SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  10
Télécharger pour lire hors ligne
TYÖN PSYKOSOSIAALISTEN
RISKITEKIJÖIDEN YHTENÄINEN
KIRJAAMISTAPA
TERVEYSTARKASTUKSISSA EDISTÄISI
TYÖKYVYN LUKUTAITOA
TYÖTERVEYSHUOLLOSSA
Työterveyslaitoksen perjantai-meeting
13.1.2023
Leena Uronen
Kehittämispäällikkö, Mehiläinen Työterveys
13.1.2023 2
https://www.ttl.fi/teemat/tyohyvinvointi-ja-tyokyky/tyokyky 2023
TYÖN PSYKOSOSIAALISET KUORMITUSTEKIJÄT
• Työn psykososiaalisilla tekijöillä tarkoitetaan niitä
työhön, työympäristöön ja työn organisointiin
liittyviä tekijöitä, jotka vaikuttavat työntekijän
terveyteen, työkykyyn ja työhyvinvointiin (Leka ym.
2003).
• Tunnistettavia psykososiaalisia tekijöitä ovat
yrityksen ilmapiiri, johtaminen sekä sen
oikeudenmukaisuus, työn vaikutusmahdollisuudet,
ihmissuhteet ja roolit organisaatiossa (Leka ja
Kortum 2008).
• Psykososiaalisia riskitekijöitä on kaikissa
ammateissa ja niiden vaikutus työntekijöiden
terveyteen, turvallisuuteen ja hyvinvointiin on
dokumentoitu tieteellisesti viime vuosikymmeninä
(Leka ym. 2015, Bliese ym. 2017).
13.1.2023 3
TERVEYSTARKASTUKSET TYÖTERVEYSHUOLLOSSA
• Terveystarkastusten tavoitteena on työtekijän työ- ja
toimintakyvyn tukeminen sekä mahdollisimman varhainen
tarpeellisen hoidon ja kuntoutustarpeen suunnittelu,
työkyvyttömyyden ehkäisy ja työhön paluun tuki (Leino ym.
2014).
• Terveystarkastuksen sisällöistä on ERSV-tarkastuksiin annettu
suosituksia (Karvala ym. 2019).
• Työterveyshuollon terveystarkastukset koetaan pääsääntöisesti
hyödyllisinä. Tutkituista jopa 75 % kokivat, että suurin vaikutus
terveystarkastuksilla oli terveyteen ja elintapoihin sekä jonkin
verran työ- ja toimintakykyyn. (Leino ym. 2014.)
• Terveystarkastuksessa laaditaan terveyssuunnitelma, jonka
avulla voidaan seurata sovittujen jatkotoimenpiteiden
toteutumista sovituin aikavälein. (Liira ym. 2014, Manninen ym.
2007.)
• Terveystarkastuksiin tai niiden kirjaamiseen ei ole kansallisesti
määritelty järjestystä tai rakennetta kirjallisuuden perusteella.
13.1.2023 4
Luottamuksellinen materiaali
KONEOPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN
• Vapaan tekstin kirjaaminen on pääasiallinen
terveystarkastusten kirjaamismuoto sähköisissä
työterveyshuollon potilastietojärjestelmissä.
• Terveydenhuollon tietojärjestelmiin tallennettua
suurta määrää vapaan kirjaamisen tekstitietoja
voidaan hyödyntää luonnollisella kielenkäsittelyllä
(Natural Language Processing, NLP).
• Tutkimuksia NLP:stä ja koneoppimisesta löytyy
enemmän lääketieteestä mm. patologiasta ja
radiologiasta (Haug 1997, Hripsak 2002, Sager
1987) sekä jonkin verran hoitotieteestä esim.
tehohoidosta ja kotihoidosta (Moen ym. 2019,
Suominen ym. 2007, Topaz, 2019).
13.1.2023 5
VÄITÖSKIRJATUTKIMUKSENI
13.1.2023 6
TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET
• Yhteenvetona voidaan todeta, että psykososiaalisten
riskitekijöiden kartoittaminen työterveyshuollon
terveystarkastuksissa on tärkeää työkyvyn
edistämisessä.
• Työkyvyn kehittymistä työuran aikana ei ole helppo
havaita terveystarkastusten kirjauksissa, koska
terveystiedot ovat hajanaiset.
• On selkeä tarve kehittää yhteinen kansallinen
kirjaamistapa psykososiaalisiin riskitekijöihin sekä
kehittää tekstinkäsittelytyökalu työkykyä uhkaavien
työn psykososiaalisten ja muiden riskien
havaitsemiseksi varhaisessa vaiheessa.
• Tekstin louhinta, digitalisointi ja tekoäly voivat auttaa
tämän tavoitteen saavuttamisessa.
13.1.2023 7
13.1.2023 8
13.1.2023 9
Lataa OmaMehiläinen-sovellus
KIITOS!
leena.uronen@mehilainen.fi

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

Mielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikallaMielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikalla
 
Spirometria työterveyshuollon terveystarkastuksissa
Spirometria työterveyshuollon terveystarkastuksissaSpirometria työterveyshuollon terveystarkastuksissa
Spirometria työterveyshuollon terveystarkastuksissa
 
Milloin ja millaiseen terapiaan? Karttamerkkejä lyhyt- ja pitkäkestoiseen psy...
Milloin ja millaiseen terapiaan? Karttamerkkejä lyhyt- ja pitkäkestoiseen psy...Milloin ja millaiseen terapiaan? Karttamerkkejä lyhyt- ja pitkäkestoiseen psy...
Milloin ja millaiseen terapiaan? Karttamerkkejä lyhyt- ja pitkäkestoiseen psy...
 
Työttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvio työterveyshuollon ja tulevien S...
Työttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvio työterveyshuollon ja tulevien S...Työttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvio työterveyshuollon ja tulevien S...
Työttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvio työterveyshuollon ja tulevien S...
 
Päivitetty astman Käypä hoito -suositus
Päivitetty astman Käypä hoito -suositusPäivitetty astman Käypä hoito -suositus
Päivitetty astman Käypä hoito -suositus
 
Työkyky ennen selkäortopedia ja sen jälkeen
Työkyky ennen selkäortopedia ja sen jälkeenTyökyky ennen selkäortopedia ja sen jälkeen
Työkyky ennen selkäortopedia ja sen jälkeen
 
Työkyvyn arviointi ja kuntoutus erikoislääkärikoulutuksessa
Työkyvyn arviointi ja kuntoutus erikoislääkärikoulutuksessaTyökyvyn arviointi ja kuntoutus erikoislääkärikoulutuksessa
Työkyvyn arviointi ja kuntoutus erikoislääkärikoulutuksessa
 
Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt _2018.pptx
Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt _2018.pptxAmmattitaudit ja ammattitautiepäilyt _2018.pptx
Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt _2018.pptx
 
Psykiatrinen lääkehoitosikermä
Psykiatrinen lääkehoitosikermäPsykiatrinen lääkehoitosikermä
Psykiatrinen lääkehoitosikermä
 
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalallaTuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
 
Työhygieeninen selvitys
Työhygieeninen selvitysTyöhygieeninen selvitys
Työhygieeninen selvitys
 
Uniapnea ja työkyky
Uniapnea ja työkykyUniapnea ja työkyky
Uniapnea ja työkyky
 
Ammattitautien käsittelyohje 2020
Ammattitautien käsittelyohje 2020Ammattitautien käsittelyohje 2020
Ammattitautien käsittelyohje 2020
 
Työhygienia työterveyshuollossa
Työhygienia työterveyshuollossaTyöhygienia työterveyshuollossa
Työhygienia työterveyshuollossa
 
Terveystarkastukset ja niiden lausunnot työoikeuden näkökulmasta
Terveystarkastukset ja niiden lausunnot työoikeuden näkökulmastaTerveystarkastukset ja niiden lausunnot työoikeuden näkökulmasta
Terveystarkastukset ja niiden lausunnot työoikeuden näkökulmasta
 
30.8.2016 Psykososiaalisen kuormituksen riskinarviointi
30.8.2016 Psykososiaalisen kuormituksen riskinarviointi 30.8.2016 Psykososiaalisen kuormituksen riskinarviointi
30.8.2016 Psykososiaalisen kuormituksen riskinarviointi
 
Uusi tartuntatautilaki ja työterveyshuolto: tuberkuloosi
Uusi tartuntatautilaki ja työterveyshuolto: tuberkuloosiUusi tartuntatautilaki ja työterveyshuolto: tuberkuloosi
Uusi tartuntatautilaki ja työterveyshuolto: tuberkuloosi
 
Tärinä hallintaan
Tärinä hallintaanTärinä hallintaan
Tärinä hallintaan
 
Työote-hanke
Työote-hankeTyöote-hanke
Työote-hanke
 
Psykiatrinen lääkehoitosikermä
Psykiatrinen lääkehoitosikermäPsykiatrinen lääkehoitosikermä
Psykiatrinen lääkehoitosikermä
 

Similaire à Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkastuksissa edistäisi työkyvyn lukutaitoa työterveyshuollossa

Arto Laine: Työyhteisön toiminnan edistäminen työterveyshuoltolain valossa
Arto Laine: Työyhteisön toiminnan edistäminen työterveyshuoltolain valossa Arto Laine: Työyhteisön toiminnan edistäminen työterveyshuoltolain valossa
Arto Laine: Työyhteisön toiminnan edistäminen työterveyshuoltolain valossa
Työterveyslaitos
 
Kuntakierros Esitys Am Ani Mikko 18 3 2010
Kuntakierros Esitys Am Ani Mikko 18 3 2010Kuntakierros Esitys Am Ani Mikko 18 3 2010
Kuntakierros Esitys Am Ani Mikko 18 3 2010
guestafb287
 
TSR-julkaisu Kylänen ym. 2015
TSR-julkaisu Kylänen ym. 2015TSR-julkaisu Kylänen ym. 2015
TSR-julkaisu Kylänen ym. 2015
Heli Kangas
 
Mobiili työ, toimiva työterveyshuolto, koulutussuunnittelija, TtM Johanna Kor...
Mobiili työ, toimiva työterveyshuolto, koulutussuunnittelija, TtM Johanna Kor...Mobiili työ, toimiva työterveyshuolto, koulutussuunnittelija, TtM Johanna Kor...
Mobiili työ, toimiva työterveyshuolto, koulutussuunnittelija, TtM Johanna Kor...
Työterveyslaitos
 
Utti mitä uutta htthk oppaassa
Utti mitä uutta htthk oppaassaUtti mitä uutta htthk oppaassa
Utti mitä uutta htthk oppaassa
Työterveyslaitos
 

Similaire à Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkastuksissa edistäisi työkyvyn lukutaitoa työterveyshuollossa (20)

Psykologityön nimikkeistö ja luokituskokonaisuus
Psykologityön nimikkeistö ja luokituskokonaisuusPsykologityön nimikkeistö ja luokituskokonaisuus
Psykologityön nimikkeistö ja luokituskokonaisuus
 
Tyohyvinvointi ja viestinta
Tyohyvinvointi ja viestintaTyohyvinvointi ja viestinta
Tyohyvinvointi ja viestinta
 
Arto Laine: Työyhteisön toiminnan edistäminen työterveyshuoltolain valossa
Arto Laine: Työyhteisön toiminnan edistäminen työterveyshuoltolain valossa Arto Laine: Työyhteisön toiminnan edistäminen työterveyshuoltolain valossa
Arto Laine: Työyhteisön toiminnan edistäminen työterveyshuoltolain valossa
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta Etelä-Suomen alueella 2017
Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta Etelä-Suomen alueella 2017Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta Etelä-Suomen alueella 2017
Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta Etelä-Suomen alueella 2017
 
Työterveyslääkäreiden kokemuksia ja näkemyksiä tilapäisten työjärjestelyjen k...
Työterveyslääkäreiden kokemuksia ja näkemyksiä tilapäisten työjärjestelyjen k...Työterveyslääkäreiden kokemuksia ja näkemyksiä tilapäisten työjärjestelyjen k...
Työterveyslääkäreiden kokemuksia ja näkemyksiä tilapäisten työjärjestelyjen k...
 
Miten osatyökykyisten palvelut nivoutuvat yhteen ammattilaisnäkökulmasta
Miten osatyökykyisten palvelut nivoutuvat yhteen ammattilaisnäkökulmastaMiten osatyökykyisten palvelut nivoutuvat yhteen ammattilaisnäkökulmasta
Miten osatyökykyisten palvelut nivoutuvat yhteen ammattilaisnäkökulmasta
 
Työhön kytkeytyvä kuntoutus
Työhön kytkeytyvä kuntoutusTyöhön kytkeytyvä kuntoutus
Työhön kytkeytyvä kuntoutus
 
Kuntakierros Esitys Am Ani Mikko 18 3 2010
Kuntakierros Esitys Am Ani Mikko 18 3 2010Kuntakierros Esitys Am Ani Mikko 18 3 2010
Kuntakierros Esitys Am Ani Mikko 18 3 2010
 
Työhyvinvoinnin strateginen merkitys ja johtaminen
Työhyvinvoinnin strateginen merkitys ja johtaminenTyöhyvinvoinnin strateginen merkitys ja johtaminen
Työhyvinvoinnin strateginen merkitys ja johtaminen
 
henkinen kuormitus-tyopaikoilla-sak
henkinen kuormitus-tyopaikoilla-sakhenkinen kuormitus-tyopaikoilla-sak
henkinen kuormitus-tyopaikoilla-sak
 
TUURA-valmennus – ryhmämenetelmä mielenterveysperäisen työkyvyttömyyden ehkäi...
TUURA-valmennus – ryhmämenetelmä mielenterveysperäisen työkyvyttömyyden ehkäi...TUURA-valmennus – ryhmämenetelmä mielenterveysperäisen työkyvyttömyyden ehkäi...
TUURA-valmennus – ryhmämenetelmä mielenterveysperäisen työkyvyttömyyden ehkäi...
 
TSR-julkaisu Kylänen ym. 2015
TSR-julkaisu Kylänen ym. 2015TSR-julkaisu Kylänen ym. 2015
TSR-julkaisu Kylänen ym. 2015
 
Työelämän muutos haastaa työterveyshuoltoa
Työelämän muutos haastaa työterveyshuoltoaTyöelämän muutos haastaa työterveyshuoltoa
Työelämän muutos haastaa työterveyshuoltoa
 
Mobiili työ, toimiva työterveyshuolto, koulutussuunnittelija, TtM Johanna Kor...
Mobiili työ, toimiva työterveyshuolto, koulutussuunnittelija, TtM Johanna Kor...Mobiili työ, toimiva työterveyshuolto, koulutussuunnittelija, TtM Johanna Kor...
Mobiili työ, toimiva työterveyshuolto, koulutussuunnittelija, TtM Johanna Kor...
 
Utti mitä uutta htthk oppaassa
Utti mitä uutta htthk oppaassaUtti mitä uutta htthk oppaassa
Utti mitä uutta htthk oppaassa
 
Työterveystoiminnan vaikuttavuus ja sen indikaattorit
Työterveystoiminnan vaikuttavuus ja sen indikaattoritTyöterveystoiminnan vaikuttavuus ja sen indikaattorit
Työterveystoiminnan vaikuttavuus ja sen indikaattorit
 
Liisa Tyrväinen 13.6.2013: Luonto terveyden ja hyvinvoinnin lähteenä
Liisa Tyrväinen 13.6.2013: Luonto terveyden ja hyvinvoinnin lähteenäLiisa Tyrväinen 13.6.2013: Luonto terveyden ja hyvinvoinnin lähteenä
Liisa Tyrväinen 13.6.2013: Luonto terveyden ja hyvinvoinnin lähteenä
 
Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutus...
Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutus...Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutus...
Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutus...
 
voisinpa tehda-tyoni-paremmin-palvelutyota-tekevien-naisten-tyoelamakokemuksia
voisinpa tehda-tyoni-paremmin-palvelutyota-tekevien-naisten-tyoelamakokemuksiavoisinpa tehda-tyoni-paremmin-palvelutyota-tekevien-naisten-tyoelamakokemuksia
voisinpa tehda-tyoni-paremmin-palvelutyota-tekevien-naisten-tyoelamakokemuksia
 
5.10.2017 Liikunta, tunteet ja yhteisöllisyys -webinaaridiat
5.10.2017 Liikunta, tunteet ja yhteisöllisyys -webinaaridiat5.10.2017 Liikunta, tunteet ja yhteisöllisyys -webinaaridiat
5.10.2017 Liikunta, tunteet ja yhteisöllisyys -webinaaridiat
 

Plus de Työterveyslaitos

Plus de Työterveyslaitos (20)

TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimusTYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
 
Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?
Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?
Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?
 
Pelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissa
Pelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissaPelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissa
Pelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissa
 
Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...
Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...
Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...
 
Perjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projekti
Perjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projektiPerjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projekti
Perjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projekti
 
Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...
Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...
Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...
 
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessaTyöperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
 
Työturvallisuuslain muutokset
Työturvallisuuslain muutoksetTyöturvallisuuslain muutokset
Työturvallisuuslain muutokset
 
Kvartsialtistuminen
KvartsialtistuminenKvartsialtistuminen
Kvartsialtistuminen
 
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
 
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoitoKaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
 
Unettomuuden diagnostiikka ja hoito
Unettomuuden diagnostiikka ja hoitoUnettomuuden diagnostiikka ja hoito
Unettomuuden diagnostiikka ja hoito
 
Tekoäly ja asiantuntijatyö
Tekoäly ja asiantuntijatyöTekoäly ja asiantuntijatyö
Tekoäly ja asiantuntijatyö
 
Sotilasilmailulääketiede
SotilasilmailulääketiedeSotilasilmailulääketiede
Sotilasilmailulääketiede
 
Sisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tuki
Sisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tukiSisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tuki
Sisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tuki
 
Sisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössä
Sisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössäSisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössä
Sisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössä
 
Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel...
Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel...Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel...
Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel...
 
Sisäilma työpaikalla - Sisäilmaan liittyvän ongelmatilanteen vaikutukset työy...
Sisäilma työpaikalla - Sisäilmaan liittyvän ongelmatilanteen vaikutukset työy...Sisäilma työpaikalla - Sisäilmaan liittyvän ongelmatilanteen vaikutukset työy...
Sisäilma työpaikalla - Sisäilmaan liittyvän ongelmatilanteen vaikutukset työy...
 
Sisäilma työpaikalla - Laadukas sisäympäristö
Sisäilma työpaikalla - Laadukas sisäympäristöSisäilma työpaikalla - Laadukas sisäympäristö
Sisäilma työpaikalla - Laadukas sisäympäristö
 
Lentävän henkilöstön työterveyshuollon erityispiirteet
Lentävän henkilöstön työterveyshuollon erityispiirteetLentävän henkilöstön työterveyshuollon erityispiirteet
Lentävän henkilöstön työterveyshuollon erityispiirteet
 

Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkastuksissa edistäisi työkyvyn lukutaitoa työterveyshuollossa

  • 1. TYÖN PSYKOSOSIAALISTEN RISKITEKIJÖIDEN YHTENÄINEN KIRJAAMISTAPA TERVEYSTARKASTUKSISSA EDISTÄISI TYÖKYVYN LUKUTAITOA TYÖTERVEYSHUOLLOSSA Työterveyslaitoksen perjantai-meeting 13.1.2023 Leena Uronen Kehittämispäällikkö, Mehiläinen Työterveys
  • 3. TYÖN PSYKOSOSIAALISET KUORMITUSTEKIJÄT • Työn psykososiaalisilla tekijöillä tarkoitetaan niitä työhön, työympäristöön ja työn organisointiin liittyviä tekijöitä, jotka vaikuttavat työntekijän terveyteen, työkykyyn ja työhyvinvointiin (Leka ym. 2003). • Tunnistettavia psykososiaalisia tekijöitä ovat yrityksen ilmapiiri, johtaminen sekä sen oikeudenmukaisuus, työn vaikutusmahdollisuudet, ihmissuhteet ja roolit organisaatiossa (Leka ja Kortum 2008). • Psykososiaalisia riskitekijöitä on kaikissa ammateissa ja niiden vaikutus työntekijöiden terveyteen, turvallisuuteen ja hyvinvointiin on dokumentoitu tieteellisesti viime vuosikymmeninä (Leka ym. 2015, Bliese ym. 2017). 13.1.2023 3
  • 4. TERVEYSTARKASTUKSET TYÖTERVEYSHUOLLOSSA • Terveystarkastusten tavoitteena on työtekijän työ- ja toimintakyvyn tukeminen sekä mahdollisimman varhainen tarpeellisen hoidon ja kuntoutustarpeen suunnittelu, työkyvyttömyyden ehkäisy ja työhön paluun tuki (Leino ym. 2014). • Terveystarkastuksen sisällöistä on ERSV-tarkastuksiin annettu suosituksia (Karvala ym. 2019). • Työterveyshuollon terveystarkastukset koetaan pääsääntöisesti hyödyllisinä. Tutkituista jopa 75 % kokivat, että suurin vaikutus terveystarkastuksilla oli terveyteen ja elintapoihin sekä jonkin verran työ- ja toimintakykyyn. (Leino ym. 2014.) • Terveystarkastuksessa laaditaan terveyssuunnitelma, jonka avulla voidaan seurata sovittujen jatkotoimenpiteiden toteutumista sovituin aikavälein. (Liira ym. 2014, Manninen ym. 2007.) • Terveystarkastuksiin tai niiden kirjaamiseen ei ole kansallisesti määritelty järjestystä tai rakennetta kirjallisuuden perusteella. 13.1.2023 4 Luottamuksellinen materiaali
  • 5. KONEOPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN • Vapaan tekstin kirjaaminen on pääasiallinen terveystarkastusten kirjaamismuoto sähköisissä työterveyshuollon potilastietojärjestelmissä. • Terveydenhuollon tietojärjestelmiin tallennettua suurta määrää vapaan kirjaamisen tekstitietoja voidaan hyödyntää luonnollisella kielenkäsittelyllä (Natural Language Processing, NLP). • Tutkimuksia NLP:stä ja koneoppimisesta löytyy enemmän lääketieteestä mm. patologiasta ja radiologiasta (Haug 1997, Hripsak 2002, Sager 1987) sekä jonkin verran hoitotieteestä esim. tehohoidosta ja kotihoidosta (Moen ym. 2019, Suominen ym. 2007, Topaz, 2019). 13.1.2023 5
  • 7. TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET • Yhteenvetona voidaan todeta, että psykososiaalisten riskitekijöiden kartoittaminen työterveyshuollon terveystarkastuksissa on tärkeää työkyvyn edistämisessä. • Työkyvyn kehittymistä työuran aikana ei ole helppo havaita terveystarkastusten kirjauksissa, koska terveystiedot ovat hajanaiset. • On selkeä tarve kehittää yhteinen kansallinen kirjaamistapa psykososiaalisiin riskitekijöihin sekä kehittää tekstinkäsittelytyökalu työkykyä uhkaavien työn psykososiaalisten ja muiden riskien havaitsemiseksi varhaisessa vaiheessa. • Tekstin louhinta, digitalisointi ja tekoäly voivat auttaa tämän tavoitteen saavuttamisessa. 13.1.2023 7