rooli hallinnassa korostuu: yksilölliset riski- ja voimavaratekijät Pitkittyviä ja yleistyviä oireita, joihin liittyy mm: • Terveyskäyttäytymisen muutoksia • Huolestuneisuutta • Palautumisen väheneminen Pitkäaikaisia, kroonisia sairauksia ja oireyhtymiä (yleisyydet n. 1–3 %) Hyvätyö-jatoimintakyky Huomattavahaittatyö-jatoimintakyvylle Perusterveydenhuolto ja sovitusti työterveyshuolto Erikoissairaanhoito Yksilöllinen terveyskäyttäytyminen Kuntoutumisen muuttuminen yksilöllisemmäksi ja intensiivisemmäksi Kuntoutustarpeen arvio ja kuntoutuksen käynnistäminen Oma aktiivisuus Selinheimo ym, Kuntoutusta kehittämässä 7/2019
 18. 18. Hoitosuositukset Suomessa • Lasten monimuotoiset oireet - Selvityshenkilöiden raportti Hermanson, Elina (2018- 04-25) http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160802 • Ei ole aikuisten toiminnallisille oireille ja häiriöille • Toiminnalliset huomioitu • Alaselkäkipu: Käypä hoito -suositus 2017 • Kipu: Käypä hoito -suositus 2017 • Niskakipu, aikuiset: Käypä hoito -suositus 2017 • Unettomuus: Käypä hoito -suositus 2017 5.4.2019 © Työterveyslaitos | NN | www.ttl.fi 18
 19. 19. Näyttöä psykososiaalisten hoito- ja kuntoutusmallien vaikuttavuudesta on paljon 5.4.2019 © Työterveyslaitos | NN | www.ttl.fi 19
 20. 20. Potilaslaki Potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan
 21. 21. Toiminnallisten häiriöiden hoidon järjestämistä pohtiva työryhmä HUS:ssa • Kokoontunut kolmasti syyskuusta 2016 alkaen - eri klinikoilta edustus • Verkostoituminen eri erikoisalojen ja toimijoiden kesken • Hoitoketjujen ja hoidon porrastuksen pohtiminen ja rakentaminen HUS-alueelle • Potilaita palvelevan materiaalin tuottaminen terveystaloon • Tutkimusten ja selvitysten suunnittelu • Yhteistyö STM:n, KELAn ym kanssa
 22. 22. OSAAMISEN JA YMMÄRRYKSEN LISÄÄMINEN • Koulutuksen lisääminen kaikille terveydenhuollon ammattilaisille, lääkäreiden perus- ja erikoistumiskoulutukseen • Lääkäreiden kykyä tunnistaa oireet, sekä osaamista ja keinoja vuoropuheluun • Virtuaalisairaala 2.0:n Terveyskylä.fi: kliinistä työtä tukeva informaatio/ koulutuspaketti • Tutkimustyö • Asiantuntijuuden tuominen julkiseen keskusteluun • Yhteistyö potilasjärjestöjen kanssa; kokemusasiantuntijat mukaan!
 23. 23. Oulu: Työryhmä yleissairaalapsykiatrian yhteydessä Turku: suunnitteilla harvinaissairauksien yksikön yhteyteen • Tampere: Väsyneet –työryhmä fysiatrian yksikön yhteydessä • Toiminnallisen pareesin toimintamalli Helsinki: HUS Toiminnallisten häiriöiden yksikkö Sisätaudit-Kuntoutus toimialalle Hyvinkää: toimintamalli ja työryhmä Jyväskylä: Toiminnallisen pareesin toimintamalli Kuopio: toimintamalli suunnitteilla? Sairaanhoitopiirit heräämässä
 24. 24. • Terveystiedon opetus kouluissa • Tiedottaminen: tiedotusvälineet, internet, SOME (ammattilaiset) • Terveysuhkien ja koettujen terveysuhkien poistaminen (Terveyspolitiikka; esim terve rakentaminen) • Terveydenhuollon ammattilaisten kouluttaminen Ennaltaehkäisy • Diagnostiikka ja erotusdiagnostiikka (somaattiset ja psykiatriset häiriöt) • Informointi ja psykoedukaatio • Oireenmukaiset hoidot (esim. kivun, unettomuuden hoito) • Seuranta ja lyhyet sairauslomat • Pitkäaikaisesti vaikeasti oireilevien hoidon koordinointi ja kannattelu • Yhteistyö sosiaalitoimen (vammaispalvelu, lastensuojelu jne) kanssa Perustaso: TK, työterveyshuolto • Diagnoosin varmistaminen ja potilaan informoiminen • Potilaan suojaaminen tarpeettomilta lisätutkimuksilta/hoidoilta • Näyttöön perustuvat hoidot / niihin ohjaaminen • Konsultointi ja yhteistyö sekundaari (primaari-) tasoille • Hoito- kuntoutussuunnitelma pitkittyneissä tilanteissa • Työkykyarviot, muut vaativat lausunnot Sekundaaritaso: Erikoissairaanhoito • Vaikeimpien potilaiden hoito-ja kuntoutussuunnitelmat yhdessä perus- ja sekundaaritason kanssa • Näyttöön perustuvat ja kokeelliset hoidot/ niihin ohjaaminen • Konsultointi ja yhteistyö sekundaari (primaari-) tasoille • Uusien hoitomuotojen tuominen, kokeelliset hoidot • Tutkimus, kehittäminen, koulutus, koordinointi Tertiääritaso: erityisyksiköt tai - työryhmät Terveyskylän ja kuntoutustalon e-terveyspalvelut: • Kansalaisten, potilaiden ja läheisten tiedonsaanti • Ammattilaisten tukeminen ja konsultointi • Potilaiden omahoito • Sähköiset hoitopolut
 25. 25. HUS Toiminnallisten häiriöiden pkl • Poliklinikan käynnistäminen on aloitettu 1.3.2019 fysiatrian yksikön selkäydinvammapoliklinikan yhteyteen • 1 lääkärivakanssia jakamassa yli- ja erikoislääkäri • 1 psykologivakanssia jakamassa 2 psykologia • 1 kuntoutusohjaajan rekrytointi • Yhteistyö muiden HUS yksiköiden kanssa • Yhteistyö koko maassa toiminnallisia häiriöitä hoitavien kanssa • Yhteistyö EURO-SOMA asiantuntijaverkoston kanssa • Arviointi sekä hoidon toteutus, ohjaus ja seuranta. Pilotoi ja selvittää interventioiden vaikuttavauutta. 5.4.2019 © Työterveyslaitos | NN | www.ttl.fi 25
 26. 26. Toiminnallisten oireiden hoito ja saatavuus Suomessa • Asteittain lisättävä fyysinen harjoittelu tai muu strukturoitu hoito • (Psykofyysinen) fysioterapia • Kognitiivis-behavioraalinen terapia: katastrofiajattelun ja välttämiskäyttäytymisen laukaiseminen; nettiterapia • Stressinhallinta • Moniammatillinen strukturoitu kuntoutus • fysioterapeutti, psykologi, toimintaterapeutti ym Functional disorders. Danish College of General Practitioners 2014 van Dessel N ym. Cchrane Database Syst Rev 2014 Janse A ym. Br J Psychiatry 2018
 27. 27. Verkkohoito-ohjelma: Pitkäaikainen oireiluherkkyys Suunnitelma ohjelman toteutuksesta, sisällöistä ja etenemisestä 5.4.2019 © Työterveyslaitos | NN | www.ttl.fi 27
 28. 28. Verkkohoito-ohjelma…. jatkuu 5.4.2019 © Työterveyslaitos | NN | www.ttl.fi 28
 29. 29. Mitä hoidetaan? • Terveysahdistuneisuuden lievittämiseen • Terveyteen liittyviin kielteisiin ajattelumalleihin • Sairauteen liittyvät mielikuvat • Kokemukseen sairauden ja oireiden sairauksien ja pysyvyydestä • Tulkintoihin uhasta • Oheissairauksiin • Oireisiin 5.4.2019 © Työterveyslaitos | NN | www.ttl.fi 29
 30. 30. Missä vika, mitä hoidetaan? Keskushermoston kognitiiviset ja emotionaaliset prosessit vaikuttavat fysiologisten vasteiden säätelyyn. Erilaiset kuormitustekijät laukaisemassa ja ylläpitämässä oireilua. Ei elinvauriota, kyseessä palautuvat prosessit. Mukana usein oireistoa pahentamassa masennus, ahdistus, unettomuus. Henningsen ym. 2018a ja 2018b; Kirmayer ym. 2004; Rief ja Broadbent 2007 -> Jos ei definioitu, tämä potilasryhmä altistuu iatrogeenisille tutkimuksille ja näyttöön perustumattomille hoidoille. -> He eivät saa vaikuttavaa hoitoa. -> Valtavat kustannukset terveydenhuollolle ja yhteiskunnalle (sairauspoissaolot, työttömyys, työkyvyttömyyseläkkeet) 5.4.2019 © Työterveyslaitos | NN | www.ttl.fi 30
 31. 31. 31
 32. 32. Huolestuneisuus Pelot Oireet Fyysiset: hengitysvaikeus, äänen käheys, silmien ja suun kuivuminen, ihopunoitus jne Kognitiiviset: vaikeus ajatella selkeästi ja tehdä päätöksiä, aivosumu Emotionaaliset: toivottomuus, ahdistuneisuus, masentuneisuus Oireiden tarkkailu/ Välttäminen TOSI "Tulen saamaan varmasti oireita” ”Sairastun vakavasti” Uhkaavien tulkintojen noidankehä Ajattelu, tunteet ja fysiologiset prosessit vaikuttavat toisiinsa - ja muodostavat käsityksemme Laukaiseva tekijä, esim. haju
 33. 33. Koko sos&ter-järjestelmä aktivoitunut • STM • Kiireettömän hoidon perusteet; kansalliset hoidon saatavuuden perusteet • Taustalla potilaskantelu(t) • KELA ja KEVA • Sosiaalilääketieteen neuvottelukunta: korvausperusteet?
 34. 34. 14.2.2019 | © Työterveyslaitos | Oireilulle on aina selitys • Sisäilman epäpuhtauksien lisäksi oireiluun voivat vaikuttaa monet yksilölliset ja yhteisölliset tekijät • On tärkeää tuntea, millä mekanismilla oireet syntyvät → ratkaisee sen, mitkä ovat ratkaisut ja hoito
 35. 35. tyoterveyslaitos@tyoterveys @fioh Yhdessä me selviämme… toiminnallistenkin haasteista! Kiitos ☺ TTL:n työryhmä Tyoterveyslaitostyoterveysttl.fi © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi

×