Burnout greek Syndromo Epagelmatikis exouthenosis presentation2015

Vassilios Kafantaris
Vassilios KafantarisEDUCATOR at Cyprus public secondary education à Cyprus public secondary education
Burnout greek Syndromo Epagelmatikis exouthenosis presentation2015
Burnout greek Syndromo Epagelmatikis exouthenosis presentation2015
Burnout:
Το σύνδρομο
επαγγελματικής εξουθένωσης
και των εκπαιδευτικών
εισαγωγή
 Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού
κατέχει μια από τις πρώτες θέσεις
στον κατάλογο των στρεσογόνων
επαγγελμάτων, οι δε εκπαιδευτικοί
ανήκουν στην ομάδα των
επαγγελματιών που είναι ιδιαίτερα
επιρρεπείς στο burnout ή όπως
αποδίδεται στα ελληνικά «σύνδρομο
επαγγελματικής εξουθένωσης».
Διεθνώς το 5 ‐ 25% των εκπαιδευτικών
υποφέρει από το σύνδρομο της
επαγγελματικής εξουθένωσης.
Ερευνες στην Ελλάδα δείχνουν ότι
το 10% των εκπαιδευτικών βιώνει υψηλή
συναισθηματική εξάντληση,
το 15‐17% μέτρια ως υψηλή
αποπροσωποποίηση που εκδηλώνεται με τη
δημιουργία απρόσωπων σχέσεων με τους
μαθητές και το 30‐35% αισθάνεται ότι δεν
μπορεί να είναι αποτελεσματικό στη δουλειά
του.
Ιδιαιτερότητες του επαγγέλματος
του εκπαιδευτικού
 Το επάγγελμα του εκπ/κού απαιτεί καλό επίπεδο γνώσεων
και συναισθηματικές ικανότητες και ιδιότητες.
Άρα ανήκει στην κατηγορία εκείνων των επαγγελμάτων
που το υποκείμενο δύναται , αλλά και χρειάζεται, όχι
απλώς να «βγάζει το ψωμί του» , αλλά και να αντλεί από
αυτό ικανοποίηση. Η προσωπική προσκόλληση και
επένδυση στην εργασία παρέχει ανταποδοτικά την
ικανοποίηση. Η επένδυση αυτή υπακούει σε εποχικούς (
εξωσχολικούς και εσωσχολικούς) περιορισμούς και
κανόνες. Σήμερα υπάρχουν νέοι περιορισμοί και κανόνες.
 Μπορεί, επομένως, να καταλήξει κανείς πως:
« Η παιδαγωγική επένδυση μέσα στην τάξη ...
«πληρώνεται» περισσότερο...παρά η επένδυση σε
δομικές μεταρρυθμίσεις, έστω και αν αυτές οι στιγμές
της " ανανέωσης " έχουν γίνει πολύ ευνοϊκά αντιληπτές
τη στιγμή, βεβαίως, που οι εκπαιδευτικοί τις ζουν.»
Yπάρχουν 4 βάσεις της επαγγελματικής
ταυτότητας:
 Η κεντρικότητα ( η σπουδαιότητα, η σημασία και η εσωτερική
συνοχή της ( interconnectedness).
 Η αξία και θελκτικότητά της ( valence)
 H αλληλεγγύη, ( solidarity), η ετοιμότητα να μοιράζεται κανείς
με τους ομοίους του την κοινή του μοίρα)
 Η αυτοπαρουσίαση ( Self- presentation), η θέληση να
ιδιοποιείται και ομολογεί την ύπαρξή του ως δασκάλου.
Η διάσταση αυτή αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίον ο
εκπ/κός παρουσιάζει τον εαυτό του ως «Δάσκαλο» και στην,
μέσα από αυτήν, εκδηλούμενη αυτο-αποδοχή και άνεση μέσα
στο ρόλο
 Αναντίρρητα και οι τέσσερες διαστάσεις της ταυτότητας
χρειάζεται να συνυπάρχουν και να είναι θετικές , διότι
επηρεάζουν τη στάση της προσωπικότητας που, από την
ποιότητα και αντοχή της εξαρτάται και η «ρουτινοποίηση» του
εκπ/κού.Οι δύο αναφέρονται στην εσωτερική ζωή του εκπ/κού
και οι δύο στις κοινωνικές νόρμες και διαθέσεις.
***
 Η έννοια της επαγγελματικής ταυτότητας, που αποτελεί μέρος
της γενικότερης κοινωνικής ταυτότητας του εκπαιδευτικού-
όπως και του κάθε επαγγελματία- έχει τέσσερες διαστάσεις κατά
τους Miller (1963) και Hofman ( 1982 ).
 -Τη διάσταση της Αξίας και της Ελξης ( και της συνακόλουθης
Ικανοποίησης που προκαλείται ) που δημιουργεί στον
εκπαιδευτικό η όλη δραστηριότητά του ως εκπαιδευτικού και,
μάλιστα, ως δασκάλου (Valence,"μου αρέσει να είμαι
δάσκαλος").
 -Την Κεντρικότητα (Centrality ). Ορίζεται είτε από επιμέρους
θέματα που αναφέρονται σε επαγγελματικούς στόχους, πολύ
βασικούς για το άτομο ( π.χ. "μια αποστολή"), είτε από θέματα
που υπογραμμίζονται από την κεντρικότητα απευθείας ( π.χ. "
είναι σπουδαίο για μένα το να είμαι δάσκαλος"," είναι κεντρικό
μέρος της ζωής μου " ).
 -ΤηνΑλληλεγγύη (Solidarity). Η διάσταση αυτή αναφέρεται στο
βαθμό της καλής σχέσης και της άνεσης που ο εκπαιδευτικός
έχει με τους συναδέλφους του.
Λόγοι εγκατάλειψης εκπ/σης
 Οι λόγοι που αναφέρονται ότι τους ωθούν
σε εγκατάλειψη της εκπαίδευσης κατά
σειρά : Κόπωση, ρουτίνα, καταπίεση,
δυσκολίες προσαρμογής στους μαθητές,
εύθραυστη ψυχική υγεία και μη
προσαρμοζόμενη προσωπικότητα.
Burnout greek Syndromo Epagelmatikis exouthenosis presentation2015
Burnout greek Syndromo Epagelmatikis exouthenosis presentation2015
ορισμός
 Η επαγγελματική εξουθένωση
είναι ένα σύνδρομο σωματικής και
ψυχικής εξάντλησης στα πλαίσια του
οποίου ο εκπαιδευτικός κατακλύζεται από
συναισθήματα άγχους,
χάνει το ενδιαφέρον του και τα όποια
θετικά αισθήματα έχει για τους μαθητές
του, δεν είναι ικανοποιημένος από τη
δουλειά του, διαμορφώνει αρνητική
εικόνα για τον εαυτό του και αδυνατεί να
αντιμετωπίσει τα προβλήματα που
ανακύπτουν κατά την εκπαιδευτική
διαδικασία.
Τι δείχνουν οι έρευνες
 Το burnout δεν έχει φύλο και πλήττει
εξίσου άντρες και γυναίκες.
Οι ανύπαντροι, οι πρωτοδιόριστοι και οι
εκπαιδευτικοί με πολλά χρόνια
υπηρεσίας είναι αυτοί που απειλούνται
περισσότερο από την επαγγελματική
εξουθένωση .
 Η "εξουθένωση" προσβάλλει περισσότερο
τους εκπαιδευτικούς των θεωρητικών
μαθημάτων παρά εκείνους των θετικών,
περισσότερο τις γυναίκες παρά τους
άντρες.
 Στο burnout συμβάλλει η ανεπαρκής προετοιμασία του
εκπαιδευτικού - κατά τη διάρκεια των σπουδών του - για την
επιτυχή αντιμετώπιση της εκπαιδευτικής πραγματικότητας.
 Ακόμη αποτελέσματα ερευνών δείχνουν ότι ατομικές
παράμετροι (εσωτερικών αμοιβών-κινήτρων, διδακτικής-
εκπ/κής αποτελεσματικότητας) και περιβαλλοντικά
χαρακτηριστικά (οργάνωση, ακαμψία και υποστήριξη από τον
διευθυντή του σχολείου ) εμπλέκονται ισχυρώς στο «σύνδρομο
επαγγελματικής εξουθένωσης»/ burnout-Β.Ο. (αίσθηση
ασημαντότητας , δεδομένου πως καθένας στην εργασία του
θέλει να αισθάνεται ως σημαντικός) κεντρικότητα,αλληλεγγύη,
αυτο-παρουσίαση.Ο δάσκαλος που έχει υψηλό Β.Ο. είναι
συνήθως κάποιος που δεν είχε, ως πρώτη επιλογή, να γίνει
εκπαιδευτικός. Για αυτό καταπονείται περισσότερο στην
προσπάθεια να μάθει πώς να διδάξει, αλλά και δυσκολεύεται να
ταυτισθεί με το διδασκαλικό επάγγελμα.
 Σε έρευνες βρέθηκε ότι η σύγκρουση ρόλου συνδέεται
σημαντικώς με τη συγκινησιακή εξάντληση και τις
αρνητικές στάσεις προς τους μαθητές , που είναι όψεις
του Β.Ο.
Επίσης συνδέεται σημαντικά με μια τρίτη όψη του Β.Ο ,
δηλ. με τα αισθήματα απουσίας, έλλειψης προσωπικής
πραγμάτωσης.
 - Δάσκαλοι της Μ.Ε παρουσίαζαν ψηλότερο επίπεδο
μετρημένου Β.Ο
 -Θεωρείται πως η εργασία με εφήβους σε περιβάλλον
Λυκείου μπορεί να είναι πιο στρεσσογόνα από ό,τι η
εργασία με νεαρούς σπουδαστές και πως
 το περιβάλλον της στοιχειώδους εκπαίδευσης είναι πιο
υποστηρικτικό στους δασκάλους.
Πιο ευάλωτοι οι νεοεισερχόμενοι
 Σήμερα είναι βέβαιο ότι προσβάλλονται
συχνότερα οι εκπαιδευτικοί στην αρχή
της σταδιοδρομίας τους παρά στο τέλος.
Για το λόγο ότι πολλοί παράγοντες που
συμβάλλουν στην εμφάνιση του
φαινομένου της "εξουθένωσης",
συνδέονται με τη διαδικασία και τον
τρόπο εισόδου του εκπαιδευτικού στο
επάγγελμα (μαζί με τις προσδοκίες και
δυνατότητες).
Πιο ευάλωτοι οι νεοεισερχόμενοι
 Ο νέος εκπαιδευτικός είναι υποχρεωμένος να βιώσει ποικίλους
ρόλους που πολλοί μάλιστα συγκρούονται και ανάμεσά τους. Πχ
νέος - αδελφός, σύντροφος, ενήλικος, σύζυγος-πατέρας.
 Δύσκολία εξοικείωσης με τα διδασκόμενα αντικείμενα.
 Οι καλές σχέσεις με άλλους συναδέλφους περιορίζονται μόνο
στο 10%.
 Παλαιότεροι συνάδελφοι αδιαφορούν ή εμποδίζουν τις
καινοτομίες
 Αρκετοί άλλοι τον στηρίζουν και τον συγκρατούν από την
απογοήτευση.
 Ως συνθήκες που ικανοποιούν τον εκπαιδευτικό θεωρούνται η
σταθεροποίηση στο επάγγελμα , οι καλές σχέσεις με τους
συναδέλφους, η ισορροπία στην οικογενειακή ζωή, η
παιδαγωγική του δραστηριοποίηση στο σχολείο, οι καλές
σχέσεις με τους μαθητές, η κοινωνική - επαγγελματική
προαγωγή. -- Δύσκολες στιγμές 8-15 χρόνια.
Ρόλος Διεύθυνσης- Διοίκησης
 Μια διοίκηση βασικά γραφειοκρατική
καταλήγει να προκαλεί σωρεία ρουτίνας και
«ξεμαγέματος*».
 Αντιθέτως ένας διευθυντής που διαχειρίζεται
τις σταδιοδρομίες του εκπαιδευτικού του
προσωπικού μένοντας ευαίσθητος στις αλλαγές
των διαφόρων σταδίων που περνούν οι
εκπαιδευτικοί του, δημιουργεί ένα τόπο
επαγγελματικής εργασίας στον οποίο νιώθουν
καλά ακόμα και λίγο πριν τηναφυπηρέτηση, ένα
χώρο εργασίας ελκυστικό με τον οποίον τελικά
συνδέονται με το περασμα του χρόνου.
*ξεμάγεμα " ( desenchantement ) = η πίκρα που δημιουργούν οι συνθηκες εργασίας
περισσότερο άχαρων, τα εμποδία στην αλλαγή , οι συγκρούσεις με τη διεύθυνση.
Τα χαρακτηριστικά
της επαγγελματικής εξουθένωσης:
 η συναισθηματική εξάντληση που
εκδηλώνεται με μια συνεχή αίσθηση έντασης
και ψυχικής κόπωσης,
 η αποπροσωποποίηση που εκδηλώνεται με τη
δημιουργία απρόσωπων σχέσεων με τους
μαθητές και τους γονείς και
 η έλλειψη προσωπικών επιτευγμάτων που
εκδηλώνεται με τη μείωση της απόδοσής του.
Τα χαρακτηριστικά πιο απλά:
 1) Απώλεια ιδεαλισμού
 2) απώλεια κινήτρων
 3) απώλεια Μέριμνας
 4) απώλεια ενέργειας
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣΤΟΥ
BURNOUT
 Οι κεφαλαλγίες, η υπέρταση, οι
γαστρεντερικές διαταραχές,
οι διαταραχές διατροφής,
οι μεταβολές του σωματικού βάρους,
οι καρδιαγγειακές διαταραχές,
η έντονη αίσθηση κόπωσης και αδυναμίας,
οι διαταραχές στον ύπνο, η υπερβολική
κατανάλωση καφεΐνης, καπνού, αλκοόλ,
είναι ορισμένες ψυχοσωματικές
αντιδράσεις. Εκτός από τα οργανικά
υπάρχουν και συμπτώματα.
ΤΑ ΣΤΑΔΙΑΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ
 το πρώτο στάδιο είναι αυτό του ενθουσιασμού. Ο
νεοδιόριστος εκπαιδευτικός εισέρχεται στον
εργασιακό χώρο με πολύ υψηλούς στόχους και
μεγάλες απαιτήσεις από τον εαυτό του, τους μαθητές,
τους συναδέλφους, τη διοίκηση.
 στο δεύτερο στάδιο κυριαρχούν η αμφιβολία και η
αδράνεια. Ο εκπαιδευτικός αμφιβάλλει αν η εργασία
του ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του και στις
βαθύτερες ανάγκες του. Αρχίζει να προβάλλει
ζητήματα αμοιβών και ωρών εργασίας, αρνούμενος να
αναθεωρήσει τις υπερβολικά υψηλές προσδοκίες του.
 η απογοήτευση και η ματαίωση είναι το
τρίτο στάδιο. Ο εκπαιδευτικός αναρωτιέται
αν και πόσο αξίζει τον κόπο να διδάσκει
κάτω από συνθήκες πίεσης, άγχους και
απογοήτευσης και θεωρεί κάθε
προσπάθεια μάταια.
 το τελευταίο στάδιο, είναι η απάθεια. Ο
εκπαιδευτικός παραμένει στο σχολείο,
παίρνει το μισθό του, αδιαφορώντας για
κάθε εκπαιδευτική καινοτομία και για τις
ανάγκες και τα προβλήματα των μαθητών.
 Σε γνωστικό επίπεδο, ο εκπαιδευτικός
 πιστεύει ότι δεν είναι αποτελεσματικός,
 πιστεύει ότι δεν έχει θετική επιρροή στους
μαθητές του,
 έχει αδυναμία συγκέντρωσης,
 ξεχνά εύκολα τα ονόματα των μαθητών.
 σε συναισθηματικό επίπεδο, ο
εκπαιδευτικός αναπτύσσει

 έντονη αποθάρρυνση,

 αίσθημα ανεπάρκειας,

 ενοχών και αδικίας.
Τα επόμενα συμπτώματα
θα σας τρομάξουν,
αλλά μην ανησυχείτε γίνονται αντιληπτά
μόνο στα δύο τελευταία στάδια.
 Σε επίπεδο συμπεριφοράς, ο
εκπαιδευτικός
 συμπεριφέρεται με απρόσωπο και ψυχρό
τρόπο,
 αποφεύγει να ενημερώνει τους γονείς για
την πρόοδο των μαθητών.
Αυτά είναι τα συμπτώματα που εμφανίζονται
σε κοινωνικό επίπεδο.
 Οι οικογενειακές συγκρούσεις,
 οι εντάσεις στις σχέσεις με τους
συναδέλφους,
 οι δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις,
 η κοινωνική απόσυρση,
 η μειωμένη ερωτική‐σεξουαλική διάθεση
Ποια τα αίτια;
 Οι στρεσογόνες συνθήκες εργασίας,
 η πολυετής εργασία των εκπαιδευτικών στην
πρώτη γραμμή που πολλές φορές ξεπερνά τις τρεις
δεκαετίες, (μάχιμοι εκπαιδευτικοί)
 σε συνδυασμό με τις περιορισμένες ευκαιρίες για
υπηρεσιακή εξέλιξη,
 η δυσκαμψία του εκπαιδευτικού συστήματος,
 η απουσία καινοτόμων εκπαιδευτικών
προγραμμάτων,
 η μείωση του δημόσιου κύρους των
εκπαιδευτικών,
 η έλλειψη υποστήριξης, εποπτείας και
συνεχούς εκπαίδευσης
 η απουσία ίσων ευκαιριών,
 η κομματικοποίηση και ο χαμηλός μισθός
 Τα αίτια εμφάνισης του συνδρόμου
πρέπει να αναζητηθούν τόσο στη δομή
και τη λειτουργία του εκπαιδευτικού
συστήματος όσο και στην
προσωπικότητα και τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού.
αντιμετώπιση
του burnout
αντιμετώπιση του burnout
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠIΣΗΤΟΥ BURNOUT
 Η καλύτερη αντιμετώπιση είναι η πρόληψη.
Για το λόγο αυτό τοΥπουργείο Παιδείας οφείλει να
διερευνήσει και να καταγράψει όχι μόνο την έκταση
και τους παράγοντες που ενοχοποιούνται για την
εμφάνιση του συνδρόμου, αλλά και τις
συνιστώσες εκείνες που μπορούν προβλέψουν την
εμφάνιση της επαγγελματικής εξουθένωσης.
 Επιπρόσθετα απαιτείται η αναδόμηση του αγχογόνου
εκπαιδευτικού συστήματος,
η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο σχεδιασμό του
εκπαιδευτικού έργου,
η συνεχής επιμόρφωσή τους,
η αυτονομία της σχολικής μονάδας,
η παροχή ευκαιριών υπηρεσιακής ανεξέλιξης και τέλος
την εκπόνηση και χρησιμοποίηση ειδικών "εργαλείων"
ελέγχου του συνδρόμου.
 Ο ίδιος ο εκπαιδευτικός ως επαγγελματίας οφείλει να
καταβάλει προσπάθεια ελέγχου των παραμέτρων που
προκαλούν επαγγελματικό άγχος, να αναγνωρίσει
εγκαίρως τα συμπτώματα και να ζητήσει βοήθεια από
σχολείο και από ειδικούς.
 Εισαγωγή νεωτερισμών και αλλαγών.
 Οι εκπαιδευτικοί που αισθάνονται πως η προσωπική ισχύς
τους και εκείνη των συναδέλφων τους επηρεάζουν τις
αποφάσεις και διαδικασίες στο σχολείο εμπλέκονται
περισσότερο σε νεωτερισμούς και στο μοίρασμα της
εργασίας και των ρόλων.Την ίδια συμπεριφορά μπορεί να
δείξουν και οι δάσκαλοι που είναι πιο στενά δεμένοι με
τους συναδέλφους τους και συνεργάζονται μεταξύ τους.
25 Tricks to Stop Teacher
Burnout
 1. Mindfulness meditation.
 2. Smile.
 3. Laugh—all the time and wildly.
 4. Avoid conflict.
 5. Solve problems quickly and efficiently.
 6. Monitor your feelings.
 7. Plan for grading.
 8. Shift your focus to home.
 9. Take a day off.
 10. Slow down.
 11. Throw your lessons out the window.
 12. Sink into teaching something new.
 13. Sleep.
 14. Exercise.
 15. Invite a friend to lunch.
 16. Take your own advice.
 17. Establish routines.
 18. Teach from your heart.
 19. Move on.
 20. Build success.
 21. Create small sanctuaries.
 22. Find support.
 23. Demand respect.
 24. Change your perspective.
 25. Know your limits and set them.
Cited
From: http://www.opencolleges.edu.au/informed/features/25-
tricks-to-stop-teacher-burnout/#ixzz3PQXR4lYg
Ενδεικτικά άρθρα - πηγές
«Σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης - Η "νόσος" των εκπαιδευτικών» του ψυχίατρου
Δρ.Αναστάσιου ΠλατήΔημοσιεύθηκε στην εφημερίδα: Πρόοδος 26.05.07
« Burnout: Η «νόσος» που προσβάλλει και τουςΈλληνες εκπαιδευτικούς» του Θεολόγου
Χατζηπέμου (από το «’Ενεκα λόγου», δελτίο επικοινωνίας της ΕταιρείαςΨυχοκοινωνικήςΥγείας
του Παιδιού και του Εφήβου.)
«Η ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ» τουΑλέξανδρου Κοσμόπουλου [Η παρουσίαση
στηρίχτηκε και σε αποτελέσματα της έρευνας του M. HUBERMAN ( ΕΛΒΕΤΙΑ ) που έγινε σε
160 εκπαιδευτικούς Β/ θμιας Εκπαίδευσης, κυρίως με τη μέθοδο της συνεντεύξεως , στα
καντόνια της Γενεύης καιVaud , από το 1982-1986, η οποία αναλύεται στο παραπάνω άρθρο.]
«ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ: ΕΝΔΟΓΕΝΕΙΣ & ΕΞΩΓΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ»
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του Χρήστου Ντέλλου
«Τα μέτρα τουΥπουργείου Παιδείας … βλάπτουν σοβαρά την υγεία των εκπαιδευτικών» Του
Χρήστου Κάτσικα
Παρουσίαση Β. Καφαντάρης
Burnout greek Syndromo Epagelmatikis exouthenosis presentation2015
1 sur 38

Recommandé

Εργασιακό στρες και επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών.pptx par
Εργασιακό στρες και επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών.pptxΕργασιακό στρες και επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών.pptx
Εργασιακό στρες και επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών.pptxKaterinaPenesi
64 vues15 diapositives
Θεωρίες Μάθησης par
Θεωρίες ΜάθησηςΘεωρίες Μάθησης
Θεωρίες ΜάθησηςStergios
18.8K vues40 diapositives
Εργασιακό στρες εκπαιδευτικών.pdf par
Εργασιακό στρες εκπαιδευτικών.pdfΕργασιακό στρες εκπαιδευτικών.pdf
Εργασιακό στρες εκπαιδευτικών.pdfMariaAdamidou1
140 vues43 diapositives
Διερεύνηση πηγών στρες και συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης σε εκπαιδευτι... par
Διερεύνηση πηγών στρες και συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης σε εκπαιδευτι...Διερεύνηση πηγών στρες και συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης σε εκπαιδευτι...
Διερεύνηση πηγών στρες και συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης σε εκπαιδευτι...Gregory Davrazos
1.1K vues28 diapositives
παρουσίαση επαγγελματική εξουθένωση.pptx par
παρουσίαση επαγγελματική εξουθένωση.pptxπαρουσίαση επαγγελματική εξουθένωση.pptx
παρουσίαση επαγγελματική εξουθένωση.pptxssuser71aff2
77 vues29 diapositives
ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ par
ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣΔΙΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣChristina Xanthi
8.8K vues9 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Αίτια παραβατικότητας ανηλίκων (ομαδα 4η) par
Αίτια παραβατικότητας ανηλίκων (ομαδα 4η)Αίτια παραβατικότητας ανηλίκων (ομαδα 4η)
Αίτια παραβατικότητας ανηλίκων (ομαδα 4η)6lykeiovolou
2K vues10 diapositives
Βασικές θεωρίες της εκπαίδευσης ενηλίκων par
Βασικές θεωρίες της εκπαίδευσης ενηλίκωνΒασικές θεωρίες της εκπαίδευσης ενηλίκων
Βασικές θεωρίες της εκπαίδευσης ενηλίκωνSpiros Kioulanis
22.1K vues28 diapositives
Προγράμματα παρέμβασης στο σχολικό περιβαλλον par
Προγράμματα παρέμβασης στο σχολικό περιβαλλονΠρογράμματα παρέμβασης στο σχολικό περιβαλλον
Προγράμματα παρέμβασης στο σχολικό περιβαλλονiodinou
16.9K vues20 diapositives
από τις στρατηγικές μάθησης στις στρατηγικές διδασκαλίας par
από τις στρατηγικές μάθησης στις στρατηγικές διδασκαλίαςαπό τις στρατηγικές μάθησης στις στρατηγικές διδασκαλίας
από τις στρατηγικές μάθησης στις στρατηγικές διδασκαλίαςtsigar12
9.9K vues42 diapositives
Διαφοροποιημένη διδασκαλία – Τεχνικές - Προτάσεις par
Διαφοροποιημένη διδασκαλία – Τεχνικές - ΠροτάσειςΔιαφοροποιημένη διδασκαλία – Τεχνικές - Προτάσεις
Διαφοροποιημένη διδασκαλία – Τεχνικές - ΠροτάσειςIlias Androgiannis
6.3K vues58 diapositives
Σύγχρονες Τεχνικές Διδασκαλίας par
Σύγχρονες Τεχνικές ΔιδασκαλίαςΣύγχρονες Τεχνικές Διδασκαλίας
Σύγχρονες Τεχνικές ΔιδασκαλίαςVasilis Drimtzias
39.8K vues98 diapositives

Tendances(20)

Αίτια παραβατικότητας ανηλίκων (ομαδα 4η) par 6lykeiovolou
Αίτια παραβατικότητας ανηλίκων (ομαδα 4η)Αίτια παραβατικότητας ανηλίκων (ομαδα 4η)
Αίτια παραβατικότητας ανηλίκων (ομαδα 4η)
6lykeiovolou2K vues
Βασικές θεωρίες της εκπαίδευσης ενηλίκων par Spiros Kioulanis
Βασικές θεωρίες της εκπαίδευσης ενηλίκωνΒασικές θεωρίες της εκπαίδευσης ενηλίκων
Βασικές θεωρίες της εκπαίδευσης ενηλίκων
Spiros Kioulanis22.1K vues
Προγράμματα παρέμβασης στο σχολικό περιβαλλον par iodinou
Προγράμματα παρέμβασης στο σχολικό περιβαλλονΠρογράμματα παρέμβασης στο σχολικό περιβαλλον
Προγράμματα παρέμβασης στο σχολικό περιβαλλον
iodinou16.9K vues
από τις στρατηγικές μάθησης στις στρατηγικές διδασκαλίας par tsigar12
από τις στρατηγικές μάθησης στις στρατηγικές διδασκαλίαςαπό τις στρατηγικές μάθησης στις στρατηγικές διδασκαλίας
από τις στρατηγικές μάθησης στις στρατηγικές διδασκαλίας
tsigar129.9K vues
Διαφοροποιημένη διδασκαλία – Τεχνικές - Προτάσεις par Ilias Androgiannis
Διαφοροποιημένη διδασκαλία – Τεχνικές - ΠροτάσειςΔιαφοροποιημένη διδασκαλία – Τεχνικές - Προτάσεις
Διαφοροποιημένη διδασκαλία – Τεχνικές - Προτάσεις
Ilias Androgiannis6.3K vues
Σύγχρονες Τεχνικές Διδασκαλίας par Vasilis Drimtzias
Σύγχρονες Τεχνικές ΔιδασκαλίαςΣύγχρονες Τεχνικές Διδασκαλίας
Σύγχρονες Τεχνικές Διδασκαλίας
Vasilis Drimtzias39.8K vues
εκπαιδευτική-ηγεσία (2).pptx par KaterinaBabali2
εκπαιδευτική-ηγεσία (2).pptxεκπαιδευτική-ηγεσία (2).pptx
εκπαιδευτική-ηγεσία (2).pptx
KaterinaBabali2136 vues
στρες & διαχειριση του μαριάννα γλιαρμή par Marianna Gliarmi
στρες & διαχειριση του μαριάννα γλιαρμήστρες & διαχειριση του μαριάννα γλιαρμή
στρες & διαχειριση του μαριάννα γλιαρμή
Marianna Gliarmi1.9K vues
Eισαγωγή στην ανακαλυπτική διερευνητική μέθοδο par Christos Gotzaridis
Eισαγωγή στην ανακαλυπτική διερευνητική μέθοδοEισαγωγή στην ανακαλυπτική διερευνητική μέθοδο
Eισαγωγή στην ανακαλυπτική διερευνητική μέθοδο
Christos Gotzaridis19.6K vues
Αξιολόγηση μαθητών με πίνακες διαβαθμισμένων κριτηρίων - ρουμπρίκες Γ. Τζωρτζ... par John Tzortzakis
Αξιολόγηση μαθητών με πίνακες διαβαθμισμένων κριτηρίων - ρουμπρίκες Γ. Τζωρτζ...Αξιολόγηση μαθητών με πίνακες διαβαθμισμένων κριτηρίων - ρουμπρίκες Γ. Τζωρτζ...
Αξιολόγηση μαθητών με πίνακες διαβαθμισμένων κριτηρίων - ρουμπρίκες Γ. Τζωρτζ...
John Tzortzakis1.4K vues
3. Κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης par Vasilis Drimtzias
3. Κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης3. Κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης
3. Κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης
Vasilis Drimtzias10.6K vues
μάθημα οικιακής οικονομίας χωρίς βιβλία!! par Eva Krokidi
μάθημα οικιακής οικονομίας χωρίς βιβλία!!μάθημα οικιακής οικονομίας χωρίς βιβλία!!
μάθημα οικιακής οικονομίας χωρίς βιβλία!!
Eva Krokidi11.3K vues
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ par Nansy Tzg
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ
Nansy Tzg3.3K vues
αξιολογηση εκπαιδευτικου υλικου par Antonios Perdikaris
αξιολογηση εκπαιδευτικου υλικουαξιολογηση εκπαιδευτικου υλικου
αξιολογηση εκπαιδευτικου υλικου

En vedette

Burnout...κα Βλασταρη par
Burnout...κα ΒλασταρηBurnout...κα Βλασταρη
Burnout...κα ΒλασταρηGeorge Tsallas
2.3K vues32 diapositives
Paid Didak Elliniadou 9 par
Paid Didak Elliniadou 9Paid Didak Elliniadou 9
Paid Didak Elliniadou 9Elena Elliniadou
1.2K vues22 diapositives
1η Οκτωβρίου Επέτειος Κυπριακής Ανεξαρτησίας 2014 par
1η Οκτωβρίου Επέτειος Κυπριακής Ανεξαρτησίας 20141η Οκτωβρίου Επέτειος Κυπριακής Ανεξαρτησίας 2014
1η Οκτωβρίου Επέτειος Κυπριακής Ανεξαρτησίας 2014Vassilios Kafantaris
1.8K vues35 diapositives
διαμαντοπουλου Burnout par
διαμαντοπουλου  Burnoutδιαμαντοπουλου  Burnout
διαμαντοπουλου BurnoutAlexandra Diamantopoulou
350 vues10 diapositives
Επαγγελματικό Περίγραμμα Μελλισοκόμου par
Επαγγελματικό Περίγραμμα ΜελλισοκόμουΕπαγγελματικό Περίγραμμα Μελλισοκόμου
Επαγγελματικό Περίγραμμα ΜελλισοκόμουGregory Davrazos
700 vues25 diapositives
ΠΕΣΥΠ 2013-14 - Σχεδιασμός Έρευνας για την επαγγελματική εξουθένωση των εκπαι... par
ΠΕΣΥΠ 2013-14 - Σχεδιασμός Έρευνας για την επαγγελματική εξουθένωση των εκπαι...ΠΕΣΥΠ 2013-14 - Σχεδιασμός Έρευνας για την επαγγελματική εξουθένωση των εκπαι...
ΠΕΣΥΠ 2013-14 - Σχεδιασμός Έρευνας για την επαγγελματική εξουθένωση των εκπαι...Vangelis Koutsoumpis
2.4K vues22 diapositives

En vedette(6)

Burnout...κα Βλασταρη par George Tsallas
Burnout...κα ΒλασταρηBurnout...κα Βλασταρη
Burnout...κα Βλασταρη
George Tsallas2.3K vues
1η Οκτωβρίου Επέτειος Κυπριακής Ανεξαρτησίας 2014 par Vassilios Kafantaris
1η Οκτωβρίου Επέτειος Κυπριακής Ανεξαρτησίας 20141η Οκτωβρίου Επέτειος Κυπριακής Ανεξαρτησίας 2014
1η Οκτωβρίου Επέτειος Κυπριακής Ανεξαρτησίας 2014
Επαγγελματικό Περίγραμμα Μελλισοκόμου par Gregory Davrazos
Επαγγελματικό Περίγραμμα ΜελλισοκόμουΕπαγγελματικό Περίγραμμα Μελλισοκόμου
Επαγγελματικό Περίγραμμα Μελλισοκόμου
Gregory Davrazos700 vues
ΠΕΣΥΠ 2013-14 - Σχεδιασμός Έρευνας για την επαγγελματική εξουθένωση των εκπαι... par Vangelis Koutsoumpis
ΠΕΣΥΠ 2013-14 - Σχεδιασμός Έρευνας για την επαγγελματική εξουθένωση των εκπαι...ΠΕΣΥΠ 2013-14 - Σχεδιασμός Έρευνας για την επαγγελματική εξουθένωση των εκπαι...
ΠΕΣΥΠ 2013-14 - Σχεδιασμός Έρευνας για την επαγγελματική εξουθένωση των εκπαι...

Similaire à Burnout greek Syndromo Epagelmatikis exouthenosis presentation2015

Παράγοντες που επηρεάζουν τους μαθητές par
Παράγοντες που επηρεάζουν τους μαθητέςΠαράγοντες που επηρεάζουν τους μαθητές
Παράγοντες που επηρεάζουν τους μαθητέςirinisiaka
76 vues2 diapositives
Παράγοντες που επηρεάζουν τους μαθητές par
Παράγοντες που επηρεάζουν τους μαθητέςΠαράγοντες που επηρεάζουν τους μαθητές
Παράγοντες που επηρεάζουν τους μαθητέςΝικόλαος Κατσίκιας
48 vues2 diapositives
προβλήματα συμπεριφοράς και η θέση των εκπαιδευτικών par
προβλήματα συμπεριφοράς και η θέση των εκπαιδευτικώνπροβλήματα συμπεριφοράς και η θέση των εκπαιδευτικών
προβλήματα συμπεριφοράς και η θέση των εκπαιδευτικώνMaria Parnou
1.3K vues14 diapositives
Paidiki epithetikotia par
Paidiki epithetikotiaPaidiki epithetikotia
Paidiki epithetikotiahamomilaki .
332 vues2 diapositives
EDUC521 ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ.docx par
EDUC521 ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ.docxEDUC521 ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ.docx
EDUC521 ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ.docxssuserfa24f3
111 vues10 diapositives
σχολικό άγχος par
σχολικό άγχοςσχολικό άγχος
σχολικό άγχοςgina zaza
781 vues15 diapositives

Similaire à Burnout greek Syndromo Epagelmatikis exouthenosis presentation2015(20)

Παράγοντες που επηρεάζουν τους μαθητές par irinisiaka
Παράγοντες που επηρεάζουν τους μαθητέςΠαράγοντες που επηρεάζουν τους μαθητές
Παράγοντες που επηρεάζουν τους μαθητές
irinisiaka76 vues
προβλήματα συμπεριφοράς και η θέση των εκπαιδευτικών par Maria Parnou
προβλήματα συμπεριφοράς και η θέση των εκπαιδευτικώνπροβλήματα συμπεριφοράς και η θέση των εκπαιδευτικών
προβλήματα συμπεριφοράς και η θέση των εκπαιδευτικών
Maria Parnou1.3K vues
EDUC521 ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ.docx par ssuserfa24f3
EDUC521 ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ.docxEDUC521 ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ.docx
EDUC521 ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ.docx
ssuserfa24f3111 vues
σχολικό άγχος par gina zaza
σχολικό άγχοςσχολικό άγχος
σχολικό άγχος
gina zaza781 vues
τεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptx par sarrafimaria
τεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptxτεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptx
τεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptx
sarrafimaria18 vues
ΙΩ-ΠΛΕΓΑ_1015520.pptx par ssuser44c40e
ΙΩ-ΠΛΕΓΑ_1015520.pptxΙΩ-ΠΛΕΓΑ_1015520.pptx
ΙΩ-ΠΛΕΓΑ_1015520.pptx
ssuser44c40e17 vues
Η συμβολή των γονέων και του αυτοπροσδιορισμού στην εκπαίδευση τω παιδιών με ... par ευαγγελια παπακωστα
Η συμβολή των γονέων και του αυτοπροσδιορισμού στην εκπαίδευση τω παιδιών με ...Η συμβολή των γονέων και του αυτοπροσδιορισμού στην εκπαίδευση τω παιδιών με ...
Η συμβολή των γονέων και του αυτοπροσδιορισμού στην εκπαίδευση τω παιδιών με ...
εισηγηση για τις τ.π.ε. μαιος 2016 par nemfelonis
εισηγηση για τις τ.π.ε. μαιος 2016εισηγηση για τις τ.π.ε. μαιος 2016
εισηγηση για τις τ.π.ε. μαιος 2016
nemfelonis100 vues
η αποστολή του σχολείου και οι ρόλοι των εκπαιδευτικών αρθρο βημα par ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΟΥ
η αποστολή του σχολείου και οι ρόλοι των εκπαιδευτικών αρθρο βημαη αποστολή του σχολείου και οι ρόλοι των εκπαιδευτικών αρθρο βημα
η αποστολή του σχολείου και οι ρόλοι των εκπαιδευτικών αρθρο βημα
Epistrofi sto sxoleio_covid19 (1) par ssuser04ff74
Epistrofi sto sxoleio_covid19 (1)Epistrofi sto sxoleio_covid19 (1)
Epistrofi sto sxoleio_covid19 (1)
ssuser04ff74155 vues
Η συμβολή των γονέων και του αυτοπροσδιορισμού στην εκπαίδευση τω παιδιών με ... par ευαγγελια παπακωστα
Η συμβολή των γονέων και του αυτοπροσδιορισμού στην εκπαίδευση τω παιδιών με ...Η συμβολή των γονέων και του αυτοπροσδιορισμού στην εκπαίδευση τω παιδιών με ...
Η συμβολή των γονέων και του αυτοπροσδιορισμού στην εκπαίδευση τω παιδιών με ...
Στηρίζω τη μάθηση - Βοήθημα par Vasilis Sotiroudas
Στηρίζω τη μάθηση - ΒοήθημαΣτηρίζω τη μάθηση - Βοήθημα
Στηρίζω τη μάθηση - Βοήθημα
Vasilis Sotiroudas3.1K vues
διδακτικη του σεπ par Melina Gogou
διδακτικη του σεπδιδακτικη του σεπ
διδακτικη του σεπ
Melina Gogou1.2K vues

Plus de Vassilios Kafantaris

Τάκης Σινόπουλος Φίλιππος par
Τάκης Σινόπουλος Φίλιππος Τάκης Σινόπουλος Φίλιππος
Τάκης Σινόπουλος Φίλιππος Vassilios Kafantaris
421 vues26 diapositives
13 12 43 ioannou ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ par
13 12 43 ioannou ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ13 12 43 ioannou ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
13 12 43 ioannou ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥVassilios Kafantaris
368 vues28 diapositives
ΜΑΝΟΣ ΚΡΑΛΗΣ "Γεύση θανάτου (X)" par
ΜΑΝΟΣ ΚΡΑΛΗΣ "Γεύση θανάτου (X)"ΜΑΝΟΣ ΚΡΑΛΗΣ "Γεύση θανάτου (X)"
ΜΑΝΟΣ ΚΡΑΛΗΣ "Γεύση θανάτου (X)"Vassilios Kafantaris
479 vues19 diapositives
Nazi occupation - Greek resistance 1941-1944 Eθνική Aντίσταση par
Nazi occupation - Greek resistance 1941-1944 Eθνική AντίστασηNazi occupation - Greek resistance 1941-1944 Eθνική Aντίσταση
Nazi occupation - Greek resistance 1941-1944 Eθνική AντίστασηVassilios Kafantaris
847 vues80 diapositives
BOOK "Polemame kai tragoudame" MAPIA DHMHTPIADH ANTAPTIKA EAM-ELAS par
BOOK "Polemame kai tragoudame" MAPIA DHMHTPIADH ANTAPTIKA EAM-ELASBOOK "Polemame kai tragoudame" MAPIA DHMHTPIADH ANTAPTIKA EAM-ELAS
BOOK "Polemame kai tragoudame" MAPIA DHMHTPIADH ANTAPTIKA EAM-ELASVassilios Kafantaris
594 vues227 diapositives
Βαλκανικοί Πόλεμοι 1912-1913 Balkan wars par
Βαλκανικοί Πόλεμοι 1912-1913 Balkan warsΒαλκανικοί Πόλεμοι 1912-1913 Balkan wars
Βαλκανικοί Πόλεμοι 1912-1913 Balkan warsVassilios Kafantaris
832 vues37 diapositives

Plus de Vassilios Kafantaris(11)

Nazi occupation - Greek resistance 1941-1944 Eθνική Aντίσταση par Vassilios Kafantaris
Nazi occupation - Greek resistance 1941-1944 Eθνική AντίστασηNazi occupation - Greek resistance 1941-1944 Eθνική Aντίσταση
Nazi occupation - Greek resistance 1941-1944 Eθνική Aντίσταση
BOOK "Polemame kai tragoudame" MAPIA DHMHTPIADH ANTAPTIKA EAM-ELAS par Vassilios Kafantaris
BOOK "Polemame kai tragoudame" MAPIA DHMHTPIADH ANTAPTIKA EAM-ELASBOOK "Polemame kai tragoudame" MAPIA DHMHTPIADH ANTAPTIKA EAM-ELAS
BOOK "Polemame kai tragoudame" MAPIA DHMHTPIADH ANTAPTIKA EAM-ELAS
Βαλκανικοί Πόλεμοι 1912-1913 Balkan wars par Vassilios Kafantaris
Βαλκανικοί Πόλεμοι 1912-1913 Balkan warsΒαλκανικοί Πόλεμοι 1912-1913 Balkan wars
Βαλκανικοί Πόλεμοι 1912-1913 Balkan wars
Oikonomiki krisi 1929 - Great Depression 1929 in greek par Vassilios Kafantaris
Oikonomiki krisi 1929 - Great Depression 1929 in greekOikonomiki krisi 1929 - Great Depression 1929 in greek
Oikonomiki krisi 1929 - Great Depression 1929 in greek
Ανατολικό ζήτημα - Κριμαϊκός πόλεμος 1854-56, Γ Λυκ. par Vassilios Kafantaris
Ανατολικό ζήτημα - Κριμαϊκός πόλεμος 1854-56, Γ Λυκ.Ανατολικό ζήτημα - Κριμαϊκός πόλεμος 1854-56, Γ Λυκ.
Ανατολικό ζήτημα - Κριμαϊκός πόλεμος 1854-56, Γ Λυκ.
Greece 1940 28 Οct. greek επετειακή προβολή par Vassilios Kafantaris
Greece 1940 28 Οct. greek επετειακή προβολήGreece 1940 28 Οct. greek επετειακή προβολή
Greece 1940 28 Οct. greek επετειακή προβολή
Cyprus 1974 7 Δεκεμβρίου Ημέρα Μνήμης και Τιμής των Μαχητών Αντίστασης par Vassilios Kafantaris
Cyprus 1974 7 Δεκεμβρίου Ημέρα Μνήμης και Τιμής των Μαχητών Αντίστασης Cyprus 1974 7 Δεκεμβρίου Ημέρα Μνήμης και Τιμής των Μαχητών Αντίστασης
Cyprus 1974 7 Δεκεμβρίου Ημέρα Μνήμης και Τιμής των Μαχητών Αντίστασης

Dernier

Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx par
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptxssuser86b52c
9 vues20 diapositives
Politexneio_2023.pptx par
Politexneio_2023.pptxPolitexneio_2023.pptx
Politexneio_2023.pptx36dimperist
18 vues6 diapositives
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό par
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόΑπό τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόDimitra Mylonaki
14 vues27 diapositives
Dikaiomata_2023.pptx par
Dikaiomata_2023.pptxDikaiomata_2023.pptx
Dikaiomata_2023.pptx41dimperisteriou
301 vues33 diapositives
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf par
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdfΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdfChrisa Kokorikou
23 vues36 diapositives
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες par
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειεςΟλική καταστροφή στις καλλιέργειες
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειεςDimitra Mylonaki
20 vues22 diapositives

Dernier(20)

Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx par ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
ssuser86b52c9 vues
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό par Dimitra Mylonaki
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόΑπό τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf par Chrisa Kokorikou
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdfΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες par Dimitra Mylonaki
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειεςΟλική καταστροφή στις καλλιέργειες
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ. par ssuser43d27b
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ssuser43d27b26 vues
Η δική μου Παναγιά par hrisgiou
Η δική μου ΠαναγιάΗ δική μου Παναγιά
Η δική μου Παναγιά
hrisgiou 39 vues
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf par ssuser369a35
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ssuser369a3517 vues
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx par ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ssuser86b52c8 vues
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf par 2lykkomo
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdfΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
2lykkomo990 vues
Έγκυρη ενημέρωση par ssuser43d27b
Έγκυρη ενημέρωσηΈγκυρη ενημέρωση
Έγκυρη ενημέρωση
ssuser43d27b20 vues

Burnout greek Syndromo Epagelmatikis exouthenosis presentation2015

 • 4. εισαγωγή  Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού κατέχει μια από τις πρώτες θέσεις στον κατάλογο των στρεσογόνων επαγγελμάτων, οι δε εκπαιδευτικοί ανήκουν στην ομάδα των επαγγελματιών που είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς στο burnout ή όπως αποδίδεται στα ελληνικά «σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης».
 • 5. Διεθνώς το 5 ‐ 25% των εκπαιδευτικών υποφέρει από το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης. Ερευνες στην Ελλάδα δείχνουν ότι το 10% των εκπαιδευτικών βιώνει υψηλή συναισθηματική εξάντληση, το 15‐17% μέτρια ως υψηλή αποπροσωποποίηση που εκδηλώνεται με τη δημιουργία απρόσωπων σχέσεων με τους μαθητές και το 30‐35% αισθάνεται ότι δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικό στη δουλειά του.
 • 6. Ιδιαιτερότητες του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού  Το επάγγελμα του εκπ/κού απαιτεί καλό επίπεδο γνώσεων και συναισθηματικές ικανότητες και ιδιότητες. Άρα ανήκει στην κατηγορία εκείνων των επαγγελμάτων που το υποκείμενο δύναται , αλλά και χρειάζεται, όχι απλώς να «βγάζει το ψωμί του» , αλλά και να αντλεί από αυτό ικανοποίηση. Η προσωπική προσκόλληση και επένδυση στην εργασία παρέχει ανταποδοτικά την ικανοποίηση. Η επένδυση αυτή υπακούει σε εποχικούς ( εξωσχολικούς και εσωσχολικούς) περιορισμούς και κανόνες. Σήμερα υπάρχουν νέοι περιορισμοί και κανόνες.  Μπορεί, επομένως, να καταλήξει κανείς πως: « Η παιδαγωγική επένδυση μέσα στην τάξη ... «πληρώνεται» περισσότερο...παρά η επένδυση σε δομικές μεταρρυθμίσεις, έστω και αν αυτές οι στιγμές της " ανανέωσης " έχουν γίνει πολύ ευνοϊκά αντιληπτές τη στιγμή, βεβαίως, που οι εκπαιδευτικοί τις ζουν.»
 • 7. Yπάρχουν 4 βάσεις της επαγγελματικής ταυτότητας:  Η κεντρικότητα ( η σπουδαιότητα, η σημασία και η εσωτερική συνοχή της ( interconnectedness).  Η αξία και θελκτικότητά της ( valence)  H αλληλεγγύη, ( solidarity), η ετοιμότητα να μοιράζεται κανείς με τους ομοίους του την κοινή του μοίρα)  Η αυτοπαρουσίαση ( Self- presentation), η θέληση να ιδιοποιείται και ομολογεί την ύπαρξή του ως δασκάλου. Η διάσταση αυτή αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίον ο εκπ/κός παρουσιάζει τον εαυτό του ως «Δάσκαλο» και στην, μέσα από αυτήν, εκδηλούμενη αυτο-αποδοχή και άνεση μέσα στο ρόλο  Αναντίρρητα και οι τέσσερες διαστάσεις της ταυτότητας χρειάζεται να συνυπάρχουν και να είναι θετικές , διότι επηρεάζουν τη στάση της προσωπικότητας που, από την ποιότητα και αντοχή της εξαρτάται και η «ρουτινοποίηση» του εκπ/κού.Οι δύο αναφέρονται στην εσωτερική ζωή του εκπ/κού και οι δύο στις κοινωνικές νόρμες και διαθέσεις.
 • 8. ***  Η έννοια της επαγγελματικής ταυτότητας, που αποτελεί μέρος της γενικότερης κοινωνικής ταυτότητας του εκπαιδευτικού- όπως και του κάθε επαγγελματία- έχει τέσσερες διαστάσεις κατά τους Miller (1963) και Hofman ( 1982 ).  -Τη διάσταση της Αξίας και της Ελξης ( και της συνακόλουθης Ικανοποίησης που προκαλείται ) που δημιουργεί στον εκπαιδευτικό η όλη δραστηριότητά του ως εκπαιδευτικού και, μάλιστα, ως δασκάλου (Valence,"μου αρέσει να είμαι δάσκαλος").  -Την Κεντρικότητα (Centrality ). Ορίζεται είτε από επιμέρους θέματα που αναφέρονται σε επαγγελματικούς στόχους, πολύ βασικούς για το άτομο ( π.χ. "μια αποστολή"), είτε από θέματα που υπογραμμίζονται από την κεντρικότητα απευθείας ( π.χ. " είναι σπουδαίο για μένα το να είμαι δάσκαλος"," είναι κεντρικό μέρος της ζωής μου " ).  -ΤηνΑλληλεγγύη (Solidarity). Η διάσταση αυτή αναφέρεται στο βαθμό της καλής σχέσης και της άνεσης που ο εκπαιδευτικός έχει με τους συναδέλφους του.
 • 9. Λόγοι εγκατάλειψης εκπ/σης  Οι λόγοι που αναφέρονται ότι τους ωθούν σε εγκατάλειψη της εκπαίδευσης κατά σειρά : Κόπωση, ρουτίνα, καταπίεση, δυσκολίες προσαρμογής στους μαθητές, εύθραυστη ψυχική υγεία και μη προσαρμοζόμενη προσωπικότητα.
 • 12. ορισμός  Η επαγγελματική εξουθένωση είναι ένα σύνδρομο σωματικής και ψυχικής εξάντλησης στα πλαίσια του οποίου ο εκπαιδευτικός κατακλύζεται από συναισθήματα άγχους, χάνει το ενδιαφέρον του και τα όποια θετικά αισθήματα έχει για τους μαθητές του, δεν είναι ικανοποιημένος από τη δουλειά του, διαμορφώνει αρνητική εικόνα για τον εαυτό του και αδυνατεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που ανακύπτουν κατά την εκπαιδευτική διαδικασία.
 • 13. Τι δείχνουν οι έρευνες  Το burnout δεν έχει φύλο και πλήττει εξίσου άντρες και γυναίκες. Οι ανύπαντροι, οι πρωτοδιόριστοι και οι εκπαιδευτικοί με πολλά χρόνια υπηρεσίας είναι αυτοί που απειλούνται περισσότερο από την επαγγελματική εξουθένωση .  Η "εξουθένωση" προσβάλλει περισσότερο τους εκπαιδευτικούς των θεωρητικών μαθημάτων παρά εκείνους των θετικών, περισσότερο τις γυναίκες παρά τους άντρες.
 • 14.  Στο burnout συμβάλλει η ανεπαρκής προετοιμασία του εκπαιδευτικού - κατά τη διάρκεια των σπουδών του - για την επιτυχή αντιμετώπιση της εκπαιδευτικής πραγματικότητας.  Ακόμη αποτελέσματα ερευνών δείχνουν ότι ατομικές παράμετροι (εσωτερικών αμοιβών-κινήτρων, διδακτικής- εκπ/κής αποτελεσματικότητας) και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά (οργάνωση, ακαμψία και υποστήριξη από τον διευθυντή του σχολείου ) εμπλέκονται ισχυρώς στο «σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης»/ burnout-Β.Ο. (αίσθηση ασημαντότητας , δεδομένου πως καθένας στην εργασία του θέλει να αισθάνεται ως σημαντικός) κεντρικότητα,αλληλεγγύη, αυτο-παρουσίαση.Ο δάσκαλος που έχει υψηλό Β.Ο. είναι συνήθως κάποιος που δεν είχε, ως πρώτη επιλογή, να γίνει εκπαιδευτικός. Για αυτό καταπονείται περισσότερο στην προσπάθεια να μάθει πώς να διδάξει, αλλά και δυσκολεύεται να ταυτισθεί με το διδασκαλικό επάγγελμα.
 • 15.  Σε έρευνες βρέθηκε ότι η σύγκρουση ρόλου συνδέεται σημαντικώς με τη συγκινησιακή εξάντληση και τις αρνητικές στάσεις προς τους μαθητές , που είναι όψεις του Β.Ο. Επίσης συνδέεται σημαντικά με μια τρίτη όψη του Β.Ο , δηλ. με τα αισθήματα απουσίας, έλλειψης προσωπικής πραγμάτωσης.  - Δάσκαλοι της Μ.Ε παρουσίαζαν ψηλότερο επίπεδο μετρημένου Β.Ο  -Θεωρείται πως η εργασία με εφήβους σε περιβάλλον Λυκείου μπορεί να είναι πιο στρεσσογόνα από ό,τι η εργασία με νεαρούς σπουδαστές και πως  το περιβάλλον της στοιχειώδους εκπαίδευσης είναι πιο υποστηρικτικό στους δασκάλους.
 • 16. Πιο ευάλωτοι οι νεοεισερχόμενοι  Σήμερα είναι βέβαιο ότι προσβάλλονται συχνότερα οι εκπαιδευτικοί στην αρχή της σταδιοδρομίας τους παρά στο τέλος. Για το λόγο ότι πολλοί παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνιση του φαινομένου της "εξουθένωσης", συνδέονται με τη διαδικασία και τον τρόπο εισόδου του εκπαιδευτικού στο επάγγελμα (μαζί με τις προσδοκίες και δυνατότητες).
 • 17. Πιο ευάλωτοι οι νεοεισερχόμενοι  Ο νέος εκπαιδευτικός είναι υποχρεωμένος να βιώσει ποικίλους ρόλους που πολλοί μάλιστα συγκρούονται και ανάμεσά τους. Πχ νέος - αδελφός, σύντροφος, ενήλικος, σύζυγος-πατέρας.  Δύσκολία εξοικείωσης με τα διδασκόμενα αντικείμενα.  Οι καλές σχέσεις με άλλους συναδέλφους περιορίζονται μόνο στο 10%.  Παλαιότεροι συνάδελφοι αδιαφορούν ή εμποδίζουν τις καινοτομίες  Αρκετοί άλλοι τον στηρίζουν και τον συγκρατούν από την απογοήτευση.  Ως συνθήκες που ικανοποιούν τον εκπαιδευτικό θεωρούνται η σταθεροποίηση στο επάγγελμα , οι καλές σχέσεις με τους συναδέλφους, η ισορροπία στην οικογενειακή ζωή, η παιδαγωγική του δραστηριοποίηση στο σχολείο, οι καλές σχέσεις με τους μαθητές, η κοινωνική - επαγγελματική προαγωγή. -- Δύσκολες στιγμές 8-15 χρόνια.
 • 18. Ρόλος Διεύθυνσης- Διοίκησης  Μια διοίκηση βασικά γραφειοκρατική καταλήγει να προκαλεί σωρεία ρουτίνας και «ξεμαγέματος*».  Αντιθέτως ένας διευθυντής που διαχειρίζεται τις σταδιοδρομίες του εκπαιδευτικού του προσωπικού μένοντας ευαίσθητος στις αλλαγές των διαφόρων σταδίων που περνούν οι εκπαιδευτικοί του, δημιουργεί ένα τόπο επαγγελματικής εργασίας στον οποίο νιώθουν καλά ακόμα και λίγο πριν τηναφυπηρέτηση, ένα χώρο εργασίας ελκυστικό με τον οποίον τελικά συνδέονται με το περασμα του χρόνου. *ξεμάγεμα " ( desenchantement ) = η πίκρα που δημιουργούν οι συνθηκες εργασίας περισσότερο άχαρων, τα εμποδία στην αλλαγή , οι συγκρούσεις με τη διεύθυνση.
 • 19. Τα χαρακτηριστικά της επαγγελματικής εξουθένωσης:  η συναισθηματική εξάντληση που εκδηλώνεται με μια συνεχή αίσθηση έντασης και ψυχικής κόπωσης,  η αποπροσωποποίηση που εκδηλώνεται με τη δημιουργία απρόσωπων σχέσεων με τους μαθητές και τους γονείς και  η έλλειψη προσωπικών επιτευγμάτων που εκδηλώνεται με τη μείωση της απόδοσής του.
 • 20. Τα χαρακτηριστικά πιο απλά:  1) Απώλεια ιδεαλισμού  2) απώλεια κινήτρων  3) απώλεια Μέριμνας  4) απώλεια ενέργειας
 • 21. ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣΤΟΥ BURNOUT  Οι κεφαλαλγίες, η υπέρταση, οι γαστρεντερικές διαταραχές, οι διαταραχές διατροφής, οι μεταβολές του σωματικού βάρους, οι καρδιαγγειακές διαταραχές, η έντονη αίσθηση κόπωσης και αδυναμίας, οι διαταραχές στον ύπνο, η υπερβολική κατανάλωση καφεΐνης, καπνού, αλκοόλ, είναι ορισμένες ψυχοσωματικές αντιδράσεις. Εκτός από τα οργανικά υπάρχουν και συμπτώματα.
 • 22. ΤΑ ΣΤΑΔΙΑΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ  το πρώτο στάδιο είναι αυτό του ενθουσιασμού. Ο νεοδιόριστος εκπαιδευτικός εισέρχεται στον εργασιακό χώρο με πολύ υψηλούς στόχους και μεγάλες απαιτήσεις από τον εαυτό του, τους μαθητές, τους συναδέλφους, τη διοίκηση.  στο δεύτερο στάδιο κυριαρχούν η αμφιβολία και η αδράνεια. Ο εκπαιδευτικός αμφιβάλλει αν η εργασία του ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του και στις βαθύτερες ανάγκες του. Αρχίζει να προβάλλει ζητήματα αμοιβών και ωρών εργασίας, αρνούμενος να αναθεωρήσει τις υπερβολικά υψηλές προσδοκίες του.
 • 23.  η απογοήτευση και η ματαίωση είναι το τρίτο στάδιο. Ο εκπαιδευτικός αναρωτιέται αν και πόσο αξίζει τον κόπο να διδάσκει κάτω από συνθήκες πίεσης, άγχους και απογοήτευσης και θεωρεί κάθε προσπάθεια μάταια.  το τελευταίο στάδιο, είναι η απάθεια. Ο εκπαιδευτικός παραμένει στο σχολείο, παίρνει το μισθό του, αδιαφορώντας για κάθε εκπαιδευτική καινοτομία και για τις ανάγκες και τα προβλήματα των μαθητών.
 • 24.  Σε γνωστικό επίπεδο, ο εκπαιδευτικός  πιστεύει ότι δεν είναι αποτελεσματικός,  πιστεύει ότι δεν έχει θετική επιρροή στους μαθητές του,  έχει αδυναμία συγκέντρωσης,  ξεχνά εύκολα τα ονόματα των μαθητών.
 • 25.  σε συναισθηματικό επίπεδο, ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει   έντονη αποθάρρυνση,   αίσθημα ανεπάρκειας,   ενοχών και αδικίας.
 • 26. Τα επόμενα συμπτώματα θα σας τρομάξουν, αλλά μην ανησυχείτε γίνονται αντιληπτά μόνο στα δύο τελευταία στάδια.  Σε επίπεδο συμπεριφοράς, ο εκπαιδευτικός  συμπεριφέρεται με απρόσωπο και ψυχρό τρόπο,  αποφεύγει να ενημερώνει τους γονείς για την πρόοδο των μαθητών.
 • 27. Αυτά είναι τα συμπτώματα που εμφανίζονται σε κοινωνικό επίπεδο.  Οι οικογενειακές συγκρούσεις,  οι εντάσεις στις σχέσεις με τους συναδέλφους,  οι δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις,  η κοινωνική απόσυρση,  η μειωμένη ερωτική‐σεξουαλική διάθεση
 • 28. Ποια τα αίτια;  Οι στρεσογόνες συνθήκες εργασίας,  η πολυετής εργασία των εκπαιδευτικών στην πρώτη γραμμή που πολλές φορές ξεπερνά τις τρεις δεκαετίες, (μάχιμοι εκπαιδευτικοί)  σε συνδυασμό με τις περιορισμένες ευκαιρίες για υπηρεσιακή εξέλιξη,  η δυσκαμψία του εκπαιδευτικού συστήματος,  η απουσία καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
 • 29.  η μείωση του δημόσιου κύρους των εκπαιδευτικών,  η έλλειψη υποστήριξης, εποπτείας και συνεχούς εκπαίδευσης  η απουσία ίσων ευκαιριών,  η κομματικοποίηση και ο χαμηλός μισθός
 • 30.  Τα αίτια εμφάνισης του συνδρόμου πρέπει να αναζητηθούν τόσο στη δομή και τη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος όσο και στην προσωπικότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού.
 • 33. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠIΣΗΤΟΥ BURNOUT  Η καλύτερη αντιμετώπιση είναι η πρόληψη. Για το λόγο αυτό τοΥπουργείο Παιδείας οφείλει να διερευνήσει και να καταγράψει όχι μόνο την έκταση και τους παράγοντες που ενοχοποιούνται για την εμφάνιση του συνδρόμου, αλλά και τις συνιστώσες εκείνες που μπορούν προβλέψουν την εμφάνιση της επαγγελματικής εξουθένωσης.  Επιπρόσθετα απαιτείται η αναδόμηση του αγχογόνου εκπαιδευτικού συστήματος, η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο σχεδιασμό του εκπαιδευτικού έργου, η συνεχής επιμόρφωσή τους, η αυτονομία της σχολικής μονάδας, η παροχή ευκαιριών υπηρεσιακής ανεξέλιξης και τέλος την εκπόνηση και χρησιμοποίηση ειδικών "εργαλείων" ελέγχου του συνδρόμου.
 • 34.  Ο ίδιος ο εκπαιδευτικός ως επαγγελματίας οφείλει να καταβάλει προσπάθεια ελέγχου των παραμέτρων που προκαλούν επαγγελματικό άγχος, να αναγνωρίσει εγκαίρως τα συμπτώματα και να ζητήσει βοήθεια από σχολείο και από ειδικούς.  Εισαγωγή νεωτερισμών και αλλαγών.  Οι εκπαιδευτικοί που αισθάνονται πως η προσωπική ισχύς τους και εκείνη των συναδέλφων τους επηρεάζουν τις αποφάσεις και διαδικασίες στο σχολείο εμπλέκονται περισσότερο σε νεωτερισμούς και στο μοίρασμα της εργασίας και των ρόλων.Την ίδια συμπεριφορά μπορεί να δείξουν και οι δάσκαλοι που είναι πιο στενά δεμένοι με τους συναδέλφους τους και συνεργάζονται μεταξύ τους.
 • 35. 25 Tricks to Stop Teacher Burnout  1. Mindfulness meditation.  2. Smile.  3. Laugh—all the time and wildly.  4. Avoid conflict.  5. Solve problems quickly and efficiently.  6. Monitor your feelings.  7. Plan for grading.  8. Shift your focus to home.  9. Take a day off.  10. Slow down.
 • 36.  11. Throw your lessons out the window.  12. Sink into teaching something new.  13. Sleep.  14. Exercise.  15. Invite a friend to lunch.  16. Take your own advice.  17. Establish routines.  18. Teach from your heart.  19. Move on.  20. Build success.  21. Create small sanctuaries.  22. Find support.  23. Demand respect.  24. Change your perspective.  25. Know your limits and set them. Cited From: http://www.opencolleges.edu.au/informed/features/25- tricks-to-stop-teacher-burnout/#ixzz3PQXR4lYg
 • 37. Ενδεικτικά άρθρα - πηγές «Σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης - Η "νόσος" των εκπαιδευτικών» του ψυχίατρου Δρ.Αναστάσιου ΠλατήΔημοσιεύθηκε στην εφημερίδα: Πρόοδος 26.05.07 « Burnout: Η «νόσος» που προσβάλλει και τουςΈλληνες εκπαιδευτικούς» του Θεολόγου Χατζηπέμου (από το «’Ενεκα λόγου», δελτίο επικοινωνίας της ΕταιρείαςΨυχοκοινωνικήςΥγείας του Παιδιού και του Εφήβου.) «Η ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ» τουΑλέξανδρου Κοσμόπουλου [Η παρουσίαση στηρίχτηκε και σε αποτελέσματα της έρευνας του M. HUBERMAN ( ΕΛΒΕΤΙΑ ) που έγινε σε 160 εκπαιδευτικούς Β/ θμιας Εκπαίδευσης, κυρίως με τη μέθοδο της συνεντεύξεως , στα καντόνια της Γενεύης καιVaud , από το 1982-1986, η οποία αναλύεται στο παραπάνω άρθρο.] «ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ: ΕΝΔΟΓΕΝΕΙΣ & ΕΞΩΓΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του Χρήστου Ντέλλου «Τα μέτρα τουΥπουργείου Παιδείας … βλάπτουν σοβαρά την υγεία των εκπαιδευτικών» Του Χρήστου Κάτσικα Παρουσίαση Β. Καφαντάρης