Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Chargement dans…3
×
1 sur 25

Agile For Website Managers

0

Partager

Télécharger pour lire hors ligne

This presentation was given during a webmaster & website manager\'s forum meeting, lead by people & computers company, Israel.
ההרצאה הועברה במסגרת מפגש פורום מנהלי אתרים של קבוצת אנשים ומחשבים

Agile For Website Managers

 1. 1. ‫ניהול אתרי אינטרנט‬ ‫בעידן ה-‪Agile‬‬ ‫אודי סלנט‬ ‫מנהל מחלקת אינטרנט וממשקי משתמש‬ ‫פלאפון תקשורת בע"מ‬ ‫01.10.52‬
 2. 2. ‫אתם קודם...‬ ‫כמה מנהלי אתרים יש בקהל?‬ ‫•‬ ‫מי נמצא כרגע בעיצומו של פרויקט "אתר חדש"?‬ ‫•‬ ‫מי זה עתה סיים פרויקט "אתר חדש"?‬ ‫•‬ ‫מי ממש לפני כניסה לפרויקט "אתר חדש"?‬ ‫•‬ ‫מי מנהל ישירות את יחידת הפיתוח?‬ ‫•‬ ‫למי יש תוכנית עבודה מוגדרת לרבעונים 4-3 0102?‬ ‫•‬ ‫איזה רקע מקצועי יש לכם? )מה אתם לשעבר...(‬ ‫•‬ ‫אחר?‬ ‫אנשי תוכן/קריאטיב?‬ ‫מפתחים?‬ ‫מנהלי פרויקטים?‬ ‫• מי שמע / אמר בשבוע האחרון, לפחות פעמיים, את המשפט‬ ‫"צריך לעבוד עם אפיון מסודר"? / "תכינו אפיון ואז נפגש‬ ‫אתכם"?‬
 3. 3. ‫אמור לי מי הם עמיתך ואומר לך מי אתה, מנהל אתר‬ ‫בקרת‬ ‫מנהל‬ ‫איכות‬ ‫תשתיות‬ ‫בוס‬ ‫פרויקט‬ ‫‪U.I‬‬ ‫ותקשורת‬ ‫‪U.X‬‬ ‫?‬ ‫?‬ ‫מעצב‬ ‫רפרנט‬ ‫מנתח‬ ‫לקוח‬ ‫ארגוני‬ ‫מערכות‬ ‫עורך‬ ‫תוכן‬ ‫מנהל‬ ‫מתכנת‬ ‫מהנדס‬ ‫פיתוח‬ ‫אבטחת‬ ‫מערכת‬ ‫אנליסט‬ ‫מידע‬
 4. 4. ‫מודול "מפל המים" | ‪Waterfall‬‬ ‫מתאים לניהול פיתוח / פרויקט / מוצר וכד'‬ ‫•‬ ‫איסוף וניתוח דרישות‬ ‫המודל המסורתי והשכיח כיום בארגונים‬ ‫•‬ ‫נעים בכיוון אחד בלבד‬ ‫•‬ ‫רק לאחר סיום השלב עוברים לבא אחריו‬ ‫•‬ ‫עיצוב תוכנה‬ ‫כל שלב מבוצע ע"י צוות מקצועי אחר‬ ‫•‬ ‫תכנות / פיתוח‬ ‫שילוב )אינטגרציה(‬ ‫בדיקות‬ ‫התקנה‬ ‫תחזוקה‬ ‫4/‪http://www.devx.com/architect/Article/32836/0/page‬‬
 5. 5. ‫האם דימוי של מפל‬ ‫מים באמת מתאים‬ ‫למתודולוגיה?‬
 6. 6. ‫או אולי דווקא מרוץ שליחים?‬
 7. 7. ‫תהליכים וכלים‬ ‫משא ומתן תיעוד נרחב‬ ‫אתר עובד‬ ‫הצמדות לתוכנית‬ ‫אנשים ויחסי גומלין‬ ‫תגובה לשינוי‬ ‫שיתוף הלקוח‬
 8. 8. ‫פילוסופיית הפיתוח של ‪Agile‬‬ ‫"אנו מגלים דרכים טובות יותר לפיתוח תוכנה,‬ ‫שכן אנו עושים זאת בעצמנו ומסייעים לאחרים לעשות זאת גם.‬ ‫דרך העבודה הזו, למדנו להעריך את ההיבטים הבאים:‬ ‫אנשים ויחסי גומלין על פני תהליכים וכלים‬ ‫תוכנה עובדת על פני תיעוד נרחב‬ ‫שיתוף הלקוח על פני משא ומתן חוזי‬ ‫תגובה לשינוי על פני הצמדות לתוכנית‬ ‫כלומר, אמנם יש ערך ברשימה כולה,‬ ‫אך אנו מעריכים יותר את הפריטים המודגשים."‬ ‫מנשר לפיתוח תוכנה זריז | 31 בדצמבר 1002‬ ‫‪Wasatch Range ,Utah‬‬
 9. 9. ‫‪ ,OK‬אז מה זה בעצם?‬ ‫• ‪ Agile‬זוהי גישה למתודולוגיה, לא מתודולוגיה בפני עצמה‬ ‫• אין דרך מסוימת להיות או לא להיות ‪Agile‬‬ ‫• כל אחד יכול לאמץ את הגישה )או חלקים ממנה( עבור היומיום שלו‬
 10. 10. ‫מתודולוגיות פיתוח וניהול בגישת ‪Agile‬‬ ‫‪• Scrum‬‬ ‫אנשים ויחסי גומלין‬ ‫‪• Extreme Programming‬‬ ‫על פני תהליכים וכלים‬ ‫)‪(X.P‬‬ ‫תוכנה עובדת‬ ‫‪• Crystal‬‬ ‫על פני תיעוד נרחב‬ ‫שיתוף הלקוח‬ ‫‪• Lean‬‬ ‫על פני משא ומתן חוזי‬ ‫‪• Feature Driven‬‬ ‫תגובה לשינוי‬ ‫)‪Development (F.D.D‬‬ ‫על פני הצמדות לתוכנית‬ ‫‪• Dynamic Systems‬‬ ‫‪Development Method‬‬ ‫)‪(D.S.D.M‬‬ ‫…‪• Ext‬‬
 11. 11. ‫‪Scrum‬‬ ‫במשחק רוגבי נדרשים להתחיל מחדש לאחר שהכדור יצא מגבולות המגרש.‬ ‫שתי הקבוצות דוחפות אחת את האחרת כדי לזכות בכדור,‬ ‫השחקנים בכל קבוצה נדרשים לפעול במשותף, כצוות מגובש.‬ ‫‪ Scrum‬הוא תהליך ‪ Agily‬שמאפשר לנו להתמקד בהפקה של ערך עסקי‬ ‫•‬ ‫גבוה בזמן הקצר ביותר‬ ‫‪ Scrum‬מאפשר לנו בזריזות ובמחזוריות לבחון את התוכנה במצב עובד )כל‬ ‫•‬ ‫שבועיים עד חודש(‬ ‫הגוף העסקי מספק סדרי עדיפויות. הצוותים מנהלים את עצמם על מנת‬ ‫•‬ ‫להבין כיצד לספק בצורה הטובה ביותר את הדרישות בעלות העדיפות‬ ‫הגבוהה ביותר‬ ‫בכל שבועיים עד חודש כל אחד יכול לראות תוכנה עובדת ולהחליט לשחרר‬ ‫•‬ ‫אותה או להמשיך לשפר אותה ספרינט נוסף‬
 12. 12. ‫מושגים שחשוב להכיר ב- ‪scrum‬‬ ‫מגדיר את תכולת המוצר‬ ‫מחליט על תאריכי הגרסאות והתכולה‬ ‫אחראי על הרווחיות של המוצר )‪(ROI‬‬ ‫מתעדף את הפריטים ברשימה ע"פ ערך ללקוח‬ ‫מתאים את התכולה והעדיפות בכל איטרציה‬ ‫בעל‬ ‫תוספת מוגמרת‬ ‫מקבל או דוחה את תוצאות הפיתוח בכל איטרציה‬ ‫המוצר‬ ‫לאתר פעיל /‬ ‫תוכנה עובדת‬ ‫)גרסה(‬ ‫9-5 באופן טיפוסי, צוות מולטידיסיפלינארי:‬ ‫מתכנתים, בודקים, מעצבי ‪ ,UI‬אנשי ‪ DB‬וכו'‬ ‫חברים בצוות במשרה מלאה.‬ ‫צוותים מנוהלים עצמאית,באופן אידיאלי ללא תארים.‬ ‫אין לשנות את מבנה הצוות בזמן ספרינט.‬ ‫הצוות‬ ‫מייצג את ההנהלה עבור הפרויקט.‬ ‫אחראי לשמירתם וביצועם של הערכים "הסקראמים"‬ ‫מסיר מכשולים‬ ‫מוודא שהצוות עובד בצורה טובה ויעילה.‬ ‫עתודת המוצר‬ ‫מאפשר שיתוף פעולה הדוק בין כל הגורמים.‬ ‫‪Scrum‬‬ ‫‪Product Backlog‬‬ ‫"מגן" על הצוות מהפרעות חיצוניות‬ ‫‪Master‬‬
 13. 13. ‫תהליך הפרויקט במתודולוגית ‪Scrum‬‬ ‫פגישות יומיות‬ ‫עתודת המוצר‬ ‫‪Product Backlog‬‬ ‫תוספת מוגמרת‬ ‫בעל‬ ‫לאתר פעיל /‬ ‫צוות מפתח‬ ‫המוצר‬ ‫תוכנה עובדת‬ ‫צוות מפתח‬ ‫פגישות תכנון‬ ‫ספרינט‬ ‫תכולת ספרינט‬ ‫)שבועיים עד חודש(‬ ‫תכולת‬ ‫הספרינט‬ ‫הקרוב‬ ‫‪Scrum Master‬‬ ‫‪Scrum Master‬‬ ‫• בעל המוצר מציג את‬ ‫• כל אלמנט שבתכולה‬ ‫• בסיום הספרינט חייבים לקבל גרסה • הצוות המפתח עובד על‬ ‫היעדים )4 שעות(‬ ‫הופך למשימה )זה יכול‬ ‫המשימות,‬ ‫עובדת, עם יותר תכולה ממה שהיה.‬ ‫להיות גם באג שחזר(‬ ‫קודם לכן.‬ ‫• המאסטר והמפתחים‬ ‫•נפגשים מידי בוקר, כל יום ובוחנים‬ ‫מכינים תוכנית עבודה,‬ ‫את מידת ההתקדמות )כולם יכולים‬ ‫• נפגשים עם בעל המוצר , כדי‬ ‫עם משימות לא ארוכות‬ ‫להגיע רשות הדיבור רק למסטר-‬ ‫שיוודא התקדמות.‬ ‫מ-61 שעות )פגישה בת 4‬ ‫בעל המוצר-חברי צוות הפיתוח(‬ ‫שעות(‬ ‫• נפגשים עם כל הקבוצה כדי לבצע‬ ‫• עונים על 3 שאלות: מה עשיתי‬ ‫תחקיר:‬ ‫אתמול? מה אעשה היום? האם‬ ‫משהו מפריע לי?‬ ‫• מה הצליח? מה לא הצליח?‬ ‫• מה לשנות כדי להשתפר בפעם‬ ‫הבאה?‬
 14. 14. Scrum | ‫עזרים, כלים ודוגמאות‬ [As a] user role ,[I want to] goal ,[so I can] reason. As a job seeker ,I want to search for a job ,so I can advance my career. As a recruiter ,I want to post a job vacancy ,so I can find a new team member.
 15. 15. ‫עזרים, כלים ודוגמאות | ‪Scrum‬‬
 16. 16. ‫גם לפרטים הקטנים יש משמעות‬ ‫המלצה לתכנון סביבת צוות העבודה‬ ‫פגישת יומית )51 דקות( של צוות העבודה‬
 17. 17. ?‫, אז מה עדיף‬OK ?Agile (scrum) ?Waterfall
 18. 18. ‫השוואה בין 2 מתודולוגיות‬ ‫‪Scrum‬‬ ‫מפל המים ‪Waterfall‬‬ ‫מאפיין‬ ‫בשלב התכנון והסיום בלבד‬ ‫חובה‬ ‫תהליכים מוגדרים‬ ‫1‬ ‫מוגדר במהלך הפרויקט‬ ‫נקבע במהלך התכנון והאפיון‬ ‫המוצר הסופי‬ ‫2‬ ‫מוגדר במהלך הפרויקט‬ ‫נקבע במהלך התכנון והאפיון‬ ‫עלות הפרויקט‬ ‫3‬ ‫"זמן וחומרים"‬ ‫‪Fixed Price‬‬ ‫מוגדר במהלך הפרויקט‬ ‫נקבע במהלך התכנון והאפיון‬ ‫תאריך סיום כולל‬ ‫4‬ ‫לכל אורך הפרויקט‬ ‫רק בשלב התכנון והאפיון‬ ‫תגובה לשינויים‬ ‫5‬ ‫מוגבל, גישת "פעל לפי המתכון" בלתי מוגבל במהלך‬ ‫גמישות ויצירתיות‬ ‫6‬ ‫האיטרציות‬ ‫הצוות‬ ‫עבודת צוות במהלך הפרויקט‬ ‫הדרכות ואימון בטרם הפרויקט‬ ‫העברת ידע‬ ‫7‬ ‫גבוהים‬ ‫נמוכים‬ ‫הסיכויים להצלחה‬ ‫8‬ ‫פרויקטים קטנים ובינוניים‬ ‫פרויקטים בהיקף גדול‬ ‫גודל הפרויקט‬ ‫9‬ ‫מפתחים מומחים לכל אורך‬ ‫בשלבים הראשונים מפתחים‬ ‫01 מיומנויות הצוות‬ ‫הפרויקט , יתקשו לעבוד מול‬ ‫מומחים, לאחר מכן מפתחים‬ ‫חלשים מהם‬ ‫ברמה נמוכה יותר‬
 19. 19. ‫עוד דרך להשוות...‬
 20. 20. ‫מאתר קיים לאתר חדש‬ ‫בשלושה חודשים?!?‬ ‫‪www.pelephone.co.il‬‬
 21. 21. ‫עמוד הבית אתר פלאפון‬
 22. 22. ‫דוגמא בקטנה...שליחת סמס מאתר פלאפון‬ ‫שבועיים‬ ‫שבוע‬ ‫שבועיים‬ ‫009 משובים ב-01 ימים‬
 23. 23. ‫תודה!‬ ‫אודי סלנט‬ ‫מנהל מחלקת אינטרנט וממשקי משתמש‬ ‫פלאפון תקשורת בע"מ‬ ‫01.10.52‬

×