Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
L- l ? q 
L?L 
>' 
BKE KK A kölcsönzlsi hatérid; ' 
* 
.. a Iegals6 détum ! ' 
Hosszabbius klhetö telefonon is: dr s/rg Ii...
#' 
frta: TA R TA LO M JEG Y ZE K 
D r B t'ro' Tibor 
'kvezeto'' tansze fo'' iskolai docens 
l 6 fejezet, kive-ve: 2. l .4...
=oe $1 
A A A # V W ** + ' 
4 A V L K O ZA SITEV EK EN Y SEG 6 A V L K O ZA SO N BEL IG A ZD K O D A SI, 
#' * *' A X' A *...
ELO SZO : A x oM yu x EI.EM ZE'S SZOK SE'GESSE' GE 
E s IN FO R M A C IO IG EN Y E 
A piacgazdasâg fejlödésével, a privati...
a makrogazdash i ögszesftések és hlttérelemzések céljaira, Fontos kiem elni, hogy részvénytârsaség, tovébbâ konszolidéciöb...
Az összevont (konszolidâlt) éves beszâm olôt készitö vâllalkozâs a beszâm o- M E-RLEG ,,A'' vA' LTOZAT 
l6val egyidejfileg...
k 
' RLEG B '' V A'LTOZAT S4 . ,, . IStI;S ,, 
ERLEG ,,A VALTOZAT 
- Sorszgm M e evezés Eldzb év '1 ii) g3 ( & 
(. - -' u ...
M ERLEG ,,B '' VXLTOZAT A Szlm viteli törvény a két m érlegsém âra vonatkozöan m inim um követelm é 
sor- M egnevezgs Elfi...
.. z . .' y 
' 
y 
A 
r 
. . , ,, , e ltsou ilx vxlu ulzx'rxs f'o Rs xuu l Kouvsscl s ,,x vAl-rozv 
Rsou sxvulv uaw aw s o...
E RED M E'N Y K IM U TA TA'S FO RG A LM I K O LTSE'G *5B '' V A' LTOZA T 
Sorszém Rtifordftlîsok Elozo év T5r yév Sorszém ...
A két m ndszer J.ç azon beliil a /cJ/ vâltozat az eredm énym egâllapftâs szem 1. sz. âbra 
pontjéb6l egyenrangti, a vâllal...
* 
a struktfiréjânâl fogva hatékonyabban kiszolgâlja a véllalkozâs vezetésének A kiegészitö m elléklet m eghatârozé részét...
x . .. .. ': - - j'i tendö öSSZeg a llagyobb a kapott 
- lx - . feytçtesltukor(a imrnateriélis a-kaké tar iesz.k- ö4.y. qk...
- am ös-p ciôsésswa u letek 1.3 Aziizletijelentésm intinform éciöforrés 
é ' .âi le nem zârthatérid- 
szerzôdés szerinti é...
thletijelentéstkellkészltenie annak a véllalkozâsnak,amely évesbeszémol6 1.3.1 xglziizletijelenth ctWc,jellemzôhfôrbbtarta...
kivetftése alapjân hozz4k meg döntéseiket(befektetniszo dékozök,bankok, 1.3.2AZiizletijelentésrészletesftlr/ldRll 
szillft...
. 
. 
* 
a) ,4 vtillalkozâs /cvG enységének bem utatâsa,alakulâsânak összegzô'gr/g- ' Ezen ttilm enöen Jrfékelnikell: 
W v...
- agyârtâstechnolôgiaszinvonala,afejlesztésilehetöségekkihasznâlâsa, A gyârtâstechnol6gia szlnvonala a gazdasâgostermelö-s...
/') /tbetuhâzdsi,befektetésidöntésekgr//kela e A tulajdonosoknak,m âs érdekelteknek ennélbövebb inform âeiökra 
. Mvan szz...
6) ,4tulqhlonosikörrel,xtzyg/M'zgve/kapcsolatosysyta- gcjt;yf a A M éul-ygG staygM zésE 
* 
Azuzletijelentésösszefoglalöan...
.% 
éRLEG.2()e...,december31. ,..-kt/. ',.-? l-îb-M , ., bbkövetkesetéseink: 
A datok % banl ' k ysithetö 
, ânak növekedé...
2 ..x K ljtelczcttségek 
. I.2 /t vagyonihelyzetalakulâsânak elem zése -x. é ek részarânya = -- 
K öt - - - - X l$'61 
, 
...
I3elbktetetteszkôztlk redczete= Sitiltt6ke+ HosszûIejératûkötelezettségek 1./'.f/tpénzligjg/lf'?.VCt#tlltlktllébthltlk //....
A mtltatö - elnevezéséböladödôan is az adösségâllomény sajéttöke r)A likviditésimérleg 
liltllIifzdezettségétm lltatja,AZa...
'âböl term észetesen ez ut6bbiak azon beltkl is a likvid 
2.1.4 X eash .#tl+ kim ldatés Tém âllk SZCFIT OIItJ iram lâs- ré...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedrago...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedragon.dxn.hu/

6 204 vues

Publié le

http://www.dxneurope.eu/videouzenet/dae38cfc83b38566bb3e2a4ce613c03d

Publié dans : Économie & finance
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Dr. bíró tibor dr. pucsek józsef-dr. sztanó imre - a vállalkozások tevékenységének komplex elemzése http://www.dxnonedragon.dxn.hu/

 1. 1. L- l ? q L?L >' BKE KK A kölcsönzlsi hatérid; ' * .. a Iegals6 détum ! ' Hosszabbius klhetö telefonon is: dr s/rg Iibo' z. 7 - dr Pucsek J6zsef c 86959 Ahat:z:r,1id-:i.:n4 t,1û.l( ,v2i3r3sv/.7ax1d2o0k 7k2:3n8yvek dr Sztanô lm re utân k8 edelm i dilat sz3m ftunk fel! tlj tele ops r k' s 482 t RF a g . 482 .7w tl R , - 20r/ ït7k 2 2. F g. r it t S 20% 2E2 2 7 1 r S 220F FfF@ 1 1. Elem zés a beszâm olôk alapjân ?FC1q E?tl? 1 ' 2205 !4h2s 1 2 2025 MJ.) () 2. 29/)5 MJ ) 1 j 2225 J(l. 2 g 2($5 ç* ' h 659/2001 2g27 tl 41 () 8. perfekg 2225 2k1 1 2. è. 2285 ï.2k 1 7. ) öi jogi védelem alatt â11, A k arrôl lm âsolat készitést sutlvlîlly szcrz illl ilîî 1 7 11 K ilttlt'' Cltizetes irâsbeli engedélye nélkiil tîltls. A klllllvlîl'y l1,/lN()!l''sa t's Jogosulatlan felhasznftlôsa btiltcseleknlényt képcz 2229 J)y 2 g.
 2. 2. #' frta: TA R TA LO M JEG Y ZE K D r B t'ro' Tibor 'kvezeto'' tansze fo'' iskolai docens l 6 fejezet, kive-ve: 2. l .4, 5.5.3, e's 5.5.4 pontok Elovszo' 6 z * ** M A Dr. Pucsek Jozsef 1 K OM PLEX ELEM S S SEGESSEG E fogs l. skolal* docens E2* s O Azp C IOoe* IG E2'N Y E 7 2.1.4, 5.5.3 pontok 1 1 :'k lc()Ix1I)l(:)( ()1(r1z1 ze' s s irtl -- lcs (,* é;tr s SI,A é;tl ................................. ................... ,7 D r. Sztano' Im re j. g A beszaem oloek m int az elem zee s inform aeci oe forrae sai . .. . . . . . .. . .. . . . . . . .. . . . 8 tansze' kvezeto'' fo'' iskolai docens 1 3 .. . . e . . . . + x .a z uzletl Jelentes 'm lnt lnforlnacloforras ...............,........................... 27 11; . 15 . klk 14, (2/ lrlll 1 -. - . r r * . ', . ', - . .3.1 A z uzletl Jelentes cella, Jellem zol, fobb tartalm l elem el .......... 29 1 . 55 .:3 tl --irltrti J-tlltlrltt,- s rkre s irltrttl s tétrtftllzz:l ......................................... :3 1 l Szerkeszto'' : - . y-jgj ,) r :). 1 :pk rrlt,- rlk,é; Jt' tlrcléit)- thlk:laa ;rt,- stl ................................................................. 55 6) or. m ro tansze' k vezeto'' fo-iskolai docens 2.1.1 A z egyes eszko''z ees forraescsoportok 1) k)Is()'' ftrlt' lzlrltirlltlk kllkllz1ar()- stl ....-.................................................. 55 ç) a < yl :!. 1 .:! zpk &?fté;)?()lz1- l1()1)r2ri, t 1tl ftlûtll Ci slet lzltlc t, ltrr'l Lfi't s () ........................-...... :1:! & #e . . . . . . . . . * * 2 1 3 A enzugyl helyzzt alakulasanak atfogo elem zese . . . . . . . . . . . . . . . . . . vsk . . J) 45 $ ..71:c-$-:1 ( x'? 2 1 4 A cash flow kim utataes 48 vxdkîe o x%o - )? * ezaà --.- :! :! kdk;r tlli),tr s zrlt)- rltléittj ttrlt,lk rk,- s irlt,tkr s (llkrlzl zee str . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,7 1 B o''vitet't 7 âtdolgozot't kiada's - -'--- z ee - 3 A JO V ED ELM E SE G A LA K U LA SA N A K A TFO G O ISR N 963 394 426 f) t :3 1 z!k J-(>--A,()cI()l1zz();r() '' s (3 éj Jt' tf-(71jc)' tlltlrrlprt,' s()' 11k)lk 11z(5 (1 sirtlrlrltlzlt ......-................ 6)4) 3.2 A m utatoeszaem ok rendszerbefoglalaesa (a m utato'k p1'ram isa)............. 96 (K. . .. ,. tj .. 3 * 3 A j o'' vedelm ezo'' se' ge' s a fenntarthato' ladla a Perfekt flazdasagl Tanacsa o, .. k O k nove edeesi u-- teln o-- sszefu-- gge-'se . . . .. ............... . . . ............ ........ . . ... .. .... ... ... . 10 1 tato- e' s K i adoe R e' szve' nyta'rsasae g Felelo-s kiado' a Perfekt Rt. veze-rigazgato-ja Felelo''s szerkeszto'' C suka Tûnde A. borfto* Jeney Zoltén m unka-ja K eesztllt a Perfekt R t. nyom da'laeban, 2001 ben Felelo'' s vezeto'' L aki Pefter Ke'sztilt 22,6 (A/5) fv ter-jedelemben ' ;
 3. 3. =oe $1 A A A # V W ** + ' 4 A V L K O ZA SITEV EK EN Y SEG 6 A V L K O ZA SO N BEL IG A ZD K O D A SI, #' * *' A X' A * W' 'P TEK O N Y SA G * A K ELEM SE 103 EL SZA M O LA SI E S E E K EL T SE G I N D S R 4 1 A haterkonysa'g e's ajo''vedelmezo'' se'g o'' sszehasonlitaesa 103 4 2 A va-llalkozaesok hate'konysaegaenak o''sszehasonlftoe elem zeese ........... 105 6. 1 A va'llalkoza'son belu''li gazdaelkodaesi, elszaem ola'si e's eerdekeltse'gi .1 Fkllltl H:LC;I S:C .L.I IjQ. SQrI IIHZTCIFLrrI btri hjt;y () (s)1jJ . ill. ................................................... 111! 1 6 2 A va'llalkozaeson belu'' li gazda'lkodaesi rendszer 5 3% A/r 1- IIZII';EZ'C é; 1- I!II I!I!h III-I!!?I SE ...-.-........................... 1 1 55 S Critrspttzstttl tftéiclistltllts Jt ...................................................................... (!:1:3 - - - - - - - - ($. S9 ?$ A/lte ll:tl ICIICrCtA s ()rl l)()ltl -- li é; Jtprclft' l1c()(lCt' s funkc 1- (5 1- .................................. :!:!t$ 15 . 1 kùkzr krrkrtlrrltr' rllrtrlt,rrl 7.ft' s s isJtlcfts irjtl- çt' s rrlt)' (1 szere1-.................................. 1 1 zl 5.2 A z eredm eenym egaellapfta's m o'dszerei , az eredm eeny szerkezete ....... 1 14 e v @p # 11.:!. 1 ?pk ttr qr(r' lttrrllrst,' éjtrlû ?pk-l42-l7 s trtllcttl' rft'j ft ....................................... 1 1 EI - () é; é; 5@1R-l7() (E)I- (!1 IwZhUIZ/Zh:'IM -......................................................-.......... :521 :3 5.2.2 A z eredm e-ny alakula' sa't befolyafsolo' tovaebbi teenyezo-'k .......... 124 , 5.2.3 ?1k rrltr'rlt,éj s irkh rillti thrtrtlrrltr-rl)r rrltréjfi llltllftli s Jt ............................. 1 é5 () 1l?LfE)IT, (IM JEG Y l(2 ...............................................................-............. :315 6) 5.2.4 A va'llalkozaesi eredm eeny eerteekeleese itzr ftll Jritéil- t)' rtltrlckhltst,e é;l- rt:rltl s2:(,rt,' lht:rl ....................................... 1 S5 zl 15 .:3 zhk;r khrtlclrrlt,e 11 lrttrrqrtrzrk,' s rrlt)2 (1 s irt,rkr1- ...................................................... 1 :! ,7 4 5.3. 1 N agyvonalu' eredm e'nytervezeesi 11z()/ (1 sirere lkt)t sklljl't() '' tlltlrrlirt,e s(,lû .....................................-..,....... 1 55 -7 5 3 2 O ptim a' lis eredm e'nytervezeest segito'' sza' m ita' sok 145 5.3.3 R e'szletes, a kom plex u''zleti terv re'sze't ke' ezo'' eredm e'nyterveze's 148 (5 . zl 2h: hri't rlllttt') trrtrtlrrltjll)r (e, &rlû(-)- 2ri ,folyam fttll s (lltlrvl zee skr .......................... 1 (5 1 5.4. 1 .A fedezeti pont szerepe .. .... .. .. . .. . . .. . .. . . .... . . .. ... .. .. . . . .. . ..... . . . . .. . .. .. 162 15 .21.:! ?ùk tttrAétrirtrtt fe (lkrirkrtl- () -- s sirk,éi szerepe......................................... 1 ($ E5 5 . 4 . 3 A szaem vi teli inform a'ci o' s rendszer eevko'' zi 1 nform aeci (51- ft lllrtlrtl S(,e é; Jtllûtltl)' 1*r(5 1 .....-......................................................... 1 ($:( 15 .15 2hk $rfil1 Ctllktlprft' s (rrtrtlrrltjrllrk:' rldrlc tl ttle l Ctéic)s trltrrrl 7lk,' skr ............................. 1 ($ 15 5 1 .5. 1 A nagyvonalu' eredm e-nyelem ze's a term elo''teverkenyse' gne' I .... 166 ,.k 5 5 2 A z egyes ternyezo''k hata'sainak rerszletes elem ze'se a term elo''-teveekenyseegne'l 17 1 5.5.3 A kereskedelm i vaellalkozaes eredm eenyelem zeeseenek t: 'a 'a'tossae ai 190 5 * 5 * 4 M ezo/gazdasa'gi teveekenyse'g eredm e'nyelem zefsefnek t neehaen sajaetossae a 203 1 ! ' ) ih
 4. 4. ELO SZO : A x oM yu x EI.EM ZE'S SZOK SE'GESSE' GE E s IN FO R M A C IO IG EN Y E A piacgazdasâg fejlödésével, a privatizéci6 kiterjesztésével egyidöben meg-erôsödött és szélesedett a tulajdonosok és a piaci szereplôk köre, akik feltétle 1.1 A kom plex elem zés sziikségessége niil inform a-ciökkal kell, hogy rendelkezzenek a vâllalkozésok tevékenységének minösitéséröt vagyoni, pénziigyi ésjövedelmezöségi helyzetének alakulâsâr6l. A vâllalkozésok gazdâlkodâsénak elem zése sorân, egy-egy iizleti év értékelé- A szïm vitelröl szôl6 törvény a beszém ol6 készitési kötelezettség tartalm ânak Sekor el kell végezni és követelményeinek szabâlyozésâval ehhez megterem ti a kereteket is. a gazdâlkodâs itfogô, m inösitöjellegii elemzését és - az egyes tevékenységek részletes kiértékelését. A böséges inform âciôforrâshoz azonban m eg kell hatârozni a lehetséges érté kelési mödszereket is. E könyv keretei közim az elöbbire helyezziik a hangsûlyt, bem utatjuk a) a vagyoni és pénztigyi helyzet alakulésânak elem zési m ödszereit, A könyv elsösorban m6dszertani segitséget kivén nyûjtani mind a szâm viteli b) ajövedelm ezöség és a hatékonység szintjének és véltozâsânak értékelési szakmét tanulö, m ind a szakmâban jelentös tapasztalatokat szerzett szakem - lehetôségeit, bereknek. c) az eredm ényesség alakulésénak részletes vizsgâlatât, amzak összetevökre bontésât, a befolyâsolô tényezök és azok hatâsainak kiértékelését. E könyv feldolgozza kitérve a kereskedelm i és m ezögazdaségi tevékenység sajétosségaira. - egyrészt a m érleg âtfogö és részletes elem zésére alkalm as m utatöszâm rend tovébbé szer kialakitâsénak lehetöségeit, term észetesen nem feledve, hogy m inden d) a Vâllalkozéson beluli egységek tevékenységének m érési, elszém oll' si vâllalkozés önéllôan alakftja ki sajét elemzö-értékelö m ôdszertanât, éS elemzési lehetöségeit, alapvetöen az érdekeltség megteremtésének - mésrészt a jövedelm ezöség, valam int az eredmény alakulésânak részletes, Szempontjâböl. értékelési m ôdszertanét, a kereskedelm i és m ezögazdasâgi tevékenység i1'By Vâllalkozés gazdélkodésénak akér több évet felölelô étfogö elcm zé-sajâtossâgaira is kitekintve; mindezekkel segftséget kfvânunk nyéjtani a Q IX leggyakrabban a szâmviteli beszâm ol6k alapjân keriil sor. Kiilöntssen szâmviteli szakm ât m ûvelök részére. itlaz ez, ha nem a menedzsment. hanem a tulajdonosok vagy a ,,vâllalkozlstln kfvuliek'' kfvânjék m inösfteni a gazdélkodâs alakulâsât. A könyv âtdolgozott kiadh , részben a szém viteli törvény vâltozésainak étve- A szém viteli beszâm olök elkészftésének céll.a, hogy m egbfzhat6 és valös zetésével, részben pedig egyes m ödszerek részletesebb bem utatéséval (cash . k As vagyoni, fl ' hasznosfthat6bbâ tenni a vâllalkozâsok közgazdasâgi, îthlH t adlon a Vâllal oz pénziigyi és jövedelmezöségi helyzdértsl ow stb.) kfvénla valamennyi piaci résztvevö részére , az az pénziigyi és szém viteli vezetöi, illetve m unkatérsai szâm âra. - a tulajdonosoknak, hogy befektetési döntésiik helyes volt-e. az adtltt véllalkozâs vagyoni helyzete stabil-e, jövedelemtermelö és osztaléktszctö képessége m egfelelö-e, fz potenciâlis befektetsknek, hogy kellôen mérlegelhessék bcfkktetési disntésciket, azok m egtériilését, kockâzatât, hozam ét, W Szel-zsk fl hitelezöknek, akik a hitel- és kölcsönnytijtâs biztonségéra, törlesztts-részletek és kam atkötelezettség fizetésére vonatkoz6an kfvl' nnak inlbrlllti ciökhoz jutni, f? meglévö J.ç leendö partnereknek (széllitök, vevök stb.), hogy a k'apcstllllt 4 biztonsâ' gosnak és tartösnak m inösithetö-e, tt â'/lz'?lyeze/ xztintéra, a cég im tîzsbra vonatktv öan, t' $ 7
 5. 5. a makrogazdash i ögszesftések és hlttérelemzések céljaira, Fontos kiem elni, hogy részvénytârsaség, tovébbâ konszolidéciöba bevon! s nem utolsösorban a vtm alkozâs vezetöinek guç dolgoz6inak a stabilités, a vâllalkozés csak éves beszaem ol6t készfthet. fejlödés és ajövedelembiztonsâga szempontjâböl, bâr ez a kör gyakrabban Ep szerûsitett beszâmol6t (egyszertisitett mérleg, eredménylevezetés) és mélyebben is informélödhat a szâm viteli beszémolô nyûjtotta lehetôsé- készfthet az az iskolai szövetkezet, jogi szem élyiséggel rendelkezö munkakö-geken tûlm enôen. zösség , jogi személyiség nélkiili gazdaségi térsaség, amelynek a véllalkozisi tevékenységéböl szârm azd éves nett6 ârbevétele két egym âst követö évben . nem haladja meg az 50 m illi6 Ft ot. fùggetlentil a mérlegfôösszegtöl 1 és .2 A beszém olök m xnt az elem zés inform éciöforrésai a ja sznem töl, feltéve, ha 2001. januér l-jén is egyszeres könyvvitellel alitl' - m asztott beszém olöt készftett. azlz elemzési-értékelési pcàe/éw reke/ befontuoqa a :exzgm tggytv- gym ztsj. 4 vâllalkozzsok beszzm ol6ja lehet: éx jajw jx j-jauj fjonnan ajau,lô gazdau gi târsasâg ma-r nem vâlasx- - éves beszém ol6, hatja, az m âr egyszerûsitett éves vagy éves besznmolôt köteles késziteni. fisitett éves beszâm olô, EZ a beszém ol6form a a véllalkozö eszközeit és forrésait kevésY részlete- - egyszer zetten m utatj.a i. m érlegében , s vezeti Ie m e-rleg szerinu er - yének alaku-egyszerfisitett beszâm olô, valam int meghatârozott feltételek esetén összevont (konszolidâlt) lâsàt, S erösen korlàtozu a kiilsö beteklntö szém âra az értékelési lehetöséget. éves beszém olö. '?t Term észetesen a kapcsolödö könyvvezetés (ezvszeres könvvvitel) és az analiti- Azért lényeges ezt hangsûlyoznunk, mert eltérö mélységû informéciôt bizto- ' kUs RSIVSIItRHZ-SIA G vonésâval kém t kaph Zunk a villalkWozö iiz-letmenetének . helyzetéröl. sftanak az egyes beszém olöfalték. . . fves beszâmol6t köteles késziteni a kettôs könw vitelt ve- ta =41Iolt-rx>A '''' ' X Vâllalkozâsok tevékenységuket Jogilag és gazdasép vonatkozisban amennyiben nemjogosult az egyszerfisitett éves b Vzémolô k Js W z-i-tés-Jr-C*.**WW' fillâlltso Vëvzik. Egy rësztiknël J'pnnlun az egymls közötti kapcsolatok olyan Az éves beszâmolöy8-razej.. szorosu vélnak, hogy egyik véllalkozâs a m a-sik tizletpolitiu ja-,.a meghatâroM befolyést képes gyakorolni. m érleg, . . - eredm énykim utatés, A Z egym âs közötti ûgyletek egyréqztlelentôsen torzfthatlâk az éttekinthet& - kiegészftö melléklet. Sv et, mâsrészt ezekkel befolyésolhatö az érintettek eredménye (ivkiilönleges'' drmegéllapodâsoka fiktfv eszközétada ok stb-). Ez sziikségessé teszi, hogy a Az éves beszémolét készitö iizletijelentést is köteles késziteni. Bdzdasigilag szoros kzpcsolatban él16 vâllalkozésok csoporjéröl - vala- Az adott uzleti évrôl ez a beszâmolteaita tekinthetô a Ieerészletesebbnek. lnennyi vâllalkozâs ëves beszn-molöja mellett is késziiljön megbfzhatö és hiszen a mérleg és az eredménykimutat-és a leeinkàbb ta-kolt. a kieoészft ' ô Valt's képet nyfljtô besza-mol6, mintha aznk egy véllalkozésként mûködnének. m elléklet kötelezö tartalm i elöirésai a lezbövebbWek , s iizleti Wie/ntés is lésziil. lVt a Célt szolgzja az összevont (konszolidllt) Yszlmolö, amely terreszxtescn ha Ilem is képezi részét a beszâm olönak.- -' ' l't-ln Inenti fel az egyedi beszn-m olö készftése alöl a konszolie ciöba Y vont Egyszerûsitett éves beszâm ol6t készfthet a kettös könyvvitelt vezetö véllal- Vlillalkozssokat. kozâs, ha két egym ést követö évben a m érlea fordulônaoiân a következö. ' o'%%zeMont tkor ztAdidtSP H es 'Y'R J#nTPJ' az a kettös könyvvitelt vczctö a nagységot jelzö hérom mutatôérték közul ke-ttö nem hal J Jia mee az alébbi Vàllalkozés köteles készfteni, nmely egy va> több véllalathoz ffizödö viszzs hatârértéket: J =' 'J lly/lban anyavéllalam ak m inösiil. Ennek több kzitériuma van (szavnznti tthbbk g. - a mérlegföösszeg a 150 m illiô Fsot, . disztségviselök kinevezése, döntö ellenörzo-s, befolyés stb-). ezekd ncm részle- - az éves nettö ârbevétel a 300 rnilliö Ft-ot- tezzuk. m ivel az összevont (konszolidélt) G szém olöt m int informâ' ciöforrlM - a térgyévben étlagosan foglalkoztatottak szém a az 50 föt. kr/eljiik. E beszlm olöform a az érdekeltek részére korlétozottabb inform a-ciöforrést p y'elent. m ivel ! I't$ rész-ei: - a m érlege és eredm ényu m utatâsa összevontabb adatokat tartalm az. '' - összevont (konszolidélt) Ie rleg. - a kiegészitö m ellékletének tartalm a valam elvest szûkebb- ' - össy-evfm t (konszolidâlt) eredre nykim utatés. - s a beszâmolö mellett uzleti jelentést sem k Jll készfteni. ' - t$sszevOnt (konszxllidâlt) kiegészitö mclléklct. 9
 6. 6. Az összevont (konszolidâlt) éves beszâm olôt készitö vâllalkozâs a beszâm o- M E-RLEG ,,A'' vA' LTOZAT l6val egyidejfileg összevont (konszolidâlt) ûzleti jelentést is köteles késziteni a vâllalatcsoportr6l. Sorszâm Me neveza Elôz: év 'râr ' é. . 1 A. BEFEKTETETT A z egyes beszâm ol6f orm âk rövid âttekintése utén vizsgâlluk m eg ESZKOZOK , hogy a z g z o o g/. ja f, gvak idqçztiMtvti fl V r dï hogyan képezhetik az d/d?êlu'JtVër/ëW /t7 munka kiindulâsi 3 1 Ala ftés étszervezés aktlvâlt értéke a l apJW f . 4 2 Kfsérletl fe lesztés aktlvâlt értéke A m érleg olyan kétoldalû kim utatés 5 3 'k- a , on! ertékt o ok , am ely egy adott idöpontra (a fordul6 6 4 szenenu termékek napra, amely M agyarorszâgon éltalâban december 3 1 .) vonatkozöan, elöfrt ' 7 5 Uzletl va cé érték . 7 8 6 Im m aterlâlls avakra adott elole ek csoportosftésban, értékben m utatla be a vâllalkozâs eszközeit (aktfvéit) és q 7 Irjamatenâhs avak értéldael esbftése forrâsait (passzfvéit). A Szâm viteli törvény m eghatârozott esetekben (kiilföldi 10 zz. râr , eszközök székhe 1 yu'' vâllalkozgs magyarorszégi leânyvéllalata vagy fiöktelepe) lehetövé 121 2l lsnf ûatlanok és a ka csol6dtl va rom érteku o ok szakl beren âezések, gépek, érm uvek teszi azt, hogy a mérleg fordulönapja eltérjen a naptéri év utolsö napjâtöl. 13 3 c éb berendezések, relszerelések, érmuvek A mérlegben az eszközök fordftott mobilitisi sorrendben, a forrâsok sajât 1l 45 45 BTen észâllatok és idegen forrâsok bontâsban szerepelnek ertlhâziisok. felé'ftâsok . 16 6 seruhazasokra adott elole ek 17 7 Târ 1 eszkozck értékhel esbftése A vâllalkozâs két rzlgrfd 18 111. Be e/clelcff énzii I eszkkdk ,j-çtfpztz köziil vâlaszthat: 1r, j vartts rdszesedés ka csolt vâllalkozésban - A'' véltozat, am elynek jellemzöi: zo z Tarttsan adott kolcson ka csolt vâllalkozâsban - m érlegszerti elrendezés, egy' ik oldalon az eszközök, m âsik oldalon 21 3 E éb tartös részesedés 22 4 Tartdsan adott kolcson e éb részesedésl vlszon ban âllts vâll ban a fo1Tésok, z3 5 s ëb tartösan adott kolcson autom atikus egyezöség-ellenörzés (eszközök összesen, forrésok ösz- 24 6 Tm4os Iutelvlszonyt megtestesltô ertékpaplr szesen), 25 7 Befektetett énzuo 1 eszkozok értékhel esbftése 26 11 F o lzc R qz x o z z o x az eszközöknél fordftott m obilitâsi sorrend, zz z. u szu u k .- - a forrâsoknâl fordftott lejérati sorrend. 28 1 An a ok 29 2 B efe ezetlen term elés és félkész term ékek B '' véltozat . 30 3 Novendék , hfzö és e éb âllatok , 9) am elynek Jellem zöi: a1 4 u:sztermékek - az eszközöknél az ,,A '' vâltozat szerinti bem utatâs összesftés nélkiil, 32 5 Aruk r észben lépcsözetes elrendezés 33 6 Készletre adott elole ek , . 34 zz. K dveteu sek salét egyeztethetöség valdsul m eg, :5 l xovetelések àruszéllitâsbôl es szolgaltatàsbol (vevok) . részben finanszfrozâsi szem lélet érvényesiil. 36 2 Kovetelések ka csolt vâllalkozlssal szemben 37 3 K ovetelések e yéb reszesedesl vlszonyban levo vâll sal szem ben 38 4 V élt6kovetelések 39 5 E éb kovetelések 4() III A'rftfk a irok 41 1 Részesedés ka csolt vlllalkozlsban 42 2 E éb rdszesedés 43 3 Sa ât részvén zk, sa ét uzletrészek 44 4 For yatésl celfl hltelvlszon t m e estesito érték a irok .l5 IV Pénzeszkk dk 4() l Pénztér, cselckzk l l 2 Bankbetétek .lF( ( . A K T IV ID B E LI E LH A T A R O LA SO K It) I I3ttvétclek aktl $/ ldobell elhatérolâsa 5(1 2 Költsé yck 1 ôfbrditàsok aktiv ldöbell elhatirolasa '' '3 I l tlasztott rti fordftjsok .ï ' 1, NZ K Z K SSZIdISF,N 10 l
 7. 7. k ' RLEG B '' V A'LTOZAT S4 . ,, . IStI;S ,, ERLEG ,,A VALTOZAT - Sorszgm M e evezés Eldzb év '1 ii) g3 ( & (. - -' u Sorszém M e nevezés rllizt) é& rl,, . - - - - - 1 x . B E I?E X T ETE T T yâgzlko zf)K 53 D . SA JA T TO K E 1 . - - 2 1. Jw m tjferffgjy avttk 54 1 Je zett töke , - .- 3 1 A lapftâs étszervezés aktsvâlt értéke 55 Ebbôl vlsszavasérolt tu aldont részesedés névertéken 4 2 K fsérletl fe lesz .és aktlvélt értéke 56 11 Je zett, de m é be nem flzetett toke 5 3 Va onl érttkk'l' o ok 57 1lI Toketartalék 6 4 Szeilelnl term ékek 58 lV . Eredn% n tartalék 7 5 zletl va c; drték 59 V Lekotott tartalék 8 6 Im m aterlalls avakra adott el6le ek 60 V l rtékelésl tartalék ' - ..- - - J 9 7 Irnm aterléhs Ja&ak értékhelyesbftése 6 1 V I1 M érle szenntl eredm én - . - - . 1 () IL Fgr f eszközök 62 E . C L T A R T A L K - - 1 1 l 1 Ingatlanok és a kapcsolodo vagyonl értékillogok 63 1. Céltartalék a vérhatö kötelezettsé ekre 12 2 M fiszakl berendezések , é ek srm uvek 64 2 Céltartalék a ovobenl koltsé ekre j 13 3 E éb berendezesek ' , felszerelesek, ârm uvek 65 3 E éb céltartalék ; ....,....w..- j 14 4 Ten észlllatok 66 F. K O TELEZETTS G EK 15 5 Beruhâzisok, fcltî fttisok 67 1. H âtrasorolt k'tyfe/ezellstj ek ç .6 6 Btruhazasokra Adott exole ek 68 1 H âtlasorolt kotelezettEé ek ka csolt vsllalkozâssal szem ben 17 7 Tt'ir 1 eszkozok értékhelyesbftése 69 2 H atrasorolt kotelezettségek egyéb rész vlsz levo véll sal szem ben 1 8 111 . Be e/clefeff én2 /J t eszkbzdk 70 3 H /trasorolt kotelczettsé ek e éb azdâlkodöval szem ben . 19 1 L krtds részesedfs ka solt véllalkozlsban 7 1 II. H osszû le tirtzfé kdtelezettsé e/c 20 2 Tart6san adott kölcsön kapcsolt vâllalkozâsban 72 l H ossztî le ératra ka olt kolcsonok 21 3 E yéb tart6s részesedés 77 2 A tvâltoztatim tö kötvén ek 22 4 Tartésan adott kolcson e éb részesedésl A,lszon ban é11ö véll ban 74 3 Tartozâsok kotvén klbocsstésböl 23 5 Egyéb tartösan adott kölcson 75 4 BeruhJzlàs és fe lesztdsl hftelek 24 6 Tart6s hltelvlszon t m e estesito értek a ir 76 5. E éb hosszli le Jiratli hltelek 25 7 Befektetett éllzu l eszközok értékhel esbftése 77 6 Tartös kotelezettsé ek ka csolt vâllalkozlssal szem ben tu s jjao u g Eszx o z z()K 78 7 Tartos kotelezettse ek e éb rész vlsz lévö véll sa1 szem ben ' 27 1. A'lâzlcft:/t 79 8 E éb hosszli le ératli kötelezettsé ek . 28 1 A rl a ok 80 111. Jlt7rizf Ie tircl; kstelezettsé ek 29 2 Befelezetlen telm elés és fétkész term ékek 8 l 1 R ovld le érattî kolcsonök 30 3. N övendék , hfz6 6s e éb âllatok 82 Ebbol az atvâltoztathatô kotvén ek k 3 l 4 Készterm ékek 83 2 Rovld le érattî lutelek -1 - - - b 32 5 ruk 84 3 Vevoktôl ka ott elole ek J 33 6 Készletre adott elöle ek 85 4. Kötelezettsé ek énzszâllftésbdl 6s szol âltatâsböl (szâllftök) 34 11 Kdvetelések 86 5 Vâltdtartozésok 35 1 Kovetelések iruszâllitasbôl es szol âltatâsb6l vevök - ' 87 6 Rövld le âratti kötelezettsé ek ka csolt vâllalkozâssal szem ben a6 z xoveteltsek ka csolt vâllalkozâssal szem ben 88 7 Rövid le ârattî kotelezettsé k e éb rész vlsz lévö vél! sa! szem ben a,y y uovetelesek eo éb részesedésl vlszonyban lévo véll saI szem ben 89 8 E éb rövld le ératti kötelezettsé k ' -- ' 38 4 V él:6követeltszk 90 G . PA SSZ IV ID B E LI E LH A TA R O LA SO K - - , 39 5 E éb követelések t) l l Bevetelek asszlv ldo àell elhatérolésa ' - . 40 111. rl; irok 92 2 Költsé ek, réforditésok assziv ldöbell elhatérolésa . - j 41 1 Részesedés ka csolt vélh lkozâsban 93 3 H alasztott bevételek w . - - 42 2 E y éb részesedés 94 FO R R SO K SSZESEN ? . 43 3 Sa ét részvén ek, salât ùzletrészek 44 4 For atâsl célfl utelvlszon t m e estesltö érték a irok 4: I F. Pénzeszklèök 4() l Pénztlr, csekkek 47 2 Bankbetétek 18 ( . A K-INIV ID BELI EIUH ATA RO LA SO K 4t) l Bevételek aktiv idöbell elhatarolâsa 5t) 2 Köllsé 'ek niforditlsok aktiv ldlbell elhatàroljsa 5 l '! 1 ldtltksztott rlifordttIsok l3. 17
 8. 8. M ERLEG ,,B '' VXLTOZAT A Szlm viteli törvény a két m érlegsém âra vonatkozöan m inim um követelm é sor- M egnevezgs Elfizg év 'rârgyév nyeket tartalm az, de ezen tûlm enöen ï'â''z - ûj tételek is felvehetök, ha az elöirt sém a egyik tétele sem fedi a nevezett 52 D. EG Y E V EN BEL U L E SED K ES K O T E L EZE TT S G E K 53 1 Rövld le ératli kolcsönök tétel tartalm z- t, 54 Ebbél az âtvâltoztathatô kotvénydc a m él-legtételek egy-egy römai szâmm al jelzett eszköz és forrâscsopol-ton 55 2 Rövld le âratlî hitelek belti) összevcmhatök (eZ al6l kivételt képeznek a kapcqolt vfillnlkozfsokkal 56 3 V evôktol ka ott elöle ek 57 4 Kotelezettsé ek âluszéllfusbtg és szol âltausbul (szâllftök) összeftiggö tételek), ha 58 5. Wltötartozésok azok összegiikben a lnegbfzhatö és valös összkép szempontjéböl nem 5609 67 Rovld le âratli kotelezettsé k ka csolt vlllalkozâssal szemben J' Cjentösek (a véllalkozés-h szimvite l i pol itikéj a szerint) és övld le ârattî kotelezettsé ek e éb rész vlsz lévo vrll sal szem ben 61 8 E db rowd le ératu kötelezettsé ek Q.Z OSSZCVOIAé.S elösegiti a Vi Iigossig elvének érvényesiilését, 62 E. lu sszlv ID BELI ELIIA T R o l-ytso x .- a kiegészitö lnellékletben bemutatja az összevont tételeket és az ösz- 63 1 Bevételek assziv ldöbell elhatérolâsa ' j jj-jdokét. 64 2 K V SZCVOIR S oltse ek, réforditâsok assziv ldöbell elhatérolasa 65 3 Hausztottbevdtelek . -- - elhagyhatök azok a scrok, am elyek adatot nem tartalm aznak sem a tui ' rgy- 66 F. For deszközök rövid le 'âratli kotelezettsé ek kulonbozete (B-FC-D-EJ évbenn iRen3 a.7' elözts év oqylopiban ()7 G. Az eszkbzök összértéke az egy éven bellil esedékes kotelezettségek Ievonâva Y'' /ï m g I -je g bjrmelyik vâltozaténak adatai fontos informâciöforrâst j elentenek utân (A +-F) . 68 H . EGY EVN EL H O SSZABB LEJ. K O TELEZETTSEG EK , .- v ' 2Z Clem zéshez, hiszen ezek alaplân vizsgélhatö a vâllalltozés vagyoni hely- 69 z. Hosszû leurtzf,ê kôtelezettsé ek j; zctélaek alakulâsa, tovâbbâ' az eszközök és forrâsok összetételének vâltozl' sa. 70 1 H ossztj le âratra ka ott kolcsönök 71 2 A tvéltoztathatd kotvén ek A # ' 72 3 Tartozâsok kotvényklbccsétésb6l v ( /$ Z LgrcxméhyklmleltLlttis a Vâllalkozti- s m érleg szerinti eredményének levezetését 73 4 Beruhézâsl és fe lesztés hlteiek ' j (lj'takm azza, az eredm ény keletkezésére hatö föbb tényezöket, s a m érleg sze- 74 5 E éb hosszli le rtraté hltelek t ' 75 6 T )a be, tovâbbâ m egâllapitllatô belöle, hogy . rlllti eredm ény kialakulâsàt m utat- all6s kötelezettsé ek kapcsolt vâllalkozâssal szem ben 76 7 Tartös kötelezettsé ek e éb rész vlsz lévö véll sa1 szemben lllelyek az eredm ényt elöidézö fö tényezök, 77 8 E éb hosszli le érattî kotelezettsé ek az aduzâs elötti ered mény hogyan OSZI ik meg a tulaj dOnOS0k (oszta l ék' ), az 78 II. H titrasorolt lWfeltueffyf ek . 79 1 Hétrasorolt kötelezettsémek ka csolt vâllalkozlssal szemben Jillam i költségvetés (t4rsasâgi adö fizetési kötelezettség) és a vâllalkozlslltîl 80 2 lutrasorolt kotelezettsé ek e éb rész vlsz lévö vâll sa1 szemben Illltl-adö I-/SZIB, 8 1 3 Hétrasorolt kotelezettsé k e éb azdllkoddval szemben (j j övedel meztsség i Szem pontbb 1 tim Pontu l SzO l gilhat a j övöben i dt51) té- 62 1. CELTA RTAL K O K - 83 1 Céltartalék a vârhatö kötelezettsé ekre SC UI-ICZ. 84 2 Céltartalék a ovobenl koltsé ekre * 85 3 E éb céltartalék A yjj jalkozö az eredm énym egâllapftâs m tklszerel és azon beliil az eredm ény- 86 J. SA JA T TO K E 87 l Je zett toke h i llltltattî' S lb#7Nfi! klx iil Vti/fls'cl/7,&l a következök szerint: 88 Ebbôl vlsszavésérolt tula dom részesedés néverteken (ssszköltség eljârâssal késztilö 8(? 11 Je zett, de mé be nem fizetett toke ( ) - A '' véltozat 90 III Töketartalék B , .vâltozat 91 IV Eredm énytartalék ', 92 v Lekötött tartalék . .- - Ibl'ga 11-n i költség eljérâssal késziilö t)3 VI Ertékelésl tartalék .- .- . - -- - ww...,w.- - , , A ' % Vj ltozat 94 V lI M érle szerintl eredm ény s y - .- . . - - - .- .- - - - ,,j).; vJu Itozat 14 jj
 9. 9. .. z . .' y ' y A r . . , ,, , e ltsou ilx vxlu ulzx'rxs f'o Rs xuu l Kouvsscl s ,,x vAl-rozv Rsou sxvulv uaw aw s osszKolx sso .a vAuvozAv Ndlrqzén! M egnevezés Eltlzii év 1âr i1*A u sorszAm M e nevev s Eltiz; é's r îr. . - jp tb'i I 01 Belfoldl értékesftés netté cîrbevétele ' értékesftés netté .'i bevétele 1 1 01 Belfoldl drtékesftés nettö virbevétele ' 02 Bxpolt t- 2 02 Ex ortdrtékesftés nettö cîrbevétele J p I Jw gkeyffa nettô ârbcvételc 3 I r'ftf/ceyf/tf.ç ncttô Jrhepêfe/e .1f - 4 ()3 El tékesftés elsz Jimolt kozvetlen onkoltsége .4. f)3 Salat tel 1ne ébt. k-észletek illnm znyvaltozasa k % 04 LludottJruk beszerzésl #rttlk'e 04 Salat eloallltastl eszkozok akt valt él-teke X' C ( ()5 El5 ) adott (kozvet'tett) szolgzltatzsok tjl téke - - - - / 6 11 Akttvtilt sa fif le 'ksltmén ek Jrftoc ) j 7 /J Ertékcsités kpzptg/ezl koltstlgel 7 II1 E tfà bevételek 4 --t k , 2 H 1 A'rltlkttsf/é,ç brutl ; erednléttye (1 al',l ) 8 flbböl vlsszall't él-tékvesztés p 1 (.) 06 Ertdkesftési. fol alm dzzsl koltsé ek 9 05 A n a koltsé r 1 1 (j- 07 I az atési koltsé ek . '10 06 I én be vett szol éltattisok é1 téke t -ïr l -l 08 EB yéb éltaltînos koltsé ek 1 1 07 B éb szol Z tat !1 tîsok éj tëke l 2 zJz E rtékesités /lë.lzp(( tctt koltséget 1 2 08 Eladott tiruk keszerzésl J1 téke S t ! v z; éb pfrptjfepé,jr I 3 09 Lladott (kozvetftett) szol jltatcîsok értéke : , j j jjbbol vlssza 14 ellekvesztés l 4 f P: ,4 nvaglelle li' rti /r###.$'fA k '* j y,/ s g# r(j ordittisok I 5 1 0 RérkoltçfG (t Etxpol énéKveszleb 16 1 1 Szeluél elle Ttl e y eb klflzetesek : x tizjjxjl tu zLETjj 'rF ,1 v ox y.;x v sE G E R E D M EN Y E l 7 1 2 B& Jrulékok j ' * yol 8 U S xh , z jf l 8 09 Ka ott (Jtîrt'i) osztalék. részescdtjs zelnélvt 'elle li rtI tlr##l.j's/t z -'-$) - Ebbol kapcsolt vâ lalkozâstol kapott 1 9 VI F/'fflkc.çtllr/kt'/llv-l lefrfi.s - j j () Részescdések értékesftésének ..( iil fol anm yeresé 20 VIL E (1# rti ordlktisok t j psbol -apcsolt vallalkozastol kapott 21 Ebbo e q . .v..l -. ....-. ... .- . . l-tekvesztes y)'.)) @ ),; I ) Befektetett énzu I eszközok kam atal, Jirfol al'nn eresé e w s ;t > > t . 22 A. UZEM I (UZLErrI) TEVEKENYSEG EREDM ENYE éjt' 21 Ebbol kapcsol vallalkozastol kapott k s$ -. 27 l '! Ka ott ( tîI (5) asztalék, lészesedés & **74*- l 2 E yyéb kapott â1 o) kam atok és kam at elle tl bevetelek x .#k:. n 24 Ebbol kapcsolt vallalkozastôl ka ott 2$ Isbbol ka csol ' valldlkozastol ka ott 25 l 4 Részesedések értékesftésének tîrfol am n eresé '( 1 3 Penzugy Inuveletek egvéb bevetelel 26 Ebböl kp csolt vé. alkozastôl ka ott 1.l p/z/ Jvpajp; i Ia/z/wp/e/c/f bevételet 27 1 5 Befcktetett énzu l eszkuzok kam atal , ârfoi am n eresé e 1. : j4. Befektetett pénzugy) eszkozok Jtrfolyam vesztesé e 28 Ebbol ka csolt vallalkozastôl ka ott 'e' lt) pbbol ka x solt vallalkozasnak adott 29 1 6 Egyéb kapott (1a1o) kamatok es kamatlellegtl bevetelek k $ , I 5 r.lzeteado kamxtok es kamatlellegu laforditâsok 70 Ebbo ka csoll val alkozastôl ka ott $ Ebbol ka csolt vâllalkozâsnak adott 3 1 l 7 Pénztl Ty m tlveletek e 'veb bevételel $2 l 6 Részesedések, érték a frok, bankbetétek ërtékvesztése z e M 32 ! 111 >* . Ptfazl/ 4 l ,??lipe/e/t?/(' bevételel 'j 4 1 7 penztl Ty1 m uveletek e 'yéb 1 afordltésai '! 3 1 8 Befektetett énzu eszkbzok iîrfol am vesztesé e ) 4 l'Y Iv pz- ll ) t ,??//'vt#e/eà. rakfordittisal -34 Ebbol ka cso t vallalkozasnak adott ! j 1y l>llx zt (;A I M I. IV E LET EK ER ED M EN S'E -$5 l 9 Flzetendo kalnatok és kalnat elle ztl râfoldltftsok j(j 4 , sz tlK s()s V A L LA L K O Z SI E R E D M 'N Y 36 Ebbo kapcsolt vallalkozasnak adott j : j. ttvkkdgg,tiy htyy,gfty/t?/r - ' 37 20 Részesedések. érték a frok. ballkbetétek éltékvesztése 1 # 8 ?! e I R e elldklvult r(; urditâ-bvk 38 2 1 Penzuevl lnuveletek e eb l ftfolditâsal $ll I ) . ItI 'N IIK IV ITL I ER ED M E N Y -39 Lk'. p3 lcl/r.l I nuïveletek rflr/èrt//kfixtlf r # l AIIIIZAS rIa TT I ER ED M EN S 40 B. PEN Z U G Y I AIU V E LET EK FR E D M N Y E - 1 h'Il Z 41 C t/gfizeféA/ kötelezettsé . SZO K A SO S V A L LA L K O Z SI E R ED M E N Y * q'l. ' - I A 1)(1Z() , I x,r E R ED M EN Y 42 X Aeatfkfplz/l bevételek w' '>- i ! t 8 l . ttd llénytttl talék génybe vétcle Osztalékl ç1 részesedésre 43 XI. plt'pl#kfpf/ll rl orditdsok xl i l j) l t') s?tj j) tt y (j(t osztaljk, részcsedés 44 D . R EN D K IV U L I E R E D M EN Y I h # . . ,j,I jjjtyio xjjsx y , N11 ultl zl'v( ; SZ IdaItlN 45 E. A D O ZA S ELO T T I ER ED M E N Y ' - 46 XII A #J tzetési kdselezettsé 47 F. A D ZO TT E R ED M EN Y 48 32 Eredm én turt tlék lceén be vétele osztttlëkra. részesedésre ' 49 33 Jöwiha ott osztallk. részesedés 50 G . M RLEG SZER INTI ERED M N Y I 6 ' l 7
 10. 10. E RED M E'N Y K IM U TA TA'S FO RG A LM I K O LTSE'G *5B '' V A' LTOZA T Sorszém Rtifordftlîsok Elozo év T5r yév Sorszém Bevételek Elozo év Ttirgyév 1 1 Ertékesftés elszâm olt kozvetlen onkoltsé e 2 2 Eladott firuk beszerzésl értéke 31 3 3 Eladott (kozvetftett) szol M ltatésok érttjke 4 1. A'rlllzzfftf.ç kdzvetlen lit'j/f.çl ei 5 4 Ertékesftésl, for Alm azésl koltsé ek 32 1 l Belfoldl értékesftés nettö érbevétele 6 5 l az atâsl koltsé ek 33 1 2 Ex ortértékesftés nettö ârbevé rele 7 6 E fb éltalénos koltsé ek 34 IX . S rfëke.çff/.ç nett6 ârbevétele 8 II. A'rfé/cesf/ë.ç közvetett 7cis/tg ef 35 X E ,yëh bevételek 9 111. E ë# râ ordlttisok 36 Ebbol vlsszairt ertékvesztes 10 Ebböl értékvrsztés 37 XI. Lktwlf (iizletil tevéken âff bevételei l 1 IV Uzenti (iizleti) tevéken ytF rl orditâsai 38 . Uzem i (uzleti) tevéken sf vesztesf e 12 . 'Uzemi (uzleti) tevfkenysf nyeresé e 39 13 Ka ott érl'i) osztalék és részesedés 13 7 Befektetett énzu l eszkozok ârfol am vesztesé e 40 Ebbbl kapcsolt vallalkozastôl ka ott 14 Ebböl ka csolt vâllalkozâsnak adott 41 14 Részesedések értékesftésének irfol am n eresé e 15 8 Flzetendo kalnatok es kam atlelle u rafordltasok 42 Ebböl ka csolt vâllalkozast6l ka ott 16 Ebbôl kapcsolt vâllalkozàsnak adott 43 15 Befektetett pénztigyl eszkozok kanm tal, ârfol am nyeresd e 17 9 Részeseddsek, ér dkpapfrok, baakbetétek 44 Ebböl kapcsolt vallalkozéstôl kapott értékvesztése 18 45 16 Egyéb kapott (Jârô) kalnatok es kamatlellegu bevételek 19 10 Pénzugyl m iivelctek egyéb râfolditésal 46 17 Pénzugyl m ilveletek egyéb bevételel 20 M Pénzu i m l'iveletek rti ordltâsai $7 X IL Jvazf: i m ûeveletek bevételei 21 B. Pénzii i m iiveletek n eresé e 48 1. Pénzii i m ûveletek vesztesé e 22 .SZO K A SO S V A LLA L K O ZA SIN Y E R E SE G 49 .SZ O K A SO S V A LL A L K O ZA SIV E SZTE SE G 23 VI. R ezltfkfpl/f rfi ordttâsok 50 IH R endklviili bevételek 24 . Rendkfviili n eresé 51 . Rendkfviili vesztesé 25 E. A D O Z A S E LO T T I N Y E R E SE G 52 L. A D O ZA S EL O TT I V ESZT ESEG 26 VII. A #t; lzetési k'iûtfezc/fâ'l 53 27 .A D Z O T T N Y E R E SE G 54 .A D O ZO T T V E SZT E SE G 28 VIII. JJPJ//J ott osztalék részesedés 55 I #: Eredm én fcrf. i . vétele osztalékra, részesedésre 29 . M E R LEG SZE R IN TI N Y E R E SEG 56 . M E R LE G SZE R IN T I V E SZ TE SE G 30 ' SSZESEN (1V+V+Vl+V1l+VIll+G ) 57 SSZESEN (X I+X II+X Ill+X IV+N ) E RED NG N YK LM UTATA S O SSZK O LTSEG ,,M V A LTOZA T '- v wv '.v- Rarordilasok Elözo L%' Tére év Sorszém Bevételek Illozo ev TJI e (éN l L - zerznefes-zl keszlaek J/ltpm zfzly onak cawkkea8 'e 34 13 Belfbldl értékesftés nettö âlbevétele > l M n az-kolusec 35 14 Ex ol tértékesftés nettö thbevétele 7 2- Ite n lx Netl azolcréltatâsok értéke 36 XI Sr/tfke.çffl.ç nett6 ârbevétele ' 4 :5 E- éb rszolGalratésok ërtéke 37 15 Salâ.t term elésu készletek allom anynovekedise n 4 FJJVIY A lzk lx szerzésl fnéke 38 16 Sa at eloalhtasû eszkozok aktlvilt ertéke . 6 a F..lNI* (kozvetftettlszolcéltatésok értéke 39 XII. Akfllztill sa Jl teI e:fl/rl/a ek frfdrke 11 dny l tk- rfi ordittisok 40 XIII E é'# bevétdek ' : 6 Bérkoltséo 41 Ebböl vlsszairt értékvesztés 9 - Nzemelu elle I'i e éb klfizetések 42 XIV dze/rl; (uzleti) tevéken #ê' bevételel 10 y Be Jrulëkok 43 . Uzem i (ùzleti) tevéken sé vesztesé e III .5'-ev ,-W J ell J' rfi orditâsok 44 17 Ka ott érö) osztalék és részesedés 1 .7 fl Ertékcsokkenési lefrtf.ç 45 Ebböl ka csolt villalkozâst6l ka et't 1 a 1. E ê'!) raïorditdsok 46 1 8 Részesedések értékesftésének ârfolyamnyelest cre 14 Ebv l értekvtsztés 47 Ebböl ka csolt vâllalkozïstôl ka ott 1 a W L'zemt tëzlerll tevékenység rtl:/èrdf/tim i 48 19 Befektetett pénzugyl eszközôk kamatal, érfol am n ereséee 16 tx m i tuzleti) tevéken sé n erest e 49 Ebbol ka csolt vâllalkozâstél ka ott 1 9 Befektetett enzuu l eszkozok érfol amvesztesérre 50 20 E éb ka ott ârô) kamatok és kamat elle u bevetelek I 8 E3151 ka csolt vâllalkozâsnak adott 51 21 Penzu l m liveletek e eb bevetelel 19 10 Flzetendö kam atok és kam at elle (i râforditâsok 52 X M Pénzu vi m ûrveletek bevételei Y Ebv l ka solt vâllalkozisnak adott 53 . Pénzu i m iiveletek vesztesé e 41 l l Részesedések értékpapfrok, bankbetétek énëkvesztése '*-' l 7 Penn, m ûveletek e éb réfordltâsal 54 @ . l 11 #é I.w 'i zrlfrefefe.k rti tlr#ze/tij'W 24 Penzu i m ûveletek nveresé e 2.5 SZO K-U O S V NL L NLK O ZASI NA ER ESE G 55 . SZO K SO S VALLA LK O ZASI VESZTESEG 26 5111 Rentft-fvll: rti ordl'ttisok 56 X W Rendkikùli bevételek '* . R elxlk-ivlzli nveresé 57 . Rtndkiviili vesztesé :!S U Y ZA S ELO T TI N5 ERESEG 58 . A D O ZA S ELO 'I'TI V ESZTE SEG N f,T zte ten kolele..ertse :9 :* . A X ZO TT NAXFQ FAEG & ) E A D O ZO TT VESZTES G 51 X J' - % r/rweleA .ç 61 X%1I A're#rntlnylftrl I vétele osztalékra, részesedésre J* G NG Q I FG S 'TI N'W Q RW A 63 . NIEQ I.E G SZER LN'TI VR SZTESEG Qq G 5rF.55:N IAQ-N'H VS'lI1+W -X+.G I 63 SZFAEN X'n +Xq '+XM +XM I+N I
 11. 11. A két m ndszer J.ç azon beliil a /cJ/ vâltozat az eredm énym egâllapftâs szem 1. sz. âbra pontjéb6l egyenrangti, a vâllalkozésok szabadon vélaszthatjâk. Léthatö azon-ban, hogy eltérö szâmviteli (vezetöi szâm viteli) inform âciös rendszer kiépitését Osszköltsé elWrg,ç For alm i /c#l/,çJ el-ârâs teszik sziikségessé, m élységét és m ödszerét illetöen egyarént. (Vézlatos összehasonlftést m utat be az 1. sz. ébraa) 1. értékesftés nett6 érbevétele 1. értékesftés nettd ârbevétele l1. Aktivélt sajât teljesftmények értéke H. értékysftés kiyvetlen költlégei Tekintsuk ft az egyes môdszerekjellemzöitl 111. Egyéb bevételek 111. VRTEKESfTES BRUTTO lV. Anyagjellegfi râforditâsok EREDM VNYE a) összköltség e#JrJuç môdszere: v. személyi jellegfi râforditâsok IV. Ertékesftés közvetett költségei - elsödlegesen az iizleti (naptâri) évben felmeriilt költségek gyfjtését és vI. értékcsölçkenési lefrâs V . Egyéb bevételek bem utatâsét hangsélyozza, v ll. Egyéb réfordftâsok V I. E gyéb râfordftâsok a költségelszém olâsa ,nidöszak-m eghatârozotf', s nem az értékesités alakulâsénak fiiggvénye, A) g ZEM I tg w .ETI) TEVEXEN Y SEG EREDM EN YE - a költségelszâm olâs nyitotl, nagyobb lehetöséget biztosit elem zésre, v I . pénzugyi m fiveletek bevételei - az egyes idôszakok (évek) költségeinek összehasonlftâsât részletezö vll. pénzii i m ûveletek i râforditâsai nform éciék nélkiil is lehetövé teszi, s psx zu G y l M IJV ELETEK ER ED M EN Y E a hosszû gyârtâsi étfutési idejfi termékeket elöâllitô vâllalkozâsoknâl c) szoxA sos VALLAI- K OZA SI EREDM EN Y (A + B) elôfordulö erös ârbevétel- ingadozâsok esetében hitelesebb költségel- . szâm olâst biztosft v lIl. R endkfvtgi bevételek , - a hoza 1X . R endkfviili râfordftâsok m ok oldaléröl a târgyévi term elés (szolgâltatâs) teljesftményét D) RENDKIVjm j susov sxy hatérozza m eg, s nem csak az értékesftési produktum ot, a V éllalkoza könyvvezetése sorén az 5. szémlaosztâly mellett nem E) ADOZAS ELOTTI EBEDM ENY (C + D) - - igényli az elsösorban költséggazdâlkodési, önköltségszâm ftâsi és önel Adöfizetési kötelezettség (târjaségi adö) szâmolési célokat szolgélö 6 FIADöZOTT EREDM ENY . és 7. szâm laosztâly szâm lâinak vezetését, azoknak a vâllalkozâsoknak célszerii vélasztaniuk: + Eredm énytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre * amelyek alapvetöen szolgéltat6 vagy kereskedelmi tevékenységet ' fizetet! t'övâhagyott) osztalék, részrsedés folytatnak, G ) M ERLEG SZERW TI EREDM EN Y * ahol a véllalkozâs nagysâga nem jelentös, nem folytat sokrétfi , yz bonyolult tevékenységet /)) borgalm i költség e rvjs ytgodszere.. , * a vezetés önköltségelemzésre, jövedelmezöségi vizsgélatokla az éj-tékesftési érbevétellel az értékesftés költségeit âllftja szembe , a költsé-nem helyez nagy hangstilyt, ek érbevétel- g ,, m eghatârozottak'' ,g ggetleniil att6l, hogy m elyik idöszakban * a készletezési tevékenység nem m eghatâroz6, évközben folya- (évben) m eriiltek fe1 ténylegesen (költségelszâm olésa N,értékesftés m eg-m atos, naprakész nyilvântartést értékben nem vezetnek. IlatJrozott''), az értékesftés érbevételét âllftja szembe az értékesftés közvetlen költsé-geivel, s a beszïmolö alapjân is lehetövé teszi az âtlagos jövedelmezöség mélfsét, a könyvviteli nyilvântartâsok alapjén (8. és 9. szém laosztlly szembcâllitésa) részletesebb elem zési Iehetöséget is biztosit, 11 közvetett költségeket föbb funkciék szerint is részletezi (értékesftési-fklrgalmazési, igazgatâsi, egyéb éltalénos), amelynek jelentôs informativ llalssa van, 2() 2 l
 12. 12. * a struktfiréjânâl fogva hatékonyabban kiszolgâlja a véllalkozâs vezetésének A kiegészitö m elléklet m eghatârozé részét a m érleghez és az eredm ény-a szém vitellel szemben tâmasztott igényeit (önköltségszémftâs, költség kimutatéshoz nylijtott informéciök adjék. Ugyanakkor a vâllalkozfs egészére gazdâlkodâs, önelszâmolâs stb.), vonatkozé fejezettel és egyéb - részben a törvény âltal kötelezöen elöirt, - vâllalkozâsok szélesebb körfi összehasonlitâséra ad lehetöséget, hiszen a jgszben a vâllalkozés vezetése éltal fontosnak tartott, de logikailag m âs helyhez nem zetközi viszonylatban ez a m ödszer a gyakoribb, nem kapcsolödö informâci6k közlésének helyet adö fejezettel is indokolt - azoknak a véllalkozâsoknak célszerfi vâlasztaniuk: to vftenî. . am elyek alapvetöen term elötevékenységet folytatnak, * ahol a véllalkozâs kiterjedt, jelentôs nagysâgrendfi, bonyolult A kiegészitô melléklettel szemben a beszâluolôt felhasznilôk elvérésa az, hogy: szervezettel rendelkezik, a beszgm olö m érlegéban és eredm énykim utatéséban nem szereplö olyan * ahol igényes vezetöi szâmvitelt kivénnak kiépiteni a 6. és 7. inform âciékat is bem utasson, amelyek lényegesek és jelentösen befolyâ-szémlaosztélyok felhasznâlâsâval, , solhatjék a vâllalkozâsröl kialakulö megbfzhat6 és val6s képet, * jelentös készletezöi tevékenység a jellemzö, évközben folyama- ' - a mérlegben és az eredménykimutatâsban nem kellöen részletezett adato-tos és napraklsz nyilvântartâst kfvânnak vezetni. ' Y kat részletesebben m utasson be, szöveges m agyarézatokat ffizzön hozzé, tartalmazza a gazdâlkodö vagyoni, pénziigyi és jövedelm i helyzete alaku- M ind az összköltség, mind a forgalm i költség eljârâssal készftett eredmény lâsânak értékelését, eszközei és fon-ésai összetételének alakulâsât. kim utatâsok ,,A '' illetve ,,B '' vâltozatai hasonlö szerkezetet m utatnak, érte lem szerûen az iizem i, fizleti tevékenység eredm ényének m eghatérozésakor az A kiegészitö m elléklet tehét szâm szaki adatokat és szöveges m agyarâzatokat eljârlsokböl eredö sajâtos sorok kivételével. .' Cgyarânt tartalmaz, összeâllftâsa sorân a gazdélkodö részben a Szém viteli tisrvényben tételesen elöirt adatokat kell, hogy szerepeltesse, részben pedig Az ,,A'' véltozat szerint összeéllftott eredm énykim utatâs sémâinak iellem zöi: tsllZ' 11ö döntés alapjân hatâroz m eg tartalm i elemeket, am elyeket sziikségesnek - Iépcsözetes elrendezés, - tart a m egbfzhatö és valts kép kialakkésâhoz. Fontos szabély, hogy a bem utatott - autom atikus egyezöség csak a m érleggel, illlbrlnâci6k hasznosithatösâga âlljon arânyban azok elôrillitrhqi költqégeivel. - az eredményt összetevôk szerint mutatja be. h kiegészitö m elléklet célEzerû szerkezete a következö: A ,,B'' véltozat szerint összeéllitott eredm énykim utatés sém éinak iellem zôi: tl) fiî/tétiFlo'v rész - mérlegszerfi elrendezés, két oldal (réfordftésok, bevétele J'j, - a Szâmviteli politika meghatiroz6 elemei, azok vâltozésai, s hatésuk - mâs jellegfi egyezôség-ellenörzés (râforditésok összese'n + m érlet az eredményre, a mérlegkészités idöpontja, szerinti nyereség bevételek összesen, vaev râfordftésok összesen '-? Z.Z alkalmazott értékelési eljérésok (az egyes eszközök és forrcî' sok bevételek összesen + m érleg szerinti veszt '- e - sée), értékelése, a bekeriilési érték tartalm a, az am ortizéciös politika, az ér-az eredményt összetevök szerint mutatja be. - tékvesztések elszémolâsépak eqetei #q kritériumai, devizatételek érté-kelése stb.) /1 kiegé ' '' lléklet célja a véllalkozésröl olyan informéciök rendszerbe a mérleg éS eredménykimutatâs vélasztott form âja, annak megvllttlz- Ibglalt közlése, am ellyel hozzâjirulhatunk, hogy a beszém olöt tanulmlnyozö tatâsa jtlegbfzhatö, val6s képet tudjon form élni a véllalkozâs jelenleci és részben W' - aZ ellenörzés, önellenôrzés sorân feltârt jelentös összegti hibâk. I1il'.k iövtsbeni vagyoni-pénzugyi helyzetéröl. Tartalmét lénvecilec el Y nti az. hoqv hatisok bemutatâsa, 'szolxsan a mérleghez és az eredménykimutatâshoz keli Zapcs-olödnia. A z'o knWak a Vagyoni, pénziigyi és jövedelmi helyzet, valamint az eszközlik ls egyes soraihoz, tételeihez kell olyan tovébbi inform éciökat közölni- am elv ' ftpl'leâsok összetétele alakulésânak értékelése, Ielletfgvé teszi azok teljesubb, kfkiiltekintöbb m egftélését. A mellékle't köve't '%' - Cash flow kim utatâs. kczetes összeâllftâsa érdekében indokolt tartalm ât, szerkezetét a vâllalkozés . ullifltossâgait Ggyelembe véve elöre röcziteni. Célszeriien ezt a szémviteli ?1' ''lt1Sf'#/?f?Z k(lpC.b'0I&V /dd#Y ZIV.&d/( pl'litika kialakftésakor hatârozhatjuk meg-. - az BSSZe IlelM hasonlfthatö adatok megjelölése és indoklésa, - az lisszcvlpnt m érlegtdtelek lf szletezése, 22 23
 13. 13. x . .. .. ': - - j'i tendö öSSZeg a llagyobb a kapott - lx - . feytçtesltukor(a imrnateriélis a-kaké tar iesz.k- ö4.y. qk-xrozgésénA . azon tételeket,ahol a vissza ze bem utatésa bruttö érté e S a alm ozottertékcsökkenés összegével, összegnél, ideértveakölmyezetvédelm icéltitârgyieszközökmozgâsaitis), @ a zâlog (vagy hasonlö)jogokkalbiztosftottkötelezettségeket,a - a tér ' ' ' ' értékcsökkenési lefrés összege, legalâbb biztosftékokfajtâitésformâitmegjelölve, m erlegtételek szerinti bontésban, az a alm azott m ödszerek szerint . a lu trasorolt kötelezettségek kapcsolt vâllalkozâssal szem beni m egbontva,elkiilönftetten bem utatva a örnyez dclm icéll-itér ' '. ytejeit,tovâbbrészletezve:anya-és ltd nyvâllalattalszem beni, v.. . -- ...-- -- .. y t ' , y eskkbz' ését, kujftg ' é ' . e sz6lö eszközök és kötelezettségek ey. vézi- at- . a 'x. . - a m eghatéroz6 Jelentöségiitirgyieszközök terv szerintiértékcsökke- érte elésikiilönb'' te 'elentös nésének vâltozésa,eredm ényre gyakorolthatésa, - --- é ek összege azon köte ezetts g am elyek a pénziigyihelyzetértékelése , - ate '''* e '' * térgyévben elszâmoltösszegeésavisz szempontl.ibôjJ.ejentösek ésamérlegben értékkelnem jelennek meg ---'-- ,$:1 jjFxyç-#i.I.n.dOkIZ.S-.R-, (jtjvtybejAjnyugdfjfizetés,Végkielégftés), kzlet..y... vy> .lvagy .w,> .N axcege!-. e--:7 5.#vn-. élhosszqb-. T b-ple.Jrâsénak '*indoklâsa (ez érjegen kfviilifuggö ésbiztosUövöbeni)kötelezettségek,fajtén - ét m vonatkozik anegatfv uzletivagy cégértekrels), kéntirészletezésben, - a t tt e 'Q és eszç- ttaN. rtékelésesorân elszé- jutrasorolteszközökértékejogcimek szerint. . a m olt rtékvesztésalakulâsa (nyitö,növekedés,csökkenés,visszafrâs, zél'ö)merlegtételenkéntibontésban, è t.jayeredptgytykim utatzshozkapcsol6d6 kiegészltések ' ' ' A k alakulâsa m érlegtételenkéntibontâsban, . q - ' - - - - = ' - ZZ SC az össze nem hasonlfthat6 tételek m ep elölése ésindoklésa, ' qj anyagok tjsszevqp - #sz ete közöttiveszélyeshullad' .,.k'' ezeta -kqr. ---'-*'.. rtezése, .s. . a. w wtételek réjil- s-t GN-amx..-u.........Nw. kfï II.;!S m en és & k atqlna g. . ulésa, ju kesftç7s e n'et-'t--9fM-;'* K t..ç.Yé-.*' t..r,.# bemutatâsa föhb tevéken, ' k - - a OW fQVS C.-!: Vonatkozé részletezö adatok m érlegtételek szerinti sz'e-'-r'int,ha-. .y - azokjelentôseneltérnrkayllegiikben, . .,, Ke .bontasban (nyilv/ntartâsba vételiérték,târgyévben elszém olt,illetve o ---'.-+-'%-'--'-*-..y .veyte.l,e földral.zil yj yaoo: - a tirp .az - . visszafrtért/kvesztés,halm ozott#l-tékveqzté irjt a e>*- 'e . . + . .VXS .--Z-...-...> . tjjj - -fo-fg-6ejzk-4&ö.k Xozött ldm utatott riekpapfrokr çlszâm olt ék- r exportta'm og ' sçfe'n- a-,.taem o> > -u podbevetçl-htu k>:r lö.w ..s..= 's . . . . vesztésalakulâsa és visszafrâsa, '.. .. 6 k .:....- wmovv zv'rr4v meew>x,w.''-.>. * '-. t, . , - @.t-.-.#.k--t-.lry-,;e.'a!,.pg-ssgzvy-.('C.I.B..'.B.'.,i-X.,..-..wé.-.atarolâso föbb tételenkéntitovébb twwoto-lw,a t,.$qdqqzn-molt-ossze-gçk,azok ..- ...- . . ... . tém o atési részletezese, ju hasznélésa részvénytérsasâgoknél a 'bocsâ -p. tttJj-jgxi wlzbws.z-â-p).a ésnév- '. émogatjsonkénti. -v'.'. - . . . . . . . # t ér- tékqwlészNfnytfpusonként, iilön bem utatva a tàrgyévlklbocsàtàst. 't . kg ' ' ' 1 kap s - Jovcfm enként - sa âttö ti.f-gyiyelk.beliilitviltnz-a= ,aJegyzetttökén belii a - csoltvâ1l'alkozâsokâltaljegyzettéllfkvéltozésa, évenkénti - lt- O Vttartalkjogcfmekszeyintirélplete ése, részlete ' s--.---- - atârgyéviképzetj 'ê trtae -J7ie--t-v-e--céltartalék felhasznâlésösszege ZYSXO? bevételek ,, akapcsoltvéjjajkozissalszem beniösszegek, c , ..L ,. ,.s . . , jkeu zffeft. ' pyki . m u.tytésesetén- - --j ' f k szerintir-Oe-siletezése,kiilön bemutatva a körny- Jogc m e eszetvédelm i - fOr alm lköltsé e ssa -- .-.. - .- 'övôbeniköltségekfedezetéreképzettcéltartalék * ê-s-x i--t-termelésfikészletekillomânyvéltozâsa, ,kötelezettségekreésJ ,F . aIakulisit(elözôév,târgyév), * asajâtelöâllitâsûeszközökaktivâltértéke, ic e m j. - a ' 'tçIezqtts/g köziàl---- - --- --'-' ldsé.,z ' ' ztés ergyéviköltségei, X - fxut- a- t- as-é- tx: . . . ahosszgIejératékötelezettségekegyéven belulçsedûkestörlesz- a-éb'rnvez-etvédelemmelka csofatos n elszâmoltköltségeklogclmen-tésének összegét e# t; ' , kénttârc evreeseoz R ifll-a--'-fe-k é râfojdftésok 'sszegeijogcfmenként,.ha arok . az5évnélhosszabbhâtralévöfutam idejûkötelezettségeket, - G .ren kvfè-di . - - -Y t. ,, Ato , a u rsau giadôra gy-a- nén- / jzyAkgrg -lt -e L . .., hntn etov .. . . . . . koro t Aatlsuk. 24 25
 14. 14. - am ös-p ciôsésswa u letek 1.3 Aziizletijelentésm intinform éciöforrés é ' .âi le nem zârthatérid- szerzôdés szerinti értéke, az eredm enyre - gyakornlt varh- atô hatésa, . ''N -e'-bb-öl-am itm érfigyelem be vettaz eredm ény m egâllapitâsa sorân a X2:iizletijelentésazévesbeszém olônak nem része,azzalegyidelfileg azonban gazdz kodö. elkellkésziteni.Ennek ellenére tartalm évalaz elöbbieknélbövebben foglal-kozunk, m ivel a véllalkozâsok gyakorlatâban ennek m ödszertana a leg-d) 2 f-.--' 1Wsbbkidolgozott,igazshogy néhénytörvényéltalelöfl'ttartalmielemen - arsas JaLak-korr t menöen alegnagyobbönâllöségotisbiztositjakészitöinek.A beszâmoltp fll't*tvflfl rés...k .- ..a .. .. aejejtjo vajam ely tételâtm e t netijellegfipannatjövöbenihatâsétisbekellm utatni), nak ez a része mâr nem elsösorban adatkiegészftés,hanem ttilnyomörészt a gazdé lkodérleéan éfl-alataipak, közj.-V-ç-j-çtéjfi Ejllalatainak és elem zö értékelömunka. , .. ta sultvâllalkozasam s - n -- ö:ke székhery'e, n A nem zetközi szâm viteliszabâlyozâs keretében az E G K 78/660/E G 11 4.sz. , . * saJ.âttökél.e irényelve,s annak kiegészftéseia pénziigyiJelentés (beszâm olö)tartalm âra , vonatkozéan a 9.fej.ezetben a következöketrögzitik. * jegyzetttökéje, @ tartalékai, 46 cikkely..az jjc/trfj- k /cnfguçtartalm a * a m érleg szerintieredm énye, @ abirtokoltrészesedésarânya, (1)Az iizletijelentés az tizletmenetés az iizlethelyzetétlegalâbb tîgy kell, - e-izegyébrjsz-rsedéslyijzpnyvnâllövâllalkozâsokneveésszékhelye, hogybemutassa,hogyazaténylegesköriilményeknekmegfelelöképet - .-f-'.i'izl'd- Io(tago-k) neve székhelye,szavazatiarénya,jegyzett adjon. . PJ.PJ.Q.-- , -.v -c -.â1 . tokele zmk le alébb . ''- '''> . Jelentôsbefolyâssal, (2)AztizletiJelentésköteleskitérni többségiirânyftéstbiztosft6 befolyéssal, a) aziizletiév zlrâsautân bekövetkezettlényegesesem ényekre, 5' közvetlenirényftâstbiztosftöbefolyéssal b) atârsasâgvârhatéfejlödésére, . rendelkeznek c) akutatâsésakfsérletifellesztésteriiletére, , . - a 'llqgfi çgyéb kifizytés d) aSalâtrészvények m egszerzésére vonatkozö adatokra, - - thrgyévi-la szxlm x.bérköltslg éj Jgçm élyiJe . . . - . Jllom énycsoportonkéntibontâsban e) ata saségfi6ktelepeinekbem utatâsâra. , - a vezetö tisztsé l-l-kw-az,-ipazgatéog,afelfigydi--bi-g-p-tij.j . - - .w j i#- . - jy cjkkely alaplén a következö inform âciék közlése lehet hasznos a környe- Jârand6sâglnak összege, .- - -- - - zetvèdelem m elkapcsolatban'. résziikre fcly6sftottelôlegek éskölcsönök, - ajaoja környezew édelm i feladatok jelentösek a vâllalkozâs pénziigyi neviikben vâ'llaltgarancié'k,nyugdfjfizetésikotelezettségstb., helyzete szempontjâbél, ottism ertetnikella befolyssolô tényezöket és a - abeszâm oltk aléfrlztlxgoe ult-é..sxkötales-szem élytek)neveésszékhelye. vlglalkozésezzelkapcsolatosfelelösségét, o v Q ..a...w,.w a környezetvédelem eszközeinélalkalm azottpolitika, I'elhfvjuk a figyelm etarra,hogy a beszémolöban tehâta véllalkozâsnak is akörnyezetvédelem kulcsteritleteinekfejlesztésidöntései, k értékelnie kellgazdâlkodâsânak helyzetét,amödszertanraekönyv isajânlé- akörnyezetvédelm ieszközökkelösszefiiggö korm ényzatiösztönzôkt'jtlt-stlkattesz. tau,sok , adökedvezm ények), a környezetvédelm i intézkedések a bevezetés folyam atâban, am elyek .1 ' ' jlsvöbenijogielvérâsokalapjânbekövetkezövâltozâsokkalfûggnekösszu. Ila esetleg egy kiilön környezetvédelm ibeszém olöban közölta véllalkllzlis lllcllllyiségiés m inöségiinforméciôkat,arra az iizletijelentésben llivat k'tdznikcll. 2() 27
 15. 15. thletijelentéstkellkészltenie annak a véllalkozâsnak,amely évesbeszémol6 1.3.1 xglziizletijelenth ctWc,jellemzôhfôrbbtartalmielemei készftésére kötelezett. R észvénytârsaség m inden esetben éves beszâm ol6t készft,sfgy iizletijelentéstis.A készftésikötelezettség tehâtnem terjed kia A vâllalkozönak az éves beszâm olö adatainak részletezett adatokkal val6 vâllalkozökjelentöskörére,inkâbb csak azokra,amelyeknek nagysigrendje, kiegészftésévelésértékeléséveltîgy kellbemutatnia vagyoni,pénzugyiés lnfiködésiformâja igényli,hogy a kiegészitö mellékletben felsoroltinformâ jövedelmezthségihelyzetét,elvégezniaziizletmenetm inôsftését,hogy arréla ci6kontfllmenöentovâbbim élyebb,részletezettebb informéciökatszolgéltas felhasznâlönakvalös,megbfzhatö,sképe''alakuljon ld.E vonatkozésbantehât sanak,ajövöbenimfiködéselörevetitésétbiztositsâk. meg kellfelelnieazévesbeszémolö m âsrészeivelszemben tâmasztottköve-telm ényeknek,s nem lehet ellentm ondâsban a m érlegben,eredm énykim uta- A Szâm vitelitörvény âltalm eghatérozottkotelezô'tartalom : tâsban ésa kiegészitô m ellékletben szereplö adatokkal. (1)Aziizletijelentésazévesbeszâmolö adatainakértékeléséveltigymutassa Szerkezetétstartalmâtilletöen nincsfeltétleniilközvetlen kapcsolataz JI'é'J be a véllalkoz6 vagyoni,pénziigyi,jövedelm ihelyzetét,aztkzletm enetét, beszàlnol6fsrészeivel. hogyezekrölaténylegesköriilményeknekm egfelelôképetadjon. Azél-tékeléselq elemzések,alevontkövetkeztetések,amérleg,azeredmény-kim utatis és a kiegészitö m elléklet adataira épiilnek, de felhasznâlhatök' (2)Aziizletijelentésbenkikelltérni: részletezôdokum entâciôk, a vâllalkozâsm ûködésétbefolyâsolô olyan inform é a)amérlegfordulönapjautânbekövetkezettlényegeseseményekre,kiilö- ci6kis, amelyek a beszâm ol6ban értékben nem jelennek m eg (a vâllalkozâs nösenjelentôsfolyamatokra, környezete, iizleticélok,ezek feltételrendszere,jövöre b) vonatkozô ismeretek avérhatéfejlödésre,agazdasâgikörnyezetismertésvârhatöfejlödésére stbabelsö döntések h .). atisénak tk ggvényében, c)a visszavâsâroltsajétrészvények,sajâtiizletrészek megszerzésére vo 'iàrtalmaznia yctrp a mgrjzw y'ordul6napja Jffgrlbckövetkezettlényegesesemé natkozö adatokra. d) ityeket,intézkedéseket,azok m âr ism ertvagy vélelm ezettbatâsait.H a felté-akutatâséskfsérletifejlesztésteriiletére- telezztik , hogy a véllalkozâsok legföbb döntésthoz6 szervz a m agyar gya-e) atelephelyekbemutatâsâra, korlatban âltaléban éprilishônapban vagy mâjushé elsö felében tirgyalja (3)A az elözö iizletiévrölsz61ö éves beszâm olôt,m âr legalâbb 4 hönap eltelta ziizletijelentésbenktilönbekellmutatni ktjvetkezö évbölis a fordulônap ôta. Term észetesen a m érlegkészités idö-a) akörnyezetvédelem nek avâllalkozâspénzttgyihelyzetétmeghatârozö, ltljltjékg bekövetkezett, b l de a m érleggel lezért évre vonatkozö esem ényeket, efolyésol6 szerepét,a vâllalkozâs környezetvédelem m el kapcsolatos f azok hatésait a beszâm olôban figyelem be kell venni, de a következö évet elelösségét, t b) .rintö jényeges folyam atokat, intézkedéseket, azok kockâzatait is célszerti akörnyezetvédelem teriiletén történtésvârhatö fejlesztéseket,azezzel ,tulajdonosok tudomâsârahozni, összefûggötâmogatisokat 4 sezazuzletijelentésben lehetséges.Gon- c)akbrnyezetvédelem , kjtlljunkarra,hogy ezahönapokkalkori-bbanjtsv'âhagyottiizletitervrlszleges eszközeitekintetében a véllalkozés éltalalkalm azott ($l.tkj'kelésére islehetôségetbiztosft . politikât(értékelésieljârâsok,amortizéci6spolitikastb.) d)akörnyezetvédelmiintézkedésekbevezetését,amunkâkéllâsét. h; (jzletijelentés tartalmét illetöen dilem mâk merulhetnek fel:mentlyire lts ven rçhbzletes? A z érdekeltek szém âra m egfelelö m élységfi inform âcio7k1tt Ittlit'n,ugyanakkoriizletititkok,bizalmasadatoknekerûljenekpéldâulavcr- A Nellytérsak birtokâba.Ebben az esetben a vâllalkozéstérthâtrânyok,iizletivesz-z összevont (konszolidâlt) beszém olö készftésére kötelezett vâllalkozés jt.spgekazinform élésvisszafogésâraösztönöznék avâllalkozâsvezetését. j ljsszcvont(konszolidélt)iizletijelentéstköteleskészfteni.annakcéljastartalma jy,viszontneln lenne ,,( m egfelelö taktika'' lliszellileulllagyllatô Ggyellllell a visszavâslroltrészvények,iizletrészekre vonatkozö adatok kivételével)ha- jjkt$ jj az a szem pont sem , hogy a hitelezök> potenciâlis befektetök, (izleti s()nl($azévesbeszâm ol6énâlism ertetettekkel,de a cégcsoportra vonatkozik. .észbel)abeszâmolâsiidöszakravonatkoz6adatokontfllmenöell. j 11111'tllert)kl A Szémvitelitörvényâltalmeghatirozottkötelezötartalom aziizleti , klehetöségek, jelentésesetében mâregybeesik anemzetköziszém viteliirényelvekben rög l1z(pklx'lkfsvetkezö,elörelâthatö hatâso , tervezettintézkedések - zitettekkel. 28 29
 16. 16. kivetftése alapjân hozz4k meg döntéseiket(befektetniszo dékozök,bankok, 1.3.2AZiizletijelentésrészletesftlr/ldRll szillft6partnerek stb.) k ' ' lllztalm ielem ek ism ertetész elöttism ételten hangsfllyozzuk,P hogy eze ontosan ezen okok m iatt az iizletiJelentés korlâtozottan nyilvânos, az ,zlt jg é részben a Szâm vitelitörvény âltalkötelezsen e vtak és vesbeszlm olö részétképezi,âm a C égbfr6sâgnâlnem kellletétbe helyezni. jt ak. - részbenpedigsajâttftïrlv.valapjân besoro Az érdekeltségiiketigazolök viszonta véllalkozâsszékhelyén megtekinthe- tik,fénymésolatotkészfthetnekröla,fgyaziizletijelentésigenfontosszerepet ,ày,t y véjjajkozésaziizletijelentésföbbtartalmielemeltaszâmvitelipolitikâjâban jâtszhatavéllalkozésrölalkotottm egbfzhatöésvalösképldalakftâséban. .'''' ) rligziti. iltalânoselvirâsleheta véllalkozâsok vezetésévelszemben nem zetközi ,, Alapvetjjej.junkform iy lntatartalm ielem ek körétnem lehet,bizonyostémâk szakm aitestiiletek irânym utatésa szerintis,hogy képesek legyenek m egfelelô j egyékalén nem de legalâbbis eltér6'hangsûllyal, '.t az egyes vâllalkozâsoknâ , részletezettségû, de ugyanakkor a bizalm as inform iciôkat ôvatosan kezelö - jszerepelhetnek. . t .? y ielentôségge tizletiJelentéstkészfteni. ,,.. . ' F . M eghatirozö lehet'. ormâjât,teljedelmétilletsennincsenekkt:l/c/t?zlelsirâsok. jjjajkozésjellege, nagysâga, . - a V A terjedelem alapvetöen attôlfugg,hogy m ilyen m ennyiségû inform âciét .,s - kf - atevékenységjellege,kiterjedtsége, vâlm ak RZ S dckeltek tudom âsâra hozni. T erm észeténél fogva tartalm az ' : ' kaciviszonyok stb. ) **' 11P SZiITISZCIZ adztokat,S Szöveges élo keléseketegyarént. W C S ledjiikrhogy a kiegészitö m elléklet törvény éltalmeghatârozott ('éjszerû,ha az összegzö,m inösitôjellegtiértékelésektölhaladunk a részte-kotelezö tartalm in tlilm enöen lin.nem szabilyozot'tklegészitéseket is tar vékenységek, tertkletek elem zése felé. talm azhat, elöfordulhat, hogy egyes vâllalkozök a beszém olé e részében SZCFCPCltetnek Sajâtdöntésalapjân Olyan inform âciökat,amelyeketmâs h? elemzlbr-értékels részekhez felhasznâland6 eszközrendszert,mutat6szâm Villalkozök azûzletiielentésbe tartozönak ftélnek.M indenesetre a pârhuza k'soportokatjölkellmegvélasztani,sannak âlland6sâgâtbiztosftanikell(kö-m ossigokat,azitfedéseketfeltétleniilcélszerfielkeriilni. vetkezetességelve). N éhâny tanécsaziizletiJelentéselkészftéséhez: A I-észletestartalom m eghatlrozésakorajânlatos a következö szegm ensekre Stilusaviligos,könnyenérthetö legyen,jellem ezzeatöm örség,szakszerfi- kitérni: Ség illalkozistevékenységének bem utatésa,összegzö értékelése, , S legyen lényegre törô, a V - a Villalkozâs szempontjâbölkedvezö és kedvezötlen elem eket egyarént - 1)piacipozici6k,vevökapcsolatokalakulâsa, tartalm azza,legyen târgyilagos(ezta valödisâg elve ism egköveteli),nem 1)felhasznilterôforrâsok alakulâsa, kozm etikizva''a kedvezötlen hatâsokatsem , 3 m inöség alakulâsa, az élv kelések összegzettek,m inôsftö jellegûek legyenek,nem célszerû :1gépikapacitésok,azokkihasznélâsânakalakulâsa, elvesznia részletekben'',m agyarâzkodésokban stb. a beruhâzâsi,befektetésidöntések értékelése, ltktltatâs-fcjVSZYSértékelése, M CDOCgXCZZZIQ,hogy a Vâllalkozâsok gyakran vélasztanak olyan m egoldâst, az inform éci6sésérdekeltségirendszer, hoDrRZiizletijClentéstartalm aatörvény Szellem étéselôirâsaitkielégitö,ém vagyonihelyzet,tulajdonosiszerkezet, az iizletm enetröl szélé részletes inform âciék a m enedzsm ent éves iizletl pénziigyi-finanszfrozésihelyzetkép, bcsAx molfjlbtm SZCFCPCIIVV,Sfgyjtltnak csW arészvényesek köréhez.Elfo ahatékonységésjövedelm ezöségalakulâsa, adhat/ CZ amegoldâs1S,ha a vâllalkozâsiizletitevékenységének részletes atulajdonosikörvâltozâsai, CVITIZ/SCbizalm asinformâciökatJ'uttatnaakonkurensvâllalkozâsokhoz. 11jelentöskötelezettségekéskockàzatok. A 11k,bZ11113()1t1jövihagyisakormirmegkezdettkövetkezö iizletiév Iényeges. Ielelltös esclnényeit,lb lyalnataitaz egyes részteriiletek kibontiisakorcélszerfi éltékelni. 30 -3l
 17. 17. . . * a) ,4 vtillalkozâs /cvG enységének bem utatâsa,alakulâsânak összegzô'gr/g- ' Ezen ttilm enöen Jrfékelnikell: W v ld ... föbb term ékcsoportonként C RRCM W FG G CS Z tulaj'dol1osok éS aZ frdekeltpartnerek betekintéstnyer- * az értékesftésiirânyok arânyait, UCIRCM itVillalkozâstevékenységének részleteibe,nevezetesen: . egy adotttérségben,régiöban a piacirészesedésm értékét, - YYFIXCIUS(dxW esftds)alakulâsânakâtfogöfrtékelésébe, sezekalakulâsât, 13226:3tCW W IV SV ICV IIICY SYCF/SJI)C, - aZZYZFIVONZ.Ialakulâsit.OSSZCVCWCm éSVersenytârsak,konkurenscégek - a ,, * * YMCVCZYCY f(tCYIIVMCM(SZO1gZtatiSOk)lijdonsâgaiba,éS iralakulâséval.esetlegelkiilönftveazârfolyam véltozâsânakhatâsait, 2130,ViSSZX CJ'lesztendt's,nem Piacképesterm ékek,szolgiltatâsok a term ékek életciklusânak elem zése, a következô évekre vonatkozU AjâlllottmUdszerek: ..j 7m 1nck,azértékesftésiVolumenvâltozésânak,érmozgâsoknakaregisztrjjjsa). ''- ViSZORYSZZIXOV (UZ ZW ICUS,m CgOSZIZSiI, ' :' - iSCICXCV Vevçkkapcsoltltok - dizglom ok(OSZIOPNVonal,kördiagram ). l(bbenaSzegm ensben Célszerllkitérni - ZG bbVCVCV IXCgRCVCZ/SY C(OfSZigOR1YRt), A Z Xw /ldfi(% Jlfl/do /fCFIISSégW esctéllkiilön figyelmetkellfordftaniaz - avevökapcsolatok biztonsigossâgâra,(elöfordulhatnak politikaivàlto- y éppen kedvezöen érintik e kap-CSO1JttOlfzt, X Vâ1tOZiS0k hatisainak elkiilönftésére,kiszfirésére. , zâsok, am elyek kedvezötleniil vag. ZVCFSCRJYCIYZW Viltozisinakhatisaiisélv kelendök), éfdcucltségiIXZdSZCF,Z.Z Zlkltlm azott differenciilt JuIPO- 2 IX lllfildtetctt b) PiacirtMl'clgé;vevôkapcsolatok gr/lkell.çe litikahatésainak értékelésére. TiGciXPCJXG V Egy vâllalkozâsmegftéléseftigg attöl,hogyazadottszakégban termékei j f').1(clllasznâlterts-f'orrâsokA tl/oe/tFs'd VCI,Szolgâltatésaival ' ''- IXCIXPiacokonVanjelen,annakforgalmâbölhogyanrészesedik,és ('é1szertiértékelnia termelési(szolgâltatâsi)tevékenységhez sziikségcs * - X CIY Paftnerekkeléllkapcsolatban, ej.($(klrré.sok felhasznélâsânak alakuIâsât,azok piaci beszerzésének visz()- SCZCM IROgYZIRViltoztak az iizletidV Vagy az utolsö 3 év alatt. ylyllit,az aIJ.bbirészletezésben: ltZ2llFktgdl1J'ttlShd yzete (SZâllft6ikapcsolatok), Az érttikesftés nettd ârbevételének belföldid',vexportértékesltésre történö 11l1tI111/11)eröforràsokrendelkezésreâlIésa, IXCgbOZY SZ,SZZ ZFil1XOk alakulésânak elem zése csak az elsö lépés. energiaigénycs tevékenység esetén az energiaellJ'tJ's biztonsâga tbs gaz-d2bli#(' SSJg2. 32 3.3
 18. 18. - agyârtâstechnolôgiaszinvonala,afejlesztésilehetöségekkihasznâlâsa, A gyârtâstechnol6gia szlnvonala a gazdasâgostermelö-szolgâltaté tevé-illetveannakkorlâtai, kenységegyik meghatârozéja,igy célszerûértékelni - a készletgazdélkodéselem zése. a technol6gia szfnvonalânak alakulésât, a m egtett intézkedések költségkihatâsait és a vârhatc'ivagy tényleges /tsztilll'tnipiac elem zése történheta következôk szerint'. eredm ényeit. az alapvetö nyersanyagok,alkatrészek föbb széllftéinak nevesitése,e M indezta konkurenscégekkeltörténö összehasonlftâsokkalkellelvégezni. kapcsolatok biztonslgosségânak,a bekövetkezett véltozésok okainak éshatâsainak vizsgâlata, A készletgazdâlkodâsértékelése sorân vizsgélnikell - agazdasâgosabbbeszerzésretettintézkedésekhatlsainakértékelése,az akészletfajténkéntiösszetételalakulâsât, esetleg tervezettvfltoztatâsok vérhatö eredm ényének körvonalazâsa, a készletek forgâsisebességét, - ahosszlitévliszerzôdésekbôlszérmazö elônyök éshétrényok bemuta azegyeskészletfajtâktârolâsinapjânakalakulfsât. tésa,illetve e szerzödések felm ondâsânak következm ényeistb. A humân crtp-tprrtf-çtp/fr'g/inform éciök szerepelnek a beszém olô kiegészitö #)./4m inôà'ég alakulâsânakJr/J/oe/J5'/ mellékletében (éllomânycsoportonkénti bérköltség, személyi jellegû egyéb kifizetések,foglalkoztatottak létszâm a) is,de ezek önmagukban A vâllalkozâsterm elése (értékesitése)m inöségének értékelésétâltalzibal) nem nyûjtanaktâjékoztatéstam inöségröl,esetlegesm unkaerôgondokröl. kétirânybancélszerû értékelni: A zelem zô-értékelô m unka feladata a) term ékcsoportonkénti - amunkaerôvelvalöellétottsâg, konkurenscégekpublikéltm inöségiszintjéheztörténöviszonyitéssal. - am unkaidöalap kihasznâlésés bâzishoz(tervhez)viszonyitottértékeléssel(m inöségieredmények, - am unkaerö költsége egyûtthat6k,reklam âci6k), alakulésénakvizsgélata. garanciâlisjavftésköltségeinekm inôsftésével, b) avillalatkiilönbözö részlegeim ûködésének m lnösitése(afunkciollâlis A m unkaerö-gazdâlkodâsértékelésesorân tevékenység m inösitése). célszerfi bem utatni az éltalénos m unkaeröpiaci helyzetet, am elybôl a vâllalkozés ,,m erft'' - értékelnikellam eglévö munkaerö volumenétésképzettségiszintjéta e) A kapacitâsok/.çazokkihasznâlâsânak ê'r//kel/s'd vâllalkozésiigényekhez viszonyftva, - a m unkaidôalap kihasznélésénak értékelése,a kiesés okainak vizsgé A term elô (szolgéltatâs)kapacitésalakulésa,böviilése,illetve visszaesése lataissztikséges, fontosinform âci6tjelent - célszertivizsgâlnia m unkaerôvelkapcsolatos költségek összegének és teriiletiegységek, Szintjének alakulését,a bérköltségen,szem élyijellegû egyéb kifizeté - meghatâroz6gyârtésikeresztmetszetek,esetleg seken tlilm enôen,beleértve kiem elthom ogén gépcsoportok * abérjârulékok, szerintirészletezésben. * végkielégftések, @ költségtérftések, H asonlö tagolésban célszerfi vizsgâlni a kapacitâskihasznélâs alaktlllhslit. * oktatâsiköltségek viszonyitâsialap ez esetben azelm életiteljesitöképesség.N em szabatlli-összegét. gyelm en kfviilhagynia piacivâltozésok (m egrendelések visszaesése stb.) kedvezötlen hatâsaitsem . Ifzek informéciéforrésaajélkiépitet'tvezetôiszémvitellehet. E pontkeretében kellbemutatnia vlllalkozâsszem pontjti'b(5lllllycges lnegvaltlstlltvagy tervezet'tkapacitésbövitéseket,azok piacihatssait.iIletve Azelemzésjölmegvâlasztottviszonyftâsialap segitségévelvégezhetö el 11.itivedelemterllAelö-képességet. (létszl'm ,bérktsltség,értékesftési.î 'rbevétel,összesköltség). 1 34 35
 19. 19. /') /tbetuhâzdsi,befektetésidöntésekgr//kela e A tulajdonosoknak,m âs érdekelteknek ennélbövebb inform âeiökra . Mvan szzkségtlk.Azttzletijelentésiskerûlhetssilletéktelen kezekbe'',ezért A Z egyeskiem elkedöen fontossikeresvagy sikertelen beruhézésok figyel- nem ez a dokum entum hivatottan-a,hogy részletezze valam ennyikutatâs- 111Cnkfvtilhagyâsaakadélyoznâamegbfzhatöképkialakullsât. fejlesztéskonkrd témâjât,akutatâsimunkaelôrehaladottsâgât,afejlesz-lqlnnek megfelelôen célszerûbemutatniazutöbbiévekjelentösbenuhâ tésitémâk egyenkéntirt'i 'fordftésait. NiNtlif am érielentkezô eredm ényeket,azesetlegeskudarcokat. - V élem énytink szerilztviszontlegalâbb az alibbirészletezéssztikséges A mennyiben Gzletititkotnem sértenek,tîgy a m enedzsm entâttekintést (esetleges,xvatosértékelêsekkel''ésösszegeltkel). adhatakövetkezöilzletiévföbbberuhézésielképzeléseiröl,azok - aterm ékfejlesztéshelyzete - nagysigrendjét,jelentôségét, . sajâtfejlesztésarénya, - vârhat6 hatâsait, , . licencvésârlésok m értékea - finanszfrozâsifol-résait sezek vâltozésai, isktkvonalazva, agyjytéstechnolöglafejlesztésének alakulâsa * lijgyârtâsielJ'ârisokldalakftâsa, A pénziigyibefektetésidöntésekavâllalkozésrészére . m inöségjavitâs, - egylfszt ITIéS Véllalkozésokban irényftési,befolyésolésiés ellenôrzési * anyag-ésenergiam egtakarftésokra vonatkoz6 fejlesztések Iehetöségetbiztosftanak, am unkaköritlm ényekjavftâsa, - mésrészttartösjövedelem szerzésre biztosftanak jogosultsâgot(oszta- akönlyezetvédelemreirényul6fejlesztésekstb. lék,részesedés,kam atstb.). A vâllalkozâs kitérhet a technolôgiai eljârâsok tcvâbbértékesitéséböl Nem vârhatô ezeknek a szândékoknak ésösszegeknek ateljeskörû rész- szârm azöhozam okrais. letezése,de ajânlatos röviden bemutatni az ilyen célti befektetésekkel A tulajdonosok szâmâra,,szivesen''adnaktâjékoztatâstavezetökabe- - összegekl3élkfil .hosszabbtâvon elérhetô eredm ényeket.Ezek lehetnek vezetett,m ârvédett,szabadalm azotteljârâsokrél,sazok közvetlen vagy StSzliken vettpénziigyihaszonszerzésen tfllm enôen becsûlt hasznéröl, hasznosségâ'röl.H a szém szaki adatokkal is bôvitclli - m fiszaki-gazdaségiérdekek kfvénjukatâjékoztatâst,szâm ftandö (kooperéciösfeladatokatléthatnak e1,aK + F tevékenységetsegfthetik K + F költségek jölfelkésziiltkutat6-fejlesztöapparâtusukkalstb.), aK + F költségekhânyada= r ) CX/VCSiY S DCXI'Sérbevétele - azanyavéllalatkereskedelm ifunkciöitvehetikât,vagysegfthetik, . é a(azösszesfejlesztésitémén 1eg konkurenciaharcokatcsillapfthatnak stb. - a m egkezdettfellesztések ar ny beliil), - eset - atZ'rgyévbenbefelezettfejlesztfsekarénya. Term észetesen a csökkenésekre is ki kell tfrni e befektetéseknél.N em célszerfikitérnia forgatésiszéndékkalvéséroltértékpapfrokra,ezek ösz- dsgop Szegszerfientlgyism egjelennekakiegészitömellékletben. 3l)Inform édésd'VérdekcI/'V/#iFfn M inden villalkozâs rendelkezik âltalâban m fiködô belsô inform àcilss X kldattisi,J7I:V W W I'. X-/V5'Z//JiteYêkenység ërê/kel/.se O ZCISZGFCI,dtilltésiStruktlirival,belsö érdekeltségimecbanizm ussa!.Az g) uzletijelentéstartalmânélalapvetôen a beszémolé évében bekiôvelkezett E tém a köriilm eriilfelleginkâbb a vâllalkozâsok aggodalm a,hoev a féltve 1 Y'âltozâsokraCëllzdrlutalni, örzötttitkokaversvnytérsak,akonkurensvéllalkozésokhozeliu-tQ k. ' aSzervezetivâltoztatâsokra, A klegészitömellékletbenbekellmutatnlakutatés,kisérfetllkllesztés - êtdGKtéSi,hatéskörim6dosulâsokra, ' - a belsö elszâm olâsiés érdekeltségirendszerszfnvonalânak alaktllssl'141. költstbgeit.A kezdetitapasztalatok aztm utatlâk,hogy az összes költségen tthllndeontöisemnelertgefteiklj.ebb az alapkutatésra,alkalmazottkutatésra forditotthâ- A szâm itôgépes inform âoi6rendszer böviilése, enlzek eregményesgége nya ugyancsak szerepeltethetô. 3(1 37
 20. 20. 6) ,4tulqhlonosikörrel,xtzyg/M'zgve/kapcsolatosysyta- gcjt;yf a A M éul-ygG staygM zésE * Azuzletijelentésösszefoglalöantartalm azhatja - az iizletiévben bekövetkezetttulaidonosivâltozxtnt-ot cvJm o v n t-l - A - A m érlegelem zés-/èlti tzftza véllalkozésvagyoniéspénziigyihelyzetének,az tokkal, ' --'-'n**t'>'-**''''D'-ç''k'f'k'': abban bekövetkezettvâltozésoknak az elemzése.Kiemeltjelentöséget kell , tulajdonftanunk e tém ânak ezértis,mertaz évesbeszâmol6 kiagészitö m el- - a tökeem elések okaités összegeit - azesetlegestökeleszéllftésokat(bevonésokat). lbkletében ésaziizletijelentésben avâllalkozésnak ilyenjellegû énékeléstis - az iizletiév sorén visszavâséroltrészvénve'k-kelkancsolntnq lnf,n,.m G- készitenie kell,s célszerûen eg.y élland6 m utatôszâm rendszertkellkialakitani ciökat(eztaSzém vitelitörvénykötelezôv-éisteszil, '- ---- --'V'*'''**' éSfolyam atosan alkalm aznia. - azok visszavâsârlâriérâtésnévértékét , - azehhezkapcsolödöszéndékokat(éjraértékesftés. bevonésh A Z elem zés végezhetö a valam intm indezek hatésJta véllalkozâs vagyoniésp'énztigyiJelyzetére. 2bliListl6vtokhozVï'îZOFI.FIXJ'hiszenamérleglegalâbbkétidôszakzârö adataittartalm azza (az elözö éstérgyév adatain tfllm enôen az önreviziô, A z elsö hérom tételszâm adataia kiegészftô m ellékletnek iskat-l--zmolomo; O vfziöjelentösnekm inösitet'thatésaikiem elten isszerepeltethetôk), e helyiittaz okok és hatésok szerepelhetnek részletes e n . - '-%'*W A '''' W 'W Y W '? - a W l-vcldtlLokhoz %''K tJFII'/l37J, CZ azonban a m érlegterv elkészftését felté-telezi. l') Jt#t?a&;%'kötelezettségek c;,j-kockk atok /tm érlegelemzésm6dszerei. âtfogö pénziigyielem zés a vagyoniéspénziigyihelyzetre vonatkozöan, E lfszbenavéllalkozâstulajdonosaim egism erhetik aZevyesmérlegtételekalakulésénakrészleteselemzése. - akövetkezô idôszakbanvéllaltjelentôskötelezettségeket, - a véllalkozés m fiködésétérintô vérhat: vagy vélelm ezett esem ényeket, a j x - kedvezö és kedvezôtlen vàltozésokat a véllalkozés kö m prjrg .étfogtselem zéw adöfeltétel rnyezetében (p1. * ek véltozésa),valam int ezek hatâsait,illetve az esetleges ellenintézkedések tervzzetét. , 2*1.1 X Z egyes eszköz-f'&-/brrfi'çfrs'tTt/r/t?/fbelsëarânyainakelemzése A Vlvtrm /7t pénzligyi, a ./tlvcle/zncztage gs a yw fgjsnxws;.a v-zuvnvrxlz--.l- A m érleg nagyvonalé elem zéséhez alkalm as m 6dszer lehetaz egyes eszköz-érlékelésa -ahogyatartalmielemek-felsorolâsânll'i-i-tJuZY-* -'*J'Jow'' o'' ffokl'l öSforrâscsoportok(tételek)megoszlâsiviszonyszâmainakkiszâmftlsakét télszcrlibeépiteniazuzletijelentésbe. I Etémékatefeiezetbenn-ZZ *4YuH7.JJY') idöszakravonatkozöan,sazeltérésekfelhivjékafigyelmetalényegesfolya-s i.Iliszenakésöbbiekbenrészletesmédszertaniajénllsokatte-sz--JnWk/O*JY''X maAtokra,legalâbbisarészletesebbenelemezendôteriiletekre. m érleg föbb adataittartalm azé tâblâzatunk a m egâllapftottbelsö arinyok A jelentéslehetrovidebb vag.,phosszabb yg/cvzc/z'à a vâllalkozésnacrvtxcy Clm ozdulâsait szem lélteti.A z értékeléskor m eghatârozönak kelltekintenia l'endjétôl,aziizletlnenetbonyolultségétôlfug-göen. OJ--*Y Vâllalkozâs tevékenységét (term elö-, szolgiltatô- vagy kereskedelm i tevé- I-ehetalapvetôen pozitfv hangvételû , ha ezzelnem félrevezetö. Természe- kollységetfolytat-e,atökeigényességisfuggettöll. tesnek tekinthetö, hogy a kedvezôjelenségek nagy hangsùlytkapnak , de I1elM szabad tom pftania kedvezôtleneketsem . , hiszen a beszém olé e részére A belsö arânyok Szâm itâsakortekinthetliik viszonyitâsialapnak tlgyantigy vonatkoznak a szâm vitelialapelvek , m int a m érlem -e. eredm énw * ZZ eszközök összesen adatâtés kim tltatâsra vagy a kiegészftô m ellékletre . * - ' az egyéb eszköz-és forrésfôcsoportok összegét ttgyarânt. s végul: vc pz/c/j- p /t- /g,ynem vxesz/twlg-össze az éves -je/tw/guvycy amely egyes véllalkozésok részére (akiknek értékpapirjaia tözsdén forealma lîZ ltZ Clemzésa mérlegsémâk közûlaz ,.A',vâltozatesetében végezllcttsel zt'ttak,illetve kötvénykibocsét6k) kötelezôké , mésok sajâtdöntésllapjén ktillllycbbtln.il,%B''vâltozatelökészitéstigényel. szftikspublikusbeszlmolöjukkénthozzâknyilvénossâgra. 38 3t) - ').
 21. 21. .% éRLEG.2()e...,december31. ,..-kt/. ',.-? l-îb-M , ., bbkövetkesetéseink: A datok % banl ' k ysithetö , ânak növekedése kedvezönek fn n m ert ESZKUZOK Elözö Târgy- FORRA SOK Elözö Tirgy - abefektetetteszközök arâny é ârgyieszközök arânya em elke(jeu,s ezen beliilis a fötevékenységet v év év év * a t du am ikusabban;kiilikl ' leniilSzolgâl; m ûszakigépek nöttek a 1eg I3EFEK TETETT .,.. ' kön et d ezônek tekint-ESZKUZOK 38 44 SA JA'T TO''K E 40 42 Vizsgâlandô Z'Z ingatlanok arânyku ak tbkozédisa, ka v kapcsolbdnak.A beruhizl's0k rész-I hetö ha a tevékenységhez szorosan m m ateriilis Jegyzetttöke , . kkor , 'avak 3 5 25 25 2YCX XZ2IO VCZCO SCJölt haatérgyieszközökm egtîjïtâsifolya- . . jejjlftott beruhézâsok vannak az em elkedés K F tâtJelzi, s nem pedig + aktivâlt Töketartalék 2 7 t'O érték l 1 ' m ögött, . k arjnyéaak növekedésén beliilpozitfv az,tja a tevé- .' , V , . az îynm ateriélisJava fejé agyoniértékl:i Eredm én tartalék 4 3 kögxetlenûlszolgâl6 , forgalom képes szellem iterm ékek . :,,.'. ) kenységet o ( 1 L ekötötttartalék 6 l tétel S tolôdotta belsö össze , jhao zellem i M érleg szerinti .-w.-+-+. vaxxavoaw; eszkézök arényânak visszaesése Vizsgâ ,.,. . . v. . - lerm ékek l 3 eredm én 3 6 ''tj.k,.,.,, * aazoDkethroltztcatmotativlxal,umsvoeéal'dlf-kesftés esetén az irs lyam -ktilönbözetekkelösz Târgyi CELTA R - fu ésben (ehhezeredménykim utatâ'slx5lszerezhetim k knform â'ciökat), eszközök 30 36 TALVKOK 3 5 , sze gg Ingatlanok és K O TELE- ' ' * (u szközök arânyânak csökkenése ugyan kedvezö,de ., . ka csolt'idö 'o ok 4 8 ZETT SE. G EK 51 45 ;, .. aforg .tljyak hacsak nem âIle .p készletek arénynövekedése nem tekinthetö J , M fi . a é ea kereskedelm i szakigépek 15 17 Hétrasorolt mögött egy jelentss termelésnbvekedés, vagy PP kötelezettsé ek 5 5 tevékenységrölvan sz6, Egyéb H osszlileJ'X X 2 * 2'követelések em elkedése kiïlön vizsgâlatotigényel.hiszen Szâl.m azuat b fizetésifegyelem m ellett,de adödhat erendezések 8 6 kötelezettsé ek 15 16 a forgalom felflltâsâbölvâltozatlan Beruhi'zâs 3 5 ez ut6bbilényegesrom lâsâbölis, ' B VGO U AY XAYY22 Visszaesése,valôszinfisithetö a efektetett R övid lelârattû . kedvezötlen a pénzesz .os énzii ieszk. 5 3 kötelezettsé ek 31 24 készletnövekedésekkel és a be nem folyt követelésekkel valö szol FO R G O - kapcsolat, ESZKOZOK 56 51 'jt K é ' öke arânya,s kiilönösen kedvezö voltaz,hogy az ,PSaJ szletek 18 22 - cm elkedetta salâtt am jny '' d6dott,hiszen a G rtalékok és a m érleg szerintiere Követelések 13 15 ' ttliesitményböl a iszonyitva,ugyallakkor em elkedetta J.egy- El'ték a frok 5 5 . részarinya nöltaz elözö évhez V . uau kbélljthatô visszavezetés l'énzeszközök 20 9 N tttökén felùlisalât vagyon,a lekötöttta A K T IV ID a töketartalékba, . PA SSZ IV 1D . ELH . 6 5 EL H . 6 8 k arânya , l'fll'lttll elsösorban a rövid ltt. IISZKOZOK FORRASOK lïtthatéan csökkenö akötelezeétlssbéegheozhatö a pénzeszközök âllom l.nytillltk (.ISSZE SE N 100 100 O..SSZE SEN 100 100 (artozésoknél.E z isösszefiigg jsytképviselnek a hâtrasorolt ktltelezetts/ Usökkenésével.V âltezatlan ar 1Siforrâstképviselnek az litlagtlslylil. gok ezek biztonsâgosabb finanszïroz . 4 . zlf, $
 22. 22. 2 ..x K ljtelczcttségek . I.2 /t vagyonihelyzetalakulâsânak elem zése -x. é ek részarânya = -- K öt - - - - X l$'61 , - - elezetts g I,klrrjsok összcscn 'keertb-sség '7,2-. - a) k drégaségét'' a kam atok m értékét,annak v'ZItozc'i- zd ttb . kdegen forréso l1Itlaz ,, , jo ja(jlj aju.ny itt/ Kltil llel'n szabad t'igyelm en kfviil hagyni 70% vagy azt m eg Ismeretes,hogy avéllalkozéssajéttôkéje(vagyona)akövetkezö részekböl l. lldlrigcnkedvezötlen lehetinflâciösköriilm ényekközött. tevödikössze: ktjjejératûkötelezett- . jxészm utatökéntszârnflhatö a hosszli,illetve a röv . yp' ''z a jegyzetttöke, ( qyk.arjnya isktilön-kfllön - .tg . - a töketartalék, . - az eredm énytartalék, ' - Iekötötttartalék, ,) (vttartau kok crtjayu '- - értékelésitartalék és ! - amérlegszerintieredm ény z A ktyvetkezö évivirhat6 kötelezettqégeire (ftiggö éS biztos kötelezettsé- USSZCX IIOI. b j jaminta 1*ovöbelliktiltségekre képzet'tCéltartalékok osszege a /.01*F07, VZh- u jugsjg ajakulisit is gll/dfllkodisbafl reJ'lö bizonytalansigot, részben a m kötA Villalkozés mérlegében a sajéttôke összetevöjekéntkellkimutatnia , ejezettségek .jgk.valôszinûsithetök ajövöbeni(pl.környezetvédelm i) . . . jt Jegyzett de m ég be nem fizetetttöke összeaétnegativ elölellel. A tulaldono- ,;v, ) yjjtozé.saiis. - S- j , gw a - , v G . G u 4'g SOK iltalm ég De nem l'lzetettUSSZCg igy lenetövé teszia Salittöke val6s, 'ut', .. ténylegesen rendelkezésre âllö nagységânak bem utatâsât. C éltartalékok X 100 A Sajéttôke a mérleg föösszeghez viszonyftottarânyajelentia töke Céltartalék arânya Forrisok öSSZCSeIA erösséget(tökeellétottségot). Tökeerösség Sajittöke X 100 F , #)Itqfektetetteszközökfedezete orrisok összesen ''-''''''''-S ' l Il1UCY'V Z CYXöSZX Y kötött,befektetettCSZIX ZöV éS R-SzJ'itfo1G sok USSZ-Kedvezönekamutatônövekedésetekinthetö, kötelezettségek(hitelek, jâjjygjjthivatottvizsgélni. - SZJIlftöi tartozâsok stb.) âltalâban m inden vâllalkozésnél vannak, fgy l00% -osVagyaztközelitö értéknehezenképzelhetöel. Sajâttöke X 100 Befektetetteszköztsk fedezete - B k efektetet'teszközö A lnutatö elfogadottm élv ke fligg atevékenységjellegétöl,tökeigényes-ségétol, m ésként kezelendö ez egy term elô, illetve eg.y*kereskedelm i, a jfj,jértékekedvezö,ha 100% közeli,va af#-lëtti. - esetleg szolgéltatö tevékenységet folytatö vâllalkozâsnél.A ltalânosan el ''1''xUjg-,jijt---(-j-jj-j-y- k jts sza ok,am 1 orJelentös beruhâzâsokatvalôsit llleg fogadhat6 hogy ha a m utat6 értéke 30% a1é csökken,az kritikus helyzetet 1-'--0V-t1 2 l'la ik , joyrésb6l,sakkore m utatö a 100% a1â eS . isVti'llalkozés idegen - . . idézhetelö. dszeresen Vesznek igéllybc iklegco b) Kötelezettségek részarânya . A /t'kn'cil a Vâllalkozâsoknâl,ahol ren s é , ''lîsokata befektetett eszközök finanszfroz ra beruhszâsihitelek.ttilal- l()ll , yjr.ja(tj.lat( ' 'éban,a befektetett eszközök fedezete sz ! A köt ' tli'llosikölcsönök form él elezettségek hârom fö részre bonthat6k:hétrasorolt,hosszti lelératfl . és rövid leJ'âo tli (egy dven beliil esedékes) tartozfsokra.E m utat6nk 11kovd kezö m édon is. --.,,<,.- / lnindhl'rmatfigyelemteveszi,sam érlegföösszegéhezviszonyitja. . 43 42
 23. 23. I3elbktetetteszkôztlk redczete= Sitiltt6ke+ HosszûIejératûkötelezettségek 1./'.f/tpénzligjg/lf'?.VCt#tlltlktllébthltlk //.//?#/''Y#l2/$t' x 100 sefektetetteszközök #I)ztzadésségéllontdnyra pflllfdfktzzfitnutatnk CWt,*.*xv'x'Wz-oMzx/G1i'1Cx'UhzX.A--V?U-ZO,-. klytérjiik.Ennektöbbirânyûelemzéseiselképzelhetö,egyrésztatartfjs. A m utatö értékének,elm ozdulâsa irénvânak értébwlzoya laoozx-lx -- -',(-c ' ACIISSSJ'gsllomâny alattazegy évetmeghaladö,hossztâlejâ'ratû tarttlzkîstb-ekhez. kötelezettségek is figyelem be veendôk. G-WWWM'W'- WEW WWVMYWVU HYLO SOI-OIt jjllandk.y tökeelem ek összegével célszerti összehasonlitani, m ésrészt az A m utatô szâm ftâsakor a befe' ktef/cot-la-sx ' atlisssâ'gszolgélatfedezettségétkellvizsgélni.A z ad6ssâgâllom âny elelllei Iulletnekahâtrasorollésahosszt'ilejérattikötelezettségek mérlegsorokban e) .,,4salâtM'zznövekedésénekzazrzg/f.e ' cgyarâ'nt. ilIAlko4éséltalaz adotttizletiéve n m egtenueltad6zotteredm ény részlvn , '' - A dôssâgâllom âny arânya = A V . . - - . Xo ssv illomâny x 10() osztalék-(részesedés-)pt-zetrx céltszolgél,ém aiiiléj onoso --r hosszabb ' Adössâgâllomâny+ Sajâttôke tzéôvdriakgkoinadmoluktoadtönamké-rtéakésaby'ôélt,taôwkaeznaötévregléyséévtiivsamgyeognkgayldasrfatyp'ao-kd.âsb6'l. f-eje- '''> ' - A saja tökearànya= Sêiittöke x 1:() Adösu gâllom ény + sajéttôke Sajéttôkenövekedésének mértéke= M irlegszerintieredményx 100 Jegyzetttöke - A dösségszolgâlatifedezetim utatö = Haajegyzetttôkétteuntjuk viszonyftésialapnak,égyamutatö azeredeti ' Adözot'teredmény+értékcsökk.leirés+hosszûlej.köt.kamata tôketérgyévinövekedésétjelzi. ' = uétrasoroltéshossztklej.köt.esedékes-törl-részlete.hkamatai szém fthatjukakövetkezôképpen is: , ' h mutatéarravonatkozôanadjelzést,hogyavâllalkozâskövetkezö iizleti Sajéttôkenövekedésének mértéke= M éclegszerintieredmény yvbenesedékesadôssigszolgilata(törlesztörész+ kamatokjfedezett-eaz . sagâttöke x 10t) erre fordfthatö forrésokbôl. A szém ulôbanajövörevonatkozôszém itésoknâlazadôzotteredményt EZesetben azeredeti(jegyzett)tôke ésa mfiködéséveiben felhnlmn-z/att tthlszerfiszerepeltetni,esetenkéntviszonta mérleg szerintieredménytis (''a:yëppenelveszitett)töketârgyévbenmegvalösulttovébbiem--e-lkYl'JV*- ligyelembelehetvenni,ugyanisatulajdonosokâltalfelvettosztalék sének(- csökkenésének)mértékétfejeziki. (részesedés)nem éllrzndelkezésreazigénybevettidegenforrésok vissza-f'izetésére. X EszköligénsességiZZIZZ//Z/JJ(aM'kezzw /zfp//kg/tv-l â mutat6 Jzlmf//zfz/tiJ.gy is,hogyahâtrasoroltéshosszé lejsratdkötelezrtt-ségek kam atait m ind a szém lélôban,m ind pedig a nevezöben figyclm el, A tökeerösségfordftotjakifejezi,hogy egységnyisajéttgkévelhény egy- kiviilhagyjuk.A nevezöben szereplö adata mérlegben a rövid lcjliratli ség eszközéllom énytm ozgata véllalkozés. ktjtelezettségek köztktszerepei. K ritikusnak tekinthetö, ha az ad6ssâgâllom âny arânya a 60-65% -(,1 Eszközök összesen meghaladja,vagyazadösségszolgâlatifedezetimutatôjatartösan 1,3alatt Tökem ultiplikétor = Sajéttöke marad,biztonségotazefelettimértéknytij.t. j't' Aislveahgeytoséngiehse.lEyzlkeitilaölnafkthuelâtôsâanamkfiekleömdözétsöekeszkâamteogsô-riémjaé,sv-izmsguétlahtaötôalaapvjéâln- ! Azadtsségéllom@ânyfedezettsége= AdöSsZsJ'âigtâtlolokmcény X 1X Ialkozésmésholmgködötökéjénekarényais. , 44 45
 24. 24. A mtltatö - elnevezéséböladödôan is az adösségâllomény sajéttöke r)A likviditésimérleg liltllIifzdezettségétm lltatja,AZadössigillom inyésasajittökeszinkronjât jejkészftettmérleg * liixizitvsiI'IV FICV OSSZH llfthatö a fordulönappa ada vagy éppen annak hiânyâtfelezi11.1. X h közi jnyersm érlegekböl''is. asonlitiselvlgezhetoazEV , tltib/lp K l (1C CZZZOSSZO V VXZV tCECtOSCVSZ fW ViS0k Pedig 1CJ.iO tkktjjjta; ötelezettségek :fjn k L X Z egyes CSZIX Zö P , ..,zj.sxv jsuqzjajaaqoygftésa révén - A z eladösodot-tség foka = x .vv . ( kju osztélyozandöK , E SZUOZOM OSSZCSCZ ' 'YRR SZG S aZ egyes Oozutcuzxm vzuw------- 2 2 likYiditésitöbblcuhiilv m cgâllapfthalö. Ebben az összehasonlftâsban kim utathatö,hogy az eszközéllom âny m ilyen o,'. ' ' m értékben van m egterhelve kötelezettségvéllaléssal.E z esetben az összes ' ' A likviditésifll/rlfW sgpty aaktwetkezö lehet: kötelezettséget célszerfia m érlegbölfigyelem be venni,ahogy a tôrkè-szer-kezetim utatöknâlm ârlâthattuk. souyznryn .z FtpAPa/tl't?ff A D Z A IM IV A 1 K ESZPEN Z;LA TR A SZO L O l. A ZO N N X L C SCD EK V S TET VRTVKPAPX KOW LCZCTTSVGEK b) Likviditâsim utatôk IIAN K BE , Jti lszém olés vedelellv - W ZZG F,CSCW T Y J-VUtCICZCttS/g A likviditâsclemzésàlikvid eszközök ésarövid lejârattikötelezettségek ï') Bankbetétek AtMtartozâsok s2'V.' zrtékpapfrokUâtraszölö) - OSSZCUZSOIIIiSSZ jeleflti, Szim fthatbtöbb lidf5lfokozatban is. - -(p, éb ( 1.széllhök < 10na ) A likvid eszközök értelm ezésének eltérése m iattkétm utat6 szém ftâsât - u u jsv Ex BIEL. 'UL ESEDEKES 'isJJW ZSOIJ'tlk,azegyik esetben ateljesforg6eszközâlloménytfigyelembe 11 lEVEN BEL --L . 'IO TyZSZIRTTSEeGEK véve 'k IIEHM THATO,PZNZZE , m fg a m âsik esetben a készleteketfigyelm en kfviilhagylu . 1)t' TEHETO ESZKOZOK Foraôeszközök '' ' V evökövetelések - - R ,>j. - Kovetelések kapcsolt övid lejératflkötelezettségek ' éssa)szem ben - Szâllftök (ha> 10 nap) L lkvldltâslm utaté 1.,,- . vâllalkoz ész.viSZ. - R itclek - K övetelések egyéb r Forgöeszközök készletek j. 1,a wgjjolkozéssal szem ben - K ölcsön ö k lzikviditésim utaté11.(gyorsréta)= R öVidlel.âratflkötelezettségek .-vuzâzvlztévk'uö'v-etelések - C éltaftaukok . - j - PaSSZ V idöbelielhatârolâso k - Egyéb követelések A m utatök szâm ftâsânlla forgéeszközök köziilcélszerû kiem elniaz egy - K észletek évenbeliilvârhatöanbenem hajthatököveteléseket. Aktfv idöbelielhatârolâsok A 111.H O SSZU LE JA R A T U m utatök értékelése m egfelelö fizetési fegyelem esetén könnyebb, IlI. lE V E,N T U L PE N Z Z E z ' OZOK K UTELEZVTTSEGEK ilyen csetben az1. biztonsâgosértékem inimâlisan 1,3,ahitelintézetek az 1EHETU ESZK e éventûli) HATRASOROLT adôsm inôsitéskoraz l, 8felettiértéketpontozzékkiem elkedöen.A bézishoz -Kovetelésekböl(egy KOTELEZFTTSEeGsu (tcrvhez)történô viszonyftés biztonségosabb informéciétad a pénziigyi ' Készletekböl(elfekvö,lassan llelyzctalakulâ'sJ'röl. m ozgtg * A likviditâsim utatökazelôzöeknéltöbb vâltozatban fordulnak elö K OZUK W . SAJA T TOK E , âm m i IM . I;EFBK TETETT E SZ az Jltalunk legfontosabbnak ftélt,s a bankigyakorlatban is leggyakrabban Ilaszntiltakatem eltiik ki. *j (a fi tssszebasonlitani az azonos sorszâm tl(osztâlysztim fl)eszkfsz-és . é1szer I- tokatosszegszeriien CS esd enkéntk-um ujjyjtadataikatis-llrrâscsopor 47 4(,
 25. 25. 'âböl term észetesen ez ut6bbiak azon beltkl is a likvid 2.1.4 X eash .#tl+ kim ldatés Tém âllk SZCFIT OIItJ iram lâs- részletesebb târgyalâsâra eszközök iram lâsa,azaz a Pénz Van Sziikség. A nemzetközigyakorlatban a pénzûgyijelentésnek a m érleg éseredmény kenységé- kiInutatis lnellet'tiltaléban kötelezö J'elleggelösszeâllitandé része az éves X Villzlkozisnilmegjelenöpénzâramok âtszövik avâllalkozéstevé letét é et Casl)flow kim utatâs. nek valam ennyiterii igy a norm ilm tiködést,a befektetésitevékenys g , CSakligy,m inta fitlanszfrozâsktevékenységet. A napipénziigyigyakorlatban az angolkifejezéseredeti(szfikebb értelmti) , . 'jelentése aW szpénz- mellettacash fogalmébatartozönaktekintl'iikakész PénzeszközöX CVZK SZBY V 2VâllalkozâsSzâm âraegy SOrteriileten,lgy: ' 0ollz-helyettesitô eszközöketis,m intam ilyenekpéldéulavéllalkoz/slekötetlen * atermékelöâllitâshoz,szolgâltatâsnyfljtâshoz,illet'veéruértékesitéshezsziik-és bankszémlâinakpozitfvegyenlege, a foly6szâm lahitelek összegei,valam inta séges anyagi és hum ân er öforrâsok megszerzéséhez (termelöberendez . illtîh ia m tm kaerö,kiilsö Szolgâltatisok stb.biztositâsâhoz), ti 'ny napon beliil készpénzzé alakfthat6 értékpapfrok (âllam kötvények, anyagok,energ , kincstlrl'egyek Stb.),Csekkek,hitelkârtyâkstb. @ korébban felvetthosszû ésrövid lejâratlikölcstmök éshltelek,valam int A cash flow szâm ftâsokban ugyanakkor a szém vitelben értelm ezettpénz azok kam atainak törlesztéséhez, evbzközök,azazaSzémvitelitörvénycsoportosftésâbana @ ad6fizetéshezésegyébköztartozâsteljesftéséhez, VCSZX W ' * Osztalék,részesedésfizetéséhez,Pénziigyibefektetésekhez,mâsvâllalko- - az elektronikus pénzzszközök, zésban val. s részesedés szerzéséhez stb. - csekk, - a bankbetétek értékétfoglaljam agéban. jIazénkban az 1997.januâr l-jétölérvényes szabâlyozisteszikötelezövé e kim utatis összeillitisât és bem tltatisit a kiegészitô m ellékletben az éves A cash flow âltalâno éS ezta 2001.évtölhatilyos Szâm vitelitörvény s elfogadottértelm ezés szerint nem m âs,m intpénz bcszâm olötkészitök esetében, lklrrkisok képzödésének és felhasznâlâsânak folyam ata egy m eghatârozott ism egerösiti. i bban is Viszonylag SZéIeS körben talélkozhattunk lltiszak alatt. U gyanakkor m âr koré A bbnyire hitelkérelem bankok âltal m egkövetelt z angolterm inolögiânâlm aradva a cash flow a következö egyenletsegft cash flow kim utatâssal, tö ségévclértelm ezhetö. részeként. Cash .#/lp=cash I -X /F - cash tII1-.#S1# /tCM h# 0W'kim ldcltésIW KVZXOSSY SJ llmtz a CaSh flOW értéke m egegyezlk a pénzbevételek ésa pénzkiéram léskii- (l)X MâlllllkozA W ZC/K DCSZéTô'I ltillbségével,végsôsorontehitapénzeszközökéllomânyvéltozésétjelzi. A j.jjjow kimutatéslegfontosabb funk- vâllalkozés vezetése szâm éra a cas ciéq'a hogyaVezetésSzimszerfisitvelithatjakorâbbidöntéseikövetkezmé- A Vlillalkozés m tiködése sorén cserekapcsolatok sokaségéval kapcsolôdik , k âljom ényéra jaogy . kti nyeit,hatâsât a Pénzeszközö A kim utatâsbölkideriil, lm yezetéhez,am elynek keretében tégan értelm ezett term fkeket,szolgéltatâ a m fiködés beVa ejei fkdezetet biztositanak-e a belsö tökeigényre, vagy Nllkatbocsstkiés hasznâlfel.Ezen cserekapcsolatok a vâllalkozâst6lkiindulö, gszvény-(esetleg kötvény-)kibocsâtâssal,llitellelbiztosftand6 a sziikséges ilIetve (lda irényulé gazdaségiâram lâsok form él.éban tigyelhetök m eg l . juélu ku fbrrés. A vâllalkozâsnil m egfigyelhetö gazdasâgi âram lésok term észetiiknek A cash tlow kim utatâs részletes vizqgélata elözim eg âltalâban a fsze-llltlgtbleltscn lchetnek: tendö osztalék m értékének m eghatârozâsât is.(A készpénzhiény orvos- - reci'IJ'I'amlâ'sok (avak és szolgâltatésok kibocsâtâsa,illetve igénybe- jâ.sé,nak ugyanisegyik lehetséges mödja az osztalék visszatarti'sa,illctvc vételc) ftjsa lcszor x) pénztigyijellegtiIiram lésok (pénzkifizetés,illetve bevételezés,vala- Illintklhvetelésekésklstelezettségek szerzése) 4$) ,18

×