Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Vakuutuslääketiedettä 18.5.2018
Janne Leinonen
LT, neurologian erikoislääkäri
vakuutuslääketieteen erityispätevyys
ylilääk...
Arviointi on yhteistyötä
Erikoissairaanhoito Työterveyshuolto Vakuutuslaitos
Leinonen TTL 18.5.2018
Lääketieteellinen terveydentila
(häiriö tai tauti)
Ruumiin/kehon
toiminnot ja rakenteet
Suoritukset Osallistuminen
Ympäris...
Työkyvyttömyyden arviointi
Oire
Sairaus
Vaurio
Toiminnan-
vajaus
Haitta
Työn vaatimukset
Diagnoosi
Hoito
Lääkinnällinen
ku...
Leinonen TTL 18.5.2018
ETK
Leinonen TTL 18.5.2018
TVK
Työkyvyttömyysmääritelmien erot
Leinonen TTL 18.5.2018
• Sairausvakuutuslaki 8 luku 4 §
Työkyvyttömyydellä tarkoitetaan
se...
Leinonen TTL 18.5.2018
• Työntekijän eläkelaki : Työntekijällä on oikeus
työkyvyttömyyseläkkeeseen, jos hänen työkykynsä a...
Leinonen TTL 18.5.2018
• Julkisten alojen eläkelaki: Työntekijällä on oikeus
työkyvyttömyyseläkkeeseen jos hän on sairaude...
Leinonen TTL 18.5.2018
Kuntoutustahot
Leinonen TTL 18.5.2018
Vakuutusyhtiöt
Työtapaturmat, ammattitaudit ja
liikennevahingot
Ammatillista ja lääk...
• Ammatillinen kuntoutus käsittää ne toimenpiteet, joiden
tarkoituksena on tukea vammaisen tai pitkäaikaissairaan henkilön...
Leinonen TTL 18.5.2018
Leinonen TTL 18.5.2018
Leinonen TTL 18.5.2018
Leinonen TTL 18.5.2018
ETK
Leinonen TTL 18.5.2018
ETK
Tapaturmavakuutus
Leinonen TTL 18.5.2018
• Työntekijöille pakollinen, yrittäjille vapaaehtoinen
• Kattaa työtapaturmat, ty...
Leinonen TTL 18.5.2018
Leinonen TTL 18.5.2018
Leinonen TTL 18.5.2018
• Oikeus päivärahaan
• Vahingoittuneella on oikeus päivärahaan yhden vuoden ajan
vahinkopäivästä lu...
Leinonen TTL 18.5.2018
• Oikeus tapaturmaeläkkeeseen
• Vahingoittuneella on oikeus tapaturmaeläkkeeseen vahinkopäivän
vuos...
Leinonen TTL 18.5.2018
Tapaturmavakuutuslain mukaiset etuudet
OP Vakuutus
TyTaL
Leinonen TTL 18.5.2018
89 §
Ammatillinen kuntoutus
• Vahingoittuneelle korvataan ammatillisena kuntoutuksena kohtuul...
Työeläke- ja tapaturmavakuutuksen eroja
Leinonen TTL 18.5.2018
Tyel Tapaturma
Vireilletulo Hakemus Ilmoitus
Työkyvyn
arvio...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Yleiset vakuutuslääketiede-perusteet

133 vues

Publié le

Perjantai-meeting 18.5.2018
Janne Leinonen, ylilääkäri, Valtiokonttori

Publié dans : Santé
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Yleiset vakuutuslääketiede-perusteet

 1. 1. Vakuutuslääketiedettä 18.5.2018 Janne Leinonen LT, neurologian erikoislääkäri vakuutuslääketieteen erityispätevyys ylilääkäri, Valtiokonttori tapaturma-asiain korvauslautakunnan lääkäriasiantuntija asiantuntijalääkäri Keva, Mavera Ab
 2. 2. Arviointi on yhteistyötä Erikoissairaanhoito Työterveyshuolto Vakuutuslaitos Leinonen TTL 18.5.2018
 3. 3. Lääketieteellinen terveydentila (häiriö tai tauti) Ruumiin/kehon toiminnot ja rakenteet Suoritukset Osallistuminen Ympäristötekijät Yksilötekijät Lääketieteen keinoin arvioitavissa Kuntoutuksessa huomioitava alue Leinonen TTL 18.5.2018 ICF –luokituksen vuorovaikutussuhteet Kuntoutuksen kohdealue
 4. 4. Työkyvyttömyyden arviointi Oire Sairaus Vaurio Toiminnan- vajaus Haitta Työn vaatimukset Diagnoosi Hoito Lääkinnällinen kuntoutus Ammatillinen kuntoutus Leinonen TTL 18.5.2018
 5. 5. Leinonen TTL 18.5.2018 ETK
 6. 6. Leinonen TTL 18.5.2018 TVK
 7. 7. Työkyvyttömyysmääritelmien erot Leinonen TTL 18.5.2018 • Sairausvakuutuslaki 8 luku 4 § Työkyvyttömyydellä tarkoitetaan sellaista sairaudesta johtuvaa tilaa, jonka kestäessä vakuutettu on sairauden edelleen jatkuessa kykenemätön tekemään tavallista työtään tai työtä, joka on siihen läheisesti verrattavaa. • Työntekijän eläkelaki 35 §: Työntekijällä on oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen, jos hänen työkykynsä arvioidaan olevan heikentynyt ainakin vuoden ajan sairauden, vian tai vamman vuoksi. vähintään kahdella viidesosalla yhtäjaksoisesti Työkyvyn heikentymistä arvioitaessa otetaan huomioon työntekijän jäljellä oleva kyky hankkia itselleen ansiotuloja sellaisella saatavissa olevalla työllä, jota työntekijän voidaan kohtuudella edellyttää tekevän. Tällöin otetaan huomioon myös työntekijän koulutus, aikaisempi toiminta, ikä, asuinpaikka ja muut näihin rinnastettavat seikat.
 8. 8. Leinonen TTL 18.5.2018 • Työntekijän eläkelaki : Työntekijällä on oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen, jos hänen työkykynsä arvioidaan olevan heikentynyt sairauden, vian tai vamman vuoksi vähintään kahdella viidesosalla yhtäjaksoisesti ainakin vuoden ajan. Työkyvyttömyyseläke myönnetään täytenä eläkkeenä, jos työntekijän työkyky on heikentynyt vähintään kolmella viidesosalla. Muussa tapauksessa työkyvyttömyyseläke myönnetään osatyökyvyttömyyseläkkeenä. Työkyvyn heikentymistä arvioitaessa otetaan huomioon työntekijän jäljellä oleva kyky hankkia itselleen ansiotuloja sellaisella saatavissa olevalla työllä, jota työntekijän voidaan kohtuudella edellyttää tekevän. Tällöin otetaan huomioon myös työntekijän koulutus, aikaisempi toiminta, ikä, asuinpaikka ja muut näihin rinnastettavat seikat. Jos työkyky vaihtelee, otetaan huomioon työntekijän vuotuinen ansio. Sen lisäksi, mitä 2 momentissa säädetään, arvioitaessa 60 vuotta täyttäneen työntekijän oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen painotetaan työkyvyttömyyden ammatillista luonnetta. • https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060395
 9. 9. Leinonen TTL 18.5.2018 • Julkisten alojen eläkelaki: Työntekijällä on oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen jos hän on sairauden, vian tai vamman vuoksi yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajaksi tullut palvelussuhteen kestäessä kykenemättömäksi virkaansa tai työhönsä. Sovellettaessa otetaan huomioon myös työntekijän koulutus, aikaisempi toiminta, ikä, asuinpaikka ja muut näihin rinnastettavat seikat. Jos työkyky vaihtelee, otetaan huomioon työntekijän vuotuinen ansio. 60 vuotta täyttäneen työntekijän, jonka työura on pitkä, työkyvyttömyyseläkeoikeutta arvioitaessa otetaan huomioon myös työn aiheuttama rasittuneisuus ja kuluneisuus sekä työn vaativuus ja vastuullisuus, jos nämä seikat yhdistyneenä sairauteen, vikaan tai vammaan tekevät työnteon jatkamisen kohtuuttomaksi. Työkyvyttömyyseläke myönnetään joko täytenä tai osatyökyvyttömyyseläkkeenä. Täysi työkyvyttömyyseläke myönnetään työntekijälle, joka on tullut työkyvyttömäksi virkaansa tai työhönsä tai jonka työkyvyn voidaan arvioida ainakin vuoden ajaksi heikentyneen vähintään kolmella viidesosalla. Jos työkyky on heikentynyt tätä vähemmän, mutta kuitenkin vähintään kahdella viidesosalla, myönnetään eläke osatyökyvyttömyyseläkkeenä • https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20160081
 10. 10. Leinonen TTL 18.5.2018
 11. 11. Kuntoutustahot Leinonen TTL 18.5.2018 Vakuutusyhtiöt Työtapaturmat, ammattitaudit ja liikennevahingot Ammatillista ja lääkinnällistä kuntoutusta Työeläkeyhtiöt Vakiintuneesti työelämässä olevat Ammatillista kuntoutusta Kela Nuoret ja vaikeavammaiset Ammatillista ja lääkinnällistä kuntoutusta TE-toimistot Työttömät työnhakijat Ammatillista kuntoutusta Terveydenhuolto Lääkinnällistä kuntoutusta
 12. 12. • Ammatillinen kuntoutus käsittää ne toimenpiteet, joiden tarkoituksena on tukea vammaisen tai pitkäaikaissairaan henkilön työhön pääsyä, työssä jatkamista tai työhön palaamista. Ammatillinen kuntoutus sisältää näin ollen koulutusta, valmennusta, ohjausta, työolosuhteiden muuttamista, elinkeinon ja ammatin harjoittamisen tukea ja palkkatukea työnantajalle sekä vajaakuntoisten erityistyöllistämistä eri muodoissaan. Leinonen TTL 18.5.2018 Wikipedia
 13. 13. Leinonen TTL 18.5.2018
 14. 14. Leinonen TTL 18.5.2018
 15. 15. Leinonen TTL 18.5.2018
 16. 16. Leinonen TTL 18.5.2018 ETK
 17. 17. Leinonen TTL 18.5.2018 ETK
 18. 18. Tapaturmavakuutus Leinonen TTL 18.5.2018 • Työntekijöille pakollinen, yrittäjille vapaaehtoinen • Kattaa työtapaturmat, työmatkatapaturmat ja ammattitaudit • Työstä johtuva olosuhde • Hoitajina yksityiset vakuutusyhtiöt, Maatalousyrittäjien eläkelaitos ja Valtiokonttori • 120 000 työtapaturmaa/v
 19. 19. Leinonen TTL 18.5.2018
 20. 20. Leinonen TTL 18.5.2018
 21. 21. Leinonen TTL 18.5.2018 • Oikeus päivärahaan • Vahingoittuneella on oikeus päivärahaan yhden vuoden ajan vahinkopäivästä lukien, jos hän on vahingon johdosta kykenemätön tekemään työtään kokonaan tai osittain. • Päivärahaan ei kuitenkaan ole oikeutta, jos vahingoittuneen kyky tehdä työtään on heikentynyt vähemmän kuin 10 prosenttia. Lisäksi päivärahan myöntämisen edellytyksenä on, että työansio on vähentynyt vähintään 79 §:n mukaisen vähimmäisvuosityöansion kahdeskymmenesosalla.
 22. 22. Leinonen TTL 18.5.2018 • Oikeus tapaturmaeläkkeeseen • Vahingoittuneella on oikeus tapaturmaeläkkeeseen vahinkopäivän vuosipäivästä alkaen, jos työkyvyn voidaan arvioida vahingon johdosta heikentyneen vähintään 10 prosenttia. Lisäksi edellytyksenä on, että työansio on vähentynyt vähintään 79 §:n mukaisen vähimmäisvuosityöansion kahdeskymmenesosalla. • Työkyvyn heikentymistä arvioitaessa otetaan huomioon vahingoittuneen jäljellä oleva kyky hankkia itselleen ansiotuloja sellaisella saatavissa olevalla työllä, jota vahingoittuneen voidaan kohtuudella edellyttää tekevän. Tällöin otetaan huomioon vahingoittuneen koulutus, aikaisempi toiminta, ikä, asuinpaikka ja muut näihin rinnastettavat seikat.
 23. 23. Leinonen TTL 18.5.2018 Tapaturmavakuutuslain mukaiset etuudet OP Vakuutus
 24. 24. TyTaL Leinonen TTL 18.5.2018 89 § Ammatillinen kuntoutus • Vahingoittuneelle korvataan ammatillisena kuntoutuksena kohtuulliset kustannukset sellaisista vahingon vuoksi tarpeellisista toimenpiteistä, joiden avulla vahingoittunut vamman tai sairauden aiheuttamista rajoituksista huolimatta kykenee jatkamaan entisessä työssään tai ammatissaan tai siirtymään uuteen työhön tai ammattiin, josta hän voi saada pääasiallisen toimeentulonsa. • Kuntoutuksesta aiheutuvia kustannuksia korvataan myös, jos on todennäköistä, että vahingoittuneen työ- tai toimintakyky tai ansiomahdollisuudet voivat vahingon vuoksi myöhemmin olennaisesti heikentyä. • Kuntoutustarvetta arvioitaessa otetaan huomioon vahingoittuneen ikä, ammatti, aikaisempi toiminta, koulutus, asumisolosuhteet, vammasta tai sairaudesta aiheutuvat rajoitukset sekä hänen mahdollisuutensa sijoittua kuntoutuksen päätyttyä työhön tai ammattiin työmarkkinoilla yleisesti noudatetuin ehdoin.
 25. 25. Työeläke- ja tapaturmavakuutuksen eroja Leinonen TTL 18.5.2018 Tyel Tapaturma Vireilletulo Hakemus Ilmoitus Työkyvyn arviointi >2/5-3/5 Ansaintakyvyn alenema Ammatillinen tai yleinen Lähinnä ammatillinen Terveydentila kokonaisuutena Perustana syy-yhteys vahinkoon 60v täyttäneille kohtuullisuusperiaate Ammatillinen kuntoutus Kynnys matalahko etenkin työkokeiluun Periaatteena ansaintakyvyn palauttamisen todennäköisyys Ensijaisuus Toissijainen Ensisijainen Hylkäysperuste Ei työkyvytön Syy-yhteyden puute

×