Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Tietoisku tietosuoja-asetuksesta - Lena Jolkkonen

275 vues

Publié le

Esitys pidetty Suomen UNICEFin vapaaehtoisten kevätkoulutuksessa 24.3.2018.

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Tietoisku tietosuoja-asetuksesta - Lena Jolkkonen

 1. 1. Tietosuoja-asetus & vapaaehtoisrekisteri Lena Jolkkonen 24.3.2018 © UNICEF/UNI197921/Schermbrucker
 2. 2. Uusi EU:n tietosuoja-asetus • EU:ssa on annettu keväällä 2016 yleinen tietosuoja-asetus • GDPR = General Data Protection Regulation • Asetusta sovelletaan 25.5. 2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa • Sovelletaan kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn • Sääntely on yksityiskohtaisempi kuin Suomen nykyisessä henkilötietolainsäädännössä • Monet asiat säilyvät ennallaan, myös uusia velvoitteita • Rikkomuksista voi seurata sakkoja tai henkilötietojen käsittelykielto
 3. 3. Miksi tietosuojalait muuttuvat? Uuden lainsäädännön tavoitteena on • parantaa henkilötietojen suojaa ja rekisteröityjen oikeuksia • vastata uusiin digitalisaatioon ja globalisaatioon liittyviin tietosuojakysymyksiin • yhtenäistää tietosuojasääntelyä kaikissa EU-maissa • edistää digitaalisten sisämarkkinoiden kehittymistä Lähde: www.tietosuoja.fi
 4. 4. Käsitteistä Henkilötieto • mitä tahansa tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyvää tietoa • nimi, sähköposti, puhelinnumero, osoite, henkilötunnus, sijaintitieto, verkkotunnistetieto ym. Käsittely • ”se, mitä kerätyillä tiedoilla tehdään” • toiminto, jota kohdistetaan henkilötietoihin tai henkilötietoja sisältäviin tietojoukkoihin joko automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai manuaalisesti • esim. tietojen keräämistä, tallentamista, järjestämistä, säilyttämistä, käyttöä, luovuttamista ja poistamista.
 5. 5. Henkilötietojen käsittelyn periaatteet Henkilötietoja on • käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi • käsiteltävä luottamuksellisesti ja turvallisesti • kerättävä ja käsiteltävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten • kerättävä vain tarpeellinen määrä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden • päivitettävä aina tarvittaessa ‒ epätarkat ja virheelliset henkilötiedot on poistettava tai oikaistava viipymättä • säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten Lähde: www.tietosuoja.fi
 6. 6. Rekisteröidyn oikeuksia • Läpinäkyvyys ja informointi • Oikeus saada pääsy tietoihin • Oikeus tietojen oikaisemiseen • Vastustamisoikeus • Oikeus tulla unohdetuksi • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 7. 7. Suomen UNICEFin vapaaehtoisten henkilötiedot • Vapaaehtoisten henkilötietoja kerätään ryhmässä, jäsenlistalle • Suomen UNICEFissa tallennetaan kannattajarekisteriin • Yhteydenottoja vapaaehtoistoimintaan liittyen; tiedon välittäminen, osallistumispyyntöjä, kyselyitä ym. • Suomen UNICEF on rekisterinpitäjä • huolehtii rekisterinpitäjän vastuista • ohjeistaa vapaaehtoisryhmiä • Vapaaehtoiset edustavat Suomen UNICEFia • käsittelevät henkilötietoja ohjeiden mukaan • ryhmän sihteeri vastuuhenkilönä
 8. 8. Sihteerien työpajassa Käsittelemme tietosuoja-ohjetta vapaaehtoisryhmille Tavoitteena lainmukainen ja arjessa toimiva ohje Ohje syntyy toimiston, juristien ja vapaaehtoisten yhteistyönä Kiitos kyselyyn vastanneille!
 9. 9. ©UNICEF/SUDA2014-XX228/Noorani Thank You 9 Title of Presentation – UNICEF for every child

×