VATT-esittely 2018

VATT Institute for Economic Research
VATT Institute for Economic ResearchVATT Institute for Economic Research
2 Mitä VATT:ssa
tutkitaan?
3 Miten me
vaikutamme?
1 Mikä VATT on?
Tekee tieteellisesti
korkeatasoista tutkimusta
edistääkseen tietoon pohjautuvaa
talouspolitiikkaa
Tutkii käytännön politiikkaa
lähellä olevia julkistalouden
kysymyksiä
Arvioi politiikkatoimien
vaikuttavuutta ja vaihtoehtoja
Toimii asiantuntijana
päätöksenteon valmistelussa ja
talouspolitiikan arvioinnissa
VATT on soveltavan taloustieteellisen
tutkimuksen yksikkö, joka:
Vahvuutemme
Vahva mikrotaloustieteellinen
tutkimus, jossa selvitetään talous-
politiikan vaikutuksia yksilöiden,
kotitalouksien tai yritysten
käyttäytymiseen.
Vankka tieteellinen osaaminen
politiikkatoimien arvioinnista,
hyödyntäen laajoja rekisteri-
aineistoja ja tilastollisia menetelmiä.
Tutkijoita
Tohtoreita
Hallinnon
ammattilaisia
1 2 3 4 5
Tutkimusteemaa5
Ylijohtaja
Anni HuhtalaViitisen-
kymmentä
VATTilaista
32
40 10
Organisaatiomme
YLIJOHTAJA
Anni Huhtala
HALLINTO-, TUTKIMUS- JA
VIESTINTÄPALVELUT
Talous- ja hallintojohtaja
Riitta Kajander (vt.)
TUTKIMUSTOIMINTA
Tutkimusjohtaja
Essi Eerola
JULKISET
PALVELUT JA
PAIKALLINEN
JULKISTALOUS
Tutkimusohjaaja
Mika Kortelainen
SOSIAALITURVA,
VEROTUS JA
TULONJAKO
Tutkimus-
professori
Tomi Kyyrä
TYÖMARKKINAT
JA KOULUTUS
Tutkimus-
professori
Tuomas Pekkarinen
YMPÄRISTÖ,
ENERGIA JA
ILMASTO-
POLITIIKKA
Tutkimusohjaaja
Marita Laukkanen
YRITYS-
TOIMINNAN
SÄÄNTELY JA
KANSAINVÄLINEN
TALOUS
Tutkimusohjaaja
Seppo Kari
VATT:n rahoitus
VATT toimii valtiovarainministeriön
hallinnonalalla ja tulosohjauksessa.
VATT:n toimintamenot vuonna 2017
5,1M€
Kilpailtua rahaa
Valtion
talousarviosta
1/3
2/3
Rahoituksen trendi: kilpaillun
tutkimusrahan osuus kasvaa
2 Mitä VATT:ssa
tutkitaan?
3 Miten me
vaikutamme?
1 Mikä VATT on?
Julkiset palvelut
ja paikallinen
julkistalous
VATT:ssa tutkitaan julkisia palveluita,
kuten terveydenhuolto- ja
sosiaalipalveluita sekä koulutusta:
• sote-uudistuksen tietotarpeet
taloustieteen näkökulmasta: kilpailu,
valinnanvapaus ja tuottavuus,
terveydenhuolto- ja lääkemarkkinat
• kotihoidontuen vaikutukset
Keskeisiä tutkimusaiheitamme ovat
myös:
• kuntien rahoitus, kuntaliitokset
• poliittinen edustus ja kuntapalvelut
1 2 3 4 5
Teemaa johtaa
Mika Kortelainen
Sosiaaliturva,
verotus ja tulonjako
VATT:ssa tutkitaan sosiaaliturvan
ja verotuksen vaikutuksia työ-
markkinoihin ja tulonjakoon.
Teemme tutkimusta politiikkamuutosten
vaikutuksista, soveltaen sekä
mikrosimulointi- että mikroekono-
metrisiä menetelmiä.
Tutkimme parhaillaan:
• työttömyysturva: keston, ehtojen ja
tason vaikutukset
• sosiaaliturvan alikäyttö
• asuntopolitiikka, asumisen tuet
1 2 3 4 5
Teemaa johtaa
Tomi Kyyrä
Työmarkkinat
ja koulutus
Työmarkkina-tutkimusaiheita:
• palkkausjärjestelmät
• työvoimapalvelujen vaikuttavuus
• maahanmuuttajien kotouttaminen
Koulutuksen tutkimusaiheita:
• toisen asteen koulutus ja nuorten
syrjäytymisen ehkäiseminen
• koulutuspolitiikan vaikutus tulojen,
koulutustason ja osaamisen
periytyvyyteen
1 2 3 4 5
Teemaa johtaa
Tuomas Pekkarinen
Ympäristö, energia
ja ilmastopolitiikka
VATT:ssa tutkitaan energia- ja ilmasto-
politiikan vaikutuksia yritysten
kilpailukykyyn, kuluttajien valintoihin ja
CO2-päästöihin
Tutkimusaiheita:
• kustannustehokkaat investointipolut
ja ohjauskeinot vähähiilisiin
energiaratkaisuihin siirtymiseksi
• polttoaineveron kohtaanto ja
tulonjakovaikutukset , sähköautojen
käyttöönottoon kannustavat
ohjauskeinot
• uusiutuvan energian teknologioihin
liittyvien innovaatioiden arvo1 2 3 4 5
Teemaa johtaa
Marita Laukkanen
1 2 3 4 5
Teemaa johtaa
Seppo Kari
Yritystoiminnan
sääntely ja kansain-
välinen talous
VATT:ssa tutkitaan yritysverotusta,
elinkeinopolitiikkaa sekä globalisaation
vaikutuksia Suomen talouden
rakenteeseen.
• Suomen yritysverotuksen
uudistustarpeet, EU-tasolla
toteutettujen toimien vaikuttavuus
• t&k-tukien vaikuttavuus
• kansainvälisen talouden
rakennemuutosten vaikutukset
Suomen työmarkkinoihin,
tuottavuuteen ja ulkomaankauppaan
2 Mitä VATT:ssa
tutkitaan?
3 Miten me
vaikutamme?
1 Mikä VATT on?
Tekemällä korkea-
tasoista tutkimusta
Miten me vaikutamme?
Toimimalla
aktiivisesti
kansainvälisissä…
…ja kotimaan
verkostoissa
Arvioimalla
talouspolitiikan
valmistelun ja
rakenneuudistusten
olennaisimpia
kysymyksiä
Oma tutkimustoiminta
tekee meistä
asiantuntijoita
Viestimällä
monipuolisesti ja
monikanavaisesti
tutkimus-
tuloksistamme
MITEN ME VAIKUTAMME?
Tekemällä korkeatasoista tutkimusta
Vuonna 2017 valmistui…
20Vertaisarvioitua
artikkelia
25Julkaisua VATT:n
omissa sarjoissa, joista
18 on kansainvälisiin
vertaisarvioituihin
julkaisuihin tähtäävää
artikkelia53
julkaisua muiden sarjoissa –
kansainvälisiä ja kotimaisia
työpapereita, keskustelu-
papereita, raportteja ja
selvityksiä
MITEN ME VAIKUTAMME?
Toimimalla aktiivisesti
kansainvälisissä verkostoissa
Tutkijavaihdot ja -
vierailut ovat
jatkuvaa toimintaa
Tutkimuspapereiden
tai -tulosten esittely
kansainvälisissä
konferensseissa
Yhteiset
tutkimushankkeet
Myös: opetusta,
tieteellisiä arviointeja,
jäsenyyksiä kansain-
välisissä taloustieteen
yhteistyöelimissä
MITEN ME VAIKUTAMME?
Toimimalla aktiivisesti
kotimaan verkostoissa
Economicum-yhteiskampus
kolmen yliopistollisen
taloustieteen laitoksen kanssa
(HY, Aalto, Hanken) on VATT:lle
elintärkeä
Helsinki School of Economics:
15 uutta professuuria vuoteen 2022
mennessä
MITEN ME VAIKUTAMME?
Keskittymällä talouspolitiikan valmistelun
kannalta olennaisiin kysymyksiin
Joitakin viimeaikaisia painopisteitämme:
• Sote- ja maakuntauudistus
• Koulutuksen taloustieteen
kysymykset
• Asuntopolitiikka ja asumisen tuet
• Perustulokokeilu ja
yhteiskunnalliset kokeilut:
satunnaistaminen olennaista
laadun ja arvioinnin kannalta
• Energiaverotus ja yritystuet
• Lausuntoja, valiokuntakuulemisia, vaikuttamista julkishallinnon työryhmissä, puhujapyyntöjä
• Merkitys, määrä ja näkyvyys kasvanut
Lukuja vuodelta 2017:
147
Lausuntoa valio-
kunnille hallituksen
esityksistä 300
Esitystä, luentoa tai
puheenvuoroa asian-
tuntijakuulemisissa
+ lukuisia vertaisarviointeja kansainvälisille aikakauskirjoille
MITEN ME VAIKUTAMME?
Oma tutkimustoiminta tekee
meistä asiantuntijoita
MITEN ME VAIKUTAMME?
Viestimällä monipuolisesti ja moni-
kanavaisesti tutkimustuloksistamme
noin 120Tutkijoiden haastattelua lehdissä,
TV:ssä ja radiossa
=
1000Kaiken kaikkiaan noin tuhat
mediaosumaa
Mediaviestinnän lukuja vuodelta 2017:
Pysy ajan tasalla!
www.vatt.fi Tiedotteet,
blogit & kutsut
saa sähköpostiin tilaamalla
uutiskirjeen verkkosivuilta
@vatt_tutkimus VATT Institute
for Economic
Research
1 sur 21

Recommandé

VATT-esittely 2017 par
VATT-esittely 2017VATT-esittely 2017
VATT-esittely 2017VATT Institute for Economic Research
766 vues21 diapositives
Anni Huhtala: Kestävä kehitys - taloustieteen näkökulma par
Anni Huhtala: Kestävä kehitys - taloustieteen näkökulmaAnni Huhtala: Kestävä kehitys - taloustieteen näkökulma
Anni Huhtala: Kestävä kehitys - taloustieteen näkökulmaVATT Institute for Economic Research
289 vues19 diapositives
Työvoimatutkimuksen luvut osana työmarkkinapolitiikkaa, Penna Urrila, EK par
Työvoimatutkimuksen luvut osana työmarkkinapolitiikkaa, Penna Urrila, EKTyövoimatutkimuksen luvut osana työmarkkinapolitiikkaa, Penna Urrila, EK
Työvoimatutkimuksen luvut osana työmarkkinapolitiikkaa, Penna Urrila, EKTilastokeskus
68 vues6 diapositives
VATT esittelydiat 2014 par
VATT esittelydiat 2014VATT esittelydiat 2014
VATT esittelydiat 2014VATT Institute for Economic Research
375 vues25 diapositives
Terveyttä biteistä -ohjelman esittely par
Terveyttä biteistä -ohjelman esittelyTerveyttä biteistä -ohjelman esittely
Terveyttä biteistä -ohjelman esittelyTekes Programmes and Campaigns
4.3K vues14 diapositives

Contenu connexe

Similaire à VATT-esittely 2018

Tietohallintojen johtaminen Suomessa 2015 par
Tietohallintojen johtaminen Suomessa 2015Tietohallintojen johtaminen Suomessa 2015
Tietohallintojen johtaminen Suomessa 2015Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry
125 vues38 diapositives
Miten ennakoida muutoksia ja trendejä/ Pasi Rikkonen, Luonnonvarakeskus Luke par
Miten ennakoida muutoksia ja trendejä/ Pasi Rikkonen, Luonnonvarakeskus LukeMiten ennakoida muutoksia ja trendejä/ Pasi Rikkonen, Luonnonvarakeskus Luke
Miten ennakoida muutoksia ja trendejä/ Pasi Rikkonen, Luonnonvarakeskus LukeUudistuva hevostalous
1.4K vues18 diapositives
Tuloksellisuusdialogi - tiedolla johtamisen seuraava askel par
Tuloksellisuusdialogi - tiedolla johtamisen seuraava askelTuloksellisuusdialogi - tiedolla johtamisen seuraava askel
Tuloksellisuusdialogi - tiedolla johtamisen seuraava askelHarri Laihonen
399 vues23 diapositives
Kiertotalouden taloudelliset ohjauskeinot par
Kiertotalouden taloudelliset ohjauskeinotKiertotalouden taloudelliset ohjauskeinot
Kiertotalouden taloudelliset ohjauskeinotValtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
695 vues11 diapositives
Talous ja Yhteiskunta 4/2014 par
Talous ja Yhteiskunta 4/2014Talous ja Yhteiskunta 4/2014
Talous ja Yhteiskunta 4/2014Palkansaajien tutkimuslaitos
262 vues64 diapositives
Ty42014 par
Ty42014Ty42014
Ty42014Palkansaajien tutkimuslaitos
1.7K vues64 diapositives

Similaire à VATT-esittely 2018(20)

Miten ennakoida muutoksia ja trendejä/ Pasi Rikkonen, Luonnonvarakeskus Luke par Uudistuva hevostalous
Miten ennakoida muutoksia ja trendejä/ Pasi Rikkonen, Luonnonvarakeskus LukeMiten ennakoida muutoksia ja trendejä/ Pasi Rikkonen, Luonnonvarakeskus Luke
Miten ennakoida muutoksia ja trendejä/ Pasi Rikkonen, Luonnonvarakeskus Luke
Tuloksellisuusdialogi - tiedolla johtamisen seuraava askel par Harri Laihonen
Tuloksellisuusdialogi - tiedolla johtamisen seuraava askelTuloksellisuusdialogi - tiedolla johtamisen seuraava askel
Tuloksellisuusdialogi - tiedolla johtamisen seuraava askel
Harri Laihonen399 vues
Tuomo Alasoini: Tiedeverkostoa koordinoiva ryhmä, tiedeverkoston 1. kokouksen... par Tyoelama2020
Tuomo Alasoini: Tiedeverkostoa koordinoiva ryhmä, tiedeverkoston 1. kokouksen...Tuomo Alasoini: Tiedeverkostoa koordinoiva ryhmä, tiedeverkoston 1. kokouksen...
Tuomo Alasoini: Tiedeverkostoa koordinoiva ryhmä, tiedeverkoston 1. kokouksen...
Tyoelama2020468 vues
Liiketoiminta ja -kilpailukykyvaikutukset SOTE-uudistuksessa Tekes Impact Br... par Vapaa_Jakelu
Liiketoiminta ja -kilpailukykyvaikutukset SOTE-uudistuksessa Tekes Impact Br...Liiketoiminta ja -kilpailukykyvaikutukset SOTE-uudistuksessa Tekes Impact Br...
Liiketoiminta ja -kilpailukykyvaikutukset SOTE-uudistuksessa Tekes Impact Br...
Vapaa_Jakelu374 vues
Tekesin vaikutukset digitalisoituvan sairaalan kehittämiseen - Impact Brief 5... par Vapaa_Jakelu
Tekesin vaikutukset digitalisoituvan sairaalan kehittämiseen - Impact Brief 5...Tekesin vaikutukset digitalisoituvan sairaalan kehittämiseen - Impact Brief 5...
Tekesin vaikutukset digitalisoituvan sairaalan kehittämiseen - Impact Brief 5...
Vapaa_Jakelu163 vues
Digimuutoksen ohjausjärjestelmä, Tomi Hytönen, VM par THL
Digimuutoksen ohjausjärjestelmä, Tomi Hytönen, VM Digimuutoksen ohjausjärjestelmä, Tomi Hytönen, VM
Digimuutoksen ohjausjärjestelmä, Tomi Hytönen, VM
THL455 vues
Niukat resurssit viisaasti käyttöön - Sääntelystä biotalouden edistäjä par Linnunmaa Oy
Niukat resurssit viisaasti käyttöön - Sääntelystä biotalouden edistäjäNiukat resurssit viisaasti käyttöön - Sääntelystä biotalouden edistäjä
Niukat resurssit viisaasti käyttöön - Sääntelystä biotalouden edistäjä
Linnunmaa Oy456 vues
Tietojohtamisen verkoston miniseminaari 8.3.2011 par sariheinonen
Tietojohtamisen verkoston miniseminaari 8.3.2011Tietojohtamisen verkoston miniseminaari 8.3.2011
Tietojohtamisen verkoston miniseminaari 8.3.2011
sariheinonen337 vues
Työelämän muutos haastaa työterveyshuoltoa par Pauli Forma
Työelämän muutos haastaa työterveyshuoltoaTyöelämän muutos haastaa työterveyshuoltoa
Työelämän muutos haastaa työterveyshuoltoa
Pauli Forma110 vues

Plus de VATT Institute for Economic Research

Kuinka opiskelijavalintauudistuksen vaikutukset arvioidaan? par
Kuinka opiskelijavalintauudistuksen vaikutukset arvioidaan?Kuinka opiskelijavalintauudistuksen vaikutukset arvioidaan?
Kuinka opiskelijavalintauudistuksen vaikutukset arvioidaan?VATT Institute for Economic Research
2.2K vues10 diapositives
Comments by Kari Parkkonen: Background Report on Finnish Government Guarantee... par
Comments by Kari Parkkonen: Background Report on Finnish Government Guarantee...Comments by Kari Parkkonen: Background Report on Finnish Government Guarantee...
Comments by Kari Parkkonen: Background Report on Finnish Government Guarantee...VATT Institute for Economic Research
256 vues10 diapositives
Presentation by Professor Juha Junttila: Assessment of Risks of the Finnish G... par
Presentation by Professor Juha Junttila: Assessment of Risks of the Finnish G...Presentation by Professor Juha Junttila: Assessment of Risks of the Finnish G...
Presentation by Professor Juha Junttila: Assessment of Risks of the Finnish G...VATT Institute for Economic Research
202 vues37 diapositives
Comments by Dr. Markus Sovala: Economic Policy Council's 2019 Report par
Comments by Dr. Markus Sovala: Economic Policy Council's 2019 ReportComments by Dr. Markus Sovala: Economic Policy Council's 2019 Report
Comments by Dr. Markus Sovala: Economic Policy Council's 2019 ReportVATT Institute for Economic Research
255 vues4 diapositives
Comments by Professor Lars Calmfors: Economic Policy Council's 2019 Report par
Comments by Professor Lars Calmfors: Economic Policy Council's 2019 ReportComments by Professor Lars Calmfors: Economic Policy Council's 2019 Report
Comments by Professor Lars Calmfors: Economic Policy Council's 2019 ReportVATT Institute for Economic Research
210 vues22 diapositives
Prof. Martin Ellison: Economic Policy Council Report 2019 par
Prof. Martin Ellison: Economic Policy Council Report 2019Prof. Martin Ellison: Economic Policy Council Report 2019
Prof. Martin Ellison: Economic Policy Council Report 2019VATT Institute for Economic Research
273 vues26 diapositives

Plus de VATT Institute for Economic Research(20)

VATT-esittely 2018

 • 1. 2 Mitä VATT:ssa tutkitaan? 3 Miten me vaikutamme? 1 Mikä VATT on?
 • 2. Tekee tieteellisesti korkeatasoista tutkimusta edistääkseen tietoon pohjautuvaa talouspolitiikkaa Tutkii käytännön politiikkaa lähellä olevia julkistalouden kysymyksiä Arvioi politiikkatoimien vaikuttavuutta ja vaihtoehtoja Toimii asiantuntijana päätöksenteon valmistelussa ja talouspolitiikan arvioinnissa VATT on soveltavan taloustieteellisen tutkimuksen yksikkö, joka:
 • 3. Vahvuutemme Vahva mikrotaloustieteellinen tutkimus, jossa selvitetään talous- politiikan vaikutuksia yksilöiden, kotitalouksien tai yritysten käyttäytymiseen. Vankka tieteellinen osaaminen politiikkatoimien arvioinnista, hyödyntäen laajoja rekisteri- aineistoja ja tilastollisia menetelmiä.
 • 4. Tutkijoita Tohtoreita Hallinnon ammattilaisia 1 2 3 4 5 Tutkimusteemaa5 Ylijohtaja Anni HuhtalaViitisen- kymmentä VATTilaista 32 40 10
 • 5. Organisaatiomme YLIJOHTAJA Anni Huhtala HALLINTO-, TUTKIMUS- JA VIESTINTÄPALVELUT Talous- ja hallintojohtaja Riitta Kajander (vt.) TUTKIMUSTOIMINTA Tutkimusjohtaja Essi Eerola JULKISET PALVELUT JA PAIKALLINEN JULKISTALOUS Tutkimusohjaaja Mika Kortelainen SOSIAALITURVA, VEROTUS JA TULONJAKO Tutkimus- professori Tomi Kyyrä TYÖMARKKINAT JA KOULUTUS Tutkimus- professori Tuomas Pekkarinen YMPÄRISTÖ, ENERGIA JA ILMASTO- POLITIIKKA Tutkimusohjaaja Marita Laukkanen YRITYS- TOIMINNAN SÄÄNTELY JA KANSAINVÄLINEN TALOUS Tutkimusohjaaja Seppo Kari
 • 6. VATT:n rahoitus VATT toimii valtiovarainministeriön hallinnonalalla ja tulosohjauksessa. VATT:n toimintamenot vuonna 2017 5,1M€ Kilpailtua rahaa Valtion talousarviosta 1/3 2/3 Rahoituksen trendi: kilpaillun tutkimusrahan osuus kasvaa
 • 7. 2 Mitä VATT:ssa tutkitaan? 3 Miten me vaikutamme? 1 Mikä VATT on?
 • 8. Julkiset palvelut ja paikallinen julkistalous VATT:ssa tutkitaan julkisia palveluita, kuten terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluita sekä koulutusta: • sote-uudistuksen tietotarpeet taloustieteen näkökulmasta: kilpailu, valinnanvapaus ja tuottavuus, terveydenhuolto- ja lääkemarkkinat • kotihoidontuen vaikutukset Keskeisiä tutkimusaiheitamme ovat myös: • kuntien rahoitus, kuntaliitokset • poliittinen edustus ja kuntapalvelut 1 2 3 4 5 Teemaa johtaa Mika Kortelainen
 • 9. Sosiaaliturva, verotus ja tulonjako VATT:ssa tutkitaan sosiaaliturvan ja verotuksen vaikutuksia työ- markkinoihin ja tulonjakoon. Teemme tutkimusta politiikkamuutosten vaikutuksista, soveltaen sekä mikrosimulointi- että mikroekono- metrisiä menetelmiä. Tutkimme parhaillaan: • työttömyysturva: keston, ehtojen ja tason vaikutukset • sosiaaliturvan alikäyttö • asuntopolitiikka, asumisen tuet 1 2 3 4 5 Teemaa johtaa Tomi Kyyrä
 • 10. Työmarkkinat ja koulutus Työmarkkina-tutkimusaiheita: • palkkausjärjestelmät • työvoimapalvelujen vaikuttavuus • maahanmuuttajien kotouttaminen Koulutuksen tutkimusaiheita: • toisen asteen koulutus ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen • koulutuspolitiikan vaikutus tulojen, koulutustason ja osaamisen periytyvyyteen 1 2 3 4 5 Teemaa johtaa Tuomas Pekkarinen
 • 11. Ympäristö, energia ja ilmastopolitiikka VATT:ssa tutkitaan energia- ja ilmasto- politiikan vaikutuksia yritysten kilpailukykyyn, kuluttajien valintoihin ja CO2-päästöihin Tutkimusaiheita: • kustannustehokkaat investointipolut ja ohjauskeinot vähähiilisiin energiaratkaisuihin siirtymiseksi • polttoaineveron kohtaanto ja tulonjakovaikutukset , sähköautojen käyttöönottoon kannustavat ohjauskeinot • uusiutuvan energian teknologioihin liittyvien innovaatioiden arvo1 2 3 4 5 Teemaa johtaa Marita Laukkanen
 • 12. 1 2 3 4 5 Teemaa johtaa Seppo Kari Yritystoiminnan sääntely ja kansain- välinen talous VATT:ssa tutkitaan yritysverotusta, elinkeinopolitiikkaa sekä globalisaation vaikutuksia Suomen talouden rakenteeseen. • Suomen yritysverotuksen uudistustarpeet, EU-tasolla toteutettujen toimien vaikuttavuus • t&k-tukien vaikuttavuus • kansainvälisen talouden rakennemuutosten vaikutukset Suomen työmarkkinoihin, tuottavuuteen ja ulkomaankauppaan
 • 13. 2 Mitä VATT:ssa tutkitaan? 3 Miten me vaikutamme? 1 Mikä VATT on?
 • 14. Tekemällä korkea- tasoista tutkimusta Miten me vaikutamme? Toimimalla aktiivisesti kansainvälisissä… …ja kotimaan verkostoissa Arvioimalla talouspolitiikan valmistelun ja rakenneuudistusten olennaisimpia kysymyksiä Oma tutkimustoiminta tekee meistä asiantuntijoita Viestimällä monipuolisesti ja monikanavaisesti tutkimus- tuloksistamme
 • 15. MITEN ME VAIKUTAMME? Tekemällä korkeatasoista tutkimusta Vuonna 2017 valmistui… 20Vertaisarvioitua artikkelia 25Julkaisua VATT:n omissa sarjoissa, joista 18 on kansainvälisiin vertaisarvioituihin julkaisuihin tähtäävää artikkelia53 julkaisua muiden sarjoissa – kansainvälisiä ja kotimaisia työpapereita, keskustelu- papereita, raportteja ja selvityksiä
 • 16. MITEN ME VAIKUTAMME? Toimimalla aktiivisesti kansainvälisissä verkostoissa Tutkijavaihdot ja - vierailut ovat jatkuvaa toimintaa Tutkimuspapereiden tai -tulosten esittely kansainvälisissä konferensseissa Yhteiset tutkimushankkeet Myös: opetusta, tieteellisiä arviointeja, jäsenyyksiä kansain- välisissä taloustieteen yhteistyöelimissä
 • 17. MITEN ME VAIKUTAMME? Toimimalla aktiivisesti kotimaan verkostoissa Economicum-yhteiskampus kolmen yliopistollisen taloustieteen laitoksen kanssa (HY, Aalto, Hanken) on VATT:lle elintärkeä Helsinki School of Economics: 15 uutta professuuria vuoteen 2022 mennessä
 • 18. MITEN ME VAIKUTAMME? Keskittymällä talouspolitiikan valmistelun kannalta olennaisiin kysymyksiin Joitakin viimeaikaisia painopisteitämme: • Sote- ja maakuntauudistus • Koulutuksen taloustieteen kysymykset • Asuntopolitiikka ja asumisen tuet • Perustulokokeilu ja yhteiskunnalliset kokeilut: satunnaistaminen olennaista laadun ja arvioinnin kannalta • Energiaverotus ja yritystuet
 • 19. • Lausuntoja, valiokuntakuulemisia, vaikuttamista julkishallinnon työryhmissä, puhujapyyntöjä • Merkitys, määrä ja näkyvyys kasvanut Lukuja vuodelta 2017: 147 Lausuntoa valio- kunnille hallituksen esityksistä 300 Esitystä, luentoa tai puheenvuoroa asian- tuntijakuulemisissa + lukuisia vertaisarviointeja kansainvälisille aikakauskirjoille MITEN ME VAIKUTAMME? Oma tutkimustoiminta tekee meistä asiantuntijoita
 • 20. MITEN ME VAIKUTAMME? Viestimällä monipuolisesti ja moni- kanavaisesti tutkimustuloksistamme noin 120Tutkijoiden haastattelua lehdissä, TV:ssä ja radiossa = 1000Kaiken kaikkiaan noin tuhat mediaosumaa Mediaviestinnän lukuja vuodelta 2017:
 • 21. Pysy ajan tasalla! www.vatt.fi Tiedotteet, blogit & kutsut saa sähköpostiin tilaamalla uutiskirjeen verkkosivuilta @vatt_tutkimus VATT Institute for Economic Research