Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Tata cara shalat yang benar

Tata cara shalat yang benar

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Tata cara shalat yang benar

 1. 1. Tata cara shalat "r L ' u' ` C ' ; ' ' e--lgJlll-»éljlslllla--nél Segala puji bagi ALLAH. Tuhan semesta alam, Yang Maha Suci lagi Maha Agung. Hanya kepada-NYA kita menyembah dan kepada-NYA pula kita memohon belas kasihan, Salam dan shalawat senantiasa kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wassalam. Nabi kita sebaik-baik manusia sebagai pemimpin. Berbagai macam ragam cara shalat yang diajarkan oleh para ulama, kyai. dai. ustadz dan muallim. Namun masih saja banyak perbedaan satu dengan lainnya Bahkan perbedaan itu membawa perselisihan umat. Padahal sumber utama yang mengajarkan shalat itu hanya satu orang. yaitu Rasulullah shallallahu 'alaihi wassalam. Jadi seharusnya yang menjadi panutan itu adalah Rasulullah. bukannya uIama/ kyai/ ustadz/ dai. .Jadi marilah kita bersatu dalam sunnah Rasul, Insya ALLAH. presentasi ini menjelaskan tata cara setiap gerakan zahir dalam shalat sesuai sunnah yang diajarkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wassalam. Semoga dengan shalat yang benar maka ALLAH akan membuka hijab tabir antara kita dengan-NYA. sehingga segala doa yang terpanjat akan sampai ke hadapan ALLAH Penguasa Langit dan Bumi. dan DIA berkenan mengabulkan doa kita L ll`ltCl -l~`: .:i:3I_1|-~'J~. '. nerciji* , lahcz-: i-: l l`-Z>| _l[Z~'Z-, CIC1I n karena DIA Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
 2. 2. l Tata Cara Shalat i - BERDIRI Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengerjakan sholat fardhu atau sunnah berdiri karena memenuhi perintah Allah dalam QS. Al Baqarah : 238. Apabila bepergian, beliau melakukan sholat sunnah di atas kendaraannya. Beliau mengajarkan kepada umatnya agar melakukan sholat khauf dengan berjalan kaki atau berkendaraan. “Peliharalah semua sholat dan sholat wustha dan berdirilah dengan tenang karena Allah. Jika kamu dalam ketakutan, sholatlah dengan berjalan kaki atau berkendaraan. Jika kamu dalam keadaan aman, ingatlah kepada Allah dengan cara yang telah diajarkan kepada kamu yang mana sebelumnya kamu tidak mengetahui (cara tersebut). " (QS. Al Baqarah : 238)
 3. 3. Niat Ushalli Fardhas Shubhi Rak'ataini mustaqiblal qiblati adaan lillahi ta'ala (Aku shalat fardhu shubuh 2 rakaat menghadap Qiblat krn Allah Ta'ala) Ushalli Fardhas Zhuhri/ Ashri/ lsza? Arba'a Raka'atain mustaqiblal qiblati adaan lillahi ta'ala (Aku shalat fardhu dhuhur/ Ashar/ lsya 4 rakaat menghadap Qiblat krn Allah Ta'ala) Ushalli Fardhas Maghribi Tsalaatsa Raka'atain mustaqiblal qiblati adaan lillahi ta'ala (Aku shalat fardhu Maghrib 3 rakaat menghadap Qiblat krn Allah Ta'ala) Abu Dawud bertanya kepada Imam Ahmad. Dia berkata, “Apakah orang sholat mengatakan sesuatu sebelum dia takbir? " Imam Ahmad menjawab, "Tidak. " (Masaail al Imam Ahmad hal 31 dan Majmuu' al Fataawaa XXl| /28)
 4. 4. Niat 1. Berniat untuk mengerjakan shalat fardhu/ sunat, kemudian berdiri tegak menghadap kiblat. Niat cukup dalam hati saja, jangan mengucap "ushalll" karena hal itu tidak ada dalam sunnah Rasul. Pandangan mata hanya diarahkan ke tempat sujud agar dapat shalat dengan khusyu'.
 5. 5. Dalil DALIL TENTANG NIAT Rasulullah SAW bersabda: Pekerjaan-pekerjaan itu tidak lain hanyalah dengan niat, dan sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan apa yang diniatkannya. [BL/ khan 8. Muslim] An Nawawi mengatakan didalam Raudhatu “th Thalibin AI Maktab Al Islami, bahwa niat adalah maksud (keinginan), Orang shalat hendaklah menghadirkan didalam ingatannya akan shalat itu sendiri beserta kewajiban-kewajiban (rukun) dalam shalat. Kemudian memaksudkan pengetahuan dan ingatan itu secara sengaja dan menghubungkannya dengan awal takbir. Kemudian mereka berpendapat bahwa niat itu sudah cukup dalam hati saja. Lafadz "ushalli. .." tidak ada satupun dalil yang mengajarkannya. tidak pernah Rasulullah memulai shalatnya dengan mengucap sebarang kata. selain takbir. Oleh karena itu. ucapan “ushalli. .." dimasukkan sebagai perkara bid'ah, karena termasuk menambah-nambah sesuatu yang baru dalam perkara agama. Dan bid'ah adalah kesesatan. dan kesesatan berarti neraka. Janganlah kita mengikutinya, cukuplah kita berniat dalam hati saja. Kita mungkin menganggap mengucap “ushalli" itu ringan, namun kita tidak tahu kebencian ALLAH terhadap orang yang menambah-nambah urusan agama-NYA, Apakah sukar shalat tanpa Ushalli? ?? Jika tidak sukar. maka tinggalkan sajaf i t
 6. 6. Takbiratul Ihrom MENGANGKAT KEDUA TANGAN Disunnahkan mengangkat kedua tangannya setentang bahu ketika bertakbir dengan merapatkan jari-jemari tangannya, _ berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma. ia berkatai “Rasulullah shallallahu alaihi wasallam biasa mengangkat kedua tangannya setentang bahu jika hendak memulai sholat, setiap kali bertakbir untuk ruku' dan setiap kali bangkit dari rukulnya. ” (Muttafaqun “alaihil Atau mengangkat kedua tangannya setentang telinga berdasarkan hadits riwayat Malik bin AI-Huwairits radhiyyallahu anhu. ia berkatai “Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam biasa mengangkat kedua tangannya setentang telinga setiap kali bertakbir (didalam sholat). " (HR. Muslim). Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, lbnu lxhuzaimah, Tamam dan Hakim disebutkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya dengan membuka jan-jarinya lurus ke atas (tidak merenggangkannya dan tidak pula menggengamnya). (Shifat Sholat Nabi).
 7. 7. 2. Takbiratul ihram dengan cara mengangkat kedua tangan setlnggl bahu / pundak secara bersamaan sambil membaca takbir "ALLAHU AKBAR" Allah Wisma Besar dlmana jarI-jarl tangan dirapatkan dan telapak tangan diarahkan ke kiblat
 8. 8. Dalil DALIL TENTANG TATA CARA TAKBIRATUL IHRAM Dari Abdullah bin Umar. ia berkata: Aku melihat Rasulullah SAW mengangkat kedua tangan hingga sejajar pundak ketika memulai salat, sebelum rukuk dan ketika bangun dari rukuk. Beliau tidak mengangkatnya di antara dua sujud. [Bukhari, Mus/ im. Tirmidzi. Nasal Abu Dawud. Ibnu lviajah. Ahnved bin Hanbal. Mai/ k & Ad Dara/ m] Dari Salim bin Abdullah bin Umar, katanya: Apabila Rasulullah SAW berdiri hendak shalat. maka diangkatnya kedua tangannya hingga setentang dengan kedua bahunya sambil membaca takbir. Apabila beliau hendak ruku' dilakukannya pula seperti itu. begitu pula ketika bangkit dari ruku', Tetapi beliau tidak melakukannya ketika mengangkat kepala dari sujud. [Il/ iushm] Rasulullah shallallahu “alaihi wassalam memulai shalat dengan kata-kata "Allahu akbar" (ALLAH Maha Besar). [Muslim 8. Ibnu Majah] Rasulullah mengeraskan suaranya dengan takbir sehingga terdengar oleh orang-orang yang berada di belakangnya. [Ahmad 8x Hakan, dishahzhkaiv olehnya dan disepakati oleh Adz Dzahabi]
 9. 9. K' Bersedekap 3. Setelah bertakblratul Ihram kemudlan meletakkan tangan di dada dengan telapak tangan kanan diatas punggung tangan kiri (sedekap).
 10. 10. Dalil DALIL TENTANG BE RS EDEKAP Dari Wa'il bin Hujr katanya dia melihat Nabi SAW mengangkat kedua tangan pada permulaan shalat setentang dengan kedua telinganya sambil membaca takbir. Kemudian dilipatkannya bajunya lalu diletakkannya tangan kanan diatas tangan kiri. Ketika beliau hendak ruku' dikeluarkannya kedua tangannya dari lipatan bajunya. kemudian diangkatnya sambil membaca takbir. lalu beliau ruku'. Ketika beliau membaca “samiAllahu Iiman hamidah" diangkatnya pula kedua tangannya. Ketika sujud. beliau sujud antara kedua telapak tangannya. [Mus/ im] Rasulullah shallallahu “alaihi wassalam bersabda: Sesungguhnya kami sekalian para Nabi telah diperintahkan untuk menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan makan sahur. dan untuk meletakkan tangan-tangan kanan kami di atas tangan-tangan kiri kami pada waktu shalat. [ibnu . Hibban dan Adh Dhiya. dengan sanad yang shahih] Beliau melarang untuk meletakkan tangan di atas lambung (perut) di dalam shalat. [Bukhari a. Ivlus/ irn]
 11. 11. energi itu akan masuk ke syaraf di tangan dan cara yang paling tepat untuk menangkap energi itu karena kita takbir waktu mengawali sholat, takbir waktu bangun dari ruku di situlah energi masuk Menurut Rasulullah SAW meletakkan pergelangan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri yang berarti tangan kiri dijepit oleh jari tangan kanan. menjepit pembuluh balik tangan kiri yang menyebabkan pembuluh tangan kanan mengembang selama imam membacakan al fatihah dan surah Postur: berdiri tegak. mengangkat kedua tangan sejajartelinga. lalu melipatnya di depan perut atau dada bagian bawah. Manfaat: Gerakan ini melancarkan aliran darah, getah bening (limfe) dan kekuatan otot lengan. Posisijantung di bawah otak memungkinkan darah mengalir lancar ke seluruh tubuh. Saat mengangkat kedua tangan, otot bahu meregang sehingga aliran darah kaya oksigen menjadi lancar. Kemudian kedua tangan didekapkan di depan perut atau dada bagian bawah. Sikap inimenghindarkan dari berbagai gangguan persendian, khususnya pada tubuh bagian atas Supra Yoga Growing Like a tree, Holding an energy in your heart chakra position O degree
 12. 12. l Doa lftitah (Tazkiyatun Nafsu/ Taubat) n - Allahumma baa'id bainii wabaina khataayaaya kamaa baa'adta H baina'I mas yriqi wal maghribi - (Ya Allah jauhkanllah antaraku dan antara dosa-dosaku sebagaimana telah Engkau jauhkan antara timur dan barat) - Allahumma naqqinii min khataayaaya kamaa yunaqqats lsaubu' labyyadhu minaddannas - (Ya Allah bersihkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana dibersihkan kain putih dari kotoran) - Allahumma aghsilnii min khataayaaya bi'l maa-i wa tstsalji wa' lbard - (Ya Allah bersihkanlah aku dari dosa-dosa dengan air dan salju dan embun)
 13. 13. Doa lftitah "Allaahumma baa `ld balnll wa balna khathaa yaaya, kamaa baaadta balnal masyrlql wal maghrib. Allaahumma naqqllnll mln khataa yaaya, kamaa yunaqqats-tsaubul abyaclu minad-danas. Allaahummagh-silni min khathaa yaaya, bits-tsalji wal maa'i wal barad" Ya ALLAH, jauhkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Ya ALLAH, bersihkanlah aku dari dosa-desaku seperti baju putih dibersihkan dari kotoran. Ya ALLAH, cucilah aku dari dosa-dosaku dengan es, air dan embun. [Dar/ Abu Hurairah, r/ wayat Bukhari; Mus/ im, Nasal, Abu Dawud Ibnu Majah, Ahmad bln Hanbaé Ad Darami dan Ibnu Abi Sya/ bah]
 14. 14. lftitah 2 Allahu Akbar kabiiraa walhammdullilahi katsiira , wa shubhanallahi bukratawwa ashiila. (Allah Maha besar lagi sempurna kebesarannya, dan segala puji bagi Allah dan maha suci Allah sepanjang hari dan sore) lnni Wajahtu wajhiya lilladzii fatharas samaawati wal ardha , haniifam muslimawwa maa ana minal musyrikin ( Kuhadapkan Muka dan hatiku kepada Dzat yang menciptakan Langit dan Bumi dengan keadaan lurus dan berserah diri dan aku bukan golongan kaum musyrik) Inna shalatii wanusukii wa mahyaaya wa mamaati lillaahi rabbil' alamin . (Sesungguhnya shalatku dan Matikui semata hanya untu8k Allah seru sekalian alam) Laa syariika lahuu wa bidzaalika umirtu via ana minal muslimiin ( Tidak ada sekutu bagi-Nya dan aku diperintahkan untuk tidak menyekutukan-Nya, dan aku dari golongan orang-orang Muslim).
 15. 15. saat akan ru ku 7. Setelah selesal membaca ayat kemudian bertakbir sambil mengangkat kedua tangan seperti ketika bertakblratul Ihram dengan membaca kalimat takbir "ALLAHU AKBAR"
 16. 16. Dalil DALIL TENTANG TAKBIR RUKU Hadis tentang takbir ruku adalah hadis shahih muttafaq 'alaih. sehingga seluruh Mazhab mengganggapnya termasuk rukun shalat. jika terlupa membacanya. maka membatalkan shalatnya. dan ia harus mengulang shalatnya. Dari Abu Oilaabah, bahwa ia melihat Malik bin Huvsxairits ketika ia shalat. ia bertakbir lalu mengangkat kedua tangannya. Ketika ingin rukuk, ia mengangkat kedua tangannya. Ketika mengangkat kepala dari rukuk. ia mengangkat kedua tangannya. la (Malik) bercerita bahwa Rasulullah SAW dahulu berbuat seperti itu [HP Fiiilalitaii lglllklllilj ll 1» (i “~l~iiFl1l. v'~. ii«l ll~iiii lxvlajili »Kliiiiwul lilll H *llllwtl 'i ~'~ l hari iiiii]
 17. 17. 8. Setelah selesai membaca takbir, kemudian RUKUK dengan cara membungkukkan badan dengan poslsl tangan diletakkan dl atas lutut, dan punggung rata atau lurus, kemudian membaca tasbih RUKUK sebanyak 3 kali. s _z "zu/ z z s , o lviaho -z. .,. c~ Turun yang Maha , ngumg
 18. 18. Tata cara rukuk Dari “Aisyah katanya 1 "Rasulullah SAW memulai salat beliau dengan takbir. Sesudah itu beliau baca surat Al Fatihah. Apabila beliau Ruku' kepalanya tidak mendongak dan tidak pula menunduk. tetapi pertengahan (sehingga kepala beliau kelihatan rata dengan punggung). Apabila beliau bangkit dari Ruku' beliau tidak sujud sebelum beliau berdiri lurus terlebih dahulu. Apabila beliau mengangkat kepala dari sujud (pertama), beliau tidak sujud (kedua) sebelum duduknya antara dua sujud itu tepat benar (sempurna) lebih dahulu. Tiap-tiap selesai dua rakaat, beliau membaca tahiyat sambil duduk menghimpit kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Beliau melarang duduk seperti cara setan duduk atau seperti binatang buas duduk. Dan beliau menyudahi salat dengan membaca salam. " [Muslim] Mush'ab bin Saad berkata: Aku salat di samping ayahku (yaitu Saad bin Abu Waqash). Aku biarkan tanganku (terlepas) di depan lututku. Lalu ayah berkata: Tempelkan kedua telapak tanganmu di kedua lututmu. Kemudian aku melakukan hal itu sekali lagi. Ayah memukul tanganku seraya berkata: Kita dilarang melakukan itu (melepas tangan saat rukuk). Kita diperintah untuk menempelkan tangan kita pada lutut saat rukuk. [Bukhari, Muslim, Timidzi, Nasa? , Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad bin Hanbal d. Ad Daraml]
 19. 19. |'tida| y. . 9. Setelah membungkuk ruku, s. . ` kemudian bangkit berdiri tegak sambil mengangkat kedua tangan sambil membaca takbir IK'l'IDAL 1 / Z o/ 15 z , i . Jvo. ._= - ` ° , aka” es" lvldl ~ lmlw l><lllwl 3-, lftHl Miu1` .1 , l I"l I 3.1 Setelah itu diam sekejap sambil meluruskan kedua tangan kemudian membaca tasbih IKTIDAL , o . yg 9 z / /4 / . .La-Jl : :Al U» - ` . ul L- Ju l~. l,. - _dulu pun
 20. 20. Ruku & Itidal 1 nsp-uga: I y Pluiiylirirjlil . w Jari-jari Terbuka RUKUK Postur: Rukuk yang sempurna ditandai tulang belakang yang lurus sehingga bila diletakkan segelas air di atas punggung tersebut tak akan tumpah. Posisi kepala lurus dengan tulang belakang. Manfaat: Postur ini menjaga kesempurnaan posisi dan fungsi tulang belakanglcorpus vertebrae) sebagai penyangga tubuh dan pusat syaraf. Posisi jantung sejajar dengan otak, maka aliran darah maksimal pada tubuh bagian tengah. Tangan yang bertumpu di lutut berfungsi relaksasi bagi otot- otot bahu hingga ke bawah, Selain itu, rukuk adalah latihan kemih untuk mencegah gangguan prostat (90 derajat) saat kita mau ruku tangan diangkat semprotan dari tangan kanan itu langsung ke telinga ke mata dan sebahagian otak. Ruku melenturkan memori otak dan ginjal. Hadits dikeluarkan oleh Al-lmam An-Nasa-i yang artinya: “Ia (Wa- il bin Hujr) berkata: "Saya melihat Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam apabila beliau berdiri dalam sholat. beliau memegang tangan kirinya dengan tangan kanannyaT l'T| DAL Postur: Bangun dari rukuk, tubuh kembali tegak setelah, mengangkat kedua tangan setinggi telinga. Manfaat: tidal adalah variasi postur setelah rukuk dan sebelum sujud. Gerak berdiri bungkuk berdiri sujud merupakan latihan pencernaan yang baik. Organ organ pencernaan di dalam perut mengalami! pemijamn dan pelanggaran secara bergantian. Efeknya, pencernaan menjadi lebih lancar
 21. 21. DALIL TENTANG BACAAN TAKBIR DAN TASBII-l IKTIDAL Dan Abu Hurairah ra: Bahwa Rasulullah SAW bersabda ' Sesungguhnya imam itu untuk diikuti. Karena itu. maka janganlah kalian menyalahinya. Apabila ia bertakbir. maka bertakbirlah kalian Bila ia rukuk maka rukuklah kalian Bila ia membaca "samFallahu Ilman hamidah", maka bacalah “Allahumma rabbanaa lakal hamdu". Bila ia sujud. maka sujudlah kalian Dan bila ia shalat sambil duduk. maka shalatlah kalian sambil duduk. _Tgl-ñ ; lwluxmr "yl"lxirll'lvl` 'ka. r Aku r-"i un* *firm JPU. :Cal Dalam hadis muttafaq alaihi lnl terdapat tambahan Allahumma. Sedangkan Rabbana. . itu kita ambil dari hadis Bukhari dan Muslim lainnya. Jika kita artikan maka Allahumma rabbana berarti “Ya ALLAH. ya Tuhan kamr
 22. 22. diantara 2 sujud 11. Setelah bersujud kemudian bangkit duduk dengan cara bangkit dari sujud sambil th, membaca takbir "Allahu Akbar" l tetapi membaca takbir ini tidak dengan mengangkat kedua tangan. Kemudian duduk dengan menekukkan ujung kaki kanan dan setelah duduk tegak sempuma kemudian membaca zikir DOA s DUDUK ANTARA DUA SUJUD éê-, EKES ? E575 , Tu* , |r'_ , wnñrulnllafv JPU 3 CILLU b. ..:
 23. 23. _Am ED Posisi duduk di antara 2 sujud DUDUK Postur: Duduk ada dua macam! ,yaitu iftirosy (tahiyyat awal) dan tawarruk (tahiyyat akhir). Perbedaan terletak pada posisi DUDUK TAHIYAT YANG BENAR Pandangan i telapak kaki. °"'°"°“"“l°" 'I Manfaat: Saat iftirosy kita bertumpu pada lelunruk ` pangkal paha yang terhubung dengan syaraf nervus lschiadius. Posisi ini menghindarkan nye ri pada pangkal paha yang sering menyebabkan penderitanya tak mampu berjalan. Duduk tawarruk sangat baik bagi pria sebab tumit menekan aliran kandung kemih (urethra), kelenjar kelamin pria (prostata) dan saluran vas deferens. Jika dilakukan. dengan benar, postur irti mencegah impotensi. Variasi posisi telapak kaki pada iftirosy dan tawarruk menyebabkan seluruh otot tungkai turut meregang dan kemudian relaks kembali. Gerak dan tekanan harmonis inilah yang menjaga. kelenturan dan kekuatan organ-organ gerak kita. Tampak depan Tarrpak tentang Duduk antara dua Sujud mereka menyebutnya duduk keperkasaan karena menarik syaraf dibawah lutut dan dipangkal paha.
 24. 24. Doa Duduk diantara dua sujud Purification Allaahummagfirlii ( Ya Allah ampunilah aku) *Crown chakra supportthe expression of Consciousness (i. e.. brain and Central Nervous S stem Warhamnii (dan Rahmatilah aku) * 3' Eye Chakra supportapprehension of the Physical (ie, the five senses, the "sixth" sense Wajburnii (dan Tutuplah aibku/ kasihinilah aku) * Throat Chakra support spiritual expression (ie. hands, voice. feet) Wahdinii (dan Tunjukilah/ bimbinglah aku) * Heart Chakra supportthe physical life of the body (ie. respiratory systems Warfa'nii (dan Cukupkanlah aku) * Solar Plexus chakra supportthe exchange of energy with the environment (i. e. , the stomach and digestive system) Warzuqnii (dan Beri Rezekilah aku) * Sacral Chakra support the reproduction ofthe physical unit (i. e., the sexual and reproductive organs) Wa'aatini ( dan Sehatkanlah aku) * Root Chakra supportthe connection ofthe physical body with the ground of it's existence (i. e.. the body's recycling systems Wa'fu anni (dan Maafkanlah aku) * Complete down to top
 25. 25. DALIL TENTANG BACAAN TAKBIR BANGKIT DARI SUJUD Dari Abu Hurairah katanya: Apabila Rasulullah SAW berdiri untuk raka'at kedua, beliau langsung membaca Fatihah. tanpa diam sebentar terlebih dahulu ! ,'i. `lai*; i,'ing' Dari Mutharrif bin Abdullah. ia berkata : Aku dan Imran bin l-lushein shalat di belakang Ali Bin Abi Thalib Ketika sujud beliau bertakbir Saat mengangkat kepala beliau bertakbir Saat bangun dari dua rakaat beliau bertakbir Selesai shalat Imran memegang tanganku dan berkatai Sesungguhnya Ali telah m . .'. v'. '=il-. _r`. _'. * mengingatkan aku dengan shalat Muhammad SAW. , I* . ~ l'^": ;.L! Uci; LIC/ fLvai-; i i“. ~ic', ia/ :~ l'/ "l`V'v'T. "'EAQ{ fgvui- . i ; 'c1ii~! ;iç: -f = *Z a isi/ hr
 26. 26. TATA CARA DUDUK TAHIYAT Dari Maimunah isteri Nabi SAW katanya . “Apabila Rasulullah SAW sujud direnggangkannya kedua slkunya dari rusuk, sehingga kelihatan putih ketiak beliau Dan apabila beliau duduk antara dua sujud dan pada tasyahud awal, beliau duduk tenang di atas pahanya yang kiri " ji`. «;l. ~.a. s.~~ngl' Dari Aisyah katanya : "Rasulullah SAW memulai shalat beliau dengan takbir. Sesudah itu beliau baca surat Al Fatihah. Apabila beliau Ruku kepalanya tidak mendongak dan tidak pula menunduk, tetapi pertengahan (sehingga kepala beliau kelihatan rata dengan punggung) Apabila beliau bangkit dari Ruku' beliau tidak sujud sebelum beliau berdiri lurus terlebih dahulu Apabila beliau mengangkat kepala dari sujud (pertama). beliau tidak sujud (kedua) sebelum duduknya antara dua sujud itu tepat benar (sempurna) lebih dahulu. Tiap-tiap selesai dua rakaat, beliau membaca tahiyat sambil duduk menghimpit kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Beliau melarang duduk seperti cara setan duduk atau seperti binatang buas duduk. Dan beliau menyudahi shalat dengan membaca salam " _i/ l«*l. ~x: :.«'lvw: j* Dari Amir bin Abdullah bin Zubair dari bapaknya, katanya : "Apabila Rasulullah SAW duduk mendoa (tasyahud dalam shalat) diletakkannya tangan kanan diatas paha kanan, tangan kiri diatas paha kiri Beliau menunjuk dengan telunjuk. w. . _ meletakkan ibu jari di jari tengah serta meletakkan telapak tangan kiri di _atas__, f lutut. " _E13 . mi/ Hsi
 27. 27. dalil DALIL TENTANG BACAAN TASYAHUD AWAL Dari Abdullah bin Mas'ud ra clia berkata: Ketika kami bermakmuwi di belakang Rasulullah SAW kami membaca L 'Keselamatan lelap kepada Allah, keselamatan lelap kepada sl fulan. " Suatu hari Rasulullah SAW bersabda kepada kami : Sesungguhnya Allah adalah keselamatan itu sendiri Jadi apabila salah seorang di antara engkau duduk (membaca tasyahucll hendaknya membaca : Fs. aig c gal/ g r; aig gigi; .ñ . .g 4,673,213 atas; gjgsitggr; ciji. i . :- ataa gatau , 133; pm T *gym < i . a . I / `çF / './ .V r g/ c/. z , L G / i " 1/ fgag . . : - N . . - u 44.. .-) @l LASEYQ ; gbu-l I/ g! ,1/ i: ) , Z . 433.. .) 3 o, ;._`__c. "Segala kelioimalan, semua rahmat dan semua yang balk itu milik Allah Semoga keselamatan. rahmat Allah dan berkah-Nya dilimpahkan kepadamu. wahai Nabi. Semoga keselamatan dilimpahkan kepada kami dan kepada para hamba Allah yang saleh. " ol Apabila dia telah membacanya. maka keselamatan itu akan menyebar kepada semua hamba Allah yang saleh baik yang di langit maupun yang di bumi, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad hamba-NYA dan Rasul-NYA". kemudian berdoalah sesukanya. ` [HF F'iil~. l'i. 'iii l". ill*'i| ll`i'i Tiiiriivlfi Haafi l~l`ill Fwi/ .wirl Ihnii hlajilw v/ *illiir-*vlrllkl HnllhH]
 28. 28. Tasyahud (Bertemu Allah saat Mi'raj) - Attahiyyatulillahi wassholawatu waththayyibaatu - (Segala kehormatan kepunyaan Allah dan segala puji ibadat dan segala kebaikan) - Assalaamu 'alaika ayyuhan nabiyyu warahmatu'IIahi wa barakatuh - (Mudah2an Allah melimpahkan kesejahteraan atas engkau hai nabi dan Rahmat Allah dan berkah-Nya) - Assalaamu alainaa wa'aIaa ibaadfllahisshaalihiin. - (Mudah-mudahan Allah melimpahkan kesejahteraan atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang shaleh) - Syahadat - Shalawat
 29. 29. ' DUDUK TAHIYAT AKHIR YANG BENAR f T^T^ “mA MENU"JU“ Kawl Ji. : on um' lhdyipanl mala Mah 11:34 mamgaum d; mun. Rasulullah menunjuk dengan Rasullullah membuat lingkaran jarinya, maka beliau meletakkan dengan keduanya I' Ibu jan dan jan ibu jarinya pada jan tengahnya. tengah) [ntn/ snm dan Abu ulrarvalv] (Abu Dawud . Vasab Nylul jarud lbnu HJVUZELVYYHH dar' lbnu . l lnbbarvj . Duduk pada tahiyat awal mereka mengatakan pembakaran mengefektifkan kelenjer keringat dan pencegahan pengapuran dan tahiyat akhir menterapi keseimbangan dan wasir
 30. 30. Dalil DALIL TENTANG TATA CARA DUDUK TASYAHUD AKHIR Dari Muhammad bin Amr bin Athal bahwasanya ia duduk dengan sekelompok sahabat Nabi SAW. Lalu kami menyebutkan tentang shalat Nabi SAW, maka Abu Humaid As Sa`idi berkata: “Aku adalah orang yang paling hafal di antara kalian tentang shalat Rasulullah SAW. aku melihat beliau bertakbir seraya menempatkan kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya. Apabila ruku' beliau menempatkan kedua tangannya pada kedua lututnya. kemudian beliau meratakan belakangnya (punggungnya). Apabila mengangkat kepalanya. beliau tegak hingga setiap ruas tulang belakang kembali pada tempatnya. Apabila sujud, beliau meletakkan kedua tangannya tanpa menelungkupkan dan tidak pula merapatkannya. dan menghadapkan jari-jarinya ke kiblat. Apabila duduk pada dua rakaat. beliau duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Apabila duduk pada rakaat terakhir bellau memajukan kak] kirinya dan menegakkan kaki yang satunya. seraya duduk dengan pantatnya. [Bukhari]
 31. 31. »QQ-www (CCL. Sujud adalah gerakan sesudah iktidal, dimana iktidal itu harus dilakukan dengan tuma'ninah (berhenti sebentar). Kemudian turun ke meletakkan wajah ke atas sajadah. Pada saat gerakan turun ini. pendapat yang paling kuat menyatakan bahwa yang diletakkan pertama kali adalah kedua tangan kemudian kedua lutut. Hal ini bertolak belakang dengan pendapat yang mengatakan bahwa yang turun pertama kali adalah kedua lutut (diuraikan dalam slide perbedaan pendapat).
 32. 32. sujud CARA SUJUD YANG BENAR CARA SUJUD YANG BENAR -, g. I I I I I i g PFIAJIgIJiJ nn tlr-_tx-J-ri . am g , iin-inii Nunung) ummi» g iri-jvina) H I a! g * i I I -a i . 1A g t ! S » a H ' I . E im vnialiiuruunb' . . g . A irwiJi-lffu( m . i I g Q i **QA , h -: _ tlvn- a, g *aa-hung »ok W inc-Fb* * | I i / g / SUJUD (Posisi 135 derajat x 2 = 270 derajat) Postur: Menungging dengan meletakkan kedua tangan. lutut, ujung kaki. dan dahi pada lantai. Manfaat: Aliran getah bening dipompa ke bagian leher dan ketiak. Posisijantung di atas otak menyebabkan darah kaya oksigen bisa mengalir maksimal ke otak. Aliran ini berpengaruh pada daya pikir seseorang. Karena itu, lakukan sujud dengan tuma'ninah, jangan tergesa gesa agar darah mencukupi kapasitasnya di otak. Postur ini juga menghindarkan gangguan wasir. Khusus bagiwanita, baik rukuk maupun sujud memiliki manfaat luar biasa bagi kesuburan dan kesehatan organ kewanitaan . pOSiSi SUjUd pembUlUh jantUng mengembang
 33. 33. Dalil DALIL TENTANG BACAAN TASBIH SUJUD Dari Hudzaifah katanya ia melihat Rasulullah SAW sujud dengan mengucapkan: g 2/ 'z- / _z 7 1 "Maha Suci Tuhan yang Maha Tinggi, " [li/ iusiim] Rasulullah SAW mengajarkan: Apabila salah seorang dari kamu bersujud. hendaklah ia mengucapkan "Subhana rabii al ala" tiga kali dan itulah yang paling sedikit. [T/ rmizi. Abu Dawud. Nasal 8. Ibnu Majah]
 34. 34. I Tasyahud (2 & 3) 0:» Sholawat Nabi *t* Bacaan doa berlindung dari 4 perkara Allaahumma inni a'uudzu bika min 'adzaabil jahannam wami adzaabil qabri (Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kpd Engkau dari siksa/ azab neraka jahannam dan azab kubur) Wa min fitna ti' mahya wal mamati (dan dari fitnah yang hidup dan mati) Wa min fitnatil masiihiddajiaal (dan dari fitnah pengrusak yang menghabiskan segala kebajikan) *t* Salam
 35. 35. Salam SALAM Gerakan: Memutar kepala ke kanan dan ke kiri secara maksimal. Manfaat: Relaksasi otot sekitar leher dan kepala menyempurnakan aliran darah di kepala. Gerakan ini mencegah sakit kepala dan menjaga kekencangan kulit wajah 1 Rakaat shalat = 0 + 90 + 270 = 360 derajat (1 putaran/ thowaf/ rotasi tubuh ) menyembah Allah seperti thawafnya alam semesta
 36. 36. Salam 16. Sesudah selesai membaca tahiyat akhir, kemudian mengakhiri shalat dengan mengucapkan SALAM sambil menolehkan wajah ke sebelah kanan, kemudian menoleh ke sebelah kiri seraya mem baca SALAM.
 37. 37. l Doa Qunut (sunnah after l'tidal on shubuh ra - Allahummahdinii fiman hadait. Wa'affiini fiiman aafait. (Ya Allah berilah aku petunjuk sebagaimana orang-orang yang Engkau beri etunjuk, Berilah aku esehatan sebagaiman orang yang tela Engkau beri esehatan) - Wa tawallani fii man tawallait. Wa baariklii fiima a'thait (Pimpinlah aku bersama-sama orang yg telah Engkau pimpin, Berilah aku keberkahan pd segala apa yg Engkau berikan kepadaku) - Wa ginii birahmatika s arra ma qadhait. Fa-innaka taqdhii wa laa uq haa alaik (Dan Pe iharalah aku dari kejahatan yg Engkau pastikan, m sesung uhny_a hanya Engkaulah da at memastikan akan sesuatu, V dan tidak aga lagi yg berkjuasa diatas Eng au) - Wa innahuu laa (madzillu mawwaalait. Wa laa ya'izzu man' aadait. ( Sesungguhnyat akan hina orang2 yg Engkau beri kekuasaan, tidak akan mulia orang yg Engkau musuhi) - Tabarakta rabbana wa ta' aalait. Falakal hamdu “ alaa maa qadhait (Maha Berkiahlah Engkau dan Maha Lhurlah Engkau, Segala puji bagi Mu atas yg telah Engkau pastikan) - Astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wa shallallaahu 'alaa sa idinina Muhammmadinini nabiyyil ummiyi wa 'a laa aliihi wa s abihii wassallam. (Aku_mohon ampun dan kembali tobat kepada Engkau, _ semoña Allah melimpahkan rahmat, berkah, dan salam atas junjunga kita Nabi uhammad beserta Keluarganya dan sahabatnya)
 38. 38. Doa Qunut DOA QUNUT Adapun Iafaznya. maka bacaan qunut yang terpilih adalah mengucapkan seperti yang diriwayatkan dalam hadis sahih dalam kitab sunan (Abu Dawud. Tinnizi. Nasa'i. Ibnu Majah dan Baihaqi serta lainnya). dengan Isnad (sanad) sahih: Dari Hasan bin Ali: Rasulullah SAW mcngaiari aku kata-kata yang kuucapkan dalam shalat Wilir: g/ a. _x/ 72k, ,_` I 5x' ' / . I: * : ._'*<: / '. 4,. ; JJçJ/ -Cejy g-fçs/ Jy; « 3.3K; / i 1 n 1 J Ya ALLAH. tunjukilah aku sebagaimana orang yang Engkau beri petunjuk. Dan bebaskanlah aku (dari kekurangan lahir batin) sebagaimana orang yang Engkau bebaskan. Dan jadikanlah aku sebagai orang yang menuju hanya kepada-PJU semata. Dan berkatilah aku dalam rezeki yang engkau berikan. Karena sesungguhnya Engkaulah yang mentakdiikan dan bukan Engkau yang ditakdirkan. Tidaklah hina yang mencintaiMU. Maha Suci Engkau, wahai Tuhan kami yang Maha Tinggi. ; anang' ' v
 39. 39. Dalil IJTIHAD PARA ULAMA TENTANG QUNUT Menurut Mazhab Syafii membaca qunut dalam shalat subuh adalah sunat muakkad. Andaikata ditinggalkan baik sengaja atau karena lupa. maka tidak batal shalatnya. akan tetapi harus melakukan suiud sahwi. Diriwayatkan oleh Ai Hakim. bahwa Anas bln Malik berkata: Rasulullah SAW tetap melakukan qunut diwaktu Subuh hingga beliau meninggal dunia. Dikatakan oleh Ai Hakim bahwa ini adalah hadis sahih, Maka akan timbul pertanyaan: Apakah boleh berqunut selain shalat subuh? Menjawab hal ini imam Syafii mempunyai 3 (tiga) pendapat: 1) Boleh berqunut pada setiap shalat apabila timbul bencana alam atau bahaya peperangan. atau wabah penyakit atau gangguan (lntlmldatlon) kepada kaum muslimin. Jika tidak ada bencana. maka tidak boleh berqunut selain pada shalat subuh. 2) Mazhab mereka selalu membaca qunut pada semua shalat fardu. tidak terkecuali baik dalam keadaan bahaya ataupun tidak 3) Qunut boleh tidak dibaca sama sekali -Qunut dibaca pada separuh terakhir bulan Ramadan pada rakaat terakhir shalat VWtir, ini masih menurut Imam Syañi dan Imam Nawawi. -Menurut Mazhab Syañi dengan fatwa dari imam Nawawi. saat membaca qunut dalam shalat subuh adalah sesudah mengangkat kepala dari rukuk (sesudah iktidal) dalam rakaat kedua. -Dan menurut mazhab Syañi. bacaan qunut tidak ditentukan bacaannya. Artinya boleh membaca doa manapun atau doa-doa yang ada dalam Quran. f* r'
 40. 40. ria-chi : :m sama _ . ... -__. . , _~V, _'_u___- nthlu l! li , ._ _; _.z. ..; , r. _. .44-__ A- _JJ , , y a, ” which! . a. um, ,- l lItnA GRAN-t. laWl-lltitl - ; za Sholat Berjamaah POSISI IMAM DAN MAKMUM ` '- smu : mm-nn (MN un; mmm. E . .n-um -. .. , .I. -. a-r . ,-. ... .. . 'un. n- . . sa: u nam . -.cm n wr. . - Eikulbhvlç w-n--n -v-ru* DALAM SHALAT BIERJAMAAH DUA Dll" LAW DAN 7 ? ATU WANNA ATM! lEBlH E 'fren-M F"'D'I5*D1`V -; - v *Mai . .. , a , .~. ~.-. - : -- . arrey! y^u~ugruuloiql<vlll n : u IJJULIIIIE-l-iyl. ~L>r7>I 'I I, ~-1 sllllkllarn-I - iIIICl|11ll . Ju n _ ' 1DZnlCS-JUW; WANNA nmu I II mangga - , . _h _ f; -, IU'~I »u ma, ” An! u; .y- ; yaw-r 3 -pn ru un: Ig-I- Lai/ stuju. n- p. , . , MERAPATKAN BARISAN ? truth-nn Ini-ant a. .. u~5~u-'.4.. '~_ yia-J, .. . .-_i-_. .a ran-nunun- . :ur. - . nunu-u r mu. .. nm wo- . .n BEE-[ñIJ-'A Ulin [Ali DAM WANNA n 1.140101 nu l. nm ANAK-ANAK -H . .nu u. . nunu ur. .

×