Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Ligj 2 mimoza_luta

 1. Mimoza Luta
 2. Hyrje • Teknologjia informative (IT) – eshte secila vegel e bazuar ne kompjuter qe shfrytezohet nga njerezit per te punuar, procesuar dhe transmetuar informata
 3. Disa nga veglat e IT-se
 4. Hyrje e shpejte ne teknologji • Hardware – paraqet pjeset fizike qe e ndortojne kompjuterin (sistemin kompjuterik) • Software – paraqet setin e instruksioneve qe i ekzekuton hardware-i juaj ne menyre qe te kreyj punen e caktuar per ju
 5. Shtate kategorite e hardware-it 1. Paisjet hyrese – paraqesin veglat qe perdoren per futjen e informatave dhe komandave ne kompjuter 2. Paisjet dalese – paraqesin veglat permes te cilave i degjojme, shohim, lexojme rezultatet e komadave tona 3. Mediumet per ruajtje te informatave – paraqesin veglat ne te cilat ne i ruajme informatat per qasje te mevonshme
 6. Shtate kategorite e hardware-it 4. Njesia qendrore procesorike (CPU) – paraqet hardware-in qe interpreton dhe ekzekuton software-in si dhe koordinon punen e gjithe hardware-it 5. Memoria me qasje te cfaredoshme (RAM) – paraqet memorjen per ruajtjen e perkoheshme te informatave, ndryshe njohet edhe me emrin memorie punuese ose operative
 7. Shtate kategorite e hardware-it 6. Paisjet telekomunikuese – paraqesin veglat qe i perdorim per pranimin dhe dergimin e informatave nga ndonje kompjuter tjeter ne rrjete. 7. Hardware-i konektues – paraqet paisjet qe mundesojne lidhjen e kompjuterit me paisje te jashtme. Ne kete kategori bejne pjese kabllot e ndryshme, portet apo tabelat zgjatese
 8. Shtate kategorite e hardware-it
 9. Tri kategorite kryesore te software-it 1. Software-i aplikativ – ju mundeson zgjedhjen e ndoj problemi te caktuar apo kryerjen e ndonje pune te caktuar
 10. Tri kategorite kryesore te software-it 2. Software-i sistemor – paraqet software-in qe menaxhon punen e hardware-it dhe koordinon punen ne mes tyre • Sistemi operativ – paraqet software-in qe kontrollon aplikacionet software-ike dhe menaxhon paisjet hardware
 11. Tri kategorite kryesore te software-it 3. Software-i sherbyes – paraqet software-in qe shton funksione shtese sistemit operativ
 12. Softwar-et dhe kategorizimi Software-i aplikativ: MS Office, Adobe Photoshop, Corel Draw etj. • Sistem operativ: Windows, Linux, Mac OS, UNIX etj. • Software sherbyes: antiviruset, firewall-et etj
 13. Kategorizimi i kompjutereve sipas madhesise • Asistentet digjital personal (PDA) – jane paisje kompjuterike qe mbahen ne dore dhe qe sherbejne per nevoja personale si menxhimi i takimeve, numrave te telefinit, adresave etj. • PC tabelar – jane te bazuara ne lapsa digjital dhe kane funksionalitetin e laptopit apo desktop kompjuterit.
 14. Kategorizimi i kompjutereve sipas madhesise • Laptopet – kompjuter te vegjel, portabil, me funksionalitet te plote dhe punojne me ndihmen e baterise. • Desktop kompjuteret – lloji me i popullarizuar kompjutereve personal
Publicité