Norm 2105 eği̇ti̇m programi - web

U

NORM Eğitim Danışmanlık Derneği 2015 Kurumsal Eğitim Kataloğu

  	
  
	
  
	
  
BirlikMh.414Sk.No:2/1106610Çankaya/Ankara
Tel:0(312)4959292Fax:0(312)4959298 www.norm.org.tr
	
  
	
  
	
  
	
  
2015	
  KURUMSAL	
  EĞİTİM	
  PROGRAMI	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
"FİNANSMAN	
  KAYNAKLARI	
  -­‐	
  FONLAR"	
  
EĞİTİM	
  
SÜRESİ	
  	
  
(GÜN)	
  
DB	
  İhalelerine	
  Teklif	
  Dosyası	
  Hazırlama	
  ve	
  Proje	
  Yönetimine	
  
Giriş	
  Atölye	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  2	
  
AB	
   ve	
   Kalkınma	
   Ajansı	
   (KA)	
   Programlarına	
   Yönelik	
   Dosya	
  
Hazırlama	
  ve	
  Proje	
  Yönetimine	
  Giriş	
  Atölye	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  3	
  
Şirketler	
  için	
  AB	
  İhaleleri	
  ve	
  Proje	
  Yönetimine	
  Giriş	
  Atölyesi	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  2	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
"İŞ	
  HAYATINIZI	
  YÖNETİN"	
  
EĞİTİM	
  
SÜRESİ	
  	
  
(GÜN)	
  
"Yeni	
  Geleni	
  Geliştirmek"	
  -­‐	
  İş	
  Hayatına	
  Giriş	
  ve	
  Uyum	
   1	
  
"Teknik	
  Ekibi	
  Geliştirmek"	
  -­‐	
  Service	
  Business	
  (S-­‐Business)	
   2	
  
"Gerçekleştirme	
  Sanatı"	
  -­‐	
  Uygulamalı	
  Proje	
  Yönetimi	
  	
  	
   5	
  
"Gerçekleştirme	
  Sanatı"	
  -­‐	
  Proje	
  Yöneticisinin	
  Duygusal	
  Zekası	
   2	
  
"Gerçekleştirme	
  Sanatı"	
  -­‐	
  Neden	
  Ekip	
  Olmalıyız?	
   2	
  
"Gerçekleştirme	
  Sanatı"	
  -­‐	
  Girişimcilik	
   3	
  
"Kurumsal	
  Dönüşüm"	
  -­‐	
  Kurumsal	
  Sosyal	
  Sorumluluk	
   1	
  
"Kurumsal	
  Dönüşüm"	
  -­‐	
  Kurumsal	
  İtibar	
   1	
  
	
  
"OUTDOOR	
  –	
  YAŞAYARAK	
  ÖĞRENİN"	
  
EĞİTİM	
  
SÜRESİ	
  	
  
(GÜN)	
  
Beden	
  Perküsyonu	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  1	
  
Kahve	
  Yapımı	
  ve	
  Sunumu	
  (Barista)	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  1	
  
Kızılcahamam'da	
  Orienteering	
  ve	
  Su	
  Kabağından	
  Heykel	
  Yapımı	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  2	
  
Çorum-­‐	
  Hitit	
  Outdoor	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  2	
  
  	
  
	
  
	
  
BirlikMh.414Sk.No:2/1106610Çankaya/Ankara
Tel:0(312)4959292Fax:0(312)4959298 www.norm.org.tr
	
  
	
  
	
  
Eğitim	
  programlarının	
  amacı;	
  iş	
  hayatında	
  gerekli	
  olan	
  temel	
  bilgi	
  ve	
  becerilerin	
  
kazandırılmasıdır.	
   Katılımcıların,	
   önce	
   “kendilerini"	
   sonra	
   iletişimde	
   oldukları	
  
"diğer	
   kişileri"	
   tanımaları	
   amaçlanmıştır.	
   Günümüz	
   iş	
   dünyasının	
   rekabetçi	
  
ortamının	
   talep	
   ettiği;	
   sorun	
   çözme,	
   hedefler	
   doğrultusunda	
   hareket	
   etme,	
   ekip	
  
olma,	
  vizyon	
  genişletme	
  ve	
  yönetimsel	
  becerileri	
  geliştirme	
  konularında	
  farkındalık	
  
yaratılmaktadır.	
  
"Yeni	
  Geleni	
  Geliştirmek"	
  -­‐	
  İş	
  Hayatına	
  Giriş	
  ve	
  Uyum	
  
Çalışma	
  hayatına	
  yeni	
  başlayan	
  katılımcılara,	
  kariyerlerinde	
  gelişim	
  sağlayan	
  ve	
  
çalışma	
  ortamını	
  bütün	
  yönleri	
  ile	
  genel	
  olarak	
  tanıtan	
  bir	
  uyum	
  programıdır.	
  Bu	
  
programda;	
  iç	
  ve	
  dış	
  müşteri	
  kavramları,	
  profesyonel	
  davranışlar,	
  organizasyon	
  
yapıları,	
  duygusal	
  zeka,	
  iletişim	
  ve	
  ilişkiler	
  konuları	
  üzerinden	
  iş	
  yaşamı	
  yapısı	
  
aktarılmaktadır.	
   Kurumların	
   kendi	
   oryantasyon	
   eğitimleri	
   ile	
   de	
   bir	
   bütünlük	
  
sağlanır.	
  
	
  
"Teknik	
  Ekibi	
  Geliştirmek"	
  -­‐	
  Service	
  Business	
  (S-­‐Business)	
  
Firmaların	
  teknik	
  insan	
  gücünü;	
  hizmet	
  sektörünün	
  günümüz	
  rekabetçi	
  ve	
  azalan	
  
karlar	
  iş	
  modelinde,	
  etkili,	
  uzun	
  soluklu	
  ve	
  karlı	
  iş	
  fırsatlarını	
  sürdürebilmek	
  için,	
  
temel	
  bilgi	
  ve	
  beceriler	
  ile	
  donatmak,	
  ‘S-­‐Business’	
  programının	
  temel	
  amacıdır.	
  
Bu	
   eğitim;	
   ürün/hizmet	
   bilgisi,	
   iş	
   geliştirme	
   yöntemleri,	
   satış-­‐pazarlama,	
   ekip	
  
çalışması	
  konuları	
  ile	
  iletişim	
  ve	
  ilişkiler	
  konularını	
  birlikte	
  harmanlayarak,	
  tüm	
  
çalışanların	
   müşteri	
   beklenti	
   ve	
   memnuniyeti	
   konularında	
   aktif	
   rol	
   almalarını	
  
sağlamaları	
  için	
  tasarlanmıştır.	
  
	
  
"Gerçekleştirme	
  Sanatı"-­‐	
  	
  Uygulamalı	
  Proje	
  Yönetimi	
  
Günümüz	
  proje	
  yaklaşımlı	
  kurumsal	
  işletme	
  yapılarında;	
  projesel	
  düşünme	
  ve	
  iş	
  
yapış	
  temel	
  yaklaşımının	
  aktarılması,	
  Proje	
  Yönetimi	
  Yöntemlerinin	
  bilgi	
  alanı	
  ve	
  
süreçler	
   ile	
   anlatılması,	
   proje	
   yöneticisinin	
   karma	
   disiplinlere	
   farkındalığının	
  
arttırılması,	
   liderlik	
   ve	
   ekip	
   olma	
   becerilerine	
   yönelik	
   bilgilerin	
   aktarılması	
  
kapsamında	
  oluşturulmuş	
  uygulama	
  yoğun	
  bir	
  eğitim	
  programıdır.	
  Katılımcılar,	
  
proje	
   yönetimi	
   ve	
   proje	
   yöneticisinin	
   unsurları	
   olan;	
   iletişim,	
   kapsam,	
   zaman,	
  
maliyet,	
  kalite,	
  risk,	
  paydaş,	
  tedarikçi,	
  insan	
  kaynağı	
  yönetimi	
  konularında	
  hem	
  
mesleki	
  hem	
  de	
  kişisel	
  gelişim	
  için	
  bilgi	
  ve	
  beceri	
  kazanırlar.	
  	
  
	
  
"Gerçekleştirme	
  Sanatı"-­‐	
  Proje	
  Yöneticisinin	
  Duygusal	
  Zekası	
  	
  
İş	
   ve	
   özel	
   hayatımızda	
   gerçekleştirdiğimiz	
   her	
   şey	
   bir	
   projedir.	
   Her	
   gün	
  
	
  
"İŞ	
  HAYATINIZI	
  YÖNETİN"	
  EĞİTİMLERİ	
  
  	
  
	
  
	
  
BirlikMh.414Sk.No:2/1106610Çankaya/Ankara
Tel:0(312)4959292Fax:0(312)4959298 www.norm.org.tr
birbirinden	
   farklı	
   konulardaki	
   projeleri	
   yönetiyoruz.	
   Hepimiz	
   birer	
   proje	
  
yöneticisiyiz.	
   Projelerimizin	
   ve	
   proje	
   yöneticiliğimizin	
   olmazsa	
   olmazı	
   “iletişim	
  
ve	
   ilişkiler”dir.	
   Yapılan	
   araştırmalarda,	
   “İletişim	
   ve	
   İlişkiler”	
   Yönetimi,	
   Proje	
  
Yönetimi’nin	
  %90’nını	
  oluşturmaktadır.	
  Eğitimin	
  amacı;	
  proje	
  yöneticisinin	
  proje	
  
organizasyonu,	
   verimlilik	
   artışı	
   	
   ve	
   ekip	
   ruhu	
   oluşturmak	
   için	
   duygusal	
  
olgunluğunun	
   önemini	
   vurgulayarak,	
   katılımcılara	
   bu	
   konularda	
   temel	
   bilgi	
   ve	
  
beceri	
  kazandırmaktır.	
  
	
  
"Gerçekleştirme	
  Sanatı"	
  -­‐	
  Neden	
  Ekip	
  Olmalıyız?	
  	
  
Günümüz	
  modern	
  işletmelerinin	
  ekip	
  olabilme	
  yeteneği;	
  	
  artan	
  rekabet,	
  azalan	
  
kar,	
   müşteri	
   beklentileri	
   ve	
   bilgiyi	
   işlemenin	
   malzemeyi	
   işlemekten	
   daha	
   fazla	
  
önem	
   kazanması	
   ile	
   oluşan	
   yeni	
   üretim	
   modellerinde,	
   stratejik	
   bir	
   önem	
  
kazanmıştır.	
   	
   İç	
   müşteri	
   ve	
   sinerji	
   kavramları	
   ile	
   birlikte	
   işlenen	
   bu	
   eğitim	
  
programında	
   katılımcılara	
   neden	
   ekip	
   olmalıyızın	
   önemi,	
   paylaşımcı	
   bir	
   atölye	
  
çalışma	
  ortamında	
  verilmektedir.	
  
	
  
"Gerçekleştirme	
  Sanatı"	
  -­‐	
  Girişimcilik	
  	
  
Hızlı	
  değişimin	
  yaşandığı	
  iş	
  dünyasında,	
  geleneksel	
  yaklaşımları	
  sorgulamak,	
  
yeni	
  fırsatları	
  keşfetmek,	
  risk	
  almak,	
  üretmek	
  ve	
  en	
  fazla	
  değeri	
  yaratmak	
  
konularında	
  kurumsal	
  ve	
  kişisel	
  farkındalık	
  yaratmak	
  bu	
  programın	
  temel	
  
amacını	
  oluşturmaktadır.	
  Kanvas	
  İş	
  Modeli	
  üzerinden	
  sunulan	
  programla,	
  üretim	
  
ve	
  hizmet	
  sektöründeki	
  firmaların	
  müşteri	
  memnuniyetini	
  artırma	
  ve	
  pazar	
  
payını	
  geliştirmelerine	
  katkı	
  sağlanmaktadır.	
  
"Değişim	
  -­‐	
  Dönüşüm"	
  -­‐	
  Kurumsal	
  Sosyal	
  Sorumluluk	
  
Bu	
   program	
   ile	
   hedeflenen;	
   katılımcılara,	
   günümüz	
   firmalarının	
   tüm	
  
paydaşlarına	
  karşı	
  sürdürülebilir	
  bir	
  sorumluluk	
  anlayışını	
  benimsemesi,	
  sosyal	
  
paydaşları	
  ve	
  insan	
  kaynakları	
  için	
  algı	
  yaratılması,	
  	
  karlılıklarını	
  arttırması	
  için	
  "	
  
kurumsal	
  sosyal	
  sorumluluk"	
  kavramı	
  hakkında	
  farkındalık	
  yaratmak	
  ve	
  gönüllü	
  
olarak	
  şirket	
  stratejilerinin	
  bir	
  parçası	
  yaparak	
  değer	
  katmakdır.	
  	
  
	
  
"Değişim	
  -­‐	
  Dönüşüm"	
  -­‐	
  Kurumsal	
  İtibar	
  
Günümüz	
   firmalarının	
   kurumsal	
   itibar	
   katsayılarını	
   arttırma	
   yöntemleri	
  
hakkında	
  farkındalık	
  yaratılması	
  amaçlanmıştır.	
  	
  
	
  
Kazanımlar	
  
Marka	
   itibarının	
   artışı,	
   rekabet	
   avantajı	
   yaratması,	
   farkındalığın	
   artması	
   ve	
  
yatırımcıları	
  çekmesi,	
  etkin	
  insan	
  kaynakları	
  politikasına	
  etkisi,	
  örgütlü	
  hareket	
  
edebilme	
  üstünlüğü	
  kazandırması,	
  sürdürülebilir	
  projeler.	
  	
  
	
  	
  
Kimler	
  Katılabilir?	
  
Görevi	
   ne	
   olursa	
   olsun	
   idari	
   personel,	
   danışman,	
   teknik	
   destek	
   uzmanı,	
  
pazarlama	
   -­‐	
   satış	
   uzmanı,	
   yazılımcı,	
   yöneticiler,	
   proje	
   ekip	
   üyeleri,	
   proje	
  
yöneticileri,	
  TEKNOKENT,	
  KOBİ	
  ve	
  AR-­‐GE	
  çalışanları.	
  
  	
  
	
  
	
  
BirlikMh.414Sk.No:2/1106610Çankaya/Ankara
Tel:0(312)4959292Fax:0(312)4959298 www.norm.org.tr
	
  
	
  
Eğitim	
   programlarımızın	
   amacı;	
   Avrupa	
   Birliği,	
   Dünya	
   Bankası	
   ve	
   Kalkınma	
  
Ajanslarına	
   yönelik	
   fonların	
   tanıtımı,	
   fonlara	
   katılım	
   ve	
   yararlanma	
   koşulları,	
  
formatlara	
  uygun	
  teklif	
  veya	
  ihale	
  dosyası	
  oluşturma	
  ve	
  onaylanan	
  dosyanın	
  proje	
  
yönetimi	
  ile	
  ilgili	
  konularda	
  bilgi	
  ve	
  beceri	
  kazandırılmasıdır.	
  	
  
Eğitimler	
  ATÖLYE	
  çalışmalarından	
  oluşmaktadır.	
  
Avrupa	
  Birliği	
  (AB)	
  İhaleleri	
  ve	
  Proje	
  Yönetimine	
  Giriş	
  	
  
Eğitimin	
   amacı	
   katılımcılara;	
   temel	
   olarak	
   AB	
   programlarının	
   tanıtımı,	
  
programlara	
   katılım	
   ve	
   yararlanma	
   koşulları,	
   formata	
   uygun	
   teklif	
   veya	
   ihale	
  
dosyası	
   oluşturma,	
   onaylanan	
   dosyanın	
   proje	
   yönetimi	
   konularında,	
   bilgi	
   ve	
  
beceri	
  kazandırılmasıdır.	
  
AB	
  ve	
  Kalkınma	
  Ajansı	
  (KA)	
  Hibeleri	
  ile	
  Proje	
  Yönetimine	
  Giriş	
  
	
  
Eğitimin	
   amacı;	
   katılımcılara	
   temel	
   olarak,	
   	
   AB	
   ve	
   KA	
   programlarının	
   tanıtımı,	
  
programlara	
  katılım	
  ve	
  yararlanma	
  koşulları,	
  proje	
  döngüsü	
  yönetimi	
  kavramı,	
  
başvuru	
   formunun	
   doldurulması,	
   mantıksal	
   çerçeve	
   ve	
   bütçeye	
   uygun	
   hibe	
  
dosyası	
  oluşturulması	
  ve	
  onaylanan	
  dosyanın	
  proje	
  yönetimi	
  konusunda	
  bilgi	
  ve	
  
beceri	
  kazandırılmasıdır.	
  
Dünya	
  Bankası	
  (DB)	
  İhaleleri	
  ve	
  Proje	
  Yönetimine	
  Giriş	
  
Dünya	
   Bankası	
   programlarının	
   tanıtımı,	
   programlara	
   katılım	
   ve	
   yararlanma	
  
koşulları,	
  formata	
  uygun	
  teklif	
  ve	
  ihale	
  dosyası	
  oluşturmak,	
  onaylanan	
  dosyanın	
  
proje	
   yönetimi	
   konularında	
   katılımcılara	
   	
   bilgi	
   ve	
   beceri	
   kazandırılması	
   bu	
  
program	
  ile	
  amaçlanmaktadır.	
  
Kazanımlar	
  
Finansman	
   Kaynakları/Fonlar	
   eğitim	
   programındaki	
   kazanımlar;	
   atölye	
  
çalışmalarında	
   belirlenen	
   senaryolar	
   doğrultusunda,	
   fon	
   kaynağı	
   normlarına	
  
uygun	
   şekilde	
   hibenin/ihalenin	
   tanımlanması,	
   hibe/ihale	
   teklif	
   dosyasının	
  
uygulamalı	
   olarak	
   hazırlanması,	
   deneyimlere	
   dayalı	
   ip	
   uçlarının	
   aktarılması,	
  
proje	
  yönetimi	
  temel	
  kavramlarının	
  öğrenilmesidir.	
  
Kimler	
  Katılabilir?	
  
KOBİ’ler,	
   Şirketler,	
   Yerel	
   Yönetimler,	
   Sivil	
   Toplum	
   Kuruluşları,	
   AR-­‐GE	
   yapan	
  
kuruluşlar,	
   Üniversiteler,	
   dosya	
   hazırlamayı	
   öğrenmek	
   isteyen	
   kişi,	
   kurum	
   ve	
  
kuruluşlar.	
  
	
  
"FİNANSMAN	
  KAYNAKLARI/FONLAR"	
  EĞİTİMLERİ	
  
  	
  
	
  
	
  
BirlikMh.414Sk.No:2/1106610Çankaya/Ankara
Tel:0(312)4959292Fax:0(312)4959298 www.norm.org.tr
	
  
	
  
Katılımcıların,	
   kültür,	
   sanat	
   ve	
   doğa	
   etkinlikleri	
   ile	
   “yaşayarak	
   öğrenme”lerini	
  
sağlamak,	
   bu	
   programın	
   temel	
   amacıdır.	
   Modern	
   iş	
   dünyasının	
   olmazsa	
   olmazı	
  
kabul	
   edilen;	
   bireylerin	
   çalıştıkları	
   kuruma	
   yönelik	
   aidiyet	
   duygusunun	
  
geliştirilmesi,	
   ekip	
   ruhunun	
   oluşturulması,	
   sinerji	
   ve	
   etkin	
   iletişim	
   konularındaki	
  
etkinlikleri	
  içerir.	
  
	
  
Beden	
  Perküsyonu	
  	
  
Katılımcılar	
  önce	
  kendi	
  bedenlerini	
  kullanarak	
  çıkarttıkları	
  bu	
  seslerden	
  ritmler	
  
oluşturmayı,	
   daha	
   sonra	
   da	
   hep	
   birlikte	
   bu	
   ritmi	
   seslendirmeyi	
   öğrenirler.	
   Bu	
  
eğlenceli	
   çalışma	
   sonunda	
   katılımcılar;	
   kendini	
   ytanıma,	
   sınırları	
   belirleme	
   ve	
  
zorlama,	
   karşıdaki	
   ile	
   uyum	
   yakalama,	
   birlikte	
   hareket	
   etme,	
   ortak	
   değerler	
  
belirleme,	
  ekip	
  olabilme,	
  sonuca	
  ulaşma	
  konularında	
  deneyim	
  elde	
  ederler.	
  
	
  
	
  
Kahve	
  Yapımı	
  ve	
  Sunumu	
  (Barista)	
  	
  
“Bir	
   fincan	
   kahvenin	
   kırk	
   yıl	
   hatırı	
   vardır”	
   özdeyişinden	
   yola	
   çıkılarak	
  
oluşturulan	
  bu	
  programda	
  katılımcılar;	
  kahvenin	
  tarihi	
  geçmişi,	
  yapımı	
  ile	
  ilgili	
  
bilgi	
   edinirken,	
   aynı	
   zamanda	
   da	
   bir	
   ürünün/hizmetin	
   üretilmesi,	
   sunumu	
   için	
  
kişisel	
  yetkinliklerin	
  yanı	
  sıra;	
  ekip	
  çalışması,	
  görev	
  paylaşımı,	
  müşteriyi	
  tanıma	
  
ve	
  empati	
  ile	
  yaklaşım,	
  müşteri	
  memnuniyeti	
  konularında	
  eğlenceli	
  bir	
  çalışma	
  
gerçekleştirirler.	
  
	
  
	
  
Ankara-­‐	
  Kızılcahamam'da	
  Orienteering	
  ve	
  Su	
  Kabağından	
  Heykel	
  Yapımı	
  
Bu	
   programda	
   katılımcıların;	
   2	
   gün	
   boyunca	
   atölye	
   ve	
   doğa	
   etkinlikleri	
   ile	
  
yaşayarak	
   ve	
   eğlenerek	
   öğrenmesi	
   amaçlanmıştır.	
   İş	
   dünyasında	
   hedeflere	
  
ulaşmak	
   ve	
   başarı	
   için;	
   hedef	
   belirleme	
   ve	
   planlama,	
   başarıya	
   odaklanma,	
  
problem	
  çözme	
  odaklı	
  yaklaşım	
  ve	
  karar	
  alma,	
  zamanı	
  iyi	
  yönetme,	
  motivasyon,	
  
kendini	
   deneyimleme	
   ve	
   özgüven	
   arttırma,	
   başka	
   insan	
   profillerini	
   tanıma	
   ve	
  
davranış	
  geliştirme,	
  bakış	
  açısını	
  değiştirebilme,	
  değişime	
  uyum	
  sağlama,	
  stresi	
  
azaltma,	
  fark	
  yaratabilme,	
  ilişkiler-­‐	
  iletişim	
  gibi	
  temel	
  kavramlarda	
  katılımcılara	
  
farkındalık	
  kazandırılır.	
  
	
  
Çorum-­‐	
  Hitit	
  Outdoor	
  	
  	
  
Bu	
   programda	
   katılımcılar;	
   serbest	
   bir	
   yapı	
   içerisinde	
   eğlenerek	
   ve	
   yaşayarak	
  
öğrenirler.	
   Katılımcılara	
   iş	
   dünyasına	
   yönelik	
   hedeflere	
   ulaşmak	
   için,	
   hedef	
  
belirleme,	
  planlama,	
  başarıya	
  odaklanma,	
  problem	
  çözme	
  odaklı	
  yaklaşım,	
  karar	
  	
  
	
  
"OUTDOOR	
  -­‐	
  YAŞAYARAK	
  ÖĞRENİN"	
  EĞİTİMLERİ	
  	
  
  	
  
	
  
	
  
BirlikMh.414Sk.No:2/1106610Çankaya/Ankara
Tel:0(312)4959292Fax:0(312)4959298 www.norm.org.tr
	
  
alma,	
  zamanı	
  iyi	
  yönetme,	
  motivasyonu	
  arttırma,	
  kendini	
  deneyimleme,	
  özgüven	
  
arttırma,	
   başka	
   insan	
   profillerini	
   tanıma,	
   davranış	
   geliştirme,	
   bakış	
   açısını	
  
değiştirebilme,	
   değişime	
   uyum	
   sağlama,	
   stresi	
   azaltma,	
   fark	
   yaratabilme	
   ve	
  
ilişkiler-­‐	
  iletişim	
  gibi	
  temel	
  kavramlarda	
  farkındalık	
  kazandırılır.	
  
	
  
Kazanımlar	
  
Liderlik,	
   Takım	
   Ruhu,	
   Sorun	
   Çözme,	
   Sinerji,	
   Kişisel	
   Gelişim,	
   İletişim	
   Becerileri,	
  
Aidiyet	
  Duygusu,	
  Eğlence,	
  Motivasyon,	
  Sosyalleşme.	
  
	
  
Kimler	
  Katılabilir?	
  
Yöneticiler,	
   ekip	
   üyeleri,	
   iş	
   kapasitesini	
   artırmak	
   ve	
   bireysel	
   gelişim	
   sağlamak	
  
isteyen	
  herkes.	
  

Recommandé

Norm 2105 kurumsal eği̇ti̇m programi - web par
Norm  2105 kurumsal eği̇ti̇m programi - webNorm  2105 kurumsal eği̇ti̇m programi - web
Norm 2105 kurumsal eği̇ti̇m programi - webupmkorg
329 vues6 diapositives
Norm 2106 eği̇ti̇m katalogu par
Norm  2106 eği̇ti̇m kataloguNorm  2106 eği̇ti̇m katalogu
Norm 2106 eği̇ti̇m kataloguupmkorg
302 vues8 diapositives
Akkök Holding - İnsan Kaynakları olarak 2015'te neler yaptık? par
Akkök Holding - İnsan Kaynakları olarak 2015'te neler yaptık?Akkök Holding - İnsan Kaynakları olarak 2015'te neler yaptık?
Akkök Holding - İnsan Kaynakları olarak 2015'te neler yaptık?SocialThinks
379 vues16 diapositives
Can Cirisoglu Ltd par
Can Cirisoglu LtdCan Cirisoglu Ltd
Can Cirisoglu Ltdgueste3fae6
460 vues20 diapositives
CRM Institute par
CRM InstituteCRM Institute
CRM Institutemhmtdmr
736 vues17 diapositives
İdealkoç Tanıtım par
İdealkoç Tanıtımİdealkoç Tanıtım
İdealkoç Tanıtımidealkoc
973 vues29 diapositives

Contenu connexe

Tendances

We decide ile verimlilik, i̇novasyon ve sosyal medya par
We decide ile verimlilik, i̇novasyon ve sosyal medyaWe decide ile verimlilik, i̇novasyon ve sosyal medya
We decide ile verimlilik, i̇novasyon ve sosyal medyaAkif Kaya
239 vues16 diapositives
DemBeDem PR Ajansı 2015_mailformat par
DemBeDem PR Ajansı 2015_mailformatDemBeDem PR Ajansı 2015_mailformat
DemBeDem PR Ajansı 2015_mailformatDembedem PR
234 vues13 diapositives
DemBeDem PR Ajansı 2014 par
DemBeDem PR Ajansı 2014DemBeDem PR Ajansı 2014
DemBeDem PR Ajansı 2014Dembedem PR
304 vues13 diapositives
Bölüm 2 toplam kalite yönetiminde stretejik kalite yayılma süreci Toplam Kal... par
Bölüm 2 toplam kalite yönetiminde stretejik kalite yayılma süreci Toplam Kal...Bölüm 2 toplam kalite yönetiminde stretejik kalite yayılma süreci Toplam Kal...
Bölüm 2 toplam kalite yönetiminde stretejik kalite yayılma süreci Toplam Kal...Osman Nar
2.8K vues160 diapositives
RADEK GLOBAL İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIK par
RADEK GLOBAL İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIK RADEK GLOBAL İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIK
RADEK GLOBAL İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIK MelikeAtik
58 vues21 diapositives
KİRİŞ BİLİŞİM ve DANIŞMANLIK TANITIM par
KİRİŞ BİLİŞİM ve DANIŞMANLIK TANITIMKİRİŞ BİLİŞİM ve DANIŞMANLIK TANITIM
KİRİŞ BİLİŞİM ve DANIŞMANLIK TANITIMKİRİŞ BİLİŞİM
509 vues20 diapositives

Tendances(11)

We decide ile verimlilik, i̇novasyon ve sosyal medya par Akif Kaya
We decide ile verimlilik, i̇novasyon ve sosyal medyaWe decide ile verimlilik, i̇novasyon ve sosyal medya
We decide ile verimlilik, i̇novasyon ve sosyal medya
Akif Kaya239 vues
DemBeDem PR Ajansı 2015_mailformat par Dembedem PR
DemBeDem PR Ajansı 2015_mailformatDemBeDem PR Ajansı 2015_mailformat
DemBeDem PR Ajansı 2015_mailformat
Dembedem PR234 vues
DemBeDem PR Ajansı 2014 par Dembedem PR
DemBeDem PR Ajansı 2014DemBeDem PR Ajansı 2014
DemBeDem PR Ajansı 2014
Dembedem PR304 vues
Bölüm 2 toplam kalite yönetiminde stretejik kalite yayılma süreci Toplam Kal... par Osman Nar
Bölüm 2 toplam kalite yönetiminde stretejik kalite yayılma süreci Toplam Kal...Bölüm 2 toplam kalite yönetiminde stretejik kalite yayılma süreci Toplam Kal...
Bölüm 2 toplam kalite yönetiminde stretejik kalite yayılma süreci Toplam Kal...
Osman Nar2.8K vues
RADEK GLOBAL İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIK par MelikeAtik
RADEK GLOBAL İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIK RADEK GLOBAL İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIK
RADEK GLOBAL İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIK
MelikeAtik58 vues
Gelecek degeri egitimleri par Secil Sendag
Gelecek degeri egitimleri Gelecek degeri egitimleri
Gelecek degeri egitimleri
Secil Sendag905 vues
Novida 5-Adımda (5-S) Stratejik Planlama ve İş Modeli Geliştirme par Novida Global
Novida 5-Adımda (5-S) Stratejik Planlama ve İş Modeli GeliştirmeNovida 5-Adımda (5-S) Stratejik Planlama ve İş Modeli Geliştirme
Novida 5-Adımda (5-S) Stratejik Planlama ve İş Modeli Geliştirme
Novida Global5K vues

Similaire à Norm 2105 eği̇ti̇m programi - web

We decide ile verimlilik, i̇novasyon ve sosyal medya par
We decide ile verimlilik, i̇novasyon ve sosyal medyaWe decide ile verimlilik, i̇novasyon ve sosyal medya
We decide ile verimlilik, i̇novasyon ve sosyal medyaWe_Decide
255 vues16 diapositives
WeDecide ile verimlilik, i̇novasyon ve sosyal medya par
WeDecide ile verimlilik, i̇novasyon ve sosyal medyaWeDecide ile verimlilik, i̇novasyon ve sosyal medya
WeDecide ile verimlilik, i̇novasyon ve sosyal medyaAkif Kaya
277 vues16 diapositives
BiGG Proje Sunumu par
BiGG Proje SunumuBiGG Proje Sunumu
BiGG Proje SunumuYağız Bora Kaykayoğlu
71 vues7 diapositives
İnsan Kaynakları Olarak 2015'te Neler Yaptık? par
İnsan Kaynakları Olarak 2015'te Neler Yaptık?İnsan Kaynakları Olarak 2015'te Neler Yaptık?
İnsan Kaynakları Olarak 2015'te Neler Yaptık?Akkök Holding
7.8K vues16 diapositives
CREALUS-Katalog2022-23.pdf par
CREALUS-Katalog2022-23.pdfCREALUS-Katalog2022-23.pdf
CREALUS-Katalog2022-23.pdfRANA ÇAKIR
1 vue5 diapositives
Fonksiyon Bilgi Teknolojileri Eğitim Kataloğu par
Fonksiyon Bilgi Teknolojileri Eğitim Kataloğu Fonksiyon Bilgi Teknolojileri Eğitim Kataloğu
Fonksiyon Bilgi Teknolojileri Eğitim Kataloğu Asli Kibar Akad
670 vues62 diapositives

Similaire à Norm 2105 eği̇ti̇m programi - web(20)

We decide ile verimlilik, i̇novasyon ve sosyal medya par We_Decide
We decide ile verimlilik, i̇novasyon ve sosyal medyaWe decide ile verimlilik, i̇novasyon ve sosyal medya
We decide ile verimlilik, i̇novasyon ve sosyal medya
We_Decide255 vues
WeDecide ile verimlilik, i̇novasyon ve sosyal medya par Akif Kaya
WeDecide ile verimlilik, i̇novasyon ve sosyal medyaWeDecide ile verimlilik, i̇novasyon ve sosyal medya
WeDecide ile verimlilik, i̇novasyon ve sosyal medya
Akif Kaya277 vues
İnsan Kaynakları Olarak 2015'te Neler Yaptık? par Akkök Holding
İnsan Kaynakları Olarak 2015'te Neler Yaptık?İnsan Kaynakları Olarak 2015'te Neler Yaptık?
İnsan Kaynakları Olarak 2015'te Neler Yaptık?
Akkök Holding 7.8K vues
Fonksiyon Bilgi Teknolojileri Eğitim Kataloğu par Asli Kibar Akad
Fonksiyon Bilgi Teknolojileri Eğitim Kataloğu Fonksiyon Bilgi Teknolojileri Eğitim Kataloğu
Fonksiyon Bilgi Teknolojileri Eğitim Kataloğu
Asli Kibar Akad670 vues
Crealus Tanıtım 2014 par RANA ÇAKIR
Crealus Tanıtım 2014Crealus Tanıtım 2014
Crealus Tanıtım 2014
RANA ÇAKIR326 vues
Kpi danışmanlık tanıtım sunumu par TTarkan
Kpi danışmanlık tanıtım sunumuKpi danışmanlık tanıtım sunumu
Kpi danışmanlık tanıtım sunumu
TTarkan1.1K vues
Perakendemarka.net par Cihat Var
Perakendemarka.netPerakendemarka.net
Perakendemarka.net
Cihat Var26 vues
World of Project Management June 2016 par Petek Kabakci
World of Project Management June 2016World of Project Management June 2016
World of Project Management June 2016
Petek Kabakci570 vues
Şirket Akademileri/ Corporate University par Deniz Dirik
Şirket Akademileri/ Corporate UniversityŞirket Akademileri/ Corporate University
Şirket Akademileri/ Corporate University
Deniz Dirik2.2K vues
Kurumsal danışmanlık ve eğitim par ARSEM ASIKOGLU
Kurumsal danışmanlık ve eğitimKurumsal danışmanlık ve eğitim
Kurumsal danışmanlık ve eğitim
ARSEM ASIKOGLU3.7K vues

Plus de upmkorg

Proje yöneticisi taslak yeterliliği 06.05.2015 par
Proje yöneticisi taslak yeterliliği 06.05.2015Proje yöneticisi taslak yeterliliği 06.05.2015
Proje yöneticisi taslak yeterliliği 06.05.2015upmkorg
1.9K vues25 diapositives
Norm 2105 yaşayarak öğrenme eği̇ti̇m programi par
Norm  2105 yaşayarak öğrenme eği̇ti̇m programiNorm  2105 yaşayarak öğrenme eği̇ti̇m programi
Norm 2105 yaşayarak öğrenme eği̇ti̇m programiupmkorg
246 vues2 diapositives
2. Oturum 4. Sunum Deniz ORBAY par
2. Oturum 4. Sunum Deniz ORBAY2. Oturum 4. Sunum Deniz ORBAY
2. Oturum 4. Sunum Deniz ORBAYupmkorg
535 vues18 diapositives
2. Oturum 3. Sunum Dr. Ömer LİVVARÇİN par
2. Oturum 3. Sunum Dr. Ömer LİVVARÇİN2. Oturum 3. Sunum Dr. Ömer LİVVARÇİN
2. Oturum 3. Sunum Dr. Ömer LİVVARÇİNupmkorg
290 vues19 diapositives
2. Oturum 2. Sunum Yaprak AKÇAY ZİLELİ par
2. Oturum 2. Sunum Yaprak AKÇAY ZİLELİ2. Oturum 2. Sunum Yaprak AKÇAY ZİLELİ
2. Oturum 2. Sunum Yaprak AKÇAY ZİLELİupmkorg
447 vues22 diapositives
2. Oturum 1. Sunum Erkan HELVACILAR par
2. Oturum 1. Sunum Erkan HELVACILAR2. Oturum 1. Sunum Erkan HELVACILAR
2. Oturum 1. Sunum Erkan HELVACILARupmkorg
411 vues19 diapositives

Plus de upmkorg(7)

Proje yöneticisi taslak yeterliliği 06.05.2015 par upmkorg
Proje yöneticisi taslak yeterliliği 06.05.2015Proje yöneticisi taslak yeterliliği 06.05.2015
Proje yöneticisi taslak yeterliliği 06.05.2015
upmkorg1.9K vues
Norm 2105 yaşayarak öğrenme eği̇ti̇m programi par upmkorg
Norm  2105 yaşayarak öğrenme eği̇ti̇m programiNorm  2105 yaşayarak öğrenme eği̇ti̇m programi
Norm 2105 yaşayarak öğrenme eği̇ti̇m programi
upmkorg246 vues
2. Oturum 4. Sunum Deniz ORBAY par upmkorg
2. Oturum 4. Sunum Deniz ORBAY2. Oturum 4. Sunum Deniz ORBAY
2. Oturum 4. Sunum Deniz ORBAY
upmkorg535 vues
2. Oturum 3. Sunum Dr. Ömer LİVVARÇİN par upmkorg
2. Oturum 3. Sunum Dr. Ömer LİVVARÇİN2. Oturum 3. Sunum Dr. Ömer LİVVARÇİN
2. Oturum 3. Sunum Dr. Ömer LİVVARÇİN
upmkorg290 vues
2. Oturum 2. Sunum Yaprak AKÇAY ZİLELİ par upmkorg
2. Oturum 2. Sunum Yaprak AKÇAY ZİLELİ2. Oturum 2. Sunum Yaprak AKÇAY ZİLELİ
2. Oturum 2. Sunum Yaprak AKÇAY ZİLELİ
upmkorg447 vues
2. Oturum 1. Sunum Erkan HELVACILAR par upmkorg
2. Oturum 1. Sunum Erkan HELVACILAR2. Oturum 1. Sunum Erkan HELVACILAR
2. Oturum 1. Sunum Erkan HELVACILAR
upmkorg411 vues
1. Oturum 2. Sunum Doç. Dr. Zehra ALTINAY GAZİ par upmkorg
1. Oturum 2. Sunum Doç. Dr. Zehra ALTINAY GAZİ1. Oturum 2. Sunum Doç. Dr. Zehra ALTINAY GAZİ
1. Oturum 2. Sunum Doç. Dr. Zehra ALTINAY GAZİ
upmkorg214 vues

Norm 2105 eği̇ti̇m programi - web

 • 1.         BirlikMh.414Sk.No:2/1106610Çankaya/Ankara Tel:0(312)4959292Fax:0(312)4959298 www.norm.org.tr         2015  KURUMSAL  EĞİTİM  PROGRAMI           "FİNANSMAN  KAYNAKLARI  -­‐  FONLAR"   EĞİTİM   SÜRESİ     (GÜN)   DB  İhalelerine  Teklif  Dosyası  Hazırlama  ve  Proje  Yönetimine   Giriş  Atölye                                                                          2   AB   ve   Kalkınma   Ajansı   (KA)   Programlarına   Yönelik   Dosya   Hazırlama  ve  Proje  Yönetimine  Giriş  Atölye                                                                          3   Şirketler  için  AB  İhaleleri  ve  Proje  Yönetimine  Giriş  Atölyesi                                                                    2               "İŞ  HAYATINIZI  YÖNETİN"   EĞİTİM   SÜRESİ     (GÜN)   "Yeni  Geleni  Geliştirmek"  -­‐  İş  Hayatına  Giriş  ve  Uyum   1   "Teknik  Ekibi  Geliştirmek"  -­‐  Service  Business  (S-­‐Business)   2   "Gerçekleştirme  Sanatı"  -­‐  Uygulamalı  Proje  Yönetimi       5   "Gerçekleştirme  Sanatı"  -­‐  Proje  Yöneticisinin  Duygusal  Zekası   2   "Gerçekleştirme  Sanatı"  -­‐  Neden  Ekip  Olmalıyız?   2   "Gerçekleştirme  Sanatı"  -­‐  Girişimcilik   3   "Kurumsal  Dönüşüm"  -­‐  Kurumsal  Sosyal  Sorumluluk   1   "Kurumsal  Dönüşüm"  -­‐  Kurumsal  İtibar   1     "OUTDOOR  –  YAŞAYARAK  ÖĞRENİN"   EĞİTİM   SÜRESİ     (GÜN)   Beden  Perküsyonu                                                  1   Kahve  Yapımı  ve  Sunumu  (Barista)                                                1   Kızılcahamam'da  Orienteering  ve  Su  Kabağından  Heykel  Yapımı                                                2   Çorum-­‐  Hitit  Outdoor                                              2  
 • 2.         BirlikMh.414Sk.No:2/1106610Çankaya/Ankara Tel:0(312)4959292Fax:0(312)4959298 www.norm.org.tr       Eğitim  programlarının  amacı;  iş  hayatında  gerekli  olan  temel  bilgi  ve  becerilerin   kazandırılmasıdır.   Katılımcıların,   önce   “kendilerini"   sonra   iletişimde   oldukları   "diğer   kişileri"   tanımaları   amaçlanmıştır.   Günümüz   iş   dünyasının   rekabetçi   ortamının   talep   ettiği;   sorun   çözme,   hedefler   doğrultusunda   hareket   etme,   ekip   olma,  vizyon  genişletme  ve  yönetimsel  becerileri  geliştirme  konularında  farkındalık   yaratılmaktadır.   "Yeni  Geleni  Geliştirmek"  -­‐  İş  Hayatına  Giriş  ve  Uyum   Çalışma  hayatına  yeni  başlayan  katılımcılara,  kariyerlerinde  gelişim  sağlayan  ve   çalışma  ortamını  bütün  yönleri  ile  genel  olarak  tanıtan  bir  uyum  programıdır.  Bu   programda;  iç  ve  dış  müşteri  kavramları,  profesyonel  davranışlar,  organizasyon   yapıları,  duygusal  zeka,  iletişim  ve  ilişkiler  konuları  üzerinden  iş  yaşamı  yapısı   aktarılmaktadır.   Kurumların   kendi   oryantasyon   eğitimleri   ile   de   bir   bütünlük   sağlanır.     "Teknik  Ekibi  Geliştirmek"  -­‐  Service  Business  (S-­‐Business)   Firmaların  teknik  insan  gücünü;  hizmet  sektörünün  günümüz  rekabetçi  ve  azalan   karlar  iş  modelinde,  etkili,  uzun  soluklu  ve  karlı  iş  fırsatlarını  sürdürebilmek  için,   temel  bilgi  ve  beceriler  ile  donatmak,  ‘S-­‐Business’  programının  temel  amacıdır.   Bu   eğitim;   ürün/hizmet   bilgisi,   iş   geliştirme   yöntemleri,   satış-­‐pazarlama,   ekip   çalışması  konuları  ile  iletişim  ve  ilişkiler  konularını  birlikte  harmanlayarak,  tüm   çalışanların   müşteri   beklenti   ve   memnuniyeti   konularında   aktif   rol   almalarını   sağlamaları  için  tasarlanmıştır.     "Gerçekleştirme  Sanatı"-­‐    Uygulamalı  Proje  Yönetimi   Günümüz  proje  yaklaşımlı  kurumsal  işletme  yapılarında;  projesel  düşünme  ve  iş   yapış  temel  yaklaşımının  aktarılması,  Proje  Yönetimi  Yöntemlerinin  bilgi  alanı  ve   süreçler   ile   anlatılması,   proje   yöneticisinin   karma   disiplinlere   farkındalığının   arttırılması,   liderlik   ve   ekip   olma   becerilerine   yönelik   bilgilerin   aktarılması   kapsamında  oluşturulmuş  uygulama  yoğun  bir  eğitim  programıdır.  Katılımcılar,   proje   yönetimi   ve   proje   yöneticisinin   unsurları   olan;   iletişim,   kapsam,   zaman,   maliyet,  kalite,  risk,  paydaş,  tedarikçi,  insan  kaynağı  yönetimi  konularında  hem   mesleki  hem  de  kişisel  gelişim  için  bilgi  ve  beceri  kazanırlar.       "Gerçekleştirme  Sanatı"-­‐  Proje  Yöneticisinin  Duygusal  Zekası     İş   ve   özel   hayatımızda   gerçekleştirdiğimiz   her   şey   bir   projedir.   Her   gün     "İŞ  HAYATINIZI  YÖNETİN"  EĞİTİMLERİ  
 • 3.         BirlikMh.414Sk.No:2/1106610Çankaya/Ankara Tel:0(312)4959292Fax:0(312)4959298 www.norm.org.tr birbirinden   farklı   konulardaki   projeleri   yönetiyoruz.   Hepimiz   birer   proje   yöneticisiyiz.   Projelerimizin   ve   proje   yöneticiliğimizin   olmazsa   olmazı   “iletişim   ve   ilişkiler”dir.   Yapılan   araştırmalarda,   “İletişim   ve   İlişkiler”   Yönetimi,   Proje   Yönetimi’nin  %90’nını  oluşturmaktadır.  Eğitimin  amacı;  proje  yöneticisinin  proje   organizasyonu,   verimlilik   artışı     ve   ekip   ruhu   oluşturmak   için   duygusal   olgunluğunun   önemini   vurgulayarak,   katılımcılara   bu   konularda   temel   bilgi   ve   beceri  kazandırmaktır.     "Gerçekleştirme  Sanatı"  -­‐  Neden  Ekip  Olmalıyız?     Günümüz  modern  işletmelerinin  ekip  olabilme  yeteneği;    artan  rekabet,  azalan   kar,   müşteri   beklentileri   ve   bilgiyi   işlemenin   malzemeyi   işlemekten   daha   fazla   önem   kazanması   ile   oluşan   yeni   üretim   modellerinde,   stratejik   bir   önem   kazanmıştır.     İç   müşteri   ve   sinerji   kavramları   ile   birlikte   işlenen   bu   eğitim   programında   katılımcılara   neden   ekip   olmalıyızın   önemi,   paylaşımcı   bir   atölye   çalışma  ortamında  verilmektedir.     "Gerçekleştirme  Sanatı"  -­‐  Girişimcilik     Hızlı  değişimin  yaşandığı  iş  dünyasında,  geleneksel  yaklaşımları  sorgulamak,   yeni  fırsatları  keşfetmek,  risk  almak,  üretmek  ve  en  fazla  değeri  yaratmak   konularında  kurumsal  ve  kişisel  farkındalık  yaratmak  bu  programın  temel   amacını  oluşturmaktadır.  Kanvas  İş  Modeli  üzerinden  sunulan  programla,  üretim   ve  hizmet  sektöründeki  firmaların  müşteri  memnuniyetini  artırma  ve  pazar   payını  geliştirmelerine  katkı  sağlanmaktadır.   "Değişim  -­‐  Dönüşüm"  -­‐  Kurumsal  Sosyal  Sorumluluk   Bu   program   ile   hedeflenen;   katılımcılara,   günümüz   firmalarının   tüm   paydaşlarına  karşı  sürdürülebilir  bir  sorumluluk  anlayışını  benimsemesi,  sosyal   paydaşları  ve  insan  kaynakları  için  algı  yaratılması,    karlılıklarını  arttırması  için  "   kurumsal  sosyal  sorumluluk"  kavramı  hakkında  farkındalık  yaratmak  ve  gönüllü   olarak  şirket  stratejilerinin  bir  parçası  yaparak  değer  katmakdır.       "Değişim  -­‐  Dönüşüm"  -­‐  Kurumsal  İtibar   Günümüz   firmalarının   kurumsal   itibar   katsayılarını   arttırma   yöntemleri   hakkında  farkındalık  yaratılması  amaçlanmıştır.       Kazanımlar   Marka   itibarının   artışı,   rekabet   avantajı   yaratması,   farkındalığın   artması   ve   yatırımcıları  çekmesi,  etkin  insan  kaynakları  politikasına  etkisi,  örgütlü  hareket   edebilme  üstünlüğü  kazandırması,  sürdürülebilir  projeler.         Kimler  Katılabilir?   Görevi   ne   olursa   olsun   idari   personel,   danışman,   teknik   destek   uzmanı,   pazarlama   -­‐   satış   uzmanı,   yazılımcı,   yöneticiler,   proje   ekip   üyeleri,   proje   yöneticileri,  TEKNOKENT,  KOBİ  ve  AR-­‐GE  çalışanları.  
 • 4.         BirlikMh.414Sk.No:2/1106610Çankaya/Ankara Tel:0(312)4959292Fax:0(312)4959298 www.norm.org.tr     Eğitim   programlarımızın   amacı;   Avrupa   Birliği,   Dünya   Bankası   ve   Kalkınma   Ajanslarına   yönelik   fonların   tanıtımı,   fonlara   katılım   ve   yararlanma   koşulları,   formatlara  uygun  teklif  veya  ihale  dosyası  oluşturma  ve  onaylanan  dosyanın  proje   yönetimi  ile  ilgili  konularda  bilgi  ve  beceri  kazandırılmasıdır.     Eğitimler  ATÖLYE  çalışmalarından  oluşmaktadır.   Avrupa  Birliği  (AB)  İhaleleri  ve  Proje  Yönetimine  Giriş     Eğitimin   amacı   katılımcılara;   temel   olarak   AB   programlarının   tanıtımı,   programlara   katılım   ve   yararlanma   koşulları,   formata   uygun   teklif   veya   ihale   dosyası   oluşturma,   onaylanan   dosyanın   proje   yönetimi   konularında,   bilgi   ve   beceri  kazandırılmasıdır.   AB  ve  Kalkınma  Ajansı  (KA)  Hibeleri  ile  Proje  Yönetimine  Giriş     Eğitimin   amacı;   katılımcılara   temel   olarak,     AB   ve   KA   programlarının   tanıtımı,   programlara  katılım  ve  yararlanma  koşulları,  proje  döngüsü  yönetimi  kavramı,   başvuru   formunun   doldurulması,   mantıksal   çerçeve   ve   bütçeye   uygun   hibe   dosyası  oluşturulması  ve  onaylanan  dosyanın  proje  yönetimi  konusunda  bilgi  ve   beceri  kazandırılmasıdır.   Dünya  Bankası  (DB)  İhaleleri  ve  Proje  Yönetimine  Giriş   Dünya   Bankası   programlarının   tanıtımı,   programlara   katılım   ve   yararlanma   koşulları,  formata  uygun  teklif  ve  ihale  dosyası  oluşturmak,  onaylanan  dosyanın   proje   yönetimi   konularında   katılımcılara     bilgi   ve   beceri   kazandırılması   bu   program  ile  amaçlanmaktadır.   Kazanımlar   Finansman   Kaynakları/Fonlar   eğitim   programındaki   kazanımlar;   atölye   çalışmalarında   belirlenen   senaryolar   doğrultusunda,   fon   kaynağı   normlarına   uygun   şekilde   hibenin/ihalenin   tanımlanması,   hibe/ihale   teklif   dosyasının   uygulamalı   olarak   hazırlanması,   deneyimlere   dayalı   ip   uçlarının   aktarılması,   proje  yönetimi  temel  kavramlarının  öğrenilmesidir.   Kimler  Katılabilir?   KOBİ’ler,   Şirketler,   Yerel   Yönetimler,   Sivil   Toplum   Kuruluşları,   AR-­‐GE   yapan   kuruluşlar,   Üniversiteler,   dosya   hazırlamayı   öğrenmek   isteyen   kişi,   kurum   ve   kuruluşlar.     "FİNANSMAN  KAYNAKLARI/FONLAR"  EĞİTİMLERİ  
 • 5.         BirlikMh.414Sk.No:2/1106610Çankaya/Ankara Tel:0(312)4959292Fax:0(312)4959298 www.norm.org.tr     Katılımcıların,   kültür,   sanat   ve   doğa   etkinlikleri   ile   “yaşayarak   öğrenme”lerini   sağlamak,   bu   programın   temel   amacıdır.   Modern   iş   dünyasının   olmazsa   olmazı   kabul   edilen;   bireylerin   çalıştıkları   kuruma   yönelik   aidiyet   duygusunun   geliştirilmesi,   ekip   ruhunun   oluşturulması,   sinerji   ve   etkin   iletişim   konularındaki   etkinlikleri  içerir.     Beden  Perküsyonu     Katılımcılar  önce  kendi  bedenlerini  kullanarak  çıkarttıkları  bu  seslerden  ritmler   oluşturmayı,   daha   sonra   da   hep   birlikte   bu   ritmi   seslendirmeyi   öğrenirler.   Bu   eğlenceli   çalışma   sonunda   katılımcılar;   kendini   ytanıma,   sınırları   belirleme   ve   zorlama,   karşıdaki   ile   uyum   yakalama,   birlikte   hareket   etme,   ortak   değerler   belirleme,  ekip  olabilme,  sonuca  ulaşma  konularında  deneyim  elde  ederler.       Kahve  Yapımı  ve  Sunumu  (Barista)     “Bir   fincan   kahvenin   kırk   yıl   hatırı   vardır”   özdeyişinden   yola   çıkılarak   oluşturulan  bu  programda  katılımcılar;  kahvenin  tarihi  geçmişi,  yapımı  ile  ilgili   bilgi   edinirken,   aynı   zamanda   da   bir   ürünün/hizmetin   üretilmesi,   sunumu   için   kişisel  yetkinliklerin  yanı  sıra;  ekip  çalışması,  görev  paylaşımı,  müşteriyi  tanıma   ve  empati  ile  yaklaşım,  müşteri  memnuniyeti  konularında  eğlenceli  bir  çalışma   gerçekleştirirler.       Ankara-­‐  Kızılcahamam'da  Orienteering  ve  Su  Kabağından  Heykel  Yapımı   Bu   programda   katılımcıların;   2   gün   boyunca   atölye   ve   doğa   etkinlikleri   ile   yaşayarak   ve   eğlenerek   öğrenmesi   amaçlanmıştır.   İş   dünyasında   hedeflere   ulaşmak   ve   başarı   için;   hedef   belirleme   ve   planlama,   başarıya   odaklanma,   problem  çözme  odaklı  yaklaşım  ve  karar  alma,  zamanı  iyi  yönetme,  motivasyon,   kendini   deneyimleme   ve   özgüven   arttırma,   başka   insan   profillerini   tanıma   ve   davranış  geliştirme,  bakış  açısını  değiştirebilme,  değişime  uyum  sağlama,  stresi   azaltma,  fark  yaratabilme,  ilişkiler-­‐  iletişim  gibi  temel  kavramlarda  katılımcılara   farkındalık  kazandırılır.     Çorum-­‐  Hitit  Outdoor       Bu   programda   katılımcılar;   serbest   bir   yapı   içerisinde   eğlenerek   ve   yaşayarak   öğrenirler.   Katılımcılara   iş   dünyasına   yönelik   hedeflere   ulaşmak   için,   hedef   belirleme,  planlama,  başarıya  odaklanma,  problem  çözme  odaklı  yaklaşım,  karar       "OUTDOOR  -­‐  YAŞAYARAK  ÖĞRENİN"  EĞİTİMLERİ    
 • 6.         BirlikMh.414Sk.No:2/1106610Çankaya/Ankara Tel:0(312)4959292Fax:0(312)4959298 www.norm.org.tr   alma,  zamanı  iyi  yönetme,  motivasyonu  arttırma,  kendini  deneyimleme,  özgüven   arttırma,   başka   insan   profillerini   tanıma,   davranış   geliştirme,   bakış   açısını   değiştirebilme,   değişime   uyum   sağlama,   stresi   azaltma,   fark   yaratabilme   ve   ilişkiler-­‐  iletişim  gibi  temel  kavramlarda  farkındalık  kazandırılır.     Kazanımlar   Liderlik,   Takım   Ruhu,   Sorun   Çözme,   Sinerji,   Kişisel   Gelişim,   İletişim   Becerileri,   Aidiyet  Duygusu,  Eğlence,  Motivasyon,  Sosyalleşme.     Kimler  Katılabilir?   Yöneticiler,   ekip   üyeleri,   iş   kapasitesini   artırmak   ve   bireysel   gelişim   sağlamak   isteyen  herkes.