Publicité

Ferdigheter for en nav veileder

28 Feb 2014
Publicité

Ferdigheter for en nav veileder

  1. Ferdigheter for en Nav -veileder Rådgiver evt. veileder.
  2. Arbeidsoppgaver for en veileder. • Møte brukere og sammen utrede dennes situasjon. • Oppdatere seg på lov-verket. • Møter med andre fagpersoner. • Følge opp bruker igjennom e-mailer og telefon. • Søke bruker inn på kurs eller andre tiltak. • Kontakt med andre etater og institusjoner.
  3. Kvalifikasjoner for stillingen. • Man må ha gode samarbeidsevner. • I tillegg må man kommunisere bra med både bruker og andre i Nav-systemet. • Av og til må man ha kontakter utenfor Nav eks. IA-bedrifter, fastleger og hjelpemiddelsentral. • Man må ha utdannelse på bachelornivå eller mer. Best innen helse og sosial. • Noen ganger kan erfaring oppveie utdannelse.
  4. Digitale ferdigheter • Veilederen har datamaskinen som sitt viktigste verktøy. • Både kommunikasjon innad i Nav og med brukere og andre personer. • Word og Office er viktige verktøy. • Exel for utregning eller oversikt. • Skype, e-mail, ulike dataprogrammer
  5. Backup • Ha regelmessige tilbakemeldinger fra leder og andre ansatte. • Kurs
  6. Lønn • Det blir nok til salt i grøten. • Og en og annen tivolitur. • Det er en stilling med mange muligheter og lønn vil gjenspeile seg i utdannelse og ansiennitet.
Publicité