Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

الأمور بمقاصدها

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 25 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (15)

Publicité

Similaire à الأمور بمقاصدها (20)

Publicité

Plus récents (20)

الأمور بمقاصدها

 1. 1. ‫بمقاصدها‬ ‫ر‬‫األمو‬ (‫ن‬ ‫بردسركن‬‫دنيالي‬ ‫ا‬‫ر‬‫فركا‬‫ستياف‬‫ية‬)
 2. 2. ‫مبقاصدها‬ ‫األمور‬ ‫قاعدة‬ ‫دنيتكن‬ ‫يغ‬‫اف‬ ‫دغن‬‫ا‬‫ر‬‫فركا‬ ‫ستياف‬ •‫قاعدە‬‫مبقاصدها‬ ‫مور‬‫أ‬‫ل‬‫ا‬‫قاعدە‬ ‫دري‬ ‫تيڠ‬‫ڤن‬‫ر‬‫ت‬ ‫يڠ‬ ‫قاعدە‬ ‫ساتو‬ ‫ساهل‬ ‫مروڤاکن‬‫فقه‬. •‫مقصود‬‫األمور‬:‫ايٴيت‬‫لفظ‬‫معوم‬‫يڠ‬‫مرڠکويم‬‫ا‬‫و‬‫مس‬‫تيندقن‬‫يڠ‬‫ار‬‫و‬‫لک‬‫دري‬‫ورڠ‬‫أ‬‫أ‬‫س‬ ‫ما‬‫ء‬‫نيس‬‫سام‬‫اد‬‫مالکوکنکن‬‫ااتو‬‫نيڠݢلکن‬‫م‬.‫اي‬‫جوݢ‬‫مليڤويت‬‫اتن‬‫و‬‫ب‬‫ر‬‫ڤ‬،‫اکت‬۲‫ااتو‬ ‫ڤون‬‫نية‬. •‫ندر‬‫ا‬‫س‬‫ن‬‫قاعدە‬‫اين‬‫اايهل‬‫اصل‬‫ر‬‫ب‬‫دري‬‫حديث‬‫حصيح‬‫يڠ‬‫مش‬‫ه‬‫ور‬‫يڠ‬‫تهل‬‫درواي‬‫تکن‬‫ليه‬‫و‬‫ا‬ ‫امام‬۲‫حديث‬‫يڠ‬‫امن‬‫دان‬‫جوݢ‬‫ليه‬‫و‬‫ا‬‫الٴين‬٢‫اوي‬‫ر‬‫ڤ‬‫دڠن‬‫لفظ‬‫يڠ‬‫بيذا‬‫ر‬‫ب‬. •‫بوڽي‬‫ر‬‫ب‬ ‫اخلطاب‬ ‫بن‬ ‫معر‬ ‫ڤد‬‫ر‬‫د‬ ‫دروايتکن‬ ‫يڠ‬ ‫لفظ‬ ‫اداڤون‬:“‫نيات‬‫ل‬‫اب‬ ‫عامل‬‫أ‬‫ل‬‫ا‬ ‫امنا‬” ‫سسوغضوهث‬‫نية‬ ‫كفد‬ ‫كن‬‫رس‬‫بردا‬ ‫ايت‬ ‫معلن‬
 3. 3. ‫بمقاصدها‬ ‫ر‬‫األمو‬‫كونسيف‬ ‫تياف‬ ‫مقصود‬‫ممباوا‬ ‫اين‬ ‫قاعده‬۲‫وت‬‫ر‬‫منو‬ ‫ايت‬ ‫ا‬‫ر‬‫فركا‬ ‫ني‬ ‫برداسركن‬ ‫ا‬‫ر‬‫كي‬‫دأمبيل‬ ‫ا‬‫ر‬‫فركا‬ ‫ستياف‬ ‫اتاو‬‫توجوانث‬‫تث‬.‫اوليه‬ ‫عمالن‬ ،‫ايت‬۲‫نيت‬ ‫اوليه‬ ‫دتنتوكن‬ ‫مكلف‬ ‫اوليه‬ ‫دالكوكن‬ ‫يغ‬‫ث‬.‫اصل‬ ‫نبي‬‫سبدا‬ ‫فد‬‫ر‬‫د‬‫دأمبيل‬ ‫اين‬ ‫قاعده‬(‫ص‬)‫اث‬‫ر‬‫انتا‬،:
 4. 4. ‫ا‬)‫حديث‬‫فد‬‫ر‬‫د‬‫سيدنا‬‫عمر‬‫رضي‬‫هللا‬‫عنه‬‫يغ‬‫دروتكن‬‫ليه‬‫و‬‫ا‬‫مسل‬‫م‬ ‫وامنا‬ ‫بالنية‬ ‫األعمال‬ ‫امنا‬‫امرئ‬ ‫لكل‬‫نوى‬ ‫ما‬,‫اىل‬ ‫ته‬‫ر‬‫هج‬ ‫كانت‬‫فمن‬‫هللا‬ ‫لدني‬ ‫هجرته‬ ‫كانت‬‫ومن‬ ، ‫ورسوله‬ ‫هللا‬ ‫اىل‬ ‫ته‬‫ر‬‫فهج‬ ‫ورسوله‬‫امراة‬ ‫او‬ ‫يصيبها‬ ‫ا‬ ‫اليه‬ ‫ماهاجر‬ ‫اىل‬ ‫فهجرته‬ ‫ينكحها‬. ‫مقصود‬:‫سسوغضوهث‬‫ستياف‬‫فكرجاءن‬‫ايت‬‫دامبيل‬‫ا‬‫ر‬‫كي‬‫بردس‬‫ركن‬ ،‫نية‬‫دان‬‫سسوغضوهث‬‫ي‬ ‫باض‬‫ستياف‬‫غ‬‫ر‬‫او‬‫اف‬‫يغ‬‫دنيتكنث‬.‫س‬‫سياف‬ ‫يغ‬‫برهجرة‬‫ان‬‫ر‬‫ك‬‫هللا‬‫دان‬‫سولث‬‫ر‬‫مك‬‫هجرهث‬‫ايت‬‫ان‬‫ر‬‫ك‬‫هللا‬‫دان‬ ‫سولث‬‫ر‬.‫سسياف‬‫يغ‬‫برهجرة‬‫ان‬‫ر‬‫ك‬‫دنيا‬‫يغ‬‫ايغين‬،‫اوليهيث‬‫ر‬‫دف‬‫اتاو‬ ‫سسياف‬‫يغ‬‫برهجرة‬‫ان‬‫ر‬‫ك‬‫وانيتا‬‫يغ‬‫ايغين‬‫دكهوينيث‬.‫مك‬‫هجر‬‫هث‬‫ايت‬ ‫بردسركن‬‫اف‬‫يغ‬‫دهجرهكن‬.
 5. 5. ‫ب‬)‫حديث‬‫فد‬‫ر‬‫د‬‫انس‬‫رضي‬‫هللا‬‫عنه‬‫يغ‬‫درويتكن‬‫ليه‬‫و‬‫ا‬‫البيهقي‬ ‫له‬ ‫نية‬ ‫ال‬ ‫ملن‬ ‫عمل‬ ‫ال‬ ‫مقصود‬:‫تيدق‬‫ا‬‫ري‬‫دك‬‫عمالن‬‫سسياف‬‫يغ‬‫تيدق‬‫نية‬‫ر‬‫ب‬. ‫ت‬)‫حديث‬‫فد‬‫ر‬‫د‬‫ابو‬‫يرة‬‫ر‬‫ه‬‫رضي‬‫هللا‬‫عنه‬‫يغ‬‫درويتكن‬‫ليه‬‫و‬‫ا‬‫اب‬‫ن‬‫جمه‬ ‫نيتهم‬ ‫على‬ ‫الناس‬ ‫يبعث‬ ‫مقصود‬:‫مأنسي‬‫اكن‬‫دبغكيتكن‬‫كن‬‫بردسر‬‫نيتث‬.
 6. 6. ‫قاعده‬۲‫ر‬‫األمو‬ ‫ي‬‫در‬ ‫ترختوس‬‫يغ‬ ‫بمقاصدها‬
 7. 7. ‫ر‬‫األمو‬ ‫بمقاصدها‬ ‫ر‬‫اط‬َ ‫ر‬‫ِت‬ْ‫ش‬‫ا‬ ُ‫م‬َ‫د‬َ‫ع‬‫يف‬ ‫النية‬ ‫أو‬ ‫عادة‬ ‫تكون‬ ‫ال‬ ‫عبادة‬‫ال‬ ‫تلتبس‬. ‫الت‬ ُ‫ط‬‫ا‬َ ‫ر‬‫اشِت‬‫ر‬‫ي‬ْ‫ع‬‫ني‬ َ‫ت‬ْ‫ل‬َ‫ي‬ ‫ا‬َ‫يم‬‫ر‬‫ف‬َ‫د‬ ُ‫س‬‫ر‬‫ب‬َ‫ن‬ْ‫و‬ ‫ر‬‫ه‬‫ر‬ْ‫ري‬‫ر‬‫غ‬ ‫التعرض‬ ‫يشرتط‬ ‫ماال‬‫له‬ ‫ع‬ ‫اذا‬ ‫وتفصيال‬ ‫مجلة‬‫ينه‬ ‫يضر‬ ‫مل‬ ‫وأخطأ‬ ‫يشِتط‬ ‫وما‬ ‫فيه‬‫التعي‬‫ني‬‫فا‬ ‫فيه‬ ‫خلطأ‬ ‫مبطل‬
 8. 8. ‫ر‬‫األمو‬ ‫بمقاصدها‬ ‫الت‬ ُ‫ب‬‫ر‬َ‫َي‬ ‫ا‬َ‫م‬ُ‫ض‬ُّ‫ر‬َ‫ع‬ُ‫ه‬َ‫ل‬ َ‫ال‬ َ‫و‬ ً‫ة‬َ‫ل‬َْ‫َج‬‫ِتط‬ْ‫ش‬ُ‫ي‬ُ ُ‫ه‬ُ‫ن‬ْ‫ي‬‫ر‬‫ي‬ْ‫ع‬َ‫ت‬ً‫ال‬ْ‫صي‬ْ‫ف‬َ‫ت‬‫ا‬َ‫ذ‬‫ر‬‫ا‬ ْ‫خ‬ َ‫أ‬ َ‫و‬ ‫ه‬َ‫ن‬‫ي‬َ‫ع‬‫ر‬َ‫طأض‬ ‫اليم‬ ‫يف‬ ُ‫ة‬ّ‫ي‬‫ر‬ّ‫الن‬‫ر‬ ّ‫ص‬َُ‫ُت‬ ‫ني‬ُ‫ص‬ َ‫و‬ ‫م‬َ‫ا‬‫الع‬ َ‫ظ‬‫اللف‬‫ر‬ ّ‫م‬َ‫ع‬ُ‫ت‬ َ‫ال‬ُ‫م‬ ‫ص‬َ‫ا‬‫اخل‬ ‫اللفظ‬ ‫مقاصد‬ ‫الالفظ‬ ‫نية‬ ‫على‬ ‫موضع‬ ‫ىف‬ ‫إال‬ ‫اليمني‬ ‫وهو‬ ‫احد‬‫و‬ ‫القاضى‬ ‫عند‬ ‫العقود‬ ‫ىف‬ ‫العربة‬ ‫ال‬ ‫املعاىن‬‫و‬ ‫للمقاصد‬ ‫املعاىن‬‫و‬ ‫لأللفاظ‬
 9. 9. ‫ساتو‬ ‫قاعدة‬ ”‫مان‬ ‫دالم‬ ‫نية‬‫دشرطكن‬ ‫تيدق‬‫جنيس‬ ‫بوكن‬ ‫اي‬ ‫يغ‬ ‫عبادة‬ ‫جنيس‬‫عادة‬ ‫ألين‬ ‫يغ‬‫دغن‬ ‫ن‬‫كسامر‬‫اكن‬ ‫تيدق‬ ‫اي‬ ‫اتاو‬“ -‫اتاو‬ ‫ي‬ ‫الض‬ ‫ككليروان‬‫اتاو‬ ‫اضوان‬‫ر‬‫ك‬‫اد‬ ‫تيدق‬ ‫يغ‬ ‫عبادة‬ ‫اتاو‬ ‫عمالن‬‫عبادة‬ ‫دشريعتك‬ ‫تيدق‬ ،‫ألين‬ ‫يغ‬ ‫دغن‬ ‫فربيذأنث‬‫جلس‬ ‫سوده‬ ‫ميمغ‬‫يغ‬‫نية‬‫ن‬ ‫فدث‬. 1 ‫أ‬ ‫عادة‬ ‫تكون‬ ‫ال‬ ‫عبادة‬ ‫يف‬ ‫النية‬ ‫ر‬‫اط‬َ ‫ر‬‫ِت‬ْ‫ش‬‫ا‬ ُ‫م‬َ‫د‬َ‫ع‬‫تلتبس‬ ‫وال‬.
 10. 10. ‫خونتوه‬: -1)‫كف‬‫ف‬‫ر‬‫مغها‬‫دان‬ ‫تاكوت‬،‫هللا‬ ‫مغنالي‬،‫هللا‬‫كفد‬ ‫ايمان‬‫ر‬‫ب‬،‫ى‬‫برتقو‬،‫دث‬ -2)‫برذكر‬ ،‫أن‬‫ر‬‫الق‬ ‫ممباخ‬ -3)‫ين‬‫ز‬‫بر‬‫تيدق‬‫دان‬ ‫ق‬‫ار‬‫ممينوم‬‫تيدق‬ ‫سفرتي‬ ‫تضهن‬ ‫منيغضلكن‬‫ا‬. :‫منجأوه‬‫دان‬ ‫منيغضلكن‬‫فربواتن‬ ‫ماللوءي‬ ‫ان‬‫ر‬‫ك‬ ‫نية‬‫كفد‬ ‫لو‬‫ر‬‫ف‬‫تيدق‬‫تضهن‬ ‫ي‬ ‫توجوانث‬‫دان‬ ‫مقصود‬ ‫منخافاي‬ ‫سوده‬ ‫ايت‬.‫اونت‬ ،‫ن‬‫باضايمانفو‬‫واالو‬‫ق‬‫و‬ ‫كف‬ ‫لو‬‫ر‬‫ف‬‫اي‬،‫تضهن‬ ‫منيغضلكن‬ ‫بركأيتن‬ ‫فهال‬ ‫ن‬‫ضنجر‬‫مندافت‬‫نية‬‫د‬.‫اين‬ ‫صحيح‬‫لبيه‬ ‫فندافت‬‫دان‬ ‫الحرماين‬ ‫امام‬‫اوليه‬ ‫دجلسكن‬. -4)‫ه‬‫ز‬‫جنا‬ ‫ممنديكن‬ :‫تيدق‬ ‫اتاو‬‫نية‬ ‫لو‬‫ر‬‫ف‬‫اد‬ ‫سام‬‫فندافت‬ ‫برسليسيه‬ ‫علماء‬.‫فند‬‫وت‬‫ر‬‫منو‬‫لبيه‬ ‫افت‬ ‫نية‬‫اد‬ ‫دشريعتكن‬‫تيدق‬،‫صحيح‬.‫ممب‬‫ق‬‫اونتو‬‫اياله‬ ‫توجوانث‬ ‫ان‬‫ر‬‫ك‬‫رسيهكن‬ ‫نجيس‬ ‫ممبرسيهكن‬ ‫سباضايمان‬.
 11. 11. -‫ألين‬ ‫يغ‬ ‫دغن‬ ‫بربيذا‬ ‫ن‬‫فو‬‫سوده‬ ‫ايت‬ ‫عمالن‬ ‫ق‬‫بنتو‬ ‫ان‬‫ر‬‫ك‬ ‫اين‬. ‫مم‬ ‫ي‬ ‫باض‬‫دنذركن‬ ‫افبيال‬ ‫أن‬‫ر‬‫الق‬ ‫ممباخ‬ ‫فد‬ ‫نية‬ ‫دواجبكن‬ ‫تتافي‬‫بيذاكن‬ ‫فرض‬‫ألين‬ ‫يغ‬ ‫دغن‬. -‫موسن‬‫و‬‫ر‬: ‫من‬‫سوده‬ ‫ان‬‫ر‬‫ك‬‫هللا‬ ‫ان‬‫ر‬‫ك‬ ‫دثاتاكن‬ ‫لو‬‫ر‬‫ف‬ ‫تيدق‬ ‫عبادة‬‫جنيس‬ ‫سموا‬‫جادي‬ ‫هللا‬ ‫ان‬‫ر‬‫ك‬‫مستي‬ ‫ايت‬ ‫عبادة‬‫شرط‬.‫سيا‬‫اداله‬ ‫اي‬ ‫تيدق‬‫جك‬-‫سيا‬.
 12. 12. ‫دوا‬ ‫قاعدة‬ -‫حديث‬ ‫كن‬‫برداسر‬ ‫اين‬ ‫ى‬َ‫و‬َ‫ان‬َ‫م‬ ٍ‫ئ‬‫مر‬ْ‫ا‬ ‫ر‬ّ‫ل‬ُ‫ك‬‫ر‬‫ل‬ ‫ا‬َ‫َّن‬‫ر‬‫ا‬َ‫و‬ ‫برمقصود‬ ‫يغ‬”‫يغ‬ ‫سسوغضوهث‬‫ثابت‬‫اف‬ ‫ايت‬‫غ‬‫ر‬‫او‬ ‫ستياف‬‫ي‬ ‫باض‬‫دي‬ ‫يغ‬ ‫نيتكن‬“ 2 َ‫ن‬ْ‫و‬َ‫د‬ ُ‫س‬‫ر‬‫ب‬َ‫ت‬ْ‫ل‬َ‫ي‬ ‫ا‬َ‫يم‬‫ر‬‫ف‬ ‫ني‬‫ر‬‫ي‬ْ‫ع‬‫الت‬ ُ‫ط‬‫ا‬َ ‫ر‬‫اشِت‬‫ر‬‫ه‬‫ر‬ْ‫ري‬‫ر‬‫غ‬ ”‫تعيين‬‫دشرطكن‬(‫مننتو‬)‫مان‬ ‫دالم‬‫ممفوثأي‬ ‫يغ‬ ‫عمالن‬ ‫تعيين‬ ‫دشرطكن‬ ‫تيدق‬ ‫تتافي‬ ،‫فرسامأن‬(‫مننتو‬)‫عمالن‬ ‫فد‬‫تيدق‬ ‫يغ‬ ‫ألين‬ ‫يغ‬ ‫دغن‬ ‫ن‬‫كسامر‬“
 13. 13. •‫حديث‬‫ف‬‫ر‬‫د‬ ‫دفهمكن‬ ‫تله‬ ‫نية‬ ‫داسر‬ ‫ان‬‫ر‬‫ك‬ ‫تعيين‬ ‫منشرطكن‬‫اين‬‫ل‬‫او‬‫د‬ ‫حديث‬”‫بالنيات‬ ‫األعمال‬ ‫ا‬ َ‫م‬َّ‫إن‬“‫سضال‬ ‫سسوغضوهث‬ ،‫تيث‬‫ر‬‫ا‬‫عمالن‬ ‫نية‬ ‫كفد‬‫برداسركن‬ ‫حكومث‬ ‫ايت‬. •‫تعيين‬ ‫دشرطكن‬ ‫يغ‬ ‫خونتوه‬: -1)‫صالة‬:‫صالة‬ ‫دالم‬ ‫تعيين‬ ‫دشرطكن‬‫فرض‬‫فرسام‬ ‫وجود‬ ‫ان‬‫ر‬‫ك‬‫أن‬ ‫دان‬ ‫فربواتن‬‫ي‬ ‫سض‬ ‫ي‬‫در‬ ‫عصر‬ ‫دان‬ ‫ظهر‬‫كيفية‬‫دافت‬ ‫تيدق‬ ‫مك‬، ‫تعيين‬ ‫دغن‬ ‫مألينكن‬ ‫دبيذاكن‬. -‫واجب‬ ‫مننتوكنث‬ ‫اتاو‬ ‫تعيين‬ ‫دغن‬ ‫سمبهيغ‬ ‫يغ‬‫غ‬‫ر‬‫سسأو‬.‫دج‬ ‫اين‬‫لسكن‬ ‫دالم‬ ‫ي‬‫نواو‬ ‫امام‬ ‫اوليه‬‫الروضة‬
 14. 14. •2)‫اتب‬‫و‬‫ر‬ ‫سنة‬ ‫ايأيت‬‫مطلق‬ ‫سنة‬ ‫بوكن‬ ‫يغ‬ ‫سنة‬‫صالة‬.‫ا‬ ‫هندقله‬‫تعيين‬ ‫د‬ ‫سلفسث‬ ‫اتاو‬ ‫ظهر‬ ‫سبلوم‬‫سنة‬ ‫صالة‬ ‫سفرتي‬. •3)‫اي‬‫ر‬ ‫ي‬‫هار‬ ‫اد‬ ‫سام‬ ‫تعيين‬ ‫اد‬ ‫دشرطكن‬‫جوض‬ ‫اي‬‫ر‬ ‫ي‬‫هار‬ ‫سنة‬ ‫صالة‬ ‫قربان‬ ‫اتاو‬ ‫فواسا‬. •4)‫سنة‬ ‫صالة‬‫استخاره‬‫حاجة‬ ‫دان‬ •5)‫تسبيح‬ ‫سنة‬ ‫صالة‬ •6)‫فواسا‬:‫مذهب‬ ‫علماء‬‫وت‬‫ر‬‫منو‬‫شافعي‬‫ق‬‫اونتو‬ ‫تعيين‬ ‫دشرطكن‬ ‫فواسا‬ ‫ممبيذاكن‬‫رمضان‬،‫نذر‬ ،‫ضنتي‬ ،‫سنة‬ ،‫كفاره‬‫اتاو‬ ،‫فدية‬ •7)‫نية‬ ‫لوكن‬‫ر‬‫مم‬ ‫يغ‬ ‫عبادة‬ ‫سضال‬ ،‫صحيح‬ ‫يغ‬ ‫فندافت‬‫وت‬‫ر‬‫منو‬‫ف‬‫رض‬ ‫عبادة‬ ‫ق‬‫اونتو‬ ‫تيمم‬ ‫مألينكن‬ ‫تعيين‬ ‫كفد‬ ‫لوكن‬‫ر‬‫مم‬‫فرض‬‫سها‬‫ج‬
 15. 15. •‫ه‬‫ر‬‫طها‬ ‫سفرتي‬ ‫تعيين‬ ‫لوكن‬‫ر‬‫دف‬ ‫تيدق‬ ‫يغ‬ ‫ا‬‫ر‬‫فركا‬‫خونتوه‬(‫بر‬‫سوخي‬)‫حج‬ ، ‫عمره‬‫دان‬. •‫همفير‬ ‫يغ‬ ‫قاعدة‬ ‫ساتو‬ ‫منخيفتا‬ ‫تله‬ ‫ي‬‫از‬‫ر‬‫الشي‬‫اسحاق‬ ‫ابو‬ ‫امام‬‫سام‬ ‫دالم‬ ‫دأتس‬ ‫قاعده‬‫مقصود‬ ‫دغن‬(‫املهذب‬: ) ُّ‫ل‬ ُ ‫ك‬‫ت‬ ‫إىل‬ ‫إفتقر‬ ‫يضة‬‫ر‬‫الف‬ ‫نية‬ ‫إىل‬ َ‫ر‬َ‫ق‬َ‫ت‬ْ‫ف‬‫ر‬‫إ‬ ‫ر‬‫ع‬‫ر‬‫وض‬َ‫م‬‫ر‬‫ص‬َ‫ال‬‫ا‬ ‫يف‬ ‫للفرض‬ ‫التيمم‬ ‫إال‬ ‫عيينها‬‫ح‬. ”‫نية‬ ‫لوكن‬‫ر‬‫مم‬ ‫يغ‬ ‫تمفت‬ ‫ستياف‬‫فرض‬‫ك‬ ‫دتعيينكنث‬ ‫لو‬‫ر‬‫ف‬‫مك‬‫تيمم‬ ‫خوالي‬ ‫ي‬ ‫باض‬‫فرض‬‫أصح‬ ‫يغ‬ ‫فندافت‬‫وت‬‫ر‬‫منو‬“
 16. 16. •‫موسن‬‫و‬‫ر‬: ‫دسان‬ ،‫سنة‬ ‫اتاو‬ ‫واجب‬ ،‫عادة‬ ‫اتاو‬ ‫عبادة‬ ‫منجادي‬ ‫كموغكينن‬ ‫يغ‬ ‫عمالن‬ ‫ممفوثأي‬ ‫دواجبكن‬‫تعارض‬‫فثاتأن‬ ‫اتاو‬.‫صالة‬ ‫سفرتي‬‫فرض‬‫ا‬‫سنة‬ ‫تاو‬.
 17. 17. ‫عينه‬ ‫اذا‬ ‫وتفصيال‬ ‫مجلة‬ ‫له‬ ‫التعرض‬ ‫يشرتط‬ ‫ماال‬‫مل‬ ‫وأخطأ‬ ‫يضر‬ •‫مقصود‬:‫اتو‬‫و‬‫سس‬‫يغ‬‫تيدق‬‫دشرطكن‬‫اونتوق‬‫دسبوت‬‫ا‬‫ر‬‫سچا‬‫عموم‬‫اتاو‬ ‫خصوص‬‫اڤابيال‬‫اي‬‫مثبوتث‬‫تيبا‬۲‫ترساله‬‫كتيك‬‫نية‬‫ر‬‫ب‬‫تيدق‬‫ت‬‫ر‬‫ممض‬‫كن‬. •‫چونتوه‬:‫كتيك‬‫صالة‬‫تيدق‬‫دشرطكن‬‫اونتوق‬‫نية‬‫ر‬‫ب‬‫متڤت‬‫ات‬‫او‬‫هاري‬،‫جك‬ ‫برنيتث‬‫دان‬‫ترسيلڤ‬‫نام‬‫متڤت‬‫اتاو‬‫هاري‬‫اي‬‫تيدق‬‫تك‬‫ر‬‫ممض‬‫ن‬. 3
 18. 18. ‫فيه‬ ‫يشرتط‬ ‫وما‬‫التعيني‬‫مبطل‬ ‫فيه‬ ‫خلطأ‬ ‫فا‬ •‫مقصود‬:‫سسواتو‬‫يغ‬‫دشرطكن‬‫فدث‬‫تعيين‬‫جك‬‫ترساله‬‫فدث‬‫ا‬‫كن‬ ‫تكن‬‫ر‬‫ممض‬. •‫خونتوه‬:‫سفرتي‬‫غ‬‫ر‬‫سسأو‬‫يغ‬‫ترساله‬،‫نية‬‫ي‬‫در‬‫صالة‬‫ظهر‬‫نية‬‫صالة‬ ‫عصر‬. 4
 19. 19. ‫ِت‬ْ‫ش‬ُ‫ي‬ َ‫ال‬ َ‫و‬ ً‫ة‬َ‫ل‬َْ‫َج‬ ُ‫ه‬َ‫ل‬ ُ‫ض‬ُّ‫ر‬َ‫ع‬‫الت‬ ُ‫ب‬‫ر‬َ‫َي‬ ‫ا‬َ‫م‬َ‫ع‬ ‫ا‬َ‫ذ‬‫ر‬‫ا‬ ً‫ال‬ْ‫صي‬ْ‫ف‬َ‫ت‬ ُ‫ه‬ُ‫ن‬ْ‫ي‬‫ر‬‫ي‬ْ‫ع‬َ‫ت‬ ُ‫ط‬‫ر‬َ‫طأض‬ْ‫خ‬ َ‫أ‬ َ‫و‬ ‫ه‬َ‫ن‬‫ي‬ “‫عمالن‬۲‫تيدق‬ ‫دان‬‫يغكس‬‫ر‬ ‫ا‬‫ر‬‫سخا‬ ‫باضيث‬ ‫دفاميركن‬ ‫واجب‬ ‫يغ‬ ‫دا‬ ‫دتنتوكن‬ ‫افابيال‬ ‫ترفرينخي‬ ‫ا‬‫ر‬‫سخا‬ ‫مننتوكنث‬‫دشرطكن‬‫مك‬ ‫ترساله‬ ‫ن‬ ‫جادي‬ ‫اي‬‫مضرة‬(‫باطل‬)” ‫خونتوهث‬: 1-‫دإيك‬ ‫يغ‬ ‫ترثات‬‫كمودين‬ ،‫أحمد‬‫مغيكوت‬‫صالة‬ ‫برنية‬ ‫يغ‬‫غ‬‫ر‬‫سسأو‬‫وتي‬ ‫ايت‬ ‫صالة‬ ‫صح‬ ‫تيدق‬‫مك‬ ، ‫عمر‬ ‫تتافي‬ ، ‫أحمد‬ ‫بوكن‬. 5
 20. 20. 2-‫دصالت‬‫يغ‬ ‫ترثات‬ ‫كمودين‬، ‫ياد‬‫ز‬ ‫ي‬ ‫س‬‫برنية‬‫دغن‬‫ه‬‫ز‬‫جنا‬ ‫صالة‬‫غ‬‫ر‬‫سسأو‬‫كنث‬ ‫ت‬ ‫مك‬، ‫فرمفوان‬‫سبنرث‬ ‫يغ‬، ‫لالكي‬‫دنيتكن‬ ‫اتاو‬، ‫ن‬‫و‬‫حز‬‫اداله‬‫ايت‬‫ربطل‬ ‫ايت‬‫ميت‬‫دسبوتكن‬‫تيدق‬ ‫جك‬ ‫ايت‬‫ه‬‫ز‬‫جنا‬ ‫صالة‬. 3-‫ل‬‫ظهر‬‫دنية‬ ‫اث‬‫ر‬‫سكي‬ ‫تتنافي‬ ،‫تنتوكن‬ ‫دشرطكن‬‫تيدق‬ ‫صالة‬‫ركعة‬‫تيض‬‫اتاو‬ ‫يم‬ ‫ايت‬‫صالة‬ ‫صح‬‫تيدق‬ ‫مك‬‫ركعة‬. 4‫سمبهي‬‫نية‬‫غ‬‫كأ‬‫اماي‬‫ر‬‫س‬‫ە‬‫ز‬‫جنا‬ ‫تس‬10‫ر‬‫او‬‫غ‬‫سد‬‫غك‬‫ي‬ ‫ن‬‫غ‬‫ماتي‬11‫ر‬‫او‬‫غ‬.‫ت‬‫يد‬‫ق‬ ‫دأول‬ ‫واجب‬ ‫دان‬ ‫صالة‬ ‫صح‬‫غ‬‫ي‬‫كأ‬‫سموا‬‫تس‬.‫ك‬‫ترسب‬‫ە‬‫ز‬‫جنا‬‫ا‬‫ر‬‫دأنتا‬‫اد‬ ‫ان‬‫ر‬‫ي‬ ‫وت‬‫غ‬ ‫دسمبهي‬ ‫تيدق‬‫غك‬‫ن‬.‫ج‬‫ك‬‫س‬‫ك‬‫ا‬‫ر‬‫ي‬‫ث‬‫دنيات‬‫ك‬‫س‬ ‫ن‬‫ف‬‫ر‬‫او‬‫ولوە‬‫سد‬،‫ه‬‫ز‬‫جنا‬‫غ‬‫غكن‬‫يغ‬ ‫مني‬‫غض‬‫ل‬9‫ر‬‫او‬‫مك‬،‫غ‬‫ترسبوت‬ ‫صالة‬ ‫صح‬ .5.‫قضا‬ ‫نية‬‫ء‬‫اثنني‬ ‫هاري‬ ‫ظهر‬‫سد‬‫غك‬‫ي‬‫هار‬ ‫ن‬‫ثالث‬‫ت‬‫يد‬‫ق‬‫صح‬.
 21. 21. َ‫ال‬َ‫و‬ ‫م‬َ‫ا‬‫الع‬ َ‫ظ‬‫اللف‬ ُ‫ص‬‫ر‬ ّ‫ص‬َُ‫ُت‬ ‫اليمني‬ ‫يف‬ ُ‫ة‬ّ‫ي‬‫ر‬ّ‫الن‬‫ص‬َ‫ا‬‫اخل‬ ُ‫م‬‫ر‬ ّ‫م‬َ‫ع‬ُ‫ت‬ “‫مغخصوصكن‬ ‫بوليه‬ ‫برسومفه‬ ‫دالم‬ ‫نية‬‫لفظ‬‫تتاف‬ ، ‫عموم‬ ‫يغ‬‫تيدق‬ ‫دي‬ ‫ي‬ ‫مغعمومكن‬ ‫بوليه‬‫لفظ‬‫يغ‬‫خاص‬” ‫فرتام‬ ‫مسأله‬ ‫خونتوه‬: ‫غ‬‫ر‬‫او‬ ‫ساتو‬ ‫دغن‬ ‫برخاكف‬ ‫اكن‬ ‫تيدق‬ ‫اكو‬ ،‫هللا‬ ‫دمي‬ ‫بركات‬‫غ‬‫ر‬‫سسأو‬‫دان‬ ‫عمر‬ ‫ايت‬‫غ‬‫ر‬‫او‬ ‫نيتكن‬ ‫دي‬ ‫كدوا‬ ‫مسأله‬ ‫خونتوه‬:‫بركات‬‫غ‬‫ر‬‫سسأو‬:‫أ‬ ‫مينوم‬ ‫اكوتيدق‬‫هللا‬ ‫دمي‬‫ان‬‫ر‬‫ك‬ ‫ير‬ ‫دهاض‬.‫ماكن‬ ‫دي‬ ‫كاالو‬‫سومفه‬ ‫ملغضر‬ ‫دي‬ ‫دأغضف‬ ‫تيدق‬‫مك‬.‫ا‬‫ر‬‫ك‬‫ن‬ ‫سومفهث‬‫خصوص‬‫مينوم‬ ‫كفد‬. 6
 22. 22. •‫ا‬‫ر‬‫ڤا‬‫علامٴ‬‫منجلسکن‬‫مقصود‬‫دري‬‫لفظ‬‫يڠ‬‫کن‬‫ر‬‫ا‬‫و‬‫دلک‬‫کن‬‫رس‬‫بردا‬‫نية‬‫اورڠ‬‫ي‬‫ڠ‬‫مالف‬‫ظ‬‫کن‬.‫ا‬‫ليه‬‫و‬ ‫ايت‬‫سومڤه‬،‫اعتاکف‬،‫نذر‬،‫حاج‬،‫صالة‬‫ا‬‫ري‬‫دک‬‫مقصودڽ‬‫کن‬‫رس‬‫بردا‬‫نية‬‫اور‬‫ڠ‬‫مالف‬‫ظ‬‫کڽن‬ ‫ايل‬‫و‬‫کچ‬‫دامل‬‫کيس‬‫سومڤه‬‫يڠ‬‫ينهتکن‬‫ر‬‫دڤ‬‫ليه‬‫و‬‫ا‬‫ورڠ‬‫أ‬‫أ‬‫س‬‫حاکمي‬.‫مقصود‬‫سومڤه‬‫بوت‬‫ترس‬ ‫تيدق‬‫ا‬‫ري‬‫دک‬‫دري‬‫نية‬‫يڠ‬‫ملفظکن‬‫تتاڤ‬‫دري‬‫نية‬‫حاکمي‬.
 23. 23. ‫مو‬ ‫ىف‬ ‫إال‬ ‫الالفظ‬ ‫نية‬ ‫على‬ ‫اللفظ‬ ‫مقاصد‬‫ضع‬ ‫القاضى‬ ‫عند‬ ‫اليمني‬ ‫وهو‬ ‫احد‬‫و‬ ‫جوع‬‫ر‬‫د‬ ‫اداله‬‫لفظ‬ ‫متالمت‬‫دان‬‫توجوان‬ ‫ساتو‬ ‫كخوالي‬‫برلفظ‬ ‫يغ‬ ‫غ‬‫ر‬‫او‬‫نية‬ ‫كفد‬ ‫دهدافن‬ ‫سومفه‬‫ياءيت‬‫سهاج‬ ‫مسئله‬ ‫حاكم‬.
 24. 24. ‫لأللفاظ‬ ‫ال‬ ‫املعاىن‬‫و‬ ‫للمقاصد‬ ‫العقود‬ ‫ىف‬ ‫العربة‬ ‫املعاىن‬‫و‬ ‫اتاو‬ ‫عقد‬ ‫مسئله‬ ‫دالم‬ ‫ا‬‫ر‬‫كي‬ ‫دامبيل‬‫يغ‬ ،‫متالمتث‬ ‫دان‬‫تجوان‬‫اياله‬‫كونتراك‬ ‫كلمة‬ ‫دان‬ ‫لفظ‬‫كفد‬‫برداسركن‬‫بوكن‬ ‫سهاج‬.
 25. 25. ‫بركات‬ ‫غ‬‫ر‬‫سسأو‬ ‫افبيال‬“‫باجو‬‫سهالي‬ ‫اغكاو‬ ‫ي‬‫در‬ ‫بلي‬‫اكو‬ ‫اين‬‫هرض‬ ‫دغن‬ ‫سكين‬ ‫صفنث‬ ‫يغ‬”. ‫منجواب‬‫فنجوال‬ ‫اللو‬“‫كامو‬ ‫كفد‬ ‫جوالكنث‬ ‫اكو‬ ‫يا‬”. ‫دكاتاكن‬ ‫سفرتي‬ ‫ن‬‫بايار‬‫دشرطكن‬ ‫افبيال‬ ‫هيبه‬“‫هي‬ ‫اكو‬‫بهكن‬ ‫دغن‬ ‫اتاو‬ ‫يغضيت‬‫ر‬ ‫ليم‬‫هرض‬ ‫دغن‬ ‫اغكاو‬ ‫كفد‬ ‫اين‬ ‫بارغ‬ ‫سكين‬ ‫كفدكو‬ ‫ي‬‫بر‬‫اغكاو‬‫شرط‬۲”.

×