Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Online lead management - BizBuzz 2010

Prezentacija na temu vrsta pred-prodajnog i prodajnog procesa na Internetu. Predavanje odrzano na Konferenciji BizBuzz, Nis, 2010.

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Online lead management - BizBuzz 2010

 1. 1. Uvod u proces ostvarivanja konkretnih efekata na Webu Dragan Varagić, www.draganvaragic.com
 2. 2. Value Proposition Lead (Sales Lead, Qualified Lead) Desired Action, Most Wanted Response Conversion Funnel, Sales Pipeline CRO - Conversion Rate Optimization RPM - Revenue Performance Management KPI - Key Performance Indicators
 3. 3. www.ivy.rs Koju vrednost nudimo korisnicima svojim proizvodima/uslugama?
 4. 4. Kako preko Weba dolazimo do kvalifikovanih kontakata?
 5. 5. Šta želite da korisnik uradi na posmatranoj stranici?
 6. 6. Od kompletnog broja posetilaca posmatrane stranice, koliko ih je izvršilo željenu akciju?
 7. 7. Kako izgleda sam proces dolaženja do korisnika, ili proces prodaje? Gde i zašto korisnici “ispadaju”?
 8. 8. Biznis logika optimizacije kompletnog procesa konverzije na nekom Web sajtu
 9. 9. Biznis logika optimizacije kompletnog procesa konverzije na nekom Web sajtu
 10. 10. Potrebno je posmatrati SVE aspekte efekata koji donose konverziju.
 11. 11. Koje su to aktivnosti na Web sajtu koje unapređuju konverziju? Copyright © 2010 Econsultancy
 12. 12. Na koji način birati tipove promocije u odnosu na njihvoe merljive efekte? Copyright © 2010 Econsultancy
 13. 13. Znanje o pravilima ponašanja korisnika na Web sajtu u odnosu na efekte, daje mogućnost projektovanja efekata Copyright © 2009 Econsultancy
 14. 14. Na nivou menadžmenta potrebno je istraživati ključne indikatore poslovnog uspeha na Webu (KPI). Copyright © 2006 Dashboardspy.com
 15. 15. Na nivou menadžmenta potrebno je istraživati ključne indikatore poslovnog uspeha na Webu (KPI). Copyright © 2009Actionable-analytics.com
 16. 16. Copyright © 2010 - Dragan Varagić 1. Kreirati (ili imati već definisane) prave vrednosti zbog kojih će korisnici kupiti baš vaše proizvode ili usluge. 2. Odabrati one vrednosti vaših proizvoda i usluga koje su u kontekstu onoga što želite da postignete na posmatranoj stranici. 3. Odabrati željenu akciju korisnika (Desirable Action), odnosno šta je to što želite da posetilac uradi na posmatranoj Web stranici. 4. Odabrati vrste sadržaja s kojima ćete na najbolji način “komunicirati” predstavljene vrednosti vaših proizvoda i usluga (tekst, slike, video, tabele, animacije…) i na osnovu toga kreirati strukturu Web sajta. 5. Kreirati potrebne sadržaje vodeći sve vreme računa o tome šta želite da korisnik uradi na posmatranoj Web stranci (u sklopu sajta ili van sajta). 6. Kreiranje rasporeda sadržaja na Web stranici u odnosu na njihovu važnost (u odnosu na željenu akciju korisnika) – informaciona arhitektura (Information Architecture). 7. Dizajniranje Web stranice. 8. Tehničko kreiranje Web stranice 9. Konstantno testiranje efekata pojedinih delova (sadržaja) Web stranice (Npr. A/B Split Test metoda testiranja stranica) i testiranje metoda promocije. 10. Unapređenje efekata (Određivanjem i testiranjem KPI).
 17. 17. Uvod u proces ostvarivanja konkretnih efekata na Webu Dragan Varagic, www.draganvaragic.com PITANJA?

×