Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Askeleita lapsiystävällisen maakunnan polulla

59 vues

Publié le

Puheenvuoro LAPE-konferenssissa 26.11. Aiheena lapsiystävällinen maakunta: yhdenvertaisuus, kokonaiskoordinaatio, lasten ja perheiden osallisuus sekä lasten oikeusturva.

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Askeleita lapsiystävällisen maakunnan polulla

 1. 1. Askeleita lapsiystävällisen maakunnan polulla Ira Custódio, 27.11.2018 @CustodioIra, @unicef_fi #lastenmaakunta #lapsenoikeudet © UNICEF/20181
 2. 2. Valtion velvollisuus turvata jokaisen lapsen oikeus hyvään elämään ja kasvuun, lasten näkemykset iän ja kehitystason mukaan huomioiden. Alle 18-vuotias on lapsi. UNICEFin blogissa: Mitä jokaisen päättäjän tulee ymmärtää lapsen oikeuksista.
 3. 3. Lapsenoikeusperustainen hallinto ja päätöksenteko Sopimusvaltiot ryhtyvät kaikkiin tarpeellisiin lainsäädännöllisiin, hallinnollisiin ja muihin toimiin tässä yleissopimuksessa tunnustettujen oikeuksien toteuttamiseksi. Taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien toteuttamiseksi sopimusvaltiot ryhtyvät mahdollisimman täysimääräisesti tällaisiin toimiin käytettävissä olevien voimavarojensa mukaan ja tarvittaessa kansainvälisen yhteistyön puitteissa.
 4. 4. Lapsiystävällinen maakunta
 5. 5. Yhdenvertaisuus suunnittelun lähtökohtana • Tiedon keruu: millaisia lapsia ja perheitä alueella asuu; miten he voivat? • Mistä tietoa: Kouluterveyskysely; Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) - tiedonkeruu; järjestöt. • Tavoitteeksi yhdenvertaisuus, lähtökohdaksi moninaisuus.
 6. 6. Koordinoidusti kokonaisuutta johtaen • Koska mikään toimiala tai sektori ei voi vastata lapsen oikeuksien toteutumisesta yksin. • ”Kaikkien vastuu” ei kuitenkaan saa olla ”ei kenenkään vastuu”. • Keinoina mm. maakuntastrategia, hyvinvointiohjelma, lapsivaikutusten arviointi, lapsibudjetointi, lape-työryhmät.
 7. 7. Osallisuus asukkaina ja asiakkaina • Kokemus eri yhteisöihin (kaveriporukka, koulu, asuinalue, kunta, maakunta, Suomi…) kuulumisesta ja omana itsenä hyväksytyksi tulemisesta. • Tiedot, taidot ja innostus osallistua, kertoa omat näkemykset ja vaikuttaa.
 8. 8. Lasten ja nuorten oikeusturva • Ennakollinen ja jälkikäteinen oikeusturva. • Oikeuksien toteutuminen on parasta oikeusturvaa. • Ymmärrys lapsen oikeuksien sopimuksen velvoitteista ja velvoittavuudesta.
 9. 9. Miten eteenpäin Ensin – Mikä maakunnissa on hyvää ja toimivaa; minkä päälle voi rakentaa? Seuraavaksi – Millaisia lapsia / lapsiryhmiä ja erilaisia perheitä maakunnissa asuu? Sitten – Minkä toimintatavoissa pitäisi muuttua, jotta voidaan varmistaa jokaisen lapsen oikeuksien toteutuminen maakunnissa? → Toimenpiteet.
 10. 10. www.unicef.fi/lastenmaakunta
 11. 11. Kuvat © UNICEF/Hanna-Kai Hämäläinen

×