Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
APARELL O SISTEMA FUNCIÓ ORGANS IMPLICATS
APARELL DIGESTIU Obtenir l’aliment i transformar-lo en molècules més senzilles u...
1. ASSOCIA LA PARAULA O PARAULES ADEQUADES AMB LA FRASES DE SOTA
SISTEMA, ORGAN, FUNCIÓ DE REPRODUCCIÓ, APARELL, FUNCIÓ DE...
Vous avez terminé ce document.
Télécharger et lire hors ligne.
Prochain SlideShare
Iniziative internazionali di sindacalizzazione, l'esempio Filcams
Suivant
Prochain SlideShare
Iniziative internazionali di sindacalizzazione, l'esempio Filcams
Suivant
Télécharger pour lire hors ligne et voir en mode plein écran

Partager

Aparell o sistemes taula

Télécharger pour lire hors ligne

dddd

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir

Aparell o sistemes taula

  1. 1. APARELL O SISTEMA FUNCIÓ ORGANS IMPLICATS APARELL DIGESTIU Obtenir l’aliment i transformar-lo en molècules més senzilles utilitzables per l’organisme Boca, faringe, esòfag, estomac, intestí APARELL RESPIRATORI Obtenir oxigen necessari per a la producció d’energia i expulsar diòxid de carboni Nas, faringe, laringe, tràquea, bronquis,pulmons APARELL CIRCULATORI Repartir els nutrients per tot el cos i retirar les substàncies de rebuig Cor, vasos sanguinis, vasos limfàtics APARELL EXCRETOR Expulsar a l’exterior de l’organisme els productes de rebuig Fetge, ronyons, pell, pulmons, urèters, uretra, bufeta urinària APARELL REPRODUCTOR Formació de nous individus Ovaris, úter, vagina, testicles, penis… SISTEMA MUSCULAR Permet que l’esquelet es mogui i dóna forma al cos Músculs SISTEMA OSSI Sosteniment del cos i dóna forma al cos Ossos, cartílags , lligaments SISTEMA NERVIÓS Captar i processar senyals externes i internes i donar resposta Cervell, cerebel, bulb raquidi, medul·la espinal
  2. 2. 1. ASSOCIA LA PARAULA O PARAULES ADEQUADES AMB LA FRASES DE SOTA SISTEMA, ORGAN, FUNCIÓ DE REPRODUCCIÓ, APARELL, FUNCIÓ DE NUTRICIÓ , COR, APARELL LOCOMOTOR, FUNCIÓ DE RELACIÓ a) Està format pel sistema nerviós, muscular i ossi i permet interactuar als organismes amb el medi que l’envolta b) Conjunt de processos pels quals l’organisme capta informació del medi que l’envolta, ho processa i emet una resposta c) Permet als organismes crear nous individus d) Conjunt d’òrgans diferents formats per diferents teixits que cooperen per dur a terme una funció conjunta determinada e) És la bomba que impulsa la sang. Òrgan de l’aparell circulatori format per diferents teixits. f) Estructura formada per diferents tipus de teixits que s’agrupen per dur a terme una funció concreta g) Permet obtenir oxigen i eliminar productes de rebuig. Està integrada pels aparells digestiu , circulatori, respiratori i excretor h) Conjunt d’òrgans similars constituïts pels mateixos teixits 2. Digues quins teixits integra el Cor i quines funcions tenen cada un
  • DIVERNEETIC

    Jan. 27, 2017

dddd

Vues

Nombre de vues

431

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

0

Actions

Téléchargements

1

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

1

×