Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
º´ÉÉMÉiÉ
EðÆ{ªÉÚ]® +ÊvÉʹ`iÉ
ʶÉIÉhÉ
UÉjÉ+vªÉÉÊ{ÉEðÉEðÉxÉɨÉ:
¸Éұɶ¨ÉÒ VÉä BºÉ
EðIÉÉ: X
<EðÉ<Ç : {ɽ±ÉÉ
={É<EðÉ<Ç : ¤ÉºÉä®É
±ÉÉè]ÉnÉä
{ÉÉ` EðÉxÉɨÉ: xÉnÒ +Éè®...
+Éè® ¨ÉÉè±ÉÒ -
EÖðSÉè±ÉÒ
¨É®Ò ½Ö<Ç <SUÉ+Éå
EðÒ iÉ®½ ¨ÉUʱɪÉÉì
CªÉÉå =iÉ®É<Ç ½è
iÉÖ¨½É®ä
nÖÊnÇxÉÉå Eäð
¨Éè±ÉÒ - EÖ SÉè±ÉÒ
CªÉÉä ½è ? ¨ÉÞiÉ
<SUÉ+Éå EðÒ iÉ®½
¨ÉUʱɪÉÉÄ CªÉÉå
=iÉ®É<Ç ½é? +lÉÉÇiÉÂ
xÉnÒ Eäð VɱÉnÚʹÉiÉ
½ÉäiÉä Eäð...
MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉ
xÉÊnªÉÉå Eäð VɱÉ
ºÉÆ®IÉhÉEð®xÉä EðÒ
+ɴɶªÉEðiÉÉ{É®
ºÉÆEðäiÉ{É] iÉèªÉÉ®
EðÒÊVÉB*
+xÉÖ¤ÉÆvÉEðɪÉÇ
<ºÉEðÊ´ÉiÉÉEðÉ+ɺ
´ÉÉnxÉÊS{hÉÒ
ʱÉÊJÉB
vÉxªÉ´ÉÉn
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

powerpoint 1

200 vues

Publié le

nathi or sapun

Publié dans : Formation
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

powerpoint 1

  1. 1. º´ÉÉMÉiÉ
  2. 2. EðÆ{ªÉÚ]® +ÊvÉʹ`iÉ Ê¶ÉIÉhÉ
  3. 3. UÉjÉ+vªÉÉÊ{ÉEðÉEðÉxÉɨÉ: ¸Éұɶ¨ÉÒ VÉä BºÉ EðIÉÉ: X <EðÉ<Ç : {ɽ±ÉÉ ={É<EðÉ<Ç : ¤ÉºÉä®É ±ÉÉè]ÉnÉä {ÉÉ` EðÉxÉɨÉ: xÉnÒ +Éè® ºÉɤÉÖxÉ- YÉÉxÉåp{ÉÉÊiÉ
  4. 4. +Éè® ¨ÉÉè±ÉÒ - EÖðSÉè±ÉÒ ¨É®Ò ½Ö<Ç <SUÉ+Éå EðÒ iÉ®½ ¨ÉUʱɪÉÉì CªÉÉå =iÉ®É<Ç ½è iÉÖ¨½É®ä nÖÊnÇxÉÉå Eäð
  5. 5. ¨Éè±ÉÒ - EÖ SÉè±ÉÒ CªÉÉä ½è ? ¨ÉÞiÉ <SUÉ+Éå EðÒ iÉ®½ ¨ÉUʱɪÉÉÄ CªÉÉå =iÉ®É<Ç ½é? +lÉÉÇiÉ xÉnÒ Eäð VɱÉnÚʹÉiÉ ½ÉäiÉä Eäð EðÉ®hÉ ¨ÉUʱɪÉÉÄ ¨É®Eð® VɱÉ
  6. 6. MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉ xÉÊnªÉÉå Eäð VÉ±É ºÉÆ®IÉhÉEð®xÉä EðÒ +ɴɶªÉEðiÉÉ{É® ºÉÆEðäiÉ{É] iÉèªÉÉ® EðÒÊVÉB*
  7. 7. +xÉÖ¤ÉÆvÉEðɪÉÇ <ºÉEðÊ´ÉiÉÉEðÉ+ɺ ´ÉÉnxÉÊS{hÉÒ Ê±ÉÊJÉB
  8. 8. vÉxªÉ´ÉÉn

×