Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Politikerutbildning i tobaksfrågor             Värmlands län november 2012                 U...
Om UPCOR AB          Utbildning- och tillsynsbolag.  Samordna insatser kring tillsyn och            ...
Referenser           • Torsby kommun.     • Borlänge kommun.           • Eda kommun.       ...
Tobaken genererar 10 miljarder i                  skatt årligen.             Rökning kostar 3...
Lika stor vinst i en långtradare          ”smuggeltobak” som 40 kilo amfetamin.©Ulf Jonsson 2012
Tobak är fortfarande det största förebyggbara                 folkhälsoproblemet.            2,...
Andelen 15-åringar som röker har börjat öka            igen efter 10 års minskning visar en          ...
18 personer per dag dör i rökrelaterade                skador i Sverige.            1 person pe...
Varannan rökare dör i förtid. I Sverige är det              ca 6 400 människor varje år.©Ulf Jonsson 2012
Ju tidigare i livet man börjar använda           tobak, desto större är risken både att bli          ...
Punktskatter                  Tankbil med olja 55 m³ för fordonsdrift                  ...
Butikens självkostnad          Skatteberäkning: 1,40 x antalet cigaretter + 1 % av          högstapris...
Förebyggande arbete          Det nationella arbetet med tobak vilar på fyra grundpelare           1. ...
Folkhälsopolitikens målområden          Målet är ett minskat bruk av tobak med fyra delmål:           ...
Regler          Tobakslag 1993:581 reviderad 1 augusti 2010.          Svensk författningssamling, SFS ...
Tobakslagen          En skyddslagstiftning.          Lagens omfattning           • begränsn...
Gränsdragningar – Vad är tobak?          En vara som till någon del innehåller tobak och som är avsedd att rökas...
Historik          1964 - första gången staten informerade om hälsorisker med   2005 - tydlig och synbar skyltn...
Myndigheter          Kommunen                         Tullverket          Omed...
Rökfria miljöer (2 och 4§)          Rökningen är förbjuden i           • vissa offentliga miljöer  ...
Märkning (9,10,11 och 27§)          Tobaksvaror måste förses med omfattande märkning – bl.a.          ...
Exempel på rätt och fel märkning©Ulf Jonsson 2012
Försäljning - Åldersgräns & skyltning          (12§)          Tobaksvaror får inte säljas eller på ann...
Försäljning – Styckeförsäljning           (12b §) säljs till konsumenter får          Tobaksvaror som ...
Försäljning – Anmälan och egentillsyn (12          c§)          En näringsidkare som tillhandahåller t...
Marknadsföring          Tobakslagen har en rad bestämmelser som gäller          marknadsföring av toba...
Vilseledande beskrivningar (9 a§)          Texter, namn, varumärken och figurativa eller andra märken som ger  ...
Reklam och marknadsföring (14§)          En näringsidkare som marknadsför tobaksvaror till konsumenter får inte ...
Marknadsföring för tobak är som          huvudregel totalförbjuden          Undantag är passivt tillha...
Återhållsamt meddelande - Vad är          det?          • Enstaka meddelande upp till 0,5 m2 anses var...
Kommersiella meddelanden          Marknadsföringsförbudet omfattar Texten bör endast innehålla         ...
Exempel på otillåten marknadsföring
Varukännetecken(14a §)          En näringsidkare som marknadsför antingen en annan vara än en tobaksvara    ...
Marknadsföring – Sponsring (14 b          §)          Tillverkare, partihandlare och importörer    ...
Produktkontroll          16 § om ingrediensrapporter          17 § om tillverkningsförbud       ...
Tillsyn          19 § Central tillsyn          19 a § Omedelbar tillsyn          19 b § Till...
Polisens tillsynsansvar          Nya tobakslagen har gjort polisen till          tillsynsmyndighet avs...
Kommunens tillsynsansvar          Har ett ansvar att jobba förebyggande.          Tillsynsansvar enlig...
Enligt lag får en kommun ta ut en tillsynsavgift         för sitt tillsynsarbete av den som bedriver       ...
Tillsynsavgiften          Det finns en större acceptans för tillsynsavgiften om          återförsäljar...
Beslagtagande av tobaksvara (21          §)          21 § En tillsynsmyndighet får besluta att en toba...
Upplysningar och varuprov 22 §          En tillsynsmyndighet har rätt att på begäran få de          up...
Tillträde och handräckning (23 b§)          Polismyndigheten ska på begäran av en annan          tills...
Sekretess (24§)          Den som har tagit befattning med något ärende enligt          denna lag får i...
Ansvarsbestämmelser          Tobakslagen innehåller två straffrättsliga          ansvarsbestämmelser: ...
Överklagande          Tobakslagen innehåller två möjligheter till överklagande:          25 § Överklag...
TILLSYN AV TOBAK OCH FOLKÖL – EN HÅLLBAR METOD          Tillsynsmetoden©Ulf Jonsson 2012
TILLSYN AV TOBAK OCH FOLKÖL – EN HÅLLBAR METOD          Tillsynsmetoden          Kommunens perspektiv ...
TILLSYN AV TOBAK OCH FOLKÖL – EN HÅLLBAR METOD                    UTBILDNING           SAMORD...
TILLSYN AV TOBAK OCH FOLKÖL – EN HÅLLBAR METOD          En näringsidkare som tillhandahåller tobaksvaror för  ...
TILLSYN AV TOBAK OCH FOLKÖL – EN HÅLLBAR METOD          En policy är en avsiktsförklaring och riktlinjer för att...
TILLSYN AV TOBAK OCH FOLKÖL – EN HÅLLBAR METOD          Näringsidkaren ska utöva särskild kontroll       ...
TILLSYN AV TOBAK OCH FOLKÖL – EN HÅLLBAR METOD          En effektiv tillsyn för att motivera återförsäljarna att...
TILLSYN AV TOBAK OCH FOLKÖL – EN HÅLLBAR METOD          Kommunen får ett underlag för sin riskanalys.      ...
TILLSYN AV TOBAK OCH FOLKÖL – EN HÅLLBAR METOD          Tillsyn av riskbutiker i samarbete med kommun, polis  ...
TILLSYN AV TOBAK OCH FOLKÖL – EN HÅLLBAR METOD          Resultat          Fungerande tillsynsplan   ...
Frågor?              Ulf Jonsson          070-884 17 82, uj@upcor.se©Ulf Jonsson 2012
Politikerutbildning tobaksfrågor i Värmland 2012_nov
Politikerutbildning tobaksfrågor i Värmland 2012_nov
Politikerutbildning tobaksfrågor i Värmland 2012_nov
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

1

Partager

Politikerutbildning tobaksfrågor i Värmland 2012_nov

Presentation från en politikerutbildning i Värmland. Presentationen tar upp tobaksfrågor; tobakens skadeverkningar, tobakslagen och vad är tillsyn.

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir

Livres audio associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir

Politikerutbildning tobaksfrågor i Värmland 2012_nov

 1. 1. Politikerutbildning i tobaksfrågor Värmlands län november 2012 UPCOR AB©Ulf Jonsson 2012
 2. 2. Om UPCOR AB Utbildning- och tillsynsbolag. Samordna insatser kring tillsyn och kontroll. Arbetsmetod för att stödja kommunal tillsyn: Samordna och stärka samverkan mellan myndigheter, handlare, vuxna • Personliga besök. och minderåriga. • Utbildningsmaterial. Förståelse och respekt för lagen. • Egenkontroll. Öka kunskapen om riskerna med • Egentillsyn. tobak, alkohol och receptfria • Riskanalys. läkemedel.©Ulf Jonsson 2012
 3. 3. Referenser • Torsby kommun. • Borlänge kommun. • Eda kommun. • Leksands kommun. • Årjängs kommun. • Gagnefs kommun. • Härjedalens kommun. • Orsa kommun. • Rättviks kommun. • Hedemora kommun. • Mora Kommun.©Ulf Jonsson 2012 • Malung-Sälens kommun.
 4. 4. Tobaken genererar 10 miljarder i skatt årligen. Rökning kostar 30 miljarder för samhället årligen. Samhällskostnaden för rökning i Värmlands län är 552 miljoner kronor.©Ulf Jonsson 2012
 5. 5. Lika stor vinst i en långtradare ”smuggeltobak” som 40 kilo amfetamin.©Ulf Jonsson 2012
 6. 6. Tobak är fortfarande det största förebyggbara folkhälsoproblemet. 2,4 miljoner av den vuxna befolkningen brukar tobak.©Ulf Jonsson 2012
 7. 7. Andelen 15-åringar som röker har börjat öka igen efter 10 års minskning visar en undersökning från Folkhälsoinstitutet.©Ulf Jonsson 2012
 8. 8. 18 personer per dag dör i rökrelaterade skador i Sverige. 1 person per dag dör i trafiken.©Ulf Jonsson 2012
 9. 9. Varannan rökare dör i förtid. I Sverige är det ca 6 400 människor varje år.©Ulf Jonsson 2012
 10. 10. Ju tidigare i livet man börjar använda tobak, desto större är risken både att bli starkt beroende och att drabbas av sjukdom senare i livet.©Ulf Jonsson 2012
 11. 11. Punktskatter Tankbil med olja 55 m³ för fordonsdrift 240 000 kr Långtradare med 15 000 l sprit, 40 % 3 000 000 kr Långtradare med 50 000 limpor cigaretter©Ulf Jonsson 2012 12 340 000 kr
 12. 12. Butikens självkostnad Skatteberäkning: 1,40 x antalet cigaretter + 1 % av högstaprismärkningen + moms 25 % Exempel Yesmoke: 1,40 x 20 + 0,39 = 28,39 + 7,10 = 35,49 kr Inköpspriset för 20 cigaretter + moms = 2,00 kr©Ulf Jonsson 2012 Butikens självkostnad: 37,49 kr
 13. 13. Förebyggande arbete Det nationella arbetet med tobak vilar på fyra grundpelare 1. Lagstiftning, regleringsåtgärder (inklusive prispolitik), information och tillsyn. 2. Opinionsbildning och kunskapsspridning. 3. Information och utbildning om tobak inom skolor och hälsovården.©Ulf Jonsson 2012 4. Tobaksavvänjning och läkemedel för avvänjning.
 14. 14. Folkhälsopolitikens målområden Målet är ett minskat bruk av tobak med fyra delmål: 1. En tobaksfri livsstart till 2014. 2. En halvering till 2014 av antalet ungdomar under 18 år som börjar röka eller snusa. 3. En halvering till 2014 av andelen rökare bland de grupper som röker mest.©Ulf Jonsson 2012 4. Ingen ska ofrivilligt utsättas för rök i sin omgivning.
 15. 15. Regler Tobakslag 1993:581 reviderad 1 augusti 2010. Svensk författningssamling, SFS 2010:682 Förarbeten till tobakslagen och dess ändringar t.ex. (prop. 2004/05:118). Marknadsföringslagen. Konsumentverkets allmänna råd för marknadsföring av tobaksvaror till konsumenter KOVFS 2009:7.©Ulf Jonsson 2012 Praxis.
 16. 16. Tobakslagen En skyddslagstiftning. Lagens omfattning • begränsning av rökning i vissa lokaler och områden • rökfri arbetsmiljö • varningstexter och innehållsdeklaration på förpackningar • begränsningar av handeln och införsel • marknadsföring av tobaksvaror©Ulf Jonsson 2012 • produktkontroll m.m.
 17. 17. Gränsdragningar – Vad är tobak? En vara som till någon del innehåller tobak och som är avsedd att rökas, tuggas, snusas eller sugas på. T ex cigaretter, cigarrer, cigariller, pip- och rulltobak, snus, tuggtobak, portionstobak, råtobak och tobak till vattenpipa. Produkter för rökavvänjning och andra produkter som innehåller nikotin klassificeras i regel som läkemedel. Snus och tuggtobak inte ett livsmedel, men likställs med livsmedel eftersom man ”suger” eller ”tuggar” på det och kan tas upp i mag- och tarmkanalen.©Ulf Jonsson 2012 Pga. det regleras tillverkning av livsmedelslagstiftningen.
 18. 18. Historik 1964 - första gången staten informerade om hälsorisker med 2005 - tydlig och synbar skyltning om åldersgräns. tobaksbruk. 2005 - förbud att tillhandahålla tobaksvaror utan saknar På 1970-talet infördes viss lagstiftning (varningstexter, varningstext eller innehållsdeklaration. innehållsdeklaration och begräsningar av reklam). 2005 - straffsanktioner vid olovlig tobaksförsäljning. 1994 - förbud mot tobaksannonser. 2005 - utvidgat förbud mot kommersiella annonser, 1994 - lag om rökfria skolgårdar och en rökfri arbetsmiljö. utomhusreklam och sponsring. 1997 - 18 årsgräns för att köpa tobak. 2005 - lag om straff för smuggling. 2002 - anmälningsskyldighet för den som säljer tobaksvaror. 2005 - rökförbud i restauranger och andra serveringsställen. 2002 - rättighet för kommunerna att ta ut en tillsynsavgift. 2006 - förbud mot styckeförsäljning. 2003 - förbud mot marknadsföring av ”light”- cigaretter och 2010 - skärpta regler kring försäljning till minderåriga. motsvarande. 2010 - krav på effektivera tillsyn. 2003 - rökfria områden på restauranger. 2010 – hårdare anmälningskrav.©Ulf Jonsson 2012 2003 - förbud om s.k. indirekt tobaksreklam. 2005 - handlarna ska ha ett egentillsynsprogram.
 19. 19. Myndigheter Kommunen Tullverket Omedelbar tillsyn rökfria lokaler och handel med tobak Ansvar för 18-årsgränsen vid införsel och olovlig införsel t.ex. åldersgräns, skyltar och egentillsyn. och utförsel av tobaksvaror. Omedelbar tillsyn över marknadsföringen av tobak på Ansvarar tullavgifter vid in- och utförsel av tobaksvaror säljstället. och brottsbekämpning vid organiserad smuggling av Konsumentverket cigaretter. Central tillsyn över marknadsföringen där kommunerna Arbetsmiljöverket har omedelbar tillsyn gällande marknadsföringsåtgärder Central och omedelbar tillsyn över rätten till en rökfri på eller i anslutning till försäljningsställen. arbetsmiljö. Länsstyrelsen Socialdepartementet Följa kommunernas verksamhet och biträda dessa med Ansvarar i Regeringskansliet för den svenska information och råd. folkhälsopolitiken. Främja samarbete mellan olika tillsynsmyndigheter och Statens folkhälsoinstitut utveckla samarbetet med Statens folkhälsoinstitut. Central tillsyn över de delar av tobakslagen där kommunen har omedelbar tillsyn ( i rökfria miljöer och detaljhandel©Ulf Jonsson 2012 Polisen Ansvarar för den brottsbekämpande verksamheten och med tobaksvaror). samverkar med bl.a. Tullverket och kommunerna. Skatteverket Ansvarar för beskattning av tobak.
 20. 20. Rökfria miljöer (2 och 4§) Rökningen är förbjuden i • vissa offentliga miljöer • gemensamhetslokaler • lokaler för skol- och barnomsorg • hälso- och sjukvård • allmänna färdmedel • restauranger och serveringställen • hotell och annat tillfälligt boende©Ulf Jonsson 2012 • lokaler dit allmänheten har tillträde.
 21. 21. Märkning (9,10,11 och 27§) Tobaksvaror måste förses med omfattande märkning – bl.a. varningstexter, innehållsdeklaration (för cigaretter) och uppgifter för identifikation enligt 9 §. En viss tobaksvara får inte beskrivas som mindre skadlig än en annan enligt 9 a §. Tillverkaren eller importören har ansvar för att en tobaksvara är korrekt märkt enligt 10 §. Om en tobaksvara tillhandahålls eller säljs med felaktig märkning utgör det olovlig tobaksförsäljning enligt 11 och©Ulf Jonsson 2012 27 §, vilket kan leda till böter eller fängelse i högst sex månader.
 22. 22. Exempel på rätt och fel märkning©Ulf Jonsson 2012
 23. 23. Försäljning - Åldersgräns & skyltning (12§) Tobaksvaror får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut i näringsverksamhet till den som inte har fyllt 18 år. Den som lämnar ut tobaksvaror skall förvissa sig om att mottagaren har uppnått nämnda ålder. Om det finns särskild anledning att anta att en tobaksvara är avsedd att lämnas över till någon som inte har fyllt 18 år får varan inte lämnas ut. På varje försäljningsställe för tobaksvaror skall det finnas en tydlig och klart synbar skylt med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut©Ulf Jonsson 2012 sådana varor till den som inte har fyllt 18 år.
 24. 24. Försäljning – Styckeförsäljning (12b §) säljs till konsumenter får Tobaksvaror som inte tillhandahållas i form av lösa cigaretter eller i förpackningar om färre än 19 cigaretter.©Ulf Jonsson 2012
 25. 25. Försäljning – Anmälan och egentillsyn (12 c§) En näringsidkare som tillhandahåller tobaksvaror för försäljning till konsumenter skall anmäla försäljningen hos den kommun där försäljningen sker. Anmälan skall göras senast när försäljningen påbörjas. Näringsidkaren skall utöva särskild tillsyn (egentillsyn) över försäljningen och ansvara för att det finns ett för verksamheten lämpligt egentillsynsprogram.©Ulf Jonsson 2012
 26. 26. Marknadsföring Tobakslagen har en rad bestämmelser som gäller marknadsföring av tobaksvaror: 9 a § om vilseledande beskrivningar 14 § om reklam och annan marknadsföring 14 a § om varukännetecken 14 b § om sponsring©Ulf Jonsson 2012 15 § om sanktioner enligt marknadsföringslagen.
 27. 27. Vilseledande beskrivningar (9 a§) Texter, namn, varumärken och figurativa eller andra märken som ger intryck av att en viss tobaksvara är mindre skadlig än andra får inte användas på förpackningar till tobaksvaror. T ex ”Låg tjärhalt”, ”light”, ”ultra light”, ”svag”, ”lätt” och ”mild”.©Ulf Jonsson 2012
 28. 28. Reklam och marknadsföring (14§) En näringsidkare som marknadsför tobaksvaror till konsumenter får inte använda kommersiella annonser. 1. periodiska skrifter eller andra jämförbara skrifter på vilka tryckfrihetsförordningen är tillämplig, 2. ljudradio- eller TV-program eller TV-sändningar över satellit som omfattas av radio- och TV-lagen (1996:844), eller 3. andra överföringar eller tekniska upptagningar på vilka yttrandefrihetsgrundlagen är tillämplig. Även annan marknadsföring av tobaksvaror till konsumenter än som avses i första stycket är förbjuden. Detta gäller dock inte 1. i tryckta skrifter på vilka tryckfrihetsförordningen är tillämplig eller i överföringar eller tekniska upptagningar på vilka yttrandefrihetsgrundlagen är tillämplig, 2. marknadsföring som endast består i att tillhandahålla tobaksvaror för försäljning, eller 3. kommersiella meddelanden inne på försäljningsställen som inte är påträngande, uppsökande eller uppmanar till bruk av tobak. Kommersiella meddelanden enligt andra stycket 3 skall i den omfattning det är möjligt placeras så att de inte är synliga från utsidan av försäljningsstället.©Ulf Jonsson 2012
 29. 29. Marknadsföring för tobak är som huvudregel totalförbjuden Undantag är passivt tillhandahållande och återhållsamma kommersiella meddelanden. Även viss indirekt reklam är förbjuden i tidningsannonser och TV. Ansvarig för marknadsföring är både avsändaren och den som väsentligt medverkat (medverkansansvar) till marknadsföringen, i detta fall näringsidkaren.©Ulf Jonsson 2012
 30. 30. Återhållsamt meddelande - Vad är det? • Enstaka meddelande upp till 0,5 m2 anses vara okey. • Bara förpackningen får visas och den bör vara stängd. Bakgrunden ska vara neutral. • Texten bör endast innehålla saklig information om varans beskaffenhet och egenskaper. Värdeomdömen får inte användas. • Meddelandet ska helst placeras så det inte syns utifrån. • Vid bedömningen om meddelandet utgör ett dominerande©Ulf Jonsson 2012 inslag i miljön bör en helhetsbedömning göras.
 31. 31. Kommersiella meddelanden Marknadsföringsförbudet omfattar Texten bör endast innehålla inte kommersiella meddelanden inne • saklig information om varans på försäljningsställen för tobaksvaror. beskaffenhet och egenskaper Ett kommersiellt meddelande får inte • varans/råvarans ursprung • vara påträngande • tillverkningsort/land • uppsökande • förpackningens beskaffenhet och • uppmana till bruk av tobak. egenskaper Inbjudande eller övertalande • pris samt tillverkare/importör. marknadsföring är inte tillåten. Rubrik och layout bör inte vara särskilt uppseendeväckande. Det kommersiella meddelandet bör©Ulf Jonsson 2012 bedömas som en helhet.
 32. 32. Exempel på otillåten marknadsföring
 33. 33. Varukännetecken(14a §) En näringsidkare som marknadsför antingen en annan vara än en tobaksvara eller en tjänst till konsumenter får inte använda ett varukännetecken som helt eller delvis används för en tobaksvara eller enligt gällande bestämmelser om varumärken är registrerat eller inarbetat för en sådan vara, om marknadsföringen sker i kommersiella annonser i 1. periodiska skrifter eller i andra jämförbara skrifter på vilka tryckfrihetsförordningen är tillämplig, 2. ljudradio- eller TV-program eller i TV-sändningar över satellit som omfattas av radio- och TV-lagen (1996:844), eller 3. andra överföringar eller tekniska upptagningar på vilka yttrandefrihetsgrundlagen är tillämplig. Om en näringsidkare använder ett sådant varukännetecken som avses i första stycket vid marknadsföring till konsumenter på något annat sätt än som där sägs, skall näringsidkaren iaktta den måttfullhet som är betingad av att kännetecknet också kan förknippas med tobaksvaran. Bestämmelserna i första och andra styckena tillämpas inte 1. i fråga om ett varukännetecken som i endast begränsad omfattning förekommer vid marknadsföring av tobaksvaror,©Ulf Jonsson 2012 2. i fråga om ett varukännetecken som framträder i en form som tydligt skiljer sig från utseendet på tobaksvarans kännetecken, eller 3. i andra fall om det är oskäligt.
 34. 34. Marknadsföring – Sponsring (14 b §) Tillverkare, partihandlare och importörer av tobaksvaror får inte sponsra ett evenemang eller en verksamhet dit allmänheten har tillträde eller som kan antas få gränsöverskridande effekt, om sponsringen kan antas medföra att avsättningen av tobaksvaror främjas.©Ulf Jonsson 2012
 35. 35. Produktkontroll 16 § om ingrediensrapporter 17 § om tillverkningsförbud 18 § om gränsvärden 18 a § om utförselförbud 18 b § om reklamkostnader.©Ulf Jonsson 2012
 36. 36. Tillsyn 19 § Central tillsyn 19 a § Omedelbar tillsyn 19 b § Tillsynsavgift 20 § Tillsynsverksamhet och sanktionsmöjligheter 21 § Beslagtagande av tobaksvara 22 § Upplysningar och varuprov 23 § Tillträde och handräckning©Ulf Jonsson 2012 24 § Sekretess.
 37. 37. Polisens tillsynsansvar Nya tobakslagen har gjort polisen till tillsynsmyndighet avseende 12 – 12 d §§ enligt 19 a § Tobakslagen • Åldersgräns – langning • Dekal • Styckeförsäljning • Anmälan och egenkontroll Brottsförebyggande©Ulf Jonsson 2012 Brottsbekämpande Utredande
 38. 38. Kommunens tillsynsansvar Har ett ansvar att jobba förebyggande. Tillsynsansvar enligt §§ 12 – 12d • Åldersgräns – langning • Dekal • Styckeförsäljning • Anmälan och egenkontroll Marknadsföring i och utanför affärer Märkning av tobaksprodukter Rökfria miljöer©Ulf Jonsson 2012 Kommunen har ett huvudansvar och får ta ut avgift Kan ge föreläggande eller förbud och sätta ut vite
 39. 39. Enligt lag får en kommun ta ut en tillsynsavgift för sitt tillsynsarbete av den som bedriver näringsverksamhet med tobaksvaror. Tobakslagen (1993:581) §19 b.©Ulf Jonsson 2012
 40. 40. Tillsynsavgiften Det finns en större acceptans för tillsynsavgiften om återförsäljaren får ett • kunnigt bemötande • hjälpmedel • tydliga regler • tydliga konsekvenser©Ulf Jonsson 2012 • transparens.
 41. 41. Beslagtagande av tobaksvara (21 §) 21 § En tillsynsmyndighet får besluta att en tobaksvara ska tas om hand om den bjuds ut till försäljning eller uppenbart är avsedd att bjudas ut till försäljning i strid med denna lag eller anslutande föreskrifter. Om en vara har tagits om hand, får ägaren under tillsynsmyndighetens kontroll vidta de rättelser som behövs för att varan ska få säljas. Varan ska återlämnas om det görs sannolikt att den inte kommer att säljas i strid med denna lag eller anslutande föreskrifter. I annat fall får varan förstöras genom tillsynsmyndighets försorg.©Ulf Jonsson 2012 Ett beslut enligt första stycket gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet
 42. 42. Upplysningar och varuprov 22 § En tillsynsmyndighet har rätt att på begäran få de upplysningar, handlingar, varuprover och liknande som behövs för myndighetens tillsyn enligt denna lag.©Ulf Jonsson 2012
 43. 43. Tillträde och handräckning (23 b§) Polismyndigheten ska på begäran av en annan tillsynsmyndighet lämna den hjälp som behövs vid tillämpningen av 21 och 23 §§.©Ulf Jonsson 2012
 44. 44. Sekretess (24§) Den som har tagit befattning med något ärende enligt denna lag får inte obehörigen röja eller på annat sätt utnyttja vad han eller hon därvid har fått veta om yrkeshemligheter eller affärsförhållanden.©Ulf Jonsson 2012
 45. 45. Ansvarsbestämmelser Tobakslagen innehåller två straffrättsliga ansvarsbestämmelser: 27 § gällande olovlig tobaksförsäljning. 28 § gällande smuggling. Det är Polisen (27 §) respektive Tullverket (28 §) som©Ulf Jonsson 2012 ansvarar för den brottsbekämpande verksamheten.
 46. 46. Överklagande Tobakslagen innehåller två möjligheter till överklagande: 25 § Överklagande av ärende 26 § Överklagande av föreskrift.©Ulf Jonsson 2012
 47. 47. TILLSYN AV TOBAK OCH FOLKÖL – EN HÅLLBAR METOD Tillsynsmetoden©Ulf Jonsson 2012
 48. 48. TILLSYN AV TOBAK OCH FOLKÖL – EN HÅLLBAR METOD Tillsynsmetoden Kommunens perspektiv Handlarens perspektiv • Kontinuerlig bearbetning. Får ett verktyg för att följa lagen. • Uppdaterade adressregister. • Personliga besök. • Tillsynsplan för kommunen. • ”Pärm” för försäljningsstället. • Riskanalys. • Information och utbildningsmaterial • Komplett dokumentation. för personalen. • Uppföljningsplan. • Åldersdekaler. • Blanketter. • Egen kontroll-plan. • Uppdateringar av ”pärmen”.©Ulf Jonsson 2012 • Kopia av Tillsynsprotokoll. • Registreringsbevis.
 49. 49. TILLSYN AV TOBAK OCH FOLKÖL – EN HÅLLBAR METOD UTBILDNING SAMORDNAD POLICY TILLSYN RISKANALYS EGENKONTROLL©Ulf Jonsson 2012 GRUNDTILLSYN
 50. 50. TILLSYN AV TOBAK OCH FOLKÖL – EN HÅLLBAR METOD En näringsidkare som tillhandahåller tobaksvaror för försäljning till konsumenter ska ge personalen den information och det stöd som behövs för att UTBILDNING personalen ska kunna följa denna lag och anslutande föreskrifter (Tobakslagen §12 d) • Förståelse för lagen. • Självstudier via e-learning online. • Utbildningsmaterial för personalmöten.©Ulf Jonsson 2012 Powered by:
 51. 51. TILLSYN AV TOBAK OCH FOLKÖL – EN HÅLLBAR METOD En policy är en avsiktsförklaring och riktlinjer för att styra beslut och uppnå önskade mål. POLICY Gemensam överenskommelse mellan kommunen och återförsäljaren. Återförsäljaren engageras och motiveras att ta ett aktivt ansvar genom en levande policy.©Ulf Jonsson 2012
 52. 52. TILLSYN AV TOBAK OCH FOLKÖL – EN HÅLLBAR METOD Näringsidkaren ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det finns ett för verksamheten lämpligt EGENKONTROLL egenkontrollprogram (Tobakslagen §12 c ). • Uppdaterad egenkontroll genom löpande egentillsyn. • Uppdaterad egenkontroll genom checklistor och påminnelser. • Ger kommunen ett underlag för tillsyn och riskanalys. Powered by:©Ulf Jonsson 2012
 53. 53. TILLSYN AV TOBAK OCH FOLKÖL – EN HÅLLBAR METOD En effektiv tillsyn för att motivera återförsäljarna att följa lagen, men också för att få bort illojal konkurrens. GRUNDTILLSYN En systematisk uppföljning av återförsäljarnas egenkontroll. Använda resurserna på ett kostnadseffektivt sätt, genom aktiv riskanalys. Återförsäljare har insyn i tillsynsprocessen och på så sätt får en ökad förståelse av riskanalysen.©Ulf Jonsson 2012
 54. 54. TILLSYN AV TOBAK OCH FOLKÖL – EN HÅLLBAR METOD Kommunen får ett underlag för sin riskanalys. Baseras på återförsäljarens • egenkontroll/-tillsyn RISKANALYS • utbildade personal • geografiskt läge i förhållande till skolor mm • kassasystem • antal anställda • kedjetillhörighet • provköp (vid lagändringen) • tillsynsbesök.©Ulf Jonsson 2012
 55. 55. TILLSYN AV TOBAK OCH FOLKÖL – EN HÅLLBAR METOD Tillsyn av riskbutiker i samarbete med kommun, polis och skattemyndighet. SAMORDNAD Denna tillsyn baserar sig på grundtillsynen, risk- analysen och butikens egentillsyn. TILLSYN En samordnad tillsyn ger ett effektivare sätt att använda befintliga resurser hos berörda myndigheter.©Ulf Jonsson 2012
 56. 56. TILLSYN AV TOBAK OCH FOLKÖL – EN HÅLLBAR METOD Resultat Fungerande tillsynsplan • Gemensam plattform - Hög lägsta nivå på Handlarna. • Riskanalys - Prioritera resurser. Handlarna uppfyller lagkravet på dokumentation och utbildning. Minska utbudet av tobak till minderåriga. System för att minska tillgången på smuggelcigaretter. Mätbara resultat.©Ulf Jonsson 2012 Statistik och rapporter.
 57. 57. Frågor? Ulf Jonsson 070-884 17 82, uj@upcor.se©Ulf Jonsson 2012
 • Marwaqurishi

  Dec. 8, 2015

Presentation från en politikerutbildning i Värmland. Presentationen tar upp tobaksfrågor; tobakens skadeverkningar, tobakslagen och vad är tillsyn.

Vues

Nombre de vues

828

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

192

Actions

Téléchargements

0

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

1

×