Marketing2

Tregu, segmentimi dhe
  targetimi i tregut
            1
Tregu

 «tregu është agregim (grumbull) i
  njerëzve të cilët si individ ose si
organizatë kanë nevojë për produktet
 dhe të cilët kanë aftësi, gatishmëri
 dhe autoritet për t'I blerë produktet»                     2
Segmentimi i tregut


Me segmentim të tregut
nënkuptohet ndarja e tërësisë
heterogjene në pjesë më të vogla,
në segmente, ku mundësisht
nevojat të jenë homogjene.


                  3
Targetimi i tregut

Tregu i synuar (si objektiv i
ndërmarrjes) është ai segment,
nga i cili ndërmarrja i drejton
aktivitetet e veta, me qëllim të
përfshirjes së tij dhe ngecjes në
të sa më gjatë.

                  4
Kërkimet e tregut
          5
Kërkimet e marketingut janë aktivitete të
 organizuara, të mbështetura në metoda
 shkencore dhe kanë për qellim krijimin e
 një lidhje më të afërt në mes të prodhuesit
 dhe konsumatorit.

Me kërkimet e marketingut grumbullohen
të dhëna nga tregu,përpunohen, analizohen
 dhe komentohen informatat për gjendjen e
 hulumtuar.
Objektivë e kërkimeve të marketingut, janë:
 studimi i tregut, i kërkesave dhe i
 reagimeve të konsumatorëve,
 studimi i produktit, i pozicionimit të
 produktit
 imixhit të ndërmarrjes në treg,
 studimi I elementeve të ofertës, me qëllim
 që ajo të jetë sa më e dobishme për
 blerësin, etj.
Prezentimi
        Zhvillimi i  Mbledhje/grum  Analiza dhe
Definimi I                            dhe
        burimit të    bullimi I   përpunimi I
problemit                          komentimi I
       informacionit  informacionit  inormacionit
                               të gjeturave
Metodat e kërkimeve:
l. kërkimet kabinetike, ose pranë
 tavolinës (Desk Research) –
 informacione sekondare
2. kërkimet në terren (Field Research) –
 informacione primare
Me kërkimet e marketingut mundësohet
 marrja e vendimeve efikase të cdo biznesi.
Pse?
Duke i identifikuar nevojat dhe kërkesat e
 tregut, ndërmarrja e ka informacionin e
 duhur dhe i përmbushë ato duke u
 orjentuar në atë se “prodho cka kerkohet e
 jo cka mund të prodhosh”, me qellim të
 realizimit të fitimit.
Prandaj, vendimet, strategjitë dhe planet nuk
 miratohen pa mbështetjen e informacioneve
 të marketingut.

Kërkimet e marketingut në masë të dukshme e
 parandalojnë apo e zvogëlojnë rrezikun në
 cdo biznes.
Gjatë kërkimeve të tregut duhet të gjenden
përgjigjet adekuate në pyetjet:
1. kush;
2. çka;
3. kur;
4. ku
5. si dhe

6. pse.
1.kush?

         blerësi/konsumatori.
 kush është blerësi/
 cfarë madhësie ka, çfarë peshe ka sa i përket
 strukturës ekonomike, sociale, arsimore dhe
 cilat janë karakteristikat e tij.
 territori ku jeton,
 tradita, mënyra e shfrytëzimit të produkteve
 dhe shërbimeve,
 stili i jetës, fuqia blerëse, etj
2. çka?
çka, ka të bëjë me njohuritë se çka
 blihet,
 llojet e produkteve dhe të shërbimeve,
 çmimet,
 origjina e produkteve
 cilësia,
 marka e produktit/shërbimit
 dizajni, etj.
3. kur? kur kryhet blerja.
Është fjala për blerjet
 e përditshme, ditore, javore, periodike,
 sezonale ose stinë të caktuara.

 dmth. Struktura e ofertës i përgjigjet
termineve kohore të blerjeve (oferta e
 agjensive turistike)
4. ku? ku është e lidhur me vendin ku
 blihet.
 lokacioni i blerjes,
 supermarketi,
 tregu i gjerë si kuptim i përgjithshëm.

5. si? si, përmbledhë mënyrat e blerjes:
 si blihet me para të gatshme,
 përmes kredisë, kushtet e pagesës,
 si paketohet, ambalazhohet produkti
 etj.
6.pse?
pse blihet, është në sferën e
 kërkimeve të sjelljeve të
 konsumatorëve:
 motivet,
 nevojat,
 qëndrimet dhe perceptimet.
1 sur 17

Recommandé

Kapitulli 1 par
Kapitulli 1Kapitulli 1
Kapitulli 1Lavdije Raçi
7.3K vues15 diapositives
Kerkimet par
KerkimetKerkimet
KerkimetMenaxherat
2.4K vues39 diapositives
Perkufizimi i kerkimeve te tregut par
Perkufizimi i kerkimeve te tregutPerkufizimi i kerkimeve te tregut
Perkufizimi i kerkimeve te tregutstudent
3.6K vues22 diapositives
Kuptimi i informacionit dhe i kerkimit marketing par
Kuptimi i informacionit dhe i kerkimit marketingKuptimi i informacionit dhe i kerkimit marketing
Kuptimi i informacionit dhe i kerkimit marketingHekuran Zogaj
3K vues18 diapositives
Kapitulli 2 par
Kapitulli 2Kapitulli 2
Kapitulli 2Lavdije Raçi
3.3K vues13 diapositives
Kuptimi i informacionit dhe i kerkimit marketing par
Kuptimi i informacionit dhe i kerkimit marketingKuptimi i informacionit dhe i kerkimit marketing
Kuptimi i informacionit dhe i kerkimit marketingHekuran Zogaj
3K vues17 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Marketing1 par
Marketing1Marketing1
Marketing1Valdet Shala
7.7K vues18 diapositives
Tipologjia e marketingut pjesa e ii par
Tipologjia e marketingut  pjesa e iiTipologjia e marketingut  pjesa e ii
Tipologjia e marketingut pjesa e iiekonomia
1.6K vues15 diapositives
Kapitulli 1: Një Vështrim i Përgjithshëm i Sjelljes së Konsumatorit par
Kapitulli 1: Një Vështrim i Përgjithshëm i Sjelljes së KonsumatoritKapitulli 1: Një Vështrim i Përgjithshëm i Sjelljes së Konsumatorit
Kapitulli 1: Një Vështrim i Përgjithshëm i Sjelljes së KonsumatoritKujtim Hameli
19K vues32 diapositives
Hulumtimet e Marketingut, Ercan Gegez par
Hulumtimet e Marketingut, Ercan GegezHulumtimet e Marketingut, Ercan Gegez
Hulumtimet e Marketingut, Ercan GegezKujtim Hameli
2.3K vues84 diapositives
Procesi i kerkimeve te tregut par
Procesi i kerkimeve te tregutProcesi i kerkimeve te tregut
Procesi i kerkimeve te tregutstudent
4.8K vues29 diapositives
Metoda dhe burimet e te dhenave sekondare ii par
Metoda dhe burimet e te dhenave sekondare iiMetoda dhe burimet e te dhenave sekondare ii
Metoda dhe burimet e te dhenave sekondare iistudent
3.5K vues20 diapositives

Tendances(20)

Tipologjia e marketingut pjesa e ii par ekonomia
Tipologjia e marketingut  pjesa e iiTipologjia e marketingut  pjesa e ii
Tipologjia e marketingut pjesa e ii
ekonomia1.6K vues
Kapitulli 1: Një Vështrim i Përgjithshëm i Sjelljes së Konsumatorit par Kujtim Hameli
Kapitulli 1: Një Vështrim i Përgjithshëm i Sjelljes së KonsumatoritKapitulli 1: Një Vështrim i Përgjithshëm i Sjelljes së Konsumatorit
Kapitulli 1: Një Vështrim i Përgjithshëm i Sjelljes së Konsumatorit
Kujtim Hameli19K vues
Hulumtimet e Marketingut, Ercan Gegez par Kujtim Hameli
Hulumtimet e Marketingut, Ercan GegezHulumtimet e Marketingut, Ercan Gegez
Hulumtimet e Marketingut, Ercan Gegez
Kujtim Hameli2.3K vues
Procesi i kerkimeve te tregut par student
Procesi i kerkimeve te tregutProcesi i kerkimeve te tregut
Procesi i kerkimeve te tregut
student4.8K vues
Metoda dhe burimet e te dhenave sekondare ii par student
Metoda dhe burimet e te dhenave sekondare iiMetoda dhe burimet e te dhenave sekondare ii
Metoda dhe burimet e te dhenave sekondare ii
student3.5K vues
Bazat marketing ligj.8_kontrolli_dhe_organizimi_i_marketingut par Valdet Shala
Bazat marketing ligj.8_kontrolli_dhe_organizimi_i_marketingutBazat marketing ligj.8_kontrolli_dhe_organizimi_i_marketingut
Bazat marketing ligj.8_kontrolli_dhe_organizimi_i_marketingut
Valdet Shala1.5K vues
Marketingu Per Bizneset E Vogla par Menaxherat
Marketingu Per Bizneset E VoglaMarketingu Per Bizneset E Vogla
Marketingu Per Bizneset E Vogla
Menaxherat4.3K vues
Promocioni nail reshidi par Menaxherat
Promocioni nail reshidiPromocioni nail reshidi
Promocioni nail reshidi
Menaxherat6.3K vues
Marketing 14 sh.personale dhe promocioni par ekonomia
Marketing 14 sh.personale dhe promocioni Marketing 14 sh.personale dhe promocioni
Marketing 14 sh.personale dhe promocioni
ekonomia4.9K vues
Segmentimi i tregut Ligjerata-2 par Zana Agushi
Segmentimi i tregut Ligjerata-2Segmentimi i tregut Ligjerata-2
Segmentimi i tregut Ligjerata-2
Zana Agushi2.2K vues
Bazat e marketingut LIGJ 6 par Valdet Shala
Bazat e marketingut LIGJ 6Bazat e marketingut LIGJ 6
Bazat e marketingut LIGJ 6
Valdet Shala5.4K vues
Koncepti marketingut par Menaxherat
Koncepti marketingutKoncepti marketingut
Koncepti marketingut
Menaxherat7.8K vues
Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p, par Shqiprim Jashari
Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,
Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,
Shqiprim Jashari1.4K vues
Orientimi marketing ne biznes ( marketing ) par Sabir Asipi
Orientimi marketing ne biznes ( marketing )Orientimi marketing ne biznes ( marketing )
Orientimi marketing ne biznes ( marketing )
Sabir Asipi3.6K vues

Similaire à Marketing2

Marketingu hulumtimi i tregut par
Marketingu hulumtimi i tregutMarketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregutbujar30
34.8K vues167 diapositives
Planifikim marketingu mr.sc.bekim përgjegjaj par
Planifikim marketingu mr.sc.bekim përgjegjajPlanifikim marketingu mr.sc.bekim përgjegjaj
Planifikim marketingu mr.sc.bekim përgjegjajAtlantida Marketing Club
971 vues18 diapositives
Njohuri Baze Marketing par
Njohuri Baze MarketingNjohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingMenaxherat
66.2K vues114 diapositives
Njohuri Baze Marketing par
Njohuri Baze MarketingNjohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingMenaxherat
6.9K vues114 diapositives
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje) par
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)fatonbajrami1
102.2K vues43 diapositives
Hulumtimet e marketingut par
Hulumtimet e marketingutHulumtimet e marketingut
Hulumtimet e marketingutYmer-Hamide Ejupi
1.2K vues5 diapositives

Similaire à Marketing2(20)

Marketingu hulumtimi i tregut par bujar30
Marketingu hulumtimi i tregutMarketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregut
bujar3034.8K vues
Njohuri Baze Marketing par Menaxherat
Njohuri Baze MarketingNjohuri Baze Marketing
Njohuri Baze Marketing
Menaxherat66.2K vues
Njohuri Baze Marketing par Menaxherat
Njohuri Baze MarketingNjohuri Baze Marketing
Njohuri Baze Marketing
Menaxherat6.9K vues
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje) par fatonbajrami1
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
fatonbajrami1102.2K vues
Njohuribazemarketing par Arta Kurti
NjohuribazemarketingNjohuribazemarketing
Njohuribazemarketing
Arta Kurti1.4K vues
Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01 par valmirejetishi
Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01
Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01
valmirejetishi800 vues
Metodologji e hulumtimeve Skripta Master par Muhamet Sopa
Metodologji e hulumtimeve Skripta MasterMetodologji e hulumtimeve Skripta Master
Metodologji e hulumtimeve Skripta Master
Muhamet Sopa38.6K vues
Planifikimi i marketingut par Valdet Shala
Planifikimi i marketingutPlanifikimi i marketingut
Planifikimi i marketingut
Valdet Shala7.5K vues
Strategjite segmentimi i tregut par ekonomia
Strategjite  segmentimi i tregutStrategjite  segmentimi i tregut
Strategjite segmentimi i tregut
ekonomia31.6K vues
Metodologjia e Hulumtimeve par Fitore ZEQIRI
Metodologjia e Hulumtimeve Metodologjia e Hulumtimeve
Metodologjia e Hulumtimeve
Fitore ZEQIRI19.9K vues
Polika e promocionit x par Zana Agushi
Polika e promocionit xPolika e promocionit x
Polika e promocionit x
Zana Agushi3.4K vues
FaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVe par Veton Sopjani
FaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVeFaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVe
FaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVe
Veton Sopjani22.9K vues

Plus de Valdet Shala

So kapitulli xiii komunikimi 2013 par
So kapitulli xiii komunikimi 2013So kapitulli xiii komunikimi 2013
So kapitulli xiii komunikimi 2013Valdet Shala
7.4K vues13 diapositives
Mesimi praktik 8 par
Mesimi praktik 8Mesimi praktik 8
Mesimi praktik 8Valdet Shala
2.1K vues19 diapositives
So kapitulli x fuqia politika-konflikti-2013 par
So kapitulli x fuqia politika-konflikti-2013So kapitulli x fuqia politika-konflikti-2013
So kapitulli x fuqia politika-konflikti-2013Valdet Shala
1.5K vues10 diapositives
Sim 10 par
Sim 10Sim 10
Sim 10Valdet Shala
1.3K vues18 diapositives
Tregtia elektronike par
Tregtia elektronikeTregtia elektronike
Tregtia elektronikeValdet Shala
10.8K vues24 diapositives
So kapitulli vii teoria e barazise 2013 par
So kapitulli vii teoria e barazise 2013So kapitulli vii teoria e barazise 2013
So kapitulli vii teoria e barazise 2013Valdet Shala
1.5K vues11 diapositives

Plus de Valdet Shala(20)

So kapitulli xiii komunikimi 2013 par Valdet Shala
So kapitulli xiii komunikimi 2013So kapitulli xiii komunikimi 2013
So kapitulli xiii komunikimi 2013
Valdet Shala7.4K vues
So kapitulli x fuqia politika-konflikti-2013 par Valdet Shala
So kapitulli x fuqia politika-konflikti-2013So kapitulli x fuqia politika-konflikti-2013
So kapitulli x fuqia politika-konflikti-2013
Valdet Shala1.5K vues
Tregtia elektronike par Valdet Shala
Tregtia elektronikeTregtia elektronike
Tregtia elektronike
Valdet Shala10.8K vues
So kapitulli vii teoria e barazise 2013 par Valdet Shala
So kapitulli vii teoria e barazise 2013So kapitulli vii teoria e barazise 2013
So kapitulli vii teoria e barazise 2013
Valdet Shala1.5K vues
Ligjerata4 mesim praktik par Valdet Shala
Ligjerata4 mesim praktikLigjerata4 mesim praktik
Ligjerata4 mesim praktik
Valdet Shala1.6K vues
Prezantim 2 MSc Behrije Ramaj par Valdet Shala
Prezantim 2 MSc Behrije Ramaj Prezantim 2 MSc Behrije Ramaj
Prezantim 2 MSc Behrije Ramaj
Valdet Shala1.3K vues
Prezantim 1 MSc Behrije Ramaj par Valdet Shala
Prezantim 1 MSc Behrije RamajPrezantim 1 MSc Behrije Ramaj
Prezantim 1 MSc Behrije Ramaj
Valdet Shala1.8K vues
Ligj 1 sisteme_informative_mimoza_luta par Valdet Shala
Ligj 1 sisteme_informative_mimoza_lutaLigj 1 sisteme_informative_mimoza_luta
Ligj 1 sisteme_informative_mimoza_luta
Valdet Shala1.1K vues

Marketing2

 • 1. Tregu, segmentimi dhe targetimi i tregut 1
 • 2. Tregu «tregu është agregim (grumbull) i njerëzve të cilët si individ ose si organizatë kanë nevojë për produktet dhe të cilët kanë aftësi, gatishmëri dhe autoritet për t'I blerë produktet» 2
 • 3. Segmentimi i tregut Me segmentim të tregut nënkuptohet ndarja e tërësisë heterogjene në pjesë më të vogla, në segmente, ku mundësisht nevojat të jenë homogjene. 3
 • 4. Targetimi i tregut Tregu i synuar (si objektiv i ndërmarrjes) është ai segment, nga i cili ndërmarrja i drejton aktivitetet e veta, me qëllim të përfshirjes së tij dhe ngecjes në të sa më gjatë. 4
 • 6. Kërkimet e marketingut janë aktivitete të organizuara, të mbështetura në metoda shkencore dhe kanë për qellim krijimin e një lidhje më të afërt në mes të prodhuesit dhe konsumatorit. Me kërkimet e marketingut grumbullohen të dhëna nga tregu,përpunohen, analizohen dhe komentohen informatat për gjendjen e hulumtuar.
 • 7. Objektivë e kërkimeve të marketingut, janë: studimi i tregut, i kërkesave dhe i reagimeve të konsumatorëve, studimi i produktit, i pozicionimit të produktit imixhit të ndërmarrjes në treg, studimi I elementeve të ofertës, me qëllim që ajo të jetë sa më e dobishme për blerësin, etj.
 • 8. Prezentimi Zhvillimi i Mbledhje/grum Analiza dhe Definimi I dhe burimit të bullimi I përpunimi I problemit komentimi I informacionit informacionit inormacionit të gjeturave
 • 9. Metodat e kërkimeve: l. kërkimet kabinetike, ose pranë tavolinës (Desk Research) – informacione sekondare 2. kërkimet në terren (Field Research) – informacione primare
 • 10. Me kërkimet e marketingut mundësohet marrja e vendimeve efikase të cdo biznesi. Pse? Duke i identifikuar nevojat dhe kërkesat e tregut, ndërmarrja e ka informacionin e duhur dhe i përmbushë ato duke u orjentuar në atë se “prodho cka kerkohet e jo cka mund të prodhosh”, me qellim të realizimit të fitimit.
 • 11. Prandaj, vendimet, strategjitë dhe planet nuk miratohen pa mbështetjen e informacioneve të marketingut. Kërkimet e marketingut në masë të dukshme e parandalojnë apo e zvogëlojnë rrezikun në cdo biznes.
 • 12. Gjatë kërkimeve të tregut duhet të gjenden përgjigjet adekuate në pyetjet: 1. kush; 2. çka; 3. kur; 4. ku 5. si dhe 6. pse.
 • 13. 1.kush? blerësi/konsumatori. kush është blerësi/ cfarë madhësie ka, çfarë peshe ka sa i përket strukturës ekonomike, sociale, arsimore dhe cilat janë karakteristikat e tij. territori ku jeton, tradita, mënyra e shfrytëzimit të produkteve dhe shërbimeve, stili i jetës, fuqia blerëse, etj
 • 14. 2. çka? çka, ka të bëjë me njohuritë se çka blihet, llojet e produkteve dhe të shërbimeve, çmimet, origjina e produkteve cilësia, marka e produktit/shërbimit dizajni, etj.
 • 15. 3. kur? kur kryhet blerja. Është fjala për blerjet e përditshme, ditore, javore, periodike, sezonale ose stinë të caktuara. dmth. Struktura e ofertës i përgjigjet termineve kohore të blerjeve (oferta e agjensive turistike)
 • 16. 4. ku? ku është e lidhur me vendin ku blihet. lokacioni i blerjes, supermarketi, tregu i gjerë si kuptim i përgjithshëm. 5. si? si, përmbledhë mënyrat e blerjes: si blihet me para të gatshme, përmes kredisë, kushtet e pagesës, si paketohet, ambalazhohet produkti etj.
 • 17. 6.pse? pse blihet, është në sferën e kërkimeve të sjelljeve të konsumatorëve: motivet, nevojat, qëndrimet dhe perceptimet.