TEDi Eğitim Danışmanlık Eğitim ve Seminer Kataloğu

ÜMİT ÜNKER
ÜMİT ÜNKERTEDİ Eğitim ve Danışmanlık - Kurucu - Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanlığı Eğitimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi à TEDi Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti.
EĞİTİM VE SEMİNER KATALOĞU
2016
Gizlidir	
Kimdir?
Türkiye'nin	ilk	ve	tek	KPI	odaklı	Satış,	Pazarlama,	Yönetim	ve	Liderlik,	İş	
Hukuku,	 Koçluk	 ve	 Kişisel	 Gelişim	 Eğitimleri	 noktasında,	 sınıf	 içi	 ve	
online	eğitimi	birleştirdiği	tam	öğrenme	metodolojisine	sahip	yenilikçi	
hibrit	 eğitimleri	 ile,	 	 firmaların	 ihtiyaçlarına	 çözüm	 olacak	 kalıcı	
öğrenmeyi	sağlayan	kanıtlanmış	modeli	ile	hizmet	vermektedir.	
Bugüne	kadar	40.000	'den	fazla	katılımcıya	verdiğimiz	seminer	ve	hibrit	
eğitimlerimizle	Ümit	Ünker	önderliğinde	Türk	Silahlı	Kuvvetleri,	Turkcell,	
Microsoft,	Acer,	Sunexpress,	Atlasglobal,	Index	Grup,	Datagate,	Ağaoğlu,	
DAP	 Yapı,	 Koçtaş,	 Mynet,	 Setur,	 Alfemo	 gibi	 ulusal	 ve	 uluslararası	
markalara	 verdiğimiz	 20	 'den	 fazla,	 farklı	 Satış	 ve	 Stratejik	
Gelişim	 eğitimlerimizle	 kurumsal	 tüm	 eğitim	 ihtiyaçlarınızı	 uçtan	 uca	
şirketinize	özel	tasarlayarak	çözüm	üretiyorduk.	
Bugün,	bünyemize	kattığımız	yeni	eğitmenlerimiz,	danışmanlarımız	ve	
içeriği	uluslararası	alanda	kabul	görmüş	eğitimlerimizle	müşterilerimize	
eğitim	 ve	 danışmanlık	 alanında	 liderlerinin,	 yöneticilerinin	 ve	
çalışanlarının	 şirket	 strateji	 ve	 temel	 performans	 göstergeleri	 (KPI)	
doğrultusunda	 geliştirilmesi	 ve	 organizasyona	 değer	 katması	
sağlanmaktadır.
Gizlidir	
Amaç
Liderlerin	,	yöneticilerin,	takımların	ve	bireylerin	iş	dünyasının	ihtiyaçlarına	
göre	 gelişim	 ihtiyaçlarının	 belirlendiği,	 bu	 ihtiyaçlara	 göre	 uygulamaların	
yapıldığı	ve	360	derece	olarak	takibinin	yapıldığı		programlardır.	
	
–  Liderler,	yöneticiler,	takımlar	ve	bireylerin	 	bugünün	iş	dünyasında	
başarılı	 bir	 şekilde	 tutunmalarını	 sağlamak	 ve	 kendi	 sorumluluk	
alanlarında	 kendilerini	 ve	 iş	 sonuçlarını	 geliştirmek	 için	 hazırlanmış	
eğitim	programlarıdır.	
–  Liderlik	 ve	 yöneticilik	 yetkinliklerinin	 gelişmesine	 yönelik	 premium	
içeriklere	sahiptir.	
–  Satış,	 Pazarlama,	 İş	 Hukuku	 ve	 Kişisel	Gelişim	 alanlarında	 ihtiyaca	
yönelik	profesyonel	ve	akademik	güncel	içeriklerle	iş	sonuçları	ve	KPI	
sonuçlarını	geliştirecek	şekilde	organizasyon	ve	kuruma	özel	dizayn	
edilmektedir.	
–  Global	olarak	kabul	edilmiş	iş	alanlarına	ve	iş	yetkinliklerine	destek	
olacak	şekilde	geliştirilmiştir.		
–  Keşfetme,	 öğrenme,	 yansıtma	 ve	 uygulama	 adımları	 ile	 şirketin	
hedefine	gitmesine	yardımcı	olacak	çalışanlar	yetiştirir.	
–  Çalışanların	 uygulanabilir	 kazanımlar	 elde	 etmesine	 yönelik	 olarak	
dizayn	edilmiştir.
Gizlidir	
OTJL Modeli
–  On	The	Job	Learning	(OTJL)	modelimiz	kişinin	ihtiyacı	olduğu	
alanlara	yönelik	olarak;	
	
–  Kişisel	Gelişim	Haritası	çıkarılması	
–  Sınıf	içi	uygulama	
–  Online	ara	sınav	–	video	–	final	değerlendirmesi	
–  İş	üzerinde	uygulama	
–  Bireysel	–	yönetici	–	bölüm	içi	–	bölüm	dışı	değerlendirme	adımlarını	
içermektedir.	
–  Geribildirim	toplantıları
Gizlidir	
Yönetim ve
Liderlik
(40 Modül)
Kendini	
Yönetmek	
Kariyer Yönetimi
Delegasyon
Hedef Belirleme
Yukarıyı Yönetmek
Toplantı Yönetimi
Yeni Yöneticiliğe Geçiş
Sunum Teknikleri
Stres Yönetimi
Zaman Yönetimi
Yazma Yetkinliği
Çevreyi	
Yönetmek	
Değişim Yönetimi
Koçluk
Çalışanı Geliştirme
Zorluklarla Başa Çıkma
Geri Bildirimin Temelleri
Uzaktan Yönetim
İşe Alım
Liderlik ve Motivasyon
Performans Değerlendirme
İkna Etme Sanatı
Personeli Kaybetmemek
Ekip Liderliği
Ekip Yönetimi
İşi	Yönetmek	
Bütçe Yönetimi
İş Vakası Geliştirme
İş Planı Geliştirme
Kriz Yönetimi
Müşteri Odaklılık
Karar Alma
Çeşitlilik
Finans Dinamikleri
İnovasyon ve yaratıcılık
İnovasyon Uygulamaları
Temel Pazarlama
Müzakere
Performans Yönetimi
Süreç Geliştirme
Proje Yönetimi
Stratejik Düşünme
Strateji Planlama ve
Uygulama
Gizlidir	
Satış
(13 Modül)
Direkt	Satış	
İleri Satış Teknikleri
Yaratıcı Drama ile Satış
Beden Dili İle Karşımızdaki Kişiyi Nasıl
Etkileriz?
Telefonda Etkili İletişim ve Satış
Teknikleri
4 Adımda Satış
Başarılı Satışın İpuçları
Etkin Dinleme ve Etkili İletişim
Direkt	Satış	
İknanın	Psikolojisi	ve	Zor	Müşteriler	İle	Başa	
Çıkma	Sanatı		
İyi	Satıcı	Olma	Rehberi	ve	Başarılı	Satıcı	
Nasıl	Olunur?		
İtirazları	Karşılama	ve	Yeni	Nesil	Satış	
Kapama	Teknikleri	
Satışta	%100	Performans	ve	Ekip	Yönetimi	
İletişim	Yönetimi		
Girişiminizin	Ürün	ve	Hizmetlerini	Nasıl	
Satarsınız?	
* Bütün eğitimler firmaya, markaya ve katılımcı profiline göre özelleştirilmektedir.
Gizlidir	
Satış
(4 Modül)
İndirekt	Satış	
Satışta Yürümek
Satışta Koşmak
Satış Yönetimi
Satış	Operasyon	
Yönetimi	
Perakende Yönetimi
* Bütün eğitimler firmaya, markaya ve katılımcı profiline göre özelleştirilmektedir.
Gizlidir	
Pazarlama
(13 Modül)
Genel	Pazarlama	
Pazarlamada Yürümek
Pazarlamada Koşmak
Pazarlama	Okulu
Marka Yönetimi
Perakende Pazarlaması
Tüketici Davranışları
Pazarlama İletişimi
Dijital Pazarlama
Pazarlama Araştırması
Nöropazarlama
Çok Kanallı (OmniChannel) Pazarlama
Gerilla Pazarlama
Alışverişçi Pazarlaması
CRM
* Bütün eğitimler firmaya, markaya ve katılımcı profiline göre özelleştirilmektedir.
Gizlidir	
Kişisel
Gelişim
(18 Modül)
KGO - 1
İletişimin Ustası Olmak
Etkin Dinleme ve Etkili İletişim
Etkili İfade ve Hitabet
Yüz Yüze İletişim
Zor İnsanlarla Başa Çıkma Teknikleri
Kişisel Markalaşma
Profesyonel Hayatta Kişisel İmaj
Yönetimi
Beden Dili İle Karşımızdaki Kişiyi
Etkileme Teknikleri
KGO - 2
Bireyi ve Davranışını Anlamak
Etkileme Sanatı
Girişimcilik ve İş Kurma
İş ve Yaşamda Motivasyon
İş Yaşamında Psikoloji
Nasıl İkna Ederiz?
Öfke Yönetimi
Topluluk Önünde Keyif Alarak Konuşma
Zihin Haritaları (Mind Mapping)
İş ve Özel Hayata Felsefik Bakış
* Bütün eğitimler firmaya, markaya ve katılımcı profiline göre özelleştirilmektedir.
Gizlidir	
Hukuk
(6 Modül)
İş Dünyasında Hukuk
Yöneticiler İçin Hukuk
YK Sorumluluğu ve Yetki Devri
TBK ve Getirdikleri
İş Hukuku - 1
İş Hukuku - 2
Yatırım Dünyasında Hukuk
* Bütün eğitimler firmaya, markaya ve katılımcı profiline göre özelleştirilmektedir.
Gizlidir	
Referanslarımızdan
Örnekler
TEDi Eğitim & Danışmanlık Ltd. Şti.
Adres: Rüzgarlıbahçe Mah. Kavak Sokak
No:31/1 Smart Plaza B Blok Kat:4 Ofis No:8-9
34805 Kavacık/Beykoz/Istanbul
Telefon : +90 216 681 6451
Faks : +90 216 413 3783
Email : info@tediegitim.com
Web : www.tediegitim.com
1 sur 12

Recommandé

SATIŞ STRATEJİSİ 2012 par
SATIŞ STRATEJİSİ 2012SATIŞ STRATEJİSİ 2012
SATIŞ STRATEJİSİ 2012ÜMİT ÜNKER
4.4K vues8 diapositives
Modern Pazarlama Yönetimi ve Pazarlamada Yeni Trendler par
Modern Pazarlama Yönetimi ve Pazarlamada Yeni TrendlerModern Pazarlama Yönetimi ve Pazarlamada Yeni Trendler
Modern Pazarlama Yönetimi ve Pazarlamada Yeni TrendlerAhmet Yılmaz
12.9K vues79 diapositives
Gerilla Pazarlama Bitirme Projesi UZEM Ünal İşler par
Gerilla Pazarlama Bitirme Projesi UZEM Ünal İşlerGerilla Pazarlama Bitirme Projesi UZEM Ünal İşler
Gerilla Pazarlama Bitirme Projesi UZEM Ünal İşlerÜnal İşler
4.8K vues52 diapositives
Pazarlama,swot analizi 4P, 4C par
Pazarlama,swot analizi 4P, 4CPazarlama,swot analizi 4P, 4C
Pazarlama,swot analizi 4P, 4CBahadır Ezici
9K vues32 diapositives
Pazarlama Hakkinda Herşey par
Pazarlama Hakkinda HerşeyPazarlama Hakkinda Herşey
Pazarlama Hakkinda HerşeyMurat Tarık İpek
2K vues19 diapositives
Pazarlama İletişiminde Sihirli Dokunuşlar par
Pazarlama İletişiminde Sihirli DokunuşlarPazarlama İletişiminde Sihirli Dokunuşlar
Pazarlama İletişiminde Sihirli DokunuşlarAbdullah Cihan
1.4K vues66 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Marka Performansı par
Marka PerformansıMarka Performansı
Marka PerformansıMelisa Özdemir
2.3K vues13 diapositives
Serkan uygur eğitim sunumu par
Serkan uygur eğitim sunumuSerkan uygur eğitim sunumu
Serkan uygur eğitim sunumuserkan uygur
696 vues18 diapositives
Markam tanıtım2013 par
Markam tanıtım2013Markam tanıtım2013
Markam tanıtım2013wagozgu
2.8K vues44 diapositives
Tribeca Şirket Tanıtım Sunumu par
Tribeca Şirket Tanıtım SunumuTribeca Şirket Tanıtım Sunumu
Tribeca Şirket Tanıtım SunumuTribeca İletişim Danışmanlık
23K vues40 diapositives
Marka Değeri(Türkçe Sunum) par
Marka Değeri(Türkçe Sunum)Marka Değeri(Türkçe Sunum)
Marka Değeri(Türkçe Sunum)Selcuk University
9.8K vues23 diapositives

Tendances(20)

Serkan uygur eğitim sunumu par serkan uygur
Serkan uygur eğitim sunumuSerkan uygur eğitim sunumu
Serkan uygur eğitim sunumu
serkan uygur696 vues
Markam tanıtım2013 par wagozgu
Markam tanıtım2013Markam tanıtım2013
Markam tanıtım2013
wagozgu2.8K vues
Pazarlama Stratejisi par Met Dijital
Pazarlama Stratejisi Pazarlama Stratejisi
Pazarlama Stratejisi
Met Dijital1.3K vues
2 hedef pazar seçimi-konumlandırma-serkan par cll-o
2 hedef pazar seçimi-konumlandırma-serkan2 hedef pazar seçimi-konumlandırma-serkan
2 hedef pazar seçimi-konumlandırma-serkan
cll-o33.8K vues
Marka yönetimi ürün yönetimi-draft par hubbudunya
Marka yönetimi ürün yönetimi-draftMarka yönetimi ürün yönetimi-draft
Marka yönetimi ürün yönetimi-draft
hubbudunya3.2K vues
Markam Tanıtım Sunumu 2016 par markamtr
Markam Tanıtım Sunumu 2016Markam Tanıtım Sunumu 2016
Markam Tanıtım Sunumu 2016
markamtr3.9K vues
Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi par KASIAD KOCAELİ
Stratejik Pazarlama ve Marka YönetimiStratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi
Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi
KASIAD KOCAELİ23.8K vues
Pazarlamanin Tanimi ve Pazarlama Anlayisi par MertcanMert
Pazarlamanin Tanimi ve Pazarlama AnlayisiPazarlamanin Tanimi ve Pazarlama Anlayisi
Pazarlamanin Tanimi ve Pazarlama Anlayisi
MertcanMert366 vues
Brand Positioning in Brief / Kısaca Marka Konumlandırma par Mine Albayrak
Brand Positioning in Brief / Kısaca Marka KonumlandırmaBrand Positioning in Brief / Kısaca Marka Konumlandırma
Brand Positioning in Brief / Kısaca Marka Konumlandırma
Mine Albayrak4.7K vues

En vedette

TEDi training and consultancy training seminar catalogue par
TEDi training and consultancy training seminar catalogueTEDi training and consultancy training seminar catalogue
TEDi training and consultancy training seminar catalogueÜMİT ÜNKER
9.9K vues12 diapositives
İLETİŞİM BECERİLERİ VE İKNA EDİCİ İLETİŞİM par
İLETİŞİM BECERİLERİ VE İKNA EDİCİ İLETİŞİMİLETİŞİM BECERİLERİ VE İKNA EDİCİ İLETİŞİM
İLETİŞİM BECERİLERİ VE İKNA EDİCİ İLETİŞİMÜMİT ÜNKER
20K vues13 diapositives
TEDi Training and Consultancy Training Seminar Catalogue par
TEDi Training and Consultancy Training Seminar CatalogueTEDi Training and Consultancy Training Seminar Catalogue
TEDi Training and Consultancy Training Seminar CatalogueTEDi Eğitim, Danışmanlık Ltd. Şti.
1.7K vues12 diapositives
Yaratıcı Satış Teknikleri par
Yaratıcı Satış TeknikleriYaratıcı Satış Teknikleri
Yaratıcı Satış TeknikleriTaylan Demirkaya
94.1K vues66 diapositives
YENİ MARKA YARATMA STRATEJİLERİ par
YENİ MARKA YARATMA STRATEJİLERİYENİ MARKA YARATMA STRATEJİLERİ
YENİ MARKA YARATMA STRATEJİLERİÜMİT ÜNKER
14.7K vues14 diapositives
Satışın Temel Adımları par
Satışın Temel AdımlarıSatışın Temel Adımları
Satışın Temel AdımlarıEray Adiguzel
4.7K vues41 diapositives

En vedette(20)

TEDi training and consultancy training seminar catalogue par ÜMİT ÜNKER
TEDi training and consultancy training seminar catalogueTEDi training and consultancy training seminar catalogue
TEDi training and consultancy training seminar catalogue
ÜMİT ÜNKER9.9K vues
İLETİŞİM BECERİLERİ VE İKNA EDİCİ İLETİŞİM par ÜMİT ÜNKER
İLETİŞİM BECERİLERİ VE İKNA EDİCİ İLETİŞİMİLETİŞİM BECERİLERİ VE İKNA EDİCİ İLETİŞİM
İLETİŞİM BECERİLERİ VE İKNA EDİCİ İLETİŞİM
ÜMİT ÜNKER20K vues
YENİ MARKA YARATMA STRATEJİLERİ par ÜMİT ÜNKER
YENİ MARKA YARATMA STRATEJİLERİYENİ MARKA YARATMA STRATEJİLERİ
YENİ MARKA YARATMA STRATEJİLERİ
ÜMİT ÜNKER14.7K vues
Satışın Temel Adımları par Eray Adiguzel
Satışın Temel AdımlarıSatışın Temel Adımları
Satışın Temel Adımları
Eray Adiguzel4.7K vues
Etkili Satış Teknikleri par gesiad
Etkili Satış TeknikleriEtkili Satış Teknikleri
Etkili Satış Teknikleri
gesiad94.3K vues
Büyülemek: İnsanları Etkileme Sanatı par SlaytSunum
Büyülemek: İnsanları Etkileme SanatıBüyülemek: İnsanları Etkileme Sanatı
Büyülemek: İnsanları Etkileme Sanatı
SlaytSunum17.9K vues
Değerli Müşteri - Hizmet Farklılaştırması par mehmetolcay
Değerli Müşteri - Hizmet FarklılaştırmasıDeğerli Müşteri - Hizmet Farklılaştırması
Değerli Müşteri - Hizmet Farklılaştırması
mehmetolcay16K vues
Tele satış - Çağrı merkezi - CREAFONE par Metin Ögetürk
Tele satış - Çağrı merkezi - CREAFONETele satış - Çağrı merkezi - CREAFONE
Tele satış - Çağrı merkezi - CREAFONE
Metin Ögetürk10.3K vues
Telefon da Etkileyici Konuşmak par gesiad
Telefon da Etkileyici KonuşmakTelefon da Etkileyici Konuşmak
Telefon da Etkileyici Konuşmak
gesiad30K vues
Zaman Yönetimi par yesimoktem
Zaman YönetimiZaman Yönetimi
Zaman Yönetimi
yesimoktem6.8K vues
Akıllı Bağlantılı Ürünler (Bahman Huseynli) par Bahman Huseynli
Akıllı Bağlantılı Ürünler (Bahman Huseynli)Akıllı Bağlantılı Ürünler (Bahman Huseynli)
Akıllı Bağlantılı Ürünler (Bahman Huseynli)
Bahman Huseynli1.8K vues
KOCAELİ İSTATİSTİKLERİ - 2012 par KASIAD KOCAELİ
KOCAELİ İSTATİSTİKLERİ - 2012KOCAELİ İSTATİSTİKLERİ - 2012
KOCAELİ İSTATİSTİKLERİ - 2012
KASIAD KOCAELİ5.3K vues
Teknoloji Kullanimi - 7 par Aretiasus
Teknoloji Kullanimi - 7Teknoloji Kullanimi - 7
Teknoloji Kullanimi - 7
Aretiasus 775 vues

Similaire à TEDi Eğitim Danışmanlık Eğitim ve Seminer Kataloğu

DOOR Training Tanıtım Sunumu & Eğitimler par
DOOR Training Tanıtım Sunumu & EğitimlerDOOR Training Tanıtım Sunumu & Eğitimler
DOOR Training Tanıtım Sunumu & Eğitimlerİsmet Barutcugil
2.3K vues31 diapositives
Satış yönetimi broşür par
Satış yönetimi broşürSatış yönetimi broşür
Satış yönetimi broşürTrust Consultancy
1K vues4 diapositives
Orbis Danışmanlık / Orbis Consultancy par
Orbis Danışmanlık / Orbis ConsultancyOrbis Danışmanlık / Orbis Consultancy
Orbis Danışmanlık / Orbis ConsultancyOrbis Consultancy
124 vues26 diapositives
Eğitim Başlıkları ve İçerikleri par
Eğitim Başlıkları ve İçerikleriEğitim Başlıkları ve İçerikleri
Eğitim Başlıkları ve İçerikleriHakan TOPUZOĞLU
841 vues10 diapositives
Crealus Tanıtım 2014 par
Crealus Tanıtım 2014Crealus Tanıtım 2014
Crealus Tanıtım 2014RANA ÇAKIR
326 vues13 diapositives
Dd business par
Dd businessDd business
Dd businessdd-business
462 vues30 diapositives

Similaire à TEDi Eğitim Danışmanlık Eğitim ve Seminer Kataloğu(20)

DOOR Training Tanıtım Sunumu & Eğitimler par İsmet Barutcugil
DOOR Training Tanıtım Sunumu & EğitimlerDOOR Training Tanıtım Sunumu & Eğitimler
DOOR Training Tanıtım Sunumu & Eğitimler
İsmet Barutcugil2.3K vues
Crealus Tanıtım 2014 par RANA ÇAKIR
Crealus Tanıtım 2014Crealus Tanıtım 2014
Crealus Tanıtım 2014
RANA ÇAKIR326 vues
İnovanka tanıtım dokümanı par Gökhan Geyik
İnovanka tanıtım dokümanıİnovanka tanıtım dokümanı
İnovanka tanıtım dokümanı
Gökhan Geyik454 vues
Online Eğitim Sertifika Programları par Toptalent.co
Online Eğitim Sertifika ProgramlarıOnline Eğitim Sertifika Programları
Online Eğitim Sertifika Programları
Toptalent.co60 vues
Müşteri İlişkileri Yönetimi E-Eğitimi par Univerist
Müşteri İlişkileri Yönetimi E-EğitimiMüşteri İlişkileri Yönetimi E-Eğitimi
Müşteri İlişkileri Yönetimi E-Eğitimi
Univerist321 vues
73201116519 egitim katalog_dosya par Ömer Uçar
73201116519 egitim katalog_dosya73201116519 egitim katalog_dosya
73201116519 egitim katalog_dosya
Ömer Uçar479 vues
Related Digital Blogda En Çok Okunan 10 Yazı par Related Digital
Related Digital Blogda En Çok Okunan 10 YazıRelated Digital Blogda En Çok Okunan 10 Yazı
Related Digital Blogda En Çok Okunan 10 Yazı
Related Digital117 vues
KRC Eğitim Sunum Dosyası 2016 par KRC Yönetim
KRC Eğitim Sunum Dosyası 2016KRC Eğitim Sunum Dosyası 2016
KRC Eğitim Sunum Dosyası 2016
KRC Yönetim404 vues

Plus de ÜMİT ÜNKER

KURUMSAL İLETİŞİMDE ETİK par
KURUMSAL İLETİŞİMDE ETİKKURUMSAL İLETİŞİMDE ETİK
KURUMSAL İLETİŞİMDE ETİKÜMİT ÜNKER
8K vues13 diapositives
Toplumsal bellek bağlamında sokak ve cadde i̇simlerinin i̇ncelenmesi par
Toplumsal bellek bağlamında sokak ve cadde i̇simlerinin i̇ncelenmesiToplumsal bellek bağlamında sokak ve cadde i̇simlerinin i̇ncelenmesi
Toplumsal bellek bağlamında sokak ve cadde i̇simlerinin i̇ncelenmesiÜMİT ÜNKER
4.7K vues13 diapositives
KİRA GURU par
KİRA GURUKİRA GURU
KİRA GURUÜMİT ÜNKER
1.5K vues37 diapositives
YARATICI DRAMA TEKNİKLERİ MODÜL 1 par
YARATICI DRAMA TEKNİKLERİ MODÜL 1YARATICI DRAMA TEKNİKLERİ MODÜL 1
YARATICI DRAMA TEKNİKLERİ MODÜL 1ÜMİT ÜNKER
739 vues1 diapositive
YARATICI DRAMA TEKNİKLERİ MODÜL 1 - 2012 par
YARATICI DRAMA TEKNİKLERİ MODÜL 1 - 2012YARATICI DRAMA TEKNİKLERİ MODÜL 1 - 2012
YARATICI DRAMA TEKNİKLERİ MODÜL 1 - 2012ÜMİT ÜNKER
725 vues2 diapositives
YARATICI DRAMA TEKNİKLERİ par
YARATICI DRAMA TEKNİKLERİYARATICI DRAMA TEKNİKLERİ
YARATICI DRAMA TEKNİKLERİÜMİT ÜNKER
482 vues1 diapositive

Plus de ÜMİT ÜNKER(9)

Toplumsal bellek bağlamında sokak ve cadde i̇simlerinin i̇ncelenmesi par ÜMİT ÜNKER
Toplumsal bellek bağlamında sokak ve cadde i̇simlerinin i̇ncelenmesiToplumsal bellek bağlamında sokak ve cadde i̇simlerinin i̇ncelenmesi
Toplumsal bellek bağlamında sokak ve cadde i̇simlerinin i̇ncelenmesi
ÜMİT ÜNKER4.7K vues
YARATICI DRAMA TEKNİKLERİ MODÜL 1 par ÜMİT ÜNKER
YARATICI DRAMA TEKNİKLERİ MODÜL 1YARATICI DRAMA TEKNİKLERİ MODÜL 1
YARATICI DRAMA TEKNİKLERİ MODÜL 1
ÜMİT ÜNKER739 vues
YARATICI DRAMA TEKNİKLERİ MODÜL 1 - 2012 par ÜMİT ÜNKER
YARATICI DRAMA TEKNİKLERİ MODÜL 1 - 2012YARATICI DRAMA TEKNİKLERİ MODÜL 1 - 2012
YARATICI DRAMA TEKNİKLERİ MODÜL 1 - 2012
ÜMİT ÜNKER725 vues
YARATICI DRAMA TEKNİKLERİ Eğitim par ÜMİT ÜNKER
YARATICI DRAMA TEKNİKLERİ EğitimYARATICI DRAMA TEKNİKLERİ Eğitim
YARATICI DRAMA TEKNİKLERİ Eğitim
ÜMİT ÜNKER1.3K vues
Ti̇yatro müfradati ümit ünker par ÜMİT ÜNKER
Ti̇yatro müfradati  ümit ünkerTi̇yatro müfradati  ümit ünker
Ti̇yatro müfradati ümit ünker
ÜMİT ÜNKER696 vues
Outdoor reklam ümit ünker par ÜMİT ÜNKER
Outdoor reklam  ümit ünkerOutdoor reklam  ümit ünker
Outdoor reklam ümit ünker
ÜMİT ÜNKER1.8K vues

TEDi Eğitim Danışmanlık Eğitim ve Seminer Kataloğu

 • 1. EĞİTİM VE SEMİNER KATALOĞU 2016
 • 2. Gizlidir Kimdir? Türkiye'nin ilk ve tek KPI odaklı Satış, Pazarlama, Yönetim ve Liderlik, İş Hukuku, Koçluk ve Kişisel Gelişim Eğitimleri noktasında, sınıf içi ve online eğitimi birleştirdiği tam öğrenme metodolojisine sahip yenilikçi hibrit eğitimleri ile, firmaların ihtiyaçlarına çözüm olacak kalıcı öğrenmeyi sağlayan kanıtlanmış modeli ile hizmet vermektedir. Bugüne kadar 40.000 'den fazla katılımcıya verdiğimiz seminer ve hibrit eğitimlerimizle Ümit Ünker önderliğinde Türk Silahlı Kuvvetleri, Turkcell, Microsoft, Acer, Sunexpress, Atlasglobal, Index Grup, Datagate, Ağaoğlu, DAP Yapı, Koçtaş, Mynet, Setur, Alfemo gibi ulusal ve uluslararası markalara verdiğimiz 20 'den fazla, farklı Satış ve Stratejik Gelişim eğitimlerimizle kurumsal tüm eğitim ihtiyaçlarınızı uçtan uca şirketinize özel tasarlayarak çözüm üretiyorduk. Bugün, bünyemize kattığımız yeni eğitmenlerimiz, danışmanlarımız ve içeriği uluslararası alanda kabul görmüş eğitimlerimizle müşterilerimize eğitim ve danışmanlık alanında liderlerinin, yöneticilerinin ve çalışanlarının şirket strateji ve temel performans göstergeleri (KPI) doğrultusunda geliştirilmesi ve organizasyona değer katması sağlanmaktadır.
 • 3. Gizlidir Amaç Liderlerin , yöneticilerin, takımların ve bireylerin iş dünyasının ihtiyaçlarına göre gelişim ihtiyaçlarının belirlendiği, bu ihtiyaçlara göre uygulamaların yapıldığı ve 360 derece olarak takibinin yapıldığı programlardır. –  Liderler, yöneticiler, takımlar ve bireylerin bugünün iş dünyasında başarılı bir şekilde tutunmalarını sağlamak ve kendi sorumluluk alanlarında kendilerini ve iş sonuçlarını geliştirmek için hazırlanmış eğitim programlarıdır. –  Liderlik ve yöneticilik yetkinliklerinin gelişmesine yönelik premium içeriklere sahiptir. –  Satış, Pazarlama, İş Hukuku ve Kişisel Gelişim alanlarında ihtiyaca yönelik profesyonel ve akademik güncel içeriklerle iş sonuçları ve KPI sonuçlarını geliştirecek şekilde organizasyon ve kuruma özel dizayn edilmektedir. –  Global olarak kabul edilmiş iş alanlarına ve iş yetkinliklerine destek olacak şekilde geliştirilmiştir. –  Keşfetme, öğrenme, yansıtma ve uygulama adımları ile şirketin hedefine gitmesine yardımcı olacak çalışanlar yetiştirir. –  Çalışanların uygulanabilir kazanımlar elde etmesine yönelik olarak dizayn edilmiştir.
 • 4. Gizlidir OTJL Modeli –  On The Job Learning (OTJL) modelimiz kişinin ihtiyacı olduğu alanlara yönelik olarak; –  Kişisel Gelişim Haritası çıkarılması –  Sınıf içi uygulama –  Online ara sınav – video – final değerlendirmesi –  İş üzerinde uygulama –  Bireysel – yönetici – bölüm içi – bölüm dışı değerlendirme adımlarını içermektedir. –  Geribildirim toplantıları
 • 5. Gizlidir Yönetim ve Liderlik (40 Modül) Kendini Yönetmek Kariyer Yönetimi Delegasyon Hedef Belirleme Yukarıyı Yönetmek Toplantı Yönetimi Yeni Yöneticiliğe Geçiş Sunum Teknikleri Stres Yönetimi Zaman Yönetimi Yazma Yetkinliği Çevreyi Yönetmek Değişim Yönetimi Koçluk Çalışanı Geliştirme Zorluklarla Başa Çıkma Geri Bildirimin Temelleri Uzaktan Yönetim İşe Alım Liderlik ve Motivasyon Performans Değerlendirme İkna Etme Sanatı Personeli Kaybetmemek Ekip Liderliği Ekip Yönetimi İşi Yönetmek Bütçe Yönetimi İş Vakası Geliştirme İş Planı Geliştirme Kriz Yönetimi Müşteri Odaklılık Karar Alma Çeşitlilik Finans Dinamikleri İnovasyon ve yaratıcılık İnovasyon Uygulamaları Temel Pazarlama Müzakere Performans Yönetimi Süreç Geliştirme Proje Yönetimi Stratejik Düşünme Strateji Planlama ve Uygulama
 • 6. Gizlidir Satış (13 Modül) Direkt Satış İleri Satış Teknikleri Yaratıcı Drama ile Satış Beden Dili İle Karşımızdaki Kişiyi Nasıl Etkileriz? Telefonda Etkili İletişim ve Satış Teknikleri 4 Adımda Satış Başarılı Satışın İpuçları Etkin Dinleme ve Etkili İletişim Direkt Satış İknanın Psikolojisi ve Zor Müşteriler İle Başa Çıkma Sanatı İyi Satıcı Olma Rehberi ve Başarılı Satıcı Nasıl Olunur? İtirazları Karşılama ve Yeni Nesil Satış Kapama Teknikleri Satışta %100 Performans ve Ekip Yönetimi İletişim Yönetimi Girişiminizin Ürün ve Hizmetlerini Nasıl Satarsınız? * Bütün eğitimler firmaya, markaya ve katılımcı profiline göre özelleştirilmektedir.
 • 7. Gizlidir Satış (4 Modül) İndirekt Satış Satışta Yürümek Satışta Koşmak Satış Yönetimi Satış Operasyon Yönetimi Perakende Yönetimi * Bütün eğitimler firmaya, markaya ve katılımcı profiline göre özelleştirilmektedir.
 • 8. Gizlidir Pazarlama (13 Modül) Genel Pazarlama Pazarlamada Yürümek Pazarlamada Koşmak Pazarlama Okulu Marka Yönetimi Perakende Pazarlaması Tüketici Davranışları Pazarlama İletişimi Dijital Pazarlama Pazarlama Araştırması Nöropazarlama Çok Kanallı (OmniChannel) Pazarlama Gerilla Pazarlama Alışverişçi Pazarlaması CRM * Bütün eğitimler firmaya, markaya ve katılımcı profiline göre özelleştirilmektedir.
 • 9. Gizlidir Kişisel Gelişim (18 Modül) KGO - 1 İletişimin Ustası Olmak Etkin Dinleme ve Etkili İletişim Etkili İfade ve Hitabet Yüz Yüze İletişim Zor İnsanlarla Başa Çıkma Teknikleri Kişisel Markalaşma Profesyonel Hayatta Kişisel İmaj Yönetimi Beden Dili İle Karşımızdaki Kişiyi Etkileme Teknikleri KGO - 2 Bireyi ve Davranışını Anlamak Etkileme Sanatı Girişimcilik ve İş Kurma İş ve Yaşamda Motivasyon İş Yaşamında Psikoloji Nasıl İkna Ederiz? Öfke Yönetimi Topluluk Önünde Keyif Alarak Konuşma Zihin Haritaları (Mind Mapping) İş ve Özel Hayata Felsefik Bakış * Bütün eğitimler firmaya, markaya ve katılımcı profiline göre özelleştirilmektedir.
 • 10. Gizlidir Hukuk (6 Modül) İş Dünyasında Hukuk Yöneticiler İçin Hukuk YK Sorumluluğu ve Yetki Devri TBK ve Getirdikleri İş Hukuku - 1 İş Hukuku - 2 Yatırım Dünyasında Hukuk * Bütün eğitimler firmaya, markaya ve katılımcı profiline göre özelleştirilmektedir.
 • 12. TEDi Eğitim & Danışmanlık Ltd. Şti. Adres: Rüzgarlıbahçe Mah. Kavak Sokak No:31/1 Smart Plaza B Blok Kat:4 Ofis No:8-9 34805 Kavacık/Beykoz/Istanbul Telefon : +90 216 681 6451 Faks : +90 216 413 3783 Email : info@tediegitim.com Web : www.tediegitim.com